Komunikacja z pokoleniem Z

Komunikacja z pokoleniem Z – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Komunikacja z pokoleniem Z” to warsztat praktyczny, dzięki któremu nauczysz się efektywnie komunikować i kooperować w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo. Dowiesz się, jak rozmawiać z przedstawicielem pokolenia Z, jak motywować pokolenie Z, jak wyznaczać cele i priorytety w sposób zrozumiały i akceptowalny dla generacji Z czy udzielać jej reprezentantom informacji zwrotnej.

Pokolenie Z na rynku pracy wywołało pewną panikę – z jednej strony to generacja, która nie zna świata bez internetu i doskonale odnajduje się w świecie nowych technologii, ale z drugiej, zupełnie inaczej widzi etos pracy, jest bardzo asertywna, a nawet wydaje się niekiedy roszczeniowa. Kurs z komunikacji z pokoleniem Z pozwala Kursantom zwiększyć świadomość istnienia różnic między przedstawicielami różnych generacji i nauczyć się dostosowywania komunikacji do czynników związanych z wiekiem partnera w rozmowie, pracy i współpracy. Kurs „Komunikacja z pokoleniem Z” to szkolenie, które koncentruje się na wszystkich istotnych aspektach synergii międzypokoleniowej – rozpoznamy przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej i nauczymy się je niwelować, poznamy style komunikacyjne typowe dla pokolenia Z, nauczymy się tworzyć teksty i komunikaty dla pokolenia Z, a także zidentyfikujemy zasady dobrej współpracy międzypokoleniowej.

Prezentowany warsztat z komunikacji międzypokoleniowej to kurs realizowany na zamówienie, który charakteryzuje wyjątkowo wysoki stopień indywidualizacji. Oznacza to, że prowadzone przez nas szkolenia z komunikacji z pokoleniem Z każdorazowo dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów pod względem treści i celów szkolenia, prezentowanych przykładów, oferowanych ćwiczeń, a także uzgadniamy z Klientem tryb, miejsce i czas szkolenia. „Komunikacja z pokoleniem Z” to kurs nastawiony na rozwój praktycznych umiejętności – nie marnujemy czasu na nadmierne teoretyzowanie, ale skupiamy się na nauce poprzez doświadczanie i działanie, a trening odnosi się do realiów pracy Kursantów i dąży do wypracowania rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się oni podczas realizacji zadań służbowych. Warsztat „Komunikacja z pokoleniem Z” realizujemy w kameralnym gronie, a tryb nauczania dostosowujemy do preferencji Klienta zamawiającego kurs. Szkolenie z komunikacji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia Z prowadzimy zarówno jako kurs stacjonarny, jak i wygodny dla Uczestników warsztat online.

Poznaj język pokolenia Z, dowiedz się, co motywuje generację Z i jak możesz skuteczniej angażować jej przedstawicieli do działania. Skorzystaj ze szkolenia „Komunikacja z pokoleniem Z” i wzbogać zasoby swojej firmy o praktyki dobrej kooperacji i komunikacji międzypokoleniowej.

Komunikacja z pokoleniem Z – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja z pokoleniem Z

Szkolenie „Komunikacja z pokoleniem Z” to warsztat praktyczny, dzięki któremu nauczysz się efektywnie komunikować i kooperować w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo. Dowiesz się, jak rozmawiać z przedstawicielem pokolenia Z, jak motywować pokolenie Z, jak wyznaczać cele i priorytety w sposób zrozumiały i akceptowalny dla generacji Z czy udzielać jej reprezentantom informacji zwrotnej.

Pokolenie Z na rynku pracy wywołało pewną panikę – z jednej strony to generacja, która nie zna świata bez internetu i doskonale odnajduje się w świecie nowych technologii, ale z drugiej, zupełnie inaczej widzi etos pracy, jest bardzo asertywna, a nawet wydaje się niekiedy roszczeniowa. Kurs z komunikacji z pokoleniem Z pozwala Kursantom zwiększyć świadomość istnienia różnic między przedstawicielami różnych generacji i nauczyć się dostosowywania komunikacji do czynników związanych z wiekiem partnera w rozmowie, pracy i współpracy. Kurs „Komunikacja z pokoleniem Z” to szkolenie, które koncentruje się na wszystkich istotnych aspektach synergii międzypokoleniowej – rozpoznamy przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej i nauczymy się je niwelować, poznamy style komunikacyjne typowe dla pokolenia Z, nauczymy się tworzyć teksty i komunikaty dla pokolenia Z, a także zidentyfikujemy zasady dobrej współpracy międzypokoleniowej.

Prezentowany warsztat z komunikacji międzypokoleniowej to kurs realizowany na zamówienie, który charakteryzuje wyjątkowo wysoki stopień indywidualizacji. Oznacza to, że prowadzone przez nas szkolenia z komunikacji z pokoleniem Z każdorazowo dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów pod względem treści i celów szkolenia, prezentowanych przykładów, oferowanych ćwiczeń, a także uzgadniamy z Klientem tryb, miejsce i czas szkolenia. „Komunikacja z pokoleniem Z” to kurs nastawiony na rozwój praktycznych umiejętności – nie marnujemy czasu na nadmierne teoretyzowanie, ale skupiamy się na nauce poprzez doświadczanie i działanie, a trening odnosi się do realiów pracy Kursantów i dąży do wypracowania rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się oni podczas realizacji zadań służbowych. Warsztat „Komunikacja z pokoleniem Z” realizujemy w kameralnym gronie, a tryb nauczania dostosowujemy do preferencji Klienta zamawiającego kurs. Szkolenie z komunikacji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia Z prowadzimy zarówno jako kurs stacjonarny, jak i wygodny dla Uczestników warsztat online.

Poznaj język pokolenia Z, dowiedz się, co motywuje generację Z i jak możesz skuteczniej angażować jej przedstawicieli do działania. Skorzystaj ze szkolenia „Komunikacja z pokoleniem Z” i wzbogać zasoby swojej firmy o praktyki dobrej kooperacji i komunikacji międzypokoleniowej.

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Stacjonarne i zdalne szkolenia zamknięte poświęcone komunikacji międzypokoleniowej to praktyczne warsztaty, które uczą reguł komunikowania się w realnych sytuacjach i biorą pod uwagę faktyczne doświadczenia Kursantów. Ponieważ szkolenie „Komunikacja z pokoleniem Z” to kurs projektowany na zamówienie, jego program, cele i zawartość merytoryczna są każdorazowo dostosowywane do potrzeb Kursantów, a także skupiają się na rozwiązywaniu problemów, z jakimi stykają się oni w swoim życiu zawodowym. W czasie warsztatu, którego tematem jest komunikacja z generacją Z, Uczestnicy zajęć będą mogli nie tylko poznać zasady efektywniej komunikacji międzypokoleniowej i charakterystyczne dla pokolenia Z postawy, ale też przećwiczyć umiejętność delegowania zadań reprezentantom tej generacji, motywowania ich czy udzielania im konstruktywnej informacji zwrotnej. Szkolenia „Komunikacja z pokoleniem Z” zostały opracowane przez ekspertów w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, zarządzania personelem i kompetencji miękkich i są na bieżąco monitorowane pod względem jakości i efektywności. Human Skills jest niekwestionowanym liderem w obszarze usług szkoleniowych – co roku przechodzimy audyt i certyfikację DEKRA, mamy na koncie wiele wyróżnień i nagród, możemy więc zagwarantować Kursantom najwyższą jakość treningu, a także jego wysoką użyteczność. Oferowane przez nas szkolenia z komunikacji to jednocześnie atrakcyjne pod względem formy nowoczesne warsztaty, w których dominują pionierskie metody i techniki nauczania, nowinki technologiczne i interaktywne formy komunikacji. Kurs z komunikacji z pokoleniem Z organizujemy jako wygodny dla Uczestników warsztat online oraz lubiane tradycyjne szkolenia stacjonarne, dzięki czemu Kursanci mogą swobodnie decydować o warunkach treningu, miejscu i czasie szkolenia. Wszystkich Uczestników warsztatu „Komunikacja z pokoleniem Z” otaczamy na każdym etapie szkolenia fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a po ukończeniu zajęć wspieramy w ramach bezpłatnej opieki poszkoleniowej. Prowadzone przez nas zamknięte szkolenia, w tym również zamknięty kurs „Komunikacja z pokoleniem Z”, można dofinansować, korzystając z funduszy BUR lub KFS. Gwarantujemy też Klientom indywidualną wycenę oraz możliwość wykorzystania dodatkowych zniżek lojalnościowych i rabatów promocyjnych.

Co zyskasz, realizując kurs „Komunikacja z pokoleniem Z” w Human Skills?

Podczas warsztatu będziemy realizować cele związane z usprawnieniem procesów komunikacji w grupie o zróżnicowanym składzie pokoleniowym, a nadrzędnym celem szkolenia jest otworzenie Uczestników na efektywną komunikację, współpracę, kooperację oraz kreowanie twórczego i wspierającego środowiska pracy w otoczeniu zróżnicowanym pokoleniowo.

Szkolenie „Komunikacja z pokoleniem Z” pozwoli Ci nabyć pogłębioną wiedzę o:

 • tożsamości kulturowej pokoleń i jej wpływie na komunikację;
 • komunikacji międzypokoleniowej, czyli o tym, jak rozmawiać z przedstawicielem pokolenia Z (m.in. kwestie najczęściej spotykanych w praktyce przeszkód w komunikacji międzypokoleniowej oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej generacji Z);
 • zasadach pracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo;
 • regułach wyznaczania celów i priorytetów w sposób zrozumiały i akceptowalny dla generacji Z;
 • zasadach delegowania zadań, monitorowania ich realizacji, udzielania feedbacku reprezentantom generacji Z;
 • regułach motywowania przedstawicieli (studentów, pracowników, podwładnych) pokolenia Z.

Kurs z komunikacji międzypokoleniowej umożliwi Ci zdobycie praktycznych umiejętności:

 • zwiększania efektywność komunikacji i współpracy międzypokoleniowej;
 • skutecznego zarządzania komunikacją międzypokoleniową;
 • wyznaczania celów i priorytetów w sposób zrozumiały i akceptowalny dla generacji Z;
 • delegowania zadań w sposób akceptowalny dla członków generacji Z;
 • monitorowania wykonania zadań w sposób zgodny z charakterystyką generacyjną studentów i pracowników Z;
 • motywowania i angażowania studentów oraz pracowników wywodzących się z pokolenia Z;
 • udzielania informacji zwrotnej akceptowalnej dla pokolenia Z.

Warsztat „Komunikacja z pokoleniem Z” pozwoli Ci pogłębić cenne kompetencje związane z:

 • komunikacją i współpracą międzypokoleniową;
 • świadomym zarządzaniem komunikacją w grupie;
 • współpracą w zróżnicowanym pokoleniowo środowisku;
 • zarządzaniem zespołem.

Kurs rekomendujemy wszystkim osobom, które chciałyby skuteczniej komunikować się w grupie, do której przynależą reprezentanci pokolenia Z. Warsztat „Komunikacja z pokoleniem Z” jest ponadto obowiązkowym elementem szkolenia w przypadku nauczycieli, wykładowców, kierowników i kadry zarządzającej, która odpowiedzialna jest za motywowanie i nadzorowanie reprezentantów generacji Z.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA Z POKOLENIEM Z – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie zamknięte z komunikacji z generacją Z organizujemy w siedzibie Human Skills przy ul. Widok, w samym sercu Warszawy. Na życzenie Klienta kurs możemy również poprowadzić w innej lokalizacji. Stacjonarne warsztaty poświęcone komunikacji międzypokoleniowej trwają według planu 1. dzień, a pojedyncza sesja szkoleniowa obejmuje co najmniej 7 godzin treningu z przerwami na posiłki i regenerację. Szkolenie „Komunikacja z pokoleniem Z” projektujemy na zamówienie, a więc jego zawartość merytoryczna i metodyczna, a także agenda są dostosowywane do oczekiwań Klienta oraz rzeczywistych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Udostępniony niżej program szkolenia może zostać wzbogacony o alternatywne treści, zadania, analizy przypadków itp. Kurs rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, a kończymy ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji na przyszłość. Wszyscy Uczestnicy szkolenia „Komunikacja z pokoleniem Z” mają możliwość skorzystania z darmowej opieki poszkoleniowej, która odbywa się w formie konsultacji online. Bezpłatny e-mentoring jest dostępny dla Kursantów przez miesiąc od daty realizacji warsztatu. Wszystkim Uczestnikom warsztatu realizowanego na terenie naszego warszawskiego ośrodka zapewniamy również w cenie szkolenia poczęstunek serwowany w porze śniadania oraz dwudaniowy lunch. Każda osoba zapisana na stacjonarny kurs „Komunikacja z pokoleniem Z” otrzyma od nas również komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych oraz wszystkie pomoce niezbędne do realizacji treningu.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Komunikacja z pokoleniem Z”

Program i formę szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Stacjonarne szkolenia z komunikacji z generacją Z rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych, a jej wyniki służą optymalizacji programu, według którego będzie realizowany konkretny kurs. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odwołują się do założeń opisanych przez cykl Kolba oraz model Activity Based Learning. Stawiamy na wykorzystanie nowatorskich i sprawdzonych metod nauczania, które inspirują do działania i nauki, silnie angażują Uczestników w realizację celów szkolenia i czynią warsztat atrakcyjną dla Kursantów formą doskonalenia umiejętności. Szkolenie „Komunikacja z pokoleniem Z” planowo trwa od godziny 9:00 do 17:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania jego agendy do życzeń Klienta.

Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu następujących technik i metod nauczania:

 • Odwrócona edukacja.
 • Wykład.
 • Dyskusja.
 • Studia przypadków.
 • Samouczenie się.
 • Uczenie adaptacyjne.

Wprowadzenie do warsztatu: omówienie celów szkolenia oraz potrzeb Uczestników kursu, sprawy organizacyjne, kontrakt.

Moduł I. Świadomość pokoleniowa

 • Wprowadzenie do tematu świadomości pokoleniowej.
 • Jakie zjawiska kształtowały pokolenia Y i Z?
 • Jak uczono uczenia się i nabywania wiedzy w pokoleniach Y i Z?
 • Work&life balance w kontekście różnic międzypokoleniowych.
 • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.

Moduł II. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa

 • Przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej – błędne założenia, nawyki komunikacyjne, asertywność i niepewność w komunikacji.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce – jak efektywnie przekazywać zadania, informacje, feedback?
 • Jak tworzyć teksty i komunikaty dla pokolenia Z?
 • Jak mówić, żeby nas słuchano?
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.
 • Zasady współpracy międzypokoleniowej – wskazówki praktyczne.

Moduł III. Ćwiczenia praktyczne

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie kluczowych treści, sesja pytań do eksperta, sporządzenie indywidualnych planów działania i zmiany, rekomendacje trenera dla Uczestników, ewaluacja szkolenia.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

 • Wyzwania w środowisku wielopokoleniowym.
 • Zjawiska, które kształtowały pokolenia Y i Z.
 • Uczenie się i nabywanie wiedzy w pokoleniach Y i Z.
 • Pokoleniowy etos pracy.
 • Work&life balance.
 • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
 • Przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej – błędne założenia, nawyki komunikacyjne, asertywność i niepewność w komunikacji.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce.
 • Feedback i feedforward.
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Tworzenie tekstów i komunikatów dla pokolenia Z.
 • Style komunikacyjne i negocjacyjne charakterystyczne dla pokolenia Z.
 • Jak mówić, żeby nas słuchano?
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.
 • Zasady współpracy międzypokoleniowej.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM ZAMKNIĘTEGO SZKOLENIA KOMUNIKACJA Z POKOLENIEM Z – KURS ONLINE

Zdalne szkolenia z komunikacji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki generacji Z prowadzimy na prostych w obsłudze platformach Zoom i Clickmeeting. Dzięki temu opracowane przez naszych ekspertów kursy może przejść każdy, niezależnie od tego, czy jest zaawansowanym użytkownikiem nowych technologii, czy dopiero się z nimi zapoznaje. Warsztat online „Komunikacja z pokoleniem Z” to jednocześnie bardzo wygodne i ekonomiczne szkolenie: Kursanci mogą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne bez konieczności podróżowania do placówki szkoleniowej, a więc oszczędzając cenny czas i pieniądze. Zdalne szkolenia z powyższej tematyki nie wymagają też instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, a do uczestnictwa potrzebne będą jedynie: internet oraz urządzenie zdolne nawiązać połączenie video online (kurs odbywa się w czasie rzeczywistym). Prezentowany warsztat jest ponadto każdorazowo poprzedzany diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, co zapewnia maksymalne dopasowanie szkolenia do indywidualnych oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Szkolenie „Komunikacja z pokoleniem Z” zostało zaprojektowane jako jednodniowa sesja szkoleniowa (trening trwa minimum 7 godzin z przerwami). Wszystkie osoby zapisane na zajęcia z komunikacji z generacją Z mają możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego realizowanego w formie konsultacji online z ekspertem. Opieka poszkoleniowa jest dostępna dla Uczestników prezentowanego warsztatu przez miesiąc od dnia realizacji kursu. Każdy Uczestnik zajęć otrzyma do nas ponadto nieodpłatnie pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę na temat komunikacji międzypokoleniowej, a także wszelkie przybory i pomoce potrzebne w czasie warsztatu.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Komunikacja z pokoleniem Z”

Zamknięte szkolenia „Komunikacja z pokoleniem Z” organizowane w formule online mają charakter spotkań w pokojach wirtualnych organizowanych w czasie rzeczywistym. Prezentowany niżej plan warsztatu, jego zawartość metodyczna i metodyczna mogą zostać uzupełnione o treści dodatkowe i alternatywne ćwiczenia w celu dostosowania treningu do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów ujawnionych w czasie diagnozy przeprowadzonej we wstępie do zajęć. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odwołują się do reguł cyklu Kolba oraz modelu Activity Based Learning. Stawiamy na nowatorskie i sprawdzone metody nauczania, które silnie angażują Kursantów w realizację celów warsztatu, aktywizują i czynią kurs z komunikacji efektywną i atrakcyjną formą doskonalenia umiejętności. Szkolenie online „Komunikacja z pokoleniem Z” realizujemy najczęściej w godzinach: 9:00 – 17:00. Możemy jednak dostosować agendę warsztatu do oczekiwań grupy. Zajęcia kończą się podsumowaniem kluczowych zagadnień i opracowaniem przez Kursantów indywidualnych planów działania i zmiany w kontekście komunikacji i jej efektywności.

Program, formę kursu oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Warsztat prowadzimy przy wykorzystaniu następujących metod i technik nauczania:

 • Odwrócona edukacja.
 • Studia przypadków.
 • Wykład.
 • Dyskusja.
 • Uczenie adaptacyjne.
 • Samouczenie się.

Rozpoczęcie kursu: sprawy organizacyjne, identyfikacja celów szkolenia z diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów w zakresie komunikacji, sporządzenie kontraktu.

Moduł I. Świadomość pokoleniowa

 • Wprowadzenie do tematyki świadomości pokoleniowej.
 • Zjawiska kształtujące pokolenia Y oraz Z i ich konsekwencje.
 • W jaki sposób uczono uczenia się oraz nabywania wiedzy generacje Y i Z?
 • Work&life balance u różnych generacji.
 • Metody pracy i współpracy w grupie każdego z pokoleń.

Moduł II. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa

 • Przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej – nawyki komunikacyjne, błędne założenia, niepewność w komunikacji, asertywność.
 • Komunikacja niewerbalna i werbalna w praktyce – jak skutecznie przekazywać różnym generacjom informacje, zadania, feedback?
 • Jak tworzyć teksty i komunikaty dla generacji Z?
 • Jak mówić, żeby nas słuchano?
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.
 • Reguły współpracy międzypokoleniowej.

Moduł III. Zadania praktyczne

Zakończenie warsztatu: podsumowanie wiadomości, sesja pytań do eksperta, opracowanie przez Uczestników osobistych planów zmiany i wdrożenia zdobytej wiedzy, rekomendacje trenera dla Kursantów, ewaluacja zrealizowanego projektu szkoleniowego.

Zawartość merytoryczna kursu:

 • Wyzwania charakterystyczne dla środowiska wielopokoleniowego.
 • Zjawiska, które kształtowały generacje Y i Z.
 • Generacyjny etos pracy.
 • Uczenie się i nabywanie wiedzy w generacjach Y i Z.
 • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
 • Work&life balance.
 • Przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej – asertywność i niepewność w komunikacji, błędne założenia, nawyki komunikacyjne.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce.
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Tworzenie tekstów i komunikatów dla pokolenia Z.
 • Feedback i feedforward.
 • Style komunikacyjne i negocjacyjne typowe dla pokolenia Z.
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Jak mówić, żeby nas słuchano?
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.
 • Reguły dobrej współpracy międzypokoleniowej.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja międzypokoleniowa

Komunikacja z pokoleniem C – komunikacja wielopokoleniowa w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Fantastyczne szkolenie! Powinno trwać dłużej! Za mało czasu było na omówienie wszystkich zagadnień! Powinno być absolutnie obligatoryjne dla wszystkich pracowników!”

„Zdecydowanie odbyłabym kolejne szkolenie z tego zakresu.”

Klienci

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas