Talenty wg. Gallupa

Model CliftonStrenghtsFinder zakłada on istnienie 34 talentów, które u każdego z nas rozkładają się w innej kolejności. 5 pierwszych to talenty o charakterze dominującym – odpowiadają one za nasze predyspozycje, także w życiu zawodowym. Istotne jest, aby umieć je rozpoznać zarówno u siebie, jak i wśród naszego otoczenia, a następnie odpowiednio wykorzystać. Szczególnie w czasach niepewności – świata VUCA.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.

 

Cena i Terminy

11.01.2021r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
798 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
26.03.2021r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
798 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
17.05.2021r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
798 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT

WAŻNE: Przed udziałem w szkoleniu wykonaj badanie 5 Talentów Gallupa. Będziesz pracował/a ze swoimi wynikami 🙂

Tu znajdziesz możliwość wykonania badania: Jak wykonać badanie talentów CliftonStrengths™?

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru).
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

CENA NIE ZAWIERA:

 • Kosztu badania 5 talentów (98 zł).

CENA SZKOLENIA:

 • Cena netto (plus 23% VAT)
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.

CENA PROMOCYJNA:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Czym jest świat zmienności i jak się w nim odnaleźć.
 • Czym są talenty i jak je rozpoznać.
 • Na czym polega rozwój bazujący na mocnych stronach.
 • O różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną.
 • Jak pracować nad talentami by stały się mocnymi stronami.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania i rozumienia talentów.
 • Rozpoznawania przejawów talentów.
 • Wykorzystywania sposobów pracy z talentami.
 • Wykorzystywania talentów w codziennych zadaniach.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Planowaniem działań, harmonogramów, projektów z uwzględnieniem swoich talentów.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z analizą mocnych stron.
 • Poszukiwaniem narzędzi, sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w życiu codziennym.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby chcące poznać swoje TOP 5 talentowe.
 • Pracownicy chcący rozwijać siebie wykorzystując mocne strony.
 • Menedżerowie, którzy poszukują wiedzy i umiejętności w pracy z ludźmi na bazie ich talentów.
 • Osoby zarządzające, którzy chcą realnie wpływać na budowanie zaangażowania swoich pracowników.
 • Pracodawcy, którzy chcą zminimalizować rotację pracowników.
 • Osoby z działów HR chcący wspierać rozwój firmy w zakresie mocnych stron.

Program Szkolenia

Talenty wg.Gallupa. Jak odkryć swoje talenty i mocne strony. Szkolenie bazujące na analizie indywidualnego raportu Talentów Gallupa.

09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie talentów i mocnych stron.

09:30 – 11:00 Moduł I Po co mi znajomość talentów?

 • Czym jest świat VUCA i jak odnaleźć się w zmiennej rzeczywistości – obawy i nadzieje
 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – badania Instytutu Gallupa
 • Konwencjonalne podejście do rozwoju vs . podejście bazujące na talentach
 • „Mam talent” – ćwiczenie wprowadzające

11:15 – 13:00 Talenty wg. Gallupa. Czym jest talent?

 • Ćwiczenie „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu
 • Co to jest talent? – metafora obrazkowa
 • 5 przejawów talentu – ćwiczenie 5 pytań
 • Jaki jest mój talent – pierwsze wrażenie na moje TOP 5
 • Talent a mocna strona

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 14:40 Moduł III Talenty wg. Gallupa – Moje talenty

 • 5 zasad pracy talentami
 • Produktywność talentów
 • Kocham, szaleję, zazdroszczę – ćwiczenie z talentami TOP5
 • Mapa talentu – ćwiczenie w oparciu o widoczny talent

14:40 – 14:55 Przerwa

14:55 – 15:40 Moduł IV Talenty wg. Gallupa – praca z talentami

 • Domeny – co mówią o moim TOP 5
 • Koło talentów – widoczność talentów w naszym życiu
 • „Oczekiwania w roli” – moja rola zawodowa
 • Zadanie – talenty – ćwiczenie w oparciu o case z realności uczestników

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij skan na adres: biuro@humanskills.pl

Lub skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Talenty wg. Gallupa