HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Organizowane przez Human Skills szkolenia HR Business Partner to potężna dawka fachowej i usystematyzowanej wiedzy z HR Business Partneringu oraz relacji budowanych w biznesowym otoczeniu. Nasze najnowsze szkolenie HR Business Partner w formie kursu otwartego oraz kursu online ukierunkowane jest na wyposażenie uczestników w kluczową dla rozwoju potencjału współczesnej organizacji wiedzę na temat funkcji, ról i zadań Human Resources Business Partnera.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Human Resources Partner to osoba, która wnosi do organizacji szereg cennych wartości. To specjalista w dziedzinie motywowania i wzmacniania zaangażowania pracowników oraz mistrz kompetencji społecznych niezbędnych w nowoczesnym strategicznym partnerstwie.

Otwarte kursy HR Business Partner i ich odpowiedniki w wersji online pozwalają Uczestnikom kursu wypracować kluczowe kompetencje wzmacniające ich pozycję w roli eksperta w zakresie budowania zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów.

Szkolenia dla HR z tej tematyki rekomendujemy wszystkim, którzy dążą do pogłębionego zrozumienia kluczowej roli Human Resources Business Partnera w organizacji i chcą poszerzyć wiedzę na temat wszystkich procesów HR oraz zależności między nimi. Zarówno otwarty kurs Human Resources Business Partner z naszej najnowszej oferty, jak i jego wariant w formie online, wyposaża Uczestników szkolenia w najskuteczniejsze narzędzia zarządzania personelem niezastąpione w realizacji zadań Business Partnera, przygotowuje do prowadzenia trudnych rozmów, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów w sposób, który pozwala minimalizować wszelkie straty w relacjach biznesowych. Nasze szkolenia Human Resources z dziedziny Business Partner koncentrują się ponadto na kształceniu kompetencji szczególnie przydatnych na stanowiskach powołanych do wspierania kadry kierowniczej w procesach zarządzania kapitałem ludzkim.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego oraz pracowników spokrewnionych działów organizujemy w formie kursu otwartego prowadzonego w naszej siedzibie, a także wygodnego warsztatu online, który umożliwia naukę z dowolnego miejsca i w najbardziej odpowiednich dla Uczestników okolicznościach. Szkolenie Human Resources Business Partner w obu tych wariantach jest dla Kursantów niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z osobami zatrudnionymi w innych organizacjach i wypracowania na tej podstawie własnego zindywidualizowanego warsztatu pracy. Nasze szkolenia HR online dla firm, instytucji publicznych i osób prywatnych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji projektujemy na podstawie wnikliwej analizy aktualnych potrzeb szkoleniowych nowoczesnych organizacji oraz współczesnych realiów biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nasze profesjonalne szkolenia HR Business Partner już dziś!

Human Resources Business Partner – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

HR Biznes Partner szkolenie

Organizowane przez Human Skills szkolenia HR Business Partner to potężna dawka fachowej i usystematyzowanej wiedzy z HR Business Partneringu oraz relacji budowanych w biznesowym otoczeniu. Nasze najnowsze szkolenie HR Business Partner w formie kursu otwartego oraz kursu online ukierunkowane jest na wyposażenie uczestników w kluczową dla rozwoju potencjału współczesnej organizacji wiedzę na temat funkcji, ról i zadań Human Resources Business Partnera.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Human Resources Partner to osoba, która wnosi do organizacji szereg cennych wartości. To specjalista w dziedzinie motywowania i wzmacniania zaangażowania pracowników oraz mistrz kompetencji społecznych niezbędnych w nowoczesnym strategicznym partnerstwie.

Otwarte kursy HR Business Partner i ich odpowiedniki w wersji online pozwalają Uczestnikom kursu wypracować kluczowe kompetencje wzmacniające ich pozycję w roli eksperta w zakresie budowania zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów.

Szkolenia dla HR z tej tematyki rekomendujemy wszystkim, którzy dążą do pogłębionego zrozumienia kluczowej roli Human Resources Business Partnera w organizacji i chcą poszerzyć wiedzę na temat wszystkich procesów HR oraz zależności między nimi. Zarówno otwarty kurs Human Resources Business Partner z naszej najnowszej oferty, jak i jego wariant w formie online, wyposaża Uczestników szkolenia w najskuteczniejsze narzędzia zarządzania personelem niezastąpione w realizacji zadań Business Partnera, przygotowuje do prowadzenia trudnych rozmów, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów w sposób, który pozwala minimalizować wszelkie straty w relacjach biznesowych. Nasze szkolenia Human Resources z dziedziny Business Partner koncentrują się ponadto na kształceniu kompetencji szczególnie przydatnych na stanowiskach powołanych do wspierania kadry kierowniczej w procesach zarządzania kapitałem ludzkim.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego oraz pracowników spokrewnionych działów organizujemy w formie kursu otwartego prowadzonego w naszej siedzibie, a także wygodnego warsztatu online, który umożliwia naukę z dowolnego miejsca i w najbardziej odpowiednich dla Uczestników okolicznościach. Szkolenie Human Resources Business Partner w obu tych wariantach jest dla Kursantów niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z osobami zatrudnionymi w innych organizacjach i wypracowania na tej podstawie własnego zindywidualizowanego warsztatu pracy. Nasze szkolenia HR online dla firm, instytucji publicznych i osób prywatnych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji projektujemy na podstawie wnikliwej analizy aktualnych potrzeb szkoleniowych nowoczesnych organizacji oraz współczesnych realiów biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nasze profesjonalne szkolenia HR Business Partner już dziś!

Cele i Korzyści

Przygotowane przez ekspertów Human Skills szkolenia HR Business Partner gruntownie przygotowują Uczestników kursów do roli fachowego doradcy, stratega i projektanta złożonych procesów związanych z zarządzaniem personelem, które mają fundamentalne znaczenie dla planów biznesowych firm i organizacji. Oferowane przez nas szkolenie HR Business Partner rozwija kluczowe umiejętności i kompetencje efektywnie działającego Partnera Biznesowego HR, zdolnego przeprowadzić personel przez różnorodne zmiany, motywować pracowników i skutecznie angażować do działania. Nasze kursy HR Business Partner koncentrują się na pogłębianiu specjalistycznej wiedzy i nauce praktycznych umiejętności tworzących warsztat profesjonalnego HR BP. Otwarte szkolenia dla HR oraz kursy online z powyższego obszaru są najskuteczniejszą metodą przygotowania pracowników zatrudnionych w działach kadr do roli sprawnych strategów wspierających kadrę kierowniczą. Zaprojektowany przez nas kurs Human Resources Business Partner daje firmom i organizacjom możliwość wykształcenia biegłego analityka, taktyka i mediatora w jednej osobie, a Uczestnikom pozwala zmaksymalizować potencjał zawodowy w obszarach działania nowocześnie pojętego Partnera Biznesowego HR.

Otwarte szkolenia Human Resources BP oraz ich odpowiedniki oferowane jako zajęcia online odwołują się do najaktualniejszej wiedzy i bazują na uznanych powszechnie koncepcjach zarządzania kapitałem ludzkim. Programy naszych kursów z dziedziny Business Partneringu wzbogacone są o przykłady zaczerpnięte z życia oraz wnikliwe analizy rzeczywistych, a nie wymyślonych przypadków. To sprawia, że proponowane przez Human Skills kursy HR i szkolenia działu personalnego uczą tego, co naprawdę jest przydatne i potrzebne na stanowisku HR BP w nowocześnie zarządzanej organizacji. Gwarantujemy, że szkolenie Human Resources Business Partner pomoże naszym Kursantom lepiej zrozumieć współczesne realia biznesowe oraz szczególną rolę, jaką pełni w firmie HR Business Partner. Skutecznie uczymy, jak efektywnie współdziałać, inicjować i wdrażać zmiany w organizacji z pełną dbałością o sukces firmy oraz dobro całego jej personelu.

Otwarte szkolenia HR Business Partner oraz kursy online w naszej szkole to nowoczesne i wyjątkowo praktyczne kursy o najwyższym standardzie, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty. Gwarantujemy, że ich jakość oraz poziom merytoryczny nie mają sobie równych.

Jakie korzyści oferują szkolenia HR Business Partner z naszej oferty?

Proponowane przez nas szkolenie HR Business Partner kompleksowo przygotowuje Kursantów do roli profesjonalnego doradcy, stratega i mediatora, który projektuje i wdraża w firmie rozwiązania i procesy w obszarze zarządzania personelem. Otwarte Kursy HR Business Partner oraz ich odpowiedniki organizowane w formule online wyposażają w wiedzę o wyjątkowych możliwościach Biznes Partnera HR, a także doskonalą umiejętności i kompetencje konieczne do wypełniania zadań na stanowisku HR BP i pokrewnych mu stanowiskach.

Szkolenia dla HR z Business Partneringu wyposażają Uczestników w specjalistyczną wiedzę o:

 • specyficznej roli i funkcji Human Resources Business Partnera we współczesnych realiach biznesowych;
 • metodach i technikach projektowania optymalnych procesów i narzędzi HR;
 • zasadach i technikach tworzenia i wzmacniania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu;
 • modelach zarządzania zmianą z zachowaniem ekonomii zaufania i partnerstwa;
 • skutecznych technikach rozwiązywania konfliktów z troską o minimalizowanie strat w obszarze biznesowych relacji.

Otwarty kurs Human Resources Business Partner oraz kurs online poszerzają i uzupełniają zasób wiedzy Kursantów z różnorodnych dziedzin o kluczowym znaczeniu dla osób realizujących zadania w dziale HR, takich jak m.in.: komunikacja, motywowanie, zarządzanie kapitałem ludzkim czy rekrutacja.

Szkolenia Human Resources Business Partner kształcą profesjonalne umiejętności:

 • określania zasad i wytycznych zmierzających do optymalizacji procesów HR oraz definiowania wskaźników ich skuteczności;
 • rekomendowania odpowiednich metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla organizacji;
 • wnikliwego analizowania zmian zachodzących w organizacji oraz wsparcia w ich optymalizacji;
 • prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, konstruktora porozumienia w celu wypracowania rozwiązań najlepszych dla obu stron mediacji.

Otwarte kursy HR, szkolenia działu personalnego i kursy online szkolące kandydatów na posady Business Partnera trenują umiejętność rozwiązywania rzeczywistych i palących problemów oraz wyposażają w komplet skutecznie działających narzędzi niezbędnych do mistrzowskiego wykonywania zadań Biznes Partnera HR.

Szkolenie Human Resources Business Partner szlifuje unikatowe kompetencje związane z:

 • definiowaniem roli, funkcji i zadań wymaganych od profesjonalnego HR BP;
 • kompleksowym rozumieniem roli HR Business Partnera w firmie i dogłębnym pojmowaniem wszystkich procesów w obszarze HR;
 • wykorzystaniem najważniejszych narzędzi zarządzania personelem stosowanych przez HR BP;
 • wspieraniem kadry managerskiej w procesach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim;
 • pracą z kluczowymi metodami wykorzystywanymi przez Human Resources Business Partnera – coachingowymi, zarządzania konfliktami, organizowania i prowadzenia spotkań oraz wdrażania różnorodnych zmian w organizacji.

Nasze szkolenia HR Business Partner rozwijają i doskonalą kluczowe kompetencje ogólne i stanowiskowe o charakterze miękkim i twardym, bez których nie może obejść się efektywnie działający HR BP we współczesnym świecie.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
11-12.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
05-06.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
01-02.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
06-07.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA HR BUSINESS PARTNER – KURS ONLINE

Szkolenie HR Business Partner w formie warsztatu online to wygodny sposób podnoszenia kwalifikacji, który pozostawia Kursantom wielką swobodę w doborze okoliczności szkolenia. Nasze zdalne kursy HR Business Partner projektujemy, uwzględniając wszystkie istotne potrzeby szkoleniowe współczesnych oraz najważniejsze oczekiwania osób zainteresowanych własnym rozwojem w sposób skuteczny, wygodny oraz z dowolnego miejsca. Nasze szkolenia dla HR w wersji online to doskonale dopracowane i łatwe w obsłudze kursy, które odbywają się na platformie Clickmeeting lub Zoom w atrakcyjnych dla ich Uczestników terminach. Na organizowany online przez Human Skills kurs Human Resources Business Partner można pozyskać dofinansowanie z BUR lub KFS!

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Program szkolenia Human Resources dla aktualnych i przyszłych Biznes Partnerów HR obejmuje 7 segmentów tematycznych, które poprzedzone są krótkim wstępem i zakończone podsumowaniem utrwalającym najważniejsze zagadnienia. Zdalne kursy HR, szkolenia działu personalnego i kandydatów na pracowników tych działów są ukierunkowane na rozwój umiejętności praktycznych, stąd ich program obfituje w różnorodne przykłady, wskazówki oraz kompendia dobrych praktyk. Szkolenie Human Resources Business Partner w wersji online zaznajamia Kursantów z najnowszymi koncepcjami, metodami oraz narzędziami pracy. Są to m.in.: model GROW, Design Thinking czy metodyka Agile.

Szkolenia HR Business Partner w wersji online kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia profesjonalnego kursu w Human Skills!

 

Szczegółowy program szkolenia HR Business Partner: „HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych”.

Wstęp. Szkolenie HR w wersji online rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia w tematykę zajęć oraz omówienia spraw organizacyjnych. Kursy HR przebiegają w oparciu o diagnozę celów i potrzeb szkoleniowych Kursantów – ich programy mogą być modyfikowane w taki sposób, by jak najbardziej odpowiadały indywidualnym oczekiwaniom Uczestników warsztatu.

 

Moduł I. Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w kontekście wymagań współcześnie pojmowanego Human Resources.
 • Role Human Resources BP wypracowane na podstawie modelu Ulricha i oczekiwań biznesu.
 • Budowanie strategii Human Resources w zgodzie ze strategią biznesu – HR Business Partner jako partner strategiczny.

Moduł II. HR Business Partner – kluczowe funkcje i kompetencje

 • Ekspert funkcjonalny w dziedzinie procesów Human Resources oraz tereny jego działania.
 • Developer kapitału intelektualnego i kluczowe zadania HR BP wspierające rozwój i sukces biznesu.
 • Human Resources Business Partner jako agent zmiany.
 • Definicja i selekcja kluczowych kompetencji dla Biznes Partnera HR.

Moduł III. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Coaching jako skuteczne narzędzie HR Business Partner stosowane w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Techniki wywierania wpływu – konstruktywne i o innym charakterze wykorzystywane w procesie tworzenia ekonomii zaufania.
 • Analiza transakcyjna jako model pozycji komunikacyjnych i percepcyjnych w zadaniach HR BP.
 • Dobre prezentacje i spotkania biznesowe w dniu codziennym HR Biznes Partnera, czyli to the point.

Moduł IV. Human Resources Business Partner w procesach pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników

 • Kompetencje i umiejętności wspomagające realizację celów organizacji, czyli people analytics.
 • Budowanie marki pracodawcy jako droga pozyskania najlepszych pracowników – employer branding.
 • Skuteczne techniki i metody pozyskiwania najbardziej wartościowych i najlepiej dopasowanych do specyfiki organizacji kandydatów do pracy.
 • Budowanie zaangażowania personelu poprzez wdrożenie onboardingu o systemowym charakterze.
 • Programy talentowe – rozwijanie wszystkich pracowników czy rozwój wybranych?

Moduł V. Human Resources Business Partner i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez optymalizację procesów Human Resources

 • Cyfryzacja procesów miękkich – programy i systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR oraz „zwinne” podejście w stylu Agile w nowoczesnym Human Resources.
 • Koncepcje: Design Thinking i service design w optymalizacji procesów HR.
 • Grywalizacja jako unikatowe narzędzie Human Resources.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – kluczowe wskaźniki HR.

Moduł VI. Human Resources BP jako inspirator, inicjator i wspierający w procesie zmiany

 • Model zarządzania zmianą „3D”.
 • Kluczowe etapy zarządzania zmianą oraz tzw. uważność w programowaniu zmiany.
 • Lider i ekspert zmiany oraz jego szczególna rola – zadania i kompetencje przynależne Human Resources Business Partnerowi.
 • Główne przyczyny porażek w finalizowaniu zmiany oraz metody eliminowania niepowodzeń.

Moduł VII. Human Resources BP jako mediator i budowniczy porozumienia

 • Konflikty w miejscu pracy – korzyści i zagrożenia.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Techniki i sposoby analizy konfliktu, czyli first step do wyeliminowania sytuacji konfliktowej.
 • 5 skutecznych metod zapobiegania konfliktom w organizacji.

Podsumowanie szkolenia dla HR wraz z powtórzeniem najważniejszych wiadomości. Kurs Human Resources Business Partner online na finalnym etapie koncentruje się na utrwaleniu zdobytej wiedzy i pogłębia ją o refleksje Kursantów. W czasie podsumowania szkolenia Human Resources z obszaru Business Partner sporządzane są ponadto osobiste check-listy. Kursy HR i szkolenia działu personalnego organizowane online uzupełniamy następnie bezpłatną opieką poszkoleniową. Szkolenie Human Resources:HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych” online kończy się przyznaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie profesjonalnego szkolenia HR w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA HR BUSINESS PARTNER – STACJONARNE SZKOLENIE HR

Kursy HR Business Partner w formule zajęć stacjonarnych to kompleksowe warsztaty kształcące kluczowe kompetencje wymagane od specjalisty zatrudnionego jako HR Business Partner lub na pokrewnym stanowisku. Szkolenia dla HR organizowane stacjonarnie odbywają się w naszej głównej siedzibie – doskonale skomunikowanym z resztą stolicy oraz innymi miastami centrum szkoleniowym Human Skills. Wszyscy zaproszeni do nas goście zapisani na otwarty kurs Human Resources Business Partner mogą liczyć na komfortowe warunki, wyjątkowo przyjazną atmosferę, przerwę na kawę, przekąski i obiad oraz pełen pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Klienci i Kursanci wybierający stacjonarne szkolenia Human Resources przygotowujące do profesji HR Business Partnera lub wykonywania jego zadań w ramach obowiązków zawodowych mogą liczyć na dofinansowanie ze strony BUR bądź KFS. Otwarte kursy HR, szkolenia działu personalnego i przyszłych pracowników działu kadr zostały zaprojektowane jako jednodniowe intensywne kursy praktyczne składające się z 7 modułów tematycznych. Stacjonarne szkolenie Human Resources HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych” kończy się wystawieniem certyfikatu potwierdzającego ukończenia profesjonalnego szkolenia HR w Human Skills.

 

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia HR Business Partner: „HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych”.

Wstęp. Stacjonarne szkolenie HR w części wprowadzającej przewiduje wnikliwą diagnozę potrzeb szkoleniowych Kursantów, zdefiniowanie celów szkolenia oraz blok poświęcony sprawom organizacyjnym. Kursy HR organizowane w naszej siedzibie charakteryzuje duża elastyczność programowa – eksperci prowadzący nasze stacjonarne szkolenia dla HR z obszaru HR Business Partner w razie potrzeby na bieżąco wzbogacają treść i formę warsztatów, tak aby kurs Human Resources spełniał oczekiwania danej grupy szkoleniowej. W programie opisywanego szkolenia Human Resources przewidziane zostały ponadto różne formy ćwiczeń praktycznych umożliwiających utrwalenie i pogłębienie zdobytej wiedzy w działaniu.

 

Moduł I. Rola, funkcje, zadania oraz kompetencje Human Resources Business Partnera

 • Wielozadaniowy model Dave’a Ulricha we współczesnym Human Resources.
 • Role HR Business Partnera według modelu Ulricha i oczekiwań stawianych przez biznes.
 • Budowanie skutecznej strategii Human Resources w zgodności ze strategią biznesu – HRBP jako partner strategiczny w organizacji.

Moduł II. Kluczowe kompetencje i funkcje Human Resources BP

 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów Human Resources oraz zakres jego zadań.
 • Developer kapitału intelektualnego i zadania HR BP ukierunkowane na rozwój i sukces w biznesie.
 • Human Resources BP jako agent zmiany.
 • Zdefiniowanie i omówienie najważniejszych kompetencji dla Business Partnera HR.

Moduł III. Human Resources BP i jego efektywność osobista w codziennych zadaniach

 • Coaching jako narzędzie HR Business Partner w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Przegląd technik wywierania wpływu i ich przydatność w procesie budowania ekonomii zaufania.
 • Analiza transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w zadaniach HR Biznes Partnera.
 • Prezentacje, wystąpienia i spotkania biznesowe w codzienności HR Business Partnera, czyli to the point.

Moduł IV. Rola Human Resources Business Partnera w pozyskiwaniu i utrzymywaniu najlepszych pracowników

 • Kompetencje wspomagające realizację celów biznesowych (people analytics).
 • Budowanie silnego i atrakcyjnego wizerunku pracodawcy jako droga do zdobycia najlepszych pracowników – employer branding.
 • Efektywne metody i techniki werbowania wartościowych i najlepiej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Budowanie zaangażowania kadr poprzez onboarding o charakterze systemowym.
 • Programy rozwoju talentów – rozwój wszystkich czy wybranych pracowników?

Moduł V. Human Resources BP i jego wpływ na siłę organizacji poprzez optymalizację procesów HR

 • Digitalizacja i automatyzacja procesów miękkich – programy i systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR oraz specyfika podejścia w stylu Agile.
 • Koncepcje: service design oraz Design Thinking w optymalizacji kluczowych procesów HR.
 • Grywalizacja jako wartościowe narzędzie HR.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – priorytetowe wskaźniki HR.

Moduł VI. HR Business Partner – inspirator, inicjator i wsparcie w procesie zmiany

 • Model zarządzania zmianą „3D” z omówieniem.
 • Kolejne etapy w zarządzaniu zmianą oraz tzw. uważność w planowaniu zmiany w organizacji.
 • Lider i ekspert zmiany – zadania i kompetencje przynależne HR Biznes Partnerowi.
 • Częste przyczyny porażek w procesie przechodzenia przez zmiany oraz metody ich niwelowania.

Moduł VII. Human Resources Biznes Partner jako sprawny mediator i budowniczy porozumienia

 • Konflikty – korzyści i zagrożenia płynące z konfliktów w miejscu pracy.
 • Strategie i metody rozwiązywania różnorodnych konfliktów.
 • Techniki i metody analizy konfliktu.
 • Najskuteczniejsze metody zapobiegania konfliktom w miejscu pracy.

Podsumowanie szkolenia Human Resources Biznes Partner. Stacjonarne kursy HR i szkolenia działu personalnego uzupełniamy na życzenie darmową opieką poszkoleniową ze strony naszych ekspertów. Szkolenie Human Resources doskonalące kompetencje HR Biznes Partnerów kończy się wystawieniem świadectwa ukończenia szkolenia HR HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych”.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Assessment i Development Cente

Assessment i development centre – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia dla firm oraz administracji

Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Pani Marzena to osoba posiadająca obszerną wiedzę dotyczącą tematyki zarządzania ludźmi, którą chętnie się dzieli. W jasny, zrozumiały sposób przedstawia pomysłu, rozwiązania konkretnych problemów personalnych. Jest osobą godną polecenia.

Beata Jędryczka, Manager HR

I.M.C. Engineering Poland Sp. z.o.o.

„Ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenie po szkoleniu. Czuję się zadowolona z informacji, które uzyskałam. Szkolenie było naprawdę bardzo korzystne i wyjątkowo mi się podobało. Na pewno prowadzący był dużą częścią tego sukcesu. Dziękuje za szkolenie.”

Która część szkolenia najbardziej Ci się przyda w pracy?

Zarządzanie zmianą, konfliktami z zasady wpływu społecznego oraz metody radzenia sobie z konfliktem z rozwiazywanie konfliktów, agile, design thinking z konflikty, optymalizacja procesów.

Jak zastosujesz w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia? 

„Wykorzystanie modelu GROW do pracy z kandydatami wewnętrznymi, wykorzystanie technik coachingu w codziennej pracy z biznesem, rozwiązywanie konfliktów, analiza danych i wprowadzanie, będę bardziej świadomie podchodzić do ewentualnych konfliktów i z większa świadomością będę je rozwiązywać; lepiej rozumiem role HR BP w organizacjach i zakres odpowiedzialności.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 5 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu Human Resources Business Partner, firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Accenture, Western Union International Bank GmbH, Lidl, PLAYBOOK ENGINEERING SP. Z O.O., SOFTINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ingka Business Service Center Sp. z o.o., DEVIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CBRE GWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ecovadis Polska Sp. z o. o., CBRE Business Services Organisation Sp. z o.o.., PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O., Ministerstwo klimatu i środowiska, HARIBO SP. Z O.O., Polcode Sp. z o.o., Ingka Business Service Center Sp. z o.o., PGS SOFTWARE SP. Z O.O., eMGrow Monika Ryndzionek, P.I.W. Wifama-Prexer Sp. z o.o., Better Energy Poland., WIKA Polska Sp. z o.o., Cargotec Polska, Volkswagen Group Services sp. z o.o., Kontakt-Simon S.A.,PROOPTIMUM ANDRZEJ LUŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,FDM Grupa Polska sp. z o.o., Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Predica BMC Sp. z o.o., Ricoh Polska Sp. z o.o., Keino Grupa Sp. z o.o., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Nimbe Venturo Studio Sp. z o.o., GT Poland Sp. z o.o., Nethone Sp. z o.o., Dinopol Sp. z o.o., Unibep S.A, PARP, Bain Global Business Services Center Sp. z o.o., OFERTEO S.A, Objectivity Sp. z o.o., x-kom Sp. z o.o., Zalando SE, Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o., Amway Business Centre Europe Sp. z o.o., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Marion Sp. z o.o., Yarrl S.A., Cofidis S.A., PVE Development Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas