Potencjal-zespolu

Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Warsztat „Potencjał zespołu” skierowany jest do zespołów (w tym zespołów zarządczych, projektowych i funkcyjnych), w których sukces osiągany jest przede wszystkim dzięki jakości współpracy między członkami zespołu. Celem warsztatu jest pełniejsze wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu, w rezultacie zrozumienia wzajemnych mocnych stron i wynikających z nich słabości. Pozwoli to na ograniczenie nieporozumień w zespole dzięki lepszemu dostosowaniu przekazu do preferencji poszczególnych Ról i stosowanie języka współpracy zespołowej. Poprzez budowanie i poszerzanie świadomości uczestników w obszarze preferowanych i akceptowalnych Ról Zespołowych możliwe będzie zwiększenie efektywności pracy zarówno w roli członka zespołu, jak i w roli szefowskiej.

Potencjał zespołu – jak efektywniej pracować razem według Belbin Team Roles? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Potencjal-zespolu

Warsztat „Potencjał zespołu” skierowany jest do zespołów (w tym zespołów zarządczych, projektowych i funkcyjnych), w których sukces osiągany jest przede wszystkim dzięki jakości współpracy między członkami zespołu. Celem warsztatu jest pełniejsze wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu, w rezultacie zrozumienia wzajemnych mocnych stron i wynikających z nich słabości. Pozwoli to na ograniczenie nieporozumień w zespole dzięki lepszemu dostosowaniu przekazu do preferencji poszczególnych Ról i stosowanie języka współpracy zespołowej. Poprzez budowanie i poszerzanie świadomości uczestników w obszarze preferowanych i akceptowalnych Ról Zespołowych możliwe będzie zwiększenie efektywności pracy zarówno w roli członka zespołu, jak i w roli szefowskiej.

Cele i Korzyści

Po zakończeniu warsztatu Uczestnik:

 • Jest świadomy własnych preferowanych Ról Zespołowych.
 • Potrafi zdiagnozować własne silne i słabe strony zgodnie z teorią Ról.
 • Rozróżnia poszczególne Role Zespołowe, reprezentowane przez innych.
 • Potrafi zrozumieć i przewidzieć sposób komunikowania się poszczególnych Ról Zespołowych.
 • Potrafi dostosować własny sposób komunikacji w zależności od tego z jaką Rolą Zespołową aktualnie się porozumiewa.
 • Potrafi rozdzielić zadania w zespołach, uwzględniając potencjał indywidualny poszczególnych osób.
 • Potrafi bardziej świadomie pracować jako szef lub członek zespołu.

METODA SZKOLENIOWA:

Przed właściwym warsztatem:

 • Spotkanie online z uczestnikami w celu omówienia zasad wypełnienia testu oraz zapraszania obserwatorów, a także poznania oczekiwań i potrzeb uczestników w związku z warsztatem,
 • Diagnoza online uczestników warsztatu poprzez wypełnienie testu ról zespołowych Belbina (samoocena) oraz wytypowanie od 4 do 8 obserwatorów w celu wypełnienie kwestionariusza „oceny obserwatora”.

Podczas warsztatu:

 • Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze swoimi indywidualnymi raportami opartymi na wynikach testów oraz nauczą się je interpretować.
 • Uczestnicy wezmą udział w wielu aktywnościach opartych o wyniki testów oraz będą zachęcani do zaaplikowania nowo nabytej wiedzy do realiów własnych zespołów poprzez dzielenie się studiami przypadków, wymianą pomysłów oraz informacją zwrotną.

Program Szkolenia

MODUł I  Koncepcja Ról Zespołowych Belbina i jej wkład w wykorzystanie indywidualnych różnic w zespole i wzajemne zrozumienie się członków zespołu

 1. Efektywny zespół, czyli jaki?
 • Zespół a grupa – podstawowe podobieństwa i różnice, w tym orientacja na zadania i na relacje.
 • Barometr zdrowia zespołu, czyli kiedy zespół będzie działał efektywnie?
 • Ćwiczenie – mapa diagnozy zespołu.
 1. Wprowadzenie do koncepcji Ról Zespołowych wg M. Belbina
 • Czym jest Rola Zespołowa i co ją kształtuje?
 • Trzy ukierunkowania Ról Zespołowych.
 • Teoria Ról Zespołowych: dopuszczalne i niedopuszczalne słabości, wkład każdej z dziewięciu Ról we współpracę zespołową.
 • Role przeciwstawne – konflikt czy współpraca?
 1. Style komunikacji charakterystyczne dla każdej z Ról
 • W jaki sposób Role Zepołowe Belbina wpływają na komunikowanie się z innymi?
 • Jak komunikować się podczas współpracy z poszczególnymi Rolami?
 • Ćwiczenie „Przedstawienie potrzeb i wartości w kontekście komunikacji” na podstawie realności zespołu.
 1. Warunki w obszarze Ról Zespołowych, które powinny być spełnione, żeby zespół mógł działać efektywnie
 • Występowanie reprezentacji wymaganych Ról Zespołowych, zrozumienie zarówno własnych mocnych i słabych stron, jak i mocnych i słabych stron pozostałych członków zespołu, występowanie relacji bazujących na mocnych stronach i akceptowaniu dopuszczalnych słabości.
 • Ćwiczenie bazujące na dotychczasowych doświadczeniach pracy zespołowej uczestników – dzielenie się doświadczeniami w zespole.

MODUŁ II. Praca z wynikami Indywidualnych Raportów Ról Zespołowych oraz Raportu Możliwości Zespołu

 1. Zapoznanie się z wynikami testu Ról Zespołowych Belbina i jego interpretacja
 • Wręczenie uczestnikom raportów indywidualnych zawierających informację zwrotną o preferowanym dla jednostki połączeniu Ról Zespołowych oraz wskazujących jej silne i słabe strony.
 • Interpretacja wyników testów – zestawienie Ról Zespołowych, porównanie samooceny i ocen obserwatorów – koncepcja okna Johari, preferowane, akceptowalne i niezalecane Role Zespołowe, profile Ról Zespołowych (spójny, kompatybilny, niezgodny, pomieszany).
 • Jak maksymalizować swój potencjał bazując na znajomości swoich silnych stron i możliwych słabości?
 1. Interpretacja i wykorzystanie Raportu Możliwości Zespołu
 • W jaki sposób określona grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół – poznanie całkowitego obrazu zespołu.
 • Co i kto powinien robić – jak wkład danej Roli Zespołowej może być wniesiony w celu zwiększenia skuteczności zespołu?
 • Koło Ról Zespołowych, czyli wizualny podział reprezentacji Ról Zespołowych w zespole wskazujący na luki i kolizje we wkładzie Ról Zespołowych.
 • Poświęcenie Roli Zespołowej i dobre przykłady Ról Zespołowych.
 • Zdiagnozowanie kultury zespołu na podstawie średnich Ról Zespołowych oraz odpowiedzi obserwatorów.
 • Różnorodne zastosowania Raportów Zespołowych – tworzenie nowego zespołu lub integracja nowego członka zespołu, zebranie zespołu projektowego, odkrywanie silnych stron i słabości istniejącego zespołu, sprawdzanie wykorzystania potencjału członków zespołu, odkrywanie kultury zespołu, poszukiwanie luk w zespole, budowanie świadomości w zespole.
 1. Podsumowanie warsztatów

MODUł I  Koncepcja Ról Zespołowych Belbina i jej wkład w wykorzystanie indywidualnych różnic w zespole i wzajemne zrozumienie się członków zespołu

 1. Efektywny zespół, czyli jaki?
 • Zespół a grupa – podstawowe podobieństwa i różnice, w tym orientacja na zadania i na relacje.
 • Barometr zdrowia zespołu, czyli kiedy zespół będzie działał efektywnie?
 • Ćwiczenie – mapa diagnozy zespołu.
 1. Wprowadzenie do koncepcji Ról Zespołowych wg M. Belbina
 • Czym jest Rola Zespołowa i co ją kształtuje?
 • Trzy ukierunkowania Ról Zespołowych.
 • Teoria Ról Zespołowych: dopuszczalne i niedopuszczalne słabości, wkład każdej z dziewięciu Ról we współpracę zespołową.
 • Role przeciwstawne – konflikt czy współpraca?
 1. Style komunikacji charakterystyczne dla każdej z Ról
 • W jaki sposób Role Zepołowe Belbina wpływają na komunikowanie się z innymi?
 • Jak komunikować się podczas współpracy z poszczególnymi Rolami?
 • Ćwiczenie „Przedstawienie potrzeb i wartości w kontekście komunikacji” na podstawie realności zespołu.
 1. Warunki w obszarze Ról Zespołowych, które powinny być spełnione, żeby zespół mógł działać efektywnie
 • Występowanie reprezentacji wymaganych Ról Zespołowych, zrozumienie zarówno własnych mocnych i słabych stron, jak i mocnych i słabych stron pozostałych członków zespołu, występowanie relacji bazujących na mocnych stronach i akceptowaniu dopuszczalnych słabości.
 • Ćwiczenie bazujące na dotychczasowych doświadczeniach pracy zespołowej uczestników – dzielenie się doświadczeniami w zespole.

MODUŁ II. Praca z wynikami Indywidualnych Raportów Ról Zespołowych oraz Raportu Możliwości Zespołu

 1. Zapoznanie się z wynikami testu Ról Zespołowych Belbina i jego interpretacja
 • Wręczenie uczestnikom raportów indywidualnych zawierających informację zwrotną o preferowanym dla jednostki połączeniu Ról Zespołowych oraz wskazujących jej silne i słabe strony.
 • Interpretacja wyników testów – zestawienie Ról Zespołowych, porównanie samooceny i ocen obserwatorów – koncepcja okna Johari, preferowane, akceptowalne i niezalecane Role Zespołowe, profile Ról Zespołowych (spójny, kompatybilny, niezgodny, pomieszany).
 • Jak maksymalizować swój potencjał bazując na znajomości swoich silnych stron i możliwych słabości?
 1. Interpretacja i wykorzystanie Raportu Możliwości Zespołu
 • W jaki sposób określona grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół – poznanie całkowitego obrazu zespołu.
 • Co i kto powinien robić – jak wkład danej Roli Zespołowej może być wniesiony w celu zwiększenia skuteczności zespołu?
 • Koło Ról Zespołowych, czyli wizualny podział reprezentacji Ról Zespołowych w zespole wskazujący na luki i kolizje we wkładzie Ról Zespołowych.
 • Poświęcenie Roli Zespołowej i dobre przykłady Ról Zespołowych.
 • Zdiagnozowanie kultury zespołu na podstawie średnich Ról Zespołowych oraz odpowiedzi obserwatorów.
 • Różnorodne zastosowania Raportów Zespołowych – tworzenie nowego zespołu lub integracja nowego członka zespołu, zebranie zespołu projektowego, odkrywanie silnych stron i słabości istniejącego zespołu, sprawdzanie wykorzystania potencjału członków zespołu, odkrywanie kultury zespołu, poszukiwanie luk w zespole, budowanie świadomości w zespole.
 1. Podsumowanie warsztatów

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas