Joanna Dolińska

Trenerka biznesu, lingwistka, mówczyni, autorka tekstów. Trenerka kompetencji miękkich. Prowadzi szkolenia języku polskim oraz angielskim.

Joanna Dolińska

PROFIL TRENERKI:

 • Przez kilkanaście lat pracowała jako menadżerka w największych globalnych korporacjach mediowych.
 • Obecnie jako certyfikowana trenerka biznesu wspiera organizacje i klientów indywidualnych w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i psychospołecznych takich, jak efektywna komunikacja, inteligencja emocjonalna, odporność na stres, krytyczne myślenie.
 • Podczas warsztatów tworzy przestrzeń do nauki poprzez działanie i wymianę doświadczeń.
 • Do pracy trenerskiej wplata wiedzę i know-how zdobyte w pracy menadżerskiej a także na sali szkoleniowej oraz podczas licznych programów rozwojowych, w których sama regularnie bierze udział.
 • Prowadzi warsztaty, webinary, wykłady i prelekcje.
 • Tworzy także artykuły eksperckie dla serwisu Zawodowo OLX.

SPECJALIZACJA:

 • Efektywna i empatyczna komunikacja.
 • Współpraca i budowanie relacji.
 • Odporność na stres, rezyliencja, dobrostan psychiczny i samoopieka.
 • Krytyczne myślenie.

KWALIFIKACJE:

 • Roczna Szkoła Trenerów TROP.
 • Studia podyplomowe z Porozumienia bez przemocy wg Marshalla Rosenberga w Collegium Civitas.
 • Studia podyplomowe z Psychologii komunikacji medialnej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Studia magisterskie z Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Kurs Train the trainer “Self-Help Plus” według program WHO.
 • 8-tygodniowy kurs Mindfulness-Based Stress Reduction.
 • Program Train the trainer „Humanitarian Operations Programme”.

WYBRANI KLIENCI:

The Walt Disney Company (prezentacje i szkolenia wewnętrzne), TK Maxx, Samsung, Żabka, AAM, Alcon, Amgen, Xelion, Humanitarian Leadership Academy |  Save the Children, Unicef, Fundacja SOK.

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Przygotowuje szkolenia szyte na miarę potrzeb i możliwości klientów i klientek.
 • Tworzy przestrzeń do uczenia się przez doświadczenie – działanie, wymianę doświadczeń i refleksję w oparciu o cykl Kolba.
 • Klientów_i wspiera w rozwoju w oparciu o ich mocne strony i budowanie uważnej relacji z samym_ą sobą oraz innymi.
 • Stosuje różnorodne metody dostosowane do stylu pracy i tempa grupy oraz tematyki warsztatu – dyskusje moderowane i burze mózgów na forum, pracę w parach oraz podgrupach, metody aktywizujące, testy wspierające autodiagnozę, proste techniki oddechowe i ruchowe, mini wykłady.

JĘZYK, w jakim trener prowadzi zajęcia:

 • Polski.
 • Angielski.

WYBRANE REFERENCJE:

„Jedna z najlepszych trenerek, z jakimi miałam okazję pracować w ostatnich latach! Współpraca z Joanną od samego początku do końca projektu była przyjemnością – Joanna słucha, jest gotowa szukać rozwiązań, idealnych dla klienta i jego potrzeb, jest świetnie przygotowana i ma wspaniały kontakt z grupą, którą szkoli. Cieszę się na kolejne wspólne działania.”

Ela Hermann, HR Manager

„Z ogromną przyjemnością pragnę zarekomendować Joannę Dolińską jako niezwykle kompetentną i zaangażowaną trenerkę, która w okresie styczeń – październik 2023 roku wniosła znaczący wkład w projekt Learning Passport, realizowany przez Fundację SOK, we współpracy z Biurem ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców UNICEF i Ministerstwem Edukacji i Nauki. (…) Cechy Joanny, takie jak wrażliwość na drugiego człowieka i empatia, były nie tylko zauważalne, ale również miały istotny wpływ na efektywność jej pracy. Jej zdolność do tworzenia atmosfery zaufania i zrozumienia pozwalała uczestnikom czuć się komfortowo i otwarcie dzielić swoimi doświadczeniami. Joanna wykazywała się również doskonałymi umiejętnościami dostosowywania treści szkoleń do indywidualnych potrzeb grupy, co sprawiało, że każdy uczestnik mógł czerpać maksymalne korzyści z zajęć. Jej profesjonalizm oraz umiejętność przekazywania wiedzy w przystępny sposób zyskały uznanie wśród uczestników.”

Iga Pietrusińska, Dyrektorka Programowa MHPSS, Członkini Zarządu

„I recently had the privilege and pleasure of participating in the HOP training conducted by Joanna. Throughout the intensive 5-day program, I was impressed by Joanna’s exceptional ability to create a conducive learning environment, even when delving into sensitive topics.
Despite the challenging nature of these subjects, Joanna displayed remarkable skill in explaining and addressing them with a blend of calmness, dynamism, and inclusivity.(…) The training experience was a perfect blend of seriousness and enjoyment, thanks to Joanna’s unique teaching approach. I wholeheartedly recommend Joanna to any organization seeking to enhance their staff’s knowledge and skills through professional training
.”

Ali Elhillo, uczestnik

„Szkolenie z myślenia krytycznego z Asią to było bez wątpienia najbardziej wartościowe szkolenie w jakim do tej pory braliśmy udział jak zespół. Dziękuję Ci za to z całego serca! Szczególnie za Twoją elastyczność i dopasowanie się do naszych potrzeb. Wszyscy to bardzo mocno doceniliśmy! Jesteś fantastyczną trenerką o niesamowitej czułości na potrzeby drugiego człowieka i to było widać i w trakcie szkolenia i podczas naszych rozmów.”

Katarzyna Wdowiak-Woźny, Specjalista ds. szkoleń

Szkolenia ZAMKNIĘTE prowadzone przez tego trenera: