zarzadzanie_emocjami_w_pracy_szkolenie

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Zaprojektowane przez nas szkolenia interpersonalne poświęcone strategiom zarządzania emocjami w pracy to intensywne szkolenia z kompetencji miękkich, które koncentrują się na rozwoju inteligencji emocjonalnej, uczą samokontroli oraz trzeźwej oceny sytuacji niezbędnej do właściwych reakcji w danych okolicznościach. Trafna ocena stanów emocjonalnych innych osób oraz umiejętność dostosowywania swoich reakcji do konkretnej sytuacji mają decydujący wpływ na skuteczność naszych działań, kształtowanie się pozytywnych relacji w grupie oraz ducha współpracy i zrozumienia. Otwarty kurs „Zarządzanie emocjami w pracy” to uniwersalne, nastawione na wszechstronny rozwój społecznych kompetencji, szkolenie – umiejętności miękkie trenowane podczas tego warsztatu uczą strategicznego wykorzystywania inteligencji emocjonalnej, a to klucz do harmonijnych relacji z otoczeniem i pozyskiwania wsparcia od innych ludzi przy realizacji zadań zawodowych oraz celów osobistych.

Otwarte szkolenia z umiejętność miękkich „Zarządzanie emocjami w pracy” adresujemy zarówno do pracowników firm i instytucji publicznych, jak i osób prywatnych, które chciałyby czerpać więcej satysfakcji z relacji z otoczeniem i nauczyć się skuteczniej kontrolować swoje emocje oraz sposoby ich wyrażania. Przygotowane przez niezwykle doświadczonych w swoich dziedzinach ekspertów szkolenia z komunikacji interpersonalnej i rozwoju emocjonalnego to ponadto najskuteczniejsza droga do zagwarantowania pracownikom odpowiednio wysokiej jakości życia w pracy, która ma ogromny wpływ na wydajność personelu i jego zdolności do efektywnego współdziałania. Prezentowane szkolenie z komunikacji interpersonalnej i zarządzania emocjami w pracy rekomendujemy jako obligatoryjny punkt programów rozwojowych pracowników, które mają na celu poprawę atmosfery w pracy oraz zwiększenie efektywności zespołów zatrudnionych w organizacji.

Oferowany przez nas kurs interpersonalny „Zarządzanie emocjami w pracy” to warsztat skoncentrowany na rozwijaniu i doskonaleniu praktycznych umiejętności. Dbamy również o to, by za każdym razem był to maksymalnie zindywidualizowany i nastawiony na rozwój umiejętności najbardziej przydatnych w danym miejscu pracy trening interpersonalny. Szkolenie „Zarządzanie emocjami w pracy” ma przygotować Kursantów do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, więc w czasie warsztatów odwołujemy się nieustannie do doświadczeń Kursantów i ich najważniejszych realnie istniejących potrzeb szkoleniowych.

Serdecznie zapraszamy do wyboru najlepszego dla Państwa wariantu prezentowanego szkolenia – zdolności interpersonalne i strategie zarządzania emocjami w pracy można wytrenować w Human Skills, uczestnicząc w stacjonarnych szkoleniach w naszej siedzibie lub zapisując się na wygodny kurs online.

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Zaprojektowane przez nas szkolenia interpersonalne poświęcone strategiom zarządzania emocjami w pracy to intensywne szkolenia z kompetencji miękkich, które koncentrują się na rozwoju inteligencji emocjonalnej, uczą samokontroli oraz trzeźwej oceny sytuacji niezbędnej do właściwych reakcji w danych okolicznościach. Trafna ocena stanów emocjonalnych innych osób oraz umiejętność dostosowywania swoich reakcji do konkretnej sytuacji mają decydujący wpływ na skuteczność naszych działań, kształtowanie się pozytywnych relacji w grupie oraz ducha współpracy i zrozumienia. Otwarty kurs „Zarządzanie emocjami w pracy” to uniwersalne, nastawione na wszechstronny rozwój społecznych kompetencji, szkolenie – umiejętności miękkie trenowane podczas tego warsztatu uczą strategicznego wykorzystywania inteligencji emocjonalnej, a to klucz do harmonijnych relacji z otoczeniem i pozyskiwania wsparcia od innych ludzi przy realizacji zadań zawodowych oraz celów osobistych.

Otwarte szkolenia z umiejętność miękkich „Zarządzanie emocjami w pracy” adresujemy zarówno do pracowników firm i instytucji publicznych, jak i osób prywatnych, które chciałyby czerpać więcej satysfakcji z relacji z otoczeniem i nauczyć się skuteczniej kontrolować swoje emocje oraz sposoby ich wyrażania. Przygotowane przez niezwykle doświadczonych w swoich dziedzinach ekspertów szkolenia z komunikacji interpersonalnej i rozwoju emocjonalnego to ponadto najskuteczniejsza droga do zagwarantowania pracownikom odpowiednio wysokiej jakości życia w pracy, która ma ogromny wpływ na wydajność personelu i jego zdolności do efektywnego współdziałania. Prezentowane szkolenie z komunikacji interpersonalnej i zarządzania emocjami w pracy rekomendujemy jako obligatoryjny punkt programów rozwojowych pracowników, które mają na celu poprawę atmosfery w pracy oraz zwiększenie efektywności zespołów zatrudnionych w organizacji.

Oferowany przez nas kurs interpersonalny „Zarządzanie emocjami w pracy” to warsztat skoncentrowany na rozwijaniu i doskonaleniu praktycznych umiejętności. Dbamy również o to, by za każdym razem był to maksymalnie zindywidualizowany i nastawiony na rozwój umiejętności najbardziej przydatnych w danym miejscu pracy trening interpersonalny. Szkolenie „Zarządzanie emocjami w pracy” ma przygotować Kursantów do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, więc w czasie warsztatów odwołujemy się nieustannie do doświadczeń Kursantów i ich najważniejszych realnie istniejących potrzeb szkoleniowych.

Serdecznie zapraszamy do wyboru najlepszego dla Państwa wariantu prezentowanego szkolenia – zdolności interpersonalne i strategie zarządzania emocjami w pracy można wytrenować w Human Skills, uczestnicząc w stacjonarnych szkoleniach w naszej siedzibie lub zapisując się na wygodny kurs online.

Cele i Korzyści

Szkolenia interpersonalne „Zarządzanie emocjami w pracy” mają na celu zaprezentować Kursantom najnowsze koncepcje dotyczące inteligencji emocjonalnej i jej wpływu na codzienne funkcjonowanie ludzi w sferze zawodowej i prywatnej. Otwarte szkolenia z kompetencji miękkich i zarządzania emocjami w pracy są wyjątkowo przydatnymi kursami rozwojowymi, które doskonalą unikatowe umiejętności i kompetencje zapewniające większą kontrolę nad efektami trudnych sytuacji pojawiających się w pracy. Zaprojektowane przez naszych doświadczonych trenerów kursy otwarte pozwalają lepiej kontrolować własne emocje i trafniej oceniać emocje towarzyszące współpracownikom, a nauce technik kontroli reakcji i trzeźwej oceny sytuacji towarzyszy praktyczne szkolenie. Umiejętności miękkie staramy się trenować, uwzględniając specyficzne warunki, w których pracują nasi Kursanci oraz ich indywidualne potrzeby i preferencje. Otwarte szkolenia z umiejętności miękkich i strategii zarządzania emocjami dostosowujemy w zakresie programu, prezentowanych przykładów, technik i metod nauczania do potrzeb szkoleniowych konkretnych grup Kursantów. Stacjonarne i zdalne szkolenia z komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej wzbogacamy również o analizy case studies Kursantów i ćwiczenia bazujące na ich doświadczeniach zawodowych. Dzięki temu prezentowane szkolenie z komunikacji interpersonalnej i technik zarządzania emocjami to maksymalnie zindywidualizowany profesjonalny kurs interpersonalny skoncentrowany na rozwijaniu tych umiejętności, które są najbardziej przydatne Uczestnikom zajęć. Otwarty kurs „Zarządzanie emocjami w pracy” to jednocześnie nastawiony na praktykę trening interpersonalny – szkolenie uczy wykorzystywać zdobytą wiedzę w działaniu poprzez aktywizujące metody nauczania i liczne ćwiczenia. Kursanci mogą ponadto wybrać najatrakcyjniejszy dla siebie tryb szkolenia – zdolności interpersonalne można u nas doskonalić online lub w czasie zajęć stacjonarnych organizowanych w centrum Warszawy.

Co zyskasz, wybierając nasze szkolenia interpersonalne z zarządzania emocjami?

Otwarte szkolenia z kompetencji miękkich koniecznych do zbudowania osobistej strategii zarządzania emocjami umożliwią Ci większą kontrolę reakcji na różne trudne sytuacje, jakie zdarzają się w miejscu pracy. Po szkoleniu będziesz lepiej rozumiał swoje emocje i precyzyjniej odczytywał emocje współpracowników, a to pozwoli Ci na trzeźwą ocenę okoliczności i intencji ludzi oraz adekwatne do niej zachowanie. Otwarty kurs „Zarządzanie emocjami w pracy” to praktyczne szkolenie – umiejętności miękkie będziesz doskonalić w działaniu, w sytuacjach typowych dla środowiska, w którym pracujesz. Opracowane przez naszych ekspertów szkolenia z umiejętności miękkich to warsztaty zaprojektowane z myślą o bardzo szerokiej grupie osób, ponieważ wszyscy popełniamy błędy, gdy o naszym zachowaniu decydują emocje, a nie fakty. Otwarte szkolenia z komunikacji interpersonalnej i zarządzania emocjami w pracy nauczą Cię skutecznych technik kontrolowania i wyrażania emocji oraz kierowania w nimi w taki sposób, by sprzyjało to dobrym relacjom w pracy i współdziałaniu. Oferowane przez nas szkolenie z komunikacji interpersonalnej poświęcone rozwijaniu inteligencji emocjonalnej to warsztat, który pozwoli Ci działać efektywniej i lepiej panować nad swoimi reakcjami w każdej, nawet wyjątkowo trudnej sytuacji.

Otwarty kurs interpersonalny „Zarządzanie emocjami w pracy” wyposaży Cię w rzetelną wiedzę o:

 • inteligencji emocjonalnej oraz jej roli w relacjach interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju;
 • zasadach rozwijania inteligencji emocjonalnej, jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi;
 • sposobach na lepsze rozumienie siebie i innych.

Szkolenie z zarządzania emocjami to prezentujący fachową wiedzę z dziedziny psychologii i socjologii trening interpersonalny. Szkolenie wprowadzi Cię w arkana wiedzy koniecznej do pozyskania wysokiej świadomości i skutecznej samokontroli w pracy i w życiu prywatnym.

Szkolenie z zarządzania emocjami pozwoli Ci rozwinąć przydatne w każdej sytuacji umiejętności:

 • praktycznego wykorzystania strategii i technik wyrażania emocji, kierowania emocjami oraz skutecznego sprawowania kontroli nad nimi;
 • samoregulacji własnych emocji;
 • strategicznego wykorzystywania w życiu codziennym inteligencji emocjonalnej w taki sposób, by była ona użyteczna w pracy i w relacjach osobistych.

Kurs „Zarządzanie emocjami w pracy” koncentruje się na praktycznych aspektach szkolenia. Zdolności interpersonalne trenujemy w działaniu, w sytuacjach typowych dla aktywności zawodowej Kursantów.

Kurs otwarty poświęcony inteligencji emocjonalnej pozwoli Ci nabyć cenne kompetencje związane z:

 • budowaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi;
 • samoświadomością i samoregulacją emocji.

Oferowane przez nas stacjonarne i zdalne szkolenia z zarządzania emocjami pozwolą Ci lepiej poznać siebie, skuteczniej budować dobre relacje z otoczeniem i je pielęgnować.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
17.05.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
09.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
15.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
26.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
27.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY – KURS ONLINE

Zaprojektowane przez nas szkolenia interpersonalne realizowane jako warsztaty online to spotkania w czasie rzeczywistym odbywające się na znanych platformach Zoom lub Clickmeeting. Ze względu na minimalne wymogi techniczne (wystarczy jedynie dostęp do internetu) Uczestnikiem szkolenia z kompetencji miękkich poświęconego zarządzaniu emocjami może stać się każdy, a uczyć się z nami może z dowolnie wybranego przez siebie miejsca. Otwarty kurs online „Zarządzanie emocjami w pracy” to jednocześnie bardzo wygodne i sprzyjające oszczędnościom szkolenie – umiejętności miękkie można z nami trenować bez konieczności podróżowania i odrywania się od pilnych codziennych zajęć. Zdalne szkolenia z umiejętności miękkich wspomagających zarządzanie emocjami nie wymagają też żadnych czasochłonnych przygotowań – nie będziesz musiał instalować żadnych dodatkowych aplikacji czy programów, a niezbędne materiały szkoleniowe dostaniesz od nas. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej i strategii zarządzania emocjami w pracy to intensywne kilkugodzinne warsztaty teoretyczno-praktyczne. Program, według którego odbywa się konkretne szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Zarządzanie emocjami w pracy”, może zostać zmodyfikowany, aby maksymalnie odpowiadał on potrzebom szkoleniowym Kursantów. Prezentowany warsztat online to kurs interpersonalny o niezwykle praktycznym charakterze – naukę wspiera wiele nowatorskich i aktywizujących metod nauczania o zweryfikowanej skuteczności. Kurs „Zarządzanie emocjami w pracy” pozwala Kursantom wypracować osobistą strategię zarządzania emocjami, która bierze pod uwagę ich styl myślenia i zachowania oraz cechy otoczenia w środowisku pracy. Nieustannie troszczymy się także nad wysoką jakością prezentowanego w tym miejscu szkolenia – zdolności interpersonalne trenują z naszymi Kursantami najlepsi w swoich dziedzinach fachowcy, a wysoki standard naszych usług potwierdzają liczne certyfikaty i wyróżnienia.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Zarządzanie emocjami w pracy”

Szkolenie: Zarządzenie emocjami w pracy – jak zarządzać emocjami, rozwijając inteligencję emocjonalną?

Szkolenia interpersonalne z zarządzania emocjami prowadzimy w wirtualnych pokojach tworzonych na Clickmeeting lub Zoom. Zdalne szkolenia z kompetencji miękkich poprzedzamy wstępem, podczas którego trenerzy weryfikują potrzeby szkoleniowe Uczestników kursu. Rozpoznanie potrzeb Kursantów pozwala nam dopasować najlepsze metody nauczania, przykłady i case studies oraz zoptymalizować program, zgodnie z którym będzie realizowane konkretne szkolenie. Umiejętności miękkie wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej trenujemy w trakcie jednodniowej sesji szkoleniowej trwającej planowo 7 godzin. Ramowy program szkolenia z umiejętności miękkich i technik zarządzania emocjami uwzględnia 3 węzłowe segmenty tematyczne. Zaprezentowany poniżej harmonogram szkolenia z komunikacji interpersonalnej i zarządzania emocjami może być uzupełniony dodatkowymi ćwiczeniami i alternatywnymi zagadnieniami, o ile taką potrzebę ujawni diagnoza przeprowadzona na początku zajęć. Zdalne szkolenie z komunikacji interpersonalnej i skutecznych technik zarządzania emocjami kończy podsumowanie najważniejszych treści omawianych w toku warsztatów. Uczestnicy kończący kurs interpersonalny „Zarządzanie emocjami w pracy” otrzymują od nas certyfikat potwierdzający ukończenie profesjonalnego kursu w Human Skills.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia: kontrakt, diagnoza i omówienie celów, którym ma służyć trening interpersonalny – szkolenie z zarządzania emocjami. Sprawy organizacyjne.

09:30 – 10:30

Moduł I. Zarządzanie emocjami – samoświadomość

 • Inteligencja emocjonalna a emocje podstawowe (ćwiczenie rozpoznawania emocji podstawowych).
 • Plutchnik – diady emocjonalne w zarządzaniu emocjami (omówienie).
 • Cztery kroki zarządzania emocjami (omówienie).
 • Czułe punkty a zarządzanie emocjami (ćwiczenie indywidualne, omówienie).
 • Wpływ emocji na neurobiologię (case study).
 • Trzy mózgi człowieka a zarządzanie emocjami (omówienie teorii P. MacLeana).
 • Budowanie świadomości – jak uczymy się wyrażania emocji (omówienie).
 • Różnice indywidualne w postrzeganiu i zarządzaniu emocjami (omówienie).
 • Emocje w naszym ciele i ich role, pozytywne i negatywne.

10:30 – 10:40 Przerwa

10:40 – 12:30

Moduł II. Zarządzenie emocjami – komunikacja i budowanie relacji

 • Komunikacja interpersonalna z określonymi typami ludzi zgodnie z modelem DISC a zarządzanie emocjami (omówienie i ćwiczenia praktyczne).
 • Budowanie zdrowych i spokojnych relacji z określonymi typami osobowości (ćwiczenie indywidualne).

12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:30

Moduł III. Zarządzanie emocjami – narzędzia radzenia sobie z emocjami w pracy

 • Rozpoznawanie stanu wewnętrznego a zarządzanie emocjami (ćwiczenie).
 • Czy możliwe jest zarządzanie emocjami? Jak odróżnić fakty od własnych przekonań? (ćwiczenie, omówienie).
 • Techniki zarządzania emocjami: podwójna dysocjacja, ćwiczenie mentalne, helikopter, RTZ, technika stop (ćwiczenie).
 • Techniki „czyszczenia emocji”.
 • Techniki kontroli emocji (smutku, lęku, złości itp.).
 • Umiejętność wyrażania własnych opinii, oczekiwań i potrzeb.
 • Techniki rozumienia emocji innych osób.
 • Techniki opanowania emocji podczas konfliktów.
 • Ćwiczenia fizyczne rozładowujące złość, smutek, poczucie obciążenia.

14:30 – 16:00

Podsumowanie szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w toku warsztatu będą wykorzystane do realizacji zadania podsumowującego warsztat. Kursanci zostaną poproszeni o przygotowanie indywidualnych planów działania.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY – KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenia interpersonalne „Zarządzanie emocjami w pracy” organizujemy na terenie naszego centrum szkoleniowego, w śródmieściu Warszawy. Klientom zapisanym na szkolenia z kompetencji miękkich realizowane w naszej placówce zapewniamy optymalne warunki do nauki i treningu – zajęcia odbywają się w swobodnej atmosferze, w funkcjonalnie zaaranżowanych wnętrzach, a trenerzy prowadzący warsztaty służą pomocą wszystkim osobom przybyłym na szkolenie. Umiejętności miękkie można dzięki temu rozwijać z nami w skuteczny i bezproblemowy sposób. Otwarte szkolenia z umiejętności miękkich wspierających skuteczne zarządzanie emocjami to teoretyczno-praktyczne szkolenia z komunikacji interpersonalnej, technik rozpoznawania i kontrolowania emocji, które trwają według planu jeden dzień (7 godzin zegarowych). Prezentowany w tym miejscu program organizujący szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Zarządzanie emocjami w pracy” może zostać skorygowany i uzupełniony o dodatkowe treści czy ćwiczenia w zależności od potrzeb szkoleniowych Uczestników danego warsztatu. Stacjonarny kurs interpersonalny „Zarządzanie emocjami w pracy” wzbogacamy także o zagadnienia, case studies i przykłady dopasowane do doświadczeń Kursantów tak, aby zaoferować Państwu maksymalnie dostosowany do potrzeb zindywidualizowany trening interpersonalny. Szkolenie z zarządzania emocjami w pracy koncentruje się na praktycznym działaniu i realizowane jest zgodnie z modelem ABL oraz filozofią cyklu Kolba. Stale monitorujemy też jakość i skuteczność przygotowanego przez nas szkolenia – zdolności interpersonalne można trenować w naszym centrum bez obaw o standard szkolenia, czego dowodzą wyróżnienia i certyfikacje przyznane naszej firmie. Każdemu Kursantowi zapewniamy również pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych.

Szczegółowy program szkolenia stacjonarnego „Zarządzanie emocjami w pracy”

Szkolenie: Zarządzenie emocjami w pracy – jak zarządzać emocjami, rozwijając inteligencję emocjonalną?

Stacjonarne szkolenia interpersonalne realizujemy w naszym centrum szkoleniowym zlokalizowanym w centrum Warszawy. Szkolenia z kompetencji miękkich poświęcone inteligencji emocjonalnej i technikom zarządzania emocjami przebiegają według poniższego ramowego planu, którego istotnym elementem jest zaplanowana we wstępie do zajęć weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów. Jej wyniki decydują o ostatecznym kształcie programu, według którego odbędzie się konkretne szkolenie. Umiejętności miękkie trenujemy w czasie powyższego warsztatu przez 7 godzin zegarowych z przerwami. W cenie szkolenia z umiejętności miękkich „Zarządzanie emocjami w pracy” nasi Kursanci mają zagwarantowany poczęstunek w przerwie śniadaniowej oraz obiad serwowany w lokalnej restauracji. Standardowy program szkolenia z komunikacji interpersonalnej i zarządzania emocjami składa się z 3 modułów tematycznych. Stacjonarne szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Zarządzanie emocjami w pracy” kończy się omówieniem wniosków, podsumowaniem najważniejszych wiadomości oraz opracowaniem przez Uczestników kursu indywidualnych planów działania.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne, diagnoza z omówieniem celów, którym ma służyć trening interpersonalny – szkolenie z zarządzania emocjami. Kontrakt.

09:30 – 10:30

Moduł I. Zarządzanie emocjami – samoświadomość

 • Emocje podstawowe a inteligencja emocjonalna (ćwiczenia rozpoznawania emocji podstawowych).
 • Diady emocjonalne w zarządzaniu emocjami – R. Plutchnik (omówienie).
 • 4 kroki zarządzania emocjami (omówienie).
 • Zarządzanie emocjami a tzw. czułe punkty (ćwiczenia indywidualne, omówienie).
 • Wpływ emocji na neurobiologię (case study).
 • 3 mózgi człowieka a kierowanie emocjami (teoria P. MacLeana).
 • W jaki sposób uczymy się wyrażania emocji? – budowanie świadomości (omówienie).
 • Różnice indywidualne w postrzeganiu i zarządzaniu emocjami (omówienie).
 • Emocje w ludzkim ciele i ich pozytywne oraz negatywne role.

10:30 – 10:40 Przerwa śniadaniowa

10:40 – 12:30

Moduł II. Zarządzenie emocjami – komunikacja i budowanie relacji

 • Komunikacja interpersonalna z poszczególnymi typami osób wg. modelu DISC a zarządzanie emocjami (ćwiczenie praktyczne z omówieniem).
 • Budowanie spokojnych i zdrowych relacji z różnymi typami osobowości (ćwiczenia indywidualne).

12:30 – 13:10 Przerwa na obiad

13:10 – 14:30

Moduł III. Zarządzanie emocjami – narzędzia radzenia sobie z emocjami w pracy

 • Zarządzanie emocjami a rozpoznawanie stanów wewnętrznych (ćwiczenia).
 • Czy możliwe jest skuteczne zarządzanie emocjami? Jak odróżnić fakty od przekonań? (ćwiczenia z omówieniem).
 • Techniki zarządzania emocjami: ćwiczenie mentalne, podwójna dysocjacja, helikopter, technika stop, RTZ (ćwiczenia).
 • Techniki kontroli emocji (lęku, smutku, złości itd.).
 • Techniki „czyszczenia emocji”.
 • Umiejętność wyrażania osobistych opinii, potrzeb i oczekiwań.
 • Techniki rozumienia emocji innych ludzi.
 • Techniki opanowania emocji w konfliktowych sytuacjach.
 • Ćwiczenia fizyczne rozładowujące emocje (smutek, złość, poczucie obciążenia itp.).

14:30 – 16:00

Podsumowanie szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w toku zajęć będą wykorzystane do realizacji ćwiczenia podsumowującego kurs. Uczestnicy warsztatów będą poproszeni o sporządzenie własnych planów działania.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia z obrony przed manipulacjami oraz wywierania wpływu na ludzi – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Poziom szkolenia w pełni nas satysfakcjonuje, warsztaty zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę naszej firmy. W trakcie zrealizowanych zajęć nasi pracownicy zdobyli wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej, wywierania wpływu na poziomie emocjonalnym oraz efektywnej komunikacji dostosowanej do otoczenia.
Trener Pani Iwona Firmanty została wysoko oceniona przez uczestników zarówno pod kątem merytorycznym jak i w odniesieniu do sposobu prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością polecamy firmę Human Skills jako partnera w realizacji projektów rozwojowych.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

„W pełni przygotowany trener, dzielił się z nami wieloma przydatnymi materiałami. Przyjazna atmosfera, miło i przytulnie.”

“Ciekawe techniki radzenia sobie z emocjami, na pewno wypróbuję po szkoleniu. Serdeczna atmosfera i indywidualne podejście trenera do uczestników. Otrzymałam cenne wskazówki dotyczące emocji, które będę stosować podczas negocjacji na spotkaniach pracowniczych. Na szkoleniu uświadomiłam sobie, że nie warto angażować się w konflikty, będę się skupiać na planowaniu w celu uniknięcia niepotrzebnego stresu. Pokazanie technik radzenia sobie w określonych sytuacjach. Całe szkolenie i wszystkie treści szkolenia były bardzo ciekawe. Pozytywne motywowanie siebie. Praca na emocjach i techniki radzenie sobie.”

„Szkolenie z dużą dawką nowej wiedzy. Praktyczne materiały i ćwiczenia. Dobry kontakt trenera z grupą.”

„Bardzo przyjemnie słucha się Pani Prowadzącej, miły ciepły głos i interesujący sposób prowadzenia zajęć”

„Było bardzo ciekawe. Nawet spokojny sposób mówienia Prowadzącej nie powodował senności a wręcz przeciwnie – chciało się słuchać i uważać”

„Prowadząca bardzo ciekawie mówiła. Ma duże zdolności do utrzymywania uwagi słuchaczy.”

„Przydatne treści: sposób  nazywania emocji, pokazanie innego punktu widzenia tej samej sytuacji.”

„Wszystko na bardzo wysokim poziomie. Pani Renata w ciekawy sposób prowadziła szkolenie.”

„Szczególnie cenne było jasne formułowanie przekazywanych informacji i zaangażowanie!”

„Przydatne treści: rozróżnienie emocji i uczuć, ćwiczenia praktyczne.”

„Trener asertywny, świetny ton głosu i sposób przekazu. Trener znał  odpowiedzi na pytania pogłębiające oraz rozszerzał szkolenie o dodatkowe treści.”

„Super zajęcia! Fajnie, że można było rozmawiać bez prezentacji.”

„Przydatne treści: treści o fizjologicznym oddziaływaniu stresu/emocji; świadomość, co jest emocją.”

„Mała, miła grupa i szkolenie stacjonarne.”

„Delikatność, otwartość, empatyczność.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu zarządzania emocjami firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: British American Tobacco Polska, Procter & Gamble Polska Sp.z o.o., Yieldbird Sp. z o.o., Press Glass S.A., Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA;  Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., Medana Pharma S.A., Vistex Poland – CEE SP Z.O.O, CD PROJEKT S.A., Polskie Górnictwo Naftowe-Gazownictwo S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Polska Organizacja Turystyczna, Śrubena Unia Sp. z o.o., Windhunter-serwis Sp. z o.o., Miejskie Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., American School of Warsaw, Chemekosystem, Valeo, Accenture, Teva, AQ Wiring Systems, Sollers Consulting Sp.z o.o., Orsted, KSPE Konrad Symonowicz, ProData Consult Sp. z o.o., Vastint Poland Sp. z o.o.., Sandoz Polska Sp. z o.o., TVP Wilno, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Przedsiębiorstwo usługowe Hetman Sp. z o.o., Grohe Polska Sp. z o.o., Red Sky Sp. z o.o., PACCOR POLSKA SP. Z O.O., Scanfil Poland Sp. z o.o., Wamtechnik Sp. z o.o., Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., Arche Consulting Sp. z o.o. Hasco-Lek S.A, Dr Irena Eris S.A, Eclipse Poland Limited Sp. z o.o., Xebia Sp. z o.o., UPM-Kymmene Sp. z o.o., Frigo Logistics Sp. z o.o., Uniwersytet WSB Merito, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Green Caffè Nero Sp z o.o., DLA Piper GSC Poland Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas