Onboarding pracowników

Onboarding na medal – miękkie lądowanie nowego ambasadora firmy, czyli adaptacja nowego pracownika w praktyce – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia HR skoncentrowane na procesie onboardingu nowozatrudnionych pracowników zostały dostosowane do kluczowych wyzwań i potrzeb przedsiębiorstw funkcjonujących w dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie potencjał kapitału ludzkiego jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Szkolenie stacjonarne „Onboarding na medal”, oraz jego wersja online, to specjalistyczny program, który wyposaża uczestników w niezbędne narzędzia do skutecznego wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Nasze szkolenia HR, przygotowywane przez doświadczonych ekspertów, są najbardziej efektywnym sposobem rozwijania kompetencji wymaganych od osób odpowiedzialnych za proces onboardingu. Rekomendujemy, aby stanowiły one integralną część procesu edukacyjnego dla każdego obecnego i przyszłego pracownika działu HR. Polecamy szkolenia z zakresu onboardingu dla HR wszystkim instytucjom i firmom prywatnym, niezależnie od charakteru ich działalności oraz zajmowanej pozycji na rynku.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Obecne realia rynku pracy oraz prognozy nie budzą wątpliwości – pozyskanie wartościowych pracowników w przyszłości może być jeszcze trudniejsze niż obecnie. W kontekście tego wyzwania, należy zdawać sobie sprawę, że jeśli nie poświęcimy odpowiedniej uwagi procesowi wprowadzania nowozatrudnionych pracowników, których z takim trudem pozyskaliśmy, istnieje ryzyko, że zainwestowane środki mogą zostać niewykorzystane, stanowiąc swoiste „przepalone pieniądze”. Dlatego właśnie nasze szkolenia HR kładą nacisk na skuteczne strategie onboardingu, umożliwiając firmom optymalizację procesów zatrudniania i maksymalizację wartości wniesionej przez nowych członków zespołu i całej organizacji.

Efektywny onboarding to dla nowocześnie zarządzanej organizacji cały zestaw korzyści. Jedną z nich jest znacząca oszczędność czasu i zasobów. Onboarding oparty na solidnie zaplanowanym programie, zaprojektowany i prowadzony przez ekspertów ds. rozwoju pracowników o wysokich kwalifikacjach, angażujący przełożonych i współpracowników, trwa krócej, generuje niższe koszty, a jego rezultaty posiadają większą wartość. Stacjonarny kurs Human Resources „Onboarding na medal” jest zatem najprostszym narzędziem do podniesienia efektywności firmy w procesie wprowadzania nowozatrudnionych pracowników na rynek pracy, który wymaga wysokich standardów.

Przygotowywane przez nas szkolenia Human Resources dotyczące metod onboardingu nowozatrudnionych pracowników to intensywne programy o wyjątkowo praktycznym charakterze, dostosowane do współczesnych realiów biznesowych, dynamicznie zmieniających się oczekiwań i potrzeb nowych członków zespołu i ich przełożonych oraz nowoczesnych trendów w obszarze onboardingu. Kursy HR, zarówno zdalne, jak i stacjonarne, skierowane są zarówno do specjalistów działu personalnego, jak i osób aspirujących do roli odpowiedzialnej za wprowadzanie nowych pracowników do organizacji. Obejmują one szeroki zakres tematyczny, ponieważ zostały opracowane przez ekspertów ds. rozwoju pracowników oraz praktyków, co sprawia, że są one bogate w wartościowe przykłady, praktyczne wskazówki i zbiory tzw. dobrych praktyk.

Szkolenie Human Resources „Onboarding na medal” z naszego najnowszego katalogu kursów dostarcza uczestnikom fachowej i sprawdzonej wiedzy oraz rozwija kluczowe kompetencje i umiejętności niezbędne do skutecznego wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Nasze szkolenia HR z zakresu onboardingu są realizowane przy użyciu nowoczesnych metod i technik, umożliwiając firmom optymalizację procesów wprowadzania pracowników na rynek pracy i maksymalizację wartości wniesionej przez nowych członków zespołu.

Onboarding na medal – miękkie lądowanie nowego ambasadora firmy, czyli adaptacja nowego pracownika w praktyce – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Onboarding pracowników

Otwarte szkolenia HR skoncentrowane na procesie onboardingu nowozatrudnionych pracowników zostały dostosowane do kluczowych wyzwań i potrzeb przedsiębiorstw funkcjonujących w dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie potencjał kapitału ludzkiego jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Szkolenie stacjonarne „Onboarding na medal”, oraz jego wersja online, to specjalistyczny program, który wyposaża uczestników w niezbędne narzędzia do skutecznego wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Nasze szkolenia HR, przygotowywane przez doświadczonych ekspertów, są najbardziej efektywnym sposobem rozwijania kompetencji wymaganych od osób odpowiedzialnych za proces onboardingu. Rekomendujemy, aby stanowiły one integralną część procesu edukacyjnego dla każdego obecnego i przyszłego pracownika działu HR. Polecamy szkolenia z zakresu onboardingu dla HR wszystkim instytucjom i firmom prywatnym, niezależnie od charakteru ich działalności oraz zajmowanej pozycji na rynku.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Obecne realia rynku pracy oraz prognozy nie budzą wątpliwości – pozyskanie wartościowych pracowników w przyszłości może być jeszcze trudniejsze niż obecnie. W kontekście tego wyzwania, należy zdawać sobie sprawę, że jeśli nie poświęcimy odpowiedniej uwagi procesowi wprowadzania nowozatrudnionych pracowników, których z takim trudem pozyskaliśmy, istnieje ryzyko, że zainwestowane środki mogą zostać niewykorzystane, stanowiąc swoiste „przepalone pieniądze”. Dlatego właśnie nasze szkolenia HR kładą nacisk na skuteczne strategie onboardingu, umożliwiając firmom optymalizację procesów zatrudniania i maksymalizację wartości wniesionej przez nowych członków zespołu i całej organizacji.

Efektywny onboarding to dla nowocześnie zarządzanej organizacji cały zestaw korzyści. Jedną z nich jest znacząca oszczędność czasu i zasobów. Onboarding oparty na solidnie zaplanowanym programie, zaprojektowany i prowadzony przez ekspertów ds. rozwoju pracowników o wysokich kwalifikacjach, angażujący przełożonych i współpracowników, trwa krócej, generuje niższe koszty, a jego rezultaty posiadają większą wartość. Stacjonarny kurs Human Resources „Onboarding na medal” jest zatem najprostszym narzędziem do podniesienia efektywności firmy w procesie wprowadzania nowozatrudnionych pracowników na rynek pracy, który wymaga wysokich standardów.

Przygotowywane przez nas szkolenia Human Resources dotyczące metod onboardingu nowozatrudnionych pracowników to intensywne programy o wyjątkowo praktycznym charakterze, dostosowane do współczesnych realiów biznesowych, dynamicznie zmieniających się oczekiwań i potrzeb nowych członków zespołu i ich przełożonych oraz nowoczesnych trendów w obszarze onboardingu. Kursy HR, zarówno zdalne, jak i stacjonarne, skierowane są zarówno do specjalistów działu personalnego, jak i osób aspirujących do roli odpowiedzialnej za wprowadzanie nowych pracowników do organizacji. Obejmują one szeroki zakres tematyczny, ponieważ zostały opracowane przez ekspertów ds. rozwoju pracowników oraz praktyków, co sprawia, że są one bogate w wartościowe przykłady, praktyczne wskazówki i zbiory tzw. dobrych praktyk.

Szkolenie Human Resources „Onboarding na medal” z naszego najnowszego katalogu kursów dostarcza uczestnikom fachowej i sprawdzonej wiedzy oraz rozwija kluczowe kompetencje i umiejętności niezbędne do skutecznego wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Nasze szkolenia HR z zakresu onboardingu są realizowane przy użyciu nowoczesnych metod i technik, umożliwiając firmom optymalizację procesów wprowadzania pracowników na rynek pracy i maksymalizację wartości wniesionej przez nowych członków zespołu.

Cele i Korzyści

Co zyskasz, wybierając nasze szkolenia HR „Onboarding na medal”?

Otwarte szkolenie HR z obszaru „Onboardingu na medal” to potężne źródło sprawdzonej wiedzy dotyczącej najefektywniejszych technik, metod i narzędzi z zakresu wprowadzania nowozatrudnionych pracowników. Nasze kursy HR w tej dziedzinie skupiają się na doskonaleniu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych w prowadzeniu procesu onboardingu. Opracowane przez naszych ekspertów stacjonarne szkolenia dla HR oraz zajęcia online są stale doskonalone i uzupełniane o zagadnienia istotne dla konkretnej grupy Uczestników. Dzięki temu, osoby uczestniczące w naszych szkoleniach mają możliwość doskonalenia najważniejszych kompetencji w danym momencie oraz trenowania umiejętności, które są najbardziej pożądane w codziennej pracy.

CEL:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zarządzenia i poprowadzenia projektu adaptacji w firmie nowego pracownika.
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu onboardingu.
 • Zwiększenie wiedzy specjalistycznej z zakresu HR/zarządzania zasobami kadrowymi.

CZAS: 2 dni.

SZKOLENIE WZMACNIA WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • Roli onboardingu w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Wykorzystanie onboardingu do niwelowania wyzwań organizacji.
 • Perspektywa pracownika, przełożonego, zespołu na proces onboardingowy.
 • Etapy projektowania onboardingu.
 • Kroki formalne w procesie wdrożenia nowego pracownika.
 • Zakres odpowiedzialności HR w procesie onboardingu.
 • Zakres odpowiedzialności przełożonego w procesie onboardingu.
 • Działania do podjęcia przed pierwszym dniem pracy.
 • Działania do podjęcia w pierwszych dniach zatrudnienia.
 • Działania długofalowe do podjęcia przez HR i przełożonego.

SZKOLENIE WZMACNIA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

 • Formułowania klarownych celów onboardingowych.
 • Identyfikacja kluczowych obszarów procesu onboardingowego i jego wdrożenia.
 • Identyfikacja stron zaangażowanych we wdrożenie nowego pracownika i klaryfikacja ich zakresów odpowiedzialności.
 • Opracowania procesu onboardingowego dopasowanego do specyfiki organizacyjnej.
 • Opracowania planu wdrożenia tego procesu w realiach mojej organizacji.

SZKOLENIE ROZWIJA KOMPETENCJE Z ZAKRESU:

 • Wzmacnianiem potencjału pracowników organizacji.
 • Efektywnym zarządzaniem zespołem.
 • Motywacją, skutecznością i biegłością zawodową.
 • Zarządzania projektami HRowymi.
 • Kreowaniem pozytywnego wizerunku organizacji.

METODA SZKOLENIOWA:

 • Mini-wykład.
 • Dyskusja.
 • Case study.
 • Analiza dobrych praktyk.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

WYKOKRZYSTYWANE NARZĘDZIA:

 • Firmowy standard onbordingowy – draft.
 • Check-lista: zadania do wykonania przed pierwszym dniem pracy.
 • Plan szkolenia onboardingowego – przykład.
 • Harmonogram procesu onboardingowego.
 • Plan wdrożenia dla przełożonego – check-lista.
 • Harmonogram monitorowania wdrożenia – template.
 • Modele rozmów feedbackowych – template.
 • Ankieta satysfakcji kandydata z procesu rekrutacji.
 • Ankieta satysfakcji nowego pracownika z przebiegu pierwszego etapu wdrożenia.
 • Ankieta satysfakcji przełożonego z przebiegu pierwszego etapu wdrożenia.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
26-27.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
18-19.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
26-27.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
02-03.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Wprowadzenie do szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources z procesu onboardingowego pracowników wraz z diagnozą potrzeb Kursantów.

MODUŁ I. NAWIGOWANIE WYZWANIAMI – REALIA ONBOARDINGOWE W DZISIEJSZYCH CZASACH

 • Czym jest onboarding czyli wdrożenie nowego pracownika na stanowisko?
 • Rola onboardingu w kształtowaniu strategii personalnej.
 • Persona development – tworzenie profilu reprezentującego typowego pracownika, co pomaga w lepszym zrozumieniu jego potrzeb i oczekiwań.
 • Rola onboardingu w budowaniu poczucia bezpieczeństwa psychologicznego pracownika.
 • Metoda Mindfulness i well-being jako narzędzia redukujące stres u nowych pracowników oraz zwiększające ich poczucia satysfakcji i zaangażowania.
 • Rola onboardingu w niwelowaniu wyzwań rekrutacyjnych w tym skrócenie okresu „Time to Fill” stanowiska.
 • Znaczenie onbordingu w realizowaniu kluczowych wskaźników HR w tym rotacji i retencji pracowników.
 • Przegląd aktualnych badań na temat procesu wdrożenia pracownik.
 • Oczekiwania onboardingowe pracowników a różnice międzypokoleniowe.
 • Praktyki onboardingowe w mojej organizacji – analiza SWOT.

MODUŁ II. DOBRE PRZYGOTOWANIE PROCESU ONBOARDINGU

 • Cele procesu onboardingowego.
 • Proces wdrożenia z perspektywy pracownika, przełożonego, zespołu i organizacji.
 • Etapy projektowania procesu onboardingu – identyfikacja kluczowych obszarów.
 • Rozpoznanie ról i odpowiedzialności w procesie wdrożenia pracowników.
 • Onboarding dopasowany do kultury organizacyjnej i realiów firmy – o co zadbać?
 • Firmowy standard onboardingowy – draft.
 • Plan procesu onboardingowego – template.
 • Agile onboarding – elastyczne dostosowywanie procesu do zmieniających się potrzeb i sytuacji.

MODUŁ III. DZIAŁANIA ONBOARDINGOWE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZATRUDNIENIA

 • Kroki kadrowo-płacowe.
 • Podstawowe przepisy prawa pracy pozwalające odnaleźć się pracownikowi na nowym stanowisku pracy.
 • Pozostałe działania w odpowiedzialności HR.
 • Inicjatywy po stronie przełożonego.
 • Przegląd dobrych praktyk.
 • Check-lista: zadania onboardingowe do wykonania przed pierwszym dniem pracy.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ IV. PIERWSZE DNI ZATRUDNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ HR

 • Działania obligatoryjne i formalne w pierwszych dniach.
 • Działania opcjonalne – przegląd dobrych praktyk.
 • Pakiety powitalne dla nowego pracownika – przegląd standardów oraz nowatorskich pomysłów – nowy pracownik jako ambasador marki.
 • Przewodnik po firmie – biuro, przestrzeń online, otoczenie.
 • Misja, wizja i wartości firmy z wykorzystaniem metod storytellingu.
 • Plan szkolenia onboardingowego – przykład.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ V. PIERWSZE DNI ZATRUDNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEŁOŻONEGO

 • Efekt pierwszego wrażenia.
 • Omówienie planu wdrożenia – linia czasu, spotkania z pracownikami, bezpośredni kontakt z klientami firmy.
 • Profil stanowiskowy, koszyk zadań i osobista odpowiedzialność.
 • Zaangażowanie Buddy’ego i pozostałych członków zespołu – Informacje oficjalnie oraz nieoficjalne.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ VI. PIERWSZE DNI ZATRUDNIENIA – DODATKOWE WSPARCIE PRACOWNIKA

 • Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Dress code służbowy.
 • Kluczowe aspekty zarządzania zadaniami w czasie.
 • Personal Brand pracownika – przekazanie najlepszych praktyk.
 • Savoir vivre spotkań firmowych.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ VII. DALSZE ETAPY ONBOARDINGU – AKTYWNOŚCI I NARZĘDZIA DLA HR

 • Ankieta satysfakcji kandydata z procesu rekrutacji.
 • Ankieta satysfakcji nowego pracownika z przebiegu pierwszego etapu wdrożenia.
 • Ankieta satysfakcji przełożonego z przebiegu pierwszego etapu wdrożenia.
 • Przygotowanie przełożonych do procesu wdrożenia nowych pracowników – zakres działań.
 • Przygotowanie Buddych do pełnienia swojej roli – zakres działań.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ VIII. DALSZE ETAPY ONBOARDINGU – AKTYWNOŚCI I NARZĘDZIA DLA PRZEŁOŻONEGO

 • Dopasowanie onbordingu do etapu rozwoju wg Blancharda nowego pracownika.
 • Mapa rozwojowa nowego pracownika.
 • Metoda „First 90 Days” Michaela Watkinsa jako narzędzie budujące produktywność od pierwszych dni zatrudnienia.
 • Procedury adaptacyjne, checklisty, dokumenty obiegowe oraz shortlisty dla menedżerów.
 • Włączenie nowego pracownika jako proces zmiany w zespole.
 • Harmonogram monitorowania wdrożenia – template.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.
 • Extended DISC: budowanie odpowiedniej komunikacji oraz wykorzystanie potencjałów i naturalnych predyspozycji każdego z członków zespołu.

MODUŁ IX. INFORMACJA ZWROTNA W PRAKTYCE – dla nowego pracownika, przełożonego i zespołu onbordingu

 • Informacja zwrotna w onbordingu.
 • Kiedy feedback, a kiedy feedforward.
 • MODEL FUKO – gdy potrzebna jest korekta działania.
 • MODEL GROW – na dobry początek.
 • MODEL C5 – wzmocnienie proaktywności.
 • Model GOLD – nauka z doświadczeń.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.
 • Model Pendletona: narzędzie pozwalające przygotować się do przyszłej oceny pracowniczej.

MODUŁ X. JAK UNIKNĄĆ NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW W ONBORDINGU – WDROŻENIU NOWEGO PRACOWNIKA?

 • Minione błędy – analiza przypadków.
 • Opinie wdrożonych a modyfikacje programu.
 • Reakcje stałego zespołu.
 • Wyzwania onboardingu masowego.
 • Wyzwania onboardingu zdalnego.
 • Exit interview.
 • Metodologia DMAIC jako narzędzie służące do pomiaru, analizy, doskonalenia i kontroli procesu onbordingu.

MODUŁ XI. WDROŻENIE PROCESU ONBOARDINGOWEGO W MOJEJ ORGANIZACJI

 • Doprecyzowanie celów.
 • Podział odpowiedzialności wewnątrz organizacji.
 • Analiza działań uwzględnionych w planie procesu onboardingowego na wcześniejszych etapach szkolenia.
 • Plan działania – wdrożenie onboardingu w mojej organizacji.
Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Wprowadzenie do szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources z procesu onboardingowego pracowników wraz z diagnozą potrzeb Kursantów.

MODUŁ I. NAWIGOWANIE WYZWANIAMI – REALIA ONBOARDINGOWE W DZISIEJSZYCH CZASACH

 • Czym jest onboarding czyli wdrożenie nowego pracownika na stanowisko?
 • Rola onboardingu w kształtowaniu strategii personalnej.
 • Persona development – tworzenie profilu reprezentującego typowego pracownika, co pomaga w lepszym zrozumieniu jego potrzeb i oczekiwań.
 • Rola onboardingu w budowaniu poczucia bezpieczeństwa psychologicznego pracownika.
 • Metoda Mindfulness i well-being jako narzędzia redukujące stres u nowych pracowników oraz zwiększające ich poczucia satysfakcji i zaangażowania.
 • Rola onboardingu w niwelowaniu wyzwań rekrutacyjnych w tym skrócenie okresu „Time to Fill” stanowiska.
 • Znaczenie onbordingu w realizowaniu kluczowych wskaźników HR w tym rotacji i retencji pracowników.
 • Przegląd aktualnych badań na temat procesu wdrożenia pracownik.
 • Oczekiwania onboardingowe pracowników a różnice międzypokoleniowe.
 • Praktyki onboardingowe w mojej organizacji – analiza SWOT.

MODUŁ II. DOBRE PRZYGOTOWANIE PROCESU ONBOARDINGU

 • Cele procesu onboardingowego.
 • Proces wdrożenia z perspektywy pracownika, przełożonego, zespołu i organizacji.
 • Etapy projektowania procesu onboardingu – identyfikacja kluczowych obszarów.
 • Rozpoznanie ról i odpowiedzialności w procesie wdrożenia pracowników.
 • Onboarding dopasowany do kultury organizacyjnej i realiów firmy – o co zadbać?
 • Firmowy standard onboardingowy – draft.
 • Plan procesu onboardingowego – template.
 • Agile onboarding – elastyczne dostosowywanie procesu do zmieniających się potrzeb i sytuacji.

MODUŁ III. DZIAŁANIA ONBOARDINGOWE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZATRUDNIENIA

 • Kroki kadrowo-płacowe.
 • Podstawowe przepisy prawa pracy pozwalające odnaleźć się pracownikowi na nowym stanowisku pracy.
 • Pozostałe działania w odpowiedzialności HR.
 • Inicjatywy po stronie przełożonego.
 • Przegląd dobrych praktyk.
 • Check-lista: zadania onboardingowe do wykonania przed pierwszym dniem pracy.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ IV. PIERWSZE DNI ZATRUDNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ HR

 • Działania obligatoryjne i formalne w pierwszych dniach.
 • Działania opcjonalne – przegląd dobrych praktyk.
 • Pakiety powitalne dla nowego pracownika – przegląd standardów oraz nowatorskich pomysłów – nowy pracownik jako ambasador marki.
 • Przewodnik po firmie – biuro, przestrzeń online, otoczenie.
 • Misja, wizja i wartości firmy z wykorzystaniem metod storytellingu.
 • Plan szkolenia onboardingowego – przykład.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ V. PIERWSZE DNI ZATRUDNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEŁOŻONEGO

 • Efekt pierwszego wrażenia.
 • Omówienie planu wdrożenia – linia czasu, spotkania z pracownikami, bezpośredni kontakt z klientami firmy.
 • Profil stanowiskowy, koszyk zadań i osobista odpowiedzialność.
 • Zaangażowanie Buddy’ego i pozostałych członków zespołu – Informacje oficjalnie oraz nieoficjalne.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ VI. PIERWSZE DNI ZATRUDNIENIA – DODATKOWE WSPARCIE PRACOWNIKA

 • Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Dress code służbowy.
 • Kluczowe aspekty zarządzania zadaniami w czasie.
 • Personal Brand pracownika – przekazanie najlepszych praktyk.
 • Savoir vivre spotkań firmowych.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ VII. DALSZE ETAPY ONBOARDINGU – AKTYWNOŚCI I NARZĘDZIA DLA HR

 • Ankieta satysfakcji kandydata z procesu rekrutacji.
 • Ankieta satysfakcji nowego pracownika z przebiegu pierwszego etapu wdrożenia.
 • Ankieta satysfakcji przełożonego z przebiegu pierwszego etapu wdrożenia.
 • Przygotowanie przełożonych do procesu wdrożenia nowych pracowników – zakres działań.
 • Przygotowanie Buddych do pełnienia swojej roli – zakres działań.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.

MODUŁ VIII. DALSZE ETAPY ONBOARDINGU – AKTYWNOŚCI I NARZĘDZIA DLA PRZEŁOŻONEGO

 • Dopasowanie onbordingu do etapu rozwoju wg Blancharda nowego pracownika.
 • Mapa rozwojowa nowego pracownika.
 • Metoda „First 90 Days” Michaela Watkinsa jako narzędzie budujące produktywność od pierwszych dni zatrudnienia.
 • Procedury adaptacyjne, checklisty, dokumenty obiegowe oraz shortlisty dla menedżerów.
 • Włączenie nowego pracownika jako proces zmiany w zespole.
 • Harmonogram monitorowania wdrożenia – template.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.
 • Extended DISC: budowanie odpowiedniej komunikacji oraz wykorzystanie potencjałów i naturalnych predyspozycji każdego z członków zespołu.

MODUŁ IX. INFORMACJA ZWROTNA W PRAKTYCE – dla nowego pracownika, przełożonego i zespołu onbordingu

 • Informacja zwrotna w onbordingu.
 • Kiedy feedback, a kiedy feedforward.
 • MODEL FUKO – gdy potrzebna jest korekta działania.
 • MODEL GROW – na dobry początek.
 • MODEL C5 – wzmocnienie proaktywności.
 • Model GOLD – nauka z doświadczeń.
 • Uzupełnienie planu procesu onboardingowego o działania na tym etapie w mojej firmie.
 • Model Pendletona: narzędzie pozwalające przygotować się do przyszłej oceny pracowniczej.

MODUŁ X. JAK UNIKNĄĆ NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW W ONBORDINGU – WDROŻENIU NOWEGO PRACOWNIKA?

 • Minione błędy – analiza przypadków.
 • Opinie wdrożonych a modyfikacje programu.
 • Reakcje stałego zespołu.
 • Wyzwania onboardingu masowego.
 • Wyzwania onboardingu zdalnego.
 • Exit interview.
 • Metodologia DMAIC jako narzędzie służące do pomiaru, analizy, doskonalenia i kontroli procesu onbordingu.

MODUŁ XI. WDROŻENIE PROCESU ONBOARDINGOWEGO W MOJEJ ORGANIZACJI

 • Doprecyzowanie celów.
 • Podział odpowiedzialności wewnątrz organizacji.
 • Analiza działań uwzględnionych w planie procesu onboardingowego na wcześniejszych etapach szkolenia.
 • Plan działania – wdrożenie onboardingu w mojej organizacji.

Szkolenia uzupełniające

Assessment i Development Cente

Assessment i development center – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia dla firm oraz administracji

Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

 

 

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 1 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Urząd Miejski w Gdańsku; AQ Wiring Systems; GRAVITY PARK Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Dax Cosmetics Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas