komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Komunikacja interpersonalna jest jednym z najważniejszych procesów w życiu każdego człowieka. Decyduje również o sukcesach w każdej firmie. Komunikacja interpersonalna w pracy wpływa na wiele obszarów naszego codziennego funkcjonowania: na relacje między pracownikami, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę, a nade wszystko efektywność działania pojedynczych ludzi i całych zespołów. To od umiejętności komunikacyjnych, biegłości w wykorzystaniu różnych instrumentów komunikacji interpersonalnej zależy skuteczność naszych dążeń, dlatego inwestycja w rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej to zawsze trafiona inwestycja. Kiedy usprawniamy porozumiewanie się z drugim człowiekiem – współpracownikiem, klientem firmy, partnerem biznesowym, w istocie usprawniamy działanie firmy. Język i niewerbalne środki wyrazu mogą skutecznie angażować i motywować ludzi do działania, są też instrumentami osiągania kompromisów, budowania zaufania i porozumienia.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” pozwala Uczestnikom warsztatu doskonalić umiejętności komunikacyjne i pozyskać zdolność świadomego z nich korzystania. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu, zindywidualizowanemu treningowi Kursanci będą mieli okazję dogłębnie poznać zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej, przećwiczyć techniki doboru słów i zwrotów do preferencji odbiorcy komunikatu i celu, jaki przyświeca rozmowie. Zamknięte szkolenie z umiejętności komunikacyjnych pozwala zrozumieć, jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, jak słuchać, formułować pytania, być asertywnym w komunikacji. Nasi eksperci odpowiedzialni za przygotowanie i realizację szkolenia, którego tematem jest efektywna komunikacja interpersonalna, przygotowali również wiele cennych porad i wskazówek, które sprawią, że komunikacja interpersonalna stanie się jednym z kluczowych fundamentów sukcesu Uczestników zajęć i zatrudniających ich organizacji.

Przygotowany przez nas kurs komunikacji interpersonalnej to tzw. szyty na miarę projekt szkoleniowy, który dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów i oczekiwań Klientów zamawiających warsztat. Umiejętność efektywnej komunikacji w pracy, relacjach biznesowych i w życiu zawodowym możecie Państwo wytrenować z nami, wybierając przyjazny w organizacji kurs komunikacji interpersonalnej online lub klasyczne szkolenie stacjonarne. Zapraszamy do kontaktu i rozmowy z naszymi konsultantami – wspólnie ustalimy, jak dopasować warsztat „Komunikacja interpersonalna w pracy” do potrzeb Państwa firmy i jej pracowników.

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna jest jednym z najważniejszych procesów w życiu każdego człowieka. Decyduje również o sukcesach w każdej firmie. Komunikacja interpersonalna w pracy wpływa na wiele obszarów naszego codziennego funkcjonowania: na relacje między pracownikami, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę, a nade wszystko efektywność działania pojedynczych ludzi i całych zespołów. To od umiejętności komunikacyjnych, biegłości w wykorzystaniu różnych instrumentów komunikacji interpersonalnej zależy skuteczność naszych dążeń, dlatego inwestycja w rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej to zawsze trafiona inwestycja. Kiedy usprawniamy porozumiewanie się z drugim człowiekiem – współpracownikiem, klientem firmy, partnerem biznesowym, w istocie usprawniamy działanie firmy. Język i niewerbalne środki wyrazu mogą skutecznie angażować i motywować ludzi do działania, są też instrumentami osiągania kompromisów, budowania zaufania i porozumienia.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” pozwala Uczestnikom warsztatu doskonalić umiejętności komunikacyjne i pozyskać zdolność świadomego z nich korzystania. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu, zindywidualizowanemu treningowi Kursanci będą mieli okazję dogłębnie poznać zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej, przećwiczyć techniki doboru słów i zwrotów do preferencji odbiorcy komunikatu i celu, jaki przyświeca rozmowie. Zamknięte szkolenie z umiejętności komunikacyjnych pozwala zrozumieć, jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, jak słuchać, formułować pytania, być asertywnym w komunikacji. Nasi eksperci odpowiedzialni za przygotowanie i realizację szkolenia, którego tematem jest efektywna komunikacja interpersonalna, przygotowali również wiele cennych porad i wskazówek, które sprawią, że komunikacja interpersonalna stanie się jednym z kluczowych fundamentów sukcesu Uczestników zajęć i zatrudniających ich organizacji.

Przygotowany przez nas kurs komunikacji interpersonalnej to tzw. szyty na miarę projekt szkoleniowy, który dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów i oczekiwań Klientów zamawiających warsztat. Umiejętność efektywnej komunikacji w pracy, relacjach biznesowych i w życiu zawodowym możecie Państwo wytrenować z nami, wybierając przyjazny w organizacji kurs komunikacji interpersonalnej online lub klasyczne szkolenie stacjonarne. Zapraszamy do kontaktu i rozmowy z naszymi konsultantami – wspólnie ustalimy, jak dopasować warsztat „Komunikacja interpersonalna w pracy” do potrzeb Państwa firmy i jej pracowników.

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” to kurs o maksymalnie zindywidualizowanym charakterze, który uwzględnia konkretne i realnie istniejące potrzeby szkoleniowe Uczestników warsztatów, dzięki czemu wiedza i umiejętności zdobyte w jego toku mogą zostać od razu wykorzystane do poprawy skuteczności pracy Kursantów i funkcjonowania firmy. Dostępny w naszym najnowszym katalogu profesjonalnych szkoleń kurs z efektywnej komunikacji interpersonalnej to warsztat zdominowany przez nowoczesne metody nauczania, które podnoszą skuteczność prowadzonego przez nas treningu, a naukę czynią przyjemną, angażującą i efektywną. Zamknięte warsztaty z komunikacji projektują i prowadzą dla Państwa trenerzy o wieloletnim doświadczeniu, którzy specjalizują się w takich dziedzinach jak: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji, efektywność osobista, budowanie współpracy, feedback, motywacja. Realizowane na zamówienie kursy z umiejętności komunikacyjnych koncentrują się na treningu umiejętności praktycznych, dzięki czemu Uczestnicy zajęć poznają nie tylko teoretyczne aspekty procesu komunikacji, ale przede wszystkim ćwiczą w sytuacjach zbliżonych do realnych komunikowanie się w sposób świadomy, efektywny i poprzez praktykę uczą się, jak unikać błędów komunikacyjnych, dostosowywać komunikację do sytuacji, osoby i celu. Wybierając zamknięte szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” z naszej oferty, zyskujecie Państwo pewność wyboru usługi szkoleniowej o potwierdzonym standardzie i wysokiej jakości – prowadzone przez nas programy rozwojowe są na bieżąco monitorowane pod kątem efektywności i zawartości merytorycznej, a nasza firma regularnie z powodzeniem przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w Polsce. Kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” udostępniamy dla Państwa w dwóch najchętniej wybieranych wariantach – jako klasyczne szkolenie stacjonarne nastawione na bezpośrednią interakcję i wymianę doświadczeń oraz nowoczesne i wygodne szkolenie online. Z przyjemnością informujemy również, że na kursy z umiejętności komunikacyjnych możecie Państwo pozyskać dofinansowanie z KFS lub BUR, by minimalizować koszty szkolenia pracowników. Zamknięte kursy podlegają przy tym indywidualnej wycenie, a dla naszych Klientów czekają atrakcyjne programy lojalnościowe i promocje. W celu zwiększenia efektywności treningu wprowadziliśmy również specjalny program opieki poszkoleniowej dla Kursantów realizujących kurs z komunikacji. Uczestnicy warsztatu mogą korzystać dzięki niej ze wsparcia trenerów nawet przez 30 dni po zakończeniu szkolenia.

Dlaczego warto wybrać oferowany przez nas kurs z komunikacji?

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” koncentruje się na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz pogłębianiu unikalnych kompetencji kluczowych dla niezaburzonego działania firmy, osiągania porozumienia i synergii we współpracy. W czasie zajęć trenujemy m.in. komunikacyjne zdolności pod kątem budowania porozumienia w zespole, kreowania własnego wizerunku, negocjowania, asertywnego prezentowania opinii, sądów i pomysłów, aktywnego słuchania. Warsztat uczy ponadto Uczestników, jak dopasować komunikację do typu rozmówcy czy do celu rozmów. Szkolenie z komunikacji prezentuje przy tym najnowszą wiedzę naukową i sięga po certyfikowane narzędzia oraz wyjątkowo atrakcyjne, a jednocześnie sprawdzone pod kątem skuteczności metody nauczania. Trenujemy na przykładach, nawiązujemy do doświadczeń Kursantów i rozwiązujemy najbardziej palące problemy z obszaru komunikacji, które wpływają na jakość ich pracy oraz satysfakcję z zawodowej aktywności.

 

Kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” pozwala zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę o:

 • znaczeniu umiejętności komunikacyjnych w pracy;
 • regułach efektywnej komunikacji interpersonalnej;
 • technikach zadawania efektywnych pytań w komunikacji interpersonalnej;
 • możliwościach i sposobach świadomego korzystania z mowy ciała jako komunikacji niewerbalnej;
 • technikach i metodach efektywnej i asertywnej komunikacji;
 • budowaniu dobrych relacji ze współpracownikami, przełożonymi i klientami firmy poprzez modelowanie procesów komunikacyjnych;
 • błędach popełnianych w komunikacji i sposobach ich eliminowania;
 • metodach ułatwiających komunikację w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie z efektywnej komunikacji w pracy rozwija praktyczne umiejętności:

 • mówienia w taki sposób, by zostać usłyszanym;
 • komunikacji w trudnych warunkach otoczenia oraz z trudnymi rozmówcami;
 • dostosowania się w komunikacji werbalnej i niewerbalnej do swojego rozmówcy w celu budowanej lepszej relacji;
 • wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń tak, aby zostać usłyszanym i zrozumianym;
 • budowania porozumienia i synergii poprzez świadomą komunikację;
 • świadomego korzystania z narzędzi komunikacyjnych w kontekście celu interakcji.

 

Prezentowany warsztat z komunikacji doskonali kluczowe kompetencje związane z:

 • komunikacją ustną i pisemną;
 • osobistą skutecznością;
 • efektywnością zawodową;
 • budowaniem relacji w życiu zawodowym i prywatnym.

Kurs z efektywnej komunikacji interpersonalnej stanowi jeden z podstawowych i obligatoryjnych programów rozwojowych dla pracowników, niezależnie od branży, w której działa firma. Zdolności komunikacyjne odpowiadają bowiem za poprawny przebieg większości procesów w firmie, wpływają na atmosferę w pracy, poziom zaangażowania pracowników i jakość relacji międzyludzkich w organizacji.

Program Szkolenia

Zamknięte szkolenie z efektywnej komunikacji dostępne w trybie stacjonarnym organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie, w świetnie skomunikowanym z otoczeniem centrum miasta. Na życzenie Klienta zamawiającego kurs warsztat możemy poprowadzić również w innej lokalizacji. Stacjonarne szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” to jednodniowy warsztat trwający w standardowych okolicznościach 7 godzin zegarowych. Ponieważ oferowane przez nas kursy zamknięte indywidualizujemy pod względem programu i agendy, prezentowany poniżej program szkolenia może zostać zmodyfikowany na drodze ustaleń z Klientem. Program kursu z komunikacji każdorazowo również wzbogacamy o przykłady dopasowane do specyfiki pracy Uczestników warsztatu, adekwatne do ich potrzeb szkoleniowych ćwiczenia i zadania. Kurs optymalizujemy na podstawie rezultatów diagnozy, która jest zawsze integralną częścią każdego organizowanego przez nas szkolenia. Kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” składa się z VII modułów, a uwieńczeniem treningu jest podsumowanie projektu, w czasie którego odbędzie się podsumowanie najważniejszych zagadnień, ewaluacja warsztatu oraz sesja rekomendacji dla Kursantów w zakresie wykorzystania zdobytej wiedzy i realizacji kolejnych projektów szkoleniowych. Każdy z Uczestników stacjonarnego warsztatu z komunikacji interpersonalnej ma ponadto możliwość skorzystania z darmowego wsparcia ze strony eksperta prowadzącego kurs – darmowe konsultacje online dla osób, które ukończyły prezentowany kurs, są dostępne przez miesiąc od momentu ukończenia szkolenia. Wszystkim Kursantom przybyłym na powyższy kurs do naszego centrum szkoleniowego w Warszawie gwarantujemy również nieodpłatny poczęstunek w czasie śniadania oraz lunch w porze obiadowej. Uczestnicy kursu z efektywnej komunikacji otrzymają od nas również starannie opracowane materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o zasadach efektywnej komunikacji oraz metodach i technikach w niej wykorzystywanych.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Komunikacja interpersonalna w pracy”

Warsztat stacjonarny z komunikacji to jednodniowy intensywny trening teoretyczno-praktyczny. Kurs standardowo rozpoczyna się około godziny 9:00 rano, a kończy w godzinach popołudniowych. Program zajęć przewiduje kilka przerw, a ich dokładany rozkład zostanie ustalony z trenerem przed rozpoczęciem kursu lub podczas fazy wstępnej zajęć. Stacjonarne szkolenia z efektywnej komunikacji realizujemy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. W związku z powyższym w programie prezentowanego warsztatu przeważają aktywizujące metody i techniki nauczania, różnorodne ćwiczenia oraz zadania praktyczne dostosowane do indywidualnie dobranych celów szkolenia. W czasie zajęć wykorzystywane będą m.in. takie metody nauczania jak case studies, dyskusja, symulacje, gry szkoleniowe. W ramach podsumowania zajęć Kursanci będą również mogli we współpracy z trenerem opracować osobisty plan działania w obszarze wzmacniania kompetencji komunikacyjnych.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie warsztatu: Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu. Zdefiniowanie celów szkolenia. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna w pracy jako źródło sukcesów w budowaniu relacji

 • Czy można się nie komunikować?
 • Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji.
 • Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi.
 • Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne.

Moduł II. Autoprezentacja jako komunikat

 • Wiarygodność zawodowa – budowanie wizerunku profesjonalisty.
 • Rola wizerunku w życiu zawodowym.
 • Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku – budowanie zawodowego autorytetu.

Moduł III. Siła komunikacji werbalnej

 • Anatomia wypowiedzi.
 • Mówienie.
 • Zadawanie dobrych pytań.
 • Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie.
 • Zniekształcenia w komunikacji werbalnej.
 • Wykorzystanie języka wpływu i perswazji.

Moduł IV. Aktywne słuchanie

 • Znaczenie słuchania.
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe.
 • Słuchać i słyszeć.
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Technika parafrazy.

Moduł V. Rola asertywnej komunikacji w kontaktach interpersonalnych

 • Czym jest asertywność?
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat „JA”.
 • Pojęcie transakcji i stanów „ego” jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi.

Moduł VI. Rola informacji zwrotnej w komunikacji interpersonalnej

 • Co to jest informacja zwrotna?
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej?
 • Krytykowanie z szacunkiem – czy to możliwe?
 • Pochwały – jak to działa na innych?

Moduł VII. Komunikacja niewerbalna

 • Elementy komunikacji niewerbalnej.
 • Ton głosu, postawa ciała i gesty, mimika.
 • Kontakt wzrokowy, uścisk dłoni.
 • Przestrzeń osobistej komunikacji.
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego.

Zakończenie szkolenia: podsumowanie kluczowych treści, wnioski końcowe i opracowanie planu wdrożenia. Ewaluacja programu szkoleniowego. Sesja rekomendacji trenera dla Uczestników warsztatu.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Kurs online z komunikacji to warsztat prowadzony w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji Zoom lub Clickmeeting. Kursanci zainteresowani doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych w przypadku wyboru tego trybu nauczania mogą trenować z dowolnie wybranego miejsca, oszczędzić czas i środki. Uczestnictwo w szkoleniu w tej formule jest przy tym przystępne i wygodne – nie trzeba instalować żadnego dodatkowo płatnego oprogramowania, nie są też wymagane żadne specjalne umiejętności techniczne, by przejść przygotowane przez nas szkolenia. Dla firm i organizacji zamawiających szkolenie online „Komunikacja interpersonalna w pracy” zdalna forma szkolenia oznacza redukcję kosztów oraz możliwość uniknięcia wielu uciążliwości organizacyjnych i logistycznych. Prezentowany kurs trwa co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami (m.in. długą pauzą w porze lunchu). Ponieważ oferowane przez nas kursy zamknięte indywidualizujemy pod względem programu i agendy, prezentowany poniżej program szkolenia może zostać zmodyfikowany na drodze ustaleń z Klientem. Wszystkim Kursantom zapisanym na zdalny kurs z komunikacji interpersonalnej zapewniamy pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat reguł efektywnej komunikacji. Wszyscy Uczestnicy warsztatu zostaną ponadto objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji. E-mentoring jest usługą darmową i pozwala Kursantom uzyskać wsparcie na etapie wdrażania zdobytej w czasie kursu wiedzy. Z konsultacji online Kursanci mogą korzystać nawet przez 30 dni od dnia zakończenia warsztatu „Komunikacja interpersonalna w pracy”. Kurs składa się z 7 modułów tematycznych. W pierwszej fazie szkolenia przeprowadzana jest weryfikacja potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, a w jego części podsumowującej zajmiemy się podsumowaniem zdobytych wiadomości i ewaluacją szkolenia. Każdy z Kursantów opracuje również indywidualny plan działania, a osoby zainteresowane będą mogły pozyskać pomoc od trenera w optymalizacji kolejnych przedsięwzięć szkoleniowych czy w doborze adekwatnych do potrzeb kursów i programów rozwojowych.

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Komunikacja interpersonalna w pracy”

„Komunikacja interpersonalna w pracy” to intensywne szkolenie o charakterze warsztatowym, które odbywa się w pełnej zgodzie z założeniami cyklu Kolba i wytycznymi modelu Activity Based Learning. W toku zajęć wykorzystujemy aktywizujące metody nauczania, a także specjalnie zaprojektowane ćwiczenia praktyczne. W czasie zajęć mogą pojawić się nie tylko wykłady i prezentacje, ale też dyskusje, ćwiczenia symulacyjne, gry szkoleniowe czy analizy przypadków. Ponieważ program kursu oraz jego agendę dostosowujemy do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej, finalny harmonogram zamówionego przez Państwa kursu oraz jego zawartość merytoryczna mogą nieco różnić się od planu umieszczonego poniżej. Również agenda kursu ustalana jest indywidualnie. Zajęcia zaczynamy zwykle o godzinie 9:00, a kończymy podsumowaniem warsztatu w okolicy godziny 17:00. W finale szkolenia Uczestnicy kursu będą mieli okazję opracować pod opieką trenera osobisty plan działania służący wzmacnianiu kompetencji i umiejętności komunikacyjnych.

Program szkolenia, jego formę i agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta zamawiającego dany kurs.

Rozpoczęcie szkolenia: Powitanie i część organizacyjna. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów. Zdefiniowanie i omówienie celów warsztatu.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna w pracy jako źródło sukcesów w budowaniu relacji

 • Czy można się nie komunikować?
 • Znaczenie komunikowania się dla budowania relacji.
 • Znaczenie komunikowania się dla zarządzania ludźmi.
 • „Bariery” komunikacyjne, a efektywna komunikacja.

Moduł II. Autoprezentacja jako komunikat

 • Budowanie wizerunku profesjonalisty (wiarygodność zawodowa).
 • Rola wizerunku w aktywności zawodowej.
 • Budowanie zawodowego autorytetu i elementy wizerunku zawodowego.

Moduł III. Siła komunikacji werbalnej

 • Anatomia wypowiedzi.
 • Mówienie.
 • Formułowanie dobrych pytań.
 • Odróżnianie faktów od interpretacji.
 • Zniekształcenia w komunikacji werbalnej.
 • Wykorzystanie w komunikacji interpersonalnej języka wpływu i perswazji.

Moduł IV. Aktywne słuchanie

 • Znaczenie słuchania.
 • Typy pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe.
 • Słuchać i słyszeć.
 • Pytania jako metoda radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz metoda zbierania informacji.
 • Technika parafrazy i jej zastosowanie.

Moduł V. Rola asertywnej komunikacji w kontaktach międzyludzkich

 • Asertywność – czym jest?
 • Komunikat „JA” (asertywne wyrażanie oczekiwań i potrzeb).
 • Pojęcie transakcji i stanów „ego” jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi.

Moduł VI. Rola informacji zwrotnej w komunikacji

 • Informacja zwrotna – czym jest i czemu służy?
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej?
 • Czy możliwe jest krytykowanie z szacunkiem?
 • Pochwały – jak działają na innych i jak z nich korzystać?

Moduł VII. Komunikacja niewerbalna

 • Elementy komunikacji niewerbalnej (omówienie).
 • Postawa ciała i gesty, mimika, ton głosu itp.
 • Kontakt wzrokowy, uścisk dłoni.
 • Przestrzeń komunikacji osobistej.
 • Spójność komunikatu niewerbalnego z werbalnym.

Podsumowanie kursu: wnioski końcowe, przygotowanie indywidualnych planów wdrożenia. Ewaluacja kursu. Dla chętnych: sugestie trenera w zakresie kolejnych szkoleń i działań rozwojowych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Komunikacja w zespole projektowym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Innowacje w komunikacji i edukacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo bym chciała mieć możliwość skorzystania w przyszłości ze szkolenia z komunikacji międzynarodowej/międzykulturowej – tę tematykę prowadząca nieco nakreśliła i sądzę, że jest to nie tylko ciekawy temat, ale też szczególnie przydatny w naszej organizacji. Dr Asia Frączek w angażujący i bardzo interesujący sposób poprowadziła szkolenie, jest świetna :D”

„Bardzo ciekawie przedstawiona analiza transakcyjna Berna i dobre przygotowanie trenera pod względem merytorycznym. Praktyczne ćwiczenia, atmosfera, dobra energia oraz realizowany program i przygotowanie trenerki.”

Warto rozwijać swoje umiejętności miękkie, a to szkolenie było prowadzone w odpowiedni sposób. Myślę, że nie ma potrzeby szukania innej firmy do realizacji szkoleń, bo Human Skills zrealizowało to szkolenie bardzo dobrze. 🙂 „

Wiele treści było bardzo przydatnych, jak np. komunikacja niewerbalna, schemat pokoleniowy, komunikacja typu „Ja”, typy osobowości, asertywność”

„Ogromna wiedza i łatwość przekazywania informacji. Bardzo jasny sposób prowadzenia zajęć, angażowanie całego zespołu.”

„Komunikatywność, jasne i klarowne wypowiedzi. Systematyczne i uporządkowane przekazywanie wiedzy.”

„Joanna prowadziła szkolenie w sposób angażujący i ciekawy. Chętnie poleciłbym je innym. Szkolenie pozwala spojrzeć na komunikacje z nieco innej perspektywy. Jedyna sugestia to rozszerzenie części praktyczniej – analizy komunikatów, gdyż wydaje mi się, że w ten sposób można by się nauczyć najwięcej. Idealnie by było gdyby przed szkoleniem, każdy mógł przygotować kilka komunikatów do analizy.”

„Tematyka ciekawa oraz istotna na moim stanowisku. Zdecydowanie wolałbym szkolenie bardziej ukierunkowane na warsztat, rozłożone na 3-4 dni, niż kompensację wiedzy w 8 godzinach.”

„Dla mnie to szkolenie było takim porządkującym wiedzę z różnych źródeł z którymi miałam do czynienia przez lata. Za najbardziej użyteczną cześć uważam tą o tym jak dawać efektywny feedback.”

„Trener posiada dużo konkretnej wiedzy, bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami, wszystko super!”

„Ogromna wiedza dotycząca osobowości, profesjonalizm, otwartość, dyscyplina trenera.”

„Szkolenie bardzo ciekawe i prowadzone w fajnej atmosferze, ciekawe treści i ciekawe ćwiczenia.”

Przydatne treści szkolenia: „Poznanie siebie, ale też pewnych mechanizmów funkcjonowania komunikacji.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w pracy firma Human Skills  miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: ProDevelopment Sp. z.o.o., Euler Hermes Collections Sp. z.o.o., Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z.o.o., APERTUM, Iron Mountain Polska Sp. z.o.o., Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z.o.o., Wirthwein Polska Sp. z.o.o., Grenkeleasing Sp. z.o.o., PZ HTL S.A., Melitta Poland Sp. z o.o, British-American Tobacco Polska S.A., Workday Inc., Safran Aircraft Engines Sp. z o.o., Dentalove Clinic, TVP Wilno, PNB Paweł Niczyporuk BUDOWNICTWO, Saint Gobain, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., ENERIS GRUPA Sp. z o.o., Procter & Gamble, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas