Talenty Gallupa

Dowiedz się, jakie masz talenty i jak możesz wykorzystać je w swojej karierze zawodowej.

talenty Gallupa

Poznaj swoje talenty:

 • Czy wiesz, co Cię wyróżnia w pracy?
 • Czy wiesz, jakie są Twoje mocne strony?
 • A może myślisz, że nie masz talentów, bo przecież nie śpiewasz, nie lubisz rysować, nie uprawiasz żadnego sportu na poważnie? Nic bardziej mylnego! Każdy z nas posiada nie jeden, a kilka silnych talentów. Test Gallupa, o którym przeczytasz poniżej, pozwoli Ci dostrzec talenty, których istnienia być może nie przeczuwasz, ale… wiedz, że je posiadasz i możesz dzięki nim szybciej i łatwiej dogonić sukces. 

Dlaczego warto?

Ludzie, którzy świadomie skupiają się na swoich talentach:

 • Mają 3 razy lepszą jakość życia.
 • Są 6 razy bardziej od innych zaangażowani w swoją pracę.

Jaka jest różnica między talentem, a mocną stroną wg. Gallupa?

Mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania. Jeśli poświęcisz czas na praktykowanie, rozwijanie umiejętności i wiedzy, wtedy talent może stać się mocną stroną. Talenty Gallupa możesz więc wzmacniać, a co najważniejsze – możesz każdego dnia korzystać z talentów, które posiadasz, by stać się bardziej efektywny, w tym, co robisz, bardziej zmotywowany i zyskać więcej satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Skąd to wszystko wiemy?

 • Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie badania nad mocnymi stronami. Bada m.in. to, w jaki sposób talenty przyczyniają się do efektywności i sukcesu firm. Znany dawniej pod nazwą StrengthsFinder™ test Gallupa (po polsku) od długiego czasu z powodzeniem wykorzystywany jest również w Polsce przez organizacje zainteresowane rozwojem pracowników skorelowanym ze wzrostem ich wydajności. Renomowany Instytut Gallupa jest najbardziej znaną i poważaną jednostką badawczą na świecie, która podjęła temat talentów, a test talentów Gallupa jest najczęściej i najchętniej wykorzystywanym narzędziem oceny potencjału pracowników pod każdą szerokością geograficzną.

 • Badania Strengths Meta-Analysis (2015 r.) przeprowadzone na 49 tys. zespołów wskazują, że świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących talentów umożliwia znaczne zwiększenie swojej wydajności w pracy. Badania dowodzą, że rozwój bazujący na mocnych stronach bezpośrednio wpływa na kluczowe wyniki np. wzrost sprzedaży, wzrost zysku, niższą rotację pracowników, wzrost zaangażowania pracowników itp. Jeśli chcesz, by ludzie odpowiedzialni za sukces Twojej firmy korzystali ze swoich talentów, musisz pozwolić im je poznać, a taką możliwość gwarantuje jedynie rzetelnie przeprowadzony i omówiony przez specjalistę test Gallupa. Cena za sukces jest w tym przypadku zdecydowanie symboliczna, a test talentów to doskonała droga wzmocnienia pracowników i zmotywowania zespołu do efektywnej pracy.

Test talentów Instytutu Gallupa CliftonStrengths™ (dawny StrengthsFinder™ znany też jako Test Gallupa)

 • Dzięki wieloletnim badaniom wyłoniono listę 34 talentów. Talenty Gallupa są uniwersalne, nie odnoszą się do płci, rasy, wieku czy pochodzenia. Według teorii twórców StrengthsFinder™ każdy człowiek posiada wszystkie talenty, ale część z nich jest dominująca, to oznacza, że dostrzegamy je na co dzień.

 • Dzięki Badaniu CliftonStrengths™ możesz odkryć swoje talenty i dowiedzieć się, które z nich mogą Cię wspierać w realizacji codziennych zadań. Test Gallupa (po polsku) pozwala ocenić, które z talentów dominują u Ciebie i decydują o sposobie Twojego działania.

Lista 34 talentów zdefiniowanych przez Instytut Gallupa

W poniższym wykazie nie znajdziecie talentów typu: matematyczny, plastyczny czy muzyczny ponieważ talenty nie mówią o tym, co możesz robić w życiu, ale, jak to coś możesz realizować. Test talentów Gallupa da Ci odpowiedź, które z poniższej listy talentów są u Ciebie najsilniejsze.

Talenty mają unikalne nazwy:

 1. Aktywator (Activator)
 2. Analityk (Analytical)
 3. Bliskość (Relator)
 4. Bezstronność (Consistency)
 5. Czar (Woo)
 6. Dyscyplina (Discipline)
 7. Dowodzenie (Command)
 8. Elastyczność (Adaptability)
 9. Empatia (Empathy)
 10. Indywidualizacja (Individualization)
 11. Integrator (Includer)
 12. Intelekt (Intellection)
 13. Komunikatywność (Communication)
 14. Kontekst (Context)
 15. Maksymalista (Maximizer)
 16. Naprawianie (Restorative)
 17. Odpowiedzialność (Responsibility)
 18. Optymista (Positivity)
 19. Odkrywczość (Ideation)
 20. Organizator (Arranger)
 21. Osiąganie (Achiever)
 22. Poważanie (Significance)
 23. Pryncypialność (Belief)
 24. Rozwaga (Deliberative)
 25. Rozwijanie innych (Developer)
 26. Rywalizacja (Competition)
 27. Strateg (Strategic)
 28. Uczenie się (Learner)
 29. Ukierunkowanie (Focus)
 30. Wiara w siebie (Self-Assurance)
 31. Wizjoner (Futuristic)
 32. Współzależność (Connectedness)
 33. Zbieranie (Input)
 34. Zgodność (Harmony)

Każdy z talentów jest przyporządkowany do jednej z czterech domen:

 1. Wykonywanie (Executing).
 2. Wpływanie (Influencing).
 3. Budowanie relacji (Relationship Building).
 4. Myślenie strategiczne (Strategic Thinking).

 

Jeśli chcesz wiedzieć, czy Odkrywczość jest faktycznie Twoją siłą, a może to Intelekt wyróżnia Cię na tle grupy i związana z nim moc predestynuje Cię do zadań wymagających logicznego i bystrego myślenia, wyczerpujące odpowiedzi na te i podobne ważne pytania dostarczy Ci test Gallupa (cena badania uzależniona jest od poziomu wnikliwości badania, które funkcjonuje w różnych wersjach).

Ile jest wersji badań?

Test Gallupa można zrealizować w różnych wariantach. Istnieją dwie wersje badania odsłaniające Talenty Gallupa u osoby badanej – Top 5, ukazujący pięć najsilniejszych talentów oraz Raport CliftonStrengths 34 (dawniej StrengthsFinder™) prezentujący pełny przekrój talentów (w kolejności od najbardziej widocznych) wraz z określeniem głównej domeny działania. Test Gallupa (po polsku) w obu wariantach możesz zrealizować za pośrednictwem Human Skills.

Którą wersję wybrać?

 • Top 5 dobrze sprawdzi się dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pracą na talentach i rozwojem osobistym.
 • CliftonStrengths 34 jest natomiast najbardziej niezawodnym, wnikliwym raportem o talentach, jaki kiedykolwiek został stworzony w Instytucie Gallupa. Przedstawia pełny profil talentów badanego z uwzględnieniem oddziaływania na siebie poszczególnych talentów oraz ich dynamiki.
 • W dowolnej chwili istnieje możliwość rozszerzenia wyników Top 5 do pełnego raportu CliftonStrengths 34, bez konieczności powtarzania badania przygotowanego przez Instytut Gallupa.

Co uzyskasz w pełnej wersji spersonalizowanego raportu CliftonStrengths 34?

 • Listę wszystkich 34 talentów uporządkowanych w kolejności ich występowania, czyli najbardziej szczegółowy i wnikliwy pomiar Twoich talentów wyłoniony przez specjalny test talentów Gallupa.
 • Informacje o mocnych stronach dla 10 największych talentów.
 • Analizę działań i ograniczeń, która pozwoli Ci efektywniej wykorzystać swoje talenty.
 • Twoją unikalną siłę CliftonStrengths według domeny mocnych stron, z określoną dominującą domeną w codziennych działaniach.
 • Konkretne rekomendacje dotyczące działań, które możesz podjąć, aby opierać swój rozwój na swoich unikalnych mocnych stronach pracując z talentami ujawnionymi przez test Gallupa. Cena badania zawiera interpretację wyniku testu przez certyfikowanego konsultanta oraz jego wsparcie przy wykorzystaniu wiedzy o posiadanych przez Ciebie talentach.
 • Sprawdzoną metodę sprawdzania i rozumienia swojego profilu oraz identyfikowania i zarządzania swoimi ograniczeniami, które również pomoże Ci zdefiniować udostępniony przez nas test talentów.

Jakie są etapy pracy z talentami?

 • Krok 1: Name it! – Nazwij i poznaj swoje talenty. Podstawą jest tu rozumienie, co kryje się pod nazwą danego talentu.
 • Krok 2: Claim it! – Uznaj swoje talenty. Obserwuj własne działania i rolę talentów w różnych sytuacjach, zarówno przy sukcesach, jak i porażkach.
 • Krok 3: Aim it! – Wykorzystaj swoje talenty. Świadomie zarządzaj swoimi talentami, aby osiągnąć swój cel.

Dzięki wiedzy i znajomości talentów i mocnych stron jako lider możesz:

 1. Zdiagnozować swój potencjał i potencjał pracowników.
 2. Zwiększyć rozwój samoświadomości (potwierdzić, co już wiesz, dowiedzieć się czegoś nowego).
 3. Dostarczyć wiedzę o naturalnych wzorcach zachowań.
 4. Dowiedzieć się, co wnosisz najlepszego i czego potrzebujesz.
 5. Osiągać cele/rezultaty z wykorzystaniem swoich mocnych stron.
 6. Realnie wpływać na poziom zaangażowania pracowników poprzez zarządzanie ich rozwojem i pracą.
 7. Zbudować swój styl lidera i sposób osiągania efektów na bazie swoich naturalnych talentów.
 8. Zrozumieć, czego potrzebują Twoi pracownicy, aby dawać z siebie to, co najlepsze.
 9. Łatwiej i trafniej dokonać podziału zadań wśród swoich pracowników.
 10. Pełnić funkcję mentora talentu.

Dzięki wiedzy i znajomości talentów i mocnych stron jako pracownik możesz:

 1. Osiągać lepsze wyniki za pomocą talentów, czyli czegoś, co Ci łatwo przychodzi i jest dostępne.
 2. Wpływać na własny rozwój – talenty wskażą Ci naturalne sposoby działania i to, czego potrzebujesz, by zamienić je w mocne strony.
 3. Realnie wpływać na zwiększenie własnej efektywności, a także pozostałych osób w zespole.
 4. Poszukać „partnerstw talentowych”, czyli ludzi, którzy mogą Cię wesprzeć (lub kogo Ty możesz wesprzeć) w realizacji zadań.
 5. Zrozumieć, jakie najmocniejsze strony posiada Wasz zespół, jakie jest Twoje miejsce w nim i jaki jest Twój wkład talentów osobistych.

Co dodatkowego możemy zaproponować co odróżnia nas od innych firm?

 • Raport rozbudowany i wyposażony w techniki pracy na swoich mocnych stronach
 • Aplikacja mobilna z dostępem do 18 ćwiczeń/ 6 miesięcy– prowadzących krok po krok do wzmacniania i efektywnego wykorzystania sowich talentów w pracy lidera. ( w ramach aplikacji uczestnik ma dostęp do komunikatora, gdzie z innymi uczestnikami grupy mogą wymieniać się doświadczeniami i poradami. Dodatkowo w aplikacji uczestnik ma dostęp do certyfikowane coacha Gallupa i może pokazywać swoje prace, zadawać pytania podczas wątpliwości. Dotyczy projektów realizowanych z Katarzyną Syrówką.

Jakie drogi proponujemy?

Jeśli chcesz wykonać certyfikowany test Gallupa we współpracy z nami, możesz wybrać prowadzone przez nas szkolenie lub zdecydować się na konsultacje, których tematem są Talenty Gallupa:

Dla osób indywidualnych

 1. Zapraszamy liderów/menedżerów/osoby zarządzające do udziału w szkoleniu online TALENTY WG. GALLUPA. Jak odkryć swoje talenty i mocne strony?
 2. Jeśli chcesz wykonać Badanie CliftonStrengths™ (dawniej StrengthsFinder™) i umówić konsultację indywidualną.

 

Szkolenie z zakresu Talentów Gallupa dla firm:

Dla firm

 1. Szkolenie zamknięte dla menedżerów Waszej organizacji, np. Efektywne zarządzanie zespołem, bazujące na talentach pracowników wg Instytutu Gallupa
 2. Przeprowadzenie testu talentów Gallupa (test Gallupa po polsku).
 3. Badanie CliftonStrengths™ opracowane przez Instytut Gallupa dla pracowników (menedżerów, specjalistów) i umówienie konsultacji indywidualnej.
 4. Szkolenie zamknięte dla zespołów (szefowie wraz z pracownikami).

 

Zamówienie dla zespołu:

 • Wycena indywidualna na zamówienie.
 • Zamawiając za pośrednictwem naszej firmy test talentów Gallupa, otrzymujesz kod do badania, tłumaczenie raportu (przy wyborze 34 talentów) oraz praktyczne informacje od certyfikowanego konsultanta, jak wykorzystać talenty do budowania mocnych stron.

 

Ponadto możemy zaplanować:

 

 1. Webinar wprowadzający (podczas którego zespół otrzyma podstawowe informacje o metodologii i instrukcję, jak wykonywać test Gallupa – cena ustalana indywidualnie).
 2. Konsultacje indywidualne (po wykonaniu badania) – omawiające talenty oraz pracę nad mocnymi stronami (wycena indywidualna).
 3. Warsztat zespołowy (dla lidera i jego zespołu), dzięki któremu członkowie zespołu będą mogli bardziej świadomie korzystać z potencjału mocnych stron, który przekłada się na efektywność zespołu (wycena indywidualna).

Z jakimi Klientami mieliśmy już przyjemność pracować?

 • Rossmann
 • Groupauto Polska Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
 • Orsted
 • Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation
 • PORR S.A.
 • CBRE Corporate Outsourcing Sp. z o.o
 • FRYL Labs
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp.
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • CEZ Chorzów S.A.
 • oraz inni 

Zapisz się na indywidualną konsultację analizującą i omawiającą test talentów:

ANALIZA INDYWIDUALNA

Proces badania talentów
CliftonStrengths™ (dawniej zwanego StrengthsFinder™).

RAPORTY:

 1. 5 głównych talentów (TOP 5)
 2. 34 talenty (CliftonStrengths 34)

DODATKOWA USŁUGA:

 1. Tłumaczenie raportu dla 34 talentów z języka
  angielskiego na język polski.

SESJE FEEDBACK Z MARTĄ ORZEŁ

 • Przed konsultacjami obowiązuje przedpłata. Dane do płatności
  przesyłamy po wyrażeniu chęci realizacji konsultacji.
 • Terminy konsultacji są ustalane z trenerką.

Skorzystaj ze szkolenia dla siebie lub dla Twojej firmy/zespołu:

Obejrzyj webinar z Martą Orzeł i poznaj świat pełen talentów oraz ich możliwości:

Nasi Eksperci: