otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Otwarta komunikacja w zespole” jest skierowane do tych zespołów, w których brakuje zaufania, umożliwiającego komunikowanie w sposób otwarty i szczery trudnych kwestii. Kurs z komunikacji w zespole pomoże zespołom, w których pojawiają się ukryte konflikty, a pracownicy nie potrafią artykułować wprost i otwarcie swoich potrzeb, obaw czy zastrzeżeń. Szkolenia z komunikacji w zespole pozwalają nie tylko poprawić relacje między członkami zespołu, ale też w znaczący sposób wpływają na efektywność zespołu i zdolność współdziałania na rzecz realizacji celów przed nim postawionych.

Czym jest otwarta komunikacja? Komunikacja otwarta w zespole ma miejsce wówczas gdy wszyscy członkowie zespołu mogą w sposób jasny i otwarty wyrażać swoje myśli i potrzeby. Otwartość na innych przejawia się w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i w dążeniu do pozyskiwania informacji zwrotnej. Otwarta komunikacja jest też formą interakcji eksponującej dialog i dyskusję w grupie, w której wszyscy mają możliwość ujawniania i konfrontowania własnych uczuć i opinii. Kurs z otwartej komunikacji w zespole pozwala zespołom wejść na wyższy poziom umiejętności personalnych, które odpowiadają za kluczowe aspekty pracy w grupie i pełne wykorzystanie potencjału wszystkich jej członków. Wysoki poziom komunikacji otwartej w zespołach manifestuje się w zachowaniach asertywnych pracowników, wysokiej identyfikacji grupowej, nastawieniu na współpracę i kreatywności. Komunikacja otwarta warunkuje tworzenie synergii, oddziałując zarówno na efekt organizacyjny (pracownicy rozwijają swoje kwalifikacje), jak i społeczny (pracownicy chętniej i bardziej efektywnie współpracują ze sobą).

Organizowane przez nas zamknięte szkolenia „Otwarta komunikacja w zespole” to kursy projektowane na zamówienie, dzięki czemu każdy tego rodzaju warsztat z komunikacji cechuje wysoki poziom indywidualizacji – każdorazowo dostosowujemy program i cele kursu do faktycznych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, zwiększając w ten sposób efektywność szkolenia i jego wartość praktyczną. Kurs „Otwarta komunikacja w zespole” poprzez praktyczne ćwiczenia nawiązujące do realiów pracy Uczestników rozwija konkretne umiejętności, które mogą być natychmiast spożytkowane dla dobra zespołu i optymalizacji procesów komunikacji między pracownikami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły warsztatu z komunikacji otwartej dla Państwa pracowników. Zamknięte kursy z komunikacji w zespole realizujemy zarówno jako klasyczne warsztaty stacjonarne, jak i nowoczesne i przyjazne w organizacji kursy online!

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Szkolenie „Otwarta komunikacja w zespole” jest skierowane do tych zespołów, w których brakuje zaufania, umożliwiającego komunikowanie w sposób otwarty i szczery trudnych kwestii. Kurs z komunikacji w zespole pomoże zespołom, w których pojawiają się ukryte konflikty, a pracownicy nie potrafią artykułować wprost i otwarcie swoich potrzeb, obaw czy zastrzeżeń. Szkolenia z komunikacji w zespole pozwalają nie tylko poprawić relacje między członkami zespołu, ale też w znaczący sposób wpływają na efektywność zespołu i zdolność współdziałania na rzecz realizacji celów przed nim postawionych.

Czym jest otwarta komunikacja? Komunikacja otwarta w zespole ma miejsce wówczas gdy wszyscy członkowie zespołu mogą w sposób jasny i otwarty wyrażać swoje myśli i potrzeby. Otwartość na innych przejawia się w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa i w dążeniu do pozyskiwania informacji zwrotnej. Otwarta komunikacja jest też formą interakcji eksponującej dialog i dyskusję w grupie, w której wszyscy mają możliwość ujawniania i konfrontowania własnych uczuć i opinii. Kurs z otwartej komunikacji w zespole pozwala zespołom wejść na wyższy poziom umiejętności personalnych, które odpowiadają za kluczowe aspekty pracy w grupie i pełne wykorzystanie potencjału wszystkich jej członków. Wysoki poziom komunikacji otwartej w zespołach manifestuje się w zachowaniach asertywnych pracowników, wysokiej identyfikacji grupowej, nastawieniu na współpracę i kreatywności. Komunikacja otwarta warunkuje tworzenie synergii, oddziałując zarówno na efekt organizacyjny (pracownicy rozwijają swoje kwalifikacje), jak i społeczny (pracownicy chętniej i bardziej efektywnie współpracują ze sobą).

Organizowane przez nas zamknięte szkolenia „Otwarta komunikacja w zespole” to kursy projektowane na zamówienie, dzięki czemu każdy tego rodzaju warsztat z komunikacji cechuje wysoki poziom indywidualizacji – każdorazowo dostosowujemy program i cele kursu do faktycznych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, zwiększając w ten sposób efektywność szkolenia i jego wartość praktyczną. Kurs „Otwarta komunikacja w zespole” poprzez praktyczne ćwiczenia nawiązujące do realiów pracy Uczestników rozwija konkretne umiejętności, które mogą być natychmiast spożytkowane dla dobra zespołu i optymalizacji procesów komunikacji między pracownikami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły warsztatu z komunikacji otwartej dla Państwa pracowników. Zamknięte kursy z komunikacji w zespole realizujemy zarówno jako klasyczne warsztaty stacjonarne, jak i nowoczesne i przyjazne w organizacji kursy online!

Cele i Korzyści

Realizowane na zamówienie szkolenie „Otwarta komunikacja w zespole” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który korzysta z najnowszych zdobyczy nauki i prezentuje najświeższą wiedzę z obszaru komunikacji interpersonalnej. W czasie warsztatu zagadnienia teoretyczne są wstępem do tego, co najważniejsze w komunikacji w zespole – treningu praktycznych umiejętności i kompetencji, dzięki którym zespół łatwiej dochodzi do porozumienia i sprawniej działa. Ponieważ każdy zamknięty kurs „Otwarta komunikacja w zespole” projektujemy, uwzględniając realne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów i specyfikę ich pracy, wszyscy Uczestnicy trenują w warunkach zbliżonych do realiów typowych dla ich aktywności zawodowej i uczą się rozwiązywać rzeczywiste problemy, z którymi borykają się na co dzień w pracy zespołowej. Realizując kurs, stawiamy na nowoczesne, aktywizujące i atrakcyjne dla Uczestników metody nauczania oraz sprawdzone narzędzia diagnostyki i ewaluacji. To pozwala nam osiągać dużą skuteczność szkolenia i gwarantować Kursantom jego wysoki poziom merytoryczny. Szkolenia z komunikacji w zespole poprowadzą dla Państwa wysoko wykwalifikowani eksperci o ogromnym doświadczeniu trenerskim, którzy specjalizują się w takich dziedzinach jak: komunikacja interpersonalna, komunikacja otwarta, współpraca, budowanie relacji w zespole, efektywność pracy zespołowej. Kursantom zapewniamy przy tym nie tylko wsparcie w czasie szkolenia, ale także obejmujemy ich specjalnym programem darmowej opieki poszkoleniowej – każda osoba uczestnicząca w warsztacie „Otwarta komunikacja w zespole” może w ramach konsultacji online z trenerem uzyskać pomoc w zakresie tematu szkolenia jeszcze przez 30 dni od chwili realizacji zajęć, a mentoring ten jest całkowicie bezpłatny. Dla Państwa wygody realizowane na zamówienie warsztaty z komunikacji w zespole organizujemy w dwóch najbardziej poszukiwanych wariantach: jako tradycyjne stacjonarne kursy lub wygodne w organizacji szkolenia online. Human Skills każdego roku z sukcesem przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w Polsce. Jakość naszych usług szkoleniowych potwierdzają również zdobyte przez naszą firmę wyróżnienia oraz opinie setek zadowolonych z naszych szkoleń Klientów. Organizowane przez nas szkolenia zamknięte mogą być dofinansowane ze środków KFS lub BUR, a dodatkowo podlegają indywidualnej wycenie. Zapewniamy Państwu również dostęp do wielu promocji cenowych i zniżek dla stałych Klientów.

Jakie korzyści zapewniają warsztaty z otwartej komunikacji w zespole?

Projektowane przez nas zamknięte kursy „Otwarta komunikacja w zespole” doskonalą praktyczne umiejętności Kursantów niezbędne do usprawnienia komunikacji w zespole i uzyskania wyższego poziomu zaufania, zrozumienia i współpracy. Poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia, zadania i analizy będziemy trenować m.in. otwartą komunikację potrzeb, oczekiwań i opinii, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej, udzielanie feedbacku w duchu radical candor, radzenie sobie w sytuacji konfliktu w zespole, słuchania ze zrozumieniem intencji rozmówcy. Szkolenie „Otwarta komunikacja w zespole” ma przy tym na celu wypracowanie przez zespół pakietu zasad i narzędzi wspierających otwartą komunikację w grupie.

Kurs „Otwarta komunikacja w zespole” pozwala Kursantom zdobyć pogłębioną wiedzę o:

 • regułach komunikacji otwartej;
 • istocie informacji zwrotnej;
 • zależnościach między komunikacją a efektywnością;
 • strategii rozwiązywania konfliktów.

Prezentowane szkolenie z otwartej komunikacji w zespole rozwija praktyczne umiejętności:

 • komunikowania się w sposób otwarty i szczery;
 • słuchania ze zrozumieniem intencji i empatią do rozmówcy;
 • przyjmowania, udzielania i proszenia o informację zwrotną;
 • rozwiązywania konfliktów;
 • budowania atmosfery wsparcia, zrozumienia i współpracy w zespole.

Warsztat z komunikacji doskonali kluczowe dla pracy zespołowej kompetencje związane z:

 • komunikacją otwartą;
 • współpracą;
 • budowaniem relacji i więzi międzyludzkich;
 • efektywnością pracy zespołowej.

Po zakończeniu szkolenia „Otwarta komunikacja w zespole” Uczestnicy:

 • będą umieli ocenić poziom zaufania w swoim zespole i będą rozumieli, co można zrobić, żeby go zwiększyć;
 • poznają swoje mocne i słabe strony w komunikowaniu się z innymi;
 • będą precyzyjniej komunikować swoje potrzeby i oczekiwania w kontekście współpracy w zespole;
 • będą przygotowani do przyjęcia, udzielenia i proszenia o informację zwrotną w swoim zespole;
 • będą przygotowani do radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi z członkami zespołu;
 • pogłębią relację z członkami zespołu poprzez wspólne uczestniczenie w ćwiczeniach i dyskusjach zespołowych;
 • będą mogli skorzystać w codziennej pracy ze wspólnie opracowanych zasad komunikacji w swoim zespole.

Zamknięte szkolenia z otwartej komunikacji w zespole to wyspecjalizowane kursy umiejętności interpersonalnych odpowiedzialnych za wspólne, efektywne i bezkonfliktowe działanie pracowników w ramach zespołów, które tworzą. Trening umiejętności komunikacyjnych rekomendujemy z tego powodu wszystkim zespołom, które borykają się z kryzysem komunikacyjnym, mają problemy z integracją lub chcą wzmocnić synergię działania osób tworzących zespół.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA OTWARTA KOMUNIKACJA W ZESPOLE – KURS STACJONARNY

Zamknięte szkolenie „Otwarta komunikacja w zespole” organizowane jako stacjonarny kurs prowadzimy zgodnie z metodą Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba. W związku z powyższym program warsztatu jest zdominowany przez zadania praktyczne, a nauka opiera się na wykorzystaniu inspirujących do działania, angażujących i interaktywnych metod nauczania. Stacjonarne kursy z komunikacji otwartej mają przy tym maksymalnie wysoki poziom indywidualizacji – zarówno zawartość merytoryczna, jak i metodyczna są każdorazowo dostosowywane do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów, a ich rozpoznanie jest obligatoryjnym elementem wstępu w programie każdego realizowanego przez nas na zamówienie kursu. Szkolenia z komunikacji otwartej w zespole to jednodniowe intensywne kursy trwające przez minimum 7 godzin zegarowych. Standardowy kształt programu zakłada realizację 5 modułów tematycznych, a sesja podsumowująca służy wypracowaniu zasad i narzędzi komunikacji w zespole oraz sformułowaniu planu wdrożenia zdobytej wiedzy. Kurs „Otwarta komunikacja w zespole” odbywa się na terenie naszej firmy w centrum Warszawy przy ul. Widok. Uczestnicy szkolenia zorganizowanego w naszej placówce mogą liczyć w siedzibie Human Skills na idealne warunki do nauki – warsztaty odbywają się w swobodnej atmosferze, w świetnie wyposażonych i wygodnie zaaranżowanych pomieszczeniach. Kursantom realizującym kurs z komunikacji w zespole w naszej placówce zapewniamy także specjalnie przygotowany dla nich poczęstunek w czasie porannej przerwy na kawę, a także zaproszenie na lunch, który zostanie podany w jednej z pobliskich restauracji. Warsztat możemy poprowadzić również w innym wskazanym przez Klienta miejscu. Wszyscy Uczestnicy zamkniętego szkolenia „Otwarta komunikacja w zespole” otrzymają od nas potrzebne w czasie warsztatu pomoce i przybory, a także pakiet materiałów szkoleniowych zawierający podsumowanie wiadomości z zakresu komunikacji otwartej. Każdej osobie realizującej prezentowany kurs zapewniamy ponadto bezpłatną opiekę poszkoleniową przez okres 30 dni po ukończeniu zajęć.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Otwarta komunikacja w zespole”

METODA SZKOLENIOWA:

 • przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają anonimowy kwestionariusz ankietowy diagnozujący poziom zaufania w zespole, którego wyniki będą analizowane w trakcie szkolenia;
 • w czasie warsztatu Uczestnicy wezmą udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach uwzględniających realia dotyczące ich zespołu. Ćwiczenia dotyczą formułowania indywidualnych potrzeb w zakresie komunikacji, słuchania ze zrozumieniem intencji, docierania do interesów drugiej strony, udzielania, otrzymywania i proszenia o informację zwrotną. Uczestnicy zostaną również zaproszeni do treningu rozwiązywania konfliktów i do wypracowania własnych, zespołowych zasad komunikowania się (w tym udzielania sobie informacji zwrotnej i podejścia do sytuacji konfliktowych).

Wprowadzenie do zajęć: powitanie, omówienie spraw organizacyjnych, weryfikacja potrzeb szkoleniowych, wstęp do zajęć.

Moduł I. Budowanie atmosfery otwartości, zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole

 • Jaka jest moja mocna strona w komunikacji/co pozytywnego wnoszę do komunikacji w moim zespole?
 • Mapa diagnozy zespołu – o czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych wspierających i osłabiających zespół (ćwiczenie dla zespołu).
 • Wskaźniki zaufania w zespole – omówienie wyników badania ankietowego w zespole.
 • Gra w otwarte karty.

Moduł II. O czym należy wiedzieć w obszarze komunikacji w zespole – dobre praktyki i główne błędy komunikacyjne

 • Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem intencji.
 • Ćwiczenie w podgrupach – „Moja główna trudność w komunikacji”.
 • Pigułki wiedzy – co powoduje niedrożności komunikacyjne (koncepcja drabiny założeń, projekcje, toksyny komunikacyjne)?
 • Pigułki wiedzy – „o empatycznym słuchaniu”.
 • Ćwiczenia w podgrupach (ćwiczenia umiejętności słuchania i zadawania pytań).

Moduł III. Rola informacji zwrotnej w otwartej komunikacji w zespole

 • Feedback w duchu radical candor – krótkie wprowadzenie do koncepcji oraz inne modele udzielania informacji zwrotnej.
 • Dyskusja nad ew. trudnościami w udzielaniu feedbacku w nurcie RC.
 • Informacja zwrotna: proszenie o nią, udzielanie i przyjmowanie – wyzwania.
 • Prośba do członków zespołu o przekazanie informacji zwrotnej w formule „co takiego mógłbym zacząć robić/przestać robić, żeby nam się lepiej współpracowało?”
 • Wymiana bezpośredniej informacji zwrotnej między członkami zespołu.

Moduł IV. Konflikt konstruktywny i destruktywny – jak się konfliktować, żeby stworzyć szansę na wypracowanie rozwiązań, uwzględniających potrzeby wszystkich zaangażowanych stron?

 • Rodzaje konfliktu (zgodnie z kołem konfliktu R. Moore’a).
 • Oswajanie konfliktu: ustalanie zasad na konfliktowanie się (ustalanie granic zachowań akceptowalnych), model częstotliwości i intensywności konfliktu – o tym, że każdy trochę inaczej angażuje się w spór.
 • Znaczenie znajomości własnego nawykowego stylu podchodzenia do konfliktu.
 • Strategie radzenia sobie z konfliktem i ich opłacalność w różnych sytuacjach, podejście do rozwiązywania konfliktów oparte na NVC.
 • Trening rozwiązywania konfliktu.

Moduł V. Wypracowanie zasad i narzędzi komunikacji w zespole

 • Facylitacja pracy zespołu w obszarze wypracowania ww. zasad i narzędzi.
 • Stworzenie planu wdrożenia wypracowanych zasad i narzędzi.
 • Podsumowanie szkolenia.

Zakończenie kursu: feedback, ewaluacja szkolenia, pożegnanie – dla zainteresowanych: rekomendacje trenera dotyczące doboru kolejnych kursów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA OTWARTA KOMUNIKACJA W ZESPOLE – KURS ONLINE

Szkolenia online „Otwarta komunikacja w zespole” realizujemy na przyjaznych w obsłudze i powszechnie znanych platformach internetowych takich jak Clickmeeting lub Zoom, dzięki czemu stworzone przez naszych ekspertów warsztaty nie przysparzają trudności Kursantom, niezależnie od tego, czy są oni obeznanymi użytkownikami nowych technologii, czy dopiero je poznają. Oferowane przez nas zdalne kursy nie wymagają też instalacji ani zakupu specjalnych programów czy płatnych aplikacji. Szkolenia online są wygodną i ekonomiczną formą kształcenia umiejętności i kompetencji zespołów pracowniczych bez konieczności podróżowania i podejmowania skomplikowanych wyzwań logistycznych. Aby skorzystać ze szkolenia „Otwarta komunikacja w zespole” online wystarczy dostęp do internetu oraz dowolne urządzenie z funkcją video online. Szkolenie z komunikacji w zespole to jednodniowy kurs o praktycznym charakterze – w programie warsztatu dominują ćwiczenia oraz aktywizujące techniki i metody nauczania, a trening jest prowadzony w pełnej zgodzie z regułami cyklu Kolba oraz założeniami modelu ABL (Activity Based Learning). Zajęcia zaplanowane są na minimum 7 godzin zegarowych, a sam warsztat w standardowej wersji obejmuje 5 modułów tematycznych. W ramach podsumowania warsztatu Kursanci będą mieli okazję stworzyć własne zasady i pakiet narzędzi komunikacji w zespole oraz sformułować plan wdrożenia zdobytej wiedzy. Wszyscy Kursanci uczestniczący w warsztacie online „Otwarta komunikacja w zespole” otrzymają od nas niezbędne w czasie zajęć przybory i pomoce, a także pakiet materiałów szkoleniowych podsumowujących zagadnienia poruszane w czasie kursu. Kursanci po ukończeniu warsztatu mogą również przez miesiąc nieodpłatnie korzystać z e-konsultacji z ekspertem prowadzącym szkolenie (zapotrzebowanie na sesję mentoringu należy zgłosić trenerowi prowadzącemu zajęcia).

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Otwarta komunikacja w zespole”

Rozpoczęcie szkolenia: sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, wprowadzenie do tematu zajęć.

Moduł I. Budowanie atmosfery otwartości, poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole

 • Co pozytywnego wnoszę do komunikacji w moim zespole/jaka jest moja mocna strona w komunikacji?
 • Mapa diagnozy zespołu – o czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych osłabiających i wspierających zespół (ćwiczenie zespołowe).
 • Omówienie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w zespole (wskaźniki zaufania w zespole).
 • Gra w otwarte karty.

Moduł II. O czym warto wiedzieć w obszarze komunikacji w zespole – główne błędy komunikacyjne i dobre praktyki

 • Ćwiczenia umiejętności słuchania ze zrozumieniem intencji rozmówcy.
 • „Moja główna trudność w komunikacji” (ćwiczenie w podgrupach).
 • Pigułki wiedzy – „o empatycznym słuchaniu”.
 • Pigułki wiedzy – co powoduje niedrożności komunikacyjne (koncepcja drabiny założeń, toksyny komunikacyjne, projekcje)?
 • Ćwiczenia umiejętności słuchania i formułowania pytań (ćwiczenia w podgrupach).

Moduł III. Informacja zwrotna i jej rola w otwartej komunikacji w zespole

 • Feedback w duchu radical candor – krótkie wprowadzenie do koncepcji oraz inne modele udzielania informacji zwrotnej.
 • Dyskusja nad ew. trudnościami w udzielaniu feedbacku w nurcie RC.
 • Informacja zwrotna: udzielanie i przyjmowanie, proszenie o nią – wyzwania.
 • Zadanie z przekazywaniem informacji zwrotnej w formule „co takiego mógłbym zacząć robić/przestać robić, żeby nam się lepiej współpracowało?”
 • Wymiana bezpośredniej informacji zwrotnej między członkami zespołu (ćwiczenia).

Moduł IV. Konflikt konstruktywny i destruktywny – jak się konfliktować w zespole, żeby stworzyć szansę na wypracowanie rozwiązań, uwzględniających potrzeby wszystkich zaangażowanych stron?

 • Rodzaje konfliktu (na podstawie koła konfliktu R. Moore’a).
 • Oswajanie konfliktu: ustalanie zasad na konfliktowanie się (ustalanie granic zachowań akceptowalnych), model intensywności i częstotliwości konfliktu – o tym, że każdy nieco odmiennie angażuje się w spory.
 • Znaczenie znajomości osobistego nawykowego stylu podchodzenia do konfliktu.
 • Strategie radzenia sobie z konfliktem i ich opłacalność w różnych okolicznościach, rozwiązywanie konfliktów oparte na NVC.
 • Trening rozwiązywania konfliktów w zespole.

Moduł V. Wypracowanie zasad i narzędzi komunikacji w zespole

 • Facylitacja pracy zespołu w obszarze wypracowania ww. narzędzi i zasad.
 • Opracowanie planu wdrożenia powyższych narzędzi i zasad.
 • Podsumowanie warsztatu.

Zakończenie szkolenia: ewaluacja kursu, feedback i pożegnanie – dla osób zainteresowanych: rekomendacje dla Kursantów dotyczące doboru kolejnych programów rozwojowych i szkoleń.

METODA SZKOLENIOWA:

 • przed warsztatem Kursanci otrzymają anonimowy kwestionariusz ankietowy diagnozujący poziom zaufania w zespole (jego wyniki będą analizowane w trakcie zajęć);
 • podczas szkolenia Kursanci wezmą udział w specjalnie zaprojektowanych do tego celu ćwiczeniach, które uwzględniają realia dotyczące ich zespołu i specyficzne dla tej grupy potrzeby. Ćwiczenia będą dotyczyły m.in. formułowania indywidualnych potrzeb w zakresie komunikacji, docierania do interesów drugiej strony, słuchania ze zrozumieniem intencji, udzielania, otrzymywania i proszenia o informację zwrotną. Kursanci zostaną także zaproszeni do treningu rozwiązywania konfliktów i do wypracowania własnych, zespołowych reguł komunikowania się (w tym podejścia do sytuacji konfliktowych i udzielania sobie informacji zwrotnej).

Czas trwania kursu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Przydatne treści szkolenia: „Poznanie siebie, ale też pewnych mechanizmów funkcjonowania komunikacji.”

Klienci

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas