automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Motywacja to fundament, na którym opiera się Twoja efektywność osobista. Szkolenia otwarte poświęcone automotywacji koncentrują się na doskonaleniu szczególnej formy motywacji, tej, za którą odpowiedzialny jesteś Ty sam i którą możesz samodzielnie kontrolować, a jeśli opanujesz tę cenną zdolność, trudno będzie Cię powstrzymać przed realizacją założonych celów. Automotywacja to bez wątpienia jeden z najbardziej pożądanych stanów w dzisiejszych realiach, w których liczy się nie tylko konsekwentne dążenie do celu, ale przede wszystkim skuteczność, czyli mierzona na wszelkie sposoby efektywność osobista. Szkolenie „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” to otwarty kurs, dzięki któremu dowiesz się, czym jest motywacja wewnętrzna i które emocje motywują Cię najsilniej, a wszystko po to, abyś finalnie opanował niełatwą sztukę skutecznego działania i dołączył do grona ludzi z CV pełnym sukcesów.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Czy wiesz, że to od motywacji wewnętrznej zdecydowanie bardziej niż od czynników zewnętrznych zależy Twoja osobista efektywność? Szkolenia poświęcone metodom automotywacji, technikom programowania umysłu i wizualizacji skupionej na sukcesie pozwolą Ci zrozumieć, jak silna jest moc sugestii, afirmacji i wiary oraz jak potężną bronią potrafi być dobrze zarządzana motywacja wewnętrzna. Opracowany przez naszych ekspertów otwarty kurs efektywność osobista: automotywacja i proaktywne dążenie do celu to nowatorski i skrojony na miarę trening skutecznego działania, podczas którego opracujesz swoją własną strategię motywowania się, mobilizowania i orientowania na cel. Będziemy wspólnie analizować specyficzne dla Ciebie skuteczne motywatory i najodpowiedniejsze dla Twojego stylu myślenia i działania techniki skutecznej afirmacji, medytacji i wizualizacji dla sukcesu.

Otwarte szkolenie „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” polecamy wszystkim, dla których liczy się wszechstronny rozwój, samoświadomość i wysoka efektywność osobista. Szkolenia z automotywacji to również wyjątkowo wartościowe kursy dla pracowników firm zainteresowanych wzrostem wydajności personelu, zwiększeniem jego zaangażowania w realizację celów firmy oraz poprawą jakości życia pracowników zatrudnionych w organizacji.

Przygotowane przez nas otwarte kursy z obszaru automotywacji dostępne są w dwóch optymalnie zaprojektowanych wariantach – jako stacjonarne warsztaty realizowane w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie oraz jako nowoczesne kursy online umożliwiające naukę z dowolnego miejsca. Wszystkich zainteresowanych treningiem skutecznego działania zapraszamy również na inne dostępne w najnowszym katalogu naszych kursów szkolenia, których tematem jest efektywność osobista – szkolenie otwarte „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy”, kurs otwarty Design Thinking czy stacjonarne i zdalne warsztaty z odporności psychicznej. Serdecznie polecamy!

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Motywacja to fundament, na którym opiera się Twoja efektywność osobista. Szkolenia otwarte poświęcone automotywacji koncentrują się na doskonaleniu szczególnej formy motywacji, tej, za którą odpowiedzialny jesteś Ty sam i którą możesz samodzielnie kontrolować, a jeśli opanujesz tę cenną zdolność, trudno będzie Cię powstrzymać przed realizacją założonych celów. Automotywacja to bez wątpienia jeden z najbardziej pożądanych stanów w dzisiejszych realiach, w których liczy się nie tylko konsekwentne dążenie do celu, ale przede wszystkim skuteczność, czyli mierzona na wszelkie sposoby efektywność osobista. Szkolenie „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” to otwarty kurs, dzięki któremu dowiesz się, czym jest motywacja wewnętrzna i które emocje motywują Cię najsilniej, a wszystko po to, abyś finalnie opanował niełatwą sztukę skutecznego działania i dołączył do grona ludzi z CV pełnym sukcesów.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Czy wiesz, że to od motywacji wewnętrznej zdecydowanie bardziej niż od czynników zewnętrznych zależy Twoja osobista efektywność? Szkolenia poświęcone metodom automotywacji, technikom programowania umysłu i wizualizacji skupionej na sukcesie pozwolą Ci zrozumieć, jak silna jest moc sugestii, afirmacji i wiary oraz jak potężną bronią potrafi być dobrze zarządzana motywacja wewnętrzna. Opracowany przez naszych ekspertów otwarty kurs efektywność osobista: automotywacja i proaktywne dążenie do celu to nowatorski i skrojony na miarę trening skutecznego działania, podczas którego opracujesz swoją własną strategię motywowania się, mobilizowania i orientowania na cel. Będziemy wspólnie analizować specyficzne dla Ciebie skuteczne motywatory i najodpowiedniejsze dla Twojego stylu myślenia i działania techniki skutecznej afirmacji, medytacji i wizualizacji dla sukcesu.

Otwarte szkolenie „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” polecamy wszystkim, dla których liczy się wszechstronny rozwój, samoświadomość i wysoka efektywność osobista. Szkolenia z automotywacji to również wyjątkowo wartościowe kursy dla pracowników firm zainteresowanych wzrostem wydajności personelu, zwiększeniem jego zaangażowania w realizację celów firmy oraz poprawą jakości życia pracowników zatrudnionych w organizacji.

Przygotowane przez nas otwarte kursy z obszaru automotywacji dostępne są w dwóch optymalnie zaprojektowanych wariantach – jako stacjonarne warsztaty realizowane w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie oraz jako nowoczesne kursy online umożliwiające naukę z dowolnego miejsca. Wszystkich zainteresowanych treningiem skutecznego działania zapraszamy również na inne dostępne w najnowszym katalogu naszych kursów szkolenia, których tematem jest efektywność osobista – szkolenie otwarte „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy”, kurs otwarty Design Thinking czy stacjonarne i zdalne warsztaty z odporności psychicznej. Serdecznie polecamy!

Cele i Korzyści

Głównym celem prezentowanego warsztatu jest rozwój umiejętności, dzięki którym umocnisz wiarę w siebie, wzrosną Twoje moce mobilizacji i efektywność osobista. Szkolenia poświęcone automotywacji pozwolą Ci lepiej zrozumieć istotę motywacji wewnętrznej i jej roli w osiąganiu sukcesów w sferze zawodowej i prywatnej. Wspólnie odnajdziemy najlepiej działające w Twoim przypadku sposoby skutecznego automotywowania, afirmacji i programowania umysłu, od których zależy Twoja skuteczność i efektywność osobista. Szkolenie otwarte „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” pomoże Ci rozpoznać swoją unikalność, osobiste preferencje i posiadane talenty. W czasie kursu nauczysz się wykorzystania wielu technik wspierających skuteczność działania i będziesz potrafił dobrać ich arsenał w taki sposób, by zyskały na tym Twoja motywacja, zaangażowanie i osobista efektywność. Szkolenia z automotywacji pozwolą Ci też świadomie zarządzać swoją karierą poprzez narzędzia automotywacji. Zaprojektowany przez doświadczonych i uznanych trenerów rozwoju osobistego otwarty kurs efektywność osobista – „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” to warsztat skoncentrowany na doskonaleniu praktycznych umiejętności. Przekażemy Ci rzetelną wiedzę, a potem pokażemy Ci, jak ją wykorzystać w działaniu. Nasi wykładowcy pokażą Ci, jak korzystać z narzędzi automotywowania w realnych sytuacjach zawodowych i prywatnych, w których wymagana jest determinacja i efektywność osobista. Szkolenia poświęcone automotywacji staramy się maksymalnie dopasować do konkretnych potrzeb naszych Kursantów, analizujemy ich case studies, pracujemy na przykładach zaczerpniętych z ich doświadczeń. Dzięki temu możesz mieć pewność, że otrzymasz od nas najpotrzebniejszą wiedzę i rozwiniesz umiejętności, które będą dla Ciebie najbardziej przydatne. Gwarantujemy Ci też perfekcyjne warunki do treningu zdolności, od których zależy Twoja skuteczność i efektywność osobista – szkolenie możesz odbyć zdalnie, bez ruszania się z domu czy miejsca pracy lub w naszym komfortowo zaaranżowanym i świetnie zlokalizowanym centrum szkoleniowym w Warszawie.

Czego nauczy Cię szkolenie otwarte „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów”?

Kurs otwarty „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” to jeden z kilku programów rozwojowych, których tematem jest efektywność osobista. Szkolenia z tego działu mają więc w praktyce wprowadzić się w arkana sztuki skutecznego działania. Podczas warsztatów poświęconych automotywacji będziesz trenował nowe umiejętności i poznawał różnorodne techniki skutecznego motywowania się pod okiem ekspertów, których specjalnością jest rozwój personalny i efektywność osobista. Szkolenie otwarte „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” to certyfikowany kurs, którego jakość stale monitorujemy, a program dostosowujemy do najpilniejszych potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów. Skoncentrujemy się na przekazaniu Ci niezbędnej fachowej wiedzy o motywacji, afirmacji i technikach programowania umysłu oraz nauce praktycznego wykorzystania narzędzi, dzięki którym skuteczniej będziesz zarządzać swoim potencjałem i talentami, na czym skorzysta Twoja samoocena, determinacja i osobista efektywność. Szkolenia prowadzimy zgodnie z filozofią cyklu Kolba i założeniami metody ABL, możesz więc też mieć pewność, że czas spędzony na naszym kursie będzie maksymalnie efektywnym treningiem.

Kurs efektywność osobista – automotywacja pozwoli Ci zdobyć wnikliwą wiedzę o:

 • sobie samym, swojej unikalności, osobistych preferencjach i talentach;
 • osobistych czynnikach motywujących;
 • własnym systemie wartości;
 • skutecznych technikach automotywacji i programowania umysłu;
 • istocie działań procesów afirmacyjnych;
 • metodach wizualizacji skupionej na sukcesie.

Szkolenie z technik automotywacji pozwoli Ci poznać czynniki, które decydują o tym, jak silna jest Twoja motywacja i związana z nią efektywność osobista. Szkolenia z tej dziedziny uczą stosowania nowoczesnych technik i metod wspierających skuteczność działania.

Otwarte szkolenie poświęcone automotywacji pozwoli Ci rozwinąć praktyczne umiejętności:

 • posługiwania się technikami automotywacji i programowania umysłu;
 • wykorzystywania wizualizacji w celu poprawy skuteczności działania;
 • wykorzystania procesów afirmacyjnych do mobilizowania swoich sił;
 • przeformułowania przekonań na własny temat;
 • budowania własnego wizerunku na podstawie wiedzy o swojej unikalności i własnych talentach.

Stacjonarne szkolenie „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” koncentruje się na wykształceniu biegłości w posługiwaniu się technikami skutecznego self motywowania i afirmowania jako narzędzi skutecznego zarządzania osobistym potencjałem i własnymi zasobami, czego wymaga wysoka efektywność osobista. Szkolenie uczy również prawidłowego formułowania autoprzekazu wartościowego z punktu widzenia skuteczności działania.

Stacjonarny kurs i szkolenie online z powyższej tematyki pozwoli Ci pogłębić kompetencje związane z:

 • maksymalizacją własnej efektywności;
 • efektywnym wykorzystaniem osobistych zasobów;
 • autodiagnozą własnych wartości i potrzeb.

Kurs „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” koncentruje się na doskonaleniu kompetencji pożądanych we wszystkich profesjach i rolach społecznych, dzięki którym możliwie jest świadome korzystanie z motywacji wewnętrznej, tj. najsilniejszego środka stymulującego do działania.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
20.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
21.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
24.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
24.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA AUTOMOTYWACJA I PROAKTYWNE DĄŻENIE DO REALIZACJI CELÓW – KURS ONLINE

Czy wiesz, że ponad 90% wszystkiego, co robisz w ciągu dnia, to efekt Twoich dotychczasowych nawyków?

Zdalny kurs „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” to jeden z elementów kompleksowego programu szkoleniowego, którego tematem jest efektywność osobista. Szkolenia zdalne z powyższej dziedziny odbywają się w czasie rzeczywistym, w wirtualnych pokojach na popularnych platformach Zoom lub Clickmeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu, nie musisz niczego instalować, a łączyć się możesz z nami za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego. Dzięki zdalnej formie treningu możesz komfortowo i bez konieczności podróżowania skutecznie wpływać na to, jak wysoka jest Twoja efektywność osobista. Szkolenie online „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” to intensywny kurs teoretyczno-praktyczny, który koncentruje się na nauce stosowania nowoczesnych i niezwykle skutecznych technik zarządzania motywacją wewnętrzną, dzięki którym umacnia się pewność siebie i wzrasta osobista efektywność. Szkolenie wprowadza w arkana fachowej wiedzy o procesach automotywowania poprzez omówienie 3 węzłowych segmentów tematycznych, którym towarzyszą różnorodne ćwiczenia. Otwarty kurs efektywność osobista – automotywacja każdorazowo staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb Kursantów i to od tego, co wykaże ich rozpoznanie, zależy ostateczny kształt programu każdego zdalnego szkolenia z działu Efektywność osobista. Szkolenia online „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” trwają około 7 godzin. W trakcie podsumowania kursu dowiesz się m.in., w jakich obszarach powinieneś intensywniej działać, wzrosła Twoja motywacja wewnętrzna i efektywność osobista. Szkolenie wykorzystuje następujące aktywizujące techniki i metody nauczania: wykład i warsztat, ćwiczenia w grupie, ćwiczenia w podgrupach, karty rozwojowe komunikacji DISC, techniki opracowywania afirmacji i wizualizacji.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia online „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów”

Szkolenie: Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – sztuka skutecznego działania

Automotywacja, proaktywne dążenie do realizacji założonych celów i efektywność osobista – szkolenia online z tej dziedziny prowadzimy według programu ramowego umieszczonego poniżej. Każdy kurs online „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, której wyniki decydują o ostatecznym kształcie programu warsztatów i doborze ćwiczeń, dzięki którym rozwijana będzie zdolność skutecznego motywowania się i efektywność osobista. Szkolenie zdalne poświęcone automotywacji i technikom afirmacji ma charakter praktycznych warsztatów – kurs realizujemy z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, zgodnie z cyklem Kolba i modelem ABL. Przyjęta przez nas formuła szkolenia ma fundamentalne znaczenie, ponieważ nie tylko dowiesz się z kursu, czym jest motywacja wewnętrzna i co na nią wpływa, ale też w praktyce sprawdzisz, co najskuteczniej pobudza Cię do działania i co zrobić, by wzrosła Twoja osobista efektywność. Szkolenia zdalne z automotywacji to jednodniowe sesje szkoleniowe. Kurs efektywność osobista – „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” został zaplanowany na 7 godzin zegarowych. W czasie zajęć przewidujemy przerwy, a ich rozkład zostanie omówiony w czasie wstępu do szkolenia. Każdemu Uczestnikowi warsztatów zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych – kompendium praktycznej wiedzy na temat tego, czym jest automotywacja, afirmacja, autosugestia, wizualizacja dla sukcesu, efektywność osobista. Szkolenia zdalne z automotywacji kończą się wystawieniem Uczestnikom zajęć certyfikatów ukończenia kursu w naszej szkole.

Dzięki temu warsztatowi odpowiesz sobie na najważniejsze pytania:

 • Jak odczuwam stan motywacji?
 • Jakie emocje motywują mnie najsilniej?
 • Jaki rodzaj motywacji jest dla mnie najlepszą podstawą do skutecznego działania?
 • Jakiej motywacji chcę mieć w życiu mniej, a jakiej więcej?

Poznasz również techniki programowania umysłu, działanie procesów afirmacyjnych oraz metod działania skutecznej wizualizacji skupionej na sukcesie – wspólnie dobierzemy te narzędzia, które sprawią, że umocni się Twoja efektywność osobista. Szkolenie pozwoli Ci więc wypracować własną strategię skutecznego motywowania się i proaktywnego dążenia do realizacji ważnych dla Ciebie celów.

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów kursu i diagnoza potrzeb Kursantów. Kontrakt.

Moduł I. Automotywacja – naturalna motywacja

 • Czym jest motywacja wewnętrzna?
 • Główne czynniki niezbędne do osiągnięcia powodzenia w życiu wg. Johna C. Maxwella.
 • Motywacja wewnętrzna a zarządzanie karierą.
 • Fakty i mity udanej kariery.
 • Metoda odkrywania potencjału, talentów i umiejętności.
 • Mapa dokonań.
 • Wartości związane z pracą.

Moduł II. Automotywacja – programowanie umysłu

 • Umysł. Podświadomość i jej wpływ na życie.
 • Siła sugestii. Efekt placebo i efekt „voodoo”.
 • Proces afirmacyjny. Czynniki warunkujące skuteczność afirmacji.
 • Techniki relaksu i medytacji dla skutecznego programowania umysłu.
 • Wizualizacja dla sukcesu.

Moduł III. Automotywacja – sztuka skutecznego działania

 • Ustalanie celów.
 • Zasady budowania własnego wizerunku.
 • Trening w formułowaniu autoprzekazu.
 • Plan wdrożeniowy.

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie najważniejszych zagadnień i wnioski.

Autorka programu: Renata Wrona

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA AUTOMOTYWACJA I PROAKTYWNE DĄŻENIE DO REALIZACJI CELÓW – KURS STACJONARNY

Automotywacja, proaktywne dążenie do realizacji celów i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne z powyższej tematyki realizujemy w naszej siedzibie, w centrum Warszawy. W naszym centrum szkoleniowym zapewniamy Państwu optymalne otoczenie do treningu personalnego i nauki, dzięki czemu wszyscy Kursanci mogą w przyjaznej atmosferze pod okiem naszych doświadczonych trenerów skutecznie wpływać na to, jak wysoka jest ich efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” to kurs praktyczny skupiony na nauce wykorzystania nowoczesnych narzędzi, dzięki którym wzmacniane są zdolności mobilizowania się do działania oraz osobista efektywność. Szkolenie wprowadza Kursantów w tajniki wiedzy o skutecznym motywowaniu się w podziale na 3 węzłowe moduły tematyczne, które są wzbogacone o różnorodne ćwiczenia umożliwiające wykorzystanie przyswojonych wiadomości w działaniu. Prezentowany kurs efektywność osobista – „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” dostosowujemy pod względem programu i metod nauczania do potrzeb szkoleniowych Kursantów – w trakcie zajęć mogą pojawić się alternatywne wątki, dodatkowe przykłady lub ćwiczenia. Stacjonarny kurs z automotywacji zaplanowaliśmy na 7 godzin zegarowych. W czasie sesji szkoleniowej trenować będziemy praktyczne użycie narzędzi (wizualizacja, techniki programowania umysłu itp.), od których w głównej mierze zależy efektywność osobista. Szkolenia stacjonarne poświęcone zasadom skutecznej automotywacji kończą się podsumowaniem oraz wskazówkami, w jakich obszarach Kursanci powinni intensywniej działać, aby wzrosła ich motywacja wewnętrzna oraz efektywność osobista. Szkolenie wykorzystuje następujące metody i techniki nauczania: wykład, warsztat, ćwiczenia w podgrupach, ćwiczenia w grupie, techniki opracowywania afirmacji i wizualizacji, karty rozwojowe komunikacji DISC. W cenie kursu zapewniamy poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz obiad w pobliskiej restauracji.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Czy wiesz, że ponad 90% wszystkiego, co robisz w ciągu dnia, to efekt Twoich dotychczasowych nawyków?

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów”

Kurs: Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – sztuka skutecznego działania

Proaktywne dążenie do realizacji celów, automotywacja i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne o tej tematyce realizujemy zgodnie z ramowym programem widocznym poniżej. Każdy prowadzony w naszej placówce otwarty kurs „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, której rezultaty decydują o finalnym kształcie programu i doborze ćwiczeń, przy których pomocy będzie rozwijana zdolność skutecznego motywowania się i efektywność osobista. Szkolenie z technik automotywacji i afirmacji koncentruje się na praktyce – w programie dominują aktywizujące metody nauczania, a nauka odbywa się zgodnie z założeniami modelu ABL oraz filozofią cyklu Kolba. Wypracowana przez nas formuła ma zasadnicze znaczenie, ponieważ Kursanci nie tylko mają szansę zrozumieć, czym jest motywacja wewnętrzna i co na nią wpływa, ale też sprawdzić w praktyce, co najskuteczniej pobudza ich do działania oraz co zrobić, by wzrastała ich osobista efektywność. Szkolenia stacjonarne poświęcone automotywacji trwają 1 dzień. Kurs efektywność osobista – „Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów” przewiduje naukę przez około 7 godzin z przerwami, których rozkład zostanie ustalony na początku zajęć. Wszyscy Kursanci otrzymają od nas pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych – zbiór praktycznej wiedzy na temat tego, czym jest afirmacja, automotywacja, wizualizacja dla sukcesu, autosugestia, efektywność osobista. Szkolenia stacjonarne z obszaru automotywacji pozwalają uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie profesjonalnego kursu w Human Skills.

Warsztat pozwoli Ci odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania:

 • Jak odczuwam stan motywacji?
 • Które emocje najsilniej mnie motywują?
 • Jakiej motywacji chcę w życiu więcej, a jakiej mniej?
 • Który rodzaj motywacji jest dla mnie najlepszą podstawą do skutecznego działania?

Zaznajomisz się również z technikami programowania umysłu, metodami działania skutecznej wizualizacji skupionej na sukcesie oraz z działaniem procesów afirmacyjnych – razem dobierzemy metody działania, które sprawią, że umocni się Twoja efektywność osobista. Szkolenie umożliwi Ci więc opracowanie własnej strategii skutecznego motywowania się i proaktywnego dążenia do realizacji celów najistotniejszych dla Ciebie.

Rozpoczęcie kursu. Kontrakt. Ustalenie celów szkolenia z diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Moduł I. Automotywacja – naturalna motywacja

 • Czym jest motywacja wewnętrzna?
 • Podstawowe czynniki konieczne do osiągnięcia powodzenia w życiu (na podstawie koncepcji Johna C. Maxwella).
 • Motywacja wewnętrzna a zarządzanie karierą.
 • Mity i fakty udanej kariery.
 • Mapa dokonań.
 • Metoda odkrywania talentów, umiejętności i potencjału.
 • Wartości związane z pracą.

Moduł II. Automotywacja – programowanie umysłu

 • Podświadomość i jej wpływ na życie.
 • Sugestia i jej siła (efekt „voodoo” i efekt placebo).
 • Techniki relaksu i medytacji dla skutecznego programowania umysłu.
 • Proces afirmacyjny – czynniki decydujące o skuteczności afirmacji.
 • Wizualizacja dla sukcesu.

Moduł III. Automotywacja – sztuka skutecznego działania

 • Ustalanie celów.
 • Reguły budowania własnego wizerunku.
 • Trening formułowania autoprzekazu.
 • Plan wdrożeniowy.

Zakończenie kursu. Wnioski i podsumowanie najistotniejszych zagadnień.

Autorka programu: Renata Wrona

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

angażowanie i motywacja pracowników

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja empatyczna NVC – Porozumiewanie się bez przemocy – Jak zastąpić język szakala językiem żyrafy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Firma Human Skills wykazała pełen profesjonalizm w zakresie realizowanych uslug. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu Trenera Pani Iwona Firmanty szkolenia zostały przeprowadzone zgodznie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Firmę Human Skills cechuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług, zarówno pod względem merytorycznym jak również organizacyjnym. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę Human Skills, jako rzetelnego, profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego. Radosław Balcewicz Den Hartogh Polska Sp. z o.o.

„Dość trudny temat przedstawiony w bardzo prosty sposób. Płynne, energiczne i fajne prowadzenie.”

„Bardzo bardzo dziękuję za dzisiejszy ładunek wiedzy. Czuję się na nowo zmotywowana.”

„Bardzo dziękuję, cenne wskazówki by wznieść się do lotu :)”

„Szczególnie cenne było otwartość trenera oraz omawianie przykładów :)”

„Wszystko na bardzo wysokim poziomie, a sposób prowadzenia zajęć przez trenera profesjonalny.”

„Bardzo przydatne treści, na pewno będę z nich korzystać 🙂 super prowadząca! ; Bardzo pomocne i motywujące do działania; Przypomnienie swoich celów i zrealizowanie; Bardzo pozytywne spotkanie dziekuje! ; P, Renata to mistrz przekazu!; Metody automotywacji;  Bardzo pozytywne szkolenie; Informacja o motywowaniu siebie do działania, sprecyzowania celu i dążenia do niego małymi kroczkami; Asertywność, Budowanie pewności siebie, samoakceptacja; Rady dotyczące motywowania, zwłaszcza małe kroki do celu, – coć, co niedawno odkryłam i teraz wdrażam, mi pomogła mind map, żeby rozpisac sobie te kroki do celu; Brak motywacji = brak działania = brak zmian; Bardzo pozytywnie, motywująco; Kroki, sposoby automotywacji, wizualizacja, maksymalizacja celów; Tematyka super, cieszę się że skorzystałam.; Afirmacje; Rzeczowe; Pozytywne nastawienie do drugiego człowieka; Cieszenie się z małych rzeczy; 11 wskazówek na automotywację; Umiejętność znalezienia balansu między pracą i życiem zawodowym; Wszystko było bardzo interesujące; Popieranie przykładem założeń; Jestem bardzo zadowolona; Było bardzo przyjemnym wziąć udział w tym szkoleniu; Bardzo merytorycznie i na temat;

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 4 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Wybrani klienci: PWC, SUPER SAVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., Zdrojowa Hotels Cenral Pomerania Sp. z o.o., PAULA Ingredients Sp. z o. o., InEativena Sp. z o.o., Meat Team Poland Sp. z o.o, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o., Accenture., PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo, Jura Polska SP. z o.o., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Telewizja Polska S.A., Bank Millennium S.A.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas