Assessment i Development Cente

Assessment i development centre – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia HR z obszaru Assessment i Development Center mają na celu wykształcenie umiejętności badania kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienia wagi poszczególnych zdolności oraz wypracowanie umiejętności sprawnego ich wykorzystania. Szkolenie HR dotyczące diagnostyki kompetencji jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na lepsze i bardziej racjonalne spożytkowanie potencjału drzemiącego w pracownikach. Kursy HR z dziedziny Assessment i Development Center przygotowują specjalistów z działu kadr, managerów i osoby zajmujące się zadaniami rekrutacyjnymi do sprawnego odkrywania kluczowych kompetencji pracowników i zarządzania nimi w taki sposób, by każdy członek organizacji mógł wnosić optymalny wkład zawodowy w jej rozwój i sukces. Przygotowane przez nas otwarte szkolenia dla HR, liderów i przyszłych pracowników działów personalnych uczą efektywnego zarządzania kompetencjami i talentami pracowniczymi oraz biegłego posługiwania się z metodami Assessment i Development Centre, kompleksowo przygotowując do profesjonalnego realizowania zadań asesora w czasie sesji Assessment i Development Centre.

Otwarty kurs Human Resources „Assessment i Development Centre” to obowiązkowa pozycja szkoleniowa dla firm i instytucji, które priorytetowo traktują efektywność pracowników i dążą do zwiększenia ich wydajności. Szkolenia Human Resources z tej tematyki to również doskonała okazja dla wszystkich osób ubiegających się o pracę na stanowiskach w dziale kadr – opracowane przez naszych ekspertów kursy HR i szkolenia działu personalnego podniosą Twoje kwalifikacje i istotnie zwiększą Twoje szanse na angaż w organizacji, z którą chcesz związać swoją przyszłość.

Otwarte szkolenie Human Resources dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń organizujemy zarówno jako klasyczny stacjonarny kurs, jak i nowoczesne i wyjątkowo wygodne dla zabieganych – szkolenie w formule online. Niezależnie od wybranego wariantu Kursanci wybierający otwarte szkolenia HR z dziedziny Assessment i Development Centre z naszej oferty mogą dodatkowo liczyć na inspirującą wymianę doświadczeń z innymi Uczestnikami zajęć oraz dostosowanie programu warsztatów do indywidualnych potrzeb szkoleniowych konkretnych grup biorących udział w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!

Assessment i development centre – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Assessment i Development Cente

Szkolenia HR z obszaru Assessment i Development Center mają na celu wykształcenie umiejętności badania kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienia wagi poszczególnych zdolności oraz wypracowanie umiejętności sprawnego ich wykorzystania. Szkolenie HR dotyczące diagnostyki kompetencji jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na lepsze i bardziej racjonalne spożytkowanie potencjału drzemiącego w pracownikach. Kursy HR z dziedziny Assessment i Development Center przygotowują specjalistów z działu kadr, managerów i osoby zajmujące się zadaniami rekrutacyjnymi do sprawnego odkrywania kluczowych kompetencji pracowników i zarządzania nimi w taki sposób, by każdy członek organizacji mógł wnosić optymalny wkład zawodowy w jej rozwój i sukces. Przygotowane przez nas otwarte szkolenia dla HR, liderów i przyszłych pracowników działów personalnych uczą efektywnego zarządzania kompetencjami i talentami pracowniczymi oraz biegłego posługiwania się z metodami Assessment i Development Centre, kompleksowo przygotowując do profesjonalnego realizowania zadań asesora w czasie sesji Assessment i Development Centre.

Otwarty kurs Human Resources „Assessment i Development Centre” to obowiązkowa pozycja szkoleniowa dla firm i instytucji, które priorytetowo traktują efektywność pracowników i dążą do zwiększenia ich wydajności. Szkolenia Human Resources z tej tematyki to również doskonała okazja dla wszystkich osób ubiegających się o pracę na stanowiskach w dziale kadr – opracowane przez naszych ekspertów kursy HR i szkolenia działu personalnego podniosą Twoje kwalifikacje i istotnie zwiększą Twoje szanse na angaż w organizacji, z którą chcesz związać swoją przyszłość.

Otwarte szkolenie Human Resources dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń organizujemy zarówno jako klasyczny stacjonarny kurs, jak i nowoczesne i wyjątkowo wygodne dla zabieganych – szkolenie w formule online. Niezależnie od wybranego wariantu Kursanci wybierający otwarte szkolenia HR z dziedziny Assessment i Development Centre z naszej oferty mogą dodatkowo liczyć na inspirującą wymianę doświadczeń z innymi Uczestnikami zajęć oraz dostosowanie programu warsztatów do indywidualnych potrzeb szkoleniowych konkretnych grup biorących udział w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!

Cele i Korzyści

Otwarte szkolenia HR z dziedziny Assessment i Development Centre są ukierunkowane na kształcenie praktycznych kompetencji i umiejętności o decydującym znaczeniu w realizacji zadań na stanowiskach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Szkolenie HR „Assessment i Development Centre” w holistyczny sposób przygotowuje Kursantów do roli asesorów w czasie sesji badającej kompetencje pracowników i uczy, jak umiejętnie analizować i wykorzystać wiedzę zdobytą podczas takiej sesji. Opracowane przez nas stacjonarne i zdalne kursy HR z tej dziedziny wyposażają w rzetelną i usystematyzowaną wiedzę na temat metod, zasad analizy i oceny sesji Assessment Centre i Development Centre, a także pogłębiają kluczowe w dzisiejszych realiach biznesowych kompetencje związane z budowaniem potencjału kadrowego, kierowaniem nim i udzielaniem wartościowego feedbacku. Nasze szkolenia dla HR kształcą specjalistów świadomie tworzących swój warsztat pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych i najefektywniejszych narzędzi HR.

Kurs Human Resources „Assessment i Development Centre” koncentruje się na przekazywaniu aktualnej wiedzy i wprowadza Kursantów w świat problemów, z którymi borykają się współczesne organizacje, aby każdy Uczestnik warsztatów mógł po ich ukończeniu poprawnie reagować na wyzwania dnia dzisiejszego i nadchodzącej przyszłości. Otwarte szkolenia Human Resources z omawianej tematyki zostały opracowane przez cenionych w swoich dziedzinach ekspertów i doświadczonych trenerów, dzięki czemu nasze kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry managerskiej uczą tego, co faktycznie przydatne w procesach zarządzania kompetencjami we współczesnych realiach biznesowych. Program, według którego realizowane jest otwarte szkolenie Human Resources „Assessment i Development Centre”, staramy się ponadto każdorazowo dostosowywać do potrzeb i oczekiwań danej grupy szkoleniowej, by Klienci wybierający szkolenia HR w Human Skills odnieśli maksymalne korzyści z udziału w kursie i kształcili najistotniejsze dla siebie umiejętności.

Jakie korzyści oferują szkolenia HR „Assessment i Development Centre” w Human Skills?

Szkolenie HR „Assessment i Development Centre” to wyjątkowo praktyczny kurs specjalistycznej wiedzy kształcący kompetencje niezbędne do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kompetencjami i talentami pracowników. Nasze kursy HR z tej kluczowej dla strategii biznesowych dziedziny nastawione są na kształcenie konkretnych umiejętności oraz naukę biegłego posługiwania się metodami Assessment Centre i Development Centre w codziennych zadaniach zawodowych. Organizowane przez nas stacjonarne i zdalne kursy z zarządzania kompetencjami są unikatową okazją do pogłębiania wiedzy o procesach HR, wymiany doświadczeń z naszymi wysoko wykwalifikowanymi ekspertami i współuczestnikami szkolenia oraz niepowtarzalną szansą na poznanie szerokiej listy tzw. dobrych praktyk przydatnych w pracy w dziale personalnym.

Szkolenia dla HR z powyższego tematu wyposażają Kursantów w specjalistyczną wiedzę o:

 • metodach, zasadach analizy i dobrej oceny sesji Assessment i Development Centre;
 • sposobach rozpoznawania i badania kompetencji na danym profilu stanowiska oraz diagnozowaniu możliwości rozwojowych pracowników;
 • specyfice działań przynależnych roli asesora, obserwacji asesorskiej i czynnościach z nią związanych;
 • regułach tworzenia konstruktywnego feedbacku.

Otwarty kurs Human Resources „Assessment i Development Centre” to solidna dawka sprawdzonej i usystematyzowanej wiedzy na temat efektywnej oceny kompetencji i metodach odkrywania mocnych stron pracowników.

Szkolenia Human Resources dotyczące zarządzania kompetencjami kształcą praktyczne umiejętności:

 • budowania słownika zawierającego definicje kompetencji do zastosowania w czasie sesji Assessment Centre bądź Development Centre;
 • odróżniania kompetencji pobocznych od kompetencji głównych;
 • tworzenia wskaźników i właściwych pytań do określonych kompetencji;
 • badania kompetencji wraz z umiejętnym doborem właściwych ćwiczeń;
 • opracowywania ćwiczeń weryfikujących potencjał, umiejętności, talenty i kompetencje;
 • tworzenia cząstkowego i końcowego raportu dla sesji AC lub DC.

Otwarte kursy HR, szkolenia działu personalnego i przyszłych specjalistów działów kadr kształcą profesjonalne umiejętności i trenują kluczowe czynności wymagane do planowania, przeprowadzania i analizowania wyników badań kompetencyjnych.

Prezentowane szkolenie Human Resources pogłębia pożądane w HR kompetencje związane z:

 • budowaniem potencjału kadrowego i zarządzania nim;
 • udzielaniem rzeczowego i konstruktywnego feedbacku;
 • analizy danych i wyciągania z nich strategicznych wniosków.

Zdalne i stacjonarne szkolenia HR z obszaru Assessment Centre i Development Centre to skuteczne narzędzia nabywania wyspecjalizowanych i ogólnych kompetencji niezbędnych do profesjonalnej realizacji zadań osób zatrudnionych w działach kadr, kierowników, liderów i osób zajmujących się rekrutacją i selekcją pracowników.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
06-07.06.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
17-18.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
19-20.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
06-07.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
25-26.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA HR ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE – STACJONARNE SZKOLENIE HR

Stacjonarne kursy HR poświęcone Assessment i Development Center organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie – komfortowo zaaranżowanej i dobrze skomunikowanej z otoczeniem kamienicy w centrum miasta. Szkolenia dla HR prowadzone w trybie stacjonarnym odbywają się w doskonale wyposażonym i przyjaznym środowisku.

Otwarty kurs Human Resources „Assessment i Development Centre” ma charakter otwartej sesji szkoleniowej nastawionej na trening praktycznych umiejętności. Standardowy program szkolenia Human Resources z obszaru AC/DC został zaprojektowany jako intensywny jednodniowy kurs, na który składa się kilka głównych modułów tematycznych. Harmonogram kursu przewiduje przerwy, w czasie których Uczestnicy warsztatów mogą skorzystać z przygotowanego poczęstunku i kawy, a także zjeść obiad w lokalnej restauracji. Organizowane w naszym centrum szkoleniowym otwarte kursy HR i szkolenia działu personalnego w swojej cenie zawierają już koszt przekąsek, obiadu oraz kompletu materiałów szkoleniowych.

Stacjonarne szkolenie Human Resources z metodyki Assessment Centre i Development Centre rozpoczyna się od wstępu, którego kluczowym etapem jest diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki czemu program szkolenia HR, treści i metody nauczania mogą być każdorazowo dostosowywane do faktycznego zapotrzebowania ujawnianego przez daną grupę szkoleniową.

Szczegółowy program szkolenia HR Assessment i Development Centre – kurs stacjonarny

Stacjonarne szkolenie HR: Jak profesjonalnie zorganizować ośrodek badania kompetencji, zaplanować zadania, być asesorem i przygotować dobrej jakości raporty?

Stacjonarne kursy HR z dziedziny Assessment Centre i Development Centre zostały zaprojektowane jako jednodniowa intensywna sesja szkoleniowa. Program prezentowanego szkolenia dla HR zakłada zastosowanie najskuteczniejszych form i metod nauczania, które koncentrują się na praktycznych umiejętnościach. Kurs Human Resources opiera się m.in. na wykładach, prezentacjach konkretnych przykładów, panelach dyskusyjnych oraz ćwiczeniach indywidualnych i grupowych. Stacjonarne szkolenia Human Resources poświęcone badaniu kompetencji pracowników przebiegają według zestandaryzowanego planu, który może być jednak zmodyfikowany przez trenera po uwzględnieniu potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Stacjonarne kursy HR, szkolenia działów personalnych i przyszłych pracowników działów kadr z metodyki AC/DC w swoim harmonogramie przewidują wstęp z diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, 7 modułów tematycznych z ćwiczeniami oraz zakończenie warsztatów, które służyć ma podsumowaniu najistotniejszych treści oraz przygotowaniu do podjęcia zadań asesora w czasie sesji Assessment Centre i Development Centre. Stacjonarne szkolenie Human Resources „Assessment i Development Centre” kończy się pozyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego kursu w Human Skills.

Wprowadzenie do kursu. Wstęp – omówienie celów szkolenia HR wraz z diagnozą potrzeb jego Uczestników.

Moduł I. Metoda Assessment Center i Development Center

 • Charakterystyka metody AC/DC – pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
 • Walory i wady projektów w kontekście budowania potencjału kadrowego.
 • Koszt praktycznego zastosowania projektu (prezentacja i omówienie przykładów).

Moduł II. Role w projekcie AC/DC

 • Podział ról – dział kadr, zwierzchnicy, uczestnicy, asesorzy.
 • Przygotowanie do pełnienia roli asesora oraz specyfika podejmowanych przez niego zadań.
 • Podział zadań asesorskich przy raportowaniu i prowadzeniu ćwiczeń.
 • Role asesorskie w przebiegu badania AC/DC – obserwacja, aktywne słuchanie, odgrywanie ról, notowanie, wnioskowanie.
 • Ocenianie i błędy w procesie oceniania – odpowiedzialność asesora.
 • Fakty kontra interpretacje i hipotezy.
 • Przygotowanie do sesji – przed diagnozą, w jej trakcie i po badaniu.

Moduł III. Ocena kompetencji w sesji Assessment Center i Development Center

 • Rola kompetencji w Assessment i Development Center i celowość konstruowania profili kompetencji (prezentacja i omówienie przykładów).
 • Określanie i wartościowanie kompetencji, opracowanie wskaźników (ćwiczenia indywidualne).

Moduł IV. Ćwiczenia w projekcie AC/DC

 • Typy zadań stosowane w projektach Assessment i Development Center (prezentacja i omówienie przykładów).
 • Reguły konstruowania zadań do sesji Assessment Center i Development Center

Moduł V. Raportowanie i tworzenie innych narzędzi użytecznych w czasie sesji AC/DC.

 • Matryca kompetencji i ćwiczeń do sesji Assessment i Development Center.
 • Sporządzanie raportów – ocena kompetencji, wyniki całościowe i cząstkowe, analiza SWOT.
 • Opracowywanie rekomendacji rozwojowych dla uczestników badania – coachingi, szkolenia, ścieżki kariery itp.
 • Tworzenie raportu dla uczestnika sesji Assessment/Development Center.

Moduł VI. Organizowanie sesji Assessment i Development Centre

 • Konstruowanie programu projektu (prezentacja i omówienie przykładów).
 • Właściwy dobór narzędzi do badania Assessment/Development Center.
 • Projekt przykładowej sesji (ćwiczenia indywidualne).

Moduł VII. Sesja integracyjna Assessment Center i Development Center. Raportowanie.

 • Reguły przygotowania i prowadzenia sesji integracyjnej (ćwiczenia w grupie).
 • Informacja zwrotna na temat czynników rozwojowych dla organizacji – zasady tworzenia.

Zakończenie szkolenia. Stacjonarny kurs „Assessment i Development Centre” kończy się przygotowaniem Uczestników szkolenia do roli asesora. Na życzenie Kursanta zajęcia mogą zostać uzupełnione e-konsultacją z ekspertem nawet w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA HR ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE – KURS ONLINE

Zdalne szkolenie HR „Assessment i Development Centre” odbywa się w przyjaznej i gwarantującej dużą swobodę formie spotkania online na jednej z popularnych i nieskomplikowanych w obsłudze platform internetowych – Clickmeeting lub Zoom. Organizowane przez nas w tym wariancie otwarte kursy HR pozwalają uczyć się w dowolnym miejscu oraz oszczędzać czas i pieniądze potrzebne na dojazdy do centrum szkoleniowego. Zdalne szkolenia dla HR poświęcone metodyce Assessment Centre i Development Centre nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania ani szczególnej biegłości technicznej od Uczestników kursu.

Kurs Human Resources „Assessment i Development Centre” został zaplanowany przez naszych ekspertów jako jednodniowa sesja. Program prezentowanego szkolenia Human Resources w standardowym kształcie zakłada naukę w podziale na 7 głównych segmentów tematycznych, które poprzedza wstęp poświęcony sprawom organizacyjnym oraz diagnozie potrzeb szkoleniowych Kursantów. Eksperci prowadzący oferowane przez nas kursy HR i szkolenia działu personalnego w razie potrzeby dostosowują zakres materiału i formy nauczania do indywidualnych potrzeb konkretnych grup warsztatowych.

Zdalne szkolenie Human Resources z obszaru badania i zarządzania kompetencjami pracowników kończy się wystawieniem certyfikatu poświadczającego ukończenie specjalistycznego szkolenia HR w naszym prestiżowym centrum szkoleniowym.

Szczegółowy program szkolenia HR Assessment i Development Centre – kurs online

Szkolenie HR: Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i tworzyć raporty?

Prezentowane kursy HR w formule online jesteśmy gotowi na życzenie Klienta dopasować w zakresie terminu, agendy godzinowej czy doboru kadry trenerskiej. W cenie usługi szkoleniowej kursanci zapisani na szkolenia dla HR z dziedziny Assessment i Development Centre otrzymują obszerny pakiet materiałów szkoleniowych oraz darmową opieką poszkoleniową ze strony trenera prowadzącego dany kurs Human Resources. W okresie miesiąca od zakończenia szkolenia Human Resources „Assessment i Development Centre” jego Uczestnicy mają możliwość umówienia spotkania online z ekspertem w celu uzyskania merytorycznego wsparcia w tematyce związanej ze szkoleniem. Organizowane przez Human Skills kursy HR i szkolenia działu personalnego z zarządzania kompetencjami pracowników opierają się na wykorzystaniu najskuteczniejszych metod i form nauczania, które zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i preferencji naszych Kursantów.

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu i omówienie celów szkolenia.

Moduł I. Metoda Assessment i Development Center

 • Specyfika metody Assessment i Development Center – pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
 • Wady i zalety projektów w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
 • Koszt projektów w praktycznym zastosowaniu (prezentacja przykładowych projektów).

Moduł II. Role w projekcie Assessment i Development Center

 • Podział ról – dział personalny, przełożeni, asesorzy, uczestnicy.
 • Przygotowanie do roli asesora i specyfika jego zadań.
 • Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportowaniu.
 • Role asesora w przebiegu sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
 • Odpowiedzialność asesora – ocenianie i błędy w procesie oceniania.
 • Fakty a asesorskie interpretacje i hipotezy.
 • Przygotowanie asesora do diagnozy – przed badaniem, w jego trakcie i po sesji.

Moduł III. Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

 • Rola kompetencji w AC/DC i zasadność tworzenia profili kompetencji (przykłady z omówieniem).
 • Definiowanie i wartościowanie kompetencji, tworzenie wskaźników (ćwiczenie indywidualne).

Moduł IV. Ćwiczenia w projekcie Assessment i Development Center

 • Typy zadań w projektach AC/DC (omówienie na przykładach).
 • Reguły tworzenia zadań na potrzeby sesji Assessment i Development Center

Moduł V. Tworzenie raportów i innych narzędzi przydatnych podczas sesji AC/DC.

 • Matryca kompetencji i ćwiczeń do sesji Assessment/Development Center
 • Konstruowanie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki zbiorcze i cząstkowe, analiza SWOT.
 • Przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestników sesji – coaching, szkolenia, ścieżka kariery itd.
 • Sporządzanie raportu dla uczestnika sesji AC lub DC.

Moduł VI. Organizacja sesji Assessment Centre i Development Centre

 • Tworzenie programu projektu w praktyce (prezentacja przykładów).
 • Przygotowanie właściwych narzędzi przydatnych podczas sesji AC/DC.
 • Projekt przykładowej sesji (ćwiczenie indywidualne).

Moduł VII. Sesja integracyjna AC/DC. Raporty.

 • Reguły sesji integracyjnej (ćwiczenie w grupie).
 • Zasady formułowania informacji zwrotnej na temat czynników rozwojowych dla organizacji – programy talentowe i in.

Zakończenie szkolenia. Zdalne szkolenie Human Resources „Assessment i Development Centre” kończy się podsumowaniem najważniejszych treści oraz przygotowaniem Kursantów do podjęcia roli asesora. Organizowane przez nas szkolenia HR dotyczące modelu diagnostycznego AC/DC umożliwiają zdobycie certyfikatu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego kursu w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia dla firm oraz administracji

Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Sposób współpracy został w pełni dostosowany do naszych potrzeb, a zaproponowane rozwiązania trafiły w potrzeby i oczekiwania. Na uwagę zasługuje profesjonalnie przygotowany plan działania, przeprowadzenia badania oraz opracowanie wyników końcowych. W trakcie badania organizatorzy zadbali o przyjazną atmosferę dla uczestników.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Human Skills, a wysoka rzetelność usług pozwala nam rekomendować firmę Human Skills jako partnera skutecznie diagnozującego kompetencje i wspierającego rozwój pracowników.”

Edyta Pawłowska, HR Manager

Iron Mountain Polska Sp. z.o.o.

“Wiedza przekazana z poziomu doświadczonego praktyka. Ogromna wiedza trenerki, którą chętnie się dzieliła. Teraz wiem jakich błędów nie popełniać i w jaki sposób lepiej przygotować się do procesu rekrutacyjnego. Prowadzenie wywiadu CBI- dobre omówienie.  Dużo ciekawych wskazówek w jaki sposób zadawać pytania rekrutacyjne. Wartościowe było dla mnie omówienie używania testów psychologicznych podczas rekrutacji oraz programu Orientation. Ćwiczenia, całość – od struktury przez planowanie do oceny. Praktyczne aspekty i sposób korzystania z AC/DC.  Przeprowadzenie ćwiczeń/zadań.”

„Bardzo konkretny sposób przekazania wiedzy. Dzięki szkoleniu wiem, jak zaprojektować cały proces.”

„Ze szkolenia najbardziej ciekawe i przydatne wydało mi się definiowanie kompetencji, metody zadań i jak tworzyć raporty po zadaniach”.

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu Assessment i Development Center firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., Euler Hermes Collections Sp. z o.o., HUNTERS Sp. z o.o., Polska Akcja Humanitarna, 3M Poland Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, KGHM Polska Miedź S.A., Accenture Sp. z o.o., Edukacja Biznes Nauka Polska Sp. z o.o., Unify Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.; First Data Polska S.A., Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Tutlo Sp. z o.o., Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej IGB Mazovia, Bergerat Monnoyeu, Sopem Sp. z o.o., ENERGIA POLSKA Sp. z o.o., PORTA KMI POLAND, Mondi Świecie S.A., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, AXXIA Sp. z o.o., X-KOM Sp. z o.o., Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, MOMOX Polska Sp. z o. o., Stefczyk Finanse S.A., Lafarge Cement S.A.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas