feedback feedforward

Menedżer jako coach – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia dla menedżerów „Menedżer jako coach” to zaprojektowane z myślą o palących potrzebach współcześnie funkcjonujących organizacji nowoczesne kursy menadżerskie. Organizowane przez nas w formule otwartej stacjonarne i zdalne szkolenia dla managerów uczą liderów rozumienia tego, jakie korzyści oferuje firmie coachingowy styl zarządzania i jak bardzo może on być pomocny w procesie wzmacniania zaangażowanie pracowników w realizację strategicznych celów firmy. Kurs stanowi jeden z fundamentów większego cyklu szkoleń, tj. Akademii Menadżera. Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl kursów dedykowanych kierownikom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA.

Szkolenie menadżerskie „Menedżer jako coach” pochodzące z naszego najnowszego katalogu kursów koncentruje się na treningu praktycznych umiejętności niezbędnych kadrze zarządzającej i kierownikom niższego szczebla do sprawnego zarządzania zespołami i ich potencjałem. Manager zespołu to osoba, która nie tylko odpowiedzialna jest za podział i rozliczenie zadań. Szef zespołu powinien również doskonale orientować się w możliwościach swoich pracowników, znać ich mocne i słabe strony oraz umiejętnie zarządzać rozwojem swoich podwładnych. Oferowane przez nas szkolenia managerskie online i stacjonarne kursy „Menedżer jako coach” to doskonała okazja dla firm i ich kierowników, by poprzez zaangażowanie w rozwój pracowników osiągać wyższy stopień motywacji personelu, który realizując swoje cele osobiste, chętniej i skuteczniej realizuje cele firmowe. Zarządzanie przez aktywne i świadome coachowanie to jednocześnie styl przewodzenia, który gwarantuje rozwój potencjału kadrowego, a ten szybko zwykle przekłada się na sprawność, wydajność i konkurencyjność firmy.

Od wielu lat misją Human Skills jest skupione na merytoryce i bieżących potrzebach świata biznesu doskonalenie umiejętności menedżerskich – szkolenie „Menedżer jako coach” jest doskonałym zwieńczeniem naszych starań. Prezentowane otwarte szkolenia dla kadry menedżerskiej kompleksowo przygotowują liderów do podnoszenia efektywności pracowników i ich zespołów poprzez naukę biegłego zastosowania nowoczesnych i silnych narzędzi zarządzania coachingowego, takich jak model STAGES czy model SCORE oraz niezbędnych w aktywności lidera rozbudowanych kompetencji komunikacyjnych. Oferowane przez nas szkolenia poświęcone tematyce zarządzania to praktyczne kursy, które uczą tego, co najważniejsze w relacjach lider – zespół w dzisiejszych realiach, a nad ich użytecznością i skutecznością czuwają nasi eksperci – doświadczeni praktycy biznesu i wysoko wykwalifikowani trenerzy.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich „Menedżer jako coach” możemy zaoferować Państwu w dwóch atrakcyjnych wariantach – jako stacjonarny kurs organizowany w naszej warszawskiej siedzibie oraz zdalne szkolenie z kompetencji menedżerskich organizowane na platformie Zoom lub Clickmeeting. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapisu na prezentowany kurs w jednym z wielu oferowanych przez naszą szkołę dogodnych terminów.

Menedżer jako coach – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia dla menedżerów „Menedżer jako coach” to zaprojektowane z myślą o palących potrzebach współcześnie funkcjonujących organizacji nowoczesne kursy menadżerskie. Organizowane przez nas w formule otwartej stacjonarne i zdalne szkolenia dla managerów uczą liderów rozumienia tego, jakie korzyści oferuje firmie coachingowy styl zarządzania i jak bardzo może on być pomocny w procesie wzmacniania zaangażowanie pracowników w realizację strategicznych celów firmy. Kurs stanowi jeden z fundamentów większego cyklu szkoleń, tj. Akademii Menadżera. Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl kursów dedykowanych kierownikom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA.

Szkolenie menadżerskie „Menedżer jako coach” pochodzące z naszego najnowszego katalogu kursów koncentruje się na treningu praktycznych umiejętności niezbędnych kadrze zarządzającej i kierownikom niższego szczebla do sprawnego zarządzania zespołami i ich potencjałem. Manager zespołu to osoba, która nie tylko odpowiedzialna jest za podział i rozliczenie zadań. Szef zespołu powinien również doskonale orientować się w możliwościach swoich pracowników, znać ich mocne i słabe strony oraz umiejętnie zarządzać rozwojem swoich podwładnych. Oferowane przez nas szkolenia managerskie online i stacjonarne kursy „Menedżer jako coach” to doskonała okazja dla firm i ich kierowników, by poprzez zaangażowanie w rozwój pracowników osiągać wyższy stopień motywacji personelu, który realizując swoje cele osobiste, chętniej i skuteczniej realizuje cele firmowe. Zarządzanie przez aktywne i świadome coachowanie to jednocześnie styl przewodzenia, który gwarantuje rozwój potencjału kadrowego, a ten szybko zwykle przekłada się na sprawność, wydajność i konkurencyjność firmy.

Od wielu lat misją Human Skills jest skupione na merytoryce i bieżących potrzebach świata biznesu doskonalenie umiejętności menedżerskich – szkolenie „Menedżer jako coach” jest doskonałym zwieńczeniem naszych starań. Prezentowane otwarte szkolenia dla kadry menedżerskiej kompleksowo przygotowują liderów do podnoszenia efektywności pracowników i ich zespołów poprzez naukę biegłego zastosowania nowoczesnych i silnych narzędzi zarządzania coachingowego, takich jak model STAGES czy model SCORE oraz niezbędnych w aktywności lidera rozbudowanych kompetencji komunikacyjnych. Oferowane przez nas szkolenia poświęcone tematyce zarządzania to praktyczne kursy, które uczą tego, co najważniejsze w relacjach lider – zespół w dzisiejszych realiach, a nad ich użytecznością i skutecznością czuwają nasi eksperci – doświadczeni praktycy biznesu i wysoko wykwalifikowani trenerzy.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich „Menedżer jako coach” możemy zaoferować Państwu w dwóch atrakcyjnych wariantach – jako stacjonarny kurs organizowany w naszej warszawskiej siedzibie oraz zdalne szkolenie z kompetencji menedżerskich organizowane na platformie Zoom lub Clickmeeting. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapisu na prezentowany kurs w jednym z wielu oferowanych przez naszą szkołę dogodnych terminów.

Cele i Korzyści

Zdalne i stacjonarne szkolenia dla menedżerów „Menedżer jako coach” koncentrują się na wszechstronnym przygotowaniu liderów do efektywnego zarządzania zespołem poprzez zastosowanie silnych narzędzi wpływu i angażowania charakterystycznych dla coachingu. Kursy menadżerskie poświęcone tej tematyce wyposażają kadrę kierowniczą w wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do umiejętnego kierowania procesem rozwoju pracowników, który jest jednym z ważniejszych elementów gwarantujących sukces strategii biznesowej firmy.

Opracowane przez naszych specjalistów otwarte szkolenia dla managerów trenują konkretne i najbardziej przydatne w dzisiejszych realiach biznesowych umiejętności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, coachowania, komunikacji czy psychologii. Liderzy wybierający oferowane przez nas szkolenie menadżerskie: kursy stacjonarne i szkolenia managerskie online „Menedżer jako coach” będą mieli okazję wyćwiczyć biegłość w posługiwaniu się wieloma nowoczesnymi instrumentami coachingowego stylu zarządzania, m.in. piramidą poziomów logicznych Diltsa czy pracy z modelem GROW. Naszym celem jest praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich, szkolenie „Menedżer jako coach” ma w związku z tym charakter warsztatów skupionych na różnorodnych formach ćwiczeń, koncentruje się na analizie realnych problemów i z życia wziętych przykładów. Nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej zawsze staramy się dopasować pod względem treści, technik i metod nauczania do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki czemu mogą oni uczyć się tego, co najbardziej przydatne w ich codziennej pracy z konkretnym zespołem i na rzecz konkretnej organizacji.

Szkolenie z kompetencji menedżerskich „Menedżer jako coach” to olbrzymia szansa dla kierowników i managerów na udoskonalenie osobistego warsztatu pracy i pogłębienie kluczowych kompetencji przywódczych. Przyszli liderzy i osoby zainteresowane kariera kierowniczą mogą natomiast poprzez szkolenie umiejętności menedżerskich w Human Skills skutecznie podnieść swoje kwalifikacje, co z przyjemnością potwierdzimy wystawieniem odpowiedniego certyfikatu.

Otwarte szkolenie „Menedżer jako coach” dostępne jest dla Państwa jako stacjonarny kurs w organizowany w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie oraz jako nowoczesny kurs online, który oferuję swobodę podnoszenia kwalifikacji z każdego miejsca w kraju i na świecie. Szkolenie realizowane jako jeden z elementów interdyscyplinarnego programu rozwojowego dla liderów – Akademii Lidera – pozwala Uczestnikom wynieść wypracowany przez nich warsztat na wyższy poziom i uzupełnić go o sprawdzone instrumenty właściwe metodzie coachingowej.

Jakie korzyści oferują otwarte szkolenia dla menedżerów „Menedżer jako coach”?

Kursy menadżerskie „Menedżer jako coach” to najskuteczniejszy sposób dla organizacji na wykształcenie biegłych i skutecznych kierowników, którzy dysponują bogatym warsztatem nowoczesnych i użytecznych narzędzi zarządzania kadrami i rozwojem pracowniczym. Stacjonarne i zdalne szkolenia dla managerów z tej dziedziny to certyfikowane kursy praktyczne o potwierdzonym standardzie – gwarantujemy, że ich jakość i profesjonalizm są na maksymalnie wysokim poziomie, czego dowodzą opinie wyrażone przez całą rzeszę naszych dotychczasowych Klientów. Szkolenie menadżerskie „Menedżer jako coach” to nowoczesny projekt szkoleniowy – nasi trenerzy na bieżąco aktualizują program kursu, wprowadzają nowe treści do szkolenia i implementują progresywne metody nauczania o dowiedzionej skuteczności. Nasze szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne „Menedżer jako coach” pozwalają ponadto uzyskać certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu w Human Skills, co z pewnością będzie dodatkowym atutem podczas rozmowy aplikacyjnej na kierownicze stanowisko lub awans.

Otwarte szkolenie „Menedżer jako coach” wyposaża Kursantów w fachową wiedzę o:

 • istocie i właściwościach coachingu oraz roli szefa jako coacha;
 • praktycznych narzędziach, metodach i technikach przydatnych w procesie coachingu;
 • sposobach radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, problemami, oporem;
 • metodach prowadzenia rozmów z pracownikami.

Celem kursu jest dogłębne poznanie i zrozumienie atrybutów coachingowego stylu zarządzania oraz praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Menedżer jako coach” wyposaża w kompletną wiedzę o instrumentach coachingu i ich potencjale.

Prezentowane szkolenia dla kadry menedżerskiej pozwalają nabyć praktyczne umiejętności:

 • coachingu podporządkowanego strategii zarządzania;
 • wykorzystania coachingu jako silnego narzędzia oddziaływania menedżerskiego;
 • podnoszenia efektywności pracowników i zespołów;
 • skutecznego budowania dobrej atmosfery w środowisku pracy i lepszych relacji społecznych w firmie;
 • konstruktywnej rozmowy z pracownikiem;
 • budowania kultury dialogu i szacunku do pracownika;
 • pobudzania odpowiedzialności pracowników za efektywność organizacji.

Szkolenie z kompetencji menedżerskich i umiejętności planowania oraz prowadzenia coachingów trenuje praktyczne zastosowanie nowoczesnych koncepcji z zakresu zarządzania przez coaching, motywowania pracowników i komunikacji.

Szkolenie umiejętności menedżerskich „Menedżer jako coach” pogłębia kompetencje związane z:

 • zarządzaniem pracownikami;
 • skuteczną komunikacją;
 • zarządzaniem rozwojem pracowniczym.

Stacjonarny i zdalny kurs „Menedżer jako coach” to projekt szkoleniowy umożliwiający liderom wypracowanie i udoskonalenie osobistego stylu zarządzania pracownikami i ich efektywnością. Kurs daje szansę uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie profesjonalnego szkolenia dla menadżerów w Human Skills.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
26.06.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
11.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
30.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
21.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23% VAT
12.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW MENEDŻER JAKO COACH – KURS ONLINE

Zdalne kursy menadżerskie „Menedżer jako coach” mają charakter wirtualnych spotkań w tzw. pokojach na powszechnie znanych platformach internetowych: Clickmeeting i Zoom. Szkolenia dla managerów organizowane w formule online nie wymagają od Kursantów fachowej wiedzy technicznej ani instalowania trudnych w obsłudze aplikacji czy programów z nieznanych źródeł. Szkolenie menadżerskie „Menedżer jako coach” w wersji online to nowatorski projekt szkoleniowy o wielu praktycznych zaletach – tryb zajęć pozwala zaoszczędzić czas i znacznie zminimalizować koszty związane z logistyką, a Kursanci zapisani na szkolenia managerskie online mogą szkolić się w dowolnym miejscu i w najlepszych dla siebie okolicznościach. W cenę kursu wliczony jest komplet materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie online „Menedżer jako coach” to intensywny warsztat praktyczny pomyślany jako jednodniowy kurs podzielony na 4 węzłowe segmenty tematyczne. Program prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej staramy się maksymalnie dostosowywać do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów – każde zdalne szkolenie z kompetencji menedżerskich rozpoczynamy rozpoznaniem potrzeb osób zapisanych na zajęcia i wyznaczeniem szczegółowych celów warsztatów. Otwarte szkolenie umiejętności menedżerskich „Menedżer jako coach” realizujemy w zgodzie z regułami modelu ABL oraz założeniami zasadami cyklu Kolba.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia dla menedżerów „Menedżer jako coach”

Szkolenie „Menedżer jako coach” – jak wspierać rozwój i odpowiedzialność wśród pracowników, aby zwiększać ich efektywność?

Kursy menadżerskie online realizujemy na przyjaznych w obsłudze platformach przeznaczonych do organizowania wirtualnych spotkań w czasie rzeczywistym. Oferowane przez nas zdalne szkolenia dla managerów nie wymagają kupowania ani instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Szkolenie menadżerskie „Menedżer jako coach” umożliwia szybkie, niedrogie i komfortowe przygotowanie się Kursantów do roli mentora i lidera bez konieczności podróżowania do placówki realizującej szkolenia. Plan, według którego odbywają się szkolenia managerskie online „Menedżer jako coach”, przewiduje 7-godzinną sesję szkoleniową i omówienie 4 modułów tematycznych. Naukę wspierają wykłady, prezentacje, case studies, dyskusje oraz ćwiczenia ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Menedżer jako coach” w wersji online rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, która może mieć wpływ na ostateczny kształt programu prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej – nasi trenerzy zawsze starają się maksymalnie dostosować treści, metody i techniki nauczania do indywidualnych potrzeb Uczestników kursu i ich preferencji.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – rozpoznanie potrzeb Kursantów rozpoczynających szkolenie z kompetencji menedżerskich, omówienie celów, kontrakt.

09:30 – 11:00

Moduł I. Menedżer jako coach – przygotowanie do sesji coachingowych

 • Rola menedżera jako coacha – na czym polega coaching i jakich sytuacji może dotyczyć? (rozwój, delegowanie, motywowanie, korygowanie, interwencja).
 • Korzyści coachingu dla firmy, menedżera i pracownika.
 • Etapy pracy coacha-menedżera.
 • Model pracy coachingowej SFA.
 • Kontrakt menedżer coach i pracownik.
 • Przygotowanie menedżera do bycia coachem pracowników – kluczowe kompetencje menedżera-coacha.
 • 10 zasad i 10 przykazań dla menedżera w roli coacha.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00

Moduł II. Menedżer jako coach – narzędzia do pracy coachingowej

 • Narzędzia w pracy coachingowej – omówienie możliwych narzędzi i ich zastosowań.
 • Komunikacja werbalna oraz niewerbalna w pracy menedżera-coacha.
 • Model DISC – kodowania i dekodowanie.
 • Rola pytań otwartych oraz aktywne słuchanie w roli menedżera-coacha.
 • Wyznaczanie zadań rozwojowych (dyskusja, arkusz lidera).
 • Piramida poziomów logicznych Diltsa.
 • Model zmiany Kurta Lewina.
 • Krzywa Fischera.
 • Model Coach – struktura rozmowy coachingowej.
 • Model STORM – ustalanie celów i planu działania.
 • Wyznaczanie celów coachingowych – model GROW.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00

Moduł III. Menedżer jako coach – informacja zwrotna i inne narzędzia w pracy coachingowej

 • Feedforward a feedback – zastosowanie podczas sesji coachingowych.
 • Model STAGES – przekazywanie informacji zwrotnej między sesjami.
 • Model GOLD – gdy błędy stają się lekcjami.
 • Model SCORE – weryfikacja zasobów i efektów.
 • Model pytań C5 – mniej, więcej, inaczej.
 • Arkusz SMART – planowanie działania.

15:00 – 15:10 Przerwa

15:10 – 15:40

Moduł IV. Menedżer jako coach – dobre praktyki

 • Błędy i ryzyka, z jakimi wiąże się rola menedżera-coacha.
 • Przygotowanie do trudnych sytuacji w roli menedżera-coacha (brak zaufania, opór, obawa przed błędną oceną, prokrastynacja).

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia z umiejętności menedżerskich. Kurs kończy się podsumowaniem wiadomości. Kursanci proszeni są o sporządzenie spisu dalszych zadań; zadanie dodatkowe (dla chętnych).

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW MENEDŻER JAKO COACH – KURS STACJONARNY

Kursy menadżerskie „Menedżer jako coach” organizowane w trybie stacjonarnym obywają się w naszym doskonale zlokalizowanym w śródmieściu Warszawy centrum szkoleniowym. Zapewniamy w naszych murach Uczestnikom szkolenia dla managerów perfekcyjne warunki do nauki i przyjazną atmosferę. W opłatę za stacjonarne szkolenie menadżerskie poświęcone narzędziom coachingu jest wliczony poczęstunek serwowany w czasie przerwy śniadaniowej, a także smaczny obiad w jednej z pobliskich restauracji. Klientom zapisanym na otwarte szkolenia managerskie „Menedżer jako coach” gwarantujemy również komplet starannie dobranych materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie stacjonarne dla managerów, którzy pragną aktywniej wspierać rozwój podległych sobie pracowników to intensywny kurs zaplanowany jako trwające jeden dzień warsztaty praktyczne. Materiał prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej podzielony został na 4 mniejsze segmenty tematyczne, a w czasie ich omawiania pojawiają się m.in. wykłady, dyskusje, case studies i różnorodne aktywizujące ćwiczenia praktyczne. Stacjonarne szkolenie z kompetencji menedżerskich „Menedżer jako coach” rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć i wyznaczeniem celów szczegółowych warsztatów. Otwarte szkolenie umiejętności menedżerskich z powyższej tematyki realizujemy zgodnie z filozofią cyklu Kolba i przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i metod nauczania o dowiedzionej skuteczności.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia dla menedżerów „Menedżer jako coach”

Szkolenie „Menedżer jako coach” – jak wspierać rozwój i odpowiedzialność wśród pracowników, aby zwiększać ich efektywność?

Na stacjonarne kursy menadżerskie „Menedżer jako coach” zapraszamy Kursantów do naszej siedziby – komfortowo zaaranżowanej kamienicy w centrum Warszawy. Szkolenia dla managerów realizowane w siedzibie naszej firmy pozwalają zdobywać wiedzę i trenować umiejętności w komfortowym otoczeniu i sprzyjających nauce warunkach. Harmonogram, w zgodzie z którym odbywają się szkolenia managerskie online i warsztaty stacjonarne adresowane do liderów zainteresowanych możliwościami coachingu, staramy się w miarę potrzeb dostosowywać do oczekiwań konkretnych grup Kursantów. Podstawowy plan kursu „Menedżer jako coach” rozpisany jest na jeden dzień szkoleniowy trwający około 7 godzin. W toku zajęć są przewidziane wykłady i prezentacje ukierunkowane na rozważania teoretyczne, jednak kurs jest nastawiony przede wszystkim na ćwiczenia i praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych, która decyduje o ostatecznym kształcie programu prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej – trenerzy prowadzący zajęcia zawsze starają się maksymalnie zindywidualizować treści, metody i techniki nauczania w taki sposób, by kurs jak najpełniej odpowiadał oczekiwaniom danej grupy szkoleniowej.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Wstęp – omówienie celów warsztatów, weryfikacja potrzeb Kursantów rozpoczynających szkolenie z kompetencji menedżerskich, kontrakt.

09:30 – 11:00

Moduł I. Menedżer jako coach – przygotowanie do sesji coachingowych

 • Rola menedżera jako coacha – czym jest coaching i jakich może on dotyczyć aspektów? (delegowanie, rozwój, korygowanie, motywowanie, interwencja).
 • Korzyści coachingu dla pracownika, managera i firmy.
 • Etapy w pracy menedżera-coacha.
 • Kontrakt menedżer coach i pracownik.
 • Model pracy coachingowej SFA.
 • Przygotowanie managera do roli coacha – kluczowe kompetencje szefa-coacha.
 • 10 przykazań i 10 zasad dla managera-coacha.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00

Moduł II. Menedżer jako coach – narzędzia do pracy coachingowej

 • Narzędzia wykorzystywane w pracy coachingowej – prezentacja dostępnych narzędzi i możliwych zastosowań.
 • Komunikacja niewerbalna i werbalna w pracy managera-coacha.
 • Kodowania i dekodowanie (model DISC).
 • Aktywne słuchanie w roli menedżera-coacha oraz rola pytań otwartych.
 • Wyznaczanie zadań rozwojowych (arkusz lidera, panel dyskusyjny).
 • Piramida poziomów logicznych Diltsa.
 • Krzywa Fischera.
 • Model zmiany Kurta Lewina.
 • Model STORM – ustalanie celów i planu działania.
 • Model Coach – struktura rozmowy coachingowej.
 • Model GROW – wyznaczanie celów coachingowych.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:00

Moduł III. Menedżer jako coach – feedback i inne instrumenty pracy coachingowej

 • Feedback a feedforward – zastosowanie w coachingu.
 • Model STAGES – informacja zwrotna między sesjami.
 • Model GOLD – błędy, które stają się dobrymi lekcjami.
 • Model SCORE – weryfikacja efektów i zasobów.
 • Model pytań C5 – mniej, więcej, inaczej.
 • Arkusz SMART – planowanie.

15:00 – 15:10 Przerwa

15:10 – 15:40

Moduł IV. Menedżer jako coach – bank dobrych praktyk

 • Ryzyka i błędy, z jakimi wiąże się funkcja managera-coacha.
 • Trudne sytuacje w roli szefa-coacha (opór, brak zaufania, prokrastynacja, obawa przed błędną oceną).

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia z umiejętności menedżerskich. Warsztat kończy się powtórzeniem najważniejszych wiadomości. Uczestnicy zajęć są proszeni o utworzenie spisu planowanych zadań; dodatkowe zadanie do wykonania (dla zainteresowanych).

Szkolenia uzupełniające

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

skuteczny-menedzer-zespolu-autorytet-lidera-szkolenie

Skuteczny menedżer zespołu – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania? Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

odporność

Odporność psychiczna menedżerów – szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Dzięki udziałowi w szkoleniu poznałem praktyczne narzędzia i sposoby prowadzenia rozmów coachingowych z pracownikami. Bardzo polecam udział, wiele cennej wiedzy.”

„Wybrałam to szkolenie, bo program wydał mi się bardzo ciekawy. Został w pełni zrealizowany, więc jestem bardzo zadowolona. Dodatkowo na plus energia prowadzącej!”

„Od siebie mogę powiedzieć, że dzięki szkoleniu inaczej patrzę na obowiązki menedżerskie. Dotarło do mnie, że jeżeli chcę, aby mój zespół pracował jak najlepiej, muszę odpowiednio o niego zadbać i reagować na bieżące sytuacje.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: British-American Tobacco Polska S.A., Innogy, Windhunter service sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.., LUX MED. Sp. z o.o., INFOTECH Magdalena Jurkiewicz, RAControls Sp. z o.o., ZOE-Institut für zukunftsfähige Ökonomien, Jotul Studio Warszawa Heat Store, Wojewódzki Mazowiecki Inspektorat Weterynarii, SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE, Euvic S.A., Uniwersytet Bielsko-Bialski, Sąd Rejonowy w Raciborzu, Sanofi Polska.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas