Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Niegdyś popularnym podejściem było skupianie się na korygowaniu błędów pracowników – „wyciąganiu” słabych stron, naprawianiu. Podejście Instytutu Gallupa i autorów testów talentów jest jednoznaczne: zdecydowanie lepszym pomysłem jest bazowanie na mocnych stronach. Świat zewnętrzny „pomaga” nam identyfikować słabe strony, natomiast ujawnianie mocnych stron nie jest już takie proste. Szkolenie jest przede wszystkim dobrym wstępem do lepszego rozumienia pracy z mocnymi stronami. Kolejnym etapem może być odkrycie własnych talentów na bazie testu CliftonStrengths, a następnie praca z zespołem na bazie mocnych stron.

Sprawdź nasze szkolenie otwarte, realizowane online lub stacjonarnie w Warszawie: (link)

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Niegdyś popularnym podejściem było skupianie się na korygowaniu błędów pracowników – „wyciąganiu” słabych stron, naprawianiu. Podejście Instytutu Gallupa i autorów testów talentów jest jednoznaczne: zdecydowanie lepszym pomysłem jest bazowanie na mocnych stronach. Świat zewnętrzny „pomaga” nam identyfikować słabe strony, natomiast ujawnianie mocnych stron nie jest już takie proste. Szkolenie jest przede wszystkim dobrym wstępem do lepszego rozumienia pracy z mocnymi stronami. Kolejnym etapem może być odkrycie własnych talentów na bazie testu CliftonStrengths, a następnie praca z zespołem na bazie mocnych stron.

Sprawdź nasze szkolenie otwarte, realizowane online lub stacjonarnie w Warszawie: (link)

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • 12 pytaniach badających poziom zaangażowania pracowników.
 • 4 kluczach pracy z talentami.
 • Różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną.
 • Tym czym jest rozwój bazujący na mocnych stronach.
 • Działaniach menedżerskich sprzyjających rozwojowi mocnych stron.
 • Sposobach wstępnego rozpoznawania talentów w zespole.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania talentów w swoim otoczeniu.
 • Pracy z ankietą Q12 na realnym przykładzie.
 • Analizy menedżerskiej działań wspierających rozwój talentów.
 • Rozpoznawania 5 przejawów talentów.
 • Działania w obszarze trzech wyróżników najefektywniejszych zespołów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Planowaniem działań z zakresu pracy z ludźmi z uwzględnieniem ich talentów.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z analizą zaangażowania pracowników.
 • Poszukiwaniem narzędzi, sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w życiu codziennym.
 • Budowania zaangażowania pracowników i zespołów.

Program Szkolenia

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Od lat obserwujemy kryzys zaangażowania (według badań Instytutu Gallupa jedynie 34% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę), dlatego rola  menedżera jest tutaj nieoceniona.

 • Jak wpływać na zaangażowanie pracowników?
  Jak gromadzić w swoich zespołach utalentowanych pracowników?
  Jak być wybitnym menedżerem?
  Jak pracować na mocnych stronach?

Dowiedź się tego podczas szkolenia. Zamów je dla swojej firmy/zespołu.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I.  Talenty wg Gallupa. Czym jest talent?

 • Ćwiczenie „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu.
 • Co to jest talent? – poszukiwanie metafory obrazkowej.
 • Jaki jest mój talent – ćwiczenie indywidualne.
 • 5 przejawów talentu – ćwiczenie 5 pytań.

Moduł II.  Talenty wg Gallupa. Działania menedżera w obszarze budowania zespołu zaangażowanego.

 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – badania Instytutu Gallupa.
 • Utalentowani pracownicy, wybitni menedżerowie. Co najwięksi menedżerowie robią inaczej wg. Instytutu Gallupa.
 • Ankieta Q12 – praca z narzędziem w czterech obszarach.
 • „Oczekiwania w roli” – ćwiczenie indywidualne.
 • Piramida potrzeb i czynniki higieny  – ćwiczenie w podgrupach.
 • Motywowanie i wpływanie na rozwój pracownika – docenienie pracownika – ćwiczenie indywidualne.
 • Przynależność i rozwój – check lista menedżerska.
 • Jak pracować z ankietą w realności zawodowej?

Moduł III.  Talenty wg Gallupa. Cztery klucze menedżerskie.

 • Klucz I – wybierz talent. Ćwiczenie „Poszukiwanie talentów” . Umiejętności, wiedza i talent – mity. Dlaczego sam talent nie wystarczy – jak budować mocną stronę? Ćwiczenie indywidualne.
 • Klucz II – określ oczekiwane rezultaty.  2 rodzaje odpowiedzialności (wynik i obszar) – mini wykład  i ćwiczenie podsumowujące.
 • Klucz III – Skoncentruj się na mocnych stronach. Ćwiczenie „Porównanie”.
 • Klucz IV – Znajdź odpowiednie dopasowanie. Ćwiczenie „Osiągnięcia”.

Moduł IV. Talenty wg Gallupa. Praca menedżera w odkrywaniu talentów.

 • Jak odkrywać talenty podczas pracy z ludźmi za pomocą pytań?  – 10 pytań.
 • Rozmowa o wynikach  – 6 obszarów.
 • Praca z dynamicznym zespołem – o Clifton Strengths licencjonowanym narzędziu analizy talentów.
 • Praca zespołowa – po co potrzebuję siatki zespołu i znajomości partnerstw.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.