zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Realizowane na zamówienie szkolenie „Zarządzanie stresem” to praktyczny kurs kompetencji i umiejętności o szczególnej wartości w dzisiejszych realiach życia i pracy. Zdolność kontrolowania negatywnych emocji, w tym stresu, nie pojawia się w naszym życiu sama z siebie, ale wymaga treningu i dobrze przemyślanego szkolenia. Radzenie sobie ze stresem warto trenować niezależnie od stanowiska, pozycji zawodowej czy innych cech indywidualnych, ponieważ w życiu każdego człowieka prędzej czy później pojawi się stres, z którym nie będzie on w stanie sobie poradzić znanymi dotąd środkami. Oferowany przez nas kurs radzenia sobie ze stresem to warsztat prowadzony przez profesjonalistów, który prezentuje rzetelną i usystematyzowaną wiedzę o mechanizmie działania stresu i skutecznych technikach radzenia sobie z nim jego następstwami. Zamknięte szkolenia antystresowe z naszej oferty pozwalają zachować równowagę emocjonalną, budują odporność psychiczną i w ten sposób przyczyniają się do zwiększenia efektywności zawodowej pracowników. Warsztaty radzenia sobie ze stresem pomagają pracownikom lepiej reagować na sytuacje stresowe w miejscu pracy i realizować zadania, które mogą wywoływać negatywne emocje, stres, rozdrażnienie, zniechęcenie, przemęczenie.

Stres jest naturalną reakcją na bodziec. Znaczącą rolę w reakcji na sytuację odgrywa nasz sposób interpretacji zdarzenia. Interpretacja może bowiem warunkować to, czy dany stres jest dla osoby negatywny, czy też ma charakter motywujący. Trzymając się destrukcyjnych sposobów interpretacji, nie dbając o redukcję stresu w życiu, relaks, zwiększamy zagrożenia dla własnego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz przyczyniamy się do spadku swojej efektywności, co w efekcie może prowadzić do pogorszenia jakości życia, zdrowia i problemów zawodowych. Trening radzenia sobie ze stresem możecie Państwo zamówić w Human Skills zarówno w formie tradycyjnego szkolenia, jak i wygodnego kursu online. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie stresem” dostosujemy do Państwa potrzeb pod względem szczegółowych treści szkolenia, metod nauczania i agendy godzinowej, a w toku kursu pomożemy Państwa pracownikom odnaleźć najskuteczniejszą drogę do zrozumienia emocji i świadomego ich kontrolowania, aby mogli oni zawsze wykorzystywać możliwe najpełniej swój potencjał.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zarządzanie stresem – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarządzanie stresem

Realizowane na zamówienie szkolenie „Zarządzanie stresem” to praktyczny kurs kompetencji i umiejętności o szczególnej wartości w dzisiejszych realiach życia i pracy. Zdolność kontrolowania negatywnych emocji, w tym stresu, nie pojawia się w naszym życiu sama z siebie, ale wymaga treningu i dobrze przemyślanego szkolenia. Radzenie sobie ze stresem warto trenować niezależnie od stanowiska, pozycji zawodowej czy innych cech indywidualnych, ponieważ w życiu każdego człowieka prędzej czy później pojawi się stres, z którym nie będzie on w stanie sobie poradzić znanymi dotąd środkami. Oferowany przez nas kurs radzenia sobie ze stresem to warsztat prowadzony przez profesjonalistów, który prezentuje rzetelną i usystematyzowaną wiedzę o mechanizmie działania stresu i skutecznych technikach radzenia sobie z nim jego następstwami. Zamknięte szkolenia antystresowe z naszej oferty pozwalają zachować równowagę emocjonalną, budują odporność psychiczną i w ten sposób przyczyniają się do zwiększenia efektywności zawodowej pracowników. Warsztaty radzenia sobie ze stresem pomagają pracownikom lepiej reagować na sytuacje stresowe w miejscu pracy i realizować zadania, które mogą wywoływać negatywne emocje, stres, rozdrażnienie, zniechęcenie, przemęczenie.

Stres jest naturalną reakcją na bodziec. Znaczącą rolę w reakcji na sytuację odgrywa nasz sposób interpretacji zdarzenia. Interpretacja może bowiem warunkować to, czy dany stres jest dla osoby negatywny, czy też ma charakter motywujący. Trzymając się destrukcyjnych sposobów interpretacji, nie dbając o redukcję stresu w życiu, relaks, zwiększamy zagrożenia dla własnego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz przyczyniamy się do spadku swojej efektywności, co w efekcie może prowadzić do pogorszenia jakości życia, zdrowia i problemów zawodowych. Trening radzenia sobie ze stresem możecie Państwo zamówić w Human Skills zarówno w formie tradycyjnego szkolenia, jak i wygodnego kursu online. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie stresem” dostosujemy do Państwa potrzeb pod względem szczegółowych treści szkolenia, metod nauczania i agendy godzinowej, a w toku kursu pomożemy Państwa pracownikom odnaleźć najskuteczniejszą drogę do zrozumienia emocji i świadomego ich kontrolowania, aby mogli oni zawsze wykorzystywać możliwe najpełniej swój potencjał.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Cele i Korzyści

Szkolenie „Zarządzanie stresem” koncentruje się na doskonaleniu praktycznych umiejętności oraz kształceniu biegłości w posługiwaniu się różnymi technikami i metodami kontrolowania stresu i neutralizowania stresorów. Są to kompetencje i umiejętności kluczowe dla skuteczności naszego działania, równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia. Ponieważ każdy zamknięty warsztat poświęcony świadomemu zarządzaniu stresem jest projektowany na zamówienie i optymalizowany pod kątem zawartości merytorycznej i metodycznej w taki sposób, by uwzględniał realne problemy danej grupy Kursantów, Uczestnicy kursu mogą nabyć dokładnie te umiejętności, które są im w danym momencie najbardziej potrzebne i przydatne. Szkolenia antystresowe prezentują fachową i sprawdzoną wiedzę, a nad ich jakością i skutecznością czuwają eksperci z dużym dorobkiem trenerskim specjalizujący się w takich dziedzinach jak psychologia, psychoterapia, socjologia, rozwój osobisty, inteligencja emocjonalna, zarządzanie emocjami. W zamkniętym szkoleniu „Zarządzanie stresem” można wziąć udział niezależnie od miejsca pobytu i bez konieczności angażowania się w skomplikowaną i kosztowną logistykę – kurs radzenia sobie ze stresem możemy poprowadzić jako wygodne szkolenie online lub w formie lubianych klasycznych warsztatów stacjonarnych, które mogą odbyć się w dowolnej wybranej przez Klienta lokalizacji. Wszystkie oferowane przez nas kursy zamknięte nieustannie udoskonalamy, aktualizujemy i oceniamy pod kątem ich skuteczności, a nasza firma każdego roku przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification. Nasi Klienci mogą być pewni, że można nam zaufać, a nasze szkolenia są na najwyższym poziomie i wyznaczają wzorcowe standardy usług szkoleniowych. Uczestnictwo w kursie „Zarządzanie stresem” daje ponadto kursantom prawo do korzystania ze specjalnej opieki poszkoleniowej ze strony naszych ekspertów. Każdy Uczestnik warsztatu z radzenia sobie ze stresem ma bowiem możliwość skonsultowania online swoich dylematów z trenerem prowadzącym kurs nawet przez 30 dni od chwili ukończenia szkolenia. Udział w warsztacie z zarządzania stresem można ponadto dofinansować, korzystając ze wsparcia udzielanego przez KFS lub BUR.

Jakie korzyści oferuje Kursantom przygotowane przez nas szkolenie z zarządzania stresem?

Zamknięty kurs radzenia sobie ze stresem pozwala na zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu psychologii, która jest szczególnie przydatna w aktualnych realiach – Kursanci w czasie warsztatu będą mogli dokładnie zrozumieć mechanizmy powstawania eustresu i dystresu oraz rolę, jaką odgrywają one w naszym życiu zawodowym i prywatnym. Uczestnicy szkolenia zamkniętego „Zarządzanie stresem” nauczą się też, jak w praktyce postępować w sytuacjach stresu i wykorzystywać skutecznie różnorodne techniki radzenia sobie ze stresem i innymi emocjami. Trening pozwoli Uczestnikom świadomie kierować emocjami i redukować negatywne efekty napięć emocjonalnych, co pomoże im w osiągnięciu większej kontroli nad własnymi reakcjami, pozytywnie wpłynie na ich kondycję psychiczną, aktywność i skuteczność działania.

Zamknięty kurs „Zarządzanie stresem” wyposaża Kursantów w fachową wiedzę o:

 • mechanizmach związanych ze stresem;
 • własnych źródłach stresu i osobistym stylu reagowania na stres;
 • metodach rozpoznawania specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie;
 • profilaktyce stresu oraz metodach redukujących stres i jego skutki;
 • swoim wewnętrznym potencjale.

Szkolenie z zarządzania stresem kształci i doskonali praktyczne umiejętności:

 • identyfikacji oznak stresu, w tym irracjonalnych myśli, które przyczyniają się do pojawiania się stresu i negatywnych emocji;
 • neutralizacji stresorów za pomocą technik dostosowanych do własnych preferencji;
 • korzystania z technik relaksacyjnych (redukcja i profilaktyka stresu), m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe, uwalniające napięcie itp.;
 • zwiększenia swojej efektywności zawodowej i osobistej;
 • świadomej obserwacji swojego ciała i rozpoznawania sygnałów stresu.

Trening radzenia sobie ze stresem pozwala pogłębić wartościowe kompetencje związane z:

 • zarządzaniem stresem;
 • efektywnością zawodową;
 • samoświadomością.

Zamknięty kurs z zarządzania stresem otwiera drogę do lepszego rozumienia swoich możliwości i ograniczeń oraz uczy prawidłowej interpretacji sygnałów stresu, co pozwala we właściwy sposób neutralizować negatywne skutki stresujących zdarzeń i zachować kontrolę emocjonalną w życiu zawodowym i prywatnym.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE STRESEM – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie z zarządzania stresem to warsztat trwający jeden dzień. Kurs zamknięty standardowo odbywa się w naszej warszawskiej siedzibie, jednak na życzenie Klienta może on również być zrealizowany w innym wskazanym przez niego miejscu. Program warsztatu z zarządzanie stresem w swoim klasycznym kształcie składa się z 4 bloków poświęconych rozważaniom teoretycznym oraz ćwiczeniom praktycznym. Ponieważ szkolenie zamknięte „Zarządzanie stresem” poprzedzamy każdorazowo pogłębioną diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jego cele są uzależnione od jej wyników, program kursu stacjonarnego realizowanego na zamówienie dla konkretnej organizacji może różnić się od zaprezentowanego poniżej. Kursy zamknięte poświęcone technikom radzenia sobie ze stresem wzbogacone są dodatkowo panelem rekomendacji dla Kursantów, a wskazówki poszkoleniowe pozwolą Kursantom podjąć najlepsze dla siebie kroki w celu doskonalenia swoich umiejętności w zakresie zarządzania stresem lub w innych obszarach wymagających interwencji szkoleniowej. Każdy kurs stacjonarny „Zarządzanie stresem” kończy się ponadto ewaluacją zrealizowanego szkolenia. Uczestnicy prezentowanego warsztatu zostaną przez nas wyposażeni w pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także mogą liczyć na wsparcie trenerskie nawet przez miesiąc po zakończeniu warsztatu. Kursanci uczestniczący w szkoleniu z zarządzania stresem na terenie naszego centrum mają zapewniony również smaczny poczęstunek serwowany w czasie porannej przerwy na kawę, a także lunch, na który zaprosimy Uczestników zajęć do restauracji działającej w sąsiedztwie naszej placówki szkoleniowej.

Szczegółowy program stacjonarnego kursu „Zarządzanie stresem”

Szkolenie trwa według planu minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Zajęcia rozpoczynamy zwykle około godziny 9 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych – w razie potrzeby szczegóły agendy i rozkład przerw dostosowujemy do preferencji naszych Klientów. Stacjonarne szkolenie z zarządzania stresem opiera się na wykorzystaniu nowatorskich metod szkolenia ukierunkowanych na aktywizację i praktyczne działanie, a dla większej efektywności naszego treningu program kursu konstruujemy, uwzględniając wytyczne cyklu Kolba oraz zalecenia sformułowane w modelu Activity Based Learning. Dzięki przyjętym przez nas założeniom trening skupia się na rozwijaniu praktycznych umiejętności i przygotowuje do konstruktywnego działania w rzeczywistych sytuacjach zawodowych i prywatnych.

Program, formę szkolenia z zarządzania stresem oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia. Powitanie i sprawy organizacyjne. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, identyfikacja celów szkolenia, kontrakt.

Moduł I. Zarządzanie stresem – wprowadzenie

 • Geneza stresu.
 • Dystres i eustres – rola stresu.
 • Trzy fazy stresu (omówienie na przykładach).
 • Wpływ osobowości na sposób rekcji na stres.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym (test).
 • Reakcje organizmu na stres – reakcje psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.

Moduł II. Techniki radzenia sobie ze stresem – psychika

 • Reframing, czyli „przeramowanie” myśli.
 • Siła autosugestii.
 • Słuchanie własnych uczuć.
 • Poznawcze „zaszczepienie się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
 • Metoda 3×5.
 • Metody odliczania.
 • Rola i wartość snu.
 • Wizualizacja prowadzona (przeciwdziałanie bezsenności).
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie z emocjami i stresem.
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie z emocjami i stresem.

Moduł III. Techniki radzenia sobie ze stresem – ciało

 • Odżywianie – zdrowa dieta.
 • Rola używek.
 • Kontakt z ciałem (techniki uważności na reakcje własnego ciała).
 • Zasady odreagowania napięcia.
 • Relaksacja poprzez oddech – tzw. głębokie oddychanie i medytacja swobodnego oddechu.
 • Metoda Feldenkraisa.

Moduł IV. Techniki radzenia sobie ze stresem – ciało (kontynuacja)

 • Techniki ściskania i rozciągania.
 • Technika interaktywna.
 • Trening autogenny Schultza.
 • Relaksacja progresywna Jacobsona.
 • Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać?
 • Skuteczne sposoby na niwelowanie przemęczenia.

Zakończenie warsztatu. Powtórzenie najistotniejszych wiadomości. Podsumowanie i wnioski. Panel poświęcony planowaniu drogi osobistego i zawodowego rozwoju (rekomendacje trenera, osobisty plan działania). Ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZENIE STRESEM – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat z zarządzanie stresem realizowany jako kurs online prowadzimy w czasie rzeczywistym, korzystając ze znanych i łatwych w obsłudze serwisów internetowych, takich jak Clickmeeting i Zoom. Zdalna formuła treningu pozwala na komfortowe szkolenie z dowolnego miejsca, nie wymaga wysokiej sprawności technicznej ani dużego zaangażowania w kwestie organizacyjne. Kursy online są przy tym jedną z najbardziej przyjaznych i komfortowych form szkolenia pracowników, która eliminuje uciążliwą logistykę oraz znacząco ogranicza koszty realizowanych w firmie programów rozwojowych. Na zdalne zamknięte kursy „Zarządzenie stresem” można ponadto pozyskać dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji BUR lub KFS. Zamknięte szkolenie online z zarządzania stresem to praktyczny warsztat trwający jeden dzień przez minimum 7 godzin zegarowych. W planie szkolenia przewidziane są pauzy na odpoczynek oraz długa przerwa obiadowa. Kursantom zapisanym na warsztat online z technik radzenia sobie ze stresem oferujemy dodatkowo nieodpłatnie komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych oraz specjalną opiekę poszkoleniową. Z darmowych konsultacji online Kursanci mogą korzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów nawet przez 30 dni od zakończenia warsztatu. Zdalny kurs „Zarządzenie stresem” inicjuje diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki stanowią podstawę do optymalizacji programu warsztatu i jego agendy. Prezentowany kurs online dopełniamy ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego oraz rekomendacjami trenerskimi dla Uczestników zajęć, które pomogą im ustalić kolejne kroki w zakresie dalszego rozwoju i szkolenia.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Zarządzanie stresem”

Kurs radzenia sobie ze stresem każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania i agendy kursu do wymagań i potrzeb Klienta. W związku z powyższym prezentowany poniżej program zamkniętego warsztatu z zarządzania stresem może ostatecznie różnić się od harmonogramu kursu realizowanego na konkretne zamówienie. Szkolenie online „Zarządzenie stresem” budują 4 moduły tematyczne obfitujące w zadania i ćwiczenia praktyczne. Szkolenie ma charakter warsztatowy – podczas zajęć dominującą rolę odgrywają aktywizujące metody nauczania poprzez doświadczanie oraz angażujące do działania techniki treningowe. Kurs online „Zarządzenie stresem” prowadzimy w zgodzie z modelem Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba.

Rozpoczęcie kursu. Panel poświęcony sprawom organizacyjnym. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, omówienie celów szkolenia, sformułowanie kontraktu.

Moduł I. Zarządzanie stresem – wprowadzenie do tematyki warsztatu

 • Stres – definicja i geneza.
 • Eustres i dystres – rola stresu.
 • 3 fazy stresu (omówienie zagadnienia z wykorzystaniem przykładów).
 • Sposób rekcji na stres a osobowość.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym (test).
 • W jaki sposób organizm reaguje na stres? – reakcje psychosomatyczne, poznawcze, emocjonalne.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.

Moduł II. Techniki radzenia sobie ze stresem – techniki oddziaływania w sferze psychicznej

 • Reframing, czyli „przeramowanie” myśli.
 • Słuchanie własnych uczuć.
 • Siła autosugestii.
 • Przygotowanie do sytuacji stresującej, czyli poznawcze „zaszczepienie się”.
 • Metody odliczania.
 • Metoda 3×5.
 • Rola i wartość snu.
 • Wizualizacja prowadzona (przeciwdziałanie bezsenności).
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie z emocjami i stresem.
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie z emocjami i stresem.

Moduł III. Techniki radzenia sobie ze stresem – techniki oddziaływania na sferę cielesną

 • Zdrowa dieta i świadome odżywianie się.
 • Rola używek.
 • Reguły skutecznego odreagowania napięcia.
 • Relaksacja poprzez oddech – medytacja swobodnego oddechu oraz tzw. głębokie oddychanie.
 • Metoda Feldenkraisa.
 • Kontakt z ciałem (techniki uważności na reakcje własnego ciała).

Moduł IV. Techniki radzenia sobie ze stresem – (kontynuacja)

 • Techniki rozciągania i ściskania.
 • Technika interaktywna.
 • Relaksacja progresywna Jacobsona.
 • Trening autogenny Schultza.
 • Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać?
 • Skuteczne metody redukowania przemęczenia.

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie kluczowych treści i wnioski. Sesja rekomendacji trenerskich i utworzenie indywidualnych planów działania przez Kursantów. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Trening antystresowy i warsztat kontroli emocji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z zarządzania emocjami

Zarządzanie emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Zarządzanie stresem i emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Regulowanie emocji w zespole

Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Osobowość Pani Iwony Firmanty, jej zaangażowanie i doświadczenie oraz szeroki zakres przekazywanej teoretycznej i praktycznej wiedzy, ciekawe ćwiczenia sprawiły, że szkolenie było bardzo interesujące i inspirujące, co w całości dało charakter efektywnego oraz intensywnego szkolenia. W naszej ocenie firma Human Skills reprezentuje wysoki poziom profesjonalizmu zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Dlatego też polecamy firmę Human Skills jako rzetelnego i profesjonalnego organizatora szkolenia.

Andrzej Archacki, Dyrektor Generalny

Mondi Świecie Sp. z.o.o.

Organizator zadbał o wysoki poziom merytoryczny, profesjonalizm oraz rzetelnie przygotowane materiały dydaktyczne, które w znaczący sposób wspomogły tematykę szkolenia.
Wiedza, znajomość omawianych zagadnień, zaangażowanie, a także elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb kursanta stanowią niewątpliwie o jakości i wysokiej klasie proponowanych usług.
W związku z powyższym firma ADAMPOL S.A. z przyjemnością rekomenduje Panią Iwonę Firmanty oraz firmę Human Skills jako kompetentnego, rzetelnego i skutecznego organizatora szkoleń.

Marianna Kozłowska, Dyrektor Departamentu Kadr

ADAMPOL S.A.

Przygotowanie merytoryczne wykładowców, otrzymane materiały, umiejętność przekazywania wiedzy oraz stworzenie przyjaznej atmosfery w trakcie szkolenia zostały wysoko ocenione przez naszych pracowników. Usługi zostały zrealizowane zgodnie z umową i należytą starannością.

Mateusz Czyżak, Dyrektor Generalny

Urząd Komunikacji Elektronicznej

„W przyjaznej atmosferze mogłam podzielić się sytuacjami, które wywołują u mnie stres zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Zrozumiała siebie – poznanie tego, co tak naprawdę mnie stresuje i z czego wynika moje napięcie, to było dla mnie bardzo ważne. Przeanalizowałam moje reakcje emocjonalne i poznałam skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem. Pokazanie technik radzenia sobie w określonych sytuacjach.Całe szkolenie i wszystkie treści szkolenia były bardzo ciekawe. Pozytywne motywowanie siebie. Praca na emocjach i techniki radzenie sobie. Poczucie świadomości, że ruch jest tak ważny. Informacje związane z dbaniem o ciało w kontekście stresu. Ocena własnego stresu, własnych problemów. Ważne były techniki implozji.”

Przydatne treści szkolenia: „Wszystkie części były przydatne i ciekawe. Uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy ze stresem.”

Przydatne treści szkolenia: „Szkolenie poleciłabym znajomemu dla zdrowia, wszystko było ciekawe i bardzo przydatne.”

Przydatne treści szkolenia: „Różne techniki radzenia sobie ze stresem, świadomość tych technik, duża wiedza i przykłady praktyczne; teoria przeplatania z ćwiczeniami; Teorie poparte przykładami, stworzona bardzo przyjazna i komfortowa atmosfera.”

„Uważam, że wszystkie treści szkolenia mogą być dla mnie przydatne. Chciałabym spróbować i wdrożyć w życie te, które będą dla mnie najbardziej skuteczne i efektywne :)”

Przydatne treści szkolenia: „Ćwiczenia wspólne i dzielenie się uwagami – pomogły otworzyć się w ramach grupy i mówić o tym, o czym nie rozmawiamy.”

„Dużo przydatnych informacji bez poczucia straconego czasu.”

„Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.”

Przydatne treści szkolenia: „Gestalt, mindfullness, ćwiczenia w parach.”

Przydatne treści szkolenia: „Techniki radzenia sobie ze stresem”; techniki NVC; treści związane ze zrozumieniem swoich emocji i jaki mają wpływ na moją osobę.”

„Szkolenie pomagające zrozumieć emocje. Przydaje się to w obecnych czasach. Bardzo bezpieczna przestrzeń.”

„Cenne umiejętności; przyjazna atmosfera oraz otwartość na uwagi i spostrzeżenia.”

„Budowanie atmosfery przyjaznych warsztatów – szczególnie cenna umiejętność.”

„Część teoretyczna i część praktyczna były dobrze zrównoważone. Wszystko mi się podobało i myślę, że mi pomogło. Super trenerka!”

„Pani trener bardzo kulturalna i miła; otwarta, dobra atmosfera w grupie.”

„Otwartość i szczerość trenera.”

Przydatne treści szkolenia: „Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z efektywnym radzeniem sobie w sytuacjach stresujących.

Przydatne treści szkolenia: „Otwartość, każdy mógł szczerze się wypowiedzieć; rozmowa z każdym. Radzenie sobie ze stresem, relacje międzyludzkie.”

Przydatne treści szkolenia: „Techniki relaksacyjne, zwrócenie uwagi na kwestię zauważania detali w rutynie (w ramach mindfullness). Przekazywanie wiedzy nt. technik i rozumienia emocji i stresu.”

Przydatne treści szkolenia: „Duża wiedza o prezentowanej tematyce. Fantastyczny kontakt z grupą, przemiły głos. Współpraca w grupie dotycząca naszych pozytywnych i negatywnych myśli; ćwiczenia antystresowe.”

Przydatne treści szkolenia: „Techniki relaksacyjne, oddziaływania na organizm. Wiedza praktyczna, bezpieczna przestrzeń i atmosfera. Praca w grupach, techniki relaksacyjne. Umiejętności miękkie trenera.”

„Komunikatywność, kultura osobista, uważność. Wspaniała atmosfera, relaksacja oraz bardzo dobry balans pomiędzy teorią, a praktyką.”

Przydatne treści szkolenia: „Wskazówki dotyczące prowadzenia monologu wewnętrznego, wartościowe ćwiczenia praktyczne, sposób pozytywnej obserwacji rzeczywistości.”

„Ciekawe i dobrze poprowadzone zajęcia, bardzo dużo się nauczyłem. Trener wykazywał się wiedzą, opanowaniem, potrafił słuchać i odpowiadać na pytania. Atmosfera zapewniająca komfort i bezpieczeństwo, zachęcająca do otworzenia się.”

„Przekazywana życiowa wiedza i doświadczenie a nie tylko sama teoria.”

„Bardzo cenne przykłady i storytelling z życia.”

Przydatne treści szkolenia: „Ocena faktów, spojrzenia na uczucia, które są w nas w sytuacjach stresujących – spojrzenie na problem z góry.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu zarządzania stresem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Bank BPH S.A. Grupa GE Capital, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Vistex Poland – CEE SP Z.O.O, CD PROJEKT S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Benefit Systems S.A., Ernst & Young, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, TVP Wilno, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Scanfil Poland Sp. z o.o. XL CATLIN SERVICES SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODZIAŁ W POLSCE, Ministerstwo rozwoju i technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Scanfil Poland, Carpol, SANRO Sp. z o.o., Miasto Stołeczne Warszawa, Wiedza i praktyka sp. z o.o., LUX MED sp. z o.o., Egis Poland Sp. z o.o., E.ON Polska S.A., BFF Polska S.A., Krajowa Szkoła Skarbowości, Swisspearl Produkcja Polska S.A., Urząd Gminy Jabłonna, Gillette Poland International.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas