DISC D3

Dowiedz się, do którego z 4 stylów zachowania jest Ci najbliżej!

DISC 3

DISC to 4 style zachowań, których metodologia w pełni opiera się na typologii Wiliama Marstona, a co więcej jest jedynym narzędziem DISC, które zostało opracowane na bazie oryginalnych prac tego badacza. Sformułowania, których używamy w ankiecie, pokrywają w 100% założenia, które stoją za modelem zdefiniowanym przez amerykańskiego psychologa. Analizując ludzkie postawy w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie każdy styl zachowania, ale w różnym stopniu ich intensywności.

Ludzie są różni, ale ich zachowania bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt.

Poznaj 4 style zachowania DISC:

DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

 • Dominant (Dominujący),
 • Influencing (Wpływowy),
 • Steady (Stały),
 • Compliance (Sumienny).

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne.

Co pomaga wyjaśnić DISC D3?

 • Jakie jest Twój styl zachowania?
 • Jaka jest Twoja naturalna reakcja na stres?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jaką wartość wnosisz do organizacji?
 • Jakie są Twoje obszary do rozwoju wynikające ze stylów zachowań
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

Dlaczego wybrać dla swojej firmy i zespołu DISC 3?

DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 1440 w D3.

To właśnie badanie DISC D3 a nie DISC wskaże nam, dlaczego 2 osoby, które mają bardzo podobne a wręcz takie same profil DISC, podejmują inne decyzje, co innego wpływa na poziom ich długofalowego zaangażowania, w innym stylu prowadzą zespoły czy wykazują inny poziom skuteczności w sprzedaży itd. Jak to możliwe?

Cztery analizy w DISC:

DISC D3

DISC D3

Obserwowalne zachowania:

 • DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, reakcja na zmianę, naturalna odpowiedź na stres, styl organizacji pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju wynikające ze stylu zachowania).
 • + sekcja Sales: mocne i słabsze strony w sprzedaży i obsłudze klienta + jak motywować konkretnego osoby (sekcja dla lidera) + jak współpracować z różnymi stylami zakupowymi klientów.

Nieobserwowalne zachowania:

 • TEAMS (preferowane role/style myślenia o pracy w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg).
 • VALUES (wartości, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość).
 • BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza).

DISC D3 dostarcza następujące informacje:

POTENCJAŁ:

 • W których obszarach tkwi Twój potencjał?
 • Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu?
 • Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele?
 • Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREM (zespołu/produktu/usługi) na poziomie:

 • oddziaływania,
 • kierowania,
 • prowadzenia procesu,
 • relacyjności etc.

CODZIENNA WSPÓŁPRACA:

 • Jak dobierasz argumenty w rozmowie?
 • Czym się kierujesz podejmując decyzje?
 • Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym?
 • Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni?
 • Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?

MOTYWACJA:

 • Czego potrzebujesz, jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy?

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM:

 • Mocne i słabsze strony w sprzedaży i obsłudze klienta oraz to, jak motywować poszczególne osoby.

Kiedy warto stosować badanie DISC D3?

 • Rekrutacje i procesy ACDC: aby zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko.
 • Rozwój: aby zatrzymać najlepszych pracowników.
 • Szkolenia: aby podnieść efektywność zespołu, w tym sprzedażowego i obsługi klienta.
 • Zarządzanie zmianą: aby szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w firmie
 • Zarządzanie zespołem: aby rozwiązać konflikt w zespole itp.
 • Zarządzanie kadrą menedżerską: aby rozwijać umiejętności przywódcze etc.

W jakich procesach w zakresie Human Resources pomaga DISC D3?

 • Rekrutacja zewnętrzna. Wynik badania jest wsparciem w podejmowaniu trafnych decyzji rekrutacyjnych – przewidujemy skuteczność na danym stanowisku, w danej organizacji i w pracy z konkretnym przełożonym.
 • Rekrutacja wewnętrzna. Wynik badania pomaga określić ścieżkę rozwoju dla danego pracownika, prawdopodobieństwo tego, jak bardzo sprawdzi się np. na stanowisku managerskim lub w jakich obszarach warto daną osobę rozwijać, aby czuła, że wykorzystuje się jej talenty, prowadzi się ją w zgodzie z jej potencjałem.
 • Narzędzie dla managerów. Badanie jest w swojej naturze proste do zrozumienia, również przez osoby spoza działu HR. Dostarcza praktyczne informacje o tym, jak na co dzień pracować z poszczególnymi pracownikami, jak pobudzić ich motywację, jak komunikować oczekiwania, egzekwować wyniki od osób o różnych profilach etc.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i rozwoju kompetencji. Diagnoza pozwala nam określić mocne strony pracownika, ale również potencjalne obszary do rozwoju. Umiejętność czytania wyników pozwala na określenie, w których obszarach pracownik może potrzebować wsparcia, aby utrzymać lub podnieść jego efektywność..
 • Budowanie efektywnych zespołów i przywództwo. Test kompetencji DISC D3 opisuje poszczególne role pracowników w zespole, kluczowe wartości jakimi się kierują, podstawowe zalety i potencjalne ograniczenia dla każdego z zespołu. Dzięki temu dajemy możliwości, aby w pełni rozwinąć talenty, które już są w organizacji.
 • Sprzedaż i obsługa Klienta. Test kompetencji DISC D3 daje możliwość poznania własnego stylu sprzedaży, mocnych stron i potencjału, który w nas jest. Informacje zawarte w raporcie pozwalają nie tylko zrozumieć ludzkie zachowania, ale również przewidzieć reakcję innych, dzięki czemu możemy dostosować swoje zachowania do zachowań Klienta i wzmocnić skuteczność sprzedaży.

Ważne:

 • Raporty z testu kompetencji DISC D3 czy test kompetencji DISC, bazują na potencjale badanego, pozytywnej informacji zwrotnej.
 • Wynik badania DISC D3 możne wzmocnić ocena 360 stopni (360 Indicator).
 • Dla menedżerów DISC D3 oferuje takie narzędzia jak testy rekrutacyjne, mapa zespołu oraz szkolenia dla menedżerów i szkolenie dla zespołów.

Interesuje Cię udział w szkoleniu na temat usprawniania komunikacji interpersonalnej zgodnie z modelem DISC? Sprawdź nasze programy:

Nie masz pewności jakie rozwiązanie wybrać? Zaufaj doświadczeniu naszych konsultantów:

Nasi Eksperci: