Odporność psychiczna – MTQ 48/ MTQ Plus

MTQPlus

W Polsce uczucie wyczerpania deklaruje 11 mln pracujących zawodowo osób, a u co najmniej 100 tys. z nich można rozpoznać chorobę zwaną zespołem chronicznego zmęczenia (chronic fatigue syndrom – CFS). Dla pozostałych angielscy lekarze wymyślili inny termin – zmęczeni cały czas (tired all the time – TATT). Jesteśmy narodem zmęczonych ludzi, którzy często nie wiedzą, jak zadbać o swoją kondycję psychiczną i emocjonalną. Badanie odporności psychicznej (np. MTQ48) to pierwszy krok na drodze prowadzącej do równowagi, a test MTQ48 i MTQ Plus to pierwsze uznane przez naukowców na całym świecie testy psychometryczne wykorzystywane do określania wytrzymałości psychicznej i odporności na stres, negatywne emocje i kryzysowe sytuacje. MTQ Plus to bardzo precyzyjny i wnikliwy test psychometryczny, który jest najnowszym, rozszerzonym wariantem testu MTQ.

Diagnoza odporności psychicznej badaniem MTQ jest realizowana w czterech obszarach i ośmiu podskalach odpowiadających za naszą siłę i odporność psychiczną, czyli cechę osobowości kluczową dla zrozumienia, jak ludzie podchodzą do kryzysowych sytuacji i reagują w sytuacji stresu, wyzwań i długotrwałej presji. Kwestionariusz MTQ jest wypełniany online, w trakcie sesji poświęconej przekazaniu informacji zwrotnej następuje przekazanie raportu wraz z omówieniem wyników i kierunków rozwoju.

Ocena MTQ Plus to wyjątkowa, 74-punktowa, wysokiej jakości miara psychometryczna, która mierzy wytrzymałość psychiczną. Opisuje sposób myślenia każdej osoby we wszystkim, co robi. Jest ściśle powiązana z takimi cechami jak: charakter, aktywność, wytrwałość itp.

 

Opublikowane na całym świecie badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności działania, a także odpowiada za nasze dobre samopoczucie.

MTQ Plus

Co będzie zawierał Twój raport MTQ?

Badanie odporności psychicznej będzie zawierało skalę ogólnej odporności psychicznej od 1 do 10. Taką skalą posługuje się cała rodzina narzędzi MTQ, czyli MTQ48 i dedykowany badaniu test MTQ48, a także najnowszy, rozbudowany kwestionariusz MTQ Plus. 

Skalę ogólnej odporności psychicznej od 1 do 10

odporność psychiczna szkolenie badanie

 

Filary silnej psychiki – MODEL 4C

 1. Kontrola/poczucie wpływu (control); pewna dowolność w wykonywaniu pracy.
 2. Zaangażowanie (commitment); wytrwałość w realizacji powierzonych zadań.
 3. Wyzwanie (challenge); postrzeganie wyzwania jako szansy rozwoju.
 4. Pewność siebie (confidence); duża wiara we własne umiejętności.

Te cztery filary odporności
psychicznej pomagają odzyskać równowagę po trudnych chwilach. Test psychometryczny ma za zadanie ocenić Twoje atrybuty w powyższych filarach, co jest doskonałym punktem wyjścia w procesie świadomego rozwoju Twojej odporności psychicznej.

 

SKALĘ KONTROLI

Skalę kontroli emocji oraz skalę wpływu na własne życie

SKALĘ ZAANGAŻOWANIA

Skalę zorientowania na cel oraz skalę zorientowania na ukończenie zadania

SKALĘ WYZWANIA

Skalę podejmowania ryzyka oraz skalę nauki przez własne doświadczenie

SKALĘ PEWNOŚCI SIEBIE

Skalę wiary we własne umiejętności oraz pewność siebie w relacjach interpersonalnych

Diagnoza odporności psychicznej przeprowadzona obiektywnym i zweryfikowanym narzędziem, jakim jest stosowany na całym świecie kwestionariusz MTQ pozwoli Ci lepiej zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za wytrzymałość psychiczną i w sposób bardziej realistyczny postrzegać siebie oraz pracować nad rozwojem tych zdolności, które decydują o Twojej wytrwałości w dążeniu do celu, stabilności emocjonalnej, adaptacji do nowych okoliczności, motywacji, efektywności i poczuciu szczęścia. Część cech odpowiedzialnych za odporność psychiczną ma bowiem charakter plastyczny, co oznacza, że można je kształtować i rozwijać. Możesz więc też wzmocnić swoją MT (z ang. Mental Toughness) i taki jest cel naszych programów rozwojowych poświęconych odporności psychicznej.

Co możemy dla Ciebie przygotować?

 • Konsultacje indywidualne po wykonaniu badania MTQ48/ MTQ Plus.
 • Pakiet sesji coachingowych.
 • Szkolenie grupowe dla Twojego zespołu.

 

Zapraszamy również do udziału w szkoleniu otwartym: Odporność psychiczna – zbadaj, zrozum, wzmocnij mentalne bhp. Jak wzmacniać odporność psychiczną? Pozyskaj praktyczne wskazówki oraz narzędzia do wzmacniania na co dzień odporności psychicznej.

Jak zamówić badanie odporności psychicznej MTQ48 lub jego inny wariant?

 • Zamawiasz badanie (test MTQ48 lub MTQ Plus).
 • Otrzymujesz dane potrzebne do realizacji płatności za badanie.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujesz link prowadzący do strony, na której otworzy się zamówiony przez Ciebie test psychometryczny – kwestionariusz do wypełnienia.
 • Wykonujesz badanie online – czas potrzebny do jego wykonania to około 15 minut.
 • Odbywasz sesję feedback z certyfikowanym konsultantem metody MTQ, aby diagnoza odporności psychicznej została uzupełniona poprawną interpretacją wyników otrzymanych na postawie odpowiedzi, które zawierał wypełniony przez Ciebie kwestionariusz MTQ.
 • Otrzymujesz analizę wyników, odpowiedzi na pytania i wraz z konsultantem możesz zdefiniować obszary do rozwoju oraz wypracować dalszą ścieżkę działań w kontekście Twoich potrzeb.

Zapoznaj się ze szkoleniami z zakresu Odporności Psychicznej:

Przykładowy wygląd raportu - wycinek bez części opisowej:

MTQ Plus wycinek raportu

Zastanawiasz się jakie byłoby najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji?

Nasi certyfikowani konsultanci: