Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy szkolenie online oraz stacjonarne

Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie” to jeden z obligatoryjnych kursów dla firm i organizacji w dzisiejszych realiach biznesowych i społecznych. Szkolenia z zarządzania zespołem wielopokoleniowymstały się dziś niezwykle przydatne, ponieważ różnice między motywacją, potrzebami i postawami młodych pracowników, a oczekiwaniami i stylem funkcjonowania starszej generacji są dziś szczególnie widoczne. Nowe koncepcje zarządzania personelem uświadomiły też nam wszystkim, że różnorodność jest z wielu powodów korzyścią dla firmy, trzeba tylko odpowiednio kierować zespołem ludzi reprezentujących inne pokolenia i umiejętnie wykorzystywać ich atuty. Zaprojektowany przez nas zamknięty kurs zarządzania zespołem wielopokoleniowym pozwala dostrzec zalety różnorodności wiekowej personelu i w sposób efektywny zarządzać jego mocnymi i słabymi stronami, a także uczy Kursantów, jak budować synergię w zespole wielopokoleniowym, komunikować się z jego członkami i niwelować konflikty, których tłem jest różnica wieku i czynniki z nią związane.

Zamknięte szkolenia z zarządzania zespołem wielopokoleniowym to nowoczesne kursy prezentujące wyspecjalizowaną wiedzę w usystematyzowany i wyczerpujący sposób, ale to nie jedyny ich atut. Oferowane przez nas szkolenia to przede wszystkim kursy o maksymalnie wysokim poziomie indywidualizacji – program warsztatu i jego agenda są zawsze dostosowane do faktycznych potrzeb Kursantów i zatrudniających ich firm. Uczymy dzięki temu tego, co naprawdę przydatne i uwzględniamy realia, w których funkcjonuje firma, jej kulturę organizacyjną i cele strategiczne. Każde zamknięte szkolenie z kierowania zespołem wielopokoleniowym przygotowane przez naszych ekspertów jest inne, ponieważ różne są potrzeby naszych Klientów i inne problemy dotykają ich pracowników. Kurs „Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy” pozwoli Twojej organizacji funkcjonować sprawniej, a wielopokoleniowa kadra nie tylko przestanie być przeszkodą, ale stanie się tajną bronią Twojej firmy.

Szkolenie „Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy” koncentruje się na doskonaleniu umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowanymi nawykami kulturowymi, różnymi technikami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi, relacjami władzy, ceremoniałem oraz zaznajamia Kursantów ze sposobami niwelowania sytuacji stresowych wywołanych różnicą wieku pracowników. Szkolenia z zarządzania wielopokoleniowością pomogą Twoim pracownikom zrozumieć przyczyny i skutki barier międzypokoleniowych w komunikacji oraz nauczą, jak dobrać odpowiednie dla pokolenia strategie komunikacyjne, skutecznie przeciwdziałać depresji i wypaleniu zawodowemu u dojrzałych pracowników oraz motywować do wspólnego działania ludzi bez względu na ich wiek.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy drobiazgowo poinformują Cię o programie szkolenia, jego możliwych celach i zyskach. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie” to jeden z obligatoryjnych kursów dla firm i organizacji w dzisiejszych realiach biznesowych i społecznych. Szkolenia z zarządzania zespołem wielopokoleniowymstały się dziś niezwykle przydatne, ponieważ różnice między motywacją, potrzebami i postawami młodych pracowników, a oczekiwaniami i stylem funkcjonowania starszej generacji są dziś szczególnie widoczne. Nowe koncepcje zarządzania personelem uświadomiły też nam wszystkim, że różnorodność jest z wielu powodów korzyścią dla firmy, trzeba tylko odpowiednio kierować zespołem ludzi reprezentujących inne pokolenia i umiejętnie wykorzystywać ich atuty. Zaprojektowany przez nas zamknięty kurs zarządzania zespołem wielopokoleniowym pozwala dostrzec zalety różnorodności wiekowej personelu i w sposób efektywny zarządzać jego mocnymi i słabymi stronami, a także uczy Kursantów, jak budować synergię w zespole wielopokoleniowym, komunikować się z jego członkami i niwelować konflikty, których tłem jest różnica wieku i czynniki z nią związane.

Zamknięte szkolenia z zarządzania zespołem wielopokoleniowym to nowoczesne kursy prezentujące wyspecjalizowaną wiedzę w usystematyzowany i wyczerpujący sposób, ale to nie jedyny ich atut. Oferowane przez nas szkolenia to przede wszystkim kursy o maksymalnie wysokim poziomie indywidualizacji – program warsztatu i jego agenda są zawsze dostosowane do faktycznych potrzeb Kursantów i zatrudniających ich firm. Uczymy dzięki temu tego, co naprawdę przydatne i uwzględniamy realia, w których funkcjonuje firma, jej kulturę organizacyjną i cele strategiczne. Każde zamknięte szkolenie z kierowania zespołem wielopokoleniowym przygotowane przez naszych ekspertów jest inne, ponieważ różne są potrzeby naszych Klientów i inne problemy dotykają ich pracowników. Kurs „Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy” pozwoli Twojej organizacji funkcjonować sprawniej, a wielopokoleniowa kadra nie tylko przestanie być przeszkodą, ale stanie się tajną bronią Twojej firmy.

Szkolenie „Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy” koncentruje się na doskonaleniu umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowanymi nawykami kulturowymi, różnymi technikami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi, relacjami władzy, ceremoniałem oraz zaznajamia Kursantów ze sposobami niwelowania sytuacji stresowych wywołanych różnicą wieku pracowników. Szkolenia z zarządzania wielopokoleniowością pomogą Twoim pracownikom zrozumieć przyczyny i skutki barier międzypokoleniowych w komunikacji oraz nauczą, jak dobrać odpowiednie dla pokolenia strategie komunikacyjne, skutecznie przeciwdziałać depresji i wypaleniu zawodowemu u dojrzałych pracowników oraz motywować do wspólnego działania ludzi bez względu na ich wiek.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy drobiazgowo poinformują Cię o programie szkolenia, jego możliwych celach i zyskach. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Cele i Korzyści

Szkolenia w Human Skills skupiają się na nauce kluczowych kompetencji i umiejętności, którymi dysponować powinni profesjonaliści zaangażowani w zadania z zakresu ZZL. Projektowane na zamówienie szkolenie z zarządzania wielopokoleniowością wyposaża Kursantów w fachową wiedzę konieczną do łagodzenia zagrożeń wynikających z wielopokoleniowości kadr oraz kompleksowo przygotowuje ich do rozwiązywania realnych problemów typowych dla zróżnicowanych pod względem wieku zespołów. Zamknięte kursy podejmujące tematykę zagrożeń związanych z wielopokoleniowością i przerwaną komunikacją międzypokoleniową stanowią doskonałe dopełnienie warsztatu specjalistów HR, managerów i kandydatów na pokrewne stanowiska. Nasze szkolenia dla HR, kadry kierowniczej i przyszłych liderów są dla ich Uczestników skutecznym i szybkim sposobem na podniesienie kwalifikacji i zwiększenie szans awansu zawodowego.

Kurs „Zarządzanie wielopokoleniowością” uczy rozumienia specyfiki komunikacji międzypokoleniowej, skutecznego zarządzania kulturowo i wiekowo zróżnicowanym zespołem i rozwiązywania konfliktów komunikacyjnych wywołanych przez różnicę wieku. Po ukończeniu powyższego szkolenia Kursanci są w pełni gotowi do współpracy i kierowania w wielopokoleniowym zespole, a także do prowadzenia efektywnej komunikacji uniezależnionej od wieku jej uczestników.

Organizowane przez nas kursy opierają się na kształceniu konkretnych i faktycznie przydatnych zdolności – uczymy rozwiązywania problemów na przykładach, a te dostosowujemy do rzeczywistych sytuacji, z którymi spotykają się pracownicy danej organizacji. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie wielopokoleniowością” bazuje na praktycznych ćwiczeniach i wyposaża w gotowe do użycia narzędzia, które znacząco podniosą jakość i efektywność procesu zarządzania wielopokoleniowym zespołem w organizacji zamawiającej szkolenie.

Kursanci po ukończeniu szkolenia z zarządzania wielopokoleniowością zyskują w pełni darmowe wsparcie naszych trenerów w postaci konsultacji dostępnych nawet przez 30 dni od daty zakończenia kursu.

Jakie zyski oferują organizowane przez nas szkolenia z zarządzania wielopokoleniowością?

Szkolenie „Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy” to intensywny trening wyspecjalizowanych i ogólnych kompetencji przydatnych szefom i liderom zespołów pracujących w środowisku wielopokoleniowym. Kursy z tego obszaru przygotowują Kursantów do prowadzenia efektywnej komunikacji z podwładnymi w różnym wieku, umiejętnego ich motywowania i integrowania. Szkolenia z powyższej tematyki pogłębiają wiedzę o zasadach współpracy w zróżnicowanym wiekowo zespole, sposobach niwelowania uprzedzeń i eliminowania stereotypów, co skutkuje zwiększeniem wydajności zespołu, lepszą organizacją jego pracy i usunięciem zagrożeń wywoływanych przez różnice wieku.

Kurs „Zarządzanie wielopokoleniowością” wyposaża Kursantów w kompleksową wiedzę o:

 • różnicowaniu międzypokoleniowym i świadomości międzypokoleniowej;
 • tożsamości pokoleniowej i jej wpływie na komunikację, zarzadzanie stresem i motywacją oraz zarządzanie zespołem, zadaniami i priorytetami;
 • cechach charakterystycznych dla danego pokolenia (przyzwolenie na niepożądane zjawiska w miejscu pracy, specyficzne podejście do work&life balance, sposoby komunikowania, radzenia sobie ze stresem, metody współpracy i kooperacji, specyficzne metody zapamiętywania i gromadzenia danych, metody motywowania i zarządzania, stereotypizacja pokoleniowa i jej wpływ na wydajność w pracy);
 • komunikacji międzypokoleniowej – jak rozmawiać z przedstawicielem innego pokolenia? (kompetencje międzypokoleniowe, przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej, komunikacja międzypokoleniowa w praktyce: werbalna i niewerbalna, interpersonalna i instytucjonalna, umiejętności przydatne w komunikacji międzypokoleniowej, informowanie w komunikacji międzypokoleniowej, grzeczność językowa i językowe manifestacje władzy);
 • zasadach współpracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo:
 • zasady współpracy międzypokoleniowej – praktyczne wskazówki;
 • 4 makrospołeczne warianty relacji międzygrupowych – wyłączenie, segregacja, tygiel pokoleniowy, wielorakość;
 • radzenie sobie z problemami w wielopokoleniowej firmie – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej;
 • modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy;
 • przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.

Zamknięte szkolenia z zarządzania wielopokoleniowością wyposażają w praktyczną i sprawdzoną wiedzę konieczną do realizacji zadań w zróżnicowanym wiekowo zespole.

Szkolenie z zarządzania wielopokoleniowością doskonali praktyczne umiejętności:

 • aktywnej komunikacji międzypokoleniowej;
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi pokoleń uczestniczących w komunikacji;
 • rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych;
 • uwzględniania zasad kulturowych poszczególnych pokoleń w procesach mediacyjnych i negocjacyjnych;
 • motywowania dopasowanego do pokolenia;
 • radzenia sobie ze stresem stosownie do przynależności pokoleniowej;
 • zarządzania zespołem wielopokoleniowym.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i managerów kompleksowo przygotowują do roli lidera i organizatora pracy zespołu wielopokoleniowego.

Prezentowane szkolenie zamknięte pogłębia kluczowe kompetencje związane z:

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi);
 • kompetencjami międzypokoleniowymi;
 • komunikacją międzypokoleniową;
 • negocjowaniem w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo;
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo;
 • zarządzaniem społecznościami wielopokoleniowymi.

Efektem szkolenia z zarządzania wielopokoleniowością jest udoskonalenie warsztatu managera i specjalisty HR.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE WIELOPOKOLENIOWOŚCIĄ – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Program zamkniętego szkolenia z zarządzania wielopokoleniowością optymalizujemy, uwzględniając wyniki diagnozy potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, co oznacza, że widoczny poniżej plan zajęć i opis ich zawartości ma jedynie charakter orientacyjny. Konkretny realizowany na zamówienie kurs może zostać zmodyfikowany w taki sposób, by gwarantował maksymalnie wysoką skuteczność treningu i rozwijał najbardziej przydatne Uczestnikom warsztatu umiejętności. Zamknięte szkolenie z zarządzania wielopokoleniowością to warsztat teoretyczno-praktyczny zbudowany z 4 obszernych modułów tematycznych. Szkolenie odbywa się w przyjaznej przestrzeni naszego centrum szkoleniowego zlokalizowanego w Warszawie lub dowolnej innej lokalizacji wybranej przez Klienta. Warsztat rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb Kursantów, a kończymy szczegółową ewaluacją zrealizowanego szkolenia. Wszyscy Uczestnicy szkolenia „Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy” otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych opracowanych przez naszych ekspertów specjalnie na potrzeby prezentowanego warsztatu. Kursanci przebywający w naszej placówce w związku ze szkoleniem mogą również liczyć na poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad, który zaserwuje dla nich jedna z pobliskich restauracji. Kursy z zarządzania wielopokoleniowością uzupełniamy dodatkowo darmową opieką poszkoleniową. Każdy Kursant może konsultować się z ekspertem prowadzącym szkolenie jeszcze przez miesiąc od chwili ukończenia warsztatów.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie wielopokoleniowością”

Prezentowany warsztat trwa według planu minimum 7 godzin zegarowych podczas każdej sesji dziennej. Zajęcia standardowo rozpoczynamy w okolicy godziny 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych. W harmonogramie warsztatu zaplanowano kilka przerw, w tym jedną dłuższą pauzę w porze obiadowej. Stacjonarny kurs „Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy” został zaprojektowany zgodnie z regułami cyklu Kolba oraz wytycznymi modelu Activity Based Learning, co oznacza, że nauka koncentruje się na treningu praktycznym i wykorzystuje stymulujące do działania i aktywności metody nauczania. W ramach podsumowania kursu Uczestnicy zajęć będą mieli okazję sformułować we współpracy z trenerem prowadzącym warsztat indywidualny plan dalszego działania i wykorzystania zdobytej w czasie zajęć wiedzy w praktyce.

Formę szkolenia, termin oraz godziny, w których odbywa się kurs „Zarządzanie wielopokoleniowością”, każdorazowo dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień 1.

Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i omówienie celów szkolenia.

Moduł I. Nawyki, kultura, tożsamość kulturowa – wprowadzenie do zagadnienia świadomości pokoleniowej

 • Czym jest nawyk, kultura, tożsamość kulturowa, pokolenie?
 • Pokolenia występujące na polskim rynku pracy:
 • zjawiska, które kształtowały kolejne pokolenia;
 • sposoby uczenia się i zdobywania wiedzy w różnych pokoleniach;
 • pokoleniowy etos pracy;
 • różnice pokoleniowe w work&life balance;
 • życiowe priorytety różnych pokoleń;
 • kultura poszczególnych pokoleń (dystans władzy, unikanie niepewności, orientacja długo/krótkookresowa, religijność, cyfryzacja i in.);
 • strategie radzenia sobie z problemami i stresem, reakcje na naciski oraz stres w różnych pokoleniach;
 • metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
 • Warsztat: „Co nas w zasadzie różni, a co łączy?”
 • Omówienie wyników warsztatu.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową pokolenia.
 • Świadomość wewnątrzpokoleniowego zróżnicowania kulturowego.
 • Świadomość istnienia wpływu na własne i cudze oceny, zachowania, działania odruchowe:
 • profilu zniekształceń etnocentrycznych;
 • pokoleniowych filtrów zniekształceń poznawczych;
 • podatność na stereotypizację i uprzedzenia (m.in. autostereotypy, bańki informacyjne, medializacja codzienności).
 • Warsztat: „Moje stereotypy i autostereotypy
 • Omówienie wyników warsztatu.

Moduł II. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa

 • Droga od świadomości do komunikacji i kompetencji międzypokoleniowej.
 • Błędy atrybucyjne i przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej (błędne założenia, nawyki komunikacyjne, asertywność i niepewność w komunikacji).
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce – jak efektywnie przekazywać zadania, informacje, feedback?
 • Komunikacja werbalna:
 • Jak tworzyć teksty i komunikaty dla wszystkich pokoleń?
 • Kontekst komunikacji a pokolenie rozmówcy;
 • Kulturowe nawyki poszczególnych pokoleń, a efektywność komunikacji;
 • Style komunikacyjne i negocjacyjne charakterystyczne dla różnych pokoleń;
 • Poziomy procesu komunikowania;
 • Jak mówić, żeby nas słuchano?
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Jakiego języka używać w motywowaniu?
 • Komunikacja interpersonalna i instytucjonalna;
 • Umiejętności przydatne w komunikacji międzypokoleniowej;
 • Językowe manifestacje władzy i dominacji w różnych pokoleniach.
 • Warsztat: „Skuteczne informowanie”
 • Omówienie wyników warsztatu.
 • Warsztat: „Słucham Cię całą/całym sobą”
 • Omówienie wyników warsztatu.

Podsumowanie 1. dnia szkolenia. Powtórzenie kluczowych zagadnień. Wnioski.

Dzień 2.

Moduł II. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa – kontynuacja

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce – jak efektywnie przekazywać zadania, informacje, feedback?
 • Komunikacja niewerbalna każdego pokolenia:
 • kinezjetyka: mowa ciała, mimika, gestykulacja, ruchy ciała, spojrzenie;
 • parajęzyk: ton, barwa, wysokość, natężenie głosu;
 • samoprezentacja: wygląd fizyczny;
 • dotyk, proksemika: dystans interpersonalny, relacje przestrzenne między ludźmi;
 • chronemika: czas jako sygnał komunikacyjny, pokoleniowe filozofie czasu i czasu pracy;
 • elementy otoczenia: temperatura, oświetlenie, a zachowanie ludzi;
 • płeć, wiek i status społeczny w komunikacji międzypokoleniowej.
 • Warsztat: „Zawodowe kalambury, czyli ćwiczymy unikanie nieporozumień niewerbalnych”
 • Omówienie wyników warsztatu.

Moduł III. Praca w środowisku międzypokoleniowym

 • Cztery warianty relacji międzygrupowych w środowiskach wielopokoleniowych: wyłączenie, segregacja, tygiel, aktywna wielopokoleniowość;
 • Radzenie sobie z problemami – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej.
 • 6 warunków do zmniejszenia uprzedzeń i budowy nowych jakościowo grup mieszanych pokoleniowo.
 • Modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy (buchalteryjny, konwersyjny, subtypizacja).
 • Radzenie sobie z problemami w środowisku wielopokoleniowym.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.
 • Zasady współpracy międzypokoleniowej – wskazówki praktyczne.

Moduł IV. Warsztaty praktyczne z podsumowaniem kursu

 • Warsztaty międzypokoleniowe.
 • Omówienie wyników warsztatów.
 • Plan rozwoju zawodowego w kontekście komunikacji i zarządzania międzypokoleniowego.

Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. Wypunktowanie najważniejszych treści. Wnioski. Omówienie realizacji celów kursu i ewaluacja.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE WIELOPOKOLENIOWOŚCIĄ – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie z zarządzania wielopokoleniowością zaplanowane jako warsztat online realizujemy przy wykorzystaniu popularnych i łatwych w obsłudze serwisów internetowych umożliwiających prowadzenie spotkań online w czasie rzeczywistym (Clickmeeting, Zoom). Formuła zdalnego trybu nauczania pozwala Uczestnikom warsztatu uczyć się w sposób efektywny i komfortowy, a przy tym nie wymaga od nich żadnych zaawansowanych umiejętności technicznych. Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba kupować ani instalować żadnego dedykowanego oprogramowania czy aplikacji. Kurs zdalny „Zarządzanie wielopokoleniowością” to jednocześnie najmniej kłopotliwa pod względem organizacyjnym i najbardziej ekonomiczna forma profesjonalnego kształcenia kadr. Szkolenie zamknięte poświęcone problemom zarządzania wielopokoleniowymi zespołami w swoim standardowym wariancie trwa 2 dni. Każda sesja dzienna trwa natomiast 7 godzin zegarowych. Należy jednak mieć na względzie, iż każdy kurs zamknięty z powyższej tematyki optymalizujemy, uwzględniając potrzeby szkoleniowe konkretnych Klientów, dlatego program szkolenia i jego agenda mogą różnić się od widocznego poniżej. Plan zdalnego szkolenia „Zarządzanie wielopokoleniowością w pracy” zakłada kilka krótszych przerw oraz jedną długą w porze obiadowej. Kurs składa się z 4 głównych segmentów tematycznych, a ich podsumowaniem jest panel poświęcony rekomendacjom trenerskim oraz ewaluacji zrealizowanego warsztatu. Wszystkich Kursantów zapisanych na prezentowany warsztat obejmujemy specjalną opieką poszkoleniową – Uczestnicy zajęć mogą skorzystać z w pełni darmowych e-konsultacji z ekspertem prowadzącym zajęcia nawet przez miesiąc od chwili zakończenia kursu online.

Ramowy program zamkniętego zdalnego szkolenia „Zarządzanie wielopokoleniowością”

Zdalny kurs z zarządzania wielopokoleniowością każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania oraz agendy kursu do potrzeb Klienta zamawiającego dane szkolenie.

Zamknięte szkolenie online z zarządzania wielopokoleniowością projektujemy i prowadzimy zgodnie z regułami modelu Activity Based Learning oraz wytycznymi cyklu Kolba, co oznacza, że prezentowany warsztat zdominowany jest przez różnorodne ćwiczenia praktyczne i naukę poprzez działanie i doświadczanie. Nasi trenerzy sięgają przy tym po nowatorskie i atrakcyjne dla Kursantów aktywizujące metody i techniki nauczania. W czasie zajęć będziemy trenować m.in. formułowanie komunikatów zdolnych trafić do każdej generacji pracowników, umiejętność aktywnego słuchania, dobór metod motywowania do wieku pracownika itp. Szkolenie rozpoczynamy pierwszego dnia kursu zwykle około godziny 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 17:00, by spotkać się nazajutrz.

1.dzień

Rozpoczęcie warsztatu. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów wraz z omówieniem celów kursu.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu świadomości pokoleniowej – nawyki, kultura, tożsamość kulturowa

 • Czym są kultura, pokolenie, nawyk, tożsamość kulturowa?
 • Pokolenia na krajowym rynku pracy:
 • zjawiska, które kształtowały kolejne generacje pracowników;
 • sposoby zdobywania wiedzy i uczenia się typowe dla różnych pokoleń;
 • pokoleniowy etos pracy;
 • życiowe priorytety różnych pokoleń;
 • różnice pokoleniowe w zakresie work&life balance;
 • kultura poszczególnych generacji pracowników (dystans władzy, orientacja długo/krótkookresowa, unikanie niepewności, cyfryzacja, stosunek do religii i in.);
 • strategie radzenia sobie ze stresem, emocjami i problemami, reakcje na naciski oraz stres u przedstawicieli różnych pokoleń;
 • metody pracy w grupie i współpracy każdego z pokoleń.
 • Warsztat: „Co nas w zasadzie różni, a co łączy?”
 • Omówienie wyników warsztatu i wnioski z ćwiczenia.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową generacji.
 • Świadomość wewnątrzpokoleniowego zróżnicowania kulturowego.
 • Świadomość istnienia wpływu na cudze i własne oceny, zachowania, odruchy:
 • profilu zniekształceń etnocentrycznych;
 • pokoleniowych filtrów zniekształceń poznawczych;
 • podatność na uprzedzenia i stereotypizację (w tym m.in. bańki informacyjne, autostereotypy, medializacja codzienności).
 • Warsztat: „Moje stereotypy i autostereotypy
 • Omówienie wyników warsztatu i wnioski.

Moduł II. Komunikacja ponadpokoleniowa oraz międzypokoleniowa

 • Droga od świadomości do komunikacji oraz kompetencji międzypokoleniowej.
 • Przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej i błędy atrybucyjne rzutujące na zdolność porozumienia (nawyki komunikacyjne, błędne założenia, niepewność w komunikacji, asertywność w komunikacji).
 • Komunikacja niewerbalna i werbalna – jak efektywnie wydawać polecenia, przekazywać zadania, dostarczać feedback i informacje?
 • Komunikacja werbalna:
 • W jaki sposób formułować komunikaty i testy dla wszystkich pokoleń?
 • Kontekst komunikacji a pokolenie rozmówcy;
 • Kulturowe nawyki poszczególnych generacji pracowników, a efektywność w komunikacji;
 • Style negocjacyjne i komunikacyjne typowe dla różnych pokoleń pracowników;
 • Poziomy procesu komunikowania;
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Jak mówić, żeby nas słuchano?
 • Motywowanie – jakiego języka używać?
 • Komunikacja instytucjonalna i interpersonalna;
 • Językowe manifestacje władzy i dominacji w różnych pokoleniach;
 • Umiejętności przydatne w komunikacji międzypokoleniowej.
 • Warsztat: „Skuteczne informowanie”
 • Omówienie wyników warsztatu i wnioski.
 • Warsztat: „Słucham Cię całą/całym sobą”
 • Omówienie wyników warsztatu i wnioski płynące z zadania.

Podsumowanie pierwszego dnia warsztatu. Powtórzenie najważniejszych treści. Wnioski.

2. dzień

Moduł II. Komunikacja ponadpokoleniowa i międzypokoleniowa – ciąg dalszy

 • Komunikacja niewerbalna i werbalna – jak efektywnie wydawać polecenia, przekazywać zadania, dostarczać informacje i feedback?
 • Komunikacja niewerbalna w kontekście różnic generacyjnych:
 • kinezjetyka: mowa ciała, gestykulacja, mimika, spojrzenie, ruchy ciała;
 • parajęzyk: wysokość, barwa, ton, natężenie głosu;
 • samoprezentacja: wygląd fizyczny;
 • dotyk, proksemika: relacje przestrzenne między ludźmi, dystans interpersonalny;
 • chronemika: czas jako sygnał komunikacyjny, generacyjne filozofie: czasu i czasu pracy;
 • elementy otoczenia: oświetlenie, temperatura itp., a zachowanie ludzi;
 • wiek, płeć i status społeczny w komunikacji międzypokoleniowej.
 • Warsztat: „Zawodowe kalambury, czyli ćwiczymy unikanie nieporozumień niewerbalnych”
 • Omówienie wyników warsztatu i wnioski.

Moduł III. Praca w środowisku międzypokoleniowym

 • 4 warianty relacji międzygrupowych w środowisku wielopokoleniowym: wyłączenie, segregacja, tygiel, aktywna wielopokoleniowość;
 • Zmniejszanie uprzedzeń międzygeneracyjnych i budowanie więzi grupowych.
 • Sześć warunków do budowy nowych jakościowo grup mieszanych pokoleniowo i zmniejszenia uprzedzeń.
 • Modele zmiany w efekcie oddziaływania na stereotypy (konwersyjny, buchalteryjny, subtypizacja).
 • Radzenie sobie z problemami w wielopokoleniowym środowisku.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.
 • Reguły dobrej współpracy międzypokoleniowej – wskazówki praktyczne.

Moduł IV. Warsztaty praktyczne podsumowujące szkolenie

 • Warsztaty międzypokoleniowe.
 • Omówienie wyników warsztatów.
 • Plan rozwoju zawodowego Kursantów w kontekście zarządzania międzypokoleniowego.

Podsumowanie kursu. Pytania i odpowiedzi. Powtórzenie najistotniejszych wiadomości. Omówienie realizacji celów kursu oraz ewaluacja szkolenia.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Working in culturally diversed enviroment

Working in culturally diversed enviroment – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja z pokoleniem Z

Komunikacja z pokoleniem Z – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja międzypokoleniowa

Komunikacja z pokoleniem C – komunikacja wielopokoleniowa w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Pani dr Frączek-Broda ma bardzo szeroki zakres wiedzy, wykorzystuje przykłady z życia i bardzo ciekawie prowadzi zajęcia.”

„Najważniejsze było dla mnie zrozumienie jak różne pokolenia „postrzegają” świat i jak się komunikują oraz czego potrzebują, aby efektywnie pracować.”

„Duża energia, poczucie humoru.”

„Wiedza, sposób prowadzenia naprawdę na wysokim poziomie 🙂 Miło się słuchało :)”

„Dobra energia, tempo, bardzo dobre umiejętności językowe.”

„Doskonałe merytoryczne przygotowanie.”

„Pani Joanna jest najlepszym trenerem jakiego znam. Jest to osoba bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, dodatkowo bardzo otwarta.”

„Trener rewelacyjnie przygotowany.”

„ŚWIETNIE! Widać ogromną wiedzę, zaangażowanie, entuzjazm. Kapitalnie!”

„To szkolenie oceniam jako rewelacyjne. Trenerka potrafi wiedzę teoretyczną przełożyć na wiedzę praktyczną.”

„Świetne przygotowanie, cudowna energia, perfekcyjna organizacja/dynamika zajęć”

„Przydatne treści: Wszystko. Szkolenie pozwoliło mi mocno pogłębić swoją wiedzę.; 2-dni szkolenia to czas na dyskusję, warsztaty, duża ilość przerobionego materiału.”

„Szeroko zakrojony temat, dużo ciekawych informacji.”

„Bardzo ciekawe ćwiczenia, zwłaszcza angażujące wszystkich uczestników. Osoba prowadząca przyjazna i widać lubiąca to, co robi.

„Szkolenie nastawione na aktywizację uczestników, fajnie połączona teoria z praktyką.”

Klienci

Powyższe szkolenie z tej tematyki firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Prime Cargo Poland Sp. z o.o.
Na webinarium uczestniczyli Klienci takich firm jak: Osram, Waves-Group, ICAN Institute, Lidl Stiftung & Co. KG, BCD Travel, Somfy, SeaChange International, Prime Cargo Poland Sp. z o.o., Gedeon Richter Polska Sp.z.o.o., Ceri International Sp. z o.o., Getin Noble Bank S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Mahle Polska Sp. z o.o., GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, PZ Cormay S.A., General Electric Company, Egis Poland Sp. z o.o., Modi Group of Companies, Aquanet S.A., Fiege Stiftung & Co. KG, Coloplast Sp. z o.o., CEZ Polska, Essilor, YES, Yahoo, Dekpol, Szkolimy najlepiej, AWF, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Poznańska, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, CBRE Sp. z o.o., Cellnex Poland Sp. z o.o., Scanfil Poland Sp. z o.o., Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o., Sivantos Group.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas