Agata Pawłowska

Trener biznesu. Coach ICC I ICF. Partner Extended DISC. Ambasadorka Inteligencji Emocjonalnej. Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.

Agata Pawłowska

PROFIL TRENERA:

Doświadczenia z wcześniejszej pracy zawodowej na kierowniczym stanowisku wykorzystuje ucząc, jak prawidłowo komunikować się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, negocjować i zarządzać podległymi zespołami.

Karierę zawodową rozpoczynała w Axciom Polska, gdzie była odpowiedzialna za kierowanie projektem „Zarządzania relacjami z klientami kluczowymi”. Od 2001 roku była związana z PLL LOT S.A. Zarządzała zespołem odpowiedzialnym za korporacyjny program lojalnościowy. Pozyskiwała partnerów programu, przeprowadzała analizę ROI oraz koordynowała prace związane wdrożeniem narzędzi informatycznych do obsługi uczestników.

W latach była 2003-2007 odpowiedzialna za koordynowanie umów globalnych z pięcioma międzynarodowymi korporacjami: (Johnson&Johnson, Daimler Chrysler, Pepsi Co., Wrigley, BASF), na stanowisku Global Key Account Managera.

Zarządzała również wspólnym programem dla linii lotniczych zrzeszonych w Star Alliance – pod nazwą Convention Plus, skierowanym do firm działających na rynku konferencji i kongresów. W latach 2014-2016 pełniła stanowisko dyrektora merytorycznego i zespołu trenerskiego, będąc odpowiedzialną za koordynowanie działań rozwojowych między innym dla takich firm jak Alior Bank, Maspex Wadowice, Nowa Szkoła, Anwil.

Prowadzi rodzinną firmę zatrudniającą około 30 osób, która jest liderem w swojej branży. W firmie kieruje działami sprzedaży i obsługi Klienta, działem HR oraz jakości.

Ma 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem w modelu hybrydowym.

Aktualnie rozwija swój start-up, pracujący nad zdigitalizowanymi narzędziami do rozwoju pracowników, w którym zarządza 8-osobowym zespołem.

Jest absolwentką stosunków międzynarodowych oraz socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Realizowała sześciomiesięczny staż naukowy z zakresu badania kultury organizacyjnej.

Podnoszenie kwalifikacji trenerskich rozpoczynała w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Doskonaliła je w szkole dla trenerów zaawansowanych Kontrakt OSH i na kilkumiesięcznych warsztatach „Trener – doświadczenie – kreatywność” Grupy Trop. Realizuje wybrane szkolenia w języku angielskim.

SPECJALIZACJA:

 • Szkolenia I coachingi menadżerskie.
 • Szkolenia dotyczące rozwoju umiejętności intrapersonalnych.
 • Szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta.
 • Assesment & Development Center.

KWALIFIKACJE: (np. uprawnienia, certyfikaty, dyplomy)

 • Coach ICC (od 2011 r.).
 • Coach ICF (od 2018 r.).
 • Międzynarodowy konsultant PCT.
 • Partner Extended Disc (od 2015 r.).
 • Certyfikowany trener biznesu.
 • Apple Certified Sales Trainer.
 • Skoda Certified Trainer.
 • Skoda Non-Technical Trainer.
 • ILM72 – w trakcie.
 • MTQ48 – w trakcie.

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Prowadzone przeze nią szkolenia mają charakter warsztatowy.
 • Ponad 80% czasu przeznaczone jest na ćwiczenia angażujące wszystkich uczestników w celu wypracowania i przećwiczenia konkretnych umiejętności.
 • W trakcie szkolenia odwołuje się do zasad efektywnego uczenia się dorosłych według cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – wdrażanie).
 • Stosuje następujące techniki aktywizujące uczestników: burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, gry symulacyjne, analizy case study; odgrywanie scenek i ról.
 • W szkoleniach zaawansowanych wykorzystuje technikę zwaną psychodramą.

WYBRANI KLIENCI:

Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwo Finansów, Pragma Inkaso, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,Maspex Wadowice, McCain Polska, Bayer Polska, Abbot Laboratories Poland, Chadbourne&Parke, Pearson Longman, Impel, Metro Warszawskie, SKOK im. F. Blachnickiego, Europejski Fundusz Leasingowy, ALCON, Budmech, Polskapresse, Tuan Club, Agro-Eko, Instal Projekt, Pekao Faktoring, Totalizator Sportowy, Hormann Polska, Bibby Financial Services, Philips Polska, Purzeczko-Grupa Securitas, Belvedera Cafe & Restauracja Łazienki, Delfo Polska, Szkoła Wyższa Finansów i Zarządzania im. B.Jańskiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, EL-PUK, Instal Projekt, Europrofess, Anwil, Nowa Szkoła, Ministerstwo Gospodarki, Akademia Marynarki Wojennej, Apple Polska, Okręgowa Izba Radców Prawnych, TMobile, Drosed, Hunnebeck, Inspektorat Sił Zbrojnych, Salveo, IREKS Prokopowicz, DOLFI 1920, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Pamapol, Chem-line, Philips, Eurobox Dunapack, Atmoterm, Hudropolis, Gronek, Tramwaje Warszawskie, Farmacol, Polin, Urtica, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Służba Więzienna, MERCK, Jaguar&Landrover, MSD, Zentiva, Apple, BMW, Sąd Okręgowy w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej.

Trenerka podczas realizacji naszych szkoleń: