angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Czy wiesz, że szkolenia interpersonalne to najskuteczniejszy sposób, by spotęgować efektywność zatrudnionych w firmie pracowników? Szkolenia z kompetencji miękkich trenują kluczowe umiejętności, które są podstawą w procesie budowania relacji i współdziałania, a komunikacja interpersonalna w pracy w dużej mierze decyduje o sukcesach w firmie. Sprawność komunikacyjna wpływa w praktyce na większość obszarów naszego funkcjonowania – relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę w pracy i zadowolenie klientów Twojej firmy. To umiejętność komunikacji interpersonalnej gwarantuje skuteczność, dlatego warto zainwestować w rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników i zaoferować im niezbędne do tego szkolenie. Umiejętności miękkie trenujemy z naszymi Klientami już od lat i dzięki temu możemy zaproponować Twojej firmie i zatrudnionym w niej pracownikom certyfikowane i w pełni profesjonalne szkolenia z umiejętność miękkich w formie stacjonarnych warsztatów oraz nowoczesne szkolenia z komunikacji interpersonalnej online.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarty kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” to nowoczesny projekt rozwojowy, który koncentruje się na treningu efektywnej i sprawnej komunikacji w miejscu pracy. Prezentowane szkolenie z komunikacji interpersonalnej pozwoli Twoim pracownikom poszerzyć wiedzę o metodach skutecznego porozumiewania się, sposobach unikania błędów komunikacyjnych i technikach ułatwiających komunikację w sytuacjach trudnych. Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs interpersonalny „Komunikacja interpersonalna w pracy” to warsztat skoncentrowany na praktycznych umiejętnościach. Nasi doświadczeni i wysoko wykwalifikowani trenerzy dbają o to, by za każdym razem był to maksymalnie zindywidualizowany i nastawiony na rozwój najbardziej przydatnych w miejscu pracy umiejętności trening interpersonalny. Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” pozwoli Twoim pracownikom odnaleźć „wspólny język”, właściwie reagować w sytuacjach trudnych i skutecznie się komunikować, co sprawi, że wzrośnie ich efektywność i zaangażowanie w realizację celów strategicznych kierowanej przez Ciebie firmy.

Nie marnuj czasu i zadbaj o rozwój kluczowych kompetencji swoich pracowników i ich skuteczność. Wybrać możesz spośród dwóch wariantów szkolenia – zdolności interpersonalne swojej kadry możesz doskonalić, wybierając stacjonarny kurs organizowany w naszej warszawskiej siedzibie lub postawić na nowoczesne szkolenie realizowane w formule online. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

angażowanie i motywacja pracowników

Czy wiesz, że szkolenia interpersonalne to najskuteczniejszy sposób, by spotęgować efektywność zatrudnionych w firmie pracowników? Szkolenia z kompetencji miękkich trenują kluczowe umiejętności, które są podstawą w procesie budowania relacji i współdziałania, a komunikacja interpersonalna w pracy w dużej mierze decyduje o sukcesach w firmie. Sprawność komunikacyjna wpływa w praktyce na większość obszarów naszego funkcjonowania – relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę w pracy i zadowolenie klientów Twojej firmy. To umiejętność komunikacji interpersonalnej gwarantuje skuteczność, dlatego warto zainwestować w rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników i zaoferować im niezbędne do tego szkolenie. Umiejętności miękkie trenujemy z naszymi Klientami już od lat i dzięki temu możemy zaproponować Twojej firmie i zatrudnionym w niej pracownikom certyfikowane i w pełni profesjonalne szkolenia z umiejętność miękkich w formie stacjonarnych warsztatów oraz nowoczesne szkolenia z komunikacji interpersonalnej online.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarty kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” to nowoczesny projekt rozwojowy, który koncentruje się na treningu efektywnej i sprawnej komunikacji w miejscu pracy. Prezentowane szkolenie z komunikacji interpersonalnej pozwoli Twoim pracownikom poszerzyć wiedzę o metodach skutecznego porozumiewania się, sposobach unikania błędów komunikacyjnych i technikach ułatwiających komunikację w sytuacjach trudnych. Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs interpersonalny „Komunikacja interpersonalna w pracy” to warsztat skoncentrowany na praktycznych umiejętnościach. Nasi doświadczeni i wysoko wykwalifikowani trenerzy dbają o to, by za każdym razem był to maksymalnie zindywidualizowany i nastawiony na rozwój najbardziej przydatnych w miejscu pracy umiejętności trening interpersonalny. Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” pozwoli Twoim pracownikom odnaleźć „wspólny język”, właściwie reagować w sytuacjach trudnych i skutecznie się komunikować, co sprawi, że wzrośnie ich efektywność i zaangażowanie w realizację celów strategicznych kierowanej przez Ciebie firmy.

Nie marnuj czasu i zadbaj o rozwój kluczowych kompetencji swoich pracowników i ich skuteczność. Wybrać możesz spośród dwóch wariantów szkolenia – zdolności interpersonalne swojej kadry możesz doskonalić, wybierając stacjonarny kurs organizowany w naszej warszawskiej siedzibie lub postawić na nowoczesne szkolenie realizowane w formule online. Serdecznie zapraszamy!

Cele i Korzyści

Zdalne i stacjonarne szkolenia interpersonalne poświęcone treningowi umiejętności komunikacyjnych to źródła rzetelnej i sprawdzonej wiedzy z zakresu socjologii i psychologii praktycznej, która pozwoli Twoim pracownikom zgłębić istotę procesów porozumiewania się i tworzenia pozytywnych relacji międzyludzkich. Opracowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenia z kompetencji miękkich koncentrują się jednak nie tylko na teoretycznych rozważaniach i prezentacji najnowszych koncepcji z dziedziny komunikacji społecznej. Wiedza jest tylko bazą, od której rozpoczynamy nasze praktyczne szkolenie. Umiejętności miękkie wymagają doskonalenia w działaniu, dlatego oferowane przez nas szkolenia z umiejętności miękkich to sesje praktycznych ćwiczeń dostosowanych do istotnych potrzeb Twojej organizacji. Kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” i jego program staramy się zawsze maksymalnie dopasować do specyfiki organizacji i branży, w której ona działa, tak, by przygotować jej pracowników do prawidłowego reagowania w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych w relacji z innymi członkami personelu czy klientem Twojej firmy. Oferowane przez nas szkolenia z komunikacji interpersonalnej pozwolą Twoim pracownikom skuteczniej współdziałać czy dbać o satysfakcję klientów, których obsługują. Przygotowane przez nas szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Komunikacja interpersonalna w pracy” jest de facto kursem skuteczności, a to klucz do sukcesu każdej firmy. Kurs interpersonalny powinien być więc traktowany jako obligatoryjny element projektów rozwojowych w każdej nastawionej na sukces organizacji. Pamiętaj też, że dostosujemy cele, którym ma służyć prowadzony przez naszych ekspertów trening interpersonalny. Szkolenie może silniej koncentrować się na komunikacji w zespołach, między nimi, na osi lider – zespół czy komunikacji w procesie obsługi klienta – zoptymalizujemy je specjalnie dla Ciebie! Oferujemy również naszym Klientom możliwość wyboru najlepszej dla danej firmy formy szkolenia – zdolności interpersonalne można w Human Skills trenować w czasie warsztatów stacjonarnych prowadzonych w naszym komfortowo zaaranżowanym centrum szkoleniowym lub zdalnie w czasie mniej kłopotliwych pod względem logistyki kursów online.

Jakie korzyści oferują szkolenia interpersonalne „Komunikacja interpersonalna w pracy”?

Zaprojektowane przez nas szkolenia z kompetencji miękkich koncentrują się na doskonaleniu niezbędnej w relacjach społecznych zdolności sprawnej komunikacji. Doskonalenie technik skutecznego porozumiewania się realizujemy poprzez praktyczne szkolenie – umiejętności miękkie ćwiczymy, bazując na doświadczeniach Twojego personelu, aby Twoi pracownicy potrafili skuteczniej realizować powierzane im każdego dnia konkretne zadania. Prowadzone przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych trenerów zdalne i stacjonarne szkolenia z umiejętności miękkich kierujemy do pracowników wszystkich firm i instytucji publicznych, bez względu na specyficzne cechy prowadzonej przez nich działalności. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej są bowiem niezwykle uniwersalnymi projektami szkoleniowymi, które rozwijają podstawowe kompetencje społeczne, bez których nie można skutecznie działać i realizować celów biznesowych. Otwarte szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Komunikacja interpersonalna w pracy” to w rzeczywistości idealna okazja do tego, by podnieść efektywność pracowników, poprawić atmosferę w pracy i stworzyć silne i gotowe do współdziałania zespoły.

Kurs interpersonalny z komunikacji wyposaży Twoich pracowników w kompleksową wiedzę o:

 • sposobach zwiększania sprawności komunikacji w firmie;
 • technikach zadawania efektywnych pytań w komunikacji interpersonalnej;
 • świadomym posługiwaniu się mową ciała w komunikacji niewerbalnej;
 • technikach i metodach efektywnej komunikacji;
 • regułach doboru rodzaju komunikatu i jego formy do specyfiki odbiorcy;
 • zasadach budowania dobrych relacji ze współpracownikami i przełożonymi;
 • sposobach unikania błędów i pomyłek w komunikacji;
 • metodach ułatwiających komunikację w trudnych sytuacjach.

Kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” to oparty o fachową wiedzę trening interpersonalny. Szkolenie koncentruje się na prezentacji specjalistycznej wiedzy wymaganej do sprawnego porozumiewania się w każdej sytuacji, w relacji z różnymi partnerami: współpracownikami, podwładnymi, klientami etc.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” wyposaży Twoją załogę w praktyczne umiejętności:

 • mówienia w taki sposób, aby zostać usłyszanym;
 • sprawnej komunikacji w trudnych warunkach oraz z trudnymi rozmówcami;
 • dostosowania komunikatów werbalnych niewerbalnych do rozmówcy w celu zbudowania lepszej relacji;
 • skutecznego wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań oraz wydawania poleceń.

Otwarty kurs poświęcony komunikacji w pracy koncentruje się na praktycznych formach szkolenia. Zdolności interpersonalne Kursantów doskonalimy przy wykorzystaniu najskuteczniejszych nowoczesnych metod nauczania, a Twoi pracownicy będą mogli sprawdzić swoją skuteczność komunikacyjną w konkretnych sytuacjach z życia Twojej firmy.

Otwarty kurs z komunikacji w pracy pogłębi kluczowe kompetencje Twoich pracowników związane z:

 • komunikacją ustną i pisemną;
 • efektywnością zawodową;
 • budowaniem dobrych relacji w życiu zawodowym.

Stacjonarne i zdalne szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” doskonali kompetencje decydujące o skuteczności w pracy i życiu prywatnym.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
24.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
02.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
06.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
19.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
01.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY – KURS ONLINE

Otwarte szkolenia interpersonalne poświęcone treningowi umiejętności komunikacyjnych realizujemy na przyjaznych w obsłudze i powszechnie znanych platformach Clickmeeting lub Zoom, dzięki czemu stworzone przez naszych ekspertów z dziedziny komunikacji szkolenia z kompetencji miękkich nie przysparzają trudności Kursantom, niezależnie od tego, czy są oni obeznanymi użytkownikami nowych technologii, czy dopiero je poznają. Zdalny kurs to bardzo wygodne i ekonomiczne szkolenie – umiejętności miękkie można trenować i doskonalić bez konieczności podróżowania, oszczędzając czas i pieniądze z budżetu firmowego. Szkolenie online „Komunikacja interpersonalna w pracy” wymaga jedynie dostępu do internetu. Zdalne szkolenia z umiejętności miękkich odbywają się bez użycia dodatkowego oprogramowania czy specjalnych aplikacji. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej dla pracowników to intensywne kursy praktyczne. W czasie warsztatów doskonalone są techniki efektywnego porozumiewania się w różnych zawodowych sytuacjach, a za dobór najskuteczniejszych metod nauczania, przykładów i kompendiów dobrych praktyk odpowiedzialni są cenieni fachowcy z dziedziny komunikacji w biznesie. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Komunikacja interpersonalna w pracy” poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, co umożliwia nam maksymalne dostosowanie programu kursu do specyficznych potrzeb danej organizacji. Szkolenie online „Komunikacja interpersonalna w pracy” to jednodniowy intensywny kurs interpersonalny o praktycznym charakterze – program szkolenia zakłada wykorzystanie wielu aktywizujących technik i metod nauczania. Prezentowany warsztat online to bazujący na realnych doświadczeniach trening interpersonalny. Szkolenie skutecznie przygotowuje dzięki temu pracowników do rozwiązywania realnych problemów komunikacyjnych istniejących w danej firmie czy instytucji. Zapewniamy Państwu maksymalnie wysoki standard oferowanego szkolenia – zdolności interpersonalne doskonalimy z sukcesami już od wielu lat, a profesjonalizm naszych usług szkoleniowych potwierdzają zdobyte przez Human Skills certyfikaty m.in. certyfikat jakości usług SUS 2.0. Kursanci zapisani na kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” otrzymują od nas dodatkowo pakiet wartościowych dla rozwoju ich kompetencji materiałów szkoleniowych.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Komunikacja interpersonalna w pracy”

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna w pracy jako narzędzie budowania relacji i współpracy zespołowej.

Zdalne szkolenia interpersonalne odbywają się w wirtualnych pokojach w czasie rzeczywistym na platformie Zoom lub Clickmeeting. Szkolenia z kompetencji miękkich online rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych osób zapisanych na zajęcia, a jej wyniki wykorzystywane są przez trenera do optymalizacji programu, metod i technik nauczania oraz przykładów i case studies, które wzbogacą dane szkolnie szkolenie. Umiejętności miękkie naszych Kursantów trenujemy w czasie jednodniowej sesji zajęć zaplanowanej na 7 godzin zegarowych. Harmonogram prezentowanego szkolenia z umiejętności miękkich uwzględnia 3 węzłowe segmenty tematyczne. Poszczególne elementy zdalnego szkolenia z komunikacji interpersonalnej mogą zostać wzbogacone o alternatywne treści i dodatkowe ćwiczenia w oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej przez trenera podczas wprowadzenia do warsztatów. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej w pracy Kursanci kończą opracowaniem indywidualnego planu działania. Zdalny kurs interpersonalny „Komunikacja interpersonalna w pracy” pozwala uzyskać certyfikat potwierdzający odbycie profesjonalnego kursu w naszej firmie szkoleniowej.

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów kursu i diagnoza potrzeb Kursantów rozpoczynających trening interpersonalny i szkolenie z komunikacji w pracy.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna w pracy – rola komunikacji

 • Rola komunikacji w budowaniu relacji i współpracy w życiu zawodowym i poza nim.
 • „Bariery” komunikacyjne – ich źródło i wyjaśnienie ich fundamentów.

Moduł II. Komunikacja interpersonalna w pracy – kluczowe aspekty komunikacji

 • Rola modelu DISC i typu osobowości – wstęp do tematyki (zapraszamy na szkolenie: Komunikacja interpersonalna w biznesie – model DISC, które pozwala zgłębić ten temat!).
 • Elementy komunikacji niewerbalnej – ton głosu, postawa ciała i gesty, mimika i prawo spójności.
 • Znaczenie kontaktu wzrokowego, czyli jak pokazać akceptację lub skorygować wzrokiem rozmówcę.
 • Rola uścisku dłoni oraz alternatywne możliwości wykazania chęci budowania relacji.
 • Przestrzeń osobistej komunikacji czyli zasady proksemiki – jak ją czytać, jak interpretować i jak dzięki niej korygować rozmówcę.

Moduł III. Komunikacja interpersonalna w pracy – budowanie jasnych komunikatów

 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego – jak właściwie interpretować badania Alberta Mehrabiana?
 • Zasady budowania jasnych i czytelnych komunikatów.
 • Kodowanie a dekodowanie, czyli co zrobić, aby nas rozumiano.
 • Model kwadratu komunikacyjnego – model poczwórnej tuby i poczwórnego ucha Friedemanna Schulza von Thuna (wielopoziomowa struktura wypowiedzi).
 • Jak zadawać pytania, aby otrzymać poszukiwaną lub/oraz oczekiwaną informację.
 • Fakt, opinia czy uczucie, czyli jak zarządzać subiektywną interpretacją.
 • Wstęp do zasad perswazji (zapraszamy na specjalistyczny kurs z tej dziedziny: szkolenie otwarte z technik wywierania wpływu).

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie i powtórzenie najważniejszych treści. Kurs komunikacji kończy się opracowaniem indywidualnych planów działania przez Uczestników szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w czasie warsztatu Kursanci mogą w przyszłości udokumentować wystawianym przez nas certyfikatem.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY – KURS STACJONARNY

Szkolenia interpersonalne z dziedziny komunikacji interpersonalnej organizowane w formule kursów stacjonarnych odbywają się na terenie naszej firmy w centrum Warszawy. Kursanci zapisani na stacjonarne szkolenia z kompetencji miękkich mogą liczyć jako nasi mile widziani goście na idealne warunki do nauki – warsztaty odbywają się w swobodnej atmosferze, w świetnie wyposażonych i wygodnie zaaranżowanych pomieszczeniach. Trenerzy od pierwszych chwil kursu czuwają nad wszystkimi potrzebami osób; które przybyły na szkolenie. Umiejętności miękkie dzięki temu doskonali się w naszej szkole w sprawny, skuteczny i przyjemny sposób. Stacjonarne szkolenia z umiejętności miękkich „Komunikacja interpersonalna w pracy” to zaplanowane na 1. dzień intensywne praktyczne szkolenia z komunikacji interpersonalnej, dlatego program prezentowanych warsztatów wypełniają liczne ćwiczenia, a nauka opiera się na wykorzystaniu aktywizujących technik i metod nauczania. Program organizujący szkolenie z komunikacji interpersonalnej, może być w razie potrzeby modyfikowany, aby lepiej odpowiadał oczekiwaniom Kursantów i ich pracodawców. Kurs interpersonalny „Komunikacja interpersonalna w pracy” wzbogacamy również analizami indywidualnych doświadczeń Uczestników zajęć, a wykładom teorii towarzyszy praktyczny trening interpersonalny. Szkolenie z komunikacji prowadzimy zgodnie z filozofią cyklu Kolba i metodą Activity Based Learning. Zapewniamy Państwu wysoki standard oferowanego przez nas szkolenia – zdolności interpersonalne trenujemy z powodzeniem od wielu lat, a jakość naszych usług szkoleniowych potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty. W cenie szkolenia wszyscy Kursanci otrzymują od nas dodatkowo komplet starannie dobranych materiałów szkoleniowych.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Komunikacja interpersonalna w pracy”

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna w pracy jako narzędzie budowania relacji i współpracy zespołowej.

Szkolenia interpersonalne organizowane w trybie stacjonarnym obywają się w naszej firmie, w śródmieściu Warszawy. Szkolenia z kompetencji miękkich „Komunikacja interpersonalna w pracy” rozpoczynają się weryfikacją potrzeb i oczekiwań Kursantów, a jej rezultaty wykorzystujemy do optymalizacji programu kursu, według którego toczyć się będzie dane szkolenie. Umiejętności miękkie trenujemy przez około 7 godzin zegarowych w trakcie jednodniowej sesji szkoleniowej. Standardowy plan szkolenia z umiejętności miękkich „Komunikacja interpersonalna w pracy” składa się z 3 głównych modułów tematycznych. Program konkretnego szkolenia z komunikacji interpersonalnej może zostać zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona na początku zajęć. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej w wersji stacjonarnej kończy się podsumowaniem najważniejszych treści omawianych na warsztatach i wystawieniem certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu. W ramach opłaty za kurs interpersonalny z powyższej tematyki nasi Klienci mogą liczyć na poczęstunek serwowany w czasie przerwy na kawę oraz obiad w jednej z pobliskich restauracji.

09:00 – 09:30

Wprowadzenie do kursu. Omówienie celów zajęć i weryfikacja potrzeb osób rozpoczynających trening interpersonalny i szkolenie z komunikacji w pracy.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna w pracy – rola komunikacji

 • Rola komunikacji w budowaniu relacji międzyludzkich i współpracy w sferze zawodowej i prywatnej.
 • Katalog „barier” komunikacyjnych – ich źródła i objaśnienie ich fundamentów.

Moduł II. Komunikacja interpersonalna w pracy – kluczowe aspekty komunikacji

 • Rola modelu DISC oraz typu osobowości rozmówców – wstęp do tematyki DISC (zapraszamy na kurs: Komunikacja interpersonalna w biznesie – model DISC, który pozwala zgłębić tematykę DISC!).
 • Składowe niewerbalnej komunikacji – postawa ciała i gesty, ton głosu, mimika oraz prawo spójności.
 • Waga kontaktu wzrokowego – jak zademonstrować akceptację lub skorygować poprzez wzrok rozmówcę.
 • Rola uścisku dłoni i alternatywne możliwości manifestowania chęci budowania relacji.
 • Przestrzeń osobistej komunikacji: reguły proksemiki – jak ją czytać, jak interpretować i jak korygować rozmówcę.

Moduł III. Komunikacja interpersonalna w pracy – budowanie klarownych komunikatów

 • Spójność komunikatu niewerbalnego i werbalnego – jak interpretować rezultaty badań A. Mehrabiana?
 • Reguły budowania czytelnych i jasnych komunikatów.
 • Kodowanie a dekodowanie – co zrobić, aby nas dobrze zrozumiano.
 • Model kwadratu komunikacyjnego – model poczwórnej tuby oraz poczwórnego ucha F. Schulza von Thuna (wielopoziomowa struktura wypowiedzi).
 • Jak formułować pytania, by uzyskać poszukiwaną oraz/lub oczekiwaną informację.
 • Fakt, uczucie czy opinia – jak zarządzać subiektywną interpretacją.
 • Wprowadzenie do technik perswazji (zapraszamy na kurs z tej tematyki: szkolenie otwarte z technik wywierania wpływu).

Zakończenie kursu. Powtórzenie najistotniejszych zagadnień. Stacjonarny kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” kończy się opracowaniem osobistych planów działania przez Uczestników szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w czasie zajęć Kursanci mogą w przyszłości udokumentować certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia z obrony przed manipulacjami oraz wywierania wpływu na ludzi – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja empatyczna NVC – Porozumiewanie się bez przemocy – Jak zastąpić język szakala językiem żyrafy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Dla mnie najciekawsze była nauka radzenia sobie, reagowania na konkretne sytuacje w pracy i w życiu prywatnym. Pani Trener miała dużą wiedzę, bardzo dobrą umiejętność komunikowania się, a do tego przekazywała wiedzę w sposób jasny. Pyszny poczęstunek!”

“Bardzo ciekawie przedstawiona analiza transakcyjna Berna i dobre przygotowanie trenera pod względem merytorycznym. Praktyczne ćwiczenia, atmosfera, dobra energia oraz realizowany program i przygotowanie trenerki.”

„Forma szkolenia była bardzo kreatywna, angażująca do współpracy i koncentracji. Widać, że Pani Iwona Firmanty ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, bo znakomicie panowała nad tym co dzieje się w grupie, dbała o nasz komfort, nawet przewidziała naszą ospałość po obiedzie i zastosowała odpowiednio energetyzujące ćwiczenia.”

 „Poleciłbym to szkolenie, ponieważ taka wiedza potrzebna jest każdemu, na każdym stanowisku. Co więcej, niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób się komunikować.”

„Otwartość trenera, życzliwość, elastyczność w dopasowaniu do potrzeb grupy, a także zaangażowanie, widoczna pasja i ciekawy sposób przekazu.”

Przydatne treści szkolenia: „Poznanie siebie, ale też pewnych mechanizmów funkcjonowania komunikacji.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie Komunikacja interpersonalna w pracy, firma Human Skills  miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników takich firm jak: ProDevelopment Sp. z.o.o., Euler Hermes Collections Sp. z.o.o., Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z.o.o., APERTUM, Iron Mountain Polska Sp. z.o.o., Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z.o.o., Wirthwein Polska Sp. z.o.o. oraz Grenkeleasing Sp. z.o.o., PZ HTL S.A., CAT Transport Sp. z o.o., HaskoningDHV Polska Sp. z o.o., TVP, Safran Aircraft Engines Sp. z o.o., Dentalove Clinic, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, ENERIS, KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY, McCormick Polska S.A., Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Procter & Gamble, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Jura Polska Sp. z o. o., 11 Bit Studios S.A., Urząd Marszałkowski Województwa, AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., ITFS Sp. z o.o., Stowarzyszenie Robisz.to, Kancelaria Sejmu, Widzewskie TBS Spółka z o.o., ING Bank Śląski S.A., See Lisbo LDA, Paweł Gawron ENCELADIS.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas