Coaching

Coaching to najlepszy wybór drogi rozwojowej realizacji potrzeb klienta.

Zapraszamy do skorzystania z oferty coachingu realizowanego przez firmę szkoleniową Human  Skills.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ SESJĘ
Pierwsze spotkanie jest niezobowiązujące.
Jest to tzw. sesja "0".

CZYM JEST COACHING?

To nie jest tradycyjne szkolenie.

Nie zdobędziesz dzięki niemu nowych umiejętności i nie dostaniesz gotowych rozwiązań oraz przepisów na sukces. Nie dostaniesz odpowiedzi.

Coach słucha, zadaje pytania i inspiruje.

Motywuje klienta do działania i pracy nad sobą. Pozwala mu zrozumieć daną sytuację, określić cele oraz wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Często bowiem nie zdajemy sobie sprawy z drzemiącego w nas potencjału i nie wykorzystujemy go w 100%. Dotyczy to zarówno sfery osobistej, jak i biznesowej.

Coaching to proces.

Dlatego jego program składa się z regularnych sesji, podczas których coach towarzyszy klientowi w trakcie drogi do osiągnięcia tego, co z pozoru wydaje się niemożliwe do osiągnięcia.

JAKIE SĄ ETAPY PROcesU COACHINGOWEGO?

Sesja 0*

- Weryfikacja potrzeb potencjalnego uczestnika sesji coachingowej i pracodawcy.

- Wstępna dyskusja, jak można zaplanować dalsze działania.

- Przedstawienie propozycji współpracy przez coacha.

- Podjęcie przez strony decyzji o rozpoczęciu współpracy.

Sesja I

- Określenie potrzeb Klienta.

-Ustalenie warunków współpracy tzw. kontrakt (zakres pracy, czas trwania sesji, częstotliwość, płatność, zasady odwołania sesji, punktualność, poufność, zaangażowanie Klienta itp.).

- Zaplanowanie i omówienie planu działania.

- Akceptacja planu przez Klienta.

- Pierwsze zadania/testy.

Kolejne sesje

- Faza właściwa coachingu.

- Praca nad celami Klienta.

- Zadania dla Klienta do wykonania między sesjami.

Sesja podsumowująca

- Podsumowanie wyników.

- Omówienie wniosków.

- Zamknięcie procesu coachingu lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.

POZNAJ NASZE METODY PRACY W TRAKCIE SESJI COACHINGOWYCH:

Miniwykład i i dyskusje
Prezentacje multimedialne
Studia przypadków (case’y)
Analiza sytuacji
Testy
Brainstorming session – poszukiwanie rozwiązań
Zadania do wykonania między sesjami

KOSZT SESJI:

Coaching zawodowy:

 • Executve coaching  1250 - 800 zł netto + 23% VAT/55 min;

  Zarząd firmy (prezes, dyrektor generalny, dyrektor jednostki)

 • Bussines coaching 850 - 650 zł netto + 23 % VAT/55 min

  Kadra zarządzająca (kierownik, lider zespołu)

 • Work coaching 650 zł - 400 netto + 23% VAT/55 min

  Specjalista (stanowiska samodzielne)

Life coaching:

 • Life coaching 650 zł - 400 netto +23% VAT/55 min.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Sesje coachingowe on-line odbywają się za pośrednictwem telefonu, Skypa lub innej platformy. 
 2. Sesje coachingowe stacjonarnie odbywają się w biurze firmy Human Skills, w samym centrum Warszawy – ul. Widok 18/2.
 3. Pierwsza sesja coachingowa tzn. zerowa jest bezpłatna i jest niezobowiązująca. Trwa do 30 min. Jej celem jest zdefiniowania celów potencjalnej współpracy.
 4. Koszt sesji jest uzależniony od typu coachingu.
 5. Rekomendowany cykl sesji: do 10 spotkań przy ustalonym procesie.
 6. Płatność za sesję coachingową  może zostać zrealizowana poprzez przelew (przedpłata) lub gotówką, w siedzibie firmy.
 7. Wystawiamy faktury VAT i paragony (do kwoty netto doliczamy 23% VAT).

POZNAJ RODZAJE COACHINGU:

Dedykowany kadrom zarządzającym, w tym kluczowym menadżerom, kierownikom, dyrektorom i prezesom. Dotyczy rozwoju umiejętności podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów i wyzwań prowadzonego działu/biznesu. Dostarcza narzędzi zwiększających efektywność.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • 10 praw władzy.
 • Określenie własnego stylu przywództwa oraz dopasowanie do strategii organizacji.
 • Opracowanie planów przywództwa.
 • Budowanie sieci wsparcia oraz zaufania ze strony zarządu, zespołu oraz klientów firmy.
 • Rozwój kompetencji związanej z realizacją celów stanowiska oraz celów organizacji.
 • Współpraca z zarządem.
 • Tworzenie i komunikowanie wizji.
 • Sztuka przemawiania i prowadzenia prezentacji.
 • Sztuka słuchania.
 • Wywieranie wpływu na otoczenie.
 • Sztuka pisania czyli efektywna komunikacja pisemna.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie niedopasowanym zespołem.
 • Planowanie i organizowanie czasu pracy.
 • Prowadzenie efektywnych spotkań.
 • Zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie zmianą w zespole.
 • Budowa dopasowanego zespołu – rekrutacja i zwalnianie.
 • Formalne ocenianie podległego zespołu.
 • Przekazywanie nieformalnych informacji zwrotnych.
 • Zarządzanie ryzykiem konfliktów w zespole.
 • Rozwiązywanie problemów.

Dedykowany zespołom. Skupia się na rozwoju potencjału zawodowego uczestników. Ma na celu zwiększenie efektywności zespołu, poprawieniu atmosfery, wsparciu w konkretnym celu, konsolidacji po zmianach.

Wspieramy naszych Klientów poprzez:

 • analizę SWOT danego zespołu
 • weryfikację potrzeb zespołu
 • weryfikację ognisk zapalnych w zespole
 • konsolidację zespołu po zmianie
 • wzmocnienie zespołu
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom i radzenia sobie z nimi

Dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji szczególnych wyzwań zawodowych, czy też bieżących zadań. Rozwija umiejętności, pozwala skupić się na zmianie przekonań i postaw, które są potrzebne do efektywnego osiągania celów biznesowych i stanowiskowych.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • budowaniu własnej marki
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • weryfikacji potencjału zespołowego
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałaniu trudnym sytuacjom zawodowym i radzeniu sobie z nimi

Skupia się na wspieraniu Klienta w czasie modyfikacji, lub wyboru kierunku rozwoju zawodowego.

Jest zalecany w sytuacji konieczności określenia nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście również mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć sytuacji przygotowania do awansu, lub wsparcia na nowym stanowisku pracy.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom zawodowym i radzenia sobie z nimi

Dotyczy rozwoju zawodowego w zakresie zmiany pracy.  Dedykowany Klientom biorącym udział w projektach outplacement.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • określeniu stanowisk oraz firm, do których będą składać aplikacje (przygotowanie strategiczne)
 • weryfikacji ogłoszeń o pracę
 • poprawnym tworzeniu dokumentów aplikacyjnych typu CV oraz list motywacyjny
 • modyfikacji wszelkich błędów popełnianych w procesie poszukiwania pracy
 • nauce tworzenia profesjonalnego PR-u na portalach społecznościowych
 • przećwiczeniu technik skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy telefonicznej oraz „face to face”
 • przećwiczeniu sesji rekrutacyjnej (na życzenie z wykorzystaniem kamery)

Dotyczy osobistej sfery życia Klienta. Skupia się na poprawie sytuacji w życiu prywatnym.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • przeciwdziałaniu frustracji i wypaleniu zawodowemu
 • radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

Dedykowany działom HR, jak i osobom prywatnym. Konsultanci Human Skills prowadzą na zlecenie Klientów szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych oraz indywidualne konsultacje dotyczące zmiany zatrudnienia. Realizujemy zewnętrzne rekrutacje, zamknięte projekty z zakresu Assessment/Development Center oraz  outplacematu.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • zmianach organizacyjnych w aktualnym miejscu pracy
 • efektywnym szukaniu nowej pracy (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej)
 • tworzeniu profilów społecznościowych związanych z życiem zawodowym
 • przygotowaniu do projektów Assessment Center oraz Development Center
 • znalezieniu nowego zatrudnienia po zwolnieniu
 • komunikacji zmian w organizacji

REFERENCJE KLIENTÓW:

ZESPÓŁ EKSPERTÓW - DYPLOMOWANI ORAZ CERTYFIKOWANI COACH'E

Wybierz odpowiedniego do Twoich potrzeb lub potrzeb Twojego zespołu ekperta. Sprawdź specjalizacje:

sprawdź nasze szkolenia otwarte: online oraz w warszawie