talenty Gallupa

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Projektowane na zamówienie zamknięte szkolenia wprowadzające zdobycze Instytutu Gallupa do modelu zarządzania pracownikami to szyte na miarę profesjonalne kursy prezentujące pogłębioną wiedzę na temat talentów Gallupa i wykorzystania jej w pracy nad mocnymi stronami zespołu w celu podniesienia jego zaangażowania, efektywności i satysfakcji z pracy. Zamknięte szkolenia „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” to kursy, które rekomendujemy wszystkim firmom, które chcą w nowoczesny sposób wpływać na rozwój swojej organizacji poprzez rozwój pracowników i efektywniejsze wykorzystanie ich talentów.

Popularnym niegdyś podejściem managerów było skupianie się na korygowaniu błędów pracowników – „wyciąganiu” słabych stron, naprawianiu. Podejście Instytutu Gallupa i autorów testów talentów jest jednoznaczne: zdecydowanie lepszym pomysłem jest bazowanie na mocnych stronach. Świat zewnętrzny „pomaga” nam identyfikować słabe strony, natomiast ujawnianie mocnych stron nie jest już takie proste. Szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” jest doskonałym wstępem do lepszego zrozumienia pracy z mocnymi stronami. Kolejnym etapem może być dla Kursantów odkrycie własnych talentów na bazie testu CliftonStrengths, a następnie praca z zespołem na bazie mocnych stron. Projektowane przez naszych ekspertów zamknięte szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online poświęcone talentom to kursy o niezwykle uniwersalnym charakterze i wysokim poziomie użyteczności – nie ma organizacji, w której nie byłoby utalentowanych ludzi. Żadna organizacja nie może też pozwolić sobie na marnowanie ich potencjału.

Szkolenie zamknięte „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” to kurs o warsztatowym charakterze, co oznacza, że jego program zdominowany jest przez metody i techniki nauczania ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z narzędzi i koncepcji opracowanych przez Instytut Gallupa nie tylko wyposaża Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę na temat mocnych stron definiowanych jako talenty, ale też pokazuje jak w codziennej pracy managera wykorzystać zdobyte w czasie warsztatu informacje. Zamknięte szkolenia dla kadry z zarządzania zespołem w kontekście talentów Gallupa prowadzimy dla Państwa w dwóch dogodnych wariantach – jako stacjonarne oraz zdalne warsztaty. Szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” możecie więc Państwo zrealizować z Human Skills bez konieczności podróżowania do naszej placówki, wybierając nowoczesny warsztat online lub trenować pod czujnym okiem naszych trenerów podczas klasycznych stacjonarnych zajęć.

Zapraszamy serdecznie na nasze najnowsze szkolenie umiejętności z obszaru zarządzania – kurs „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” oraz pozostałe szkolenia, również w formacie warsztatów otwartych.

Sprawdź nasze szkolenie otwarte, realizowane online lub stacjonarnie w Warszawie: (link)

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

talenty Gallupa

Projektowane na zamówienie zamknięte szkolenia wprowadzające zdobycze Instytutu Gallupa do modelu zarządzania pracownikami to szyte na miarę profesjonalne kursy prezentujące pogłębioną wiedzę na temat talentów Gallupa i wykorzystania jej w pracy nad mocnymi stronami zespołu w celu podniesienia jego zaangażowania, efektywności i satysfakcji z pracy. Zamknięte szkolenia „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” to kursy, które rekomendujemy wszystkim firmom, które chcą w nowoczesny sposób wpływać na rozwój swojej organizacji poprzez rozwój pracowników i efektywniejsze wykorzystanie ich talentów.

Popularnym niegdyś podejściem managerów było skupianie się na korygowaniu błędów pracowników – „wyciąganiu” słabych stron, naprawianiu. Podejście Instytutu Gallupa i autorów testów talentów jest jednoznaczne: zdecydowanie lepszym pomysłem jest bazowanie na mocnych stronach. Świat zewnętrzny „pomaga” nam identyfikować słabe strony, natomiast ujawnianie mocnych stron nie jest już takie proste. Szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” jest doskonałym wstępem do lepszego zrozumienia pracy z mocnymi stronami. Kolejnym etapem może być dla Kursantów odkrycie własnych talentów na bazie testu CliftonStrengths, a następnie praca z zespołem na bazie mocnych stron. Projektowane przez naszych ekspertów zamknięte szkolenia stacjonarne oraz szkolenia online poświęcone talentom to kursy o niezwykle uniwersalnym charakterze i wysokim poziomie użyteczności – nie ma organizacji, w której nie byłoby utalentowanych ludzi. Żadna organizacja nie może też pozwolić sobie na marnowanie ich potencjału.

Szkolenie zamknięte „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” to kurs o warsztatowym charakterze, co oznacza, że jego program zdominowany jest przez metody i techniki nauczania ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z narzędzi i koncepcji opracowanych przez Instytut Gallupa nie tylko wyposaża Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę na temat mocnych stron definiowanych jako talenty, ale też pokazuje jak w codziennej pracy managera wykorzystać zdobyte w czasie warsztatu informacje. Zamknięte szkolenia dla kadry z zarządzania zespołem w kontekście talentów Gallupa prowadzimy dla Państwa w dwóch dogodnych wariantach – jako stacjonarne oraz zdalne warsztaty. Szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” możecie więc Państwo zrealizować z Human Skills bez konieczności podróżowania do naszej placówki, wybierając nowoczesny warsztat online lub trenować pod czujnym okiem naszych trenerów podczas klasycznych stacjonarnych zajęć.

Zapraszamy serdecznie na nasze najnowsze szkolenie umiejętności z obszaru zarządzania – kurs „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” oraz pozostałe szkolenia, również w formacie warsztatów otwartych.

Sprawdź nasze szkolenie otwarte, realizowane online lub stacjonarnie w Warszawie: (link)

Cele i Korzyści

Realizowane na zamówienie szkolenia poświęcone talentom wg Gallupa to nowatorskie projekty szkoleniowe o najwyższym standardzie, co potwierdzają wyróżnienia oraz certyfikaty zdobyte przez Human Skills już wiele razy. Zdalne kursy oraz stacjonarne szkolenia „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” to szyte na miarę warsztaty o wysokim poziomie indywidualizacji programu, które staramy się maksymalnie dopasować do potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów oraz specyfiki firmy zamawiającej dane szkolenie. Opracowane przez naszych ekspertów kursy stacjonarne oraz szkolenia online z prezentowanego tematu każdorazowo rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, a kończymy wnikliwym raportem i ewaluacją zrealizowanego warsztatu. W czasie szkolenia „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” nasi trenerzy faworyzują metody i techniki nauczania nastawione na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie uczy, jak rozumieć mocne strony, w jaki sposób je rozwijać i wykorzystać. Prezentowane szkolenia dla kadry prowadzą dla naszych Klientów specjaliści z dziedziny zarządzania i certyfikowani konsultanci Instytutu Gallupa, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” może zostać dofinansowane z funduszy udostępnianych przez KFS lub BUR, a dodatkowo formuła zajęć zdalnych w przypadku warsztatu online pozwala szkolić managerów w maksymalnie ekonomiczny i wygodny pod względem organizacyjnym sposób. Szkolenie wprowadzające w tajniki skutecznego zarządzania talentami i potencjałem zespołu wg koncepcji Gallupa wzbogaciliśmy dodatkowo bezpłatną opieką poszkoleniową – Kursanci uczestniczący w warsztacie „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa” mogą skorzystać ze specjalnej sesji e-konsultacji z ekspertem prowadzącym zajęcia przez miesiąc od chwili zakończenia kursu.

Jakie korzyści oferują szkolenia „Zarządzanie zespołem z talentami wg Gallupa”?

Realizowane na zamówienie zamknięte kursy z obszaru talentów zdefiniowanych przez Instytut Gallupa to atrakcyjne pod względem formy szkolenia, których jakość merytoryczną i efektywność na bieżąco monitorujemy. Opisywane szkolenie prezentuje sprawdzoną wiedzę na temat metod pracy nad mocnymi stronami i wyposaża Kursantów w praktyczne narzędzia wspierające zarządzanie zespołem i rozwój pracowniczy. Zarówno szkolenia online „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa”, jak i kursy stacjonarne z tej tematyki są maksymalnie zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie pokazuje liderom, jak w codziennym działaniu mogą wykorzystać nowo zdobytą wiedzę o własnych talentach i talentach członków zespołu. Zamknięte szkolenia dla kadry „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” uczą również rozpoznawania mocnych stron pracowników i wskazują kierownikom skuteczne drogi ich wzmacniania.

Kurs „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” pozwala managerom zdobyć fachową wiedzę o:

 • 12 pytaniach badających poziom zaangażowania pracowników;
 • 4 kluczach pracy z talentami;
 • różnicach pomiędzy talentem a mocną stroną;
 • tym, czym jest rozwój bazujący na mocnych stronach;
 • działaniach menedżerskich sprzyjających rozwojowi mocnych stron;
 • sposobach wstępnego rozpoznawania talentów w zespole.

Prezentowane szkolenie rozwija praktyczne umiejętności:

 • rozpoznawania talentów w swoim otoczeniu;
 • pracy z ankietą Q12 na realnym przykładzie;
 • analizy menedżerskiej działań wspierających rozwój talentów;
 • rozpoznawania 5 przejawów talentów;
 • działania w obszarze trzech wyróżników najefektywniejszych zespołów.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” pogłębia unikatowe kompetencje związane z:

 • planowaniem działań z zakresu pracy z ludźmi z uwzględnieniem ich talentów;
 • doskonaleniem umiejętności związanych z analizą zaangażowania pracowników;
 • poszukiwaniem narzędzi, sposobów efektywniejszego wykorzystania talentów w życiu codziennym;
 • budowania zaangażowania pracowników i zespołów.

Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie w przystępny sposób prezentuje wyspecjalizowaną wiedzę wypracowaną przez prestiżowy Instytut Gallupa i wyposaża Kursantów w precyzyjne wskazówki, jak przekuć tę wiedzę w sukces własny, sukces zespołu i wyniki pracy, które decydują o kondycji organizacji zatrudniającej Uczestników warsztatu.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z TALENTAMI GALLUPA – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne kursy z powyższego tematu realizujemy w naszym centrum szkoleniowym w śródmieściu Warszawy. Uczestnicy zamkniętego szkolenia mogą liczyć w naszej placówce na komfortowe warunki do nauki – warsztaty odbywają się w funkcjonalnie zaaranżowanej przestrzeni, w dobrze wyposażonych i przestronnych salach. Szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” realizowane jako kurs zamknięty jesteśmy w stanie poprowadzić także w innym miejscu w zależności od potrzeb i oczekiwań firmy zamawiającej szkolenie. Zarówno warsztaty stacjonarne, jak i szkolenia online poświęcone talentom Gallupa rozpoczynamy każdorazowo od zdefiniowania celów danego kursu i rozpoznania potrzeb szkoleniowych Kursantów. Taki modus operandi pozwala naszym trenerom dobrać optymalne metody nauczania i ćwiczenia, które zagwarantują Kursantom maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie zamknięte „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” zaplanowaliśmy jako jednodniowy warsztat. W cenie prezentowanego szkolenia zapewniamy uczestnikom zajęć dwudaniowy obiad serwowany w pobliskiej restauracji oraz poczęstunek w czasie przerwy na kawę. Stacjonarne szkolenie kończy się ewaluacją kursu, którą uzupełniamy rekomendacjami na przyszłość dla Uczestników warsztatu. Wszystkim osobom zapisanym na szkolenie z zarządzania zespołem z talentami Gallupa zapewniamy również dedykowany pakiet materiałów szkoleniowych.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa”

Stacjonarne kursy, których tematem są talenty wg Gallupa, każdorazowo rozpoczynają się rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych Kursantów, a wyniki diagnozy przeprowadzonej przez trenera decydują o zawartości merytorycznej i metodycznej programu konkretnego szkolenia. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” składa się z 4 większych bloków tematycznych, które w sposób uporządkowany wprowadzają nowe informacje i pokazują różne aspekty zarządzania zespołem i jego talentami. Zarówno stacjonarne kursy, jak i szkolenia online „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” zdominowane są przez aktywizujące metody i techniki nauczania oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby warsztatu ćwiczenia, które wspierają praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z zarządzania zespołem przy wykorzystaniu wiedzy o talentach zdefiniowanych przez Instytut Gallupa prowadzimy zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba i modelu Activity Based Learning. Agendę, formę i program zamkniętego szkolenia dla kadry „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań Kursantów oraz potrzeb szkoleniowych i specyfiki firmy zamawiającej kurs.

Od lat obserwujemy kryzys zaangażowania (według badań Instytutu Gallupa jedynie 34% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę), dlatego rola menedżera jest tutaj nieoceniona.

 • Jak wpływać na zaangażowanie pracowników?
 • Jak gromadzić w swoich zespołach utalentowanych pracowników?
 • Jak być wybitnym menedżerem?
 • Jak pracować na mocnych stronach?

Dowiedź się tego podczas kursu. Zamów szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” dla swojej firmy/zespołu. Zapraszamy!

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie spraw organizacyjnych. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów. Ustalenie celów warsztatu.

Moduł I. Talenty wg Gallupa. Czym jest talent?

 • Ćwiczenie „Znana osoba” – talenty przyczyniające się do sukcesu.
 • Co to jest talent? – poszukiwanie metafory obrazkowej.
 • Jaki jest mój talent? – ćwiczenie indywidualne.
 • 5 przejawów talentu – ćwiczenie 5 pytań.

Moduł II. Talenty wg Gallupa. Działania menedżera w obszarze budowania zespołu zaangażowanego

 • Kryzys zaangażowania wśród pracowników – badania Instytutu Gallupa.
 • Utalentowani pracownicy, wybitni menedżerowie. Co najwięksi menedżerowie robią inaczej wg. Instytutu Gallupa?
 • Ankieta Q12 – praca z narzędziem w czterech obszarach.
 • „Oczekiwania w roli” – ćwiczenie indywidualne.
 • Piramida potrzeb i czynniki higieny – ćwiczenie w podgrupach.
 • Motywowanie i wpływanie na rozwój pracownika – docenienie pracownika – ćwiczenie indywidualne.
 • Przynależność i rozwój – check lista menedżerska.
 • Jak pracować z ankietą w realności zawodowej?

Moduł III. Talenty wg Gallupa. Cztery klucze menedżerskie

 • Klucz I – wybierz talent. Ćwiczenie „Poszukiwanie talentów”. Umiejętności, wiedza i talent – mity. Dlaczego sam talent nie wystarczy? Jak budować mocną stronę? Ćwiczenie indywidualne.
 • Klucz II – określ oczekiwane rezultaty. 2 rodzaje odpowiedzialności (wynik i obszar) – mini wykład i ćwiczenie podsumowujące.
 • Klucz III – skoncentruj się na mocnych stronach. Ćwiczenie „Porównanie”.
 • Klucz IV – znajdź odpowiednie dopasowanie. Ćwiczenie „Osiągnięcia”.

Moduł IV. Talenty wg Gallupa. Praca menedżera w odkrywaniu talentów

 • Jak odkrywać talenty podczas pracy z ludźmi za pomocą pytań? – 10 pytań.
 • Rozmowa o wynikach – 6 obszarów.
 • Praca z dynamicznym zespołem – o Clifton Strengths licencjonowanym narzędziu analizy talentów.
 • Praca zespołowa – po co potrzebuję siatki zespołu i znajomości partnerstw?

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień. Kursanci kończący prezentowane szkolenie mogą umówić się w ciągu miesiąca od realizacji kursu na bezpłatne e-konsultacje z trenerem prowadzącym warsztat.

PROGRAM ZAMKNIĘTEGO SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z TALENTAMI GALLUPA – KURS ONLINE

Kursy online „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” odbywają się na popularnych i przyjaznych w obsłudze platformach Clickmeeting lub Zoom, które umożliwiają organizację spotkań online w czasie rzeczywistym. Zdalne szkolenia nie wymagają w związku z tym od Uczestników specjalnego przygotowania ani wysokich umiejętności technicznych. Aby zrealizować prezentowane szkolenie, nie trzeba też instalować żadnego płatnego oprogramowania czy aplikacji z nieznanych źródeł. Kursantom zapisanym na zamknięte szkolenia online zapewniamy merytoryczną opiekę ze strony trenera o wysokich i udokumentowanych kwalifikacjach, a także dedykowany pakiet materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności. Szkolenie z zarządzania zespołem przy wykorzystaniu wiedzy o talentach zdefiniowanych przez Instytut Gallupa zaplanowaliśmy na 1. dzień (około 7. godzin zegarowych). Program szkolenia dla kadry „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” może zostać w razie potrzeby przebudowany w taki sposób, by jego zawartość merytoryczna i metodyczna precyzyjniej odpowiadała potrzebom szkoleniowym Kursantów. Zamknięte szkolenie z kompetencji kierowniczych, rozpoznawania oraz wzmacniania mocnych stron i talentów rozpoczyna się diagnozą potrzeb danej grupy szkoleniowej, której towarzyszy omówienie szczegółowych celów warsztatu. Zdalne szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” projektujemy i prowadzimy według wskazań cyklu Kolba i wykorzystujemy w jego toku jedynie takie metody i techniki nauczania, których skuteczność została sprawdzona i potwierdzona.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa”

Od lat obserwujemy kryzys zaangażowania (według badań Instytutu Gallupa jedynie 34% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę), dlatego rola menedżera jest tutaj nieoceniona.

 • Jak wpływać na zaangażowanie pracowników?
 • Jak gromadzić w swoich zespołach utalentowanych pracowników?
 • Jak być wybitnym menedżerem?
 • Jak pracować na mocnych stronach?

Dowiedz się tego podczas szkolenia. Zamów kursy „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” dla swojej firmy/zespołu. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia realizowane na zamówienie w wersji online, a dotyczące zarządzania zespołem przy wykorzystaniu koncepcji talentów Gallupa trwają według standardowego planu około 7. godzin zegarowych z przerwami. Zdalne szkolenie „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” składa się z 4. modułów tematycznych, a jego finałem jest ewaluacja kursu dopełniona indywidualnymi rekomendacjami trenerskimi dla kierowników kończących zorganizowane przez nas szkolenia online z zarządzania. Prezentowany warsztat zdominowany jest przez różnorodne ćwiczenia zaprojektowane specjalnie na potrzeby kursu oraz aktywizujące metody nauczania zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie budują w związku z tym m.in. ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach i podgrupach, dyskusje, analizy przypadków. Zdalne szkolenia dla kadry „Zarządzanie zespołem z talentami Gallupa” prowadzimy zgodnie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz koncepcją nauki poprzez działanie. Kursanci zapisani na prezentowane szkolenie są objęci nieodpłatną opieką poszkoleniową ze strony trenera. Na e-konsultacje z ekspertem prowadzącym szkolenie z zarządzania zespołem z talentami Gallupa Uczestnicy zajęć mogą umawiać się w ciągu miesiąca od chwili zakończenia kursu.

Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne. Diagnoza potrzeb Uczestników zajęć wraz z omówieniem celów szkolenia.

Moduł I. Talenty wg Gallupa. Czym jest talent?

 • Talenty przyczyniające się do sukcesu – ćwiczenie „Znana osoba”.
 • Czym jest talent? – definicja i próba odnalezienia metafory obrazkowej.
 • Mój talent – jaki jest? – ćwiczenia indywidualne.
 • Pięć przejawów talentu – ćwiczenie „5 pytań”.

Moduł II. Talenty wg Gallupa. Działania managera w zakresie budowania zaangażowanego zespołu

 • Badania Instytutu Gallupa – kryzys zaangażowania obserwowany wśród pracowników.
 • Wybitni managerowie i utalentowani pracownicy. Co najwięksi managerowie robią inaczej wg badań Instytutu Gallupa?
 • Ankieta Q12 – praca z narzędziem w 4 obszarach.
 • „Oczekiwania w roli” – ćwiczenia indywidualne.
 • Piramida potrzeb oraz czynniki higieny – ćwiczenia w podgrupach.
 • Wpływanie na rozwój i motywowanie pracowników – docenienie pracowników – ćwiczenia indywidualne.
 • Przynależność i rozwój – check lista managerska.
 • Jak w praktyce pracować z ankietą?

Moduł III. Talenty wg Gallupa. 4 klucze menedżerskie

 • Klucz I – wybierz talent. „Poszukiwanie talentów” – ćwiczenie. Umiejętności, wiedza i talent – mity. Dlaczego talent nie wystarczy? Jak budować mocne strony?
 • Klucz II – określ oczekiwane rezultaty. Dwa rodzaje odpowiedzialności (obszar i wynik) – wykład i ćwiczenia podsumowujące.
 • Klucz III – skoncentruj się na mocnych stronach. „Porównanie” – ćwiczenie.
 • Klucz IV – znajdź odpowiednie dopasowanie. „Osiągnięcia” – ćwiczenie.

Moduł IV. Talenty wg Gallupa. Praca managera w obszarze odkrywania talentów

 • W jaki sposób odkrywać talenty w pracy z ludźmi przy pomocy pytań? – 10 pytań.
 • Dobra rozmowa o wynikach – 6 obszarów.
 • Praca z dynamicznym zespołem – informacje na temat licencjonowanego narzędzia analizy talentów Clifton Strengths.
 • Praca zespołowa – dlaczego potrzebna mi siatka zespołu i znajomość partnerstw?

Zakończenie warsztatu. Powtórzenie i podsumowanie kluczowych wiadomości. Rekomendacje trenerskie.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem z badaniem Insights Discovery– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Akademia lidera zespołu szkolenie

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

W trakcie realizacji zadań firma szkoleniowa wykazała się pełną odpowiedzialnością, zaangażowaniem i dużą elastycznością na każdym etapie współpracy. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami.
Z przyjemnością rekomendujemy firmę Human Skills Iwona Firmanty jako kompetentnego i wiarygodnego partnera w zakresie realizacji projektów szkoleniowych.

Katarzyna Tchorowska, Kierownik Biura Kapitału Ludzkiego

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

„Szczególnie cenne dla mnie było to, że poznałam i nazwałam talenty, które kierują moim życiem, a nie zdawałam sobie wcześniej z tego sprawy.”

„Szkolenie umożliwiło lepsze zrozumienie swoich zachowań, co dało możliwość pracy nad tym, co trzeba/ chcemy poprawić.”

„Szkolenie nie tylko pokazało jak wykorzystywać talenty w codziennym życiu, ale także jak rozpoznawać talenty u innych.”

„Szkolenie skupiało się na pracy w grupie, uczestnicy mieli okazję bliżej poznać swoje mocne strony i to na czym warto się skupić.”

„Przydatne treści: powiązania między poszczególnymi talentami, przykłady z życia, przerywniki, nie byłam zmęczona nadmiarem informacji, omówienie szczegółowe talentów.

„Uśmiechnięty, słuchający, zaangażowany trener. Praca na konkretnych przykładach.”

Przydatne treści szkolenia: „Co mnie motywuje teraz. Rozłożenie na czynniki piramidy Maslowa, pokazanie, jak potrzeby wpływają na motywację, zaangażowanie. Kwestionariusz motywacji.”

„Z humorem, bezpośrednio, trafia do ludzi :)”

„Świetna atmosfera przy zachowaniu dużej merytoryki”

„Trener bardzo dobrze przygotowany, dużo fajnych przykładów.”

Klienci

Szkolenia z zakresu Talenty wg. Gallupa, firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., FLYR Poland Sp. z o.o., Rossmann, Groupauto Polska Sp. z o.o., Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” Spółka Akcyjna, „KDK” Sp. z o.o., METRO Global Solution Center, Atrium Poland Real Estate Management Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Groupauto CEE Sp. z o.o., Kärcher Sp. z o.o.

Powyższe szkolenie realizujemy również w formule szkolenia otwartego:

 • Talenty wg Gallupa otwarte online oraz stacjonarne w Warszawie: (link)

 

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas