Talenty Gallupa

talenty gallupa

Dowiedz się, jakie masz talenty i jak możesz wykorzystać je w swojej karierze zawodowej.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zdolność do efektywnego wykorzystywania swoich mocnych stron staje się kluczowym elementem osiągania sukcesu, satysfakcji zawodowej i profilaktyki wypalenia zawodowego. W morzu wyzwań, umiejętność identyfikacji oraz rozwijania talentów okazuje się odpowiedzią na utrzymanie motywacji  oraz optymalizacji czasu wykonywania zadań. 

W tym kontekście narzędzie Talenty według Gallupa staje się nieocenionym źródłem wiedzy o nas i naszym potencjale. Dla firm to szansa na większą efektywność i satysfakcję u pracowników.

To badanie, oparte na wieloletnich badaniach i pracy Donalda O. Cliftona, zapewnia nie tylko spojrzenie na nasze talenty, ale także ukazuje, jak skoncentrowanie się na nich może przynieść wyjątkowe rezultaty.

Poznaj swoje talenty.

Nic bardziej mylnego! Każdy z nas posiada nie jeden, a kilka silnych talentów. Aby rozwijać się zawodowo i osobiście, warto zainwestować czas w identyfikację swoich talentów. Test Gallupa, o którym przeczytasz poniżej, pozwoli Ci dostrzec talenty, których istnienia być może nie przeczuwasz, ale… wiedz, że je posiadasz i możesz dzięki nim szybciej i łatwiej dogonić sukces. 

Dlaczego warto?

Badania pokazują, że ludzie, którzy świadomie skupiają się na swoich talentach:

 • Mają 3 razy lepszą jakość życia.
 • 6 razy bardziej od innych zaangażowani w swoją pracę.

Wiedza na temat własnych talentów nie tylko ułatwia podjęcie decyzji dotyczących kierunku rozwoju zawodowego (na obecnym lub nowym stanowisku, ale także wpływa pozytywnie na motywację i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Świadomość talentów może wpływać pozytywnie na pewność siebie, a codzienne wyzwania osobiste i zawodowe stają się bardziej satysfakcjonujące.

Jaka jest różnica między talentem, a mocną stroną wg. Gallupa?

Mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania. Jeśli poświęcisz czas na praktykowanie, rozwijanie umiejętności i wiedzy, wtedy talent może stać się mocną stroną. Talenty Gallupa możesz więc wzmacniać, a co najważniejsze – możesz każdego dnia korzystać z talentów, które posiadasz, by stać się bardziej efektywny, w tym, co robisz, bardziej zmotywowany i zyskać więcej satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Skąd to wszystko wiemy?

 • Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie badania nad mocnymi stronami. Bada m.in. to, w jaki sposób talenty przyczyniają się do efektywności i sukcesu firm. Znany dawniej pod nazwą StrengthsFinder™ test Gallupa (po polsku) od długiego czasu z powodzeniem wykorzystywany jest również w Polsce przez organizacje zainteresowane rozwojem pracowników skorelowanym ze wzrostem ich wydajności. Renomowany Instytut Gallupa jest najbardziej znaną i poważaną jednostką badawczą na świecie, która podjęła temat talentów, a test talentów Gallupa jest najczęściej i najchętniej wykorzystywanym narzędziem oceny potencjału pracowników pod każdą szerokością geograficzną.

 • Badania Strengths Meta-Analysis (2015 r.) przeprowadzone na 49 tys. zespołów wskazują, że świadome wykorzystanie zaledwie 5 dominujących talentów umożliwia znaczne zwiększenie swojej wydajności w pracy. Badania dowodzą, że rozwój bazujący na mocnych stronach bezpośrednio wpływa na kluczowe wyniki np. wzrost sprzedaży, wzrost zysku, niższą rotację pracowników, wzrost zaangażowania pracowników itp. Jeśli chcesz, by ludzie odpowiedzialni za sukces Twojej firmy korzystali ze swoich talentów, musisz pozwolić im je poznać, a taką możliwość gwarantuje jedynie rzetelnie przeprowadzony i omówiony przez specjalistę test Gallupa. Cena za sukces jest w tym przypadku zdecydowanie symboliczna, a test talentów to doskonała droga wzmocnienia pracowników i zmotywowania zespołu do efektywnej pracy.
talenty Gallupa

Test talentów Instytutu Gallupa CliftonStrengths™ (dawny StrengthsFinder™ znany też jako Test Gallupa)

 • Dzięki wieloletnim badaniom wyłoniono listę 34 talentów. Talenty Gallupa są uniwersalne, nie odnoszą się do płci, rasy, wieku czy pochodzenia. Według teorii twórców StrengthsFinder™ każdy człowiek posiada wszystkie talenty, ale część z nich jest dominująca, to oznacza, że dostrzegamy je na co dzień.

 • Dzięki Badaniu CliftonStrengths™ możesz odkryć swoje talenty i dowiedzieć się, które z nich mogą Cię wspierać w realizacji codziennych zadań. Test Gallupa (po polsku) pozwala ocenić, które z talentów dominują u Ciebie i decydują o sposobie Twojego działania.

Lista 34 talentów zdefiniowanych przez Instytut Gallupa

W poniższym wykazie nie znajdziecie talentów typu: matematyczny, plastyczny czy muzyczny ponieważ talenty nie mówią o tym, co możesz robić w życiu, ale, jak to coś możesz realizować. Test talentów Gallupa da Ci odpowiedź, które z poniższej listy talentów są u Ciebie najsilniejsze.

Talenty mają unikalne nazwy:

 1. Aktywator (Activator)
 2. Analityk (Analytical)
 3. Bliskość (Relator)
 4. Bezstronność (Consistency)
 5. Czar (Woo)
 6. Dyscyplina (Discipline)
 7. Dowodzenie (Command)
 8. Elastyczność (Adaptability)
 9. Empatia (Empathy)
 10. Indywidualizacja (Individualization)
 11. Integrator (Includer)
 12. Intelekt (Intellection)
 13. Komunikatywność (Communication)
 14. Kontekst (Context)
 15. Maksymalista (Maximizer)
 16. Naprawianie (Restorative)
 17. Odpowiedzialność (Responsibility)
 18. Optymista (Positivity)
 19. Odkrywczość (Ideation)
 20. Organizator (Arranger)
 21. Osiąganie (Achiever)
 22. Poważanie (Significance)
 23. Pryncypialność (Belief)
 24. Rozwaga (Deliberative)
 25. Rozwijanie innych (Developer)
 26. Rywalizacja (Competition)
 27. Strateg (Strategic)
 28. Uczenie się (Learner)
 29. Ukierunkowanie (Focus)
 30. Wiara w siebie (Self-Assurance)
 31. Wizjoner (Futuristic)
 32. Współzależność (Connectedness)
 33. Zbieranie (Input)
 34. Zgodność (Harmony)

Każdy z talentów jest przyporządkowany do jednej z czterech domen:

 1. Wykonywanie (Executing).
 2. Wpływanie (Influencing).
 3. Budowanie relacji (Relationship Building).
 4. Myślenie strategiczne (Strategic Thinking).

Jeśli chcesz wiedzieć, czy „Odkrywczość” jest faktycznie Twoją siłą, a może to „Intelekt” wyróżnia Cię na tle grupy i związana z nim moc predestynuje Cię do zadań wymagających logicznego i bystrego myślenia, wyczerpujące odpowiedzi na te i podobne ważne pytania dostarczy Ci test Gallupa (cena badania uzależniona jest od poziomu wnikliwości badania, które funkcjonuje w różnych wersjach).

wykonywanie talenty gallupa

Wykonywanie (Executing)

Nastawienie na wykonywanie zadań i realizowanie projektów. 

wpływ_talenty_gallupa

Wpływanie (Influencing)

Nastawienie na przekonywanie innych do działania. 

budowanie relacji talenty gallupa

Budowanie relacji (Relationship Building).

Nastawienie na budowanie i rozwijanie relacji.

myślenie strategiczne talenty gallupa

Myślenie strategiczne (Strategic Thinking)

Nastawienie na zdobywanie wiedzy i podejmowanie decyzji.

Wykonywanie

Osiąganie
Organizator
Pryncypialność
Bezstronność
Rozwaga
Ukierunkowanie
Odpowiedzialność
Naprawianie

Wpływanie

Aktywator
Dowodzenie
Komunikatywność
Rywalizacja
Maksymalista
Wiara w siebie
Poważanie
Czar

Budowanie relacji

Elastyczność
Współzależność
Rozwijanie innych
Empatia
Zgodność
Integrator
Indywidualizacja
Optymista
Bliskość

Myślenie strategiczne

Analityk
Kontekst
Wizjoner
Odkrywczość
Zbieranie
Intelekt
Uczenie się
Strateg

Ile jest wersji badań?

Test Gallupa można zrealizować w różnych wariantach. Istnieją dwie wersje badania odsłaniające Talenty Gallupa u osoby badanej – Top 5, ukazujący pięć najsilniejszych talentów oraz Raport CliftonStrengths 34 (dawniej StrengthsFinder™) prezentujący pełny przekrój talentów (w kolejności od najbardziej widocznych) wraz z określeniem głównej domeny działania. Test Gallupa (po polsku) w obu wariantach możesz zrealizować za pośrednictwem Human Skills.

Którą wersję wybrać?

Co daje TOP 5 Talentów Gallupa?

 • Top 5 dobrze sprawdzi się dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pracą na talentach i rozwojem osobistym.
 • Świadoma praca nad swoimi  5 talentami według Gallupa  pomaga lepiej zarządzać sobą i dbać o swoją efektywność.
 • W dowolnej chwili istnieje możliwość rozszerzenia wyników Top 5 do pełnego raportu CliftonStrengths 34, bez konieczności powtarzania badania przygotowanego przez Instytut Gallupa.

Czym się różni pełny raport 34 Talentów Gallupa?

 • CliftonStrengths 34 jest natomiast najbardziej niezawodnym, wnikliwym raportem o talentach, jaki kiedykolwiek został stworzony w Instytucie Gallupa. Przedstawia pełny profil talentów badanego w unikalnej kolejności z uwzględnieniem oddziaływania na siebie poszczególnych talentów oraz ich dynamiki.
 • Umożliwia  sprawdzenie dominującej domeny lub domen (wykonywanie, wpływanie, budowanie relacji, myślenie strategiczne).
 • Pozwala dostrzec wpływ talentów na siebie, gdzie sąsiedztwo może wzmacniać lub osłabiać dany talent. 
 • Talenty z ostatnich pozycji spersonalizowanego raportu nie są słabą stroną. Oznacza to jednak, że wykorzystywane są sporadycznie i nie stanowią naturalnej predyspozycji. 

Obie wersje raportu TOP 5 lub 34 po teście Gallupa możesz zrealizować za pośrednictwem naszej firmy szkoleniowo- doradczej Human Skills. Proponujemy także indywidualne konsultacje w oparciu o wyniki raportu z jednym z naszych Certyfikowanych Coachów Mocnych Stron. 

Co uzyskasz w pełnej wersji spersonalizowanego raportu CliftonStrengths 34?

Jakie są etapy pracy z talentami?

 • Krok 1: Name it! – Nazwij i poznaj swoje talenty. Podstawą jest tu rozumienie, co kryje się pod nazwą danego talentu.
 • Krok 2: Claim it! – Uznaj swoje talenty. Obserwuj własne działania i rolę talentów w różnych sytuacjach, zarówno przy sukcesach, jak i porażkach.
 • Krok 3: Aim it! – Wykorzystaj swoje talenty. Świadomie zarządzaj swoimi talentami, aby osiągnąć swój cel.

Name it!

Claim it!

Aim it!

Dzięki wiedzy i znajomości talentów i mocnych stron jako lider możesz:

 1. Zdiagnozować swój potencjał i potencjał pracowników.
 2. Zwiększyć rozwój samoświadomości (potwierdzić, co już wiesz, dowiedzieć się czegoś nowego).
 3. Dostarczyć wiedzę o naturalnych wzorcach zachowań.
 4. Dowiedzieć się, co wnosisz najlepszego i czego potrzebujesz.
 5. Osiągać cele/rezultaty z wykorzystaniem swoich mocnych stron.
 6. Realnie wpływać na poziom zaangażowania pracowników poprzez zarządzanie ich rozwojem i pracą.
 7. Zbudować swój styl lidera i sposób osiągania efektów na bazie swoich naturalnych talentów.
 8. Zrozumieć, czego potrzebują Twoi pracownicy, aby dawać z siebie to, co najlepsze.
 9. Łatwiej i trafniej dokonać podziału zadań wśród swoich pracowników.
 10. Pełnić funkcję mentora talentu.

Dzięki wiedzy i znajomości talentów i mocnych stron jako pracownik możesz:

 1. Osiągać lepsze wyniki za pomocą talentów, czyli czegoś, co Ci łatwo przychodzi i jest dostępne.
 2. Wpływać na własny rozwój – talenty wskażą Ci naturalne sposoby działania i to, czego potrzebujesz, by zamienić je w mocne strony.
 3. Realnie wpływać na zwiększenie własnej efektywności, a także pozostałych osób w zespole.
 4. Poszukać „partnerstw talentowych”, czyli ludzi, którzy mogą Cię wesprzeć (lub kogo Ty możesz wesprzeć) w realizacji zadań.
 5. Zrozumieć, jakie najmocniejsze strony posiada Wasz zespół, jakie jest Twoje miejsce w nim i jaki jest Twój wkład talentów osobistych.

Co dodatkowego możemy zaproponować, co odróżnia nas od innych firm?

 • Indywidualna konsultacja z doświadczonym, Certyfikowanym Coachem Mocnych Stron, który wskaże techniki pracy nad talentami oraz obszary do wzmocnienia. 
 • Kadra Certyfikowanych Coachów Mocnych Stron o doświadczeniu menadżerskim do realizacji szkoleń wzmacniających potencjał zespołu w oparciu o talenty Gallupa. 
 • Aplikacja mobilna z dostępem do 18 ćwiczeń/ 6 miesięcy– prowadzących krok po krok do wzmacniania i efektywnego wykorzystania swoich talentów w pracy lidera. ( w ramach aplikacji uczestnik ma dostęp do komunikatora, gdzie z innymi uczestnikami grupy mogą wymieniać się doświadczeniami i poradami. Dodatkowo w aplikacji uczestnik ma dostęp do certyfikowane coacha Gallupa i może pokazywać swoje prace, zadawać pytania podczas wątpliwości. Dotyczy projektów realizowanych z Katarzyną Syrówką.
 • Możliwość doboru pakietu identyfikacji własnych talentów, idealnie dobranego do własnych potrzeb. Wybierz samo badanie z raportem TOP 5 lub 34, dodaj konsultację indywidualną lub zdecyduj się na pełny pakiet: Raport+ Konsultacja+ Warsztat. 

Jakie drogi proponujemy?

Dla Klientów Indywidualnych:

Jeśli chcesz wykonać certyfikowany test Gallupa we współpracy z nami, możesz wybrać wygodny pakiet dla siebie. Dokonaj wyboru, czy skupisz się na wykonaniu Badania CliftonStrengths™ (dawniej StrengthsFinder™) , umówieniu konsultacji indywidualnej, czy zdecydujesz się na najczęściej wybieraną formę pracy z talentami Gallupa, czyli narzędzie + konsultacja+ szkolenie (pakiet pełny).

Pakiet minimalny

Pomoc w wyborze optymalnego raportu TOP 5 lub 34. Pomoc w przygotowaniu się do badania talentów Gallupa oraz dostęp do  testu w języku polskim lub angielskim.  

Pakiet podstawowy

Pomoc w wyborze optymalnego raportu TOP 5 lub 34. Pomoc w przygotowaniu się do badania talentów Gallupa oraz dostęp do testu w języku polskim lub angielskim.  

+ Indywidualna konsultacja z Coachem Mocnych Stron (Certyfikowany Trener do pracy nad Talentami Gallupa) na podstawie wyników osobistego raportu. 

Pakiet pełny

Pomoc w wyborze optymalnego raportu TOP 5 lub 34. Pomoc w przygotowaniu się do badania talentów Gallupa oraz dostęp do  testu w języku polskim lub angielskim.  

+ Indywidualna konsultacja z Coachem Mocnych Stron (Certyfikowany Trener do pracy nad Talentami Gallupa) na podstawie wyników osobistego raportu.

+ Szkolenie warsztatowe stacjonarne lub on-line z Certyfikowanym Coachem Mocnych Stron o wieloletnim doświadczeniu trenerskim. 

Szkolenie z zakresu Talentów Gallupa dla firm:

 Projektowane przez naszych Ekspertów zamknięte szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online poświęcone talentom według Gallupa to spersonalizowane realizacje, które wspierają potencjał pracownika, całego zespołu oraz kadry liderskiej. 

Szkolenie zamknięte dla menedżerów Twojej firmy lub organizacji  bazujące na talentach pracowników wg Instytutu Gallupa. 

Ponadto dla firm możemy zaplanować:

Pomożemy w wyborze optymalnego raportu TOP 5 lub 34. Nadamy dostęp do  testów w języku polskim lub angielskim (cena ustalana indywidualnie).

Konsultacje po wykonaniu badania talentów Gallupa,  omawiające talenty oraz pracę nad mocnymi stronami (wycena indywidualna).

Podczas webinaru  zespół otrzyma najważniejsze, niezbędne informacje o metodologii i instrukcję, jak wykonywać test Gallupa – cena ustalana indywidualnie).

Warsztat dla dla lidera i jego zespołu, dzięki któremu członkowie zespołu będą mogli bardziej świadomie korzystać z potencjału mocnych stron, który przekłada się na efektywność zespołu (wycena indywidualna).

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 603 784 444 lub mailowo pod adresem biuro@humanskills.pl , aby uzyskać więcej informacji o interesującej Cię ofercie. 

Zamówienie dla zespołu:

 • Wycena indywidualna na zamówienie.
 • Zamawiając za pośrednictwem naszej firmy test talentów Gallupa, otrzymujesz kod do badania, tłumaczenie raportu (przy wyborze 34 talentów) oraz praktyczne informacje od certyfikowanego konsultanta, jak wykorzystać talenty do budowania mocnych stron.

Z jakimi Klientami mieliśmy już przyjemność pracować?

 • Rossmann
 • Groupauto Polska Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
 • Orsted
 • Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation
 • PORR S.A.
 • CBRE Corporate Outsourcing Sp. z o.o
 • FRYL Labs
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp.
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • CEZ Chorzów S.A.
 • oraz inni 

Zapisz się na indywidualną konsultację analizującą i omawiającą test talentów:

 Certyfikowana trenerka talentów Gallupa – Gallup-Certified Strengths Coach.

 • Przed konsultacjami obowiązuje przedpłata. Dane do płatności
  przesyłamy po wyrażeniu chęci realizacji konsultacji.
 • Terminy konsultacji są ustalane z trenerką.

Proces badania talentów
CliftonStrengths™ (dawniej zwanego StrengthsFinder™).

RAPORTY:

 • 5 głównych talentów (TOP 5)
 • 34 talenty (CliftonStrengths 34)

DODATKOWA USŁUGA:

 • Tłumaczenie raportu dla 34 talentów z języka
  angielskiego na język polski.

Obejrzyj webinar z Martą Orzeł i poznaj świat pełen talentów oraz ich możliwości:

Skorzystaj ze szkolenia dla siebie lub dla Twojej firmy/zespołu

Nasi Eksperci: