talenty Gallupa

Szkolenie Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole – Szkolenie otwarte stacjonarne i online

Talenty Gallupa okazują się niezwykle pomocne w procesach zarządzania zespołem i otwierają przed menadżerem nowe możliwości w obszarze rozwoju własnej kariery, a także nowe szanse na zwiększenie efektywności budowanego przez niego zespołu. Szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” to kurs szyty na miarę potrzeb współczesnego świata i realiów, w których liderzy muszą dziś działać. Warsztat oferuje nowe, odświeżone i pogłębione podejście do zarządzania, w tym zarządzania talentami i wyposaża managerów w nowoczesne i sprawdzone narzędzia usprawniające pracę kierowniczą.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szkolenie poświęcone Talentom Gallupa pozwala Kursantom dogłębnie poznać wyniki wieloletniej pracy Instytutu Gallupa na temat talentów i sposoby ich wykorzystania w pracy menadżerskiej oraz procesach samorozwoju. Otwarty kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” nauczy Cię świadomie zarządzać swoją karierą i zrozumieć, jak rozpoznawać przejawy talentów oraz umiejętnie wykorzystać je w realizacji codziennych zadań w sytuacjach prywatnych i zawodowych, w których pożądana jest wysoka skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia z talentów Gallupa pokażą Ci również, jak rozpoznawać przejawy talentów u pracowników i wykorzystywać „produktywność” drzemiących w zespole talentów do poprawy wyników zespołu i jego efektywności. Przygotowany przez nas otwarty kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu…” to warsztat skoncentrowany na treningu praktycznych umiejętności, w którym dominuje nauka poprzez doświadczanie i działanie. Ćwiczenia pojawiające się w toku warsztatu są każdorazowo dostosowywane do sytuacji życiowej i zawodowej Uczestników zajęć, uwzględniają ich faktyczne potrzeby szkoleniowe i nawiązują do ich doświadczeń. O dobór odpowiednich ćwiczeń, przykładów oraz treści prezentowanego szkolenia dla menadżerów dba doświadczone grono eksperckie – współpracujący z nami certyfikowani trenerzy, którzy od lat z sukcesami prowadzą profesjonalne kursy z zarządzania zespołem oraz Talentów Gallupa.

Wyspecjalizowane szkolenie dla menadżerów poświęcone Talentom Gallupa jest częścią obszernego cyklu kursów dedykowanych liderom i menadżerom: Akademia Menadżera. Akademia Menadżera to interdyscyplinarny program rozwojowy przygotowany z myślą o wielokierunkowym rozwoju osób piastujących stanowiska kierownicze, który wprowadza Kursantów w tajniki różnych dziedzin związanych z zarządzaniem zespołem, w tym m.in. nowoczesne koncepcje dotyczące samorozwoju i kształtowania własnej ścieżki kariery. Szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu…” mogą być realizowane jako odrębne kursy  dla osób zainteresowanych tematyką talentów lub też jako element całościowego programu kształcącego kompetencje i umiejętności niezbędne liderom i szefom zespołów, tj. Akademii Menadżera. Szkolenie realizujemy w dwóch trybach – jako wygodny w organizacji kurs online oraz tradycyjny warsztat stacjonarny nastawiony na bezpośrednią interakcję i wymianę doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Szkolenie przeprowadzone jest dla osób, które odbyły wcześniej konsultację indywidualną!

Szkolenie Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – Dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron w zespole – Szkolenie otwarte stacjonarne i online

Talenty Gallupa okazują się niezwykle pomocne w procesach zarządzania zespołem i otwierają przed menadżerem nowe możliwości w obszarze rozwoju własnej kariery, a także nowe szanse na zwiększenie efektywności budowanego przez niego zespołu. Szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” to kurs szyty na miarę potrzeb współczesnego świata i realiów, w których liderzy muszą dziś działać. Warsztat oferuje nowe, odświeżone i pogłębione podejście do zarządzania, w tym zarządzania talentami i wyposaża managerów w nowoczesne i sprawdzone narzędzia usprawniające pracę kierowniczą.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szkolenie poświęcone Talentom Gallupa pozwala Kursantom dogłębnie poznać wyniki wieloletniej pracy Instytutu Gallupa na temat talentów i sposoby ich wykorzystania w pracy menadżerskiej oraz procesach samorozwoju. Otwarty kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” nauczy Cię świadomie zarządzać swoją karierą i zrozumieć, jak rozpoznawać przejawy talentów oraz umiejętnie wykorzystać je w realizacji codziennych zadań w sytuacjach prywatnych i zawodowych, w których pożądana jest wysoka skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia z talentów Gallupa pokażą Ci również, jak rozpoznawać przejawy talentów u pracowników i wykorzystywać „produktywność” drzemiących w zespole talentów do poprawy wyników zespołu i jego efektywności. Przygotowany przez nas otwarty kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu…” to warsztat skoncentrowany na treningu praktycznych umiejętności, w którym dominuje nauka poprzez doświadczanie i działanie. Ćwiczenia pojawiające się w toku warsztatu są każdorazowo dostosowywane do sytuacji życiowej i zawodowej Uczestników zajęć, uwzględniają ich faktyczne potrzeby szkoleniowe i nawiązują do ich doświadczeń. O dobór odpowiednich ćwiczeń, przykładów oraz treści prezentowanego szkolenia dla menadżerów dba doświadczone grono eksperckie – współpracujący z nami certyfikowani trenerzy, którzy od lat z sukcesami prowadzą profesjonalne kursy z zarządzania zespołem oraz Talentów Gallupa.

Wyspecjalizowane szkolenie dla menadżerów poświęcone Talentom Gallupa jest częścią obszernego cyklu kursów dedykowanych liderom i menadżerom: Akademia Menadżera. Akademia Menadżera to interdyscyplinarny program rozwojowy przygotowany z myślą o wielokierunkowym rozwoju osób piastujących stanowiska kierownicze, który wprowadza Kursantów w tajniki różnych dziedzin związanych z zarządzaniem zespołem, w tym m.in. nowoczesne koncepcje dotyczące samorozwoju i kształtowania własnej ścieżki kariery. Szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu…” mogą być realizowane jako odrębne kursy  dla osób zainteresowanych tematyką talentów lub też jako element całościowego programu kształcącego kompetencje i umiejętności niezbędne liderom i szefom zespołów, tj. Akademii Menadżera. Szkolenie realizujemy w dwóch trybach – jako wygodny w organizacji kurs online oraz tradycyjny warsztat stacjonarny nastawiony na bezpośrednią interakcję i wymianę doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Szkolenie przeprowadzone jest dla osób, które odbyły wcześniej konsultację indywidualną!

Cele i Korzyści

Szkolenia z Talentów Gallupa dla managerów to specjalistyczne kursy skoncentrowane na doskonaleniu praktycznych umiejętności odkrywania i wykorzystywania talentów własnych oraz talentów drzemiących we współpracownikach i członkach zarządzanego zespołu. Kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu…” pozwala m.in. zrozumieć korzyści wynikające z rozpoznania talentów, poznać sposoby identyfikowania talentów i mocnych stron oraz uczy umiejętnego wykorzystania wiedzy o talentach do budowania ścieżki rozwoju i samodoskonalenia się. Warsztat z Talentów Gallupa dedykowany managerom prowadzimy, uwzględniając rzeczywiste potrzeby danej grupy Kursantów, odnosimy się do realiów ich życia oraz ich zawodowych doświadczeń. Stawiamy na praktyczne aspekty i pokazujemy, jak udoskonalić warsztat kierowniczy, dzięki zaprezentowanej w czasie szkolenia wiedzy, jak wykorzystać talenty i mocne strony, by stać się efektywniejszym i lepiej zarządzać zespołem. Przygotowane przez ekspertów i certyfikowanych trenerów szkolenia poświęcone Talentom Gallupa organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych trybach – jako nastawione na bezpośrednią wymianę doświadczeń stacjonarne warsztaty oraz sprzyjające oszczędności czasu kursy online. Pozwala to menadżerom kształcić się w wybranych przez siebie i najbardziej komfortowych dla nich okolicznościach, a firmom zamawiającym kurs dostosować działania szkoleniowe do realiów bieżącej działalności biznesowej. Kursanci uczestniczący w prezentowanym warsztacie zyskują możliwość nieodpłatnego korzystania ze specjalnych sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącym szkolenie. Opieka poszkoleniowa dostępna jest dla Kursantów w okresie 30 dni od chwili realizacji kursu, e-konsultacje są bezpłatne, a ich celem jest merytoryczne wsparcie kierowników w czasie, gdy wprowadzają w swojej pracy poznane w toku zajęć metody i techniki. Wszystkie szkolenia dla menadżerów dopełniamy również rzetelną ewaluacją, na bieżąco weryfikujemy ich aktualność, poziom merytoryczny oraz efektywność. Gwarantujemy przy tym wybierającym nasze kursy Klientom atrakcyjne ceny oraz indywidualną wycenę szkoleń realizowanych na zamówienie. Kursy otwarte „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”, podobnie jak pozostałe szkolenia wchodzące w skład Akademii Menadżera mogą być dofinansowywane z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

Co zyskasz, realizując kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”?

Prezentowane szkolenie to kompendium wyspecjalizowanej wiedzy o rewolucyjnej koncepcji Talentów Gallupa, która wykorzystywana z sukcesami na całym świecie i wspomaga organizacje w procesach zwiększania potencjału ich kadr. Kurs pozwoli Ci rozpoznać własne talenty i czynniki, które decydują o tym, jak wysoka jest Twoja efektywność osobista, a także nauczy Cię identyfikowania talentów w otoczeniu i wykorzystania tej wiedzy w procesie budowania efektywnych zespołów. Kurs w istotny sposób poszerza wachlarz kompetencji niezbędnych liderom do stymulowania rozwoju pracowników oraz budowania silnych i zmotywowanych zespołów. Najważniejszym celem szkolenia jest jednak rozwój umiejętności, dzięki którym lepiej poznasz samego siebie i swój potencjał, wzmocnisz wiarę w siebie, a także sprawisz, że wzrośnie Twoja efektywność osobista.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie poświęcone Talentom Gallupa ma na celu rozwój umiejętności, dzięki którym lepiej poznasz swój potencjał, poznasz siebie i uświadomisz sobie, jak znajomość mocnych stron pomoże Ci w procesie zarzadzania zespołem. Szkolenie pozwoli Ci zrozumieć, jak znajomość talentów swoich oraz talentów innych osób wpływa na funkcjonowanie zespołu.

Kurs „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” wyposaży Cię w praktyczną wiedzę o:

 • własnych talentach i ich potencjale;
 • rozwoju bazującym na mocnych stronach;
 • różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną;
 • talentach i sposobach ich rozpoznawania;
 • istocie pracy nad talentami, które zmieniają je w mocne strony.

Szkolenie z Talentów Gallupa pozwoli Ci rozwinąć wyspecjalizowane umiejętności:

 • rozpoznawania i rozumienia talentów;
 • rozpoznawania przejawów talentów;
 • wykorzystywania sposobów pracy z talentami;
 • wykorzystywania talentów w roli lidera i pracy z ludźmi.

Warsztat pozwoli Ci pogłębić kluczowe dla roli lidera kompetencje związane z:

 • planowaniem działań liderskich z uwzględnieniem swoich talentów;
 • doskonaleniem umiejętności związanych z analizą mocnych stron;
 • poszukiwaniem narzędzi i sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w roli lidera i rozumienia idei pracy w zespole opartym na mocnych stronach.

Otwarte szkolenie „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” umożliwia pozyskanie certyfikatu poświadczającego ukończenie profesjonalnego kursu dla managerów w Human Skills. Szkolenie wchodzi w skład cyklu Akademia Menadżera i jako element tego nowatorskiego programu rozwojowego dla liderów jest jednym z niezbędnych elementów kształcenia elitarnych umiejętności i kompetencji charakteryzujących skutecznego lidera czasów BANI i VUCA.

Szkolenie przeprowadzone jest dla osób, które odbyły wcześniej konsultację indywidualną!

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1755 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
13.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1755 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
06.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1755 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
*Cena dotyczy badania 5 Talentów (TOP 5 CliftonsStrengths) – przypadku zakupu badania 34 Talentów do powyższych cen należy dodać 295 zł netto. Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1815 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1998 zł netto + 23% VAT
13.09.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1815 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1998 zł netto + 23% VAT
06.12.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1815 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1998 zł netto + 23% VAT1998 zł netto + 23% VAT
*Cena dotyczy badania 5 Talentów (TOP 5 CliftonsStrengths) – przypadku zakupu badania 34 Talentów do powyższych cen należy dodać 295 zł netto. Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA TALENTY GALLUPA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM – DOSTRZEGANIE TALENTÓW I BUDOWANIE MOCNYCH STRON – OTWARTY KURS ONLINE

Otwarte szkolenia menedżerskie zaplanowane jako kursy online odbywają się przy wykorzystaniu popularnych i przyjaznych w obsłudze platform komunikacyjnych typu Clickmeeting czy Zoom i toczą się w tzw. czasie rzeczywistym. Warsztaty prowadzone w trybie online pozwalają Kursantom szkolić się z dowolnego miejsca i rozwijać swoje kompetencje bez straty czasu potrzebnego na dojazdy do placówki szkoleniowej oraz bez konieczności angażowania się w zawiłe kwestie logistyczne. Z kolei dla firm kursy zdalne są dobrą okazją do minimalizowania kosztów szkolenia pracowników i zarządzających nimi liderów. Szkolenie online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” jest też kursem o dużej dostępności – nie wymagamy instalacji żadnych specjalnych programów, a aby wziąć udział w kursie, potrzebne będą jedynie: urządzenie z funkcją połączeń video online, dostęp do internetu i podstawowe umiejętności techniczne. Szkolenia dla managerów poświęcone Talentom Gallupa w procesie zarządzania każdorazowo dostosowujemy pod względem agendy i programu do potrzeb danej grupy szkoleniowej, może więc zdarzyć się, że program konkretnego kursu zostanie wzbogacony o dodatkowe treści czy alternatywne ćwiczenia. Otwarty kurs online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” obejmuje 4 podstawowe moduły tematyczne, a jego podsumowaniem jest sformułowanie przez Kursantów Planów Wykorzystania Talentów. Szkolenia dla kierowników z tej tematyki wzbogaciliśmy dodatkowo programem darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji dostępnych przez miesiąc od momentu ukończenia szkolenia. Wszyscy Uczestnicy zdalnego szkolenia z Talentów Gallupa zostaną ponadto przez nas wyposażeni we wszelkie potrzebne pomoce i materiały szkoleniowe podsumowujące wiedzę prezentowaną w czasie warsztatu.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program kursu online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”

Otwarte szkolenia dotyczące Talentów Gallupa to jednodniowe kursy trwające według planu przez minimum 7 godzin zegarowych z przerwami (w tym jedną dłuższą przerwą w porze obiadowej). Prezentowany kurs dla managerów to intensywny teoretyczno-praktyczny warsztat, w którym dominującą rolę odgrywa praktyczny aspekt wykorzystania wiedzy o talentach. Szkolenie korzysta z nowatorskich technik nauczania stymulujących Uczestników do aktywności i jest realizowane zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. Każdy warsztat online „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” rozpoczynamy od zweryfikowania potrzeb szkoleniowych Uczestników oraz zdefiniowania celów kursu. W ramach podsumowania odbędzie się ewaluacja projektu, a Kursanci będą mieli okazję opracować indywidualne plany działania uwzględniające Plan Wykorzystania Talentów. W finale zajęć mogą również pojawić się analizy i wnioski związane z Uczestnictwem Kursantów w programie „Akademii Menadżera”, którego składową jest prezentowany w tym miejscu kurs poświęcony Talentom Gallupa. Zajęcia podczas szkolenia online rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano i kończymy w okolicy godziny 16:00. Wykorzystujemy w toku kursu jedynie certyfikowane i poddane weryfikacji narzędzia, a nasi trenerzy mają wszystkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji szkoleń z powyższej tematyki.

Program, formę prezentowanego szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Szkolenie: „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”

Rozpoczęcie szkolenia: wprowadzenie do tematu warsztatu i omówienie jego celów, diagnoza potrzeb Kursantów w obszarze identyfikacji Talentów i wykorzystania własnego potencjału, omówienie spraw organizacyjnych, kontrakt.

Moduł I. Talenty Gallupa i zarządzanie zespołem

 • W jaki sposób mycie zębów czy chodzenie na siłownię ma wpływ na zarządzanie zespołem?
 • Talenty – do czego są potrzebne w zarządzaniu zespołem?
 • Jak odnaleźć się w zmiennej rzeczywistości? (świat BANI) – wyzwania dla lidera i organizacji.
 • Kryzys zaangażowania pracowników w świetle najnowszych badań Instytutu Gallupa.
 • Tradycyjne podejście do rozwoju pracownika kontra podejście bazujące na talentach i mocnych stronach – skutki dla zespołów i organizacji.

Moduł II. Talenty Gallupa – rozpoznawanie talentów

 • „Znana osoba” – talenty, które przyczyniają się do sukcesu.
 • Czym jest talent? – metafora obrazkowa.
 • 5 przejawów talentu – przykład w formie materiału filmowego i ćwiczenie „5 pytań”.
 • Jak rozpoznać talenty w członkach zarządzanego zespołu?
 • Czy każdy ma talent? – czym jest talent w koncepcji Gallupa?
 • Utalentowani pracownicy oraz utalentowani szefowie – w jaki sposób talenty wpływają na budowanie efektywnych zespołów?
 • Różnica między mocną stroną a talentem.
 • 5 reguł pracy z talentami.

Moduł III. Talenty Gallupa – moja rola lidera

 • Talenty dla każdego – jak mówić o własnych talentach, gdy rozmówcy nie znają koncepcji Instytutu Gallupa?
 • Talenty Gallupa a rola lidera – w jakiś sposób talenty Gallupa wspierają mnie w roli? („Oczekiwania w roli”).
 • Dynamika talentów – jak połączenia talentowe wpływają na moją efektywność w roli lidera zespołu?
 • Instrukcja obsługi – czego potrzebuję, by efektywniej wykorzystywać talenty w roli lidera?

Moduł IV. Talenty Gallupa – praca z zespołem

 • Utalentowani pracownicy, wybitni liderzy – co najwięksi menedżerowie robią inaczej wg Instytutu Gallupa? – 12 pytań.
 • Zespół bazujący na mocnych stronach – czym jest zespół świadomie wykorzystujący mocne strony swoich członków?
 • Oczekiwania mojego zespołu kontra oczekiwania szefów, a moje własne talenty.
 • Domena talentowa – jak mnie wspiera, a w czym potrzebuję wsparcia?
 • Jak budować partnerstwa talentowe? – rekomendacje.
 • Indywidualny Plan Wykorzystania Talentów w zarządzaniu zespołem.

Zakończenie kursu: podsumowanie najważniejszych zagadnień, wnioski, usystematyzowanie wiedzy. Opracowanie przez Kursantów osobistych planów rozwoju na podstawie Planu Wykorzystania Talentów. Ewaluacja zrealizowanego projektu szkoleniowego. Dla zainteresowanych: rekomendacje eksperta dotyczące dalszych kroków szkoleniowych i doboru kursów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień.

PROGRAM SZKOLENIA TALENTY GALLUPA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM – DOSTRZEGANIE TALENTÓW I BUDOWANIE MOCNYCH STRON – OTWARTY KURS STACJONARNY

Otwarty warsztat „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron” organizowany jako stacjonarne szkolenie odbywa się na terenie nowocześnie zaaranżowanego centrum szkoleniowego Human Skills w samym sercu stolicy. Kursanci realizujący szkolenie w gościnnych murach naszej placówki mogą liczyć na przyjazną atmosferę, kompetentną opiekę i życzliwość ze strony kadry trenerskiej i obsługi, a także idealne warunki do nauki i rozwoju kompetencji pod okiem ekspertów. W cenie prezentowanego szkolenia zapewniamy Uczestnikom poczęstunek w formie bufetu dostępnego w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad, który zostanie podany w jednej z pobliskich restauracji. Kurs dla managerów „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” to jednodniowe szkolenie, które składa się w swojej standardowej wersji z 4 głównych segmentów tematycznych. Ponieważ jednak priorytetowo traktujemy wypracowaną przez nas metodę indywidualizacji procesu szkolenia, program prezentowanego warsztatu z Talentów Gallupa może zostać zmodyfikowany w taki sposób, by jego zawartość zapewniała maksymalnie wysoką skuteczność i wartość szkolenia. Kurs stanowi jedną ze składowych tzw. Akademii Menadżera i realizowany jako jeden z warsztatów w ramach cyklu może zostać wzbogacony o dodatkowe elementy zapewniające Kursantom wyższą spójność celów szkoleniowych. Uczestnikom stacjonarnego warsztatu zapewniamy również w cenie kursu: pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat talentów i mocnych stron oraz wszelkie niezbędne do realizacji kursu pomoce i przybory. Kursanci zapisani na stacjonarne szkolenie dla menadżerów „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” są ponadto objęci specjalnym programem darmowej opieki poszkoleniowej. Ze wsparcia trenera prowadzącego warsztat Kursanci mogą korzystać przez 30 dni po realizacji szkolenia podczas spotkań prowadzonych w formie konsultacji online.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Ramowy program stacjonarnego kursu „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”

Zajęcia w toku szkolenia „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem…” koncentrują się na nauce praktycznych umiejętności, a trening zdominowany jest przez stymulujące do działania nowoczesne metody nauczania oraz ćwiczenia praktyczne. Warsztat poświęcony Talentom Gallupa realizujemy zgodnie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz wytycznymi cyklu Kolba. W czasie kursu koncentrujemy się więc na działaniu i pokazujemy liderom jak w praktyce wykorzystywać koncepcję o talentach w procesach zarządzania sobą, a także w relacji z zespołem i otoczeniem w miejscu pracy. Wykorzystujemy w toku kursu jedynie zweryfikowane i certyfikowane narzędzia, a nasi trenerzy posiadają wszelkie konieczne uprawnienia do realizacji szkoleń z powyższej tematyki. Zajęcia rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano i trenujemy przez minimum 7 godzin zegarowych z przerwami, w tym jedną dłuższą pauzą w porze lunchu.

Szkolenie: „Talenty Gallupa w zarządzaniu zespołem – dostrzeganie talentów i budowanie mocnych stron”

Program, formę prezentowanego szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia: sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych i omówienie celów szkolenia. Krótkie wprowadzenie do tematyki warsztatu. Kontrakt.

Moduł I. Talenty Gallupa i zarządzanie

 • Jak mycie zębów i chodzenie na siłownię wpływa na zarządzanie zespołem?
 • Do czego potrzebne są talenty w zarządzaniu zespołem?
 • Świat BANI – jak odnaleźć się w zmiennej rzeczywistości? – wyzwania lidera i organizacji.
 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – najnowsze badania Instytutu Gallupa.
 • Konwencjonalne podejście do rozwoju kontra podejście bazujące na talentach – skutki dla organizacji i zespołów.

Moduł II. Talenty Gallupa – rozpoznanie talentów

 • „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu.
 • Co to jest talent? – metafora obrazkowa.
 • 5 przejawów talentu – przykład filmowy i ćwiczenie „5 pytań”.
 • Jak rozpoznać talenty wśród członków mojego zespołu?
 • Czy każdy ma talent? – czym jest talent wg Gallupa?
 • Utalentowani pracownicy i utalentowani szefowie – jak talenty wpływają na budowanie efektywnych zespołów?
 • Różnica między talentem a mocną stroną.
 • 5 zasad pracy z talentami.

Moduł III. Talenty Gallupa – moja rola lidera

 • Talenty dla każdego – jak mówić o swoich talentach, kiedy inni nie znają koncepcji Gallupa?
 • Rola lidera a talenty Gallupa – jak talenty Gallupa wspierają mnie w roli? („Oczekiwania w roli”).
 • Dynamika talentów – jak połączenia talentowe wpływają na efektywność w roli lidera?
 • Instrukcja obsługi – czego potrzebuję, by lepiej wykorzystywać talenty w roli lidera?

Moduł IV. Talenty Gallupa – praca z zespołem

 • Utalentowani pracownicy, wybitni liderzy – co najwięksi menedżerowie robią inaczej wg Instytutu Gallupa? – 12 pytań.
 • Zespół bazujący na mocnych stronach – czym jest zespół, który świadomie wykorzystuje mocne strony?
 • Oczekiwania moich szefów vs oczekiwania mojego zespołu, a moje talenty.
 • Domena talentowa – w czym mnie wspiera, a gdzie potrzebuję wsparcia?
 • Jak budować partnerstwa talentowe? – rekomendacje.
 • Indywidualny Plan Wykorzystania Talentów w pracy z zespołem.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najważniejszych treści, usystematyzowanie wiedzy i wnioski. Sporządzenie indywidualnych planów rozwoju uwzględniających Plan Wykorzystania Talentów. Rekomendacje trenera dotyczące dalszych kroków szkoleniowych. Ewaluacja projektu.

Czas trwania kursu: 1 dzień.

Szkolenia uzupełniające

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

szkolenie zarządzanie zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie „Wyzwania i trudności nowoczesnego lidera” firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: NordCloud sp z.o.o. Poland.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas