Potencjal-zespolu

Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Efektywna współpraca w zespole to fundament sukcesu grupy i całej organizacji. Role grupowe opisane przez model M. Belbina (Belbin Team Roles), konsekwencje ich występowania w każdym zespole pracowniczym oraz umiejętność wykorzystania wiedzy o Rolach reprezentowanych przez poszczególnych członków zespołu pozwalają liderom na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału zespołu i zwiększenie jego efektywności.

Szkolenie „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” to kurs, dzięki któremu zrozumiesz, czym są Role w Zespole według koncepcji Belbina, jak Role wpływają na takie aspekty pracy w grupie, jak efektywna współpraca i komunikacja, a także dowiesz się, jak zwiększyć efektywność zespołu. Pokażemy Ci również, jak wykorzystać Role w pracy zespołowej przy podziale zadań między członkami zespołu, a także, jak role w grupie i zdolność ich identyfikowania mogą Ci pomóc świadomie pracować jako szef zespołu lub jego członek. Dowiesz się również, jaką Rolę reprezentujesz spośród tych, które opisał w swojej teorii Meredith Belbin. Test Belbina online, który stanowi bazę do wielu ćwiczeń budujących prezentowane szkolenie, umożliwi Ci głębsze zrozumienie relacji w zespole i pozwoli Ci dostrzec, jaki może być wkład każdej z dziewięciu Ról we współpracę zespołową.

Warsztat „Potencjał zespołu…” skierowany jest do zespołów (w tym zespołów zarządczych, projektowych i funkcyjnych), w których sukces osiągany jest przede wszystkim dzięki jakości współpracy między członkami zespołu. Celem szkolenia „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” jest pełniejsze wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu, w rezultacie zrozumienia wzajemnych mocnych stron i wynikających z nich słabości. Pozwoli to na ograniczenie nieporozumień w zespole dzięki lepszemu dostosowaniu przekazu do preferencji poszczególnych Ról i stosowanie języka współpracy zespołowej. Poprzez budowanie i poszerzanie świadomości Uczestników w obszarze preferowanych i akceptowalnych Ról Zespołowych możliwe będzie zwiększenie efektywności pracy zarówno w roli członka zespołu, jak i w roli szefowskiej.

Zamknięty kurs „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” projektujemy na zamówienie, dzięki czemu warsztat ma maksymalnie wysoki poziom indywidualizacji – zarówno jego program, jak i cele każdorazowo dostosowujemy do faktycznych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Również termin, agenda godzinowa i tryb szkolenia uwzględniają preferencje Klienta zamawiającego kurs. Warsztat z efektywnej współpracy w zespole w oparciu o Role Zespołowe Belbina prowadzimy w trybie stacjonarnym oraz jako nowoczesne kursy online.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu na kurs!

 • Poznaj Test role zespołowe Belbina (link)
 • Umów się na sesję coachingową (link)

Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Potencjal-zespolu

Efektywna współpraca w zespole to fundament sukcesu grupy i całej organizacji. Role grupowe opisane przez model M. Belbina (Belbin Team Roles), konsekwencje ich występowania w każdym zespole pracowniczym oraz umiejętność wykorzystania wiedzy o Rolach reprezentowanych przez poszczególnych członków zespołu pozwalają liderom na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału zespołu i zwiększenie jego efektywności.

Szkolenie „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” to kurs, dzięki któremu zrozumiesz, czym są Role w Zespole według koncepcji Belbina, jak Role wpływają na takie aspekty pracy w grupie, jak efektywna współpraca i komunikacja, a także dowiesz się, jak zwiększyć efektywność zespołu. Pokażemy Ci również, jak wykorzystać Role w pracy zespołowej przy podziale zadań między członkami zespołu, a także, jak role w grupie i zdolność ich identyfikowania mogą Ci pomóc świadomie pracować jako szef zespołu lub jego członek. Dowiesz się również, jaką Rolę reprezentujesz spośród tych, które opisał w swojej teorii Meredith Belbin. Test Belbina online, który stanowi bazę do wielu ćwiczeń budujących prezentowane szkolenie, umożliwi Ci głębsze zrozumienie relacji w zespole i pozwoli Ci dostrzec, jaki może być wkład każdej z dziewięciu Ról we współpracę zespołową.

Warsztat „Potencjał zespołu…” skierowany jest do zespołów (w tym zespołów zarządczych, projektowych i funkcyjnych), w których sukces osiągany jest przede wszystkim dzięki jakości współpracy między członkami zespołu. Celem szkolenia „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” jest pełniejsze wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu, w rezultacie zrozumienia wzajemnych mocnych stron i wynikających z nich słabości. Pozwoli to na ograniczenie nieporozumień w zespole dzięki lepszemu dostosowaniu przekazu do preferencji poszczególnych Ról i stosowanie języka współpracy zespołowej. Poprzez budowanie i poszerzanie świadomości Uczestników w obszarze preferowanych i akceptowalnych Ról Zespołowych możliwe będzie zwiększenie efektywności pracy zarówno w roli członka zespołu, jak i w roli szefowskiej.

Zamknięty kurs „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” projektujemy na zamówienie, dzięki czemu warsztat ma maksymalnie wysoki poziom indywidualizacji – zarówno jego program, jak i cele każdorazowo dostosowujemy do faktycznych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Również termin, agenda godzinowa i tryb szkolenia uwzględniają preferencje Klienta zamawiającego kurs. Warsztat z efektywnej współpracy w zespole w oparciu o Role Zespołowe Belbina prowadzimy w trybie stacjonarnym oraz jako nowoczesne kursy online.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu na kurs!

 • Poznaj Test role zespołowe Belbina (link)
 • Umów się na sesję coachingową (link)

Cele i Korzyści

Zamknięty warsztat „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” przygotowuje Kursantów do świadomego uczestnictwa w pracy zespołowej z wykorzystaniem pionierskiej wiedzy na temat Ról Zespołowych Belbina i zapoznaje Uczestników z możliwościami zastosowania teorii Belbina w praktyce. Kurs skupia się bowiem na praktycznym wykorzystaniu wiedzy o specyfice każdej z Ról do usprawnienia komunikacji w zespole oraz lepszego wykorzystania mocnych stron jego członków w pracy zespołowej. Opracowany przez ekspertów specjalizujących się w takich tematach jak współpraca zespołowa, efektywność pracy w grupie, komunikacja w zespole, Role Zespołowe według Belbina warsztat mierzy się z realnymi problemami, z którymi stykają się w swej pracy Kursanci i pokazuje, jak skutecznie je rozwiązywać, obierając za punkt wyjścia rzetelną diagnozę Ról w Zespole. Każde szkolenie poświęcone efektywności zespołu i Rolom Belbina uwzględnia przy tym specyfikę pracy wykonywanej przez Uczestników i bierze pod uwagę ich indywidualne potrzeby szkoleniowe i preferencje. Realizowane przez nas zamknięte kursy „Potencjał zespołu…” to nowoczesne, przystępne i atrakcyjne pod względem formy szkolenia o najwyższym standardzie i potwierdzonej skuteczności. Jako firma szkoleniowa o wieloletnim doświadczeniu możemy pochwalić się wieloma nagrodami i prestiżowymi wyróżnieniami. Każdego roku przechodzimy również certyfikację, a grono zadowolonych z naszych usług Klientów każdego dnia poszerza się o nową grupę przedsiębiorców z różnych branż i urzędników. Human Skills jest też jedyną profesjonalną firmą szkoleniową, która obejmuje Kursantów merytoryczną opieką nie tylko w czasie trwania projektu szkoleniowego, ale również po jego zakończeniu. Dzięki temu każdy Uczestnik warsztatu „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” może przez okres 30 dni skorzystać z bezpłatnych konsultacji online i uzyskać pomoc eksperta w zakresie tematyki szkolenia oraz wdrażania rozwiązań poznanych w czasie kursu. Realizowane przez nas na zamówienie szkolenia poświęcone pracy zespołowej mogą być dofinansowywane ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR, a dodatkowo nasi Klienci mogą liczyć na ich indywidualną wycenę. Nie zapominamy również o specjalnych promocjach i zniżkach dla stałych klientów.

Co zyskasz, wybierając kurs „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” w Human Skills?

Prezentowane szkolenie pozwoli Ci zdobyć aktualną i rzetelną wiedzę na temat nowych koncepcji pracy zespołowej, współdziałania i zwiększania efektywności zespołu. Będziesz mieć okazję nie tylko wniknąć w tajniki koncepcji Belbina i Ról Zespołowych, ale też zrozumiesz, jakie przełożenie na wyniki i relacje w zespole może mieć umiejętność rozpoznania własnej Roli oraz Ról reprezentowanych przez inne osoby w zespole. Dowiesz się, jak dostosować swój sposób komunikacji do odbiorcy w zależności od tego, jaką Rolę on reprezentuje, jak dzielić się zadaniami i wzmacniać zrozumienie w zespole. Szkolenie „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” odwołuje się do miarodajnego i uznanego narzędzia, jakim jest test Belbina, a raport Belbina, który otrzymasz na swój temat, pozwoli Ci lepiej zrozumieć własną Rolę i uwolnić drzemiący w Tobie potencjał. Co możesz wnieść do zespołu, jak możesz zwiększyć jego efektywność i co zespół może zaoferować Tobie? – odpowiedzi na te i inne pytania wypracujemy wspólnie, a dzięki specjalnie zaprojektowanym ćwiczeniom nauczysz się, jak z wiedzy o Rolach w Zespole dobrze i skutecznie korzystać.

Cele szkolenia

Po zakończeniu warsztatu Uczestnik:

 • jest świadomy własnych preferowanych Ról Zespołowych;
 • potrafi zdiagnozować własne silne i słabe strony zgodnie z teorią Ról;
 • rozróżnia poszczególne Role Zespołowe reprezentowane przez innych;
 • potrafi zrozumieć i przewidzieć sposób komunikowania się poszczególnych Ról Zespołowych;
 • potrafi dostosować własny sposób komunikacji w zależności od tego, z jaką Rolą Zespołową aktualnie się porozumiewa;
 • potrafi rozdzielić zadania w zespołach, uwzględniając potencjał indywidualny poszczególnych osób;
 • potrafi bardziej świadomie pracować jako szef lub członek zespołu.

Szkolenie „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” to nowatorski projekt szkoleniowy dedykowany osobom, które chcą nie tylko pracować skuteczniej w zespole, ale też chcą świadomie wpływać na to, jakie zasady współpracy w nim obowiązują. Kurs rekomendujemy wszystkim organizacjom zainteresowanym zwiększeniem efektywności zespołów pracowniczych, w tym zespołów projektowych, a także grupom, które poprzez język współpracy zespołowej chcą sprawniej realizować cele, zwiększać swój potencjał i osiągać lepsze wyniki.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA POTENCJAŁ ZESPOŁU – JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ RAZEM WEDŁUG BELBIN TEAM ROLES? – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs z powyższego tematu organizowany jest na terenie centrum szkoleniowego Human Skills w śródmieściu Warszawy, przy ul. Widok. Warsztat może również na życzenie Klienta odbyć się w innej lokalizacji. Do preferencji Klienta dostosowywana jest również jego agenda godzinowa. Wszyscy Kursanci realizujący szkolenie w naszej placówce w cenie kursu mają zapewniony lunch oraz poczęstunek w czasie porannej przerwy na kawę. Lunch zostanie podany w południe w jednej z lokalnych restauracji. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia „Potencjał zespołu…”, niezależnie od miejsca, w jakim odbywa się warsztat, otrzyma od nas wszelkie niezbędne w czasie zajęć pomoce i narzędzia, a także bezpłatny pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę na temat Belbin Team Roles. Kurs „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” prowadzimy zgodnie z programem udostępnionym poniżej. Ponieważ jednak prezentowany warsztat wyróżnia wysoki stopień indywidualizacji treści, konkretne szkolenie przeznaczone dla danej grupy szkoleniowej może zostać przeprowadzone według alternatywnej wersji programu ustalonego z Klientem. Kurs poświęcony efektywności zespołu i koncepcji M. Belbina to teoretyczno-praktyczny warsztat zaplanowany na jeden dzień. Sesja treningowa zakłada minimum 7 godzin szkolenia i obejmuje 2 główne moduły: część wprowadzającą do teorii Ról Zespołowych oraz blok poświęcony analizie testu Belbina i praktycznym aspektom wykorzystania zdobytej wiedzy. Wszystkim Kursantom korzystającym ze szkolenia „Potencjał zespołu” gwarantujemy dostęp do darmowych e-konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia również po zakończeniu warsztatu. Opieka poszkoleniowa jest dostępna dla Uczestników aż przez 30 dni od chwili zakończenia zajęć.

Przykładowy program szkolenia stacjonarnego „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?”

Kurs zaczynamy zwykle około godziny 9:00 rano i kończymy w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzimy w kameralnym gronie, aby każdy z Uczestników mógł pracować w optymalnym dla siebie tempie, a także zyskał okazję do pełnego udziału w dyskusjach, analizach i zaproponowanych ćwiczeniach. Warsztat kładzie duży nacisk na praktyczne zastosowanie koncepcji Belbina, dlatego dominującą rolę w zajęciach odgrywają praktyczne zadania i trening konkretnych umiejętności. Nasze szkolenia realizują wytyczne cyklu Kolba oraz pozostają wierne założeniom Activity Based Learning.

METODA SZKOLENIOWA:

Przed właściwym warsztatem:

 • spotkanie online z Uczestnikami w celu omówienia reguł wypełnienia testu oraz zapraszania obserwatorów, a także poznania oczekiwań i potrzeb Uczestników w związku z warsztatem;
 • diagnoza online Uczestników warsztatu poprzez wypełnienie testu Belbina (samoocena) oraz wskazanie od 4 do 8 obserwatorów, którzy wypełnią kwestionariusz „oceny obserwatora”.

Podczas warsztatu:

 • Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze swoimi indywidualnymi raportami sumującymi wyniki testów oraz nauczą się je interpretować;
 • Uczestnicy wezmą udział w różnych aktywnościach uwzględniających wyniki testów i motywowani do zaaplikowania nowo nabytej wiedzy do realiów pracy własnych zespołów poprzez dzielenie się studiami przypadków, wymianę pomysłów i informacji zwrotnej.

Rozpoczęcie kursu: sprawy organizacyjne, omówienie celów szkolenia i potrzeb Kursantów, sformułowanie kontraktu.

Moduł I. Koncepcja Ról Zespołowych Belbina i jej wkład w wykorzystanie indywidualnych różnic w zespole i wzajemne zrozumienie się członków zespołu

1. Efektywny zespół, czyli jaki?

 • Zespół a grupa – podstawowe różnice i podobieństwa, w tym orientacja na zadania i na relacje.
 • Barometr zdrowia zespołu, czyli kiedy zespół będzie działał efektywnie?
 • Ćwiczenie – mapa diagnozy zespołu.

2. Wprowadzenie do koncepcji Ról Zespołowych Belbina

 • Czym jest Rola Zespołowa i co ją kształtuje?
 • Trzy ukierunkowania Ról Zespołowych.
 • Teoria Ról Zespołowych: dopuszczalne i niedopuszczalne słabości, wkład każdej z dziewięciu Ról we współpracę zespołową.
 • Role przeciwstawne – konflikt czy współpraca?

3. Style komunikacji specyficzne dla każdej z Ról opisanych przez Belbina

 • W jaki sposób Role Zespołowe Belbina wpływają na komunikowanie się z innymi?
 • Jak komunikować się podczas współpracy z poszczególnymi Rolami?
 • Ćwiczenie „Przedstawienie potrzeb i wartości w kontekście komunikacji” na podstawie realności zespołu.

4. Warunki w obszarze Ról Zespołowych, które powinny być spełnione, żeby zespół mógł działać efektywnie

 • Występowanie reprezentacji wymaganych Ról Zespołowych, zrozumienie zarówno własnych mocnych i słabych stron, jak i mocnych i słabych stron pozostałych członków zespołu, występowanie relacji opartych na mocnych stronach i akceptowaniu dopuszczalnych słabości.
 • Ćwiczenie bazujące na dotychczasowych doświadczeniach pracy zespołowej Uczestników – dzielenie się doświadczeniami w zespole.

Moduł II. Praca z wynikami Indywidualnych Raportów Ról Zespołowych oraz Raportu Możliwości Zespołu

1. Zapoznanie się z wynikami testu Ról Zespołowych Belbina i jego interpretacja

 • Wręczenie Uczestnikom raportów indywidualnych zawierających informację zwrotną o preferowanym dla jednostki połączeniu Ról Zespołowych oraz wskazujących jej silne i słabe strony.
 • Interpretacja wyników testów – zestawienie Ról Zespołowych, porównanie ocen obserwatorów i samooceny – koncepcja okna Johari, preferowane, akceptowalne i niezalecane Role Zespołowe, profile Ról Zespołowych (spójny, kompatybilny, niezgodny, pomieszany).
 • Jak zwiększać swój potencjał, bazując na znajomości swoich silnych stron i możliwych słabości.

2. Interpretacja i wykorzystanie Raportu Możliwości Zespołu

 • W jaki sposób określona grupa ludzi będzie pracowała ze sobą jako zespół? – poznanie całkowitego obrazu zespołu.
 • Co i kto powinien robić – jak wkład danej Roli Zespołowej może być wniesiony w celu zwiększenia efektywności zespołu?
 • Koło Ról Zespołowych, czyli wizualny podział reprezentacji Ról Zespołowych w zespole wskazujący na luki i kolizje we wkładzie Ról Zespołowych.
 • Poświęcenie Roli Zespołowej i dobre przykłady Ról Zespołowych.
 • Rozpoznanie kultury zespołu na podstawie średnich Ról Zespołowych oraz odpowiedzi obserwatorów.
 • Zastosowania Raportów Zespołowych Belbina – budowanie nowego zespołu lub integracja nowego członka z zespołem, zebranie zespołu projektowego, odkrywanie silnych stron i słabości istniejącego zespołu, sprawdzanie wykorzystania potencjału członków zespołu, odkrywanie kultury zespołu, poszukiwanie luk w zespole, budowanie świadomości w zespole.

3. Podsumowanie warsztatów – wnioski, plan wdrożenia zdobytej wiedzy, rekomendacje trenera. Ewaluacja kursu i feedback.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA POTENCJAŁ ZESPOŁU – JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ RAZEM WEDŁUG BELBIN TEAM ROLES?– ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?” składa się z dwóch głównych modułów tematycznych i obejmuje co najmniej 7 godzin zegarowych treningu. Moduł pierwszy poświęcony jest poznaniu koncepcji Ról Zespołowych Belbina, a kolejna część warsztatu przewiduje analizę wyników testu Belbina oraz ćwiczenia, które pozwalają wdrożyć zdobytą wiedzę do pracy zespołu, w jakim działają Uczestnicy kursu. Zamknięte szkolenie z efektywności zespołu oraz teorii Belbin Team Roles organizujemy w formie spotkań w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach utworzonych na znanych platformach internetowych, m.in. Clickmeeting i Zoom. Nie wymagamy od Kursantów instalowania żadnych dodatkowych płatnych programów, a do realizacji szkolenia wystarczą: połączenie z internetem i dowolne urządzanie zdolne utworzyć video połączenie online, np. tablet. Kurs dzięki zdalnej formie pozwala uniknąć logistycznych utrudnień, nie wymaga podróżowania i sprzyja oszczędności czasu. Program szkolenia „Potencjał zespołu…” każdorazowo optymalizujemy, uwzględniając faktyczne potrzeby szkoleniowe Kursantów oraz specyfikę ich pracy. Z tego powodu widoczny niżej plan warsztatu może zostać zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników. Wszystkie osoby uczestniczące w zdalnym warsztacie zwiększania efektywności zespołu poprzez wykorzystanie Ról Belbina otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, wszelkie potrzebne do realizacji kursu pomoce i narzędzia, a także zostaną objęci nieodpłatną opieką poszkoleniową w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym zajęcia. E-mentoring będzie dostępny dla Kursantów przez 30 dni od momentu zakończenia warsztatu.

 

Ramowy program zdalnego szkolenia „Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles?”

METODA SZKOLENIOWA:

Przed rozpoczęciem warsztatu:

 • odbędzie się spotkanie online z Kursantami, które poświęcone będzie omówieniu zasad wypełnienia testu Belbina oraz reguł zapraszania obserwatorów. Zajmiemy się również diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów i ich oczekiwań dotyczących warsztatu;
 • przeprowadzona zostanie diagnoza online Kursantów (wypełnienie testu Ról Zespołowych Belbina) oraz wytypowanie od 4 do 8 obserwatorów w celu uzupełnienia kwestionariusza „oceny obserwatora”.

W czasie właściwego warsztatu:

 • Kursanci będą mieli okazję poznać swoje indywidualne raporty sumujące wyniki testów oraz nauczą się je interpretować;
 • Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w wielu aktywnościach uwzględniających wyniki testów oraz będą zachęcani do zaaplikowania nabytej wiedzy do realiów pracy własnych zespołów – będziemy dzielić się pomysłami, informacją zwrotną, analizami przypadków itp.

Przygotowane przez nas warsztaty online „Potencjał zespołu…” realizują wytyczne modelu Activity Based Learning i pozostają wierne zasadom sformułowanym w cyklu Kolba – koncentrujemy się na praktycznym wykorzystaniu teorii Belbina, a różnorodne zadania i ćwiczenia nastawione są na trening konkretnych umiejętności wspierających wzrost efektywności zespołu. Kurs zaczynamy standardowo w okolicy godziny 9:00 rano, a zajęcia kończymy około godziny 17:00. Warsztat jest realizowany w kameralnym gronie, dzięki czemu każdy z Uczestników ma szansę pracować w optymalnym dla siebie tempie, a także zyskuje okazję do pełnego udziału w analizach, dyskusjach i zaproponowanych przez trenera ćwiczeniach.

Rozpoczęcie szkolenia: omówienie spraw organizacyjnych, omówienie celów warsztatu i potrzeb Uczestników, kontrakt.

Moduł I. Koncepcja Ról Zespołowych Belbina i jej wkład w wykorzystanie indywidualnych różnic w zespole i wzajemne zrozumienie się członków zespołu

1. Efektywny zespół, czyli jaki?

 • Zespół a grupa – podobieństwa i różnice, w tym orientacja na zadania i na relacje.
 • Kiedy zespół będzie działał efektywnie? – (barometr zdrowia zespołu).
 • Mapa diagnozy zespołu (ćwiczenie).

2. Wprowadzenie do teorii Ról Zespołowych według M. Belbina

 • Rola Zespołowa – czym jest i co ją kształtuje?
 • Trzy ukierunkowania Ról Zespołowych.
 • Teoria Ról Zespołowych: wkład każdej z dziewięciu Ról we współpracę zespołową, dopuszczalne i niedopuszczalne słabości.
 • Role przeciwstawne – konflikt czy współpraca?

3. Style komunikacji charakterystyczne dla poszczególnych Ról w Zespole

 • W jaki sposób Role Belbina wpływają na komunikowanie się z innymi?
 • Jak komunikować się z przedstawicielami poszczególnych Ról?
 • Ćwiczenie: „Przedstawienie potrzeb i wartości w kontekście komunikacji”.

4. Warunki w obszarze Ról Zespołowych, które powinny być spełnione, aby zespół mógł działać efektywnie

 • Występowanie reprezentacji wymaganych Ról Zespołowych, zrozumienie własnych słabych i mocnych stron oraz słabych i mocnych stron innych członków zespołu, występowanie relacji bazujących na mocnych stronach i akceptowaniu dopuszczalnych słabości.
 • Dzielenie się doświadczeniami w zespole – ćwiczenie wykorzystujące dotychczasowe doświadczenia Kursantów.

Moduł II. Praca z wynikami Raportów Ról Zespołowych oraz Raportu Możliwości Zespołu

1. Prezentacja wyników testu Ról Zespołowych i jego interpretacja

 • Wręczenie raportów indywidualnych zawierających informację zwrotną o preferowanym dla Uczestników połączeniu Ról Zespołowych oraz określających ich silne i słabe strony.
 • Interpretacja wyników testów – zestawienie Ról Zespołowych, porównanie samooceny i ocen obserwatorów – preferowane, akceptowalne i niezalecane Role Zespołowe, koncepcja okna Johari, profile Ról Zespołowych (spójny, kompatybilny, pomieszany, niezgodny itd.).
 • Jak maksymalizować swój potencjał, bazując na identyfikacji własnych silnych stron i możliwych słabości?

2. Wykorzystanie wyników Raportu Możliwości Zespołu i ich interpretacja

 • W jaki sposób określona grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół? – analiza całkowitego obrazu zespołu.
 • Kto i co powinien robić? – w jaki sposób wkład danej Roli może być wniesiony w celu zwiększenia skuteczności zespołowej?
 • Koło Ról Zespołowych – wizualny podział reprezentacji Ról Belbina w zespole wskazujący na kolizje i luki we wkładzie Ról Zespołowych.
 • Poświęcenie Roli Zespołowej i dobre przykłady Ról Zespołowych.
 • Zdiagnozowanie kultury zespołu na podstawie średnich Ról Zespołowych oraz odpowiedzi obserwatorów.
 • Różnorodne zastosowania Raportów Zespołowych – tworzenie nowego zespołu lub integracja nowego członka zespołu, odkrywanie silnych stron i słabości istniejącego zespołu, zebranie zespołu projektowego, weryfikacja wykorzystania potencjału członków zespołu, poszukiwanie luk w zespole, odkrywanie kultury zespołu, budowanie świadomości w zespole.

3. Zakończenie szkolenia – podsumowanie, sformułowanie planu wdrożenia nabytej wiedzy, sugestie i rekomendacje eksperta prowadzącego kurs. Feedback i ewaluacja warsztatu.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Innowacje w komunikacji i edukacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

siła zespołu szkolenie

Nasza siła tkwi w grupie. Role zespołowe i Team Building – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Przygotowanie merytoryczne trenera: Profesjonalne, ciekawe prowadzenie szkolenia, bardzo miła Pani trener, przyjazna atmosfera.”

„Przydatne treści szkolenia: Wspólne wyznaczenie mocnych i słabych stron zespołu, siła pozytywnego feedbacku, jak postrzegają nas inni.”

„Przydatne treści szkolenia: Wymiana spostrzeżeń na temat mocnych stron, niewykorzystane mocne strony.”

Klienci

Starco Polska Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas