Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Porozumienie bez przemocy, czyli komunikacja NVC (nonviolent communication) może mieć dla relacji pracowniczych wyjątkowo ważne znaczenie. Komunikacja oparta na empatii to również podstawa dobrze funkcjonujących związków, przyjaźni, rodzin. Szkolenie NVC przygotowane przez naszych ekspertów pozwoli Ci nie tylko zrozumieć, na czym polega porozumienie bez przemocy oraz komunikacja NVC, ale też stosować jej zasady w praktyce – w pracy, w domu czy w środowisku aktywności pozazawodowej.

Jak rozmawiać bez przemocy? Jak komunikować swoje potrzeby bez agresji i jak wykorzystać konflikt do wzmocnienia relacji? O tych i wielu innych fundamentalnych dla porozumienia i konstruktywnego działania sprawach dowiesz się w czasie naszego kursu „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii”, a następnie nauczysz się, jak wykorzystywać tę wiedzę na co dzień i lepiej poprzez dialog kształtować relacje z otoczeniem. Komunikacja NVC (nonviolent communication), czyli Porozumienie bez Przemocy to model podejścia do budowania relacji powstały w latach 60. Jego twórca – Marshall B. Rosenberg dowiódł, że podejście negujące i wskazujące braki nie jest tak skuteczne w komunikacji, jak to, które wzmacnia i zachęca do działania a dzięki temu również do korekty tego, co wymaga zaopiekowania i uwagi. Komunikacja bez przemocy to model komunikacji, który zachęca do wiary w dialog, wspólne zrozumienie i w działanie oparte na zaufaniu. To model komunikacji, w którym konflikt jest postrzegany jako okazja do zbliżenia, lepszego porozumienia i efektywniejszego współdziałania.

Realizowane na zamówienie szkolenie „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” dedykujemy wszystkim, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i pragną zwiększyć swój wkład w budowanie porozumienia w dowolnym środowisku, do którego przynależą. Kurs z komunikacji NVC doskonale sprawdzi się jako warsztat dla większych grup np. zespołów pracowniczych zainteresowanych lepszą i skuteczniejszą współpracą, jak i mniejszych teamów – grup towarzyskich, rodzin, partnerów. Każdy, kto chce budować partnerskie relacje i skutecznie wpływać na swoich rozmówców bez stosowania przymusu, siły i szantażu, powinien przejść przygotowany przez nas praktyczny kurs NVC – szefowe, kierownicy zespołów, rodzice, małżonkowie…

Kurs „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” organizujemy na zamówienie, co oznacza, że jego program jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb Kursantów i ich sytuacji życiowej/zawodowej. Szkolenie odbywa się zarówno jako klasyczny stacjonarny warsztat z komunikacji NVC, jak i nowoczesny i wygodny w organizacji kurs online.

Serdecznie zapraszamy do zapisów – zgłoś się do naszych konsultantów, a wspólnie ustalimy dogodny dla Ciebie termin szkolenia i jego formę! Nie zwlekaj, naucz się rozmawiać z innymi tak, by osiągać zamierzone cele, pozostając pełnym zrozumienia i empatii.

Sprawdź również inne szkolenia Human Skills o podobnej tematyce: komunikacja NVC.

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Porozumienie bez przemocy, czyli komunikacja NVC (nonviolent communication) może mieć dla relacji pracowniczych wyjątkowo ważne znaczenie. Komunikacja oparta na empatii to również podstawa dobrze funkcjonujących związków, przyjaźni, rodzin. Szkolenie NVC przygotowane przez naszych ekspertów pozwoli Ci nie tylko zrozumieć, na czym polega porozumienie bez przemocy oraz komunikacja NVC, ale też stosować jej zasady w praktyce – w pracy, w domu czy w środowisku aktywności pozazawodowej.

Jak rozmawiać bez przemocy? Jak komunikować swoje potrzeby bez agresji i jak wykorzystać konflikt do wzmocnienia relacji? O tych i wielu innych fundamentalnych dla porozumienia i konstruktywnego działania sprawach dowiesz się w czasie naszego kursu „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii”, a następnie nauczysz się, jak wykorzystywać tę wiedzę na co dzień i lepiej poprzez dialog kształtować relacje z otoczeniem. Komunikacja NVC (nonviolent communication), czyli Porozumienie bez Przemocy to model podejścia do budowania relacji powstały w latach 60. Jego twórca – Marshall B. Rosenberg dowiódł, że podejście negujące i wskazujące braki nie jest tak skuteczne w komunikacji, jak to, które wzmacnia i zachęca do działania a dzięki temu również do korekty tego, co wymaga zaopiekowania i uwagi. Komunikacja bez przemocy to model komunikacji, który zachęca do wiary w dialog, wspólne zrozumienie i w działanie oparte na zaufaniu. To model komunikacji, w którym konflikt jest postrzegany jako okazja do zbliżenia, lepszego porozumienia i efektywniejszego współdziałania.

Realizowane na zamówienie szkolenie „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” dedykujemy wszystkim, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i pragną zwiększyć swój wkład w budowanie porozumienia w dowolnym środowisku, do którego przynależą. Kurs z komunikacji NVC doskonale sprawdzi się jako warsztat dla większych grup np. zespołów pracowniczych zainteresowanych lepszą i skuteczniejszą współpracą, jak i mniejszych teamów – grup towarzyskich, rodzin, partnerów. Każdy, kto chce budować partnerskie relacje i skutecznie wpływać na swoich rozmówców bez stosowania przymusu, siły i szantażu, powinien przejść przygotowany przez nas praktyczny kurs NVC – szefowe, kierownicy zespołów, rodzice, małżonkowie…

Kurs „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” organizujemy na zamówienie, co oznacza, że jego program jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb Kursantów i ich sytuacji życiowej/zawodowej. Szkolenie odbywa się zarówno jako klasyczny stacjonarny warsztat z komunikacji NVC, jak i nowoczesny i wygodny w organizacji kurs online.

Serdecznie zapraszamy do zapisów – zgłoś się do naszych konsultantów, a wspólnie ustalimy dogodny dla Ciebie termin szkolenia i jego formę! Nie zwlekaj, naucz się rozmawiać z innymi tak, by osiągać zamierzone cele, pozostając pełnym zrozumienia i empatii.

Sprawdź również inne szkolenia Human Skills o podobnej tematyce: komunikacja NVC.

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Stacjonarne szkolenia i kursy online z komunikacji opartej na empatii to nowoczesne warsztaty praktyczne o maksymalnym poziomie indywidualizacji. Koncentrujemy się podczas zajęć na najistotniejszych dla danej grupy szkoleniowej aspektach związanych z komunikacją i trenujemy w warunkach zbliżonych do naturalnych konkretne umiejętności związane ze sferą porozumiewania się, osiągania kompromisów i wywierania wpływu bez uciekania się do jakichkolwiek form przemocy. Program zamkniętego szkolenia „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” każdorazowo dostosowujemy do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu i bierzemy pod uwagę cele, jakie przyświecają zatrudniającej ich organizacji. Szkolenie prowadzimy, uwzględniając najnowsze koncepcje naukowe, a trening staramy się uatrakcyjnić i udoskonalić, korzystając z nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, innowacyjnych metod i technik szkolenia, aktywizujących form prezentacji wiedzy oraz instrumentów konstruktywnej ewaluacji. Jako profesjonalna firma szkoleniowa systematycznie poddajemy się niezależnej ocenie i certyfikacji, dzięki czemu nasi Klienci zyskują gwarancję wysokiego standardu i efektywności oferowanych przez nas usług szkoleniowych. Human Skills od wielu lat utrzymuje pozycję lidera wśród profesjonalnych firm szkoleniowych – jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień, a jakość naszych usług potwierdzają zdobywane przez nas wspomniane certyfikacje (m.in. DEKRA) i wyróżnienia. Warsztat komunikacji NVC to projekt szkoleniowy stworzony przez doświadczonych w pracy trenerskiej ekspertów o potwierdzonym dorobku i wysokich kwalifikacjach, a to dla Kursantów pewność, że za ich rozwój odpowiadają fachowcy. Prezentowane szkolenie z komunikacji ma ponadto maksymalnie praktyczny charakter, a 90% czasu podczas treningu zajmują specjalnie dobrane do celów szkolenia ćwiczenia i zadania nawiązujące do realnych doświadczeń życiowych Kursantów. Warsztat „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” możemy poprowadzić dla Państwa w klasycznej formule stacjonarnego szkolenia lub jako wygodny w organizacji i sprzyjający oszczędnościom kurs online. Jako jedyni spośród profesjonalnych firm szkoleniowych zapewniamy Kursantom wsparcie trenerskie również po zakończeniu kursu z komunikacji. Mentoring w ramach opieki poszkoleniowej (prowadzony w formie konsultacji online) jest bezpłatny i obejmuje okres 30 dni od daty realizacji warsztatu. Prezentowane szkolenie podlega indywidualnej wycenie i może być dofinansowane ze wsparcia Krajowego Funduszu Szkoleń lub BUR.

Jakie korzyści zapewniają zamknięte kursy z komunikacji opartej na empatii?

Warsztat ma na celu zapoznanie Uczestników z koncepcją porozumiewania się bez przemocy oraz zwiększenia ich świadomości w zakresie zastosowania zasad komunikacji NVC. Poprzez zadania dopasowane do realiów funkcjonowania grupy szkoleniowej będziemy trenować najważniejsze umiejętności komunikacyjne związane z konstruktywnym słuchaniem, odczytywaniem sensu i sedna przekazu, identyfikowaniem potrzeb, formułowaniem próśb i poleceń. Zamknięty kurs z komunikacji opartej na empatii pozwala Uczestnikom szkolenia zdobyć wiedzę o tym, jak unikać błędów w komunikacji, jak budować wzajemne porozumienie i harmonijnie współdziałać w grupie bez konieczności wyrzekania się własnych potrzeb. Po szkoleniu każdy Uczestnik treningu będzie umiał formułować komunikaty w taki sposób, by budowały one zaufanie, wzmacniały więź i zwiększały szansę na porozumienie z partnerami w dyskusji (pracownikiem, szefem, partnerem itp.). Szkolenie skupia się na działaniu i nauce poprzez doświadczanie, a Uczestnicy zajęć mają okazję wyćwiczyć umiejętności najbardziej im przydatne w pracy w kontekście współdziałania, konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, budowania relacji i zaufania.

Kurs „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” wyposaża w fachową wiedzę o:

 • procesach komunikacji interpersonalnej w kontekście reguł komunikacji NVC;
 • koncepcji komunikacji bez przemocy;
 • regułach efektywnej komunikacji opartej na pozytywnym wzmocnieniu;
 • zasadach komunikowania się sprzyjających osiąganiu porozumienia;
 • czynnikach sprzyjających porozumieniu i tych, które oddalają rozmówców od niego;
 • zaletach komunikacji NVC i sposobach jej wykorzystywania;
 • inteligencji emocjonalnej.

Warsztat z reguł porozumienia bez barier rozwija praktyczne umiejętności:

 • konstruktywnego słuchania;
 • odczytywania sedna przekazu i intencji rozmówcy;
 • formułowania i odczytywania potrzeb;
 • przywracania sprawczości w niepewnych i niejasnych sytuacjach;
 • konstruktywnego wyrażania siebie i mówienia tego, co dla nas ważne;
 • rozróżniania w komunikacji: faktów od ocen, uczuć od uczuć rzekomych (myśli), potrzeb od strategii oraz próśb od żądań;
 • formułowania skutecznej prośby/życzenia/polecenia.

Szkolenie „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” doskonali cenne kompetencje związane z:

 • budowaniem relacji;
 • skuteczną komunikacją;
 • komunikacją opartą na empatii, zrozumieniu i dążeniu do porozumienia;
 • inteligencją emocjonalną.

Realizowany na zamówienie warsztat z komunikacji NVC opartej na empatii i porozumieniu bez barier to nowoczesne szkolenie zaprojektowane z myślą o najistotniejszych trudnościach, jakie towarzyszą wszystkim w kontaktach międzyludzkich. Musimy uczyć się mówić w taki sposób, by chciano nas słuchać, ale też by komunikaty przez nas wysyłane były prawidłowo odczytywane przez odbiorców i wywoływały pożądany efekt. Kurs uczy, jak porozumiewać się skutecznie, jak rozmawiać bez agresji i wspólnie wypracowywać porozumienie, które jest konieczne do efektywnego działania i kooperowania bez konfliktu.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA OPARTA NA EMPATII – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Prowadzone na zamówienie stacjonarne szkolenie komunikacji NVC odbywa się najczęściej w siedzibie naszej firmy, w Warszawie przy ul. Widok. W naszej placówce na Uczestników kursu czekają idealne warunki do treningu, komfortowo wyposażone sale oraz fachowa opieka trenerska. Warsztat „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” na życzenie Klienta może być także zorganizowany w dowolnej innej lokalizacji, np. w siedzibie firmy zamawiającej kurs dla pracowników. Prezentowany kurs z komunikacji to jednodniowe praktyczne szkolenie trwające co najmniej przez 7 godzin zegarowych z przerwami. Ponieważ program prezentowanego warsztatu każdorazowo jest dostosowywany do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej, widoczny poniżej plan szkolenia może zostać zmodyfikowany i wzbogacony o treści lub zadania specjalnie zaprojektowane z myślą o realizacji ważnych dla danej grupy celów szkoleniowych. Warsztat „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” tworzą standardowo 4 moduły. Jego podstawą jest autorski program przygotowany i realizowany przez Dominikę Derewicz – akredytowaną Business & Life Coach odporności psychicznej (MTQPlus) i przywództwa (ILM72), psycholożkę z 15-letnim doświadczeniem w biznesie. Kurs kończy się ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji i sugestii trenera w kontekście komunikacji. Każdy Uczestnik zajęć zyska również możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego ze strony trenera – konsultacje dla osób, które ukończyły kurs, są organizowane w trybie online i są dostępne nawet przez miesiąc od daty realizacji warsztatu. Każdy Uczestnik kursu zorganizowanego w siedzibie Human Skills będzie również mógł nieodpłatnie skorzystać z poczęstunku dostępnego podczas przerwy śniadaniowej, a także zostanie przez nas zaproszony na dwudaniowy lunch do jednej z działających w pobliżu restauracji. Wyposażamy ponadto Kursantów we wszelkie narzędzia potrzebne do realizacji szkolenia oraz starannie przygotowany zestaw dedykowanych materiałów szkoleniowych.

Przykładowy program stacjonarnego zamkniętego szkolenia „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii”

Kurs rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki czemu zawartość merytoryczna i metodyczna jest ściśle dostosowywana do potrzeb danej grupy szkoleniowej i zdefiniowanych celów konkretnego warsztatu. Kurs opiera się na zastosowaniu metody warsztatowo-coachingowej (80% praktyki, 20% merytoryki) – w zależności od specyfiki grupy trener stosuje elementy coachingu grupowego lub zespołowego. Program warsztatu oparty jest na framework’u NVC (nonviolent communication Marshalla B. Rosenberga), realizuje zasady modelu ABL (Activity Based Learning) oraz cyklu Kolba. Szkolenie rozpoczynamy najczęściej w okolicy godziny 9:00 rano i kończymy około godziny 16:00. Istnieje jednakowoż możliwość dostosowania szczegółów agendy kursu do preferencji grupy lub Klienta zamawiającego szkolenie.

9:00 – 10:30

Rozpoczęcie warsztatu: powitanie, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – wprowadzenie do tematu zajęć

 • Kontrakt.
 • Ćwiczenia na rozgrzewkę.
 • Charakterystyka empatii w modelu NVC.
 • Po co empatia w biznesie?

10:30 – 10:45 – przerwa na kawę

10:45 – 12:15

Moduł II. Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – model NVC

 • Co buduje, a co niszczy porozumienie?
 • Model NVC.
 • Kluczowe rozróżnienia w NVC (fakty vs oceny i interpretacje, uczucia vs myśli, potrzeby vs strategie, prośby vs żądania).
 • Ćwiczenia i praktyki integrujące wiedzę.

12:15 – 13:15 – przerwa na lunch

13:15 – 14:45

Moduł III. Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – sztuka porozumienia

 • Jak skutecznie wspierać siebie w trudnych sytuacjach w pracy? – autoempatia.
 • Sztuka porozumienia – empatia.
 • Ćwiczenia i praktyki integrujące wiedzę.

14:45 – 15:00 przerwa na kawę

15:00 – 16:00

Moduł IV. Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – podsumowanie

 • Jak znaleźć złoty środek pomiędzy empatią i stawianiem granic?
 • Pytania i refleksje.
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy i wnioski.
 • Ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA OPARTA NA EMPATII – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” realizowane w trybie zdalnym ma charakter warsztatu organizowanego w przestrzeni wirtualnej platform internetowych typu Clickmeeting, Zoom itp. Realizacja prezentowanego szkolenia nie wymaga od Uczestników instalacji żadnego płatnego oprogramowania ani wysokich umiejętności technicznych – spotykamy się w wirtualnym pokoju, do którego prowadzi dedykowany link, a do uczestnictwa w zajęciach wystarczy dostęp do internetu i urządzenie zdolne nawiązać połączenie video online. Wygodna i niewymagająca formuła zdalnego kursu pozwala Uczestnikom rozwijać się w sposób komfortowy i z dowolnego miejsca. Dla firm zamawiających warsztat z komunikacji opartej na empatii zdalny tryb szkolenia oznacza z kolei ograniczenie kosztów szkolenia pracowników oraz eliminację trudności organizacyjnych i logistycznych. Warsztat został zaprojektowany jako jednodniowe szkolenie trwające minimum 7 godzin zegarowych. Ponieważ program zamkniętego szkolenia „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” jest każdorazowo dostosowywany do faktycznych potrzeb szkoleniowych danego zespołu, udostępniony poniżej plan kursu ma charakter orientacyjny i może zostać wzbogacony o dodatkowe zadania i zagadnienia. Prezentowany kurs online z komunikacji standardowo budują 4 moduły tematyczne. Podstawą warsztatu jest autorski program przygotowany i realizowany przez Dominikę Derewicz – akredytowaną Business & Life Coach odporności psychicznej (MTQPlus) i przywództwa (ILM72), psycholożkę z 15-letnim doświadczeniem w biznesie. Szkolenie online „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii” kończy się ewaluacją oraz sesją sugestii trenera w kontekście komunikacji i rekomendacji dotyczących doboru szkoleń. Osobom zapisanym na szkolenie zapewniamy w cenie kursu wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia pomoce oraz pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych. Prezentowany warsztat dopełniliśmy również specjalną usługą nieodpłatnej opieki poszkoleniowej w formie sesji online. E-mentoring jest dostępny dla wszystkich Uczestników szkolenia przez miesiąc po dacie realizacji warsztatu.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Konstruktywna komunikacja oparta na empatii”

Prezentowane szkolenie rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu z komunikacji. Wyniki wspomnianej diagnozy pozwolą trenerce dostosować zawartość merytoryczną, metodyczną i ćwiczenia do zidentyfikowanych dla danej grupy celów kursu oraz realiów pracy i życia Kursantów. Szkolenie realizowane jest metodą warsztatowo-coachingową (80% praktyki, 20% merytoryki) – w zależności od specyfiki grupy szkoleniowej trenerka sięga po elementy coachingu zespołowego bądź grupowego. Program warsztatu oparty jest na framework’u nonviolent communication NVC M. B. Rosenberga, w pełni realizuje wytyczne modelu Activity Based Learning oraz pozostaje wierny zasadom cyklu Kolba. Warsztat standardowo rozpoczyna się około 9:00 rano, a kończy w okolicy godziny 16:00 po południu. Istnieje możliwość dopasowania agendy szkolenia do preferencji Klienta zamawiającego kurs lub potrzeb grupy szkoleniowej.

9:00 – 10:30

Rozpoczęcie szkolenia: przywitanie, omówienie spraw organizacyjnych.

Moduł I. Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – wprowadzenie i kluczowe pojęcia

 • Sformułowanie kontraktu.
 • Ćwiczenia rozgrzewkowe.
 • Charakterystyka empatii w modelu komunikacji NVC M. B. Rosenberga.
 • Po co empatia w biznesie?

10:30 – 10:45 – przerwa śniadaniowa

10:45 – 12:15

Moduł II. Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – model komunikacji NVC

 • Co buduje porozumienie, a co je niszczy?
 • Charakterystyka modelu NVC.
 • Kluczowe rozróżnienia w koncepcji NVC (uczucia vs myśli, fakty vs oceny i interpretacje, prośby vs żądania, potrzeby vs strategie).
 • Zadania integrujące wiedzę.

12:15 – 13:15 – przerwa obiadowa

13:15 – 14:45

Moduł III. Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – sztuka porozumienia

 • Autoempatia, czyli jak wspierać siebie w trudnych sytuacjach w pracy?
 • Empatia, a sztuka porozumienia.
 • Ćwiczenia integrujące wiedzę.

14:45 – 15:00 przerwa na herbatę/kawę

15:00 – 16:00

Moduł IV. Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – podsumowanie wiedzy i wnioski

 • Jak znaleźć balans między stawianiem granic i empatią?
 • Pytania, refleksje, wnioski.
 • Podsumowanie wiedzy.
 • Ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego.

Czas trwania kursu online: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja z pokoleniem Z

Komunikacja z pokoleniem Z – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Program był bardzo intensywny i mieliśmy na jego realizację zbyt mało czasu. Bardzo bym chciała mieć możliwość skorzystania w przyszłości ze szkolenia z komunikacji międzynarodowej/międzykulturowej – tę tematykę prowadząca nieco nakreśliła i sądzę, że jest to nie tylko ciekawy temat, ale też szczególnie przydatny w naszej organizacji. Dr Asia Frączek w angażujący i bardzo interesujący sposób poprowadziła szkolenie, jest świetna :D”

„Bardzo ciekawe spotkanie, poprowadzone w miłej atmosferze. Informacje przedstawione przez Panią Kamilę były jasne, rzeczowe, trafiały w samo sedno. Bardzo dobrze wykorzystany czas. Dziękuję :-)”

„Różnorodne treści, formy, testy; praca w grupie; Trener był osobą bardzo otwartą i nie stawiającą granic.”

„Jest to dla mnie inspiracja do lektury o zagadnieniach, których dotychczas nie zgłębiałam.”

„Bardzo interesujące spotkanie. Podobało mi się, że w przystępny sposób przeszliśmy od emocji do potrzeb. Ciekawa technika na zapobieganie eskalacji konfliktów. Dobrze się spina z większością modeli feedbackowych. To był merytoryczny i przyjemny czas. :)”

„Wszystkie treści były interesujące i każdy z tematów będzie przydatny w życiu zawodowym i osobistym.”

„Joanna prowadziła szkolenie w sposób angażujący i ciekawy. Chętnie poleciłbym je innym. Szkolenie pozwala spojrzeć na komunikacje z nieco innej perspektywy. Jedyna sugestia to rozszerzenie części praktyczniej – analizy komunikatów, gdyż wydaje mi się, że w ten sposób można by się nauczyć najwięcej. Idealnie by było gdyby przed szkoleniem, każdy mógł przygotować kilka komunikatów do analizy.”

„Tematyka ciekawa oraz istotna na moim stanowisku. Zdecydowanie wolałbym szkolenie bardziej ukierunkowane na warsztat, rozłożone na 3-4 dni, niż kompensację wiedzy w 8 godzinach.”

„Dla mnie to szkolenie było takim porządkującym wiedzę z różnych źródeł z którymi miałam do czynienia przez lata. Za najbardziej użyteczną cześć uważam tą o tym jak dawać efektywny feedback.”

„Zrozumienie i komunikowanie własnych emocji będzie bardzo pomocne w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.”

„Przydatne treści: zrozumienie, że drogą do lepszej komunikacji jest rozpoczęcie od współczucia dla siebie.”

Klienci

Na webinarium uczestniczyli Klienci takich firm jak: Polpharma, Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., Plus, Orange, Swarovski, Lidl, British American Tobacco Polska, BMW, Arriva, LUX MED, PZ Cormay S.A., Hartmann, Nordea Bank, EKOENERGETYKA POLSKA S.A., Somfy, PSA Finance Polska, Kaczmarski Group, Arrow ECS, General Electric, Ciech S.A, Essilor Polonia, Wojdak, Sumi Agro, Agrifirm, BCD Travel, GTC Empark, Rise360, SSAB POLAND, Gazeta.pl, I.M.C. Engineering Poland, CEZ Trade Polska, VOSS Fluid Polska, Zignago Vetro, Trimetis services, Merixstudio, Cyclad, Best Practice, Roland Polska, Mondi Group, Very Human Services, Linde Material Handling, IntraworQ, WARGO, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polskie Koleje Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Biblioteka Publiczna w Pucku im. Zaślubin Polski z Morzem, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Workday Inc.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas