Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym – Szkolenie otwarte stacjonarne i online

Kurs z zarządzania zespołem wielopokoleniowym to szkolenie, które zaprojektowane zostało w wyniku impulsu, jaki dała nam rzeczywistość i nowe zjawiska na rynku pracy. Szkolenie „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” przygotowuje liderów do pracy z grupą reprezentantów różnych generacji, odmiennych stylów myślenia, postaw, celów i wartości. Jak kierować zespołem wielopokoleniowym i umiejętnie motywować różne pokolenia? Co zrobić, by generacja X skutecznie współpracowała z generacją Z? Jak wykorzystać potencjał różnic międzypokoleniowych w zarządzaniu zespołem? Opracowane przez nas kursy z zarządzania zespołami wielopokoleniowymi odpowiadają na te i inne istotne dla liderów pytania i pozwalają im wznieść się na wyższy poziom sztuki zarządzania.

W ciągu ostatnich sześciu dekad średni wiek Polaka wzrósł z 29 lat do niemal 42, co oznacza, że średnio jako społeczeństwo „postarzeliśmy się” o 13 lat. Tak wyraźna zmiana nie jest jednak wystarczająco widoczna w strategiach zarządczych, motywacyjnych, informacyjnych i rekrutacyjnych firm działających na terenie Polski. Tymczasem kulturowe różnice międzypokoleniowe rosną. Radzenie sobie ze pewnymi nawykami kulturowymi, technikami negocjacyjnymi i komunikacyjnymi, relacjami władzy i stresem jest uzależnione od pokolenia, do którego należą pracownicy i managerowie. Szkolenia „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” powstały, by zniwelować niedobory w wiedzy kadry zarządzającej i skutecznie przygotować liderów zespołów do umiejętnego wykorzystania różnić między generacjami do budowania większego zaangażowania, wzmocnienia więzi i podniesienia efektywności zespołu.

Otwarte szkolenie z zarządzania zespołem wielopokoleniowym jest kompleksową odpowiedzią na nowe i coraz wyraźniej widoczne wyzwania i zróżnicowanie. Kurs „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” skupia się nie tylko na uświadomieniu Uczestnikom zróżnicowania komunikacyjnego i głębszych różnic z niego wynikających, ale także na nauce aktywnego reagowania na zróżnicowane wzorce komunikacyjne oraz metody współpracy prezentowane przez współpracowników z różnych pokoleń.

Bez świadomego kształtowania komunikacji i współpracy firmy ryzykują wypchnięciem w strefę statecznej homogeniczności, która, choć pozornie prostsza, jest zdecydowanie mniej efektywną, twórczą i dochodową polityką współdziałania i komunikacji.

Szkolenia „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” mają charakter warsztatów praktycznych, dzięki czemu skupiamy się nie na czczym teoretyzowaniu, ale rozwijamy konkretne i przydatne w codziennej pracy umiejętności. Nie uczymy rzeczy niepotrzebnych – kursy z zarządzania zespołem różnorodnym pokoleniowo dostosowujemy pod względem programu do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów, specyfiki ich pracy i realnych doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapisów na prezentowane warsztaty z zarządzania zespołem wielopokoleniowym w jednym z wielu dostępnych terminów. Szkolenie z wielopokoleniowości prowadzimy w dwóch wygodnych dla Kursantów trybach – jako kurs online oraz klasyczny kurs stacjonarny.

Zapraszamy!

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym – Szkolenie otwarte stacjonarne i online

Zarządzanie wielopokoleniowością w firmie

Kurs z zarządzania zespołem wielopokoleniowym to szkolenie, które zaprojektowane zostało w wyniku impulsu, jaki dała nam rzeczywistość i nowe zjawiska na rynku pracy. Szkolenie „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” przygotowuje liderów do pracy z grupą reprezentantów różnych generacji, odmiennych stylów myślenia, postaw, celów i wartości. Jak kierować zespołem wielopokoleniowym i umiejętnie motywować różne pokolenia? Co zrobić, by generacja X skutecznie współpracowała z generacją Z? Jak wykorzystać potencjał różnic międzypokoleniowych w zarządzaniu zespołem? Opracowane przez nas kursy z zarządzania zespołami wielopokoleniowymi odpowiadają na te i inne istotne dla liderów pytania i pozwalają im wznieść się na wyższy poziom sztuki zarządzania.

W ciągu ostatnich sześciu dekad średni wiek Polaka wzrósł z 29 lat do niemal 42, co oznacza, że średnio jako społeczeństwo „postarzeliśmy się” o 13 lat. Tak wyraźna zmiana nie jest jednak wystarczająco widoczna w strategiach zarządczych, motywacyjnych, informacyjnych i rekrutacyjnych firm działających na terenie Polski. Tymczasem kulturowe różnice międzypokoleniowe rosną. Radzenie sobie ze pewnymi nawykami kulturowymi, technikami negocjacyjnymi i komunikacyjnymi, relacjami władzy i stresem jest uzależnione od pokolenia, do którego należą pracownicy i managerowie. Szkolenia „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” powstały, by zniwelować niedobory w wiedzy kadry zarządzającej i skutecznie przygotować liderów zespołów do umiejętnego wykorzystania różnić między generacjami do budowania większego zaangażowania, wzmocnienia więzi i podniesienia efektywności zespołu.

Otwarte szkolenie z zarządzania zespołem wielopokoleniowym jest kompleksową odpowiedzią na nowe i coraz wyraźniej widoczne wyzwania i zróżnicowanie. Kurs „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” skupia się nie tylko na uświadomieniu Uczestnikom zróżnicowania komunikacyjnego i głębszych różnic z niego wynikających, ale także na nauce aktywnego reagowania na zróżnicowane wzorce komunikacyjne oraz metody współpracy prezentowane przez współpracowników z różnych pokoleń.

Bez świadomego kształtowania komunikacji i współpracy firmy ryzykują wypchnięciem w strefę statecznej homogeniczności, która, choć pozornie prostsza, jest zdecydowanie mniej efektywną, twórczą i dochodową polityką współdziałania i komunikacji.

Szkolenia „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” mają charakter warsztatów praktycznych, dzięki czemu skupiamy się nie na czczym teoretyzowaniu, ale rozwijamy konkretne i przydatne w codziennej pracy umiejętności. Nie uczymy rzeczy niepotrzebnych – kursy z zarządzania zespołem różnorodnym pokoleniowo dostosowujemy pod względem programu do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów, specyfiki ich pracy i realnych doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapisów na prezentowane warsztaty z zarządzania zespołem wielopokoleniowym w jednym z wielu dostępnych terminów. Szkolenie z wielopokoleniowości prowadzimy w dwóch wygodnych dla Kursantów trybach – jako kurs online oraz klasyczny kurs stacjonarny.

Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Otwarte szkolenie dla liderów „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który w praktyczny sposób przygotowuje Uczestników do zarządzania niejednorodnym zespołem, w którym pracują reprezentanci różnych generacji. Krok po kroku, na przykładach i poprzez nawiązania do realnych doświadczeń Kursantów, wyjaśniamy, jakie korzyści zapewnia otwarcie się na różnorodność pokoleniową, jak komunikować się w takich zespołach i jak nimi kierować. Przygotowane przez naszych ekspertów kursy z zarządzania zespołami różnorodnymi pokoleniowo nie koncentrują się jednak wyłącznie na teorii, ale poprzez warsztatowe metody pracy uczą stosowania odpowiednich stylów komunikacyjnych, przygotowują do rozwiązywania konfliktów wynikających z różnic pokoleniowych, a przede wszystkim podpowiadają, jak poprzez konkretne rozwiązania poprawić synergię w zespole, zwiększyć jego potencjał, kreując przyjazne różnorodnym pokoleniom miejsce pracy. Ponieważ każdy warsztat „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” organizujemy, uwzględniając realne potrzeby danej grupy szkoleniowej, Kursanci mają okazję zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje najbardziej im przydatne w ich miejscu pracy, a dzięki precyzyjnej diagnozie poprzedzającej kursy z zarządzania możemy bez straty czasu skupić się na rozwiązywaniu realnych problemów Uczestników zajęć. Jako lider w branży szkoleniowej gwarantujemy najwyższy standard usług, czego potwierdzeniem są certyfikacje i nagrody zdobywane przez Human Skills. Kurs dla liderów z zarządzania różnorodnym zespołem prowadzimy zarówno jako tradycyjne stacjonarne szkolenie, jak i wygodny w realizacji kurs online. Organizowane przez nas otwarte szkolenia zapewniają Kursantom kompleksową opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a wsparcie to nie kończy się wraz z zakończeniem kursu – wszyscy Uczestnicy prezentowanego szkolenia mogą na życzenie odbyć bez dodatkowych opłat konsultacje online z ekspertem prowadzącym warsztat jeszcze przez 30 dni po zakończeniu treningu. Organizowane przez nas kursy z zarządzania mogą być dofinansowywane ze środków KFS lub BUR, a dodatkowo podlegają indywidualnej wycenie oraz zasadom programów rabatowych dla stałych Klientów.

Jakie korzyści zapewnia uczestnictwo w kursie z zarządzania zespołem wielopokoleniowym?

Szkolenie „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” pozwala Uczestnikom wniknąć w istotę różnic między generacjami i umiejętnie je wykorzystać dla dobra organizacji, zespołu i jego członków, a otwarcie się liderów na różnorodność pokoleniową pozwala przede wszystkim na:

 • Poprawienie komunikacji w zespołach.
 • Poniesienie efektywności pracy.
 • Podniesienie innowacyjności.
 • Usprawnienie obiegu informacji i nowinek (technologicznych, wdrożeniowych).
 • Wypracowanie pomysłów i rozwiązań, które odpowiadają na większą liczbę wyzwań i problemów związanych z zarządzaniem.
 • Większe zaangażowanie pracowników, ich lojalność i motywację.
 • Niższe koszty prowadzenia rekrutacji i onboardingu nowych pracowników dla firmy.
 • Podniesienie poziomu zadowolenia pracowników.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie poświęcone współpracy międzypokoleniowej ma na celu otworzenie Uczestników na efektywną współpracę, komunikację, kooperację, zarządzanie oraz kreowanie twórczego i wspierającego środowiska pracy w zróżnicowanych pokoleniowo zespołach.

Prezentowany kurs wyposaża Uczestników w kompleksową wiedzę z następujących obszarów:

 • tożsamość kulturowa pokoleń w firmie oraz jej wpływ na komunikację i współpracę;
 • komunikacja międzypokoleniowa, czyli czego potrzebują poszczególne pokolenia w komunikacji i współpracy?
 • zasady pracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo;
 • zarządzanie środowiskiem zróżnicowanym pokoleniowo;
 • kreowanie przyjaznego różnorodnym pokolenia miejsca pracy.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” rozwija praktyczne umiejętności:

 • komunikacji w środowisku zróżnicowanym;
 • budowania zaangażowania;
 • zarządzania zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo.

Otwarty kurs z wielopokoleniowości wzmacnia cenne dla liderów kompetencje, w tym m.in.:

 • kompetencje miękkie – komunikacyjne i organizacyjne;
 • kompetencje międzypokoleniowe;
 • komunikację międzypokoleniową;
 • zarządzanie międzypokoleniowe.

Metody szkoleniowe:

 • Mini-wykład.
 • Odwrócona edukacja.
 • Dyskusja.
 • Warsztat.
 • Studia przypadków.
 • Self-learning.
 • Uczenie adaptacyjne.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
28.05.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTY KURS ONLINE

Zdalne szkolenia poświęcone zarządzaniu zespołem wielopokoleniowym to nowoczesne warsztaty organizowane w wirtualnej przestrzeni serwisów typu Clickmeeting i Zoom. Aby wziąć udział w przygotowanym przez naszych ekspertów kursie online, nie są potrzebne żadne unikatowe umiejętności techniczne ani wyspecjalizowany sprzęt – wystarczą: internet oraz urządzenie z kamerą i funkcją video online, np. telefon. Nie wymagamy także od Uczestników szkolenia instalowania płatnych aplikacji czy programów pochodzących z nieznanego źródła. Kursanci otrzymają od nas przed zajęciami link do wirtualnego pokoju, w którym realizowane będą ćwiczenia i wykłady w ramach prezentowanego kursu. Dzięki tej nowoczesnej formule szkolenie ma charakter komfortowy i ekonomiczny, a także pozwala oszczędzać czas. Szkolenia online z zarządzania to kursy praktyczne, które koncentrują się na rozwiązywaniu realnych i konkretnych problemów związanych wielopokoleniowością zespołów pracowniczych i organizacji. Ponieważ szkolenie „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” każdorazowo dostosowujemy do faktycznych potrzeb danej grupy Kursantów, prezentowany poniżej program może zostać zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona przed zajęciami. Wszystkim Uczestnikom kursu online z zarządzania zespołem wielogeneracyjnym zapewniamy nieodpłatnie: komplet materiałów szkoleniowych, wszystkie niezbędne podczas warsztatu pomoce i narzędzia, a także opiekę poszkoleniową w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym zajęcia. Chęć skorzystania z e-mentoringu należy zgłosić trenerowi prowadzącemu dane szkolenie online. Bezpłatna opieka poszkoleniowa przysługuje Kursantom przez okres miesiąca od chwili zakończenia warsztatu. Otwarte szkolenie online „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” trwa według planu 1 dzień i obejmuje kilka segmentów tematycznych, w tym m.in. moduł poświęcony omówieniu różnic międzypokoleniowych, regułom dostosowanej do wieku komunikacji czy zasadom efektywnej współpracy międzypokoleniowej.

Szczegółowy program otwartego szkolenia online „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

Program, formę i agendę godzinową kursu dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów realizujących szkolenie.

Zdalny kurs „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” wykorzystuje aktywizujące metody i techniki nauczania, a także sięga po warsztatowe formy kształcenia, które najskuteczniej wspierają rozwój praktycznych kompetencji i umiejętności. Podczas warsztatu aktywizujemy Uczestników zajęć i wzmacniamy ich zaangażowanie w proces nauki poprzez pracę w niewielkich zespołach, dyskusje na forum grupy, specjalne ćwiczenia, gry, a także studia przypadków nawiązujące do osobistych doświadczeń zawodowych Kursantów. Szkolenie online z zarządzania zespołem wielopokoleniowym w pełni realizuje ponadto wytyczne cyklu Kolba, a także reguły modelu Activity Based Learning. Prezentowany kurs online z zarządzania zespołem rozpoczynamy najczęściej w godzinach porannych (zwykle o 9:00), a trening trwa przez co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami, w tym jedną dłuższą pauzą na lunch.

Rozpoczęcie szkolenia: weryfikacja potrzeb Uczestników kursu, identyfikacja celów warsztatu i omówienie jego planu, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Wprowadzenie do kursu – Świadomość pokoleniowa (Różnice generacyjne – mit czy rzeczywistość?)

 • Czym faktycznie różnimy się międzypokoleniowo w naszej organizacji?
 • Jakie zjawiska kształtowały i nadal kształtują generacje X, Y i Z? Co z tego wynika dla współpracy i komunikacji?
 • Zróżnicowanie międzypokoleniowe w ujęciu aspektowym:
  • Etos pracy oraz etyka zawodowa.
  • Wyzwania i stresory ważne dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń.
  • Work & life balance w poszczególnych generacjach.
 • Istota i znaczenia różnic międzypokoleniowych we współczesnym środowisku biznesowym i produkcyjnym.

Moduł II. Zawodowa komunikacja ponadpokoleniowa i międzypokoleniowa

 • Komunikacja werbalna
  • Style negocjacyjne i komunikacyjne typowe dla różnych generacji pracowników.
 • W jaki sposób kultura pokoleniowa i osobowość wpływają na percepcję? Czytanie i widzenie w różnych pokoleniach.
 • Umiejętności przydatne w procesie komunikacji międzypokoleniowej.
 • Jak informować w ramach komunikacji międzypokoleniowej? Delegowanie zadań – jasna komunikacja.
 • Warsztat: Plan komunikacji i feedbacku. FUKO. Dlaczego prosty przekaz wymaga znacznych przygotowań?
 • W jaki sposób odbieramy informację jako reprezentanci różnych pokoleń?
  • Warsztat: Jasna i klarowna komunikacja. Kształty.
  • Jak mówić, żeby nas słuchano?
  • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Bariery i trudności w komunikacji międzygeneracyjnej.

Moduł III. Zarządzanie w środowisku wielopokoleniowym

 • Wiek jako jedno z kluczowych kryteriów zarządzania personelem.
 • Wyzwania i możliwości wynikające z zarządzania zespołem pokoleniowo zróżnicowanym.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współpracy międzypokoleniowej.
 • Skuteczne zarządzanie młodszymi pokoleniami – strategie i praktyki.
 • Wykorzystanie wielopokoleniowości w zarządzaniu zespołem.
 • Reguły współpracy międzypokoleniowej – porady i wskazówki praktyczne.
  • Czego poszczególne generacje wymagają od pracodawcy? Co się zmieniło?
  • Czego oczekują różne pokolenia w miejscu pracy? Rola managera i mistrza.
  • Motywatory i demotywatory poszczególnych generacji.
   • Dostosowanie narzędzi motywowania do potrzeb pracowników z odmiennych grup wiekowych.
   • Polityka motywacyjna a poziom zaangażowania i lojalności pracowników w przekroju generacji pokoleniowych.
  • Metody i techniki zarządzania zespołem wielopokoleniowym.
  • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
  • Wykorzystanie przewagi, jaką zapewnia praca w zespole wielopokoleniowym. Wzajemne uczenie się itp.
  • Nakazy i zakazy we współpracy między pokoleniami. Bank dobrych praktyk.

Moduł IV. Podsumowanie warsztatu: przygotowanie indywidualnego planu wdrożenia zdobytej wiedzy

Podsumowanie kursu. Powtórzenie najważniejszych treści omawianych w czasie szkolenia z zarządzania zespołem wielopokoleniowym. Sesja pytań do eksperta prowadzącego warsztat. Ewaluacja szkolenia i feedback.

Czas trwania kursu: 1 dzień.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTY KURS STACJONARNY

Otwarte szkolenie „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” realizowane jako kurs stacjonarny prowadzimy standardowo w naszej warszawskiej siedzibie zlokalizowanej w centrum stolicy. Kurs wykorzystuje metody warsztatowe i koncentruje się na praktycznych aspektach wiedzy na temat reguł zarządzania zespołem wielopokoleniowym, sposobach skutecznej komunikacji w takim zespole oraz sprawdzonych metodach rozwiązywania problemów wynikających z różnorodności generacyjnej w zawiadywanym zespole. Warsztat „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” ma maksymalnie zindywidualizowany charakter w zakresie treści i metod szkolenia, co znacząco podnosi jego skuteczność i wartość dla Uczestników. W związku z powyższym każdy kurs z zarządzania poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników, a jej rezultaty decydują o ostatecznym kształcie programu danego szkolenia. Warsztat zaprojektowany został jako jednodniowe szkolenie i obejmuje kilka modułów tematycznych, w tym m.in. blok poświęcony omówieniu różnic międzypokoleniowych, regułom dostosowanej do wieku komunikacji czy zasadom efektywnej współpracy międzypokoleniowej. W ramach opłaty za prezentowane szkolenie Kursanci mają zapewniony: poczęstunek podczas przerwy śniadaniowej, dwudaniowy lunch serwowany w jednej z lokalnych restauracji oraz wszelkie pomoce i narzędzia niezbędne do realizacji programu warsztatu, a także starannie opracowany pakiet materiałów szkoleniowych i bezpłatną opiekę poszkoleniową dostępną w formie e-konsultacji. Z konsultacji online z trenerem prowadzącym zajęcia Kursanci mogą korzystać przez okres 30 dni od chwili realizacji stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

Program, formę oraz agendę godzinową szkolenia dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów realizujących kurs.

Stacjonarne szkolenie z metod zarządzania zespołem wielopokoleniowym opiera się na wykorzystaniu aktywizujących metod oraz technik nauczania, a także sięga po warsztatowe formy kształcenia, które wspierają rozwój praktycznych umiejętności i kompetencji. W czasie szkolenia aktywizujemy Kursantów i wzmacniamy ich zaangażowanie w trening poprzez pracę w kameralnych grupach, dyskusje na forum oraz ćwiczenia, gry, interesujące studia przypadków, a także pracę indywidualną nawiązującą do ich osobistych doświadczeń. Kurs w pełni realizuje reguły opisane przez cykl Kolba, a także pozostaje wierny zasadom modelu Activity Based Learning. Warsztat stacjonarny z zarządzania zespołem wielopokoleniowym rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 rano, a zajęcia trwają przez co najmniej 7 godzin zegarowych. W planie zajęć uwzględniono krótkie przerwy i dłuższą pauzę w porze obiadu.

Wstęp do warsztatu: rozpoznanie potrzeb Uczestników szkolenia, omówienie celów kursu i jego planu, blok poświęcony sprawom organizacyjnym.

Moduł I. Świadomość pokoleniowa – wprowadzenie do tematu kursu (Różnice pokoleniowe – mit czy rzeczywistość?)

 • Czym w zasadzie różnimy się międzypokoleniowo w naszej firmie?
 • Jakie zjawiska kształtowały i wciąż kształtują pokolenia X, Y i Z i co z tego wynika dla komunikacji i współpracy?
 • Zróżnicowanie międzypokoleniowe w ujęciu aspektowym:
  • Etos pracy i etyka zawodowa.
  • Stresory i wyzwania istotne dla poszczególnych pokoleń.
  • Work & life balance w poszczególnych pokoleniach.
 • Istota i znaczenia różnic międzypokoleniowych w dzisiejszym środowisku produkcyjnym i biznesowym.

Moduł II. Komunikacja międzypokoleniowa i ponadpokoleniowa

 • Komunikacja werbalna
  • Style komunikacyjne i negocjacyjne charakterystyczne dla różnych pokoleń.
 • Jak osobowość oraz kultura pokoleniowa wpływają na percepcję? Czytanie i widzenie w różnych pokoleniach.
 • Umiejętności przydatne w procesie komunikacji międzypokoleniowej.
 • Jak informować w komunikacji międzypokoleniowej? Delegowanie zadań – jasna komunikacja.
 • Warsztat: Plan komunikacji i feedbacku. FUKO. Dlaczego nawet skromny przekaz wymaga tylu przygotowań?
 • Jak odbieramy informację w różnych pokoleniach?
  • Warsztat: Jasna i klarowna komunikacja. Kształty.
  • Jak mówić, żeby nas słuchano?
  • Jak słuchać, żeby usłyszeć?
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Przeszkody w komunikacji międzypokoleniowej.

Moduł III. Zarządzanie w środowisku wielopokoleniowym

 • Wiek jako jedno z podstawowych kryteriów zarządzania pracownikami.
 • Wyzwania i możliwości związane z zarządzaniem zespołem zróżnicowanym pokoleniowo.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania międzypokoleniowego.
 • Strategie i praktyki skutecznego zarządzania młodszymi pokoleniami.
 • Wykorzystanie wielopokoleniowości w zarządzaniu.
 • Zasady współpracy międzypokoleniowej – wskazówki praktyczne.
  • Czego poszczególne pokolenia wymagają od pracodawcy? Co się zmieniło?
  • Czego oczekują poszczególne pokolenia w miejscu pracy? Rola managera i mistrza.
  • Motywatory i demotywatory poszczególnych pokoleń.
   • Dopasowanie instrumentów motywowania do potrzeb pracowników różnych grup pokoleniowych.
   • Polityka motywacyjna a pułap zaangażowania i lojalności pracowników w przekroju generacji pokoleniowych.
  • Techniki i metody zarządzania w zespole wielopokoleniowym.
  • Metody współpracy i pracy w grupie każdego z pokoleń.
  • Wykorzystanie przewagi, jaką daje praca w wielopokoleniowym zespole. Wzajemne uczenie się.
  • To do’s & don’ts współpracy międzypokoleniowej.

Moduł IV. Podsumowanie: opracowanie osobistego planu wdrożenia zmian i zdobytej wiedzy

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie wiedzy na temat problemów omawianych w toku warsztatu z zarządzania w aspekcie wielopokoleniowości pracowników. Sesja pytań i odpowiedzi podsumowująca warsztat. Ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień.

Szkolenia uzupełniające

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

szkolenie zarządzanie zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie „Wyzwania i trudności nowoczesnego lidera” firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: 

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas