talenty Gallupa

Szkolenie Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole – Szkolenie otwarte stacjonarne i online

Czy wiesz, że opisany w tym miejscu kurs jest częścią Akademii Menadżera?

Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl szkoleń dedykowanych kierownikom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA. Programy rozwojowe z serii Akademii Menadżera gwarantują dostęp do najaktualniejszej wiedzy z obszaru zarządzania i wzbogacają warsztat uczestniczących w szkoleniach liderów o nowoczesne instrumenty zarządzania. Akademia Menadżera wszechstronnie kształci liderów w taki sposób, by byli oni gotowi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Dlaczego warto szkolić się w pełnym cyklu warsztatów Akademii Menadżera?

 • cykl gwarantuje kompleksowe ujęcie treningu i wyszkoli Cię we wszystkich najważniejszych dla roli lidera aspektach;
 • kursy wchodzące w skład projektu dopełniają się wzajemnie i rozszerzają wiedzę w kluczowych dla skutecznego zarządzania obszarach – zyskujesz dostęp do całości wymaganej od liderów wiedzy!;
 • szkolenia z Akademii Menadżera mają zindywidualizowany charakter i są każdorazowo dostosowywane do Twoich potrzeb szkoleniowych;
 • możesz liczyć na wsparcie specjalistów z różnych dziedzin i poddać wielokierunkowej weryfikacji swój styl zarządzania dzięki korzystaniu ze szkoleń prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin;
 • jako Uczestnik Akademii Menadżera zyskujesz dostęp do większej liczby benefitów.

Otwarte szkolenia wprowadzające zdobycze Instytutu Gallupa do modelu zarządzania pracownikami to szyte na miarę profesjonalne kursy prezentujące pogłębioną wiedzę na temat talentów Gallupa i wykorzystania jej w pracy nad mocnymi stronami zespołu w celu podniesienia jego zaangażowania, efektywności i satysfakcji z pracy. Otwarte szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole” to kursy, które rekomendujemy wszystkim firmom, które chcą w nowoczesny sposób wpływać na rozwój swojej organizacji poprzez rozwój pracowników i efektywniejsze wykorzystanie ich talentów.

Popularnym niegdyś podejściem managerów było skupianie się na korygowaniu błędów pracowników – „wyciąganiu” słabych stron, naprawianiu. Podejście Instytutu Gallupa i autorów testów talentów jest jednoznaczne: zdecydowanie lepszym pomysłem jest bazowanie na mocnych stronach. Świat zewnętrzny „pomaga” nam identyfikować słabe strony, natomiast ujawnianie mocnych stron nie jest już takie proste. Szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem” jest doskonałym wstępem do lepszego zrozumienia pracy z mocnymi stronami. Kolejnym etapem może być dla Kursantów odkrycie własnych talentów na bazie testu CliftonStrengths, a następnie praca z zespołem na bazie mocnych stron. Projektowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online poświęcone talentom to kursy o niezwykle uniwersalnym charakterze i wysokim poziomie użyteczności – nie ma organizacji, w której nie byłoby utalentowanych ludzi. Żadna organizacja nie może też pozwolić sobie na marnowanie ich potencjału.

Szkolenie otwarte „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem” to kurs o warsztatowym charakterze, co oznacza, że jego program zdominowany jest przez metody i techniki nauczania ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z narzędzi i koncepcji opracowanych przez Instytut Gallupa nie tylko wyposaża Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę na temat mocnych stron definiowanych jako talenty, ale też pokazuje jak w codziennej pracy managera wykorzystać zdobyte w czasie warsztatu informacje. Otwarte szkolenia dla kadry z zarządzania zespołem w kontekście talentów Gallupa prowadzimy dla Państwa w dwóch dogodnych wariantach – jako stacjonarne oraz zdalne warsztaty. Szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole” możecie więc Państwo zrealizować z Human Skills bez konieczności podróżowania do naszej placówki, wybierając nowoczesny warsztat online lub trenować pod czujnym okiem naszych trenerów podczas klasycznych stacjonarnych zajęć.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Szkolenie przeprowadzone jest dla osób, które odbyły wcześniej konsultację indywidualną!

Szkolenie Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole – Szkolenie otwarte stacjonarne i online

talenty Gallupa

Czy wiesz, że opisany w tym miejscu kurs jest częścią Akademii Menadżera?

Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl szkoleń dedykowanych kierownikom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA. Programy rozwojowe z serii Akademii Menadżera gwarantują dostęp do najaktualniejszej wiedzy z obszaru zarządzania i wzbogacają warsztat uczestniczących w szkoleniach liderów o nowoczesne instrumenty zarządzania. Akademia Menadżera wszechstronnie kształci liderów w taki sposób, by byli oni gotowi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Dlaczego warto szkolić się w pełnym cyklu warsztatów Akademii Menadżera?

 • cykl gwarantuje kompleksowe ujęcie treningu i wyszkoli Cię we wszystkich najważniejszych dla roli lidera aspektach;
 • kursy wchodzące w skład projektu dopełniają się wzajemnie i rozszerzają wiedzę w kluczowych dla skutecznego zarządzania obszarach – zyskujesz dostęp do całości wymaganej od liderów wiedzy!;
 • szkolenia z Akademii Menadżera mają zindywidualizowany charakter i są każdorazowo dostosowywane do Twoich potrzeb szkoleniowych;
 • możesz liczyć na wsparcie specjalistów z różnych dziedzin i poddać wielokierunkowej weryfikacji swój styl zarządzania dzięki korzystaniu ze szkoleń prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin;
 • jako Uczestnik Akademii Menadżera zyskujesz dostęp do większej liczby benefitów.

Otwarte szkolenia wprowadzające zdobycze Instytutu Gallupa do modelu zarządzania pracownikami to szyte na miarę profesjonalne kursy prezentujące pogłębioną wiedzę na temat talentów Gallupa i wykorzystania jej w pracy nad mocnymi stronami zespołu w celu podniesienia jego zaangażowania, efektywności i satysfakcji z pracy. Otwarte szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole” to kursy, które rekomendujemy wszystkim firmom, które chcą w nowoczesny sposób wpływać na rozwój swojej organizacji poprzez rozwój pracowników i efektywniejsze wykorzystanie ich talentów.

Popularnym niegdyś podejściem managerów było skupianie się na korygowaniu błędów pracowników – „wyciąganiu” słabych stron, naprawianiu. Podejście Instytutu Gallupa i autorów testów talentów jest jednoznaczne: zdecydowanie lepszym pomysłem jest bazowanie na mocnych stronach. Świat zewnętrzny „pomaga” nam identyfikować słabe strony, natomiast ujawnianie mocnych stron nie jest już takie proste. Szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem” jest doskonałym wstępem do lepszego zrozumienia pracy z mocnymi stronami. Kolejnym etapem może być dla Kursantów odkrycie własnych talentów na bazie testu CliftonStrengths, a następnie praca z zespołem na bazie mocnych stron. Projektowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online poświęcone talentom to kursy o niezwykle uniwersalnym charakterze i wysokim poziomie użyteczności – nie ma organizacji, w której nie byłoby utalentowanych ludzi. Żadna organizacja nie może też pozwolić sobie na marnowanie ich potencjału.

Szkolenie otwarte „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem” to kurs o warsztatowym charakterze, co oznacza, że jego program zdominowany jest przez metody i techniki nauczania ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z narzędzi i koncepcji opracowanych przez Instytut Gallupa nie tylko wyposaża Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę na temat mocnych stron definiowanych jako talenty, ale też pokazuje jak w codziennej pracy managera wykorzystać zdobyte w czasie warsztatu informacje. Otwarte szkolenia dla kadry z zarządzania zespołem w kontekście talentów Gallupa prowadzimy dla Państwa w dwóch dogodnych wariantach – jako stacjonarne oraz zdalne warsztaty. Szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole” możecie więc Państwo zrealizować z Human Skills bez konieczności podróżowania do naszej placówki, wybierając nowoczesny warsztat online lub trenować pod czujnym okiem naszych trenerów podczas klasycznych stacjonarnych zajęć.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Szkolenie przeprowadzone jest dla osób, które odbyły wcześniej konsultację indywidualną!

Cele i Korzyści

Otwarte szkolenia poświęcone talentom wg Gallupa to nowatorskie projekty szkoleniowe o najwyższym standardzie, co potwierdzają wyróżnienia oraz certyfikaty zdobyte przez Human Skills już wiele razy. Zdalne kursy oraz stacjonarne szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole” to warsztaty, które staramy się maksymalnie dopasować do potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów. W czasie szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem” nasi trenerzy faworyzują metody i techniki nauczania nastawione na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie uczy, jak rozumieć mocne strony, w jaki sposób je rozwijać i wykorzystać. Prezentowane szkolenia dla kadry prowadzą dla naszych Klientów specjaliści z dziedziny zarządzania i certyfikowani konsultanci Instytutu Gallupa, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Otwarte szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem” może zostać dofinansowane z funduszy udostępnianych przez KFS lub BUR, a dodatkowo formuła zajęć zdalnych w przypadku warsztatu online pozwala szkolić managerów w maksymalnie ekonomiczny i wygodny pod względem organizacyjnym sposób. Szkolenie wprowadzające w tajniki skutecznego zarządzania talentami i potencjałem zespołu wg koncepcji Gallupa wzbogaciliśmy dodatkowo bezpłatną opieką poszkoleniową – Kursanci uczestniczący w warsztacie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem” mogą skorzystać ze specjalnej sesji e-konsultacji z ekspertem prowadzącym zajęcia przez miesiąc od chwili zakończenia kursu.

Jakie korzyści oferują szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem”?

Otwarte kursy z obszaru talentów zdefiniowanych przez Instytut Gallupa to atrakcyjne pod względem formy szkolenia, których jakość merytoryczną i efektywność na bieżąco monitorujemy. Opisywane szkolenie prezentuje sprawdzoną wiedzę na temat metod pracy nad mocnymi stronami i wyposaża Kursantów w praktyczne narzędzia wspierające zarządzanie zespołem i rozwój pracowniczy. Zarówno szkolenia online „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa”, jak i kursy stacjonarne z tej tematyki są maksymalnie zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie pokazuje liderom, jak w codziennym działaniu mogą wykorzystać nowo zdobytą wiedzę o własnych talentach i talentach członków zespołu. Zamknięte szkolenia dla kadry „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” uczą również rozpoznawania mocnych stron pracowników i wskazują kierownikom skuteczne drogi ich wzmacniania.

Kurs „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” pozwala managerom zdobyć fachową wiedzę o:

 • 12 pytaniach badających poziom zaangażowania pracowników.
 • 4 kluczach pracy z talentami.
 • Różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną.
 • Tym, czym jest rozwój bazujący na mocnych stronach.
 • Działaniach menedżerskich sprzyjających rozwojowi mocnych stron.
 • Sposobach wstępnego rozpoznawania talentów w zespole.

Prezentowane szkolenie rozwija praktyczne umiejętności:

 • Rozpoznawania talentów w swoim otoczeniu.
 • Pracy z ankietą Q12 na realnym przykładzie.
 • Analizy menedżerskiej działań wspierających rozwój talentów.
 • Rozpoznawania 5 przejawów talentów.
 • Działania w obszarze trzech wyróżników najefektywniejszych zespołów.

Szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem” pogłębia unikatowe kompetencje związane z:

 • Planowaniem działań z zakresu pracy z ludźmi z uwzględnieniem ich talentów.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z analizą zaangażowania pracowników.
 • Poszukiwaniem narzędzi, sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w życiu codziennym.
 • Budowania zaangażowania pracowników i zespołów.

Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie w przystępny sposób prezentuje wyspecjalizowaną wiedzę wypracowaną przez prestiżowy Instytut Gallupa i wyposaża Kursantów w precyzyjne wskazówki, jak przekuć tę wiedzę w sukces własny, sukces zespołu i wyniki pracy, które decydują o kondycji organizacji zatrudniającej Uczestników warsztatu.

Otwarte szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” umożliwia pozyskanie certyfikatu poświadczającego ukończenie profesjonalnego kursu dla managerów w Human Skills. Szkolenie wchodzi w skład cyklu Akademia Menadżera i jako element tego nowatorskiego programu rozwojowego dla liderów jest jednym z niezbędnych elementów kształcenia elitarnych umiejętności i kompetencji charakteryzujących skutecznego lidera czasów BANI i VUCA.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1595 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
05.04.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1595 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
19.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1595 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
28.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1595 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
*Cena dotyczy badania 5 Talentów (TOP 5 CliftonsStrengths) – przypadku zakupu badania 34 Talentów do powyższych cen należy dodać 295 zł netto. Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty – ważne do 29.02.2024r.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1695 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1998 zł netto + 23% VAT
08.03.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1695 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1998 zł netto + 23% VAT
17.06.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1695 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1998 zł netto + 23% VAT1998 zł netto + 23% VAT
20.09.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1695 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1998 zł netto + 23% VAT
13.12.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1695 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1998 zł netto + 23% VAT
*Cena dotyczy badania 5 Talentów (TOP 5 CliftonsStrengths) – przypadku zakupu badania 34 Talentów do powyższych cen należy dodać 295 zł netto. Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty – ważne do 29.02.2024r.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA TALENTY GALLUPA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM – DOSTRZEGANIE TALENTÓW I BUDOWANIE MOCNYCH STRON – OTWARTY KURS ONLINE

Otwarte szkolenia menedżerskie zaplanowane jako kursy online odbywają się przy wykorzystaniu popularnych i przyjaznych w obsłudze platform komunikacyjnych typu Clickmeeting czy Zoom i toczą się w tzw. czasie rzeczywistym. Warsztaty prowadzone w trybie online pozwalają Kursantom szkolić się z dowolnego miejsca i rozwijać swoje kompetencje bez straty czasu potrzebnego na dojazdy do placówki szkoleniowej oraz bez konieczności angażowania się w zawiłe kwestie logistyczne. Z kolei dla firm kursy zdalne są dobrą okazją do minimalizowania kosztów szkolenia pracowników i zarządzających nimi liderów. Szkolenie online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” jest też kursem o dużej dostępności – nie wymagamy instalacji żadnych specjalnych programów, a aby wziąć udział w kursie, potrzebne będą jedynie: urządzenie z funkcją połączeń video online, dostęp do internetu i podstawowe umiejętności techniczne. Szkolenia dla managerów poświęcone Talentom Gallupa w procesie zarządzania każdorazowo dostosowujemy pod względem agendy i programu do potrzeb danej grupy szkoleniowej, może więc zdarzyć się, że program konkretnego kursu zostanie wzbogacony o dodatkowe treści czy alternatywne ćwiczenia. Otwarty kurs online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” obejmuje 4 podstawowe moduły tematyczne, a jego podsumowaniem jest sformułowanie przez Kursantów Planów Wykorzystania Talentów. Szkolenia dla kierowników z tej tematyki wzbogaciliśmy dodatkowo programem darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji dostępnych przez miesiąc od momentu ukończenia szkolenia. Wszyscy Uczestnicy zdalnego szkolenia z Talentów Gallupa zostaną ponadto przez nas wyposażeni we wszelkie potrzebne pomoce i materiały szkoleniowe podsumowujące wiedzę prezentowaną w czasie warsztatu.

Szczegółowy program kursu online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”

Otwarte szkolenia dotyczące Talentów Gallupa to jednodniowe kursy trwające według planu przez minimum 7 godzin zegarowych z przerwami (w tym jedną dłuższą przerwą w porze obiadowej). Prezentowany kurs dla managerów to intensywny teoretyczno-praktyczny warsztat, w którym dominującą rolę odgrywa praktyczny aspekt wykorzystania wiedzy o talentach. Szkolenie korzysta z nowatorskich technik nauczania stymulujących Uczestników do aktywności i jest realizowane zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. Każdy warsztat online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” rozpoczynamy od zweryfikowania potrzeb szkoleniowych Uczestników oraz zdefiniowania celów kursu. W ramach podsumowania odbędzie się ewaluacja projektu, a Kursanci będą mieli okazję opracować indywidualne plany działania uwzględniające Plan Wykorzystania Talentów. W finale zajęć mogą również pojawić się analizy i wnioski związane z Uczestnictwem Kursantów w programie „Akademii Menadżera”, którego składową jest prezentowany w tym miejscu kurs poświęcony Talentom Gallupa. Zajęcia podczas szkolenia online rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano i kończymy w okolicy godziny 16:00. Wykorzystujemy w toku kursu jedynie certyfikowane i poddane weryfikacji narzędzia, a nasi trenerzy mają wszystkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji szkoleń z powyższej tematyki.

Program, formę prezentowanego szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Szkolenie: „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”

Rozpoczęcie szkolenia: wprowadzenie do tematu warsztatu i omówienie jego celów, diagnoza potrzeb Kursantów w obszarze identyfikacji Talentów i wykorzystania własnego potencjału, omówienie spraw organizacyjnych, kontrakt.

Moduł I. Znajomość talentów – dlaczego i do czego jest mi potrzebna?

 • Mam talent! – Ty masz talent i ja mam talent.
 • Do czego są mi potrzebne talenty?
 • Świat BANI – czym jest? Jak odnaleźć się w zmiennej rzeczywistości? – nadziej i obawy.
 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – najnowsze dane wynikające z badań Instytutu Gallupa.
 • Tradycyjne podejście do rozwoju a podejście bazujące na talentach.

Moduł II. Talenty wg. Gallupa – czym jest talent?

 • „Znana osoba” – talenty jako narzędzie osiągania sukcesu.
 • Talent – co to jest? – metafora obrazkowa.
 • 5 przejawów talentu – materiał filmowy i jego analiza, ćwiczenie 5 pytań.
 • Czy każdy ma talent? – definicja talentu wg. Gallupa.
 • Utalentowani szefowie i pracownicy – jak talenty wpływają na budowanie efektywnych zespołów?
 • Talenty a mocne strony – różnice.
 • 5 reguł pracy z talentami.

Moduł III. Talenty wg. Gallupa – moje talenty

 • Talenty dla każdego – jak mówić o własnych talentach, kiedy inni nie znają koncepcji Gallupa?
 • Jaki jest mój talent? – unikalność moich talentów – praca z TOP 5.
 • Indywidualna analiza własnych TOP 5
 • Mapa talentu.
 • Koło talentowe – przejawy i przykłady talentów w moim życiu.

Moduł IV. Talenty wg. Gallupa – praca z talentami

 • „Oczekiwania w roli” – moja rola zawodowa.
 • Dynamika i unikalność moich talentów.
 • Instrukcja obsługi: produktywność talentów.
 • Domeny – co mówią o moim TOP 5 – analiza indywidualna.
 • Jak budować partnerstwa talentowe?
 • Świadome wykorzystanie talentów – unikalny wkład w zespół.
 • Praca nad Indywidualnym Planem Wykorzystania Talentów.

Zakończenie kursu: podsumowanie najważniejszych zagadnień, wnioski, usystematyzowanie wiedzy. Opracowanie przez Kursantów osobistych planów rozwoju na podstawie Planu Wykorzystania Talentów. Ewaluacja zrealizowanego projektu szkoleniowego. Dla zainteresowanych: rekomendacje eksperta dotyczące dalszych kroków szkoleniowych i doboru kursów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień.

PROGRAM SZKOLENIA TALENTY GALLUPA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM – DOSTRZEGANIE TALENTÓW I BUDOWANIE MOCNYCH STRON – OTWARTY KURS STACJONARNY

Otwarte szkolenia menedżerskie zaplanowane jako kursy online odbywają się przy wykorzystaniu popularnych i przyjaznych w obsłudze platform komunikacyjnych typu Clickmeeting czy Zoom i toczą się w tzw. czasie rzeczywistym. Warsztaty prowadzone w trybie online pozwalają Kursantom szkolić się z dowolnego miejsca i rozwijać swoje kompetencje bez straty czasu potrzebnego na dojazdy do placówki szkoleniowej oraz bez konieczności angażowania się w zawiłe kwestie logistyczne. Z kolei dla firm kursy zdalne są dobrą okazją do minimalizowania kosztów szkolenia pracowników i zarządzających nimi liderów. Szkolenie online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” jest też kursem o dużej dostępności – nie wymagamy instalacji żadnych specjalnych programów, a aby wziąć udział w kursie, potrzebne będą jedynie: urządzenie z funkcją połączeń video online, dostęp do internetu i podstawowe umiejętności techniczne. Szkolenia dla managerów poświęcone Talentom Gallupa w procesie zarządzania każdorazowo dostosowujemy pod względem agendy i programu do potrzeb danej grupy szkoleniowej, może więc zdarzyć się, że program konkretnego kursu zostanie wzbogacony o dodatkowe treści czy alternatywne ćwiczenia. Otwarty kurs online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” obejmuje 4 podstawowe moduły tematyczne, a jego podsumowaniem jest sformułowanie przez Kursantów Planów Wykorzystania Talentów. Szkolenia dla kierowników z tej tematyki wzbogaciliśmy dodatkowo programem darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji dostępnych przez miesiąc od momentu ukończenia szkolenia. Wszyscy Uczestnicy zdalnego szkolenia z Talentów Gallupa zostaną ponadto przez nas wyposażeni we wszelkie potrzebne pomoce i materiały szkoleniowe podsumowujące wiedzę prezentowaną w czasie warsztatu.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa”

Stacjonarne kursy, których tematem są talenty wg Gallupa, każdorazowo rozpoczynają się rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych Kursantów, a wyniki diagnozy przeprowadzonej przez trenera decydują o zawartości merytorycznej i metodycznej programu konkretnego szkolenia. Otwarte szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” składa się z 4 większych bloków tematycznych, które w sposób uporządkowany wprowadzają nowe informacje i pokazują różne aspekty zarządzania zespołem i jego talentami. Zarówno stacjonarne kursy, jak i szkolenia online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” zdominowane są przez aktywizujące metody i techniki nauczania oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby warsztatu ćwiczenia, które wspierają praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z zarządzania zespołem przy wykorzystaniu wiedzy o talentach zdefiniowanych przez Instytut Gallupa prowadzimy zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba i modelu Activity Based Learning. Agendę, formę i program zamkniętego szkolenia dla kadry „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań Kursantów.

Od lat obserwujemy kryzys zaangażowania (według badań Instytutu Gallupa jedynie 34% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę), dlatego rola menedżera jest tutaj nieoceniona.

 • Jak wpływać na zaangażowanie pracowników?
 • Jak gromadzić w swoich zespołach utalentowanych pracowników?
 • Jak być wybitnym menedżerem?
 • Jak pracować na mocnych stronach?

Dowiedź się tego podczas kursu. Zamów szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…”. Zapraszamy!

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie spraw organizacyjnych. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów. Ustalenie celów warsztatu.

Moduł I. Talenty wg Gallupa. Czym jest talent?

 • Ćwiczenie „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu.
 • Co to jest talent? – poszukiwanie metafory obrazkowej.
 • Jaki jest mój talent? – ćwiczenie indywidualne.
 • 5 przejawów talentu – ćwiczenie 5 pytań.

Moduł II. Talenty wg Gallupa. Działania menedżera w obszarze budowania zespołu zaangażowanego

 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – badania Instytutu Gallupa.
 • Utalentowani pracownicy, wybitni menedżerowie. Co najwięksi menedżerowie robią inaczej wg. Instytutu Gallupa?
 • Ankieta Q12 – praca z narzędziem w czterech obszarach.
 • „Oczekiwania w roli” – ćwiczenie indywidualne.
 • Piramida potrzeb i czynniki higieny – ćwiczenie w podgrupach.
 • Motywowanie i wpływanie na rozwój pracownika – docenienie pracownika – ćwiczenie indywidualne.
 • Przynależność i rozwój – check lista menedżerska.
 • Jak pracować z ankietą w realności zawodowej?

Moduł III. Talenty wg Gallupa. Cztery klucze menedżerskie

 • Klucz I – wybierz talent. Ćwiczenie „Poszukiwanie talentów”. Umiejętności, wiedza i talent – mity. Dlaczego sam talent nie wystarczy? Jak budować mocną stronę? Ćwiczenie indywidualne.
 • Klucz II – określ oczekiwane rezultaty. 2 rodzaje odpowiedzialności (wynik i obszar) – mini wykład i ćwiczenie podsumowujące.
 • Klucz III – skoncentruj się na mocnych stronach. Ćwiczenie „Porównanie”.
 • Klucz IV – znajdź odpowiednie dopasowanie. Ćwiczenie „Osiągnięcia”.

Moduł IV. Talenty wg Gallupa. Praca menedżera w odkrywaniu talentów

 • Jak odkrywać talenty podczas pracy z ludźmi za pomocą pytań? – 10 pytań.
 • Rozmowa o wynikach – 6 obszarów.
 • Praca z dynamicznym zespołem – o Clifton Strengths licencjonowanym narzędziu analizy talentów.
 • Praca zespołowa – po co potrzebuję siatki zespołu i znajomości partnerstw?

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień. Kursanci kończący prezentowane szkolenie mogą umówić się w ciągu miesiąca od realizacji kursu na bezpłatne e-konsultacje z trenerem prowadzącym warsztat.

Szkolenia uzupełniające

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

szkolenie zarządzanie zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie „Wyzwania i trudności nowoczesnego lidera” firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: 

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas