Efektywne zarządzanie zespołem, bazując na talentach pracowników wg Instytutu Gallupa

Wzmacnianie zaangażowania w zespole.
talenty Gallupa

Wprowadzenie

Niegdyś popularnym podejściem było skupianie się na korygowaniu błędów pracowników – „wyciąganiu” słabych stron, naprawianiu. Podejście Instytutu Gallupa i autorów testów talentów jest jednoznaczne: zdecydowanie lepszym pomysłem jest bazowanie na mocnych stronach. Świat zewnętrzny „pomaga” nam identyfikować słabe strony, natomiast ujawnianie mocnych stron nie jest już takie proste.

Od lat obserwujemy kryzys zaangażowania (według badań Instytutu Gallupa jedynie 34% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę), dlatego rola  menedżera jest tutaj nieoceniona.  Jak wpływać na zaangażowanie pracowników? Jak gromadzić w swoich zespołach utalentowanych pracowników? Jak być wybitnym menedżerem?  Jak pracować na mocnych stronach?

Szkolenie jest przede wszystkim dobrym wstępem do lepszego rozumienia pracy z mocnymi stronami. Kolejnym etapem może być odkrycie własnych talentów na bazie testu CliftonStrengths, a następnie praca z zespołem na bazie mocnych stron.

 

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • 12 pytaniach badających poziom zaangażowania pracowników.
 • 4 kluczach pracy z talentami.
 • Różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną.
 • Tym czym jest rozwój bazujący na mocnych stronach.
 • Działaniach menedżerskich sprzyjających rozwojowi mocnych stron.
 • Sposobach wstępnego rozpoznawania talentów w zespole.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania talentów w swoim otoczeniu.
 • Pracy z ankietą Q12 na realnym przykładzie.
 • Analizy menedżerskiej działań wspierających rozwój talentów.
 • Rozpoznawania 5 przejawów talentów.
 • Działania w obszarze trzech wyróżników najefektywniejszych zespołów.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Planowaniem działań z zakresu pracy z ludźmi z uwzględnieniem ich talentów.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z analizą zaangażowania pracowników.
 • Poszukiwaniem narzędzi, sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w życiu codziennym.
 • Budowania zaangażowania pracowników i zespołów.

 

 

Program szkolenia 

 

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

MODUŁ I.  Czym jest talent?

 • Ćwiczenie „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu.
 • Co to jest talent? – poszukiwanie metafory obrazkowej.
 • Jaki jest mój talent – ćwiczenie indywidualne.
 • 5 przejawów talentu – ćwiczenie 5 pytań.

MODUŁ II.  Działania menedżera w obszarze budowania zespołu zaangażowanego

 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – badania Instytutu Gallupa.
 • Utalentowani pracownicy, wybitni menedżerowie –  Co najwięksi menedżerowie robią inaczej wg. Instytutu Gallupa.
 • Ankieta Q12 – praca z narzędziem w czterech obszarach:
 • „Oczekiwania w roli” – ćwiczenie indywidualne .
 • Piramida potrzeb i czynniki higieny  – ćwiczenie w podgrupach.
 • Motywowanie i wpływanie na rozwój pracownika – docenienie pracownika – ćwiczenie indywidualne.
 • Przynależność i rozwój – check lista menedżerska.
 • Jak pracować z ankietą w realności zawodowej?

MODUŁ III.  Cztery klucze menedżerskie

 • Klucz I – wybierz talent. Ćwiczenie „Poszukiwanie talentów” . Umiejętności, wiedza i talent – mity. Dlaczego sam talent nie wystarczy – jak budować mocną stronę? Ćwiczenie indywidualne.
 • Klucz II – określ oczekiwane rezultaty.  2 rodzaje odpowiedzialności (wynik i obszar) – mini wykład  i ćwiczenie podsumowujące.
 • Klucz III – Skoncentruj się na mocnych stronach. Ćwiczenie „Porównanie”.
 • Klucz IV – Znajdź odpowiednie dopasowanie. Ćwiczenie „Osiągnięcia”.

MODUŁ IV.  Praca menedżera w odkrywaniu talentów

 • Jak odkrywać talenty podczas pracy z ludźmi za pomocą pytań?  – 10 pytań.
 • Rozmowa o wynikach  – 6 obszarów.
 • Praca z dynamicznym zespołem – o Clifton Strengths licencjonowanym narzędziu analizy talentów.
 • Praca zespołowa – po co potrzebuję siatki zespołu i znajomości partnerstw.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania: 1 dzień

 

 

TRENERZY

 

 
 

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?:

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Przebieg projektu zostanie możliwie elastycznie dostosowany do realiów i możliwości Twojej organizacji.

Do przeprowadzenia Twojego projektu zarekomendujemy odpowiedniego Trenera, bazując na jego doświadczeniu zawodowym, praktyce tematyki szkolenia, wykształceniu i stylu trenerskim.

Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

Na każdym etapie projektu, masz możliwość konsultacji z trenerem.

Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wysoce interaktywnej formie warsztatowej.

W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Efektywne zarządzanie zespołem, bazując na talentach pracowników wg Instytutu Gallupa