Badanie stylu przywództwa – ILM72

styl przywództwa
badanie stylu przywództwa ilm
Zintegrowany Model Przywództwa – ILM72

Poznaj model narzędzia psychometrycznego ILM, będącego odpowiedzią na mnogość definicji oraz prób mierzenia i dopasowywania stylu do sytuacji, zespołu czy też potrzeb lidera oraz jego organizacji. Style kierowania są aktualnie jedną z najintensywniej badanych i optymalizowanych dziedzin sztuki zarządzania, a dobre przywództwo to kluczowy element sukcesu zespołu i organizacji. Dowiedz się, jak style zarządzania wpływają na potencjał personelu i jego efektywność. Sprawdź, czym warto kierować się, dostosowując style przywództwa i poznaj style kierowania zespołem wraz z ich atutami i ewentualnymi pułapkami. W jaki sposób możesz z nami zgłębiać różnorodne style kierowania? Test ILM72 to narzędzie, które wykorzystuje się dziś wyjątkowo często i chętnie w wielu silnych organizacjach. Na czym w praktyce polega to badanie i co jakie korzyści oferuje?

 

Badanie stylu przywództwa ILM72 powstało na zlecenie największej na świecie organizacji certyfikującej menedżerów ILM (The Institute of Leadership and Managment). W ILM przeprowadzono wnikliwe i rzetelne badania oraz skrupulatnie przeanalizowano ponad 200 najczęściej cytowanych modeli. 

badanie stylu przywództwa ilm

Skale szczegółowe ILM72 – określają preferowany styl przywództwa

ILM72 jest kwestionariuszem zawierającym 72 pytania. ILM72 jest zweryfikowanym wysokiej jakości narzędziem psychometrycznym, który jest jednocześnie testem normatywnym, co oznacza, że wyniki badania prezentowane są na tle populacji menedżerów i liderów. Umożliwia to porównywanie poszczególnych osób oraz właściwych im stylów przewodzenia i zarządzania.

 

 1. Zorientowany na zadania vs. Zorientowany na ludzi – to skala motywacji, która wskazuje, jakimi przekonaniami kieruje się menedżer w motywowaniu ludzi.
 2. Elastyczny vs. Zasadniczy – to skala angażowania (Engagement) – pokazuje, jak zarządzający włącza ludzi w działanie.
 3. Zdecentralizowany vs. Scentralizowany – to miara kontroli, która pokazuje, jaki, zdaniem menedżera, powinien być zakres jego bezpośredniego wpływu.
 4. Zarządzający przez pochwały vs. Zarządzający przez wymagania – to opis preferowanego sposobu dostrzegania pracy (Recognition).
 5. Nastawiony na proces vs. Nastawiony na efekt – to miara orientacji na cele, która pokazuje poziom determinacji w osiąganiu wyników i założonych celów.
 6. Oparty na zdobytej wiedzy vs. oparty na wrodzonych zasobach – to skala, która pokazuje, w jakim stopniu struktura działania jest ważna dla menedżera.

Skale ogólne ILM72 – wskazują na główne kompetencje przywódcze:

 1. Koncentracja na rezultatach – miara opisująca determinację w realizacji planów, która napędza lidera i jego zwolenników (followers). Satysfakcja w znacznym stopniu uzależniona jest od tej kompetencji przywódczej.
 2. Koncentracja na poszczególnych osobach – wskazuje na wzmacnianie zdolności, pewności siebie i zaangażowania jednostek, by umożliwić im osiągnięcie sukcesu oraz poczucie spełnienia i satysfakcji w działaniu.
 3. Koncentracja na pracy zespołowej – podkreśla i wzmacnia międzydziałową pracę zespołową. Określa poziom wiedzy i wsparcia, jakich lider udziela w zakresie tego, jak pracować razem w danej organizacji.

Rodzaje raportów ILM72 – przykładowe raporty ILM72

 1. Oceniający ILM72 (raport assessmentowy).
 2. Rozwojowy ILM72.
 3. Grupowy ILM72 (raport organizacyjny).
 4. Coachingowy ILM72.
 5. Postępów ILM72.

Dlaczego warto poznać i zastosować badanie ILM72?

 1. Porządkuje, systematyzuje i podsumowuje wiedzę o przywództwie, pozwala poznać i zrozumieć różne style kierowania i świadomie kształtować efektywne przywództwo w organizacji.
 2. Skraca czas diagnozy stylu przywództwa kandydata oraz pracownika, sprzyjając oszczędności zasobów.
 3. Zmniejsza ryzyko porażki i zwiększa szanse awansu poprzez rozumienie tego, jakie możliwości oferują różne style zarządzania i style przywództwa.
 4. Skraca czas sesji w procesie coachingu i pozwala skoncentrować się na konkretach.
 5. Pomaga modelować kulturę organizacji. Style kierowania zespołem przekładają się na wiele płaszczyzn funkcjonowania ludzi w organizacji, ich motywacji do współdziałania, osiągania synergii i współdziałania pod fachowym przywództwem.
 6. Precyzyjnie wspiera wyznaczanie profili kompetencyjnych.
 7. Buduje świadomość kadry zarządzającej i pozwala managerom dostosowywać do sytuacji, potrzeb zespołów, celów organizacji i innych ważnych czynników style kierowania. Test pozwala jednocześnie dostrzec mankamenty prezentowanego/preferowanego stylu i przygotowuje do tego, by badany potrafił odpowiednio zareagować na trudną bądź kryzysową sytuację lub ją antycypował.
 8. Wzmacnia i zwiększa możliwości działania specjalistów HR w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi – badanie stylu przywództwa ILM72 to źródło rzetelnej wiedzy o pracownikach, aktualnych i przyszłych liderach tworzących sukces organizacji.

Kiedy warto wykonać badanie ILM72?

 1. Rekrutacje – badanie weryfikujące style kierowania pozwala usprawnić proces dopasowania kandydata do kultury organizacji oraz zadań realizowanych na danym stanowisku.
 2. Sukcesja – pozwala dopasować odpowiednią osobę w procesie rozwoju pracownika.
 3. Planowanie rozwoju – dopasowanie działań szkoleniowo-rozwojowych do tego, jaki jest bądź jaki jest oczekiwany styl przywództwa. Pozwala świadomie i w strategiczny sposób formować przywództwo w danej organizacji.
 4. Projekty rozwojowe – szczególnie procesy rozwoju kadry menedżerskiej optymalizujące style zarządzania oraz style przywództwa, jego efektywność i dostosowanie do potrzeb organizacji i jej członków.
 5. Procesy coachingowe.

Co możemy zaproponować?

 • Konsultacje indywidualne poprzedzone badaniem ILM72.
 • Wsparcie w obszarze rekrutacji, sukcesji czy też projektów Human Resources – Assesment Centre oraz Development Centre.
 • Plan rozwoju kompetencji.
 • Pakiet specjalnych sesji coachingowych w obszarach: style kierowania zespołem, dostosowanie stylu itd.
 • Szkolenie grupowe.

Jak zamówić badanie?

 • Zamawiasz badanie w Human Skills.
 • Otrzymujesz dane do opłaty za badanie diagnozujące style kierowania. Test będzie udostępniony po realizacji płatności.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujesz od nas link do badania: badanie stylu przywództwa ILM72.
 • Wykonujesz badanie online z dowolnego, dogodnego dla Ciebie miejsca.
 • Odbywasz specjalną sesję feedback ze szczegółowym omówieniem wyników badania ILM72 z certyfikowanym konsultantem zintegrowanego modelu przywództwa ILM72.
 • Otrzymujesz dogłębną analizę wyników, odpowiedzi na pytania wraz z planem obszarów do rozwoju, umożliwiającym wypracowanie dalszej ścieżki działań w kontekście Twoich potrzeb jako aktualnego lub przyszłego lidera.

Przykładowy wynik badania - bez części opisowej:

Przykładowy raport stylu przywództwa ILM 72

Obejrzyj webinarium dotyczące ILM 72

Zastanawiasz się jakie byłoby najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji?

Nasi Eksperci: