Profilatyka antymobbinowa szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Zachowania przemocowe w miejscu pracy, takie jak mobbing czy dyskryminacja, nawet jeśli mają charakter incydentalny, są niezwykle groźnym zjawiskiem, zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionego w firmie personelu. Każda forma prześladowania niszczy prawidłowe relacje wewnętrzne w organizacji, przyczynia się do istotnego obniżenia efektywności pracowników, a także może skutkować poważnymi stratami wizerunkowymi i konsekwencjami natury prawnej. Mobbing, dyskryminacja, zachowania wykluczające, wroga i nieetyczna komunikacja przekładają się ponadto na wysokie szkody osobiste pracowników, naruszają społeczne i finansowe dobra każdej wspólnoty. Profilaktyka mobbingu i dyskryminacji są więc najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia interesu firmy i jej załogi. Aby skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy, trzeba dobrze zrozumieć istotę tego zjawiska i nauczyć się rozpoznawać różne jego przejawy. Kurs otwarty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który pozwala Uczestnikom warsztatów zyskać świadomość, czym jest mobbing oraz czym w rzeczywistości jest dyskryminacja, a także jak zapobiegać ich pojawieniu się i narastaniu. Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs otwarty, którego tematem jest profilaktyka dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, prezentuje i w przystępny sposób objaśnia skomplikowane mechanizmy społeczne, które otwierają drogę do działań o charakterze mobbingowym, destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie firm i instytucji, niszczących relacje pracownicze, przynoszących wymierne straty finansowe firmom, które nie potrafią na czas odpowiednio zareagować na niepokojące sygnały, a nade wszystko odpowiedzialnych za ogromną krzywdę ludzi uwikłanych w przemocowe relacje.

Otwarte szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” prezentuje pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę na temat mobbingu i dyskryminacji, a także pokazuje, jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi i skutecznie ochronić się przed jego negatywnymi konsekwencjami, a także skutkami zachowań dyskryminacyjnych oraz innych zachowań o charakterze przemocowym.

Zapraszamy Państwa do zapisów na szkolenie otwarte „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”. Kurs realizujemy w trybie stacjonarnym oraz wygodnej i sprzyjającej oszczędności czasu wersji online. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy z ochotą pomogą Państwu w ustaleniu szczegółowych warunków szkolenia i jego dostosowaniu do potrzeb Państwa firmy.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Profilatyka antymobbinowa szkolenie

Zachowania przemocowe w miejscu pracy, takie jak mobbing czy dyskryminacja, nawet jeśli mają charakter incydentalny, są niezwykle groźnym zjawiskiem, zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionego w firmie personelu. Każda forma prześladowania niszczy prawidłowe relacje wewnętrzne w organizacji, przyczynia się do istotnego obniżenia efektywności pracowników, a także może skutkować poważnymi stratami wizerunkowymi i konsekwencjami natury prawnej. Mobbing, dyskryminacja, zachowania wykluczające, wroga i nieetyczna komunikacja przekładają się ponadto na wysokie szkody osobiste pracowników, naruszają społeczne i finansowe dobra każdej wspólnoty. Profilaktyka mobbingu i dyskryminacji są więc najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia interesu firmy i jej załogi. Aby skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy, trzeba dobrze zrozumieć istotę tego zjawiska i nauczyć się rozpoznawać różne jego przejawy. Kurs otwarty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który pozwala Uczestnikom warsztatów zyskać świadomość, czym jest mobbing oraz czym w rzeczywistości jest dyskryminacja, a także jak zapobiegać ich pojawieniu się i narastaniu. Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs otwarty, którego tematem jest profilaktyka dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, prezentuje i w przystępny sposób objaśnia skomplikowane mechanizmy społeczne, które otwierają drogę do działań o charakterze mobbingowym, destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie firm i instytucji, niszczących relacje pracownicze, przynoszących wymierne straty finansowe firmom, które nie potrafią na czas odpowiednio zareagować na niepokojące sygnały, a nade wszystko odpowiedzialnych za ogromną krzywdę ludzi uwikłanych w przemocowe relacje.

Otwarte szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” prezentuje pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę na temat mobbingu i dyskryminacji, a także pokazuje, jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi i skutecznie ochronić się przed jego negatywnymi konsekwencjami, a także skutkami zachowań dyskryminacyjnych oraz innych zachowań o charakterze przemocowym.

Zapraszamy Państwa do zapisów na szkolenie otwarte „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”. Kurs realizujemy w trybie stacjonarnym oraz wygodnej i sprzyjającej oszczędności czasu wersji online. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy z ochotą pomogą Państwu w ustaleniu szczegółowych warunków szkolenia i jego dostosowaniu do potrzeb Państwa firmy.

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Otwarte szkolenie z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji ma na celu uwrażliwienie Uczestników kursu na wszelkie symptomy świadczące o występowaniu w miejscu pracy patologicznych zachowań o przemocowym charakterze, a w szczególności wszelkich przejawów dyskryminacji oraz mobbingu. W czasie zajęć poprzez analizę przykładów i z życia wziętych sytuacji pokazujemy Kursantom, jak rozpoznać mobbing i różnorodne działania dyskryminacyjne, a także, jak umiejętnie i zgodnie z literą prawa na nie reagować. Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” skupia się na aspektach prawnych i psychologicznych mobbingu oraz dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych sytuacji, które szczególnie często zdarzają się w aktualnych realiach. Bierzemy również pod uwagę w czasie treningu specyfikę pracy Kursantów i analizujemy zjawiska, na które mogą oni być szczególnie narażeni w swoim miejscu pracy. Przygotowane przez ekspertów w dziedzinie prawa pracy i psychologów szkolenia poświęcone mobbingowi i dyskryminacji pozwalają Uczestnikom zajęć wniknąć w istotę zjawisk przemocowych i poprzez przestrzeganie odpowiednich procedur oraz poprzez właściwe sposoby zachowania skutecznie im przeciwdziałać. Ponieważ zaprojektowane przez nas kursy każdorazowo dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, Uczestnicy warsztatu mogą liczyć na analizę konkretnych przypadków oraz praktyczne porady, które pozwolą im właściwie zareagować na sytuacje, z którymi mogą mieć styczność w swoim miejscu pracy. Kurs z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji ma charakter warsztatowy, stroni od nadmiernego teoretyzowania i koncentruje się na faktycznych problemach Kursantów. Szkolenia z powyższej tematyki są na bieżąco ewaluowane i aktualizowane, dzięki czemu Uczestnicy zajęć mogą pozyskać od naszych trenerów wiedzę pewną, usystematyzowaną i przydatną, a także poznać obowiązujące obecnie prawo w kontekście dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Jako firma szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem i wielokrotnie wyróżniany certyfikowany lider usług szkoleniowych w Polsce możemy też zagwarantować naszym Kursantom najwyższą jakość i efektywność naszych programów szkoleniowych. Warsztat „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” możemy poprowadzić dla Państwa zarówno jako tradycyjne i chętnie wybierane szkolenie stacjonarne, jak i nowoczesny i oferujący dużą swobodę organizacyjną kurs online. Wszystkich Uczestników kursu z profilaktyki mobbingu obejmujemy ponadto specjalnym programem bezpłatnej opieki poszkoleniowej. Wybierając nasz kurs, otrzymacie Państwo od nas nieodpłatnie dedykowane materiały szkoleniowe – kompendia wiedzy o mobbingu i dyskryminacji oraz obowiązkach z nimi związanymi. Z przyjemnością informujemy również, że na nasze otwarte i zamknięte kursy z powyższego tematu możecie Państwo pozyskać dofinansowanie z BUR lub KFS, by ograniczyć do minimum koszty związane ze szkoleniem kadr w Państwa firmie.

Jakie zyski oferuje otwarte szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”?

Głównym celem prezentowanego szkolenia jest profilaktyka mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Warsztat umożliwia Kursantom pozyskanie potrzebnych do tego wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim pozwala:

 • pozyskać wiedzę na temat różnych form dyskryminacji i mobbingu;
 • zrozumieć mechanizmy powstawania tych patologii w relacjach pracowniczych;
 • zwiększyć poziom empatii wobec osób doświadczających mobbingu lub dyskryminacji oraz pozyskać umiejętności skutecznej pomocy osobom w takiej sytuacji;
 • rozwinąć kompetencje niezbędne do radzenia sobie w sytuacji dyskryminacji lub mobbingu;
 • pozyskać wiedzę na temat skutków społecznych i prawnych mobbingu i dyskryminacji.

Kurs otwarty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” prowadzi do zwiększenia świadomości Kursantów oraz wyposaża ich w skuteczne narzędzia przeciwdziałania patologiom w miejscu pracy, przez co zabezpiecza interes pracowników firmy oraz zatrudniającego ten personel pracodawcy. Szkolenie z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji umożliwia firmom przygotowanie i wdrożenie optymalnych i dobrze działających procedur przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

Kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” pozwala pozyskać fachową wiedzę o:

 • przyczynach powstawania konfliktów w pracy oraz sposobach ich rozwiązywania;
 • opartych na szacunku i właściwych relacjach w środowisku pracy;
 • istocie zjawiska mobbingu oraz sposobach odróżniania go od innych, trudnych sytuacji spotykanych w miejscu pracy;
 • cechach, które mogą sprzyjać znalezieniu się w sytuacji mobbera lub osoby mobbowanej;
 • działaniach mobbingowych wg. Heinza Leymanna;
 • różnych fazach mobbingu;
 • kosztach mobbingu: osobistych, społecznych i gospodarczych;
 • odróżnianiu różnych płaszczyzn mobbingu;
 • uprzedzeniach i stereotypach otwierających drogę do zachowań o charakterze dyskryminacyjnym;
 • różnych rodzajów dyskryminacji, w tym m.in. dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i pozytywnej;
 • obowiązkach pracodawcy w obszarze profilaktyki mobbingu i dyskryminacji;
 • kategoriach prawnych mobbingu i dyskryminacji;
 • orzecznictwie sądowym dotyczącym dyskryminacji i mobbingu;
 • odpowiedzialności pracodawcy za mobbing i dyskryminację oraz odpowiedzialności sprawcy mobbingu i dyskryminacji.

Szkolenie otwarte z profilaktyki mobbingu rozwija praktyczne umiejętności:

 • stosowania zasad opartej na szacunku komunikacji, stanowiącej przeciwwagę dla zachowań dyskryminujących i mobbingowych;
 • nieodpuszczania do sytuacji narastania zjawisk dyskryminujących, mobbingowych i przemocowych w środowisku pracowniczym;
 • odpowiedniego reagowania na zachowania o charakterze mobbingowym i dyskryminującym;
 • udzielania wsparcia i skutecznej pomocy mobbowanym lub dyskryminowanym osobom;
 • popularyzowania rzetelnej wiedzy o mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

Szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi kształtuje wartościowe kompetencje związane z:

 • rozpoznawaniem mobbingu i dyskryminacji oraz przeciwdziałaniem sytuacjom przemocowym w miejscu pracy;
 • budowaniem zdrowych relacji w miejscu pracy;
 • analizowaniem sytuacji przemocowych w kontekście obowiązującego przepisów.

Kurs otwarty „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” kształtuje w Uczestnikach warsztatu wrażliwość na różnorodne patologiczne zjawiska i zachowania w środowisku pracowniczym i w sposób praktyczny przygotowuje ich do przyjmowania aktywnej postawy wobec takich destruktywnych przejawów życia społecznego jak dyskryminacja, mobbing, molestowanie. Szkolenie z powyższej dziedziny to niezbędny komponent edukacji pracowników w każdej nowocześnie zarządzanej organizacji. Kurs rekomendujemy w szczególności: decydentom, liderom i menedżerom różnych szczebli, a także wszystkim, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat dyskryminacji i mobbingu oraz obowiązków związanych z profilaktyką tych zjawisk.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

16.06.2023
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
795 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
30.08.2023
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
795 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
29.11.2023
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
795 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
23.02.2024
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
795 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT

Szkolenia stacjonarne:

25.05.2023
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
895 netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
20.07.2023
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
895 netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
14.09.2023
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
895 netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
29.12.2023
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
895 netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
26.03.2024
09:00-13:00
CENA PROMOCYJNA*
895 netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – OTWARTY KURS ONLINE

Otwarte kursy online z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji odbywają się na popularnych i przyjaznych w obsłudze platformach typu Zoom i Clickmeeting. Zdalne szkolenia pozwalają Kursantom dowolnie wybierać miejsce szkolenia, pozwalają oszczędzać czas, minimalizować uciążliwości organizacyjne, a także są najbardziej ekonomiczną formą kształcenia pracowników. Otwarte szkolenia poświęcone mobbingowi i dyskryminacji każdorazowo poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu i dostosowujemy program szkolenia do wyników diagnozy przeprowadzonej przez trenera prowadzącego warsztat. Kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” może być w związku z powyższym realizowany w oparciu o zmodyfikowaną wersję programu, a jego zawartość merytoryczna i metodyczna może różnić się od opisanej poniżej. Wszystkim Kursantom zapisanym na warsztat z profilaktyki mobbingu zapewniamy komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, które systematyzują wiadomości na temat mobbingu, dyskryminacji oraz związanych z nimi obowiązków. Osoby zapisane na szkolenie online „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” zostaną również objęte bezpłatną opieką poszkoleniową w formie e-konsultacji dostępnych dla Kursantów przez 30 dni od chwili ukończenia warsztatu. Zdalne szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji to jednodniowy warsztat praktyczno-teoretyczny. Prezentowane szkolenie składa się z kilkunastu modułów tematycznych prezentujących i pogłębiających wiedzę na temat różnych aspektów mobbingu i dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu psychologicznego i prawnego.

Szczegółowy program otwartego szkolenia online „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”

Otwarty kurs online z profilaktyki mobbingu to jednodniowe szkolenie praktyczne trwające minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Plan szkolenia przewiduje kilka przerw, w tym jedną dłuższą pauzę w porze obiadowej. Zajęcia rozpoczynamy zwykle w godzinach porannych (najczęściej o 9:00 rano) i kończymy po co najmniej 7 godzinach. Staramy się jednak każdorazowo dostosowywać agendę kursu do oczekiwań naszych Klientów. Prezentowany warsztat zdominowany jest przez aktywizujące metody i techniki nauczania oraz różnorodne zadania praktyczne nastawione na naukę poprzez działanie i rozwój konkretnych umiejętności. Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” korzysta również z wielu nowatorskich i atrakcyjnych dla Uczestników technik nauczania oraz uznanych koncepcji metodycznych, m.in. założeń cyklu Kolba i wytycznych wpisanych w model Activity Based Learning. Naszym priorytetem jest to, by Kursanci w toku zajęć otrzymali od nas realne wsparcie, a trening umiejętności koncentrował się na najbardziej przydatnych dla nich umiejętnościach, dlatego w czasie szkolenia odwołujemy się do doświadczeń zawodowych Uczestników i poszukujemy rozwiązań dla faktycznie istniejących w ich pracy problemów. Kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” buduje kilkanaście segmentów tematycznych, a jego uwieńczeniem jest sesja podsumowująca warsztat, w czasie której zostaną powtórzone najważniejsze treści oraz odbędzie się ewaluacja kursu. W ramach podsumowania zajęć zainteresowani Kursanci mogą również pozyskać od trenera rekomendacje dotyczące wyboru kolejnych szkoleń i kształtowania osobistej ścieżki rozwoju zawodowego.

Rozpoczęcie kursu: weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, rozpoznanie i omówienie celów warsztatu, omówienie spraw organizacyjnych.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu kursu.

 • Wartości i potrzeby życiowe, których zaspokojenie jest zagrożone w sytuacji mobbingu i dyskryminacji.
 • Prezentacja, dyskusja, ćwiczenie z listą wartości.

Moduł II. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi – stereotypy i uprzedzenia.

 • Uprzedzenia i stereotypy jako źródło zachowań przemocowych.
 • Ćwiczenie – określanie cech osoby na podstawie jej fotografii (zadanie pozwala ujawnić uprzedzenia przejawiane przez Kursantów), przykłady i wnioski.

Moduł III. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Definicje.

 • Próba zdefiniowania pojęć: dyskryminacja i mobbing. Przegląd badań im poświęconych.
 • Prezentacja slajdów, krótki wykład.

Moduł IV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Interpretacja zachowań.

 • Mobbing oraz zjawiska o zbliżonym charakterze, czyli co uznaje się za mobbing i dyskryminację, a co nimi nie jest?
 • Ćwiczenia grupowe. Prezentacja slajdów, dyskusja, wnioski.

Moduł V. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Mobbing i jego charakterystyka.

 • Kategorie mobbingu i jego fazy.
 • Mini wykład.

Moduł VI. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Role: sprawca i ofiara.

 • Zachowania charakterystyczne dla mobbera/ofiary mobbingu.
 • Ćwiczenia w parach. Dyskusja na forum. Prezentacja.

Moduł VII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Sprawca jako ofiara.

 • „Ciemna triada” – sprawca mobbingu.
 • Mini wykład, prezentacja. Dyskusja na forum.

Moduł VIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Cechy mobbingu wg Leymanna.

 • Cechy mobbingu (45 cech H. Leymanna).
 • Prezentacja, ćwiczenie (porządkowanie listy cech Leymanna), panel dyskusyjny.

Moduł IX. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Działania oraz metody sprawcy.

 • Metody i działania stosowane przez mobberów.
 • Prezentacja slajdów, mini wykład, dyskusja na forum.

Moduł X. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Analiza danych statystycznych.

 • Statystyki dotyczące mobbingu i dyskryminacji.
 • Prezentacja slajdów, dyskusja na forum. Omówienie wniosków.

Moduł XI. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Jak reagować na mobbing?

 • Odpowiedni sposób reagowania na mobbing i dyskryminację (świadek mobbingu/ osoba mobbowana).
 • Ćwiczenie w grupach. Prezentacja. Dyskusja na forum.

Moduł XII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Komunikacja w profilaktyce mobbingu i dyskryminacji.

 • Zasady właściwej komunikacji jako podstawowy czynnik profilaktyki zachowań przemocowych.
 • Ćwiczenia w grupach, dyskusja i wnioski.

Moduł XIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Obowiązki pracodawcy, współpracowników, świadków.

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
 • Burza mózgów. Wnioski, prezentacja.

Moduł XIV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Obowiązujące prawo i orzecznictwo.

 • Dyskryminacja i mobbing w aktach prawnych i orzecznictwie sądowym.
 • Mini wykład. Dyskusja na forum.

Moduł XV. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Podsumowanie.

Zakończenie szkolenia: powtórzenie najważniejszych wiadomości, wnioski i dyskusja. Ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego. Opcjonalnie: sesja rekomendacji dla Uczestników warsztatu w zakresie optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych.

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – OTWARTY KURS STACJONARNY

Kurs z powyższego tematu trwa jeden dzień i zakłada naukę przez minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” realizowane jako warsztat stacjonarny odbywa się w lokalizacji wskazanej przez Klienta lub na terenie naszego warszawskiego ośrodka szkoleniowego. Kursantom realizującym kurs w siedzibie Human Skills zapewniamy optymalne warunki do nauki oraz pełną wsparcia i życzliwości atmosferę. Każdy Uczestnik stacjonarnego szkolenia otwartego z profilaktyki mobbingu goszczący w naszym centrum szkoleniowym może również liczyć na bezpłatny poczęstunek w czasie udziału w warsztacie. Gwarantujemy Państwu smaczny posiłek zarówno w czasie przerwy śniadaniowej, jak i podczas długiej pauzy zaplanowanej w porze lunchu, gdy na dwudaniowy obiad zaprosimy Państwa do jednej z lokalnie działających restauracji. Wszystkie osoby zapisane na szkolenie otwarte „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” zostaną również objęte darmową opieką poszkoleniową w formie e-konsultacji dostępnych dla Kursantów przez miesiąc od chwili ukończenia warsztatu. W cenie szkolenia uwzględnione zostały ponadto wysokiej jakości materiały szkoleniowe, które zostaną udostępnione Uczestnikom zajęć stacjonarnych przez trenera prowadzącego kurs.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”

Program otwartego kursu „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” staramy się każdorazowo dostosować do ujawnionych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, dlatego może się zdarzyć, że trener prowadzący warsztat wprowadzi do poniższego planu udoskonalenia i modyfikacje, np. dodatkowe zadania czy analizy przypadków adekwatnych do sytuacji zawodowej Uczestników kursu. Możemy również w razie potrzeby dopasować termin i agendę kursu do preferencji naszych Klientów. Szkolenie z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji standardowo rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Kursantów, by dostosować jego zawartość programową i wybrać najlepsze dla danej grupy formy treningu i techniki nauczania. Ponieważ prezentowane szkolenie ma charakter warsztatowy, w toku zajęć dominującą rolę będą odgrywały ćwiczenia oraz metody nauczania nastawione na naukę poprzez działanie i doświadczanie. Kurs prowadzimy również, uwzględniając wytyczne sformułowane w koncepcji Activity Based Learning oraz cyklu Kolba. Prezentowane szkolenie otwarte zaplanowane jest jako jednodniowy kurs trwający co najmniej 7 godzin zegarowych, a harmonogram zajęć zakłada kilka przerw, w tym jedną dłuższą pauzę w porze lunchu. Kurs „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” składa się z kilkunastu segmentów tematycznych, a jego uwieńczeniem jest sesja podsumowująca szkolenie, w czasie której powtórzone zostaną najważniejsze zagadnienia poruszane w czasie warsztatu. W ramach podsumowania przeprowadzona będzie również ewaluacja kursu, a zainteresowani Kursanci mogą wówczas pozyskać rekomendacje trenera dotyczące optymalizacji dalszych planów szkoleniowych. Zajęcia w ramach stacjonarnego szkolenia z profilaktyki mobbingu i dyskryminacji standardowo rozpoczynają się o godzinie 9:00 rano, a kończą około godziny.

Rozpoczęcie kursu: sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników szkolenia, identyfikacja i omówienie celów kursu.

Moduł I. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Wprowadzenie do tematyki kursu.

 • Wartości i potrzeby, których zaspakajaniu zagrażają mobbing i dyskryminacja.
 • Dyskusja na forum, prezentacja, ćwiczenia (m.in. praca z listą wartości).

Moduł II. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Stereotypy i uprzedzenia.

 • Uprzedzenia i stereotypy – pożywka dla dyskryminacji.
 • Ćwiczenie z omówieniem przykładów uprzedzeń ujawnionych przez Kursantów w czasie realizacji zadania (określanie cech kobiety z fotografii).

Moduł III. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Definicje.

 • Mobbing i dyskryminacja – rozważania definicyjne. Przegląd badań.
 • Prezentacja slajdów, wykład.

Moduł IV. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Właściwa interpretacja zjawisk.

 • Mobbing i zbliżone zachowania, czyli, co jest, a co nie jest mobbingiem/dyskryminacją?
 • Ćwiczenie w grupach. Prezentacja slajdów, dyskusja na forum.

Moduł V. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Charakterystyka mobbingu.

 • Kategorie i fazy mobbingu.
 • Mini wykład.

Moduł VI. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Role i ich charakterystyka.

 • Zachowania ofiary i sprawcy mobbingu/dyskryminacji.
 • Praca w parach. Dyskusja na forum, omówienie wyników ćwiczenia. Prezentacja.

Moduł VII. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Sprawca i ofiara.

 • „Ciemna triada” – sprawca mobbingu. Spojrzenie na sprawcę jako na ofiarę.
 • Mini wykład, prezentacja. Dyskusja na forum grupy.

Moduł VIII. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. 45 cech (lista H. Leymanna).

 • Cechy mobbingu wg. H. Leymanna.
 • Prezentacja, ćwiczenie indywidualne (porządkowanie listy 45 cech Leymanna), dyskusja na forum grupy.

Moduł IX. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Analiza działań sprawcy.

 • Analiza działań i metod wykorzystywanych przez mobbera.
 • Prezentacja slajdów, dyskusja, mini wykład.

Moduł X. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Przegląd danych statystycznych.

 • Statystyki dotyczące mobbingu i dyskryminacji, ich analiza i wnioski.
 • Prezentacja slajdów, dyskusja.

Moduł XI. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Mobbing i co dalej?

 • Jak poprawnie reagować na mobbing i dyskryminację? (reakcje pożądane ze strony osoby mobbowanej oraz świadka mobbingu).
 • Praca w grupach. Prezentacja. Panel dyskusyjny.

Moduł XII. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Komunikacja.

 • Reguły prawidłowej komunikacji jako główny czynnik profilaktyki zachowań mobbingowych i przemocowych.
 • Ćwiczenie grupowe, dyskusja.

Moduł XIII. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Obowiązki.

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
 • Burza mózgów. Wnioski i podsumowanie, prezentacja.

Moduł XIV. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Orzecznictwo sądowe.

 • Mobbing i dyskryminacja w aktach prawnych i orzecznictwie sądowym.
 • Mini wykład. Dyskusja.

Moduł XV. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Wnioski i podsumowanie.

Zakończenie warsztatu: powtórzenie kluczowych treści, wnioski i dyskusja. Ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego. Rekomendacje dla Kursantów dotyczące dalszych kroków szkoleniowych.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Kontakt z ww.firmą w celu przygotowania szkolenia przebiegał w sposób sprawny i profesjonalny. Materiały zostały przesłane przed szkoleniem, a po szkoleniu zostały przesłane certyfikaty dla wszystkich uczestników szkolenia. Prowadząca w sposób rzeczowy i wyczerpujący zapoznawała słuchaczy z tematyką szkolenia. Wprowadziła urozmaicone metody pracy, co urozmaiciło formę spotkania i zapewniło jego wysoki poziom. Podawała wiele przykładów, budząc żywe zainteresowanie uczestników. Zdolności interpersonalne Pani trener oraz umiejętności budowania relacji sprawiły, że zajęcia przebiegły w atmosferze życzliwości i wzajemnej współpracy. Wysoka jakość szkolenia z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości. Z całym przekonaniem rekomendujemy firmę jako solidnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera w świadczeniu usług tego rodzaju.”

Dyrektor szkoły mgr Marek Rutkowski

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskigo w Gołotczyźnie

„Uprzejmie informuję, że w dniu 7 grudnia 2022 roku firma szkoleniowa Human Skills przeprowadziła profesjonalne szkolenie na temat Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy dla pracowników Okręgowego Urzędu Pobierniczego w Warszawie. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, w sposób profesjonalny i z zachowaniem wysokiej jakości. Prowadząca szkolenie wykazała się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym, szybko budowała relacje z uczestnikami dostosowując się do ich oczekiwań. Wysoki poziom świadczonych usług, sprawia, że możemy polecić firmę Human Skills jako rzetelnego o profesjonalnego partnera szkoleniowego.”

Dyrektor Okręgowego Urządu Pobierniczego w Warszawie

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Średnia ocena 0 / 5
0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas