Zarządzanie wielokulturowością w pracy - szkolenie online oraz stacjonarne

Komunikacja w zespole projektowym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jak komunikować się w zespole projektowym, by komunikacja była skuteczna, sprawna i sprzyjała konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów? Kurs komunikacji w zespole projektowym pomaga odnaleźć skuteczne metody komunikowania się w pracy projektowej, prezentuje nowoczesne narzędzia przydatne do zwiększania efektywności komunikacyjnej, sprawności obiegu informacji i budowania dobrych relacji wewnątrz zespołów projektowych.

W zespołach zarządzających, projektowych i zadaniowych właściwa komunikacja jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Efektywne narzędzia i metody projektowe są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Warto zainwestować czas w lepsze poznanie swoich współpracowników, aby zbudować relacje sprzyjające wspólnemu osiąganiu celów biznesowych. Szkolenie „Komunikacja w zespole projektowym” poprzez różnorodne ćwiczenia i analizy pozwala Kursantom zdobyć pogłębioną wiedzę na temat metod wzmacniania synergii i efektywności zespołu poprzez usprawnienia w zakresie komunikacji w zespole. Przed szkoleniem wszyscy Uczestnicy warsztatu z komunikacji zostaną zaproszeni do wykonania analizy indywidualnej zgodnie z metodą Insights Discovery™ i otrzymają jej wyniki w postaci indywidualnego profilu Insights Discovery™. Będziemy wspólnie też tworzyć Mapę Zespołu w modelu Insights Discovery™, zidentyfikujemy obszary wymagające naprawy, a także uporządkujemy wiedzę na temat reguł udzielania informacji zwrotnej wg Insights Discovery (metoda 4P).

Szkolenia „Komunikacja w zespole projektowym” to kursy projektowane na zamówienie, których program, cele szczegółowe oraz agenda są każdorazowo uzgadniane z Klientem zamawiającym warsztat. Szkolenia z komunikacji w zespole projektowym mają charakter zamkniętych treningów. Warsztat koncentruje się na rozwoju konkretnych umiejętności i kompetencji komunikacyjnych, a sam trening poprzedzony jest wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów.

Serdecznie zapraszamy na zamknięte szkolenie online „Komunikacja w zespole projektowym” lub jego klasyczny wariant organizowany w trybie stacjonarnym. Nasi konsultanci czekają na Państwa pytania i przyjmują zapisy na kursy z komunikacji dla zespołów projektowych w formie warsztatów na zamówienie. Zapraszamy!

Komunikacja w zespole projektowym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jak komunikować się w zespole projektowym, by komunikacja była skuteczna, sprawna i sprzyjała konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów? Kurs komunikacji w zespole projektowym pomaga odnaleźć skuteczne metody komunikowania się w pracy projektowej, prezentuje nowoczesne narzędzia przydatne do zwiększania efektywności komunikacyjnej, sprawności obiegu informacji i budowania dobrych relacji wewnątrz zespołów projektowych.

W zespołach zarządzających, projektowych i zadaniowych właściwa komunikacja jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Efektywne narzędzia i metody projektowe są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Warto zainwestować czas w lepsze poznanie swoich współpracowników, aby zbudować relacje sprzyjające wspólnemu osiąganiu celów biznesowych. Szkolenie „Komunikacja w zespole projektowym” poprzez różnorodne ćwiczenia i analizy pozwala Kursantom zdobyć pogłębioną wiedzę na temat metod wzmacniania synergii i efektywności zespołu poprzez usprawnienia w zakresie komunikacji w zespole. Przed szkoleniem wszyscy Uczestnicy warsztatu z komunikacji zostaną zaproszeni do wykonania analizy indywidualnej zgodnie z metodą Insights Discovery™ i otrzymają jej wyniki w postaci indywidualnego profilu Insights Discovery™. Będziemy wspólnie też tworzyć Mapę Zespołu w modelu Insights Discovery™, zidentyfikujemy obszary wymagające naprawy, a także uporządkujemy wiedzę na temat reguł udzielania informacji zwrotnej wg Insights Discovery (metoda 4P).

Szkolenia „Komunikacja w zespole projektowym” to kursy projektowane na zamówienie, których program, cele szczegółowe oraz agenda są każdorazowo uzgadniane z Klientem zamawiającym warsztat. Szkolenia z komunikacji w zespole projektowym mają charakter zamkniętych treningów. Warsztat koncentruje się na rozwoju konkretnych umiejętności i kompetencji komunikacyjnych, a sam trening poprzedzony jest wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów.

Serdecznie zapraszamy na zamknięte szkolenie online „Komunikacja w zespole projektowym” lub jego klasyczny wariant organizowany w trybie stacjonarnym. Nasi konsultanci czekają na Państwa pytania i przyjmują zapisy na kursy z komunikacji dla zespołów projektowych w formie warsztatów na zamówienie. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Zamknięte kursy dla zespołów projektowych poświęcone komunikacji koncentrują się na prezentowaniu wyspecjalizowanej wiedzy, która decyduje o sprawności i efektywności działań podejmowanych przez zespół. W czasie warsztatu będziemy wiedzę tę przyswajać w działaniu i poprzez praktyczne ćwiczenia nauczymy się robić z niej możliwie najlepszy użytek. Jako nowoczesna firma sami doskonale orientujemy się, jakie wyzwania niesie z sobą praca projektowa, rozumiemy cele biznesowe współczesnego świata, a przede wszystkim wiemy, jak wspierać pracowników w ich rozwoju. Dobre relacje, zrozumienie potrzeb, skuteczna komunikacja i synergia to kluczowe aspekty w pracy zespołów projektowych, a sprawdzoną drogą do udoskonalenia komunikacji jest działanie zgodne z regułami modelu Insights Discovery™. Kurs „Komunikacja w zespole projektowym” pozwoli Ci poznać tę metodę, zidentyfikować własny styl komunikacji i współpracy oraz poznać style preferowane przez innych członków zespołu. Nauczycie się, jak lepiej się komunikować i skuteczniej współdziałać. Oferowane przez nas szkolenie z komunikacji realizowane jest w kameralnym gronie, a każdy Uczestnik zajęć ma szansę rozwiązać istotne dla niego problemy natury komunikacyjnej oraz pracować nad rozwojem najbardziej cennych dla siebie umiejętności. Warsztat „Komunikacja w zespole projektowym” ma przy tym w 100% zindywidualizowany charakter – każdorazowo staramy się dostosować treści i metody szkolenia do realnych potrzeb szkoleniowych Kursantów, a proponowane przez nas ćwiczenia i prezentowane przykłady nawiązują do doświadczeń Uczestników szkolenia. Zamknięty kurs z komunikacji w zespole projektowym prowadzimy w dwóch najchętniej wybieranych przez Kursantów trybach – jako szkolenie online oraz klasyczny warsztat stacjonarny, dzięki temu Uczestnicy mogą rozwijać umiejętności komunikacji i współpracy w najlepszych dla siebie okolicznościach, również bez konieczności podróżowania do placówki szkoleniowej. Kursantów realizujących warsztat otaczamy fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a po ukończeniu zajęć wspieramy w ramach bezpłatnej opieki poszkoleniowej, z której Kursanci mogą korzystać nawet przez 30 dni od momentu zakończenia treningu. Nasze szkolenia są indywidualnie wyceniane, a Klienci zainteresowani kursem mogą dodatkowo skorzystać z wielu opcji obniżających koszty szkolenia – promocji, zniżek lojalnościowych, a także dofinansowań dostępnych w BUR i KFS. Organizowane przez naszą firmę warsztaty z komunikacji są też na bieżąco monitorowane pod względem jakości i efektywności, a nasza firma jest liderem w obszarze profesjonalnych usług szkoleniowych. Co roku z sukcesem przechodzimy audyt i certyfikację DEKRA. Możemy więc zagwarantować Państwu, że trening w Human Skills będzie nie tylko skuteczny, ale i merytoryczny, przydatny i w pełni profesjonalny.

Jakie korzyści zapewnia szkolenie „Komunikacja w zespole projektowym”?

Kurs trenuje praktyczne umiejętności, a także wyposaża Uczestników w rzetelną wiedzę z obszaru komunikacji i reguł rządzących efektywną wymianą informacji i opinii. Warsztat „Komunikacja w zespole projektowym” pozwala Kursantom lepiej poznać siebie i innych członków zespołu oraz wypracować dopasowane do ich preferencji metody organizacji pracy zespołu projektowego i reguły komunikacji. Skupiamy się na tym, co w pracy zespołu projektowego najważniejsze – kompetencjach i umiejętnościach społecznych, bez których nie ma mowy o synergii, bezkonfliktowym i efektywnym działaniu. Szkolenie rekomendujemy wszystkim osobom, które pracują w zespołach zarządzających, projektowych i zadaniowych i chcą sprawniej w tych grupach realizować wytyczone cele.

Kurs „Komunikacja w zespole projektowym” wyposaża Kursantów w sprawdzoną wiedzę o:

 • zasadach komunikacji sprzyjającej współpracy;
 • sposobach budowania dobrych relacji;
 • własnych preferencjach osobowościowych i ich wpływu na styl komunikacji i współpracy;
 • sposobach wzmacniania synergii i efektywności zespołu.

Szkolenie z komunikacji w zespole projektowym rozwija praktyczne umiejętności:

 • weryfikacji i usprawnienia organizacji pracy zespołu;
 • monitorowania i kontroli projektu we współpracy z członkami zespołu;
 • diagnozowania poziomu współpracy w zespole i jej potencjału;
 • budowania i utrzymywania dobrych relacji z interesariuszami i członkami zespołu;
 • rozpoznawania typów osobowości współpracowników oraz dostosowywania pod nie stylu komunikacji.

Prezentowany zamknięty warsztat pogłębia wartościowe kompetencje związane z:

 • komunikacją interpersonalną;
 • budowaniem relacji;
 • skutecznością w pracy zespołowej;
 • efektywnością komunikacyjną.

Adresaci szkolenia „Komunikacja w zespole projektowym”:

 • szefowie oraz menedżerowie zespołów;
 • osoby pracujące w zespołach projektowych;
 • osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM – KURS STACJONARNY

Realizowane na zamówienie szkolenie „Komunikacja w zespole projektowym” organizowane jako kurs stacjonarny prowadzimy zgodnie z filozofią cyklu Kolba i metodą Activity Based Learning. Program kursu wypełniają liczne dedykowane ćwiczenia praktyczne, a nauka opiera się na wykorzystaniu aktywizujących i interaktywnych metod i technik nauczania. Warsztaty poświęcone skutecznej komunikacji w zespołach projektowych realizujemy, uwzględniając faktyczne potrzeby szkoleniowe Kursantów biorących udział w zajęciach, a optymalizacja zawartości metodycznej i merytorycznej programu kursu opiera się na rezultatach diagnozy tych potrzeb. Stacjonarne szkolenia z komunikacji dla zespołów projektowych to dwudniowe kursy praktyczno-teoretyczne. Każdego dnia na trening przeznaczamy co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Kurs „Komunikacja w zespole projektowym” możemy poprowadzić na terenie naszej warszawskiej siedziby zlokalizowanej w samym sercu stolicy bądź w dowolnym innym miejscu wybranym przez Klienta. Uczestnicy szkolenia z komunikacji organizowanego w placówce Human Skills mogą liczyć w naszych progach na doskonałe warunki do nauki i treningu, a także nieodpłatny poczęstunek. Wszystkich Kursantów przywitamy w czasie szkolenia drobnym poczęstunkiem w formie bufetu podczas przerwy śniadaniowej, a następnie zaprosimy w porze lunchu na obiad do lokalnie działającej restauracji. Uczestnikom warsztatu stacjonarnego „Komunikacja w zespole projektowym” gwarantujemy również komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę na temat usprawnień komunikacji w zespole, a także wszelkie konieczne pomoce i narzędzia w czasie realizacji warsztatu. Każdej osobie realizującej stacjonarne szkolenie z komunikacji w zespole projektowym zapewniamy ponadto darmową opiekę poszkoleniową. Mentoring ma formę indywidualnych konsultacji online z trenerem (wymaga uzgodnienia z ekspertem prowadzącym warsztat) i jest dostępny dla Kursantów przez okres 30 dni po ukończeniu szkolenia.

Szczegółowy program kursu stacjonarnego „Komunikacja w zespole projektowym”

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Warsztat charakteryzuje wysoki poziom indywidualizacji treści, dlatego program widoczny poniżej może zostać zmodyfikowany w taki sposób, by pełniej odpowiadał potrzebom szkoleniowym konkretnej grupy Kursantów. W toku szkolenia mogą też pojawić się przykłady, analizy i ćwiczenia zaprojektowane specjalnie na użytek kursu dla konkretnej grupy Uczestników. Każdy warsztat z komunikacji w zespole projektowym poprzedzamy w związku z tym rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych Kursantów. Szkolenie „Komunikacja w zespole projektowym” prowadzimy, korzystając z różnorodnych stymulujących do aktywności i motywujących do rozwoju metod nauczania, działamy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba i regułami Activity Based Learning. Zajęcia standardowo rozpoczynamy w godzinach porannych (zwykle około godziny 9:00) – istnieje możliwość dostosowania agendy godzinowej warsztatu do preferencji Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie zajęć: omówienie celów warsztatu oraz potrzeb Uczestników, sprawy organizacyjne. Przedstawienie planu szkolenia.

Wprowadzenie do tematyki zajęć: Komunikacja i współpraca w zespole projektowym:

 • Definicja Zespołu.
 • Warunki dobrej współpracy w kontekście misji i celów projektu.
 • Informacja zwrotna w Zespole – ćwiczenie.
 • Jak postrzegasz Twój Zespół? – metafory.

Moduł I. Analiza interesariuszy

 • Definicja interesariusza wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Pozyskiwanie informacji o celach i oczekiwaniach interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy.
 • Wywieranie wpływu.

Moduł II. Organizacja pracy zespołu projektowego

 • Macierz zadań i odpowiedzialności w strukturze hierarchicznej i w projektach kaskadowych.
 • Listy zadań i role w projektach zwinnych.
 • Metody monitorowania i kontroli projektu.

Moduł III. Analiza indywidualna członka zespołu wg Metody Insights Discovery™

 • Percepcja – różne postrzeganie ludzi i otoczenia biznesowego.
 • Preferencje – subiektywne podejście do zadań i ludzi.
 • 4 energie kolorystyczne – mocne i słabe strony reprezentantów danej kolorystyki.
 • Koło Insights Discovery™ – łatwy i zrozumiały podział na typy osobowościowe.
 • 8 typów – różne podejścia do realizacji zadań.

Moduł IV. Profile Indywidualne Insights Discovery™

 • Interpretacja zapisów i wykresów.
 • Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących profili.

Podsumowanie pierwszego dnia zajęć.

Dzień II

Moduł V. Mapa Zespołu w modelu Insights Discovery™

 • Analiza mapy Zespołu projektowego.
 • Rozpoznawanie stylów poznawczych w kontaktach ze współpracownikami.
 • Obszary funkcjonowania Zespołu, które wymagają więcej uwagi.
 • Akomodacja zachowań ze szczególnym uwzględnieniem typu antagonistycznego.

Moduł VI. Budowanie lepszej komunikacji

 • Udzielanie informacji zwrotnej wg Insights Discovery (metoda 4P).
 • Informacja zwrotna od zespołu – obszar mocnych i słabych stron.
 • Zasady komunikacji z różnymi osobowościami Insights Discovery.
 • Kluczowe wartości, które wnoszą do Zespołu wszyscy jego członkowie.
 • Tworzenie praktycznych planów komunikacji według metody „Kontynuuj, Start, Stop”.

Moduł VII. Kultura organizacyjna Zespołu

 • Efektywność zespołu wg Insights Discovery: Proces, Koncentracja, Synchronizacja, Klimat.
 • Fundamenty pracy zespołowej według Patricka Lencioniego: Zaufanie, Twórczy konflikt, Zaangażowanie, Odpowiedzialność, Dbałość o wyniki.
 • Dyskusja kierowana na temat współpracy w zespole projektowym i kultury organizacyjnej.

Podsumowanie warsztatu: wypracowanie Osobistego Planu Działania, powtórzenie kluczowych zagadnień, feedback i ewaluacja.

Czas trwania warsztatu: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM – KURS ONLINE

Szkolenia online z komunikacji w zespole projektowym to dwudniowe warsztaty praktyczno-teoretyczne organizowane w formie zdalnego spotkania w czasie rzeczywistym. Kurs prowadzimy, korzystając z takich serwisów internetowych jak Clickmeeting i Zoom. Kursy online z powyższej tematyki są przeznaczone dla osób zainteresowanych efektywnym treningiem, który nie wymaga podróżowania do placówki szkoleniowej, pozwala oszczędzać czas i minimalizować trudności logistyczne. Zdalny tryb nauczania oferuje przy tym dużą swobodę w zakresie wyboru miejsca treningu, a pracodawcom umożliwia ograniczenie do minimum kosztów szkolenia pracowników tworzących zespoły projektowe i zadaniowe. Udział w zamkniętym warsztacie „Komunikacja w zespole projektowym” nie wymaga ponadto instalacji żadnych płatnych programów, a do realizacji treningu wystarczy sprzęt umożliwiający połączenie video online. Prezentowany kurs dostosowujemy pod względem programu i agendy do oczekiwań i potrzeb szkoleniowych każdej grupy szkoleniowej – ćwiczymy na przykładach wywiedzionych z doświadczeń Uczestników warsztatu i rozwiązujemy, faktyczne problemy, z jakimi stykają się Kursanci podczas pracy projektowej. Wszyscy biorący udział w szkoleniu online z komunikacji w zespole projektowym otrzymają od nas nieodpłatnie pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej w formie konsultacji online. Korzystanie z opieki trenera nie wymaga dodatkowych opłat, a mentoring dostępny jest aż przez miesiąc od momentu zakończenia warsztatu.

Ramowy program zdalnego kursu zamkniętego „Komunikacja w zespole projektowym”

Zdalne szkolenie z komunikacji w zespole projektowym odbywa się standardowo w godzinach: 9:00-17:00. Na życzenie Klienta możemy jednak dopasować agendę warsztatu. Również program prezentowanego szkolenia jest zawsze dostosowywany do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów. Oznacza to, iż udostępniony poniżej program szkolenia może zostać przebudowany i wzbogacony o alternatywne zagadnienia, przykłady i zadania, jeśli taką konieczności wykaże weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. Kurs prowadzimy przy użyciu nowoczesnych, aktywizujących i nastawionych na interakcję metod nauczania, często sięgamy po techniki pracy oparte na dyskusji i wymianie doświadczeń. Trenujemy w poszanowaniu dla reguł modelu Activity Based Learning oraz filozofii ujętej przez cykl Kolba.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień 1

Rozpoczęcie szkolenia: identyfikacja celów szkolenia, rozpoznanie potrzeb Kursantów, omówienie planu szkolenia i spraw organizacyjnych.

Wprowadzenie do warsztatu: Komunikacja i współpraca w zespole projektowym:

 • Definicja Zespołu.
 • Warunki dobrej współpracy w kontekście celów projektu i jego misji.
 • Informacja zwrotna w Zespole – ćwiczenie.
 • Jak postrzegasz Twój Zespół? – metafory.

Moduł I. Analiza interesariuszy

 • Interesariusz zewnętrzny i wewnętrzny – definicja.
 • Pozyskiwanie informacji o oczekiwaniach i potrzebach interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy.
 • Perswazja i wywieranie wpływu.

Moduł II. Organizacja pracy zespołu projektowego

 • Macierz zadań i odpowiedzialności w strukturze hierarchicznej i w projektach kaskadowych.
 • Role w projektach zwinnych i listy zadań.
 • Metody kontroli i monitorowania projektu.

Moduł III. Indywidualne analiza członka zespołu według Metody Insights Discovery™

 • Percepcja – odmienny sposób postrzegania otoczenia biznesowego i ludzi.
 • Preferencje – subiektywne podejście do ludzi i zadań.
 • 4 energie kolorystyczne – słabe i mocne strony przedstawicieli danego koloru.
 • Koło Insights Discovery™ – prosty i zrozumiały podział ludzi na typy osobowości.
 • 8 typów – odmienne podejścia do realizacji zadań.

Moduł IV. Profile Indywidualne Insights Discovery™

 • Interpretacja wykresów i zapisów.
 • Sesja Q&A dotycząca profili.

Podsumowanie pierwszej części warsztatu.

Dzień 2

Moduł V. Mapa Zespołu na podstawie Insights Discovery™

 • Mapa Zespołu projektowego – analiza.
 • identyfikowanie stylów poznawczych w kontaktach ze współpracownikami.
 • Obszary funkcjonowania Zespołu wymagające pilniejszej uwagi.
 • Akomodacja zachowań ze szczególnym uwzględnieniem typu antagonistycznego.

Moduł VI. Budowanie lepszej komunikacji

 • Informacja zwrotna według Insights Discovery (metoda 4P).
 • Informacja zwrotna od zespołu – obszar słabych i mocnych stron.
 • Reguły komunikacji z różnymi typami osobowości Insights Discovery.
 • Wartości, jakie wnoszą do Zespołu jego członkowie.
 • Opracowanie praktycznych planów komunikacji zgodnej z metodą „Kontynuuj, Start, Stop”.

Moduł VII. Kultura organizacyjna Zespołu projektowego

 • Efektywność zespołu na podstawie Insights Discovery: Proces, Koncentracja, Synchronizacja, Klimat.
 • Fundamenty pracy zespołowej wg P. Lencioniego: Zaufanie, Twórczy konflikt, Zaangażowanie, Odpowiedzialność, Dbałość o wyniki.
 • Dyskusja kierowana na temat współpracy w zespole projektowym i jego kultury organizacyjnej.

Zakończenie kursu: sformułowanie Osobistego Planu Działania, podsumowanie najważniejszych treści, ewaluacja.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Szkolenia i usługi uzupełniające

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Innowacje w komunikacji i edukacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja z pokoleniem Z

Komunikacja z pokoleniem Z – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Dla mnie najciekawsze była nauka radzenia sobie, reagowania na konkretne sytuacje w pracy i w życiu prywatnym. Pan Trener miał dużą wiedzę, bardzo dobrą umiejętność komunikowania się, a do tego przekazywał wiedzę w sposób jasny. Pyszny poczęstunek!”

„Różnorodne treści, formy, testy; praca w grupie; Trener był osobą bardzo otwartą i nie stawiającą granic.”

“Bardzo dobre przygotowanie trenera pod względem merytorycznym. Praktyczne ćwiczenia, atmosfera, dobra energia oraz realizowany program i przygotowanie trenera.”

„Forma szkolenia była bardzo kreatywna, angażująca do współpracy i koncentracji. Widać, że Pan Trener ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, bo znakomicie panował nad tym, co dzieje się w grupie, dbał o nasz komfort, nawet przewidział naszą ospałość po obiedzie i zastosował odpowiednio energetyzujące ćwiczenia.”

„Wszystkie treści były interesujące i każdy z tematów będzie przydatny w życiu zawodowym i osobistym.”

„Sympatyczna atmosfera; współpraca; jasne zadania; sympatyczny prowadzący.”

Przydatne treści szkolenia: „Dużo zadań praktycznych; zaangażowanie; praca w grupie; praktyczne podejście oparte na doświadczeniu trenera.”

Przydatne treści szkolenia: „Poznanie siebie, ale też pewnych mechanizmów funkcjonowania komunikacji.”

Klienci

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenia i coachingi z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich: Agora, Air Products, Ambra, Ammono, ARCUS, AVNET (Tech Data), Bank Serwis, C+N, CDN Partner, CERI, Coca Cola Services, Controlling Systems, Datacom Software (Astrafox), Deloitte, DSR, FM Bank (obecnie NEST Bank), Handelsbanken, Havi, Honda, I&B Consulting (MS POS Poland), Infor.PL, INTERIA.PL, Internet Media Services, IT.Integro., JADE (ATOS, Bull Group), JAMAR, JCommerce, JiP Software, KOMPLUS, LST-NET, METRO Group Asset Management, Nokia, ORLEN Laboratorium, OTIS, Passus, Philips, Reckitt Benckiser, Response, Sage, Saint-Gobain, SONY, Start People (obecnie Randstad), TOPSIL, Valeo, Wrigley, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas