zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia interpersonalne „Zarządzanie stresem w pracy” mają na celu przygotowanie Kursantów do opracowania najskuteczniejszych strategii zarządzania stresem w życiu zawodowym. Zaprojektowane przez nas szkolenia z kompetencji miękkich poświęcone budowaniu odporności psychicznej to profesjonalne warsztaty, które dostarczają fachowej wiedzy o mechanizmach stojących za zjawiskiem stresu i skutecznych sposobach neutralizowania stresorów w pracy oraz rozwijają umiejętności prawidłowego reagowania na stres poprzez praktyczne ich szkolenie. Umiejętności miękkie konieczne do wypracowania osobistych strategii walki ze stresem będziemy trenować w czasie powyższego kursu na przykładach zaczerpniętych z Twojego doświadczenia, dzięki czemu nauczysz się prawidłowo zarządzać stresem w obliczu konkretnych sytuacji, które dotykają Cię w miejscu pracy, a czasem również poza nim.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Zaprojektowane przez naszych doświadczonych ekspertów szkolenia z umiejętności miękkich wspierających skuteczne zarządzanie stresem w życiu zawodowym realizujemy jako stacjonarne kursy oraz nowoczesne szkolenia z komunikacji interpersonalnej online. Otwarte szkolenie z komunikacji interpersonalnej, metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych polecamy wszystkim, którzy pragną wyswobodzić swój potencjał spod destruktywnej siły stresu i działać skuteczniej. Prezentowany kurs interpersonalny rekomendujemy również pracownikom firm, którym zależy na podniesieniu jakości życia w pracy zatrudnionego personelu i zwiększeniu jego efektywności w realizacji celów biznesowych. Umiejętność neutralizowania stresorów jest bowiem jedną z ważniejszych zdolności decydujących o efektywności działania i osiągania satysfakcji z pracy.

Kurs „Zarządzanie stresem w pracy” to wyjątkowo użyteczny praktyczny trening interpersonalny – szkolenie skoncentrowane jest na ćwiczeniu najbardziej przydatnych umiejętności w konkretnym środowisku pracy oraz kompetencji, które wymagają pogłębienia u Uczestników danego szkolenia. Program kursu, metody i techniki nauczania oraz przykłady omawiane w czasie warsztatów staramy się każdorazowo dopasować do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i oczekiwań ich pracodawców.

Już dziś zapraszamy do zapisów na przygotowane przez naszych specjalistów szkolenia – zdolności interpersonalne i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania stresem można u nas wytrenować w czasie stacjonarnych warsztatów lub ekonomicznych i wygodnych kursów otwartych prowadzonych w formule online. Serdecznie zapraszamy!

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Otwarte szkolenia interpersonalne „Zarządzanie stresem w pracy” mają na celu przygotowanie Kursantów do opracowania najskuteczniejszych strategii zarządzania stresem w życiu zawodowym. Zaprojektowane przez nas szkolenia z kompetencji miękkich poświęcone budowaniu odporności psychicznej to profesjonalne warsztaty, które dostarczają fachowej wiedzy o mechanizmach stojących za zjawiskiem stresu i skutecznych sposobach neutralizowania stresorów w pracy oraz rozwijają umiejętności prawidłowego reagowania na stres poprzez praktyczne ich szkolenie. Umiejętności miękkie konieczne do wypracowania osobistych strategii walki ze stresem będziemy trenować w czasie powyższego kursu na przykładach zaczerpniętych z Twojego doświadczenia, dzięki czemu nauczysz się prawidłowo zarządzać stresem w obliczu konkretnych sytuacji, które dotykają Cię w miejscu pracy, a czasem również poza nim.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Zaprojektowane przez naszych doświadczonych ekspertów szkolenia z umiejętności miękkich wspierających skuteczne zarządzanie stresem w życiu zawodowym realizujemy jako stacjonarne kursy oraz nowoczesne szkolenia z komunikacji interpersonalnej online. Otwarte szkolenie z komunikacji interpersonalnej, metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych polecamy wszystkim, którzy pragną wyswobodzić swój potencjał spod destruktywnej siły stresu i działać skuteczniej. Prezentowany kurs interpersonalny rekomendujemy również pracownikom firm, którym zależy na podniesieniu jakości życia w pracy zatrudnionego personelu i zwiększeniu jego efektywności w realizacji celów biznesowych. Umiejętność neutralizowania stresorów jest bowiem jedną z ważniejszych zdolności decydujących o efektywności działania i osiągania satysfakcji z pracy.

Kurs „Zarządzanie stresem w pracy” to wyjątkowo użyteczny praktyczny trening interpersonalny – szkolenie skoncentrowane jest na ćwiczeniu najbardziej przydatnych umiejętności w konkretnym środowisku pracy oraz kompetencji, które wymagają pogłębienia u Uczestników danego szkolenia. Program kursu, metody i techniki nauczania oraz przykłady omawiane w czasie warsztatów staramy się każdorazowo dopasować do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i oczekiwań ich pracodawców.

Już dziś zapraszamy do zapisów na przygotowane przez naszych specjalistów szkolenia – zdolności interpersonalne i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania stresem można u nas wytrenować w czasie stacjonarnych warsztatów lub ekonomicznych i wygodnych kursów otwartych prowadzonych w formule online. Serdecznie zapraszamy!

Cele i Korzyści

Stacjonarne i zdalne szkolenia interpersonalne „Zarządzanie stresem w pracy” to kursy skoncentrowane na prezentowaniu fachowej i rzetelnej wiedzy z dziedziny socjologii i psychologii praktycznej, niezbędnej do zrozumienia istoty zjawiska stresu i indywidualnych reakcji na sytuacje wywołujące stres i napięcie. Otwarte szkolenia z kompetencji miękkich poświęcone budowaniu osobistej odporności psychicznej to niezwykle uniwersalne warsztaty, które przydadzą się każdemu, bez względu na stanowisko, płeć, wiek czy charakter pracy zawodowej. Nasze kursy pozwalają opanować stres i jego efekty, a nauce metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych towarzyszy praktyczne szkolenie. Umiejętności miękkie przydatne do efektywnego zarządzania stresem w pracy mają ponadto również bardzo uniwersalny charakter – ich opanowanie pozwala Uczestnikom kursu nie tylko lepiej wykorzystywać swój potencjał w pracy zawodowej, ale także pełniej wykorzystywać posiadane możliwości w życiu prywatnym. Otwarte szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania stresem i technik relaksacyjnych są ponadto jednymi z najczęściej wybieranych szkoleń dla pracowników nowocześnie zarządzanych firm, których decydenci mają świadomość ogromnego wpływu jakości życia w pracy na wydajność i motywację pracowników. Opracowane przez naszych ekspertów szkolenia z komunikacji interpersonalnej nasi Klienci oceniają jako najskuteczniejszą metodę wzmacniania potencjału pracowników każdego dnia narażonych na działanie stresorów, których liczba i moc nieustannie rośnie w aktualnych realiach biznesowych.

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej i skutecznych technik zarządzania stresem staramy się maksymalnie dostosować do potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów oraz oczekiwań organizacji, w których są zatrudnieni. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom w pełni zindywidualizowany profesjonalny kurs interpersonalny skoncentrowany na rozwijaniu tych umiejętności, które są najbardziej przydatne i faktycznie potrzebne. Kurs „Zarządzanie stresem w pracy” to jednocześnie nastawiony na praktykę trening interpersonalny. Szkolenie opiera się wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania i ćwiczeniach imitujących prawdziwe sytuacje i doświadczenia bliskie Kursantom. Gwarantujemy Państwu również swobodę w doborze najodpowiedniejszego trybu szkolenia – zdolności interpersonalne można w Human Skills doskonalić online lub w czasie zajęć stacjonarnych organizowanych w naszym centrum szkoleniowym.

Co zyskasz, decydując się na szkolenia interpersonalne z zarządzania stresem?

Szkolenia z kompetencji miękkich niezbędnych do wypracowania skutecznej strategii zarządzania stresem pozwolą Ci lepiej zrozumieć zjawisko stresu oraz dokładniej poznać własne sposoby funkcjonowania i reagowania na codzienne sytuacje zawodowe. Wspólnie przećwiczymy techniki relaksu i redukowania stresu, a także poznamy wskazówki zdrowego trybu życia, które pozwolą Ci w pełni wykorzystywać swój potencjał. Otwarty kurs „Zarządzanie stresem w pracy” to praktyczne szkolenie – umiejętności miękkie będziesz mógł doskonalić w działaniu, w typowych dla Twojego środowiska sytuacjach. Przygotowane przez nas szkolenia z umiejętności miękkich to kursy adresowane do szerokiej grupy osób – wszystkich ludzi, którzy chcą wzmocnić swoją odporność psychiczną, nauczyć się panować nad negatywnymi emocjami i skutkami krótko- i długotrwałego stresu. Stacjonarne i zdalne szkolenia z komunikacji interpersonalnej i zarządzania stresem w pracy nauczą Cię też stosowania wielu sprawdzonych i prostych w użyciu technik relaksacyjnych. Prezentowane szkolenie z komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych to w związku z tym najlepsza droga do tego, abyś wreszcie uwolnił się od napięcia, które przeszkadza Ci w pracy i skuteczniej zadbał o swoją kondycję psychiczną i zdrowie.

Kurs interpersonalny „Zarządzanie stresem w pracy” pozwoli Ci zdobyć rzetelną wiedzę o:

 • mechanizmach związanych ze stresem;
 • osobistych źródłach stresu oraz własnym stylu reagowania na stres;
 • rozpoznawaniu specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie;
 • profilaktyce stresu i metodach redukujących stres oraz jego skutki;
 • drzemiącym w Tobie wewnętrznym potencjale.

Otwarte szkolenie „Zarządzanie stresem w pracy” to podbudowany specjalistyczną i fachową wiedzą trening interpersonalny. Szkolenie wprowadza w tajniki użytecznej wiedzy społecznej i psychologicznej o mechanizmach powstawania i redukowania stresu oraz strategiach budowania odporności psychicznej.

Szkolenie poświęcone treningowi odporności psychicznej wyposaży Cię w praktyczne umiejętności:

 • identyfikacji symptomów stresu, w tym m.in. irracjonalnych myśli przyczyniających się do wywołania stresu i negatywnych emocji;
 • neutralizacji stresorów za pomocą technik dostosowanych do własnych preferencji;
 • korzystania z technik relaksacyjnych, m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe i uwalniające napięcie (redukcja i profilaktyka stresu);
 • zwiększenia własnej efektywności zawodowej i osobistej;
 • świadomej obserwacji swojego ciała i rozpoznawania sygnałów stresu.

Szkolenie „Zarządzanie stresem w pracy” koncentruje się na praktycznych aspektach szkolenia. Zdolności interpersonalne trenujemy w działaniu, w sytuacjach zaczerpniętych z doświadczenia Uczestników zajęć.

Otwarty kurs z zarządzania stresem w pracy pogłębi Twoje osobiste kompetencje związane z:

 • zarządzaniem stresem;
 • efektywnością zawodową;
 • samoświadomością.

Prezentowane szkolenie pozwoli Ci stać się odporniejszym na trudne sytuacje i stres pracownikiem, który potrafi świadomie korzystać ze swoich możliwości.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
08.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
25.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
26.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY – KURS ONLINE

Szkolenia interpersonalne online „Zarządzanie stresem w pracy” mają charakter warsztatów grupowych odbywających się na znanych platformach używanych do spotkań w czasie rzeczywistym (Zoom lub Clickmeeting). Ze względu na minimalne wymagania techniczne i zdalną formę kontaktu szkolenia z kompetencji miękkich online są najbardziej przystępną, najtańszą i najwygodniejszą formułą, w jakiej może odbywać się szkolenie – umiejętności miękkie można trenować pod okiem ekspertów bez konieczności angażowania sił i środków w uciążliwe kwestie logistyczne. Zdalne szkolenia z umiejętności miękkich „Zarządzanie stresem w pracy” nie wymagają także żadnych dodatkowych przygotowań – Uczestnicy zajęć nie muszą instalować specjalnych programów, a materiały szkoleniowe otrzymują od nas. Otwarte szkolenia z komunikacji interpersonalnej, technik redukowania stresu i napięć to kilkugodzinne warsztaty praktyczne. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Zarządzanie stresem w pracy” staramy się każdorazowo dostosować do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów oraz ewentualnych oczekiwań ich pracodawców. Prezentowane szkolenie online to nowoczesny kurs interpersonalny o wyjątkowo praktycznym charakterze – program szkolenia opiera się na wykorzystaniu nowatorskich metod i technik nauczania poprzez działanie. Prezentowany kurs to maksymalnie zindywidualizowany trening interpersonalny – szkolenie bierze pod uwagę realia, w których pracują Kursanci oraz ich specyficzne problemy. Stale czuwamy też nad wysoką jakością oferowanego przez nas szkolenia – zdolności interpersonalne naszych Kursantów doskonalą najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach, a wysoki standard naszych usług szkoleniowych potwierdzają liczne wyróżnienia i certyfikaty.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia online „Zarządzanie stresem w pracy”

Szkolenie: Zarządzanie stresem w pracy. Jak stosować techniki zarządzania stresem, aby budować odporność psychiczną?

Zdalne szkolenia interpersonalne z zarządzania stresem w pracy odbywają się w wirtualnych pokojach tworzonych na Zoom lub Clickmeeting. Szkolenia z kompetencji miękkich organizowanych w wersji online rozpoczynają się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej rezultaty są wykorzystywane do optymalizacji programu, doboru metod nauczania i case studies, które wzbogacą dane szkolenie. Umiejętności miękkie na kursie „Zarządzanie stresem w pracy” trenujemy w trakcie jednodniowej sesji szkoleniowej zaplanowanej na 7 godzin. Standardowy program szkolenia z umiejętności miękkich i technik zarządzania stresem uwzględnia 4 kluczowe moduły tematyczne. Zaprezentowane poniżej ramy zdalnego szkolenia z komunikacji interpersonalnej i zarządzania stresem mogą w razie potrzeby zostać uzupełnione o alternatywne zagadnienia i ćwiczenia, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza przeprowadzona na wstępie zajęć. Zdalne szkolenie z komunikacji interpersonalnej, technik zarządzania stresem i strategii budowania odporności psychicznej kończą się podsumowaniem najistotniejszych zagadnień, a każda osoba kończąca prezentowany kurs interpersonalny otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie profesjonalnego kursu w Human Skills.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Omówienie celów kursu z weryfikacją potrzeb Kursantów rozpoczynających trening interpersonalny – szkolenie z zarządzania stresem.

09:30 – 11:00

Moduł I. Zarządzanie stresem w pracy – wprowadzenie

 • Geneza stresu w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Dystres i eustres – rola stresu.
 • Trzy fazy stresu.
 • Wpływ osobowości na reakcje na stres.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym (test).
 • Reakcje na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie stresem w pracy – techniki zarządzania stresem (interpretacja a myśl)

 • Arkusz RTZ.
 • Reframing – „przeramowanie” myśli.
 • Siła autosugestii.
 • Słuchanie własnych uczuć.
 • Techniki poznawcze i „zaszczepienie się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
 • Metoda 3×5.
 • Metody odliczania.
 • Rola snu.
 • Wizualizacja prowadzona – przeciwdziałanie bezsenności.
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00

Moduł III. Zarządzanie stresem w pracy. Techniki zarządzania stresem (ciało – uwolnienie napięcia i relaksacja).

 • Odżywianie – zdrowa dieta.
 • Rola używek.
 • Kontakt z ciałem. Techniki uważności na reakcje naszego ciała.
 • Zasady odreagowania napięcia – przegląd technik.
 • Relaksacja poprzez świadomy oddech – głębokie oddychanie i medytacja swobodnego oddechu (inspiracje W. Hoffa).
 • Metoda Feldenkraisa.

15:00 – 15:10 Przerwa

15:10 – 15:40

Moduł IV. Zarządzanie stresem w pracy. Techniki zarządzania stresem (ciało – uwolnienie napięcia i relaksacja c.d.)

 • Techniki ściskania i rozciągania.
 • Technika interaktywna.
 • Trening autogenny Schultza.
 • Relaksacja progresywna Jacobsona.
 • Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać?
 • Sposoby na przemęczenie.

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Szkolenie online „Zarządzanie stresem w pracy” kończy się przygotowaniem osobistych planów działania przez Kursantów oraz podsumowaniem najważniejszych zagadnień omawianych w trakcie szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w czasie warsztatów Kursanci będą mogli udokumentować certyfikatem potwierdzającym ukończenie profesjonalnego kursu w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY – KURS STACJONARNY

Szkolenia interpersonalne „Zarządzanie stresem w pracy” realizowane w trybie stacjonarnym odbywają się w siedzibie naszej firmy w centrum Warszawy. Dzięki temu osoby zapisane na stacjonarne szkolenia z kompetencji miękkich, technik redukowania stresu i budowania odporności psychicznej mogą liczyć na idealne warunki do rozwoju i nauki – warsztaty odbywają się w twórczej i przyjaznej atmosferze, w funkcjonalnie urządzonych salach, a nasi trenerzy chętnie służą pomocą wszystkim Kursantom przybyłym na szkolenie. Umiejętności miękkie można trenować w murach naszego centrum szkoleniowego w przyjemny i skuteczny sposób. Stacjonarne szkolenia z umiejętności miękkich wspomagających zarządzanie stresem to jednodniowe praktyczno-teoretyczne szkolenia z komunikacji personalnej, metod zwalczania stresu i technik relaksujących zorientowane przede wszystkim na naukę poprzez działanie. Widoczny poniżej program organizujący stacjonarne szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Zarządzanie stresem w pracy” może być zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona podczas wprowadzenia do zajęć. Otwarty kurs interpersonalny poświęcony strategii zarządzania stresem w życiu zawodowym staramy się również każdorazowo wzbogacać o treści, ćwiczenia i przykłady wywiedzione z doświadczeń naszych Klientów. Dążymy do tego, by otrzymali Państwo od nas maksymalnie zindywidualizowany i dopasowany do realnie istniejących potrzeb trening interpersonalny. Szkolenie „Zarządzanie stresem w pracy” prowadzimy ponadto zgodnie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz wymogami cyklu Kolba. Nieustannie również weryfikujemy skuteczność i jakość prezentowanego szkolenia – zdolności interpersonalne można u nas doskonalić bez obawy o jakość i profesjonalizm szkolenia, co potwierdzają zdobyte przez naszą firmę certyfikaty i wyróżnienia. Każdemu Uczestnikowi kursu zapewniamy ponadto komplet opracowanych przez naszych ekspertów materiałów szkoleniowych.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie stresem w pracy”

Szkolenie: Zarządzanie stresem w pracy. Jak stosować techniki zarządzania stresem, aby budować odporność psychiczną?

Szkolenia interpersonalne realizowane w trybie stacjonarnym organizujemy w naszym centrum szkoleniowym zlokalizowanym w Warszawie. Otwarte szkolenia z kompetencji miękkich „Zarządzanie stresem w pracy” przebiegają według umieszczonego poniżej harmonogramu ramowego. Istotnym punktem wprowadzenia do kursu jest weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów. Jej rezultaty mają decydujący wpływ na program, według którego ostatecznie odbędzie się szkolenie. Umiejętności miękkie trenujemy w czasie prezentowanego kursu przez 7 godzin zegarowych z przerwami. W cenie szkolenia z umiejętności miękkich „Zarządzanie stresem w pracy” zapewniamy Kursantom poczęstunek w przerwie na kawę i obiad w restauracji zlokalizowanej w pobliżu naszej placówki. Standardowy program szkolenia z komunikacji interpersonalnej, metod redukcji stresu i technik relaksacyjnych opiera się na 4 modułach tematycznych. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Zarządzanie stresem w pracy” kończy się podsumowaniem najważniejszych wiadomości, omówieniem wniosków oraz przygotowaniem przez Uczestników kursu osobistych planów działania.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Zdefiniowanie celów szkolenia i diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów rozpoczynających trening interpersonalny – szkolenie z zarządzania stresem.

09:30 – 11:00

Moduł I. Zarządzanie stresem w pracy – wprowadzenie do tematu kursu

 • Omówienie genezy stresu (sfera zawodowa i prywatna).
 • Eustres i dystres – rola stresu.
 • 3 fazy stresu.
 • Typ osobowości, a reakcje na stres.
 • Źródła stresu w pracy (test).
 • Psychosomatyczne, poznawcze, emocjonalne reakcje na stres.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie stresem w pracy – techniki zarządzania stresem (interpretacja a myśl)

 • Arkusz RTZ.
 • „Przeramowanie” myśli, czyli reframing.
 • Słuchanie własnych uczuć.
 • Siła autosugestii.
 • Metoda 3×5.
 • Techniki poznawcze oraz „zaszczepienie się” (przygotowanie do stresującej sytuacji).
 • Metody odliczania.
 • Rola odpoczynku i snu.
 • Przeciwdziałanie bezsenności (wizualizacja prowadzona).
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:00

Moduł III. Zarządzanie stresem w pracy. Techniki zarządzania stresem (ciało – uwolnienie napięcia i relaksacja).

 • Zdrowa dieta i odżywianie.
 • Rola używek.
 • Cielesność – techniki uważności na sygnały wysyłane przez ciało.
 • Odreagowywanie napięcia i stresu – przegląd dostępnych technik.
 • Metoda Feldenkraisa.
 • Relaksacja poprzez oddech – medytacja swobodnego oddechu (inspiracje W. Hoffa) i głębokie oddychanie.

15:00 – 15:10 Przerwa

15:10 – 15:40

Moduł IV. Zarządzanie stresem w pracy. Techniki zarządzania stresem (ciało – uwolnienie napięcia i relaksacja c.d.)

 • Technika interaktywna.
 • Techniki ściskania i rozciągania.
 • Progresywna relaksacja Jacobsona.
 • Trening autogenny Schultza.
 • Dlaczego warto korzystać z masażu relaksacyjnego?
 • Skuteczne sposoby redukowania przemęczenia.

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Kurs „Zarządzanie stresem w pracy” kończy się powtórzeniem najistotniejszych treści omawianych w czasie szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w trakcie kursu jego Uczestnicy będą mogli udokumentować wystawianym przez nas certyfikatem ukończenia szkolenia.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia z obrony przed manipulacjami oraz wywierania wpływu na ludzi – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja empatyczna NVC – Porozumiewanie się bez przemocy – Jak zastąpić język szakala językiem żyrafy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Osobowość Pani Iwony Firmanty, jej zaangażowanie i doświadczenie oraz szeroki zakres przekazywanej teoretycznej i praktycznej wiedzy, ciekawe ćwiczenia sprawiły, że szkolenie było bardzo interesujące i inspirujące, co w całości dało charakter efektywnego oraz intensywnego szkolenia. W naszej ocenie firma Human Skills reprezentuje wysoki poziom profesjonalizmu zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Dlatego też polecamy firmę Human Skills jako rzetelnego i profesjonalnego organizatora szkolenia.

Andrzej Archacki, Dyrektor Generalny

Mondi Świecie Sp. z.o.o.

Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami.
Przygotowanie merytoryczne wykładowców, otrzymane materiały, umiejętność przekazywania wiedzy oraz stworzenie przyjaznej atmosfery w trakcie szkolenia zostały wysoko ocenione przez naszych pracowników.
Usługi zostały zrealizowane zgodnie z umową i z należytą starannością.

Mariusz Czyżak, Dyrektor generalny

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Organizator zadbał o wysoki poziom merytoryczny, profesjonalizm oraz rzetelnie przygotowane materiały dydaktyczne, które w znaczący sposób wspomogły tematykę szkolenia.
Wiedza, znajomość omawianych zagadnień, zaangażowanie, a także elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb kursanta stanowią niewątpliwie o jakości i wysokiej klasie proponowanych usług.
W związku z powyższym firma ADAMPOL S.A. z przyjemnością rekomenduje Panią Iwonę Firmanty oraz firmę Human Skills jako kompetentnego, rzetelnego i skutecznego organizatora szkoleń.

Marianna Kozłowska, Dyrektor Departamentu Kadr

ADAMPOL S.A.

„Bardzo dobre szkolenie dla osób, które na co dzień stresują się wieloma rzeczami, a szczególnie w pracy. Dzięki niemu, wiele zrozumiałam i zaczęłam patrzeć na stres zupełnie inaczej. Szkolenie jest bardzo praktyczne, polecam!”
„Świetna atmosfera oraz Pani Trener. Czułam się bezpiecznie i swobodnie. Dziękuję za całą wiedzę i dzielenie się doświadczeniami.”
„Szkolenie zmotywowało mnie do zmiany myślenia i do zadbania o własne dobro. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko wdrożyć w codzienne życie :)”

Przydatne treści szkolenia: „Wszystkie części były przydatne i ciekawe. Uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy ze stresem.”

Przydatne treści szkolenia: „Szkolenie poleciłabym znajomemu dla zdrowia, wszystko było ciekawe i bardzo przydatne.”

Przydatne treści szkolenia: „Różne techniki radzenia sobie ze stresem, świadomość tych technik, duża wiedza i przykłady praktyczne; teoria przeplatania z ćwiczeniami; Teorie poparte przykładami, stworzona bardzo przyjazna i komfortowa atmosfera.”

„Uważam, że wszystkie treści szkolenia mogą być dla mnie przydatne. Chciałabym spróbować i wdrożyć w życie te, które będą dla mnie najbardziej skuteczne i efektywne :)”
„Ćwiczenia wspólne i dzielenie się uwagami – pomogły otworzyć się w ramach grupy i mówić o tym, o czym nie rozmawiamy.”
„Dużo przydatnych informacji bez poczucia straconego czasu.”
„Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.”
Przydatne treści szkolenia: „Gestalt, mindfulness, ćwiczenia w parach; techniki relaksacyjne.”
Przydatne treści szkolenia: „3 typy Ego, metody relaksacji oraz obniżania poziomu stresu, w tym link na trening autogenny Schultza; techniki radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, ćwiczenia, testy; sposób komunikacji z ludźmi o odmiennym kolorze osobowości, zrozumienie reakcji własnych, zarządzanie czasem; praktyczne metody walki ze stresem.”
„Najbardziej przydatne w przypadku stresu to ćwiczenia oddechowe, które pozwalają na odstresowanie w dowolnym momencie, nawet w czasie pracy. Bardzo ciekawa dla mnie była również kwestia komunikowania się z 3 poziomów/stanów ego -dorosłego, rodzica i dziecka.”
„Przyjemny głos prowadzącej. Nie było nachalności i zmuszania grupy do odpowiedzi na siłę, co też uznaję za duży plus.”
Przydatne treści szkolenia: „Techniki radzenia sobie ze stresem”; techniki NVC; treści związane ze zrozumieniem swoich emocji i jaki mają wpływ na moją osobę.”
„Szkolenie pomagające zrozumieć emocje. Przydaje się to w obecnych czasach.”
„Cenne umiejętności; przyjazna atmosfera.”
„Budowanie atmosfery przyjaznych warsztatów – szczególnie cenna umiejętność.”
„Pani trener bardzo kulturalna i miła; otwarta, dobra atmosfera w grupie.”
„Otwartość i szczerość trenera.”
„Komunikatywność, kultura osobista, uważność. Wspaniała atmosfera, relaksacja oraz bardzo dobry balans pomiędzy teorią, a praktyką.”
Przydatne treści szkolenia: „Ocena faktów, spojrzenia na uczucia, które są w nas w sytuacjach stresujących – spojrzenie na problem z góry.”

”Plusem zajęć jest praca na przykładach z życia wziętych (praktycznych).”

”Ćwiczenia i angażowanie uczestników. Nie tylko same suche formułki.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu zarządzania stresem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Bank BPH S.A. Grupa GE Capital, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Vistex Poland – CEE SP Z.O.O, CD PROJEKT S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Benefit Systems S.A., Ernst & Young, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Kancelaria Sejmu, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF, Kancelaria Sejmu, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, TVP Wilno, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, Scalo Sp. z o.o., Vastint Poland Sp. z o.o., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, SCANFIL POLAND Sp. z o.o., XL CATLIN SERVICES SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODZIAŁ W POLSCE, Ministerstwo rozwoju i technologii, SANRO Sp. z o.o., Miasto Stołeczne Warszawa, Wiedza i praktyka sp. z o.o., LUX MED sp. z o.o., Egis Poland Sp. z o.o., E.ON Polska S.A., BFF Polska S.A., Krajowa Szkoła Skarbowości, Swisspearl Produkcja Polska S.A., Urząd Gminy Jabłonna., Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o., BMZ Poland Sp. z o.o., NOVOMATIC Technologies Poland Sp. z o.o., Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k., Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., BIG Sp. z o.o., Orlen S.A, VeloBank S.A., PZU Centrum Operacji S.A., JDP DRAPAŁA & Partners Sp. j., Igus Sp. z o.o., MAR-FOUR, DLA Piper GSC Poland Sp. z o.o., NTT Poland Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas