szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

System Insights Discovery™ powstał w oparciu o psychologię Carla Gustava Junga. Jest to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji w relacjach wewnątrz organizacji oraz z partnerami biznesowymi. Program może być wykorzystany do zarządzania strategicznego, budowania zespołu, strategii komunikacyjno-interpersonalnych oraz rozwoju indywidualnego. Jest to przystępna, intuicyjna i wysoce efektywna metoda, której kompleksowość odzwierciedla i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych.

Insights DiscoveryTM pozwala na udoskonalenie funkcjonowania zarówno samej organizacji, jak i poszczególnych jej zespołów i członków.

 

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

System Insights Discovery™ powstał w oparciu o psychologię Carla Gustava Junga. Jest to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji w relacjach wewnątrz organizacji oraz z partnerami biznesowymi. Program może być wykorzystany do zarządzania strategicznego, budowania zespołu, strategii komunikacyjno-interpersonalnych oraz rozwoju indywidualnego. Jest to przystępna, intuicyjna i wysoce efektywna metoda, której kompleksowość odzwierciedla i umożliwia zrozumienie szerokiego spektrum zachowań ludzkich w sytuacjach zawodowych.

Insights DiscoveryTM pozwala na udoskonalenie funkcjonowania zarówno samej organizacji, jak i poszczególnych jej zespołów i członków.

 

Cele i Korzyści

CELE SZKOLENIA:

 • W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia różnorodności osobowościowych zgodnie z modelem Insights Discovery, poznają swój styl DISC oraz będą mieli okazję przećwiczyć pod okiem trenera techniki doboru słów odpowiednio pod preferencje odbiorcy komunikatu.
 • Dowiedzą się również, jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści.
 • Otrzymają wiele cennych wskazówek, by komunikacja stała się fundamentem sukcesu.
 • Integralną częścią szkolenia będzie sesja radzenia sobie (w tym ze stresem) w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

Program Szkolenia

Indywidualne raporty Insights DiscoveryTM zawierają między innymi:

 • opis indywidualnego stylu funkcjonowania w środowisku zawodowym (w tym stylu sprzedaży i zarządzania relacjami), mocnych i ewentualnych słabych stron,
 • wartości wnoszone do organizacji,
 • wskazówki do komunikowania się (bariery, kontakty z osobowościami antagonistycznymi),
 • wskazówki dotyczące dalszego rozwoju,
 • preferowany styl zarządzania i metody motywacji.

Insights DiscoveryTM przekłada język psychologii na język kolorów, symbolizujących określony zespół cech osobowości. Choć każdy z nas posiada pewną kombinację energii kolorystycznych, zwykle jeden kolor jest kolorem dominującym i to właśnie on determinuje komunikację oraz procesy decyzyjne. Punktem wyjścia dla analiz jest jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii rozwoju organizacji.

 

Przykładowy program szkolenia, który zostanie dopasowany do potrzeb Klienta oraz Uczestników.

DZIEŃ I

Moduł I. Komunikacja interpersonalna a model DISC – wprowadzenie

 • Psychologia w praktyce – wprowadzenie do tematyki osobowości. Wykład, dyskusja z grupą.
 • Wstępne omówienie wyników raportów Insight Discovery na forum na życzenie uczestników.
 • Mapa uczestników Insight Discovery – zastosowanie w praktyce. Sporządzanie mapy kolorystycznej i omówienie możliwości wykorzystania takiej koncepcji w praktyce.
 • Różnice i podobieństwa w stylach działania. Filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.

Moduł II.  Różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – wpływ otoczenia na kształtowania się zachowań i preferencji człowieka. Wykład, dyskusja z grupą, omówienie przykładów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie. Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum.

Moduł III. Wywieranie wpływu w komunikacji 

 • Kody dostępu do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej, Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania. Ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum. Na życzenie wystąpienia mogą być nagrywane w celu późniejszej analizy (za zgodą całej grupy).

Moduł IV. Plan wdrożenia usprawnień w komunikacji 

 • Omówienie gry.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
 • Spisanie osobistego planu wdrożenia.

 

DZIEŃ II 

Moduł V. Weryfikacja otoczenia czyli jak się z kim komunikować

 • Rozpoczęcie szkolenia.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia zajęć.
 • Zabawa w publiczne kolory. Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób. Ćwiczenie w grupach, ćwiczenie na forum wraz z omówieniem.

Moduł VI. Zrządzanie potencjałem 

 • Model DISC w stresie. Jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? Omówienie przykładów.
 • Zastosowanie kolorów w praktyce, czyli jak motywować, jak delegować, jak rozwijać, jak korygować osoby o określonej kolorystyce. Ćwiczenie grupowe z omówieniem.

Moduł VIII. Strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Właściwe określanie stylu działania. Definiowanie w praktyce wybranej przez uczestnika osoby z jego otoczenia np. klient, podwładny, szef, bliska osoba. Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.
 • Zasady budowania wizerunku, efektywności zawodowej przez określone kolory.
  • Jak mówić by inni nas słuchali?
  • Jak mówić by być przekonującym?
  • Jak być postrzeganym zgodnie z tym jak chcemy a nie jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
  • Jak przygotować się na spotkanie, wystąpienie czy też rozmowę telefoniczną?

Podsumowanie szkolenia, sporządzenie planu działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Omówienie na forum. Ewaluacja i rozdanie dyplomów.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie było niezwykle przydatne. Zwróciło moją uwagę na to jak komunikować się z innymi, zwracając uwagę na różnorodność w stylach zachowania.

Dzięki temu szkoleniu wiem, że można dobrze komunikować się z każdym, wystarczy odpowiednio dostosować styl rozmowy do rozmówcy. Szkolenie zwróciło mi uwagę na to, że każdy jest inny. Z pewnością pomoże mi to w komunikowaniu się w moim zespole.

Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Pełne ciekawych i przydatnych informacji. Zauważyłem u siebie obszary do poprawy. Chciałbym powtórzyć to szkolenie w przyszłości.

 

 

Klienci

Z tego tematu mieliśmy przyjemność szkolić m. in. takie firmy jak: Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Burda Media Polska Sp. z o.o., HigoSense Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas