szkolenie_zarzadzanie_zespolem_w_zmianie

Szkolenia z zarządzania zespołem w zmianie – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia dla menedżerów podejmujące tematykę zarządzania zespołem przechodzącym przez zmiany to przepełnione użyteczną i na bieżąco aktualizowaną wiedzą kursy menadżerskie, które pozwalają zachować skuteczność działania liderów w obliczu zmiany – najbardziej charakterystycznego wyzwania dla organizacji w czasach VUCA. Niepewność, zmienność, złożoność, niejednoznaczność to przeszkody, z jakimi musi umieć sobie radzić każdy szef, który chce być podporą dla swojego zespołu, kiedy ten dotyka reorganizacja lub dowolna inna zmiana. Opracowane przez naszych ekspertów szkolenia dla managerów przygotowujące liderów do umiejętnego zarządzania zespołem w zmianie koncentrują się na rozwijaniu kluczowych kompetencji niezbędnych do podjęcia właściwych działań na każdym kolejnym etapie zmiany – uczą, jak komunikować zmianę, jak wspierać podwładnych w obliczu zmiany i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia tego rodzaju procesów.
Otwarte szkolenie menadżerskie „Zarządzanie zespołem w zmianie” to obowiązkowy kurs dla wszystkich managerów współcześnie działających firm i instytucji – wszyscy bowiem funkcjonujemy dziś w świecie VUCA, a zmiana w biznesie jest zawsze szczególnie ważnym procesem i od zdolności managerów zależy, jak firma przejdzie przez większe i mniejsze rewolucje.
Nasze otwarte szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne z zarządzania zespołem w zmianie polecamy w szczególności osobom pełniącym funkcje liderów w różnych organizacjach oraz wszystkim, którzy planują osiągać sukcesy zawodowe na stanowiskach nadzorczych i kierowniczych. Nadrzędnym celem oferowanego kursu podejmującego trudny temat wyzwań naznaczonych duchem VUCA jest rzetelne przygotowanie Kursantów do roli sprawnych i czujnych liderów, kształcenie kluczowych kompetencji niezbędnych do działania w obliczu zmiany oraz wszechstronne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zarządzanie zespołem w zmianie” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który precyzyjnie odpowiada na potrzeby współczesnego świata biznesu i kształtujących los firmy managerów.
Stacjonarne i zdalne szkolenia dla kadry menedżerskiej „Zarządzanie zespołem w zmianie” nie tylko wyposażają liderów w sprawdzoną i usystematyzowaną wiedzę, ale i skutecznie uczą, jak z tej wiedzy korzystać w działaniu, jak planować, wprowadzać i komunikować zmiany, które dotyczą realnych ludzi i realnie funkcjonujących firm. Nasi trenerzy szkolą poprzez wnikliwe analizy case studies i pracę nad rzeczywistymi problemami konkretnych grup Kursantów. Dzięki temu możemy Państwu zaproponować zupełnie wyjątkowe na mapie kursów szkolenie z kompetencji menedżerskich, które trenuje umiejętności faktycznie użyteczne w realizacji zadań kierowniczych.
Serdecznie zapraszamy na nasze najnowsze szkolenie umiejętności menedżerskich „Zarządzanie zespołem w zmianie”. Prezentowany kurs możecie Państwo odbyć w naszej głównej siedzibie w Warszawie lub uczyć się z dowolnego miejsca, korzystając ze szkolenia w wersji online.

Szkolenia z zarządzania zespołem w zmianie – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia dla menedżerów podejmujące tematykę zarządzania zespołem przechodzącym przez zmiany to przepełnione użyteczną i na bieżąco aktualizowaną wiedzą kursy menadżerskie, które pozwalają zachować skuteczność działania liderów w obliczu zmiany – najbardziej charakterystycznego wyzwania dla organizacji w czasach VUCA. Niepewność, zmienność, złożoność, niejednoznaczność to przeszkody, z jakimi musi umieć sobie radzić każdy szef, który chce być podporą dla swojego zespołu, kiedy ten dotyka reorganizacja lub dowolna inna zmiana. Opracowane przez naszych ekspertów szkolenia dla managerów przygotowujące liderów do umiejętnego zarządzania zespołem w zmianie koncentrują się na rozwijaniu kluczowych kompetencji niezbędnych do podjęcia właściwych działań na każdym kolejnym etapie zmiany – uczą, jak komunikować zmianę, jak wspierać podwładnych w obliczu zmiany i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia tego rodzaju procesów.
Otwarte szkolenie menadżerskie „Zarządzanie zespołem w zmianie” to obowiązkowy kurs dla wszystkich managerów współcześnie działających firm i instytucji – wszyscy bowiem funkcjonujemy dziś w świecie VUCA, a zmiana w biznesie jest zawsze szczególnie ważnym procesem i od zdolności managerów zależy, jak firma przejdzie przez większe i mniejsze rewolucje.
Nasze otwarte szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne z zarządzania zespołem w zmianie polecamy w szczególności osobom pełniącym funkcje liderów w różnych organizacjach oraz wszystkim, którzy planują osiągać sukcesy zawodowe na stanowiskach nadzorczych i kierowniczych. Nadrzędnym celem oferowanego kursu podejmującego trudny temat wyzwań naznaczonych duchem VUCA jest rzetelne przygotowanie Kursantów do roli sprawnych i czujnych liderów, kształcenie kluczowych kompetencji niezbędnych do działania w obliczu zmiany oraz wszechstronne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zarządzanie zespołem w zmianie” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który precyzyjnie odpowiada na potrzeby współczesnego świata biznesu i kształtujących los firmy managerów.
Stacjonarne i zdalne szkolenia dla kadry menedżerskiej „Zarządzanie zespołem w zmianie” nie tylko wyposażają liderów w sprawdzoną i usystematyzowaną wiedzę, ale i skutecznie uczą, jak z tej wiedzy korzystać w działaniu, jak planować, wprowadzać i komunikować zmiany, które dotyczą realnych ludzi i realnie funkcjonujących firm. Nasi trenerzy szkolą poprzez wnikliwe analizy case studies i pracę nad rzeczywistymi problemami konkretnych grup Kursantów. Dzięki temu możemy Państwu zaproponować zupełnie wyjątkowe na mapie kursów szkolenie z kompetencji menedżerskich, które trenuje umiejętności faktycznie użyteczne w realizacji zadań kierowniczych.
Serdecznie zapraszamy na nasze najnowsze szkolenie umiejętności menedżerskich „Zarządzanie zespołem w zmianie”. Prezentowany kurs możecie Państwo odbyć w naszej głównej siedzibie w Warszawie lub uczyć się z dowolnego miejsca, korzystając ze szkolenia w wersji online.

Cele i Korzyści

Zdalne i stacjonarne szkolenia dla menedżerów, które koncentrują się na wiedzy z zakresu zarządzania zespołem w zmianie, kompleksowo przygotowują liderów zespołów do planowania, umiejętnego wdrażania i komunikowania pracownikom zmian o różnym charakterze. Otwarte kursy menadżerskie „Zarządzanie zespołem w zmianie” pozwalają kierownikom i liderom lepiej zrozumieć dynamikę i znaczenie poszczególnych faz zmiany, objaśniają nowe koncepcje z zakresu zarządzania i uczą wykorzystania nowych narzędzi usprawniających zarządzanie w nieustannie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenia dla managerów uczą praktycznych umiejętności i koncentrują się na prezentowaniu użytecznej i zweryfikowanej wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji i zarządzania personelem.

Otwarte szkolenie menadżerskie „Zarządzanie zespołem w zmianie” rekomendujemy wszystkim przedstawicielom kadry kierowniczej, a przede wszystkim liderom pracującym na co dzień w dynamicznym środowisku oraz osobom, które pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania lub zamierzają objąć dowolne stanowisko kierownicze. Stacjonarne kursy i szkolenia managerskie online z zarządzania zespołem w zmianie to najskuteczniejszy sposób, by przygotować firmę i jej pracowników, a zawłaszcza kadrę kierowniczą na właściwe reakcje wobec zmiany poprzez praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich – szkolenie „Zarządzanie zespołem w zmianie” to trening wyspecjalizowanych kompetencji niezbędnych skutecznym liderom świata VUCA. Nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej z tej tematyki polecamy również wszystkim osobom, które interesuje praca na stanowiskach kierowniczych. Wybierając nasze szkolenie z kompetencji menedżerskich „Zarządzanie zespołem w zmianie”, pozyskacie Państwo ogrom fachowej wiedzy i nabędziecie wiele nowych umiejętności, co z przyjemnością potwierdzimy wystawieniem odpowiedniego certyfikatu.

Otwarte szkolenie umiejętności menedżerskich z zarządzania w procesie zmiany dostępne jest dla Państwa jako stacjonarny kurs w organizowany w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz jako nowoczesne szkolenie online, które umożliwia podnoszenie kwalifikacji z dowolnego miejsca i w dogodnym czasie. Zapraszamy!

Jakie korzyści oferują szkolenia dla menedżerów z zarządzania zespołem w zmianie?

Przygotowane przez nas otwarte kursy menadżerskie oferują firmom i instytucjom publicznym możliwość skutecznego przygotowania kadry kierowniczej do podejmowania właściwych decyzji w konfrontacji ze zmianą i jej wszystkimi skutkami. Zdalne i stacjonarne szkolenia dla managerów „Zarządzanie zespołem w zmianie” to praktyczne kursy, które uczą tego, co jest faktycznie przydatne liderom, gdy ich zespół mierzy się z nowym, nieznanym i wywołującym niepokój procesem. Prezentowane szkolenie menadżerskie to nowoczesny projekt szkoleniowy opracowany z myślą o potrzebach współcześnie działających firm funkcjonujących w dynamicznym otoczeniu biznesowym, które nie chcą tracić zasobów i szans w efekcie zmian i procesów reorganizujących. Kursy stacjonarne i szkolenia managerskie online to atrakcyjne pod względem formy i treści warsztaty, które wykorzystują najnowsze techniki i metody nauczania najskuteczniej wspierające doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zarządzanie zespołem w zmianie” to ponadto intensywnie angażujący warsztat, który odwołuje się do realnych doświadczeń, szczegółowych analiz case studies i z życia wziętych przykładów. Każdy Kursant dzięki temu może nabyć wiedzę i umiejętności, które mają najbardziej użyteczny charakter i pomogą mu rozwiązywać konkretne problemy, z jakimi styka się w swojej organizacji.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem w zmianie” wyposaża Kursantów w specjalistyczną wiedzę o:

 • regułach planowania procesu zmiany niezależnie od tego, kto jest faktycznym projektantem zmiany;
 • 8 krokach wprowadzania zmiany;
 • fazach zmiany i pożądanych aktywnościach managera na poszczególnych etapach procesu zmiany;
 • procesie zmiany i jego dynamice.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej z zarządzania zespołem w zmianie wyposażają w kompleksową wiedzę o VUCA, zmianie i odpowiednich sposobach reagowania na proces zmiany z perspektywy lidera.

Otwarty kurs z zarządzania zespołem w zmianie rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • wykorzystywania narzędzi wspierających liderów w przeprowadzaniu pracowników przez proces zmiany;
 • optymalizowania osobistego planu przygotowującego do skutecznego zarządzania zmianą;
 • zarządzania pracownikami w procesie zmiany i umiejętnego ich wspierania;
 • pracy z różnymi postawami w procesie zmiany;
 • rozpoznania specyficznych mechanizmów działających w procesie zmiany.

Prezentowane szkolenie z kompetencji menedżerskich uczy liderów właściwych reakcji i przygotowuje do podejmowania dobrych decyzji na podstawie wnikliwej diagnozy sytuacji i znajomości mechanizmów charakterystycznych dla procesu zmiany.

Szkolenie umiejętności menedżerskich z zarządzania w zmianie pogłębia kompetencje związane z:

 • planowaniem procesu zmiany;
 • diagnozą zespołu i jego postaw wobec zmiany;
 • rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych.

Otwarty kurs „Zarządzanie zespołem w zmianie” kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań kierowniczych w procesie zmiany i doskonali kompetencje kluczowe dla skuteczności liderów w dzisiejszych realiach biznesowych.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
795 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
29.02.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
795 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
895 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
29.02.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
895 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ZMIANIE – KURS ONLINE

Otwarte kursy menadżerskie z zarządzania zespołem realizowane w wersji warsztatów online mają charakter spotkań w czasie rzeczywistym w tzw. pokojach na popularnych platformach internetowych: Zoom lub Clickmeeting. Zdalne szkolenia dla managerów z zarządzania zespołem w zmianie nie wymagają od Uczestników zajęć żadnej fachowej wiedzy technicznej ani instalowania skomplikowanych w obsłudze programów czy niezaufanych aplikacji. Szkolenie menadżerskie „Zarządzanie zespołem w zmianie” online to nowoczesny projekt szkoleniowy o wielu praktycznych walorach – tryb kursu pozwala ograniczyć do minimum wydatki związane z logistyką i zaoszczędzić czas, a Kursanci zapisani na szkolenia managerskie online mogą się uczyć w dowolnym miejscu i w najdogodniejszych dla siebie okolicznościach. Wszyscy Kursanci w cenie kursu otrzymują od Human Skills obszerny komplet materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie online „Zarządzanie zespołem w zmianie” to intensywny kurs praktyczny zaprojektowany jako jednodniowy warsztat podzielony na 4 główne moduły tematyczne. Program powyższego szkolenia dla kadry menedżerskiej staramy się każdorazowo dostosować do oczekiwań i potrzeb szkoleniowych konkretnych grup Kursantów, dlatego każde otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich rozpoczyna się weryfikacją potrzeb Uczestników zajęć i określeniem szczegółowych celów warsztatów. Zdalne szkolenie umiejętności menedżerskich „Zarządzanie zespołem w zmianie” realizowane jest w zgodzie z zasadami cyklu Kolba, regułami modelu ABL i przy wykorzystaniu nowoczesnych i nastawionych na aktywizację technik i metod nauczania.

Szczegółowy program szkolenia dla menedżerów online „Zarządzanie zespołem w zmianie”

Kurs online „Zarządzanie zespołem w zmianie – jak skutecznie zarządzać zespołem w czasach zmian i niepewności?”

Kursy menadżerskie online z zarządzania zespołem w zmianie prowadzone są na łatwych w obsłudze platformach – Clickmeeting oraz Zoom i wymagają w praktyce jedynie dostępu do internetu. W trakcie zdalnego szkolenia dla managerów „Zarządzanie zespołem w zmianie” nie są wykorzystywane dodatkowe aplikacje czy specjalne oprogramowanie. Oferowane przez nas szkolenie menadżerskie z zarządzania zespołem w zmianie pozwala w komfortowy i skuteczny sposób przygotować się do realizacji zadań managerskich bez konieczności opuszczania miejsca pracy czy miejsca zamieszkania. Szkolenia managerskie online zostały zaplanowane jako warsztat trwający około 7 godzin. Program kursu przewiduje naukę w podziale na kilka segmentów tematycznych, którym przypisane są różnorodne atrakcyjne dla Kursantów techniki i formy nauczania m.in. analizy case studies, prezentacje i panele dyskusyjne, jednak przede wszystkim warsztat ukierunkowany jest na ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie rozpoczyna się rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć i omówieniem celów kursu – na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy nasi trenerzy dostosowują treści, techniki i metody nauczania do potrzeb rozpoznanych u Uczestników danego szkolenia dla kadry menedżerskiej.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb Kursantów odbywających szkolenie z kompetencji menedżerskich online, kontrakt.

9:30 – 10:00

Moduł I. Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – od czego zacząć?

 • Jak myśleć o zmianie? (ćwiczenia w parach – postrzeganie zmiany).
 • Czym jest świat VUCA? (dyskusja na podstawie doświadczeń Kursantów).
 • Czy moja góra lodowa topnieje? (analiza aktualnej sytuacji Kursantów).
 • 8 kroków wprowadzania zmian według J. Kotter.
 • Czy mogę uniknąć zmiany? – strefa komfortu.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – przygotowanie do zmiany

 • Istota fazy rozmrażania – doświadczenie rzeźby lodowej.
 • Główne reguły planowania i wdrażania zmiany.
 • Angażowanie pracowników na etapie przygotowania jako istotny element sukcesu zmiany.
 • Co zrobić, by pracownicy nie wpadali w strefę paniki? – model Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Managerskie spotkania z zespołem – co mówić na różnych etapach zmiany? (ćwiczenie w grupach).
 • Jak radzić sobie z reakcją lęku i oporu u podwładnych? (check lista zadań kierownika).

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10

Moduł III. Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – ogłoszenie zmiany

 • Składowe sukcesu wdrażania zmiany – wzór na zmianę, jej sens i wizja; pierwsze kroki.
 • Krzywa efektywności w zmianie (przykład filmowy).
 • Komunikacja w procesie zmiany – wystąpienie lidera do zespołu (ćwiczenia indywidualne).
 • Postawy w zmianie – jak rozmawiać z antagonistami i oporującymi? (ćwiczenia grupowe).
 • Jak wykorzystać osoby zaangażowane i zmienić ich w ambasadorów zmiany?
 • Rozmowy indywidualne z pracownikami po ogłoszeniu zmiany.

15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 15:40

Moduł IV. Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – utrwalanie zmiany

 • Jak pozbyć się poczucia bycia w permanentnej zmianie?
 • Po co zamrażać zmianę (check lista zadań kierowniczych).
 • Istota doceniania i chwalenia w procesie zamrażania zmiany.

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Zdalne szkolenie „Zarządzanie zespołem w zmianie” kończy podsumowanie zagadnień oraz przygotowanie osobistego planu działania przez Uczestników zajęć. Szkolenie umiejętności menedżerskich pozwala uzyskać certyfikat poświadczający ukończenie profesjonalnego kursu w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ZMIANIE – KURS STACJONARNY

Stacjonarne kursy menadżerskie „Zarządzanie zespołem w zmianie” organizujemy na terenie naszej głównej siedziby zlokalizowanej w centrum Warszawy. W czasie szkolenia dla managerów realizowanego w naszym centrum szkoleniowym Kursanci mogą swobodnie korzystać z dostępnej dla naszych gości nowoczesnej infrastruktury, a zajęcia odbywają się w funkcjonalnych i komfortowo urządzonych salach. Opłata za szkolenie menadżerskie „Zarządzanie zespołem w zmianie” obejmuje poczęstunek serwowany podczas przerwy na kawę oraz dwudaniowy obiad w restauracji. Kursanci zapisani na szkolenia managerskie online oraz kursy stacjonarne z zarządzania w czasie zmiany otrzymują od nas komplet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zarządzanie zespołem w zmianie” to nowoczesny kurs teoretyczno-praktyczny trwający standardowo 7 godzin. Program stacjonarnego szkolenia dla kadry menedżerskiej z powyższej tematyki zakłada naukę w podziale na 4 główne moduły tematyczne. Nasi trenerzy w procesie nauczania korzystają z różnorodnych technik i metod aktywnego nauczania, wśród których przeważają formy intensywnie aktywizujące: dyskusje, analizy case studies, ćwiczenia grupowe i indywidualne. Szkolenie z kompetencji menedżerskich „Zarządzanie zespołem w zmianie” rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Kursantów i sprecyzowania celów zajęć. Organizowane w naszej placówce szkolenie umiejętności menedżerskich poświęcone nowym koncepcjom zarządzania zespołem w procesie zmiany odbywa się w zgodzie z modelem Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia dla menedżerów „Zarządzanie zespołem w zmianie”

Szkolenie „Zarządzanie zespołem w zmianie – jak skutecznie zarządzać zespołem w czasach zmian i niepewności?”

Stacjonarne kursy menadżerskie z zarządzania zespołem w procesie zmiany odbywają się w naszym centrum szkoleniowym zlokalizowanym w śródmieściu Warszawy. W planie prezentowanego szkolenia dla managerów uwzględniono 3 przerwy, podczas których Kursanci mogą napić się kawy czy herbaty lub zjeść posiłek. Stacjonarne szkolenie menadżerskie „Zarządzanie zespołem w zmianie” opracowaliśmy jako praktyczny warsztat, w którym kluczową rolę odgrywają: wymiana dobrych praktyk oraz trening konkretnych umiejętności. W związku z tym program, według którego odbywają się szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne z zarządzania zespołem w zmianie, obfituje w aktywizujące metody i techniki nauczania oraz nastawiony jest na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie rozpoczyna się wstępem poświęconym rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych Kursantów i omówieniem celów warsztatu. Etap ten pozwala trenerowi prowadzącemu zajęcia dostosować treści i metody nauczania danego szkolenia dla kadry menedżerskiej do rzeczywistych potrzeb i preferencji Kursantów.

09:00 – 09:30

Start szkolenia. Wstęp – czynności organizacyjne, rozpoznanie potrzeb Kursantów odbywających szkolenie z kompetencji menedżerskich, kontrakt.

9:30 – 10:00

Moduł I. Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – od czego zacząć?

 • W jaki sposób myśleć o zmianie? – postrzeganie zmiany (ćwiczenia w grupach dwuosobowych).
 • Czym jest i jaki jest świat VUCA? (panel dyskusyjny na podstawie doświadczeń Uczestników zajęć).
 • Czy moja góra lodowa topnieje? (analiza bieżącej sytuacji Kursantów).
 • Czy mogę uniknąć zmiany? – strefa komfortu.
 • 8 kroków wprowadzania zmian w modelu J. Kotter.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – przygotowanie do zmiany

 • Istota etapu rozmrażania – doświadczenie rzeźby lodowej.
 • Elementarne zasady planowania i wprowadzania zmiany.
 • Angażowanie pracowników w fazie przygotowania jako kluczowy element sukcesu zmiany.
 • Co zrobić, by podwładni nie wpadali w strefę paniki? – model Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Jak sobie radzić z reakcją oporu i lęku u podwładnych? (check lista zadań managera).
 • Menedżerskie spotkania z zespołem – co mówić na poszczególnych etapach zmiany? (ćwiczenia grupowe).

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:10

Moduł III. Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – ogłoszenie zmiany

 • Składowe sukcesu wprowadzania zmiany – wzór na zmianę, jej wizja i sens; pierwsze kroki.
 • Krzywa efektywności w zmianie (filmowy przykład).
 • Komunikacja w czasie zmiany – wystąpienie lidera skierowane do zespołu (ćwiczenie indywidualne).
 • Postawy w procesie zmiany – jak rozmawiać z oporującymi i antagonistami? (ćwiczenie w grupach).
 • Jak wykorzystać osoby zaangażowane jako ambasadorów zmiany?
 • Rozmowy indywidualne z podwładnymi po ogłoszeniu zmiany.

15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 15:40

Moduł IV. Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – utrwalanie zmiany

 • Poczucie permanentnej zmiany – jak się go pozbyć?
 • Dlaczego warto zamrażać zmianę (check lista zadań managerskich).
 • Istota chwalenia i doceniania pracowników w zamrażaniu zmiany.

15:40 – 16:00

Zakończenie zajęć. Szkolenie umiejętności menedżerskich „Zarządzanie zespołem w zmianie” kończy się podsumowaniem kluczowych wątków podejmowanych w toku szkolenia oraz przygotowaniem przez Kursantów osobistego planu działania. Stacjonarne szkolenie z powyższej tematyki pozwala uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego kursu w naszym centrum szkoleniowym.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

feedback feedforward szkolenie

Feedback z elementami feedforward – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

skuteczny-menedzer-zespolu-autorytet-lidera-szkolenie

Autorytet lidera zespołu – Skuteczny menedżer zespołu czyli jak być szefem zarządzającym sobą oraz zespołem. Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

odporność

Odporność psychiczna menedżerów – szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie wykładów było bez zarzutu. Wykłady przyniosły nam wszystkim wiele pozytywnych wrażeń oraz pomogły poszerzyć nasze umiejętności.
Szkolenia zostały zorganizowane i przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Każdy z trenerów posiadał wysokie kompetencje, potrafił szybko zbudować relację z uczestnikami, poprzez słuchanie, dostosowanie się do oczekiwań. Osoby biorące udział w szkoleniu wysoko oceniły zarówno treści i zakres szkolenia, jak również wiedzę, kompetencje i umiejętności dydaktyczne osób prowadzących.
Polecamy Human Skills jako profesjonalnego partnera w zakresie projektów rozwojowych.

Joanna Golenia, HR Manager

CRIDO

Koniecznie i warto. Szczególnie jak zarządzić pracownikami bojącymi się zmiany.

Zarządzanie nie jest łatwe a w czasach VUCA tym bardziej. Dziękuję za narzędzia do pracy.

Pani Trener bardzo kompetentna. Miałam poczucie, że posiada dużą wiedzę i wie jak ją przekazać. Polecam wzięcie udziału w szkoleniu, gdyż dzięki temu jest się zupełnie inaczej nastawionym do zmian. U mnie strach zastąpiła gotowość i ciekawość. 🙂

Przydatne treści szkolenia: Praca na praktycznych, realnych sytuacjach i ich analiza i omawianie.

Ciekawa i przydatna wiedza teoretyczna i akademicka.

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Średnia ocena 5 / 5
5 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego; BIO SFERA Sp. z o.o.; Sp z o. o.; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, PKO, PZU.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas