Talenty wg Gallupa szkolenie stacjonarne

TALENTY WG. GALLUPA – SZKOLENIE OTWARTE: STACJONARNE oraz ONLINE

Model CliftonStrenghtsFinder zakłada on istnienie 34 talentów, które u każdego z nas rozkładają się w innej kolejności. 5 pierwszych to talenty o charakterze dominującym – odpowiadają one za nasze predyspozycje, także w życiu zawodowym. Istotne jest, aby umieć je rozpoznać zarówno u siebie, jak i wśród naszego otoczenia, a następnie odpowiednio wykorzystać.

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Czym jest świat zmienności i jak się w nim odnaleźć.
 • Czym są talenty i jak je rozpoznać.
 • Na czym polega rozwój bazujący na mocnych stronach.
 • O różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną.
 • Jak pracować nad talentami by stały się mocnymi stronami.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania i rozumienia talentów.
 • Rozpoznawania przejawów talentów.
 • Wykorzystywania sposobów pracy z talentami.
 • Wykorzystywania talentów w codziennych zadaniach.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Planowaniem działań, harmonogramów, projektów z uwzględnieniem swoich talentów.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z analizą mocnych stron.
 • Poszukiwaniem narzędzi, sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w życiu codziennym.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby chcące poznać swoje TOP 5 talentowe.
 • Pracownicy chcący rozwijać siebie wykorzystując mocne strony.
 • Menedżerowie, którzy poszukują wiedzy i umiejętności w pracy z ludźmi na bazie ich talentów.
 • Osoby zarządzające, którzy chcą realnie wpływać na budowanie zaangażowania swoich pracowników.
 • Pracodawcy, którzy chcą zminimalizować rotację pracowników.
 • Osoby z działów HR chcący wspierać rozwój firmy w zakresie mocnych stron.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

22.02.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
778 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
898 zł netto + 23% VAT
26.04.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
778 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
898 zł netto + 23% VAT
26.08.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
778 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
898 zł netto + 23% VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Szkolenia stacjonarne:

22.02.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
899 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
26.04.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
899 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
26.08.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
899 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT

*Ceny promocyjne obejmują zakup szkoleń do 31.12.2021r.

Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

Szkolenie: Talenty wg. Gallupa. Jak odkryć swoje talenty i mocne strony. Szkolenie bazujące na analizie indywidualnego raportu Talentów Gallupa.

09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie talentów i mocnych stron.

09:30 – 11:00 Moduł I Po co mi znajomość talentów?

 • Czym jest świat VUCA i jak odnaleźć się w zmiennej rzeczywistości – obawy i nadzieje
 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – badania Instytutu Gallupa
 • Konwencjonalne podejście do rozwoju vs . podejście bazujące na talentach
 • „Mam talent” – ćwiczenie wprowadzające

11:15 – 13:00 Talenty wg. Gallupa. Czym jest talent?

 • Ćwiczenie „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu
 • Co to jest talent? – metafora obrazkowa
 • 5 przejawów talentu – ćwiczenie 5 pytań
 • Jaki jest mój talent – pierwsze wrażenie na moje TOP 5
 • Talent a mocna strona

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 14:40 Moduł III Talenty wg. Gallupa – Moje talenty

 • 5 zasad pracy talentami
 • Produktywność talentów
 • To co najlepsze – ćwiczenie z talentami TOP 5
 • Mapa talentu – ćwiczenie w oparciu o widoczny talent

14:40 – 14:55 Przerwa

14:55 – 15:40 Moduł IV Talenty wg. Gallupa – praca z talentami

 • Domeny – co mówią o moim TOP 5
 • Koło talentów – widoczność talentów w naszym życiu
 • „Oczekiwania w roli” – moja rola zawodowa
 • Zadanie – talenty – ćwiczenie w oparciu o case z realności uczestników

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Szkolenie: Talenty wg. Gallupa. Jak odkryć swoje talenty i mocne strony. Szkolenie bazujące na analizie indywidualnego raportu Talentów Gallupa.

09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie talentów i mocnych stron.

09:30 – 11:00 Moduł I Po co mi znajomość talentów?

 • Czym jest świat VUCA i jak odnaleźć się w zmiennej rzeczywistości – obawy i nadzieje
 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – badania Instytutu Gallupa
 • Konwencjonalne podejście do rozwoju vs . podejście bazujące na talentach
 • „Mam talent” – ćwiczenie wprowadzające

11:15 – 13:00 Talenty wg. Gallupa. Czym jest talent?

 • Ćwiczenie „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu
 • Co to jest talent? – metafora obrazkowa
 • 5 przejawów talentu – ćwiczenie 5 pytań
 • Jaki jest mój talent – pierwsze wrażenie na moje TOP 5
 • Talent a mocna strona

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 14:40 Moduł III Talenty wg. Gallupa – Moje talenty

 • 5 zasad pracy talentami
 • Produktywność talentów
 • To co najlepsze – ćwiczenie z talentami TOP 5
 • Mapa talentu – ćwiczenie w oparciu o widoczny talent

14:40 – 14:55 Przerwa

14:55 – 15:40 Moduł IV Talenty wg. Gallupa – praca z talentami

 • Domeny – co mówią o moim TOP 5
 • Koło talentów – widoczność talentów w naszym życiu
 • „Oczekiwania w roli” – moja rola zawodowa
 • Zadanie – talenty – ćwiczenie w oparciu o case z realności uczestników

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:
 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?
 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:
 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu otwartym ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).
Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?
 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Firma HUMAN SKILLS w dniach: 18.11.2020 r., 25-30.11.2020 r. oraz 14-15.12.2020r. przeprowadziła dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. szkolenie pn. „Talenty wg Instytutu Gallupa do wykorzystania przy zarządzaniu potencjałem pracowników”.

Szkolenie, które w całości było przeprowadzone w formie zdalnej, obejmowało webinar wstępny, badanie talentów on-line, konsultacje indywidualne z uczestnikami oraz warsztaty.

W trakcie realizacji zadań firma szkoleniowa wykazała się pełną odpowiedzialnością, zaangażowaniem i dużą elastycznością na każdym etapie współpracy. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami.

Z przyjemnością rekomendujemy firmę HUMAN SKILLS  jako kompetentnego i wiarygodnego partnera w zakresie realizacji projektów szkoleniowych.

Biuro Kapitału Ludzkiego

Kierownik Katarzyna Tchorowska

Oceny dla tego szkolenia:
0
Średnia ocena 0 / 5
0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Szkolenia z zakresu Talenty wg. Gallupa, firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas