Regulowanie emocji w zespole

Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie emocjami w zespole jest równie ważne, jak zarządzanie jego efektywnością i wydajnością. Emocje w zespole i komunikacja w zespole pracowniczym wpływają w istotny sposób m.in. na takie obszary jak harmonijna współpraca, synergia, motywacja czy rozwiązywanie konfliktów. Przygotowane przez naszych ekspertów warsztaty zespołowe z regulowania emocji w zespole to nowatorskie projekty szkoleniowe, dzięki którym każdy zespół znajdzie najlepszy dla siebie sposób wyrażania, regulowania i pożytkowania emocji oraz uczuć, co pozwoli jego członkom lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, swobodniej czuć się w pracy, prosić o pomoc i udzielać jej, udzielać i przyjmować informację zwrotną.

„Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” to zamknięty warsztat dla zespołu realizowany na zamówienie i oparty na w pełni zindywidualizowanym programie – nim rozpoczniemy warsztaty z zarządzania emocjami w zespole, przeprowadzimy wnikliwą diagnozę, a po analizie jej wyników, doprecyzujemy merytoryczną i metodyczną zawartość kursu. Organizowane przez nas warsztaty dla zespołów dzięki temu koncentrują się poprzez pracę nad emocjami na najważniejszych dla danej grupy obszarach, takich jak np. rozwiązywanie konfliktów, szczere wyrażanie potrzeb czy współpraca w zespole. Szkolenie „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” koncentruje się przy tym na działaniu i nauce poprzez działanie i doświadczanie – nie teoretyzujemy, ale podczas różnorodnych zadań i ćwiczeń uczymy się rozpoznawać, kontrolować i umiejętnie wykorzystywać emocje, w jakie obfituje praca zespołowa. Kurs ma więc stricte praktyczny charakter i pozwala Uczestnikom zdobyć umiejętności i kompetencje, z których mogą oni zacząć korzystać od razu po zakończeniu szkolenia dla zespołów z zarządzania emocjami i uczuciami.

Realizowany na zamówienie zamknięty kurs „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” możemy organizować dla Państwa zarówno jako klasyczne stacjonarne warsztaty zespołowe, jak i nowoczesne i wygodne w organizacji zdalne szkolenie. Współpraca w zespole, komunikacja oraz zarządzanie emocjami możemy dzięki temu wspólnie trenować w optymalnych dla danej grupy warunkach, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Chcesz pokonać konflikt w zespole? W Twojej organizacji szwankuje komunikacja, a pracownicy są wobec siebie nieufni? Widzisz, jak negatywne emocje niszczą wyniki Twojego zespołu i chcesz temu skutecznie zaradzić? Wybierz oferowane przez nas szkolenie budowania relacji w zespole połączone z treningiem zarządzania emocjami. Pożegnajcie konflikt i rozpocznijcie synergiczną i efektywną współpracę już dziś!

Zapraszamy!

Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Regulowanie emocji w zespole

Zarządzanie emocjami w zespole jest równie ważne, jak zarządzanie jego efektywnością i wydajnością. Emocje w zespole i komunikacja w zespole pracowniczym wpływają w istotny sposób m.in. na takie obszary jak harmonijna współpraca, synergia, motywacja czy rozwiązywanie konfliktów. Przygotowane przez naszych ekspertów warsztaty zespołowe z regulowania emocji w zespole to nowatorskie projekty szkoleniowe, dzięki którym każdy zespół znajdzie najlepszy dla siebie sposób wyrażania, regulowania i pożytkowania emocji oraz uczuć, co pozwoli jego członkom lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, swobodniej czuć się w pracy, prosić o pomoc i udzielać jej, udzielać i przyjmować informację zwrotną.

„Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” to zamknięty warsztat dla zespołu realizowany na zamówienie i oparty na w pełni zindywidualizowanym programie – nim rozpoczniemy warsztaty z zarządzania emocjami w zespole, przeprowadzimy wnikliwą diagnozę, a po analizie jej wyników, doprecyzujemy merytoryczną i metodyczną zawartość kursu. Organizowane przez nas warsztaty dla zespołów dzięki temu koncentrują się poprzez pracę nad emocjami na najważniejszych dla danej grupy obszarach, takich jak np. rozwiązywanie konfliktów, szczere wyrażanie potrzeb czy współpraca w zespole. Szkolenie „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” koncentruje się przy tym na działaniu i nauce poprzez działanie i doświadczanie – nie teoretyzujemy, ale podczas różnorodnych zadań i ćwiczeń uczymy się rozpoznawać, kontrolować i umiejętnie wykorzystywać emocje, w jakie obfituje praca zespołowa. Kurs ma więc stricte praktyczny charakter i pozwala Uczestnikom zdobyć umiejętności i kompetencje, z których mogą oni zacząć korzystać od razu po zakończeniu szkolenia dla zespołów z zarządzania emocjami i uczuciami.

Realizowany na zamówienie zamknięty kurs „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” możemy organizować dla Państwa zarówno jako klasyczne stacjonarne warsztaty zespołowe, jak i nowoczesne i wygodne w organizacji zdalne szkolenie. Współpraca w zespole, komunikacja oraz zarządzanie emocjami możemy dzięki temu wspólnie trenować w optymalnych dla danej grupy warunkach, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Chcesz pokonać konflikt w zespole? W Twojej organizacji szwankuje komunikacja, a pracownicy są wobec siebie nieufni? Widzisz, jak negatywne emocje niszczą wyniki Twojego zespołu i chcesz temu skutecznie zaradzić? Wybierz oferowane przez nas szkolenie budowania relacji w zespole połączone z treningiem zarządzania emocjami. Pożegnajcie konflikt i rozpocznijcie synergiczną i efektywną współpracę już dziś!

Zapraszamy!

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Zamknięty kurs dla zespołów poświęcony emocjom to nowatorski projekt szkoleniowy, który w praktyczny sposób przygotowuje Uczestników do wypracowania osobistych strategii zarządzania emocjami i rozwiązywania konfliktów w grupie. „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” kształci najważniejsze dla harmonijnej i efektywnej współpracy w zespole umiejętności i kompetencje, pomaga pogłębić relacje między członkami zespołu, wzmacnia więź i zaufanie, a nade wszystko dostarcza gotowych rozwiązań problemów komunikacyjnych, które utrudniają porozumienie i negatywnie wpływają na realizację zadań w zespole. Szkolenie zostało zaprojektowane przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych trenerów, których specjalnościami są: komunikacja interpersonalna, zarządzanie emocjami, inteligencja emocjonalna, współpraca w zespole, rozwiązywanie konfliktów czy informacja zwrotna. Jednym z ważniejszych walorów szkolenia dla zespołów z emocji jest wysoki poziom indywidualizacji programu szkolenia – dostosowujemy do potrzeb grupy nie tylko formę, termin i agendę kursu, ale przede wszystkim jego zawartość metodyczną i merytoryczną, ćwiczymy na przykładach zaczerpniętych z doświadczeń Kursantów i analizujemy realnie występujące w ich grupie problemy. Warsztaty dla zespołów z regulowania emocji każdorazowo poprzedzamy diagnozą oraz specjalną ankietą, która ocenia pracę zespołu w najważniejszych obszarach (m.in. zaufanie, konfliktowość, odpowiedzialność), a to pozwala nam prowadzić trening maksymalnie skutecznie i w pełni realizować założone cele szkoleniowe. Każdy nasz kurs podlega również ewaluacji. Naszym Klientom gwarantujemy najwyższy standard usług, czego potwierdzeniem są certyfikacje, nagrody oraz liczne wyróżnienia zdobywane przez Human Skills. Organizowane przez nas szkolenia dla zespołów zapewniają Kursantom kompleksową opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a opieka ta nie kończy się wraz z zakończeniem kursu – wszyscy Uczestnicy warsztatu mogą na życzenie odbyć bez dodatkowych opłat konsultacje online z ekspertem prowadzącym zajęcia nawet przez 30 dni po zakończeniu kursu. Udział pracowników w prezentowanym warsztacie dla zespołów można sfinansować, korzystając ze wsparcia KFS lub BUR. Realizowane przez nas zamknięte szkolenia dla pracowników podlegają ponadto indywidualnej wycenie, a ich koszt może być skutecznie zmniejszony dzięki rabatom lojalnościowym i licznym promocjom.

CELE WARSZTATU:

Warsztat przeznaczony jest dla zespołów zainteresowanych pracą nad wyrażaniem emocji w sposób, który będzie wspierał zespół i dostarczał mu ważnych informacji w miejsce przemilczania trudnych kwestii, tłumienia emocji lub ich niekontrolowanych i wyniszczających wybuchów. W szczególności wypracowane podczas warsztatu zasady i strategie mogą wspomóc członków zespołu w radzeniu sobie podczas sytuacji konfliktowych, a także przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnej. Warsztat i tworzące go ćwiczenia praktyczne mają również na celu podniesienie poziomu zaufania w zespole, dzięki któremu członkowie zespołu będą czuli się bardziej się komfortowo w swojej obecności, a także staną się bardziej otwarci na przyznawanie się do błędów i proszenie o pomoc.

Po zakończeniu warsztatu z zarządzania emocjami w zespole Uczestnicy:

 • będą potrafili ocenić poziom zaufania w swoim zespole i będą rozumieli, co można zrobić, żeby to zaufanie zwiększyć;
 • będą precyzyjniej komunikować swoje potrzeby i oczekiwania w kontekście współpracy w zespole;
 • będą świadomi, w jaki sposób ich własne role w zespole oraz role innych członków zespołu wiążą się z określonym sposobem wyrażania emocji;
 • będą przygotowani do przyjęcia, udzielenia i proszenia o informację zwrotną w swoim zespole i radzenia sobie z różnymi trudnymi emocjami, które mogą się pojawić w tym kontekście;
 • będą lepiej przygotowani do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi z członkami zespołu i z pojawiającymi się wówczas emocjami;
 • pogłębią relację z członkami zespołu poprzez wspólne uczestniczenie w ćwiczeniach i dyskusjach zespołowych;
 • będą mogli skorzystać w codziennej pracy ze wspólnie wypracowanych strategii regulowania emocji w swoim zespole.

METODA SZKOLENIOWA:

 • Przed pierwszym modułem Uczestnicy otrzymają anonimowy kwestionariusz ankietowy diagnozujący podatność zespołu na pięć podstawowych dysfunkcji, takich jak brak zaufania w zespole, obawa przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności i brak dbałości o wyniki zespołu.
 • W trakcie całego warsztatu Uczestnicy wezmą udział w specjalnie opracowanych ćwiczeniach uwzględniających realność ich zespołu. Ćwiczenia będą dotyczyły rozpoznania indywidualnych oraz zespołowych nawyków emocjonalnych, formułowania indywidualnych i zespołowych potrzeb w zakresie regulacji emocji, udzielania, otrzymywania i proszenia o informację zwrotną z uwzględnieniem emocjonalnej strony tego obszaru. Uczestnicy zostaną również zaproszeni do wypracowania własnych zespołowych zasad komunikowania się i wyrażania emocji, szczególnie podczas udzielania sobie nawzajem informacji zwrotnej i podejścia do sytuacji konfliktowych.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PRAKTYCZNY WARSZTAT REGULOWANIA EMOCJI W ZESPOLE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

„Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” w formie zajęć stacjonarnych odbywa się standardowo w naszej siedzibie, w Warszawie przy ul. Widok. Na życzenie Klienta zamawiającego kurs warsztat dla zespołu możemy jednak poprowadzić również w innym, dogodnym dla danej grupy miejscu. Kurs składa się z kilku modułów, a te poprzedzone są weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć oraz zebraniem informacji dotyczących pracy zespołu w kontekście emocji przy pomocy specjalnego kwestionariusza ankietowego. „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” rozpoczyna się najczęściej około godziny 9:00 rano i trwa przez co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Istnieje możliwość dostosowania terminu i całej agendy godzinowej do oczekiwań danej grupy Kursantów. Wszystkie ćwiczenia, zadania, dyskusje są dostosowywane do realiów pracy Uczestników warsztatu i ich faktycznych problemów w zakresie komunikacji w zespole i radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi współpracy w grupie pracowniczej. Kurs kończy się ewaluacją zrealizowanego programu. Na życzenie Klienta zajęcia może dopełniać panel rekomendacji dla Kursantów dotyczący doboru kolejnych szkoleń rozwojowych dostosowanych do potrzeb pracowników uczestniczących w warsztacie. W cenie szkolenia Kursanci realizujący warsztat w siedzibie Human Skills mają zapewniony poczęstunek podczas przerwy śniadaniowej i lunchu (obiad serwowany jest w pobliskiej restauracji). Wszyscy Uczestnicy otrzymają od nas również wszelkie niezbędne podczas warsztatu pomoce i narzędzia oraz specjalny pakiet materiałów szkoleniowych, a także objęci zostaną trwającym aż 30 dni programem bezpłatnej opieki poszkoleniowej realizowanej w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym zajęcia.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole”

Program, formę oraz agendę godzinową szkolenia dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów realizujących kurs.

Stacjonarne szkolenie poświęcone emocjom towarzyszącym pracy zespołowej opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych aktywizujących metod i technik nauczania, a także sięga po warsztatowe formy kształcenia, które wspierają rozwój praktycznych kompetencji i umiejętności. W czasie szkolenia aktywizujemy Kursantów poprzez pracę w małych grupach, angażujące dyskusje na forum, specjalnie zaprojektowane ćwiczenia, gry, studia przypadków itp. Warsztat z kontrolowania emocji i komunikacji w zespole w pełni realizuje ponadto reguły opisane przez cykl Kolba i model Activity Based Learning. Szkolenie każdorazowo poprzedzone jest specjalnym badaniem ankietowym. Prezentowany warsztat może być dodatkowo uzupełniony o test na Role Zespołowe wg Belbina i jego omówienie. Ponadto cennym wkładem może być spojrzenie na sposób wyrażania emocji w zespole przez pryzmat różnorodności członków zespołu, wynikającej z ich odmiennego zaplecza kulturowego lub pokoleniowego. Warto więc pamiętać, że ostateczny kształt programu może różnić się od zamieszczonego niżej i zawsze jest on ustalany z Klientem zamawiającym kurs.

Wprowadzenie do zajęć: rozpoznanie potrzeb Uczestników w zakresie regulacji emocji i komunikacji w zespole, omówienie celów kursu, blok poświęcony sprawom organizacyjnym.

Moduł I. Emocje w zespole – intro

 • Z jakich powodów warto rozmawiać o emocjach w zespole?

Moduł II. Emocjonalne podstawy – emocje, czyli co?

 • Emocje zastępcze.
 • Emocje a uczucia.
 • Uczucia rzekome.

Moduł III. Emocjonalne role w zespole, czyli komu jest łatwiej, a komu trudniej rozmawiać o emocjach i dlaczego? – na podstawie teorii Ról Zespołowych M. Belbina

 • Potrzeby poszczególnych członków zespołu w obszarze wyrażania emocji oraz zdolność do rozpoznawania emocji u innych.
 • Jakim rodzajem zespołu jesteśmy w kontekście Ról Zespołowych i jak to wpływa na wyrażanie emocji w zespole?
 • Nawyki emocjonalne w zespole.

Moduł IV. Co robić z emocjami, czyli zarządzanie, regulowanie, wypieranie, a może separowanie emocji?

Moduł V. „Kontenerowanie” emocji w zespole pracowniczym, czyli co może zespół w kontekście emocji?

Moduł VI. Inteligencja emocjonalna zespołu

 • Czym jest inteligencja emocjonalna?
 • Zespołowe połączenie intelektu i emocji – jakie niesie korzyści?
 • Jak budować inteligencję emocjonalną w zespole?

Moduł VII. Emocje online

 • Jak rozmawiać o emocjach w zespole wirtualnym?

Moduł VIII. Rozwiązania typu „quick fix”, a radzenie sobie z regulacją emocjonalną w zespole w dłuższym czasie

Podsumowanie warsztatu

 • Wypracowanie strategii regulowania emocji w zespole.
 • Sesja Q&A.
 • Powtórzenie najważniejszych treści.
 • Ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA PRAKTYCZNY WARSZTAT REGULOWANIA EMOCJI W ZESPOLE – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Szkolenia online dla zespołów, których tematem jest regulowanie emocji w zespole, odbywają się przy wykorzystaniu przyjaznych w obsłudze i powszechnie dobrze znanych serwisów internetowych typu Zoom oraz Clickmeeting. Szkolenia prowadzone w tej formule są ekonomiczną i wygodną formą kształcenia i doskonalenia kompetencji przydatnych w pracy zespołowej, a nade wszystko pozwalają zachować dużą swobodę w zakresie organizacji kursu i dostosowania warunków szkolenia do preferencji grupy. Ucząc się zdalnie, oszczędzamy czas, ale też eliminujemy całą logistykę związaną z realizacją szkolenia w placówce szkoleniowej. Organizowany online „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” jest przy tym przystępnym kursem – nie wymaga wysokich umiejętności technicznych, ani specjalnej infrastruktury czy dodatkowo płatnego oprogramowania. Do realizacji szkolenia wystarczy dostęp do sieci Internet oraz urządzenie z funkcją video online (np. telefon lub tablet). Szkolenie poświęcone emocjom w zespole to jednodniowy kurs o praktycznym charakterze – w programie prezentowanego warsztatu dominują ćwiczenia, aktywizujące techniki i metody nauczania, a trening jest prowadzony w zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba i regułami modelu ABL (Activity Based Learning). Zajęcia trwają według planu przez minimum 7 godzin zegarowych, a sam warsztat obejmuje kilka różnych modułów tematycznych, w tym m.in. blok poświęcony koncepcji ról zespołowych Belbina czy inteligencji emocjonalnej w zespole. Wszyscy Kursanci zapisani na powyższy warsztat otrzymają od nas niezbędne przybory i pomoce, a także komplety dedykowanych materiałów szkoleniowych. Uczestnicy prezentowanego szkolenia online dla zespołów mogą również nieodpłatnie korzystać z e-konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs (zapotrzebowanie na sesję mentoringu należy zgłosić trenerowi). E-mentoring jest dostępny dla Uczestników zajęć przez 30 dni od dnia ukończenia warsztatu.

Ramowy program szkolenia online „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole”

Realizowany w trybie zdalnym „Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole” koncentruje się na praktycznym treningu, a więc w jego programie dominują warsztatowe formy kształcenia oraz nowoczesne i nastawione na aktywizację Uczestników metody nauczania. Trenujemy kompetencje i umiejętności związane z regulowaniem emocji w zespole poprzez różnorodne ćwiczenia, pracę w małych grupach, uczestnictwo w angażujących dyskusjach i analizach przypadków. Warsztaty dla zespołów z emocji i komunikacji poprzedzamy każdorazowo badaniem ankietowym, które stanowi punkt wyjścia dla treningu przystosowanego dla danej grupy Kursantów. Szkolenie może być dodatkowo uzupełnione i wzbogacone testem na Role Zespołowe wg Belbina wraz z jego omówieniem. Innym wartościowym elementem dodatkowym może być uzupełnienie treningu o analizę sposobu wyrażania emocji w zespole przez pryzmat różnorodności członków zespołu, wynikającej np. z ich przynależności pokoleniowej czy odmiennego zaplecza kulturowego. Warto w związku z powyższym mieć na uwadze, iż finalny kształt programu może różnić się od zaprezentowanego poniżej i zawsze jest on uzgadniany indywidualnie z Klientem zamawiającym szkolenie z powyższej dziedziny.

Program, formę oraz agendę godzinową warsztatu dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych grupy realizującej szkolenie.

Wprowadzenie do tematyki warsztatu: diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów w zakresie komunikacji w zespole i regulacji emocji, ustalenie celów szkolenia wraz z ich omówieniem, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Emocje w zespole – wprowadzenie

 • Dlaczego warto rozmawiać o emocjach w zespole?

Moduł II. Emocjonalne podstawy – emocje, czyli co?

 • Emocje zastępcze.
 • Emocje a uczucia.
 • Uczucia rzekome.

Moduł III. Emocjonalne role w zespole – komu jest łatwiej, a komu trudniej rozmawiać o emocjach? Dlaczego tak jest?– (teoria Ról Zespołowych Belbina)

 • Potrzeby w obszarze wyrażania emocji u poszczególnych członków zespołu oraz zdolność do rozpoznawania emocji u współpracowników.
 • Jakim rodzajem zespołu jesteśmy? Jak wpływa to na wyrażanie emocji w zespole? (praca z wykorzystaniem wiedzy o zespole w kontekście Ról Zespołowych).
 • Nawyki emocjonalne w zespole.

Moduł IV. Co robić z emocjami? Zarządzanie, wypieranie, regulowanie a może separowanie emocji?

Moduł V. „Kontenerowanie” emocji w zespole, czyli co może zespół w kontekście emocji?

Moduł VI. Inteligencja emocjonalna zespołu

 • Inteligencja emocjonalna – czym jest?
 • Zespołowe połączenie emocji i intelektu – jakie oferuje korzyści?
 • Jak budować inteligencję emocjonalną w zespole?

Moduł VII. Emocje online

 • Jak rozmawiać o emocjach w zespole wirtualnym?

Moduł VIII. Rozwiązania typu „quick fix”, a radzenie sobie z regulacją emocjonalną w zespole w dłuższym czasie

Zakończenie szkolenia wraz z jego podsumowaniem

 • Opracowanie przez Uczestników strategii regulowania emocji w zespole.
 • Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem eksperta.
 • Podsumowanie kluczowych wiadomości.
 • Ewaluacja zrealizowanego projektu i feedback.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas