Regulowanie emocji w zespole

Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Regulowanie emocji w zespole

Cele i Korzyści

CEL WARSZTATU:

Warsztat przeznaczony jest dla zespołów, które chcą pracować nad wyrażaniem emocji w sposób, który będzie wspierał zespół i dostarczał mu ważnych informacji w miejsce przemilczania trudnych kwestii, tłumienia emocji lub ich niekontrolowanych i wyniszczających wybuchów.  W szczególności wypracowane podczas warsztatu zasady i strategie mogą wspomóc członków zespołu w radzeniu sobie podczas konfliktów, a także przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnej. Cały warsztat ma również na celu podniesienie poziomu zaufania w zespole, dzięki któremu członkowie zespołu będą czuli się bardziej się komfortowo w swojej obecności i będą bardziej otwarci na przyznawanie się do błędów i proszenie o pomoc.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • będą potrafili ocenić poziom zaufania w swoim zespole i będą rozumieli, co można zrobić, żeby go zwiększyć,
 • będą bardziej precyzyjnie komunikować swoje potrzeby i oczekiwania w kontekście współpracy w zespole,
 • będą świadomi w jaki sposób ich własne role w zespole oraz role innych członków zespołu wiążą się z wyrażaniem emocji w określony sposób,
 • będą przygotowani do przyjęcia, udzielenia i proszenia o informację zwrotną w swoim zespole i radzenia sobie z różnymi trudnymi emocjami, które mogą się pojawić w tym kontekście,
 • będą lepiej przygotowani do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi z członkami zespołu i z pojawiającymi się na tym emocjami,
 • pogłębią relację z członkami zespołu poprzez wspólne uczestniczenie w ćwiczeniach i dyskusjach zespołowych,
 • będą mogli skorzystać w codziennej pracy ze wspólnie wypracowanych strategii regulowania emocji w swoim zespole.

METODA SZKOLENIOWA:

 • Przed modułem I uczestnicy otrzymają anonimowy kwestionariusz ankietowy diagnozujący podatność zespołu na pięć podstawowych dysfunkcji, takich jak brak zaufania w zespole, obawa przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności i brak dbałości o wyniki zespołu.
 • W trakcie całego warsztatu uczestnicy wezmą udział w specjalnie opracowanych ćwiczeniach uwzględniających realność ich zespołu. Ćwiczenia będą dotyczyły rozpoznania indywidualnych oraz zespołowych nawyków emocjonalnych, formułowania indywidualnych i zespołowych potrzeb w zakresie regulacji emocji, udzielania, otrzymywania i proszenia o informację zwrotną z uwzględnieniem emocjonalnej strony tego obszaru. Uczestnicy zostaną również zaproszeni do wypracowania własnych, zespołowych zasad komunikowania się i wyrażania emocji, szczególnie podczas udzielania sobie nawzajem informacji zwrotnej i podejścia do sytuacji konfliktowych.

Program Szkolenia

 1. Intro – z jakich powodów warto rozmawiać o emocjach w zespole?
 2. Emocjonalne podstawy – emocje, czyli co? Emocje zastępcze, emocje a uczucia, uczucia rzekome,
 3. Emocjonalne role w zespole, czyli komu jest łatwiej, a komu trudniej rozmawiać o emocjach i dlaczego? – w oparciu o teorię Ról Zespołowych M. Belbina,
 • Potrzeby poszczególnych członków zespołu w obszarze wyrażania emocji oraz zdolność do rozpoznawania emocji u innych.
 • Jakim rodzajem zespołu jesteśmy w kontekście Ról Zespołowych i jak to wpływa na wyrażanie emocji w zespole?
 • Nawyki emocjonalne w zespole.
 1. Co robić z emocjami, czyli zarządzanie, regulowanie, wypieranie, a może separowanie emocji?
 2. Kontenerowanie emocji w zespole, czyli co może zespół w kontekście emocji?
 3. Inteligencja emocjonalna zespołu i jak ją budować, czyli zespołowe połączenie intelektu i emocji.
 4. Emocje online, czyli jak rozmawiać o emocjach w zespole wirtualnym.
 5. Rozwiązania typu „quick fix”, a radzenie sobie z regulacją emocjonalną w zespole w dłuższym czasie.
 6. Wypracowanie strategii regulowania emocji w zespole i podsumowanie warsztatu.

Warsztat może być dodatkowo uzupełniony o test na Role Zespołowe wg Belbina i jego omówienie. Ponadto cennym wkładem może być spojrzenie na sposób wyrażania emocji w zespole przez pryzmat różnorodności członków zespołu, wynikającej z ich odmiennego zaplecza kulturowego lub pokoleniowego.

 1. Intro – z jakich powodów warto rozmawiać o emocjach w zespole?
 2. Emocjonalne podstawy – emocje, czyli co? Emocje zastępcze, emocje a uczucia, uczucia rzekome,
 3. Emocjonalne role w zespole, czyli komu jest łatwiej, a komu trudniej rozmawiać o emocjach i dlaczego? – w oparciu o teorię Ról Zespołowych M. Belbina,
 • Potrzeby poszczególnych członków zespołu w obszarze wyrażania emocji oraz zdolność do rozpoznawania emocji u innych.
 • Jakim rodzajem zespołu jesteśmy w kontekście Ról Zespołowych i jak to wpływa na wyrażanie emocji w zespole?
 • Nawyki emocjonalne w zespole.
 1. Co robić z emocjami, czyli zarządzanie, regulowanie, wypieranie, a może separowanie emocji?
 2. Kontenerowanie emocji w zespole, czyli co może zespół w kontekście emocji?
 3. Inteligencja emocjonalna zespołu i jak ją budować, czyli zespołowe połączenie intelektu i emocji.
 4. Emocje online, czyli jak rozmawiać o emocjach w zespole wirtualnym.
 5. Rozwiązania typu „quick fix”, a radzenie sobie z regulacją emocjonalną w zespole w dłuższym czasie.
 6. Wypracowanie strategii regulowania emocji w zespole i podsumowanie warsztatu.

Warsztat może być dodatkowo uzupełniony o test na Role Zespołowe wg Belbina i jego omówienie. Ponadto cennym wkładem może być spojrzenie na sposób wyrażania emocji w zespole przez pryzmat różnorodności członków zespołu, wynikającej z ich odmiennego zaplecza kulturowego lub pokoleniowego.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas