szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Insights Discovery” to nowatorski projekt szkoleniowy, który wprowadza Kursantów w tajniki systemu Insights Discovery™ wykorzystywanego z powodzeniem na całym świecie do optymalizowania funkcjonowania organizacji w różnych obszarach i zakresach. Opracowane przez certyfikowanych trenerów szkolenia „Insights Discovery” otwierają drogę do głębszego porozumienia między członkami organizacji, pozwalają osiągnąć większą efektywność działania pracowników i zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji konfliktowych, które są jedną z najczęstszych przyczyn porażki w zadaniach wymagających współpracy. Kurs „Discovery Insights” pozwala na udoskonalenie funkcjonowania zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych zespołów i ich członków.

System Insights Discovery™ powstał na bazie koncepcji opracowanych przez Carla Gustava Junga. Insights Discovery™ to rzetelna metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania i jego konsekwencje dla interakcji w relacjach wewnątrz organizacji oraz z partnerami biznesowymi firmy. Program może być z powodzeniem wykorzystany do optymalizacji zarządzania strategicznego, budowania zespołu, strategii komunikacyjno-interpersonalnych oraz wsparcia rozwoju indywidualnego pracowników. Insights Discovery™ to przystępna, intuicyjna i wysoce efektywna metoda, której kompleksowość i uniwersalność umożliwiają zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych. Szkolenie „Discovery Insights” opiera się na wnikliwym badaniu, które opisuje indywidualny styl funkcjonowania Kursantów w środowisku zawodowym (w tym ich styl sprzedaży i indywidualny model zarządzania relacjami), mocne i ewentualne słabe strony badanych oraz wartości, jakie wnoszą do organizacji. Zamknięte szkolenia „Insights Discovery” usprawniają procesy komunikacyjne w firmie, pozwalają budować synergię i porozumienie w zespole, wspierają na podstawowym poziomie realizację celów biznesowych organizacji i czynią efektywniejszymi procesy zarządzania potencjałem personelu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą Państwu dobrać właściwą formułę szkolenia prowadzonego z wykorzystaniem metodyki Insights Discovery™ i objaśnią wszelkie detale związane z programem kursu, jego zakresem i agendą. Szkolenia „Insights Discovery” realizowane na zamówienie możemy zorganizować dla Państwa zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie wygodnych i sprzyjających oszczędnościom warsztatów online.

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

Szkolenie „Insights Discovery” to nowatorski projekt szkoleniowy, który wprowadza Kursantów w tajniki systemu Insights Discovery™ wykorzystywanego z powodzeniem na całym świecie do optymalizowania funkcjonowania organizacji w różnych obszarach i zakresach. Opracowane przez certyfikowanych trenerów szkolenia „Insights Discovery” otwierają drogę do głębszego porozumienia między członkami organizacji, pozwalają osiągnąć większą efektywność działania pracowników i zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji konfliktowych, które są jedną z najczęstszych przyczyn porażki w zadaniach wymagających współpracy. Kurs „Discovery Insights” pozwala na udoskonalenie funkcjonowania zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych zespołów i ich członków.

System Insights Discovery™ powstał na bazie koncepcji opracowanych przez Carla Gustava Junga. Insights Discovery™ to rzetelna metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania i jego konsekwencje dla interakcji w relacjach wewnątrz organizacji oraz z partnerami biznesowymi firmy. Program może być z powodzeniem wykorzystany do optymalizacji zarządzania strategicznego, budowania zespołu, strategii komunikacyjno-interpersonalnych oraz wsparcia rozwoju indywidualnego pracowników. Insights Discovery™ to przystępna, intuicyjna i wysoce efektywna metoda, której kompleksowość i uniwersalność umożliwiają zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych. Szkolenie „Discovery Insights” opiera się na wnikliwym badaniu, które opisuje indywidualny styl funkcjonowania Kursantów w środowisku zawodowym (w tym ich styl sprzedaży i indywidualny model zarządzania relacjami), mocne i ewentualne słabe strony badanych oraz wartości, jakie wnoszą do organizacji. Zamknięte szkolenia „Insights Discovery” usprawniają procesy komunikacyjne w firmie, pozwalają budować synergię i porozumienie w zespole, wspierają na podstawowym poziomie realizację celów biznesowych organizacji i czynią efektywniejszymi procesy zarządzania potencjałem personelu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą Państwu dobrać właściwą formułę szkolenia prowadzonego z wykorzystaniem metodyki Insights Discovery™ i objaśnią wszelkie detale związane z programem kursu, jego zakresem i agendą. Szkolenia „Insights Discovery” realizowane na zamówienie możemy zorganizować dla Państwa zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie wygodnych i sprzyjających oszczędnościom warsztatów online.

Cele i Korzyści

Realizowane na zamówienie szkolenie „Insights Discovery” to kurs o maksymalnym stopniu indywidualizacji programu – warsztat projektowany jest na podstawie wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, a optymalizację jego programu umożliwia raport Insights Discovery™, który stanowi integralną część szkolenia i wyznacza Kursantom obszary do rozwoju oraz wspiera identyfikację problemów występujących w zespole. Kurs „Insights Discovery” poprowadzą dla Państwa eksperci z wieloletnim doświadczeniem trenerskim, którzy są jednocześnie certyfikowanymi konsultantami Insights Discovery™. Prowadzone przez nas szkolenia wyróżnia nie tylko maksymalne dostosowanie materiału i metod nauczania do potrzeb i oczekiwań konkretnych grup szkoleniowych, ale przede wszystkim niedościgniony standard oraz wielokrotnie potwierdzona efektywność oferowanych przez nas usług szkoleniowych. Wspieramy polskie firmy i organizacje z sukcesami już od wielu lat i dobrze rozumiemy, jakie działania edukacyjne przynoszą im największą korzyść: szyte na miarę treningi o elastycznych programach, które w praktyczny sposób przygotowują pracowników do efektywniejszej realizacji powierzonych im zadań. Zamknięte szkolenie „Discovery Insights” to atrakcyjny w formie warsztat zdominowany przez trening praktycznych umiejętności oraz nowoczesne i aktywizujące techniki nauczania. Kurs pozwala ponadto Kursantom pozyskać cenną wiedzę na temat własnych preferencji komunikacyjnych, indywidualnego stylu funkcjonowania oraz stylów współpracowników, co przyczynia się m.in. do lepszego rozumienia reguł współpracy w zespole. Szkolenie oparte o metodologię Insights Discovery™ możemy zrealizować dla Państwa jako tradycyjny kurs stacjonarny lub nowoczesny warsztat online, który umożliwia naukę z dowolnie wybranego miejsca, oszczędność czasu i pieniędzy. Z przyjemnością informujemy także, że na zamknięte szkolenia „Insights Discovery” możecie Państwo pozyskać dofinansowanie z funduszy KFS lub BUR.

Jakie cele realizuje zamknięty kurs „Insights Discovery”?

Kurs „Discovery Insights” rozwija i doskonali umiejętności oraz kompetencje związane ze sferą komunikacji, motywacji i stylu funkcjonowania, które będą dla członków konkretnego zespołu najbardziej przydatne w codziennej pracy zawodowej. O tym, na jakich obszarach kompetencyjnych będziemy koncentrować się podczas danego warsztatu w dużej mierze decydują wyniki raportu Insights Discovery™ finalizującego badanie stanowiące pierwszy etap warsztatu. Indywidualne raporty Insights Discovery zawierają między innymi:

 • opis indywidualnego stylu funkcjonowania w środowisku zawodowym (w tym stylu sprzedaży oraz zarządzania relacjami), mocnych i słabych stron;
 • indeks wartości wnoszonych przez badanych do organizacji;
 • wskazówki dotyczące komunikowania się (bariery, kontakty z osobowościami antagonistycznymi);
 • wskazówki dotyczące dalszego rozwoju;
 • preferowany styl zarządzania i metody motywacji.

Insights Discovery™ przekłada język psychologii na język kolorów symbolizujących określony zespół cech osobowości. Choć każdy z nas posiada pewną kombinację energii kolorystycznych, zwykle jeden kolor jest kolorem dominującym i to właśnie on determinuje komunikację oraz procesy decyzyjne. Punktem wyjścia dla analiz Insights Discovery™ jest jednostka oraz jej preferencje, a połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

Zamknięte szkolenia „Discovery Insights” pozwalają Kursantom m.in. zdobyć wiedzę o:

 • podstawowych założeniach różnorodności osobowościowych zgodnie z modelem Insights Discovery;
 • własnym stylu DISC;
 • regułach dostosowywania komunikacji do preferencji odbiorcy i jego stylu DISC;
 • zasadach dostosowywania mowy ciała i tonu głosu do przekazywanych treści;
 • konstruowaniu osobistej strategii komunikacyjnej, która może być trwałym fundamentem sukcesu;
 • sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych (w tym również radzenia sobie ze stresem).

Dowiedz się więcej na temat Insights Discovery™.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA INSIGHTS DISCOVERY – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie „Insights Discovery” wykorzystuje do treningu wyniki raportu Insights Discovery™ i jego program zyskuje każdorazowo kształt dostosowany do celu konkretnego kursu i potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. W związku z tym program szkolenia widoczny poniżej ma charakter orientacyjny i jest jedynie przykładem tego, jak zaplanowany może być trening wykorzystujący koncepcję Insights Discovery™. Prezentowany kurs odbywa się w kameralnym gronie jako zamknięty warsztat, co pozwala podczas treningu skoncentrować się na każdym Uczestniku z osobna, jego problemach, mocnych i słabych stronach, nie tracąc z oczu korzyści płynących ze szkolenia dla całej organizacji. Warsztat stacjonarny „Insights Discovery” zaplanowaliśmy jako dwudniowy kurs. Szkolenie odbywa się bądź w przyjaznej przestrzeni naszego centrum szkoleniowego w Warszawie, bądź w lokalizacji wskazanej przez Klienta zamawiającego szkolenie. Zamknięte szkolenie „Insights Discovery” rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć i badaniem Insights Discovery™, a kończy sesją rekomendacji eksperckich, które mają na celu wesprzeć Kursantów w procesie planowania dalszej ścieżki ich rozwoju zawodowego i osobistego oraz ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. Wszystkim Kursantom zapisanym na szkolenie  „Discovery Insights” zapewniamy pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych przygotowanych specjalnie na potrzeby danego szkolenia. Osoby goszczące w naszej placówce w związku z realizacją prezentowanego szkolenia mogą również liczyć na poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz zaproszenie na lunch, który zostanie podany w jednej z lokalnych restauracji.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Insights Discovery”

Kurs „Discovery Insights” to dwudniowy warsztat teoretyczno-praktyczny. Zajęcia standardowo rozpoczynamy o godzinie 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 17:00. Dokładna agenda kursu może zostać dopasowana do preferencji i wymogów danej grupy szkoleniowej. Program prezentowanego kursu przewiduje kilka przerw, których rozkład również dopasowujemy do konkretnych okoliczności szkolenia. Stacjonarne szkolenia poświęcone metodologii Insights Discovery™ opracowujemy, korzystając z wytycznych opisanych przez cykl Kolba i model Activity Based Learning, co oznacza, że zajęcia koncentrują się na treningu praktycznym i wykorzystują nowoczesne, stymulujące do działania i aktywności metody nauczania. Kurs „Insights Discovery” w jego podstawowym wariancie tworzy 7 modułów tematycznych podejmujących różne aspekty związane ze stylem funkcjonowania i komunikowania się w zespole. Finałem zajęć jest szczegółowa ewaluacja szkolenia, a w ramach podsumowania treningu Uczestnicy warsztatu będą mogli także sformułować osobisty plan rozwoju własnych kompetencji we współpracy z trenerem prowadzącym szkolenie. Kursanci mogą również dodatkowo skorzystać z darmowej opieki poszkoleniowej w czasie 30 dni od daty zakończenia warsztatu.

 

Dzień 1.

Rozpoczęcie szkolenia. Kwestie organizacyjne. Omówienie celów szkolenia i preferencji Kursantów dotyczących przebiegu szkolenia.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna a model DISC – wprowadzenie

 • Psychologia w praktyce – wprowadzenie do teorii osobowości (wykład, dyskusja z grupą).
 • Wstępne omówienie wyników raportów Insight Discovery na forum grupy (na życzenie Uczestników warsztatu).
 • Mapa Insight Discovery Uczestników warsztatu – zastosowanie danych wynikających z raportu w praktyce (sporządzenie mapy kolorystycznej wraz z omówieniem możliwości wykorzystania prezentowanej koncepcji w praktyce zawodowej).
 • Różnice i podobieństwa w stylach działania (filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami wywiedzionymi z doświadczeń Uczestników kursu, omówienie ich na forum).

Moduł II. Różnice w komunikacji na podstawie Insights Discovery™

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – wpływ otoczenia na kształtowanie się zachowań i preferencji człowieka (wykład, dyskusja, omówienie przykładów).
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia, czyli, jak być uważnym na błędne „szufladkowanie” (wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum).

Moduł III. Wywieranie wpływu w komunikacji

 • „Kody dostępu” do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej do typów osobowości (wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie zagadnienia na forum).
 • Gra w kolory – Uczestnicy ćwiczenia zostaną podzieleni na grupy, a ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania (ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum – na życzenie wystąpienia mogą być nagrywane w celu późniejszej ich analizy).

Moduł IV. Plan wdrożenia usprawnień w komunikacji

 • Omówienie gry i jej rezultatów.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
 • Spisanie osobistego planu wdrożenia.

Dzień 2.

Moduł V. Weryfikacja otoczenia, czyli, jak się z kim komunikować?

 • Rozpoczęcie drugiego etapu szkolenia i omówienie jego celów.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia zajęć.
 • Zabawa w publiczne kolory. Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób (ćwiczenie w grupach, ćwiczenie na forum wraz z omówieniem).

Moduł VI. Zarządzanie potencjałem

 • Model DISC w Insights Discovery– jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? (omówienie przykładów).
 • Zastosowanie kolorów w praktyce, czyli, jak motywować, jak delegować, jak rozwijać i korygować osoby o określonej kolorystyce? (ćwiczenie grupowe z omówieniem).

Moduł VII. Strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Właściwe określanie stylu działania – ćwiczenie polegające na definiowaniu wybranej przez Uczestnika kursu osoby z jego otoczenia np. klienta, podwładnego, szefa, bliskiej osoby (ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu).
 • Zasady budowania wizerunku i efektywności zawodowej przez określone kolory.
 • Jak mówić, by inni nas słuchali?
 • Jak mówić, by być przekonującym?
 • Jak być postrzeganym zgodnie z tym, jak chcemy, a nie, jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
 • Jak przygotować się do spotkania, wystąpienia czy ważnej rozmowy telefonicznej?

Zakończenie warsztatu. Podsumowanie treści i wnioski. Rekomendacje trenera na przyszłość, sporządzenie planu działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Omówienie na forum. Ewaluacja i rozdanie dyplomów.

PROGRAM SZKOLENIA INSIGHTS DISCOVERY – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie online „Discovery Insights” ma charakter spotkań organizowanych w czasie rzeczywistym. Trenujemy w pokojach wirtualnych tworzonych w popularnych i przyjaznych w obsłudze serwisach typu Clickmeeting i Zoom. Zdalna postać szkolenia przyjęta w programie prezentowanego kursu umożliwia efektywny, szybki i nastawiony na wygodę rozwój kompetencji Uczestników zajęć, niezależnie od miejsca ich pobytu, poziomu umiejętności technicznych czy możliwości logistycznych. Kurs zamknięty „Discovery Insights” realizowany jako szkolenie online jest przy okazji jedną z najmniej kłopotliwych pod względem organizacyjnym i najbardziej ekonomiczną formą profesjonalnego kształcenia pracowników. Szkolenie „Discovery Insights” trwa według standardowego planu 2 dni, a pojedynczą dzienna sesja treningowa zaplanowana jest na 7. godzin zegarowych. W planie szkolenia przewidziane są przerwy, z czego jedna dłuższa pauza pomyślana została jako przerwa na lunch. Kurs online poświęcony metodologii Insights Discovery™ i jej praktycznemu zastosowaniu składa się z 7 segmentów tematycznych. Wszystkim Kursantom uczestniczącym w zajęciach udostępniamy komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych Zamknięte zdalne szkolenia „Insights Discovery” rozpoczynamy szczegółową weryfikacją potrzeb Uczestników zajęć i analizą wyników raportu Insights Discovery™, co pozwala nam zoptymalizować program i agendę danego warsztatu. Kurs uzupełniamy każdorazowo ewaluacją zrealizowanego programu oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszej ścieżki rozwoju kompetencji dla grupy szkoleniowej. Kursanci są ponadto objęci darmową opieką poszkoleniową przez miesiąc od chwili ukończenia kursu.

Przykładowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Insights Discovery”

Kurs „Discovery Insights” każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, technik i metod nauczania oraz agendy kursu do potrzeb Klienta zamawiającego warsztat. W związku z tym widoczny poniżej program ma charakter orientacyjny i pokazuje, jak wyglądać może przykładowe szkolenie wykorzystujące koncepcję Insights Discovery™. Warsztat online „Insights Discovery” buduje w jego standardowym kształcie 7 modułów tematycznych przeplatających teorię z praktyką komunikacyjną w oparciu o style funkcjonowania i typologię kolorystyczną wpisaną w system Insights Discovery™. Prezentowany kurs ma charakter warsztatowy, dlatego jego program jest zdominowany przez zadania praktyczne oraz szereg nowoczesnych, aktywizujących i angażujących metod nauczania. Zamknięte szkolenie „Discovery Insights” realizujemy, korzystając ze sprawdzonych i certyfikowanych narzędzi, w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning.

Dzień 1.

Rozpoczęcie warsztatu. Omówienie spraw organizacyjnych. Zdefiniowanie celów szkolenia oraz oczekiwań i potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna a model DISC – wprowadzenie do tematu warsztatu

 • Psychologia w praktyce – podstawy teorii osobowości (wykład, panel dyskusyjny na forum grupy).
 • Wstępne omówienie rezultatów raportów Insight Discovery dotyczących Uczestników zajęć (omówienie na forum na życzenie Kursantów).
 • Mapa Insight Discovery Uczestników szkolenia – wykorzystanie danych zawartych w raporcie w praktyce (utworzenie mapy kolorystycznej wraz z prezentacją możliwości wykorzystania mapy w praktyce).
 • Podobieństwa i różnice w stylach działania reprezentantów różnych typów kolorystycznych (filmowe materiały szkoleniowe, case study, dyskusja z wykorzystaniem doświadczeń Kursantów, omówienie).

Moduł II. Różnice w komunikacji na podstawie założeń Insights Discovery™

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – jaki wpływ ma otoczenie na kształtowanie się preferencji człowieka i jego zachowanie? (wykład, panel dyskusyjny, omówienie przykładów).
 • Błędy i ryzyka w sposobie postrzegania otoczenia, czyli, jak być uważnym na błędne „szufladkowanie” (wykład, praca z przykładami, ćwiczenie indywidualne i ćwiczenia na forum/w grupie).

Moduł III. Wywieranie wpływu w komunikacji

 • Właściwy dobór komunikacji werbalnej i niewerbalnej do typu osobowości, czyli „kody dostępu” do określonych kolorów (wykład, prezentacja i omówienie przykładów, zadania indywidualne i dyskusja na forum).
 • Gra w kolory – Kursanci zostaną podzieleni na grupy, a ich zadaniem będzie przekonanie określonej grupy kolorystycznej do narzuconego zadania (ćwiczenia w podgrupach z wystąpieniem na forum – wystąpienia mogą być na życzenie Uczestników warsztatu zarejestrowane w celu ich późniejszej analizy).

Moduł IV. Plan wdrożenia usprawnień w komunikacji

 • Omówienie przebiegu i rezultatów gry.
 • Wnioski z pierwszego dnia warsztatu.
 • Sporządzenie osobistego planu wdrożenia.

Dzień 2.

Moduł V. Jak się z kim komunikować? – rozpoznanie otoczenia

 • Rozpoczęcie II fazy szkolenia wraz z omówieniem jej celów.
 • Analiza wniosków z 1. dnia szkolenia.
 • Zabawa w publiczne kolory – definiowanie kolorów osobowości wybranych osób (ćwiczenia w zespołach, ćwiczenia na forum grupy, omówienie).

Moduł VI. Zrządzanie potencjałem

 • Model DISC w Insights Discovery w stresie – jak zarządzać emocjami i stresem określonych kolorów? (analiza przykładów).
 • Jak motywować, jak delegować, jak rozwijać i korygować osoby o określonej kolorystyce? – wykorzystanie systemu kolorów w praktyce (ćwiczenia grupowe z omówieniem).

Moduł VII. Strategia działania w komunikacji interpersonalnej i współpracy

 • Prawidłowe określanie stylu działania i komunikowania się – ćwiczenie praktyczne w definiowaniu wybranej przez Kursanta osoby z jego otoczenia np. szefa, klienta, podwładnego, osoby bliskiej (ćwiczenia indywidualne, zadania w podgrupach lub na forum, omówienie).
 • Reguły budowania efektywności zawodowej i wizerunku przez określone typy kolorystyczne.
 • Jak mówić, by inni nas słuchali?
 • Jak mówić, by być przekonującym?
 • Jak być postrzeganym zgodnie z tym, jak chcemy, a nie, jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
 • Jak przygotować się do wystąpienia, spotkania, ważnej rozmowy telefonicznej?

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie i podsumowanie najważniejszych zagadnień poruszanych w czasie kursu. Rekomendacje trenera na przyszłość, przygotowanie planu działania i wdrożenia zdobytej na zajęciach wiedzy. Ewaluacja szkolenia i wręczenie dyplomów potwierdzających ukończenie warsztatu.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem z badaniem Insights Discovery– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

talenty Gallupa

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Pan Piotr wykazał się profesjonalną postawą, zaangażowaniem oraz bogatą wiedzą i praktycznym doświadczeniem. W ciekawy sposób omówił poszczególne style komunikacyjne, wskazując jak dostosować się do danego typu osobowości w kontakcie bezpośrednim. Dodatkowo, na wyróżnienie zasługują kompetencje komunikacyjne Trenera, które pozwoliły zbudować otwartą i angażującą atmosferę podczas szkolenia. Dziękujemy firmie szkoleniowej Human Skills za kompetentne zorganizowanie naszego szkolenia oraz sprawny kontakt i elastyczność podczas przygotowań. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z firmą Human Skills jako zaufanym i rzetelnym dostawcą usług szkoleniowo-doradczych. Mamy nadzieję, że w przyszłości ponownie uda nam się nawiązać z Państwem owocną współpracę.”

Paweł Sztejter, Wiceprezes Zarządu

Jones Lang LaSalle Sp. z.o.o.

„Szkolenie było niezwykle przydatne. Zwróciło moją uwagę na to jak komunikować się z innymi, zwracając uwagę na różnorodność w stylach zachowania.”

„Dzięki temu szkoleniu wiem, że można dobrze komunikować się z każdym, wystarczy odpowiednio dostosować styl rozmowy do rozmówcy. Szkolenie zwróciło mi uwagę na to, że każdy jest inny. Z pewnością pomoże mi to w komunikowaniu się w moim zespole.”

„Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Pełne ciekawych i przydatnych informacji. Zauważyłem u siebie obszary do poprawy. Chciałbym powtórzyć to szkolenie w przyszłości.”

„Sposób prowadzenia, atmosfera, zwrócenie uwagi na niedociągnięcia w sposób komfortowy, dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, duża wiedza.”

„Doświadczenie Trenera, łatwość kontaktu i mówienia, poczucie humoru!”

„Bardzo dziękuję za bardzo szybką organizację warsztatu dla nas. Spotkanie bardzo się podobało, każdy z uwagą analizował swój raport. Pan Piotr z humorem i energią opowiadał nam i przedstawiał różnice w poszczególnych osobowościach/kolorach. Realizacja testów osobowościowych bardzo mi się spodobała”.

Przydatne treści szkolenia: „Opis zachowań poszczególnych 'kolorów’; komunikacja między 'energiami’.”

„Wartościowe treści do pracy w zespole i do polepszania relacji ludzkich”

„The training was conducted interactive”

 

Klienci

Z tego tematu mieliśmy przyjemność szkolić m. in. takie firmy jak: Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Burda Media Polska Sp. z o.o., HigoSense Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze, Plukon Sieradz Sp. z o.o., Veolia Energia Warszawa SA., AstraZeneca Pharma Poland, Jones Lang LaSalle Inc., Praesidiad Limited (Poland), Baxter Polska Sp. z o.o., British American Tobacco Poland, Elanco Solution Center Sp.z o.o, Burda Media Polska, Jabil Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas