Coaching

Coaching to najlepszy wybór drogi rozwojowej realizacji potrzeb klienta.

W ostatnich latach wiele słyszy się o coachingu, który ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Tak różne podejście wynika zapewne z niewiedzy i niezrozumienia tej metody rozwoju osobistego, zawodowego, poszerzenia świadomości oraz poprawienia efektywności podejmowanych działań.

Zapraszamy do skorzystania z oferty coachingu realizowanego przez firmę szkoleniową Human  Skills.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ SESJĘ
Pierwsze spotkanie jest niezobowiązujące.
Jest to tzw. sesja "0".

Iwona Firmanty
Dyrektor Zarządzający firmy szkoleniowej Human Skills, Coach ICC,
Trener biznesu, Mgr. Psycholog, Mgr. Socjolog

CZYM JEST COACHING?

To nie jest tradycyjne szkolenie.

Nie zdobędziesz dzięki niemu nowych umiejętności i nie dostaniesz gotowych rozwiązań oraz przepisów na sukces. Nie dostaniesz odpowiedzi.

Coach słucha, zadaje pytania i inspiruje.

Motywuje klienta do działania i pracy nad sobą. Pozwala mu zrozumieć daną sytuację, określić cele oraz wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Często bowiem nie zdajemy sobie sprawy z drzemiącego w nas potencjału i nie wykorzystujemy go w 100%. Dotyczy to zarówno sfery osobistej, jak i biznesowej.

Coaching to proces.

Dlatego jego program składa się z regularnych sesji, podczas których coach towarzyszy klientowi w trakcie drogi do osiągnięcia tego, co z pozoru wydaje się niemożliwe do osiągnięcia.

JAKIE SĄ ETAPY PROJEKTU COACHINGOWEGO?

Sesja 0*

- Weryfikacja potrzeb potencjalnego uczestnika sesji coachingowej i pracodawcy.

- Wstępna dyskusja, jak można zaplanować dalsze działania.

- Przedstawienie propozycji współpracy przez coacha.

- Podjęcie przez strony decyzji o rozpoczęciu współpracy.

Sesja I

- Określenie potrzeb Klienta.

-Ustalenie warunków współpracy tzw. kontrakt (zakres pracy, czas trwania sesji, częstotliwość, płatność, zasady odwołania sesji, punktualność, poufność, zaangażowanie Klienta itp.).

- Zaplanowanie i omówienie planu działania.

- Akceptacja planu przez Klienta.

- Pierwsze zadania/testy.

Kolejne sesje

- Faza właściwa coachingu.

- Praca nad celami Klienta.

- Zadania dla Klienta do wykonania między sesjami.

Sesja podsumowująca

- Podsumowanie wyników.

- Omówienie wniosków.

- Zamknięcie procesu coachingu lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.

*Sesja „0” odbywa się z wybranym przez Klienta specjalistą.

POZNAJ NASZE METODY PRACY W TRAKCIE SESJI COACHINGOWYCH:

Miniwykład i i dyskusje
Prezentacje multimedialne
Studia przypadków (case’y)
Analiza sytuacji
Testy
Brainstorming session – poszukiwanie rozwiązań
Zadania do wykonania między sesjami

CENA:

Coaching zawodowy:

 • Executve coaching  1200 - 800 zł netto + 23% VAT/55 min;

  Zarząd firmy (prezes, dyrektor generalny, dyrektor jednostki)

 • Bussines coaching 800 - 600 zł netto + 23 % VAT/55 min

  Kadra zarządzająca (kierownik, lider zespołu)

 • Work coaching 400 zł - 250 netto + 23% VAT/55 min

  Specjalista (stanowiska samodzielne)

Life coaching:

 • Life coaching 300 zł - 250 netto +23% VAT/55 min.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Sesje coachingowe on-line odbywają się za pośrednictwem telefonu, Skypa lub innej platformy. 
 2. Sesje coachingowe stacjonarnie odbywają się w biurze firmy Human Skills, w samym centrum Warszawy – ul. Widok 18/2.
 3. Pierwsza sesja coachingowa tzn. zerowa jest bezpłatna i jest niezobowiązująca. Trwa do 30 min. Jej celem jest zdefiniowania celów potencjalnej współpracy.
 4. Koszt sesji jest uzależniony od typu coachingu.
 5. Płatność za sesję coachingową  może zostać zrealizowana poprzez przelew (przedpłata) lub gotówką, w siedzibie firmy.
 6. Wystawiamy faktury VAT i paragony (do kwoty netto doliczamy 23% VAT).

POZNAJ RODZAJE COACHINGU:

Dedykowany kadrom zarządzającym, w tym kluczowym menadżerom, kierownikom, dyrektorom i prezesom. Dotyczy rozwoju umiejętności podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów i wyzwań prowadzonego działu/biznesu. Dostarcza narzędzi zwiększających efektywność.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • 10 praw władzy.
 • Określenie własnego stylu przywództwa oraz dopasowanie do strategii organizacji.
 • Opracowanie planów przywództwa.
 • Budowanie sieci wsparcia oraz zaufania ze strony zarządu, zespołu oraz klientów firmy.
 • Rozwój kompetencji związanej z realizacją celów stanowiska oraz celów organizacji.
 • Współpraca z zarządem.
 • Tworzenie i komunikowanie wizji.
 • Sztuka przemawiania i prowadzenia prezentacji.
 • Sztuka słuchania.
 • Wywieranie wpływu na otoczenie.
 • Sztuka pisania czyli efektywna komunikacja pisemna.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie niedopasowanym zespołem.
 • Planowanie i organizowanie czasu pracy.
 • Prowadzenie efektywnych spotkań.
 • Zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie zmianą w zespole.
 • Budowa dopasowanego zespołu – rekrutacja i zwalnianie.
 • Formalne ocenianie podległego zespołu.
 • Przekazywanie nieformalnych informacji zwrotnych.
 • Zarządzanie ryzykiem konfliktów w zespole.
 • Rozwiązywanie problemów.

Dedykowany zespołom. Skupia się na rozwoju potencjału zawodowego uczestników. Ma na celu zwiększenie efektywności zespołu, poprawieniu atmosfery, wsparciu w konkretnym celu, konsolidacji po zmianach.

Wspieramy naszych Klientów poprzez:

 • analizę SWOT danego zespołu
 • weryfikację potrzeb zespołu
 • weryfikację ognisk zapalnych w zespole
 • konsolidację zespołu po zmianie
 • wzmocnienie zespołu
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom i radzenia sobie z nimi

Dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji szczególnych wyzwań zawodowych, czy też bieżących zadań. Rozwija umiejętności, pozwala skupić się na zmianie przekonań i postaw, które są potrzebne do efektywnego osiągania celów biznesowych i stanowiskowych.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • budowaniu własnej marki
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • weryfikacji potencjału zespołowego
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałaniu trudnym sytuacjom zawodowym i radzeniu sobie z nimi

Skupia się na wspieraniu Klienta w czasie modyfikacji, lub wyboru kierunku rozwoju zawodowego.

Jest zalecany w sytuacji konieczności określenia nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście również mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć sytuacji przygotowania do awansu, lub wsparcia na nowym stanowisku pracy.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • wsparciu w realizacji celów biznesowych oraz stanowiskowych
 • nauce przeciwdziałania trudnym sytuacjom zawodowym i radzenia sobie z nimi

Dotyczy rozwoju zawodowego w zakresie zmiany pracy.  Dedykowany Klientom biorącym udział w projektach outplacement.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • ocenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • analizie posiadanych kompetencji
 • określeniu stanowisk oraz firm, do których będą składać aplikacje (przygotowanie strategiczne)
 • weryfikacji ogłoszeń o pracę
 • poprawnym tworzeniu dokumentów aplikacyjnych typu CV oraz list motywacyjny
 • modyfikacji wszelkich błędów popełnianych w procesie poszukiwania pracy
 • nauce tworzenia profesjonalnego PR-u na portalach społecznościowych
 • przećwiczeniu technik skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy telefonicznej oraz „face to face”
 • przećwiczeniu sesji rekrutacyjnej (na życzenie z wykorzystaniem kamery)

Dotyczy osobistej sfery życia Klienta. Skupia się na poprawie sytuacji w życiu prywatnym.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • kreowaniu wizerunku profesjonalisty
 • weryfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • weryfikacji typu osobowości
 • rozwoju kompetencji miękkich
 • przeciwdziałaniu frustracji i wypaleniu zawodowemu
 • radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

Dedykowany działom HR, jak i osobom prywatnym. Konsultanci Human Skills prowadzą na zlecenie Klientów szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych oraz indywidualne konsultacje dotyczące zmiany zatrudnienia. Realizujemy zewnętrzne rekrutacje, zamknięte projekty z zakresu Assessment/Development Center oraz  outplacematu.

Wspieramy naszych Klientów w:

 • zmianach organizacyjnych w aktualnym miejscu pracy
 • efektywnym szukaniu nowej pracy (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej)
 • tworzeniu profilów społecznościowych związanych z życiem zawodowym
 • przygotowaniu do projektów Assessment Center oraz Development Center
 • znalezieniu nowego zatrudnienia po zwolnieniu
 • komunikacji zmian w organizacji

REFERENCJE KLIENTÓW:

poznaj naszych ekspertów i zapisz się:

 1. Pierwsza sesja „O” niezobowiązująca, bezpłatna określająca wspólne możliwości współpracy w procesie coachingowym.
 2. Formuła sesji/czas trwania sesji:
  • Stacjonarne.
  • Online.
  • Czas trwania jednej sesji: do ustalenia 45 – 180 min.
  • Ilość sesji: rekomendowany cykl kilku spotkań.

trener

Kwalifikacje, certyfikaty

Doświadczenie

Specjalizacja/ rodzaje coachingu

Styl prowadzenia sesji

Języki, w których prowadzona jest sesja

Informacje dodatkowe

iwona firmanty

Iwona Firmanty

• Certyfikowany Coach ICC (International Coaching Community).
• Dyplomowany psycholog.
• Dyplomowany socjolog.

• Założycielka i Dyrektor Zarządzający firmy szkoleniowej Human Skills.
• Kilkunastoletni praktyk biznesu.

• Executive coaching.
• Business coaching.
• Job/Work coaching.
• Life coaching.

Coaching w stylu holistyczno pragmatycznym z nastawieniem na koncentracje na zasobach i IPD (indywidualnym planem działania).

Polski.

• Mentor.
• Trener biznesu.
• Asesor w projektach ACDC i rekruter.
• Dyplomowany psycholog.
• Dyplomowany socjolog.
• Certyfikowany konsultant Extended DISC.
• Certyfikowany konsultant Insight Discovery.
• Certyfikowany konsultant Point’s of You.
• Autorka książek.
• Założycielka i dyrektor zarządzająca firmy szkoleniowej Human Skills.
• Założycielka projektu rozwojowego dla kobiet – Sukces Kobiety Biznesu.

Mirosława-Tkaczuk

Mirosława Tkaczuk

• International Coaching Community, ICC.
• Akademia Leona Koźmińskiego – Coaching zespołowy.

• 10 lat pracy na stanowisku Dyrektora Personalnego w spółkach bankowych.
• 15 lat doświadczenia w realizacji procesów feedbackowych i coachingowych dla kluczowych międzynarodowych korporacji.

• Coaching menedżerski.
• Coaching informacji zwrotnej – feedforward.
• Shadow coaching.

• Coachingowy styl oparty na metodzie Panoramy Społecznej oraz oceny 360 skoncentrowany na realizowaniu IPD (indywidualnego planu działania).

Polski.

• Trener umiejętności menedżerskich i komunikacyjnych.
• Asesor w procesach ACDC.
• Certyfikowany konsultant Extended DISC.

Renata Wrona

• International Coach Federation (ICF).

• Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych.
• Od 15 lat Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego.
• Od 13 lat właścicielka firmy szkoleniowej.
• Od 6 lat Certyfikowany Coach ICF.
• Od 1 roku Nauczyciel jogi i relaksacji.
• Od 1 rok nauczyciel Mindfulness.

• Business coaching.
• Coaching marki.
• Work coaching.
• Coaching menedżerski.
• Sesje feedbackowo-coachingowe.
• Life coaching.

• Coachingowy styl łączący pozytywne nastawienie z asertywnością i empatią.
• W swojej pracy stosuje także pracę z obrazem, metodę Points of You oraz grę Podróż Bohatera, Karty Moc Kolorów.

Polski.

• Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego.
• Mentorka.
• Wykładowczynią akademicka.
• Nauczycielka Mindfulness, jogi i relaksacji.

Ewa Strzyżewska

• Certyfikowany Coach Prowokatywny.
• Dyplomowany Psycholog.

Ponad 20 lat pracy w roli Communications Catalyst.

• Coaching komunikacji.
• Coaching zmiany.
• Coaching odważnego przywództwa.

• Coaching w stylu prowokatywnym.

• Polski.
• Angielski.

• Trener umiejętności komunikacyjnych.

Wojciech-Zezula

Wojciech Zezula

• TACK Training International Certificate, London.
• Kalkstein Corporate Training Certificate, Warszawa.
• Insights Discovery Licensed Practitioner.

• 17 lat doświadczenia w coachingu menedżerskim
• 24 lata doświadczenia w roli trenera biznesu
• 16 lat pracy na stanowisku prezesa zarządu firmy doradczej
• 5 lat pracy na stanowisku Project Manager/ Team Leader
• 6 lat pracy na stanowisku dyrektora generalnego firmy szkoleniowej
• 5 lat pracy jako członek rady nadzorczej firmy telemedycznej
• 2 lata pracy jako członek rady nadzorczej firmy informatycznej

• Coaching menedżerski.
• Coaching zarzadzania zespołem rozproszonym.
• Coaching zarządzania projektami.
• Coaching efektywności pracy zespołu.
• Coaching marki osobistej.

• Coaching w stylu metodyczno – projektowym.

• Polski.

• Trener biznesu.
• Certyfikowany konsultant Insight Discovery.
• Mentor.

Katarzyna-Bakowicz

Katarzyna Bąkowicz

• Coaching profesjonalny. Akademia Leona Koźminskiego.

• 8 lat doświadczenia w prowadzeniu coachingu komunikacyjnego.

• Coaching menadżerski.
• Coaching komunikacyjny.

• Coaching w stylu prowokatywnym z wykorzystaniem interdyscyplinarnych technik.

• Polski.
• Angielski.

• Ekspert komunikacji w podejściem naukowym.
• Mentor.

Aneta Dreksler

• Szkoła Coachingu NOVO Profesjonalny coach.
• Program ACTP ICF, przygotowujący do certyfikacji PCC.
• Centrum Coachingu, „Power of coaching”, Program ACSTH ICF, przygotowujący do certyfikacji ACC.

• 6 lat doświadczenia w prowadzeniu procesów coachingowych B2C.
• 10 lat doświadczenia jako Trener umiejętności miękkich głównie dla administracji publicznej.
• 5 lat pracy jako Specjalista ds. marketingu i PR.

• Coaching kariery w oparciu o zasoby.
• Coaching odporności psychicznej.
• Coaching profilaktyki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
• Sesje mentoringowo-coachingowe z wykorzystaniem metodologii Job crafting.
• Coaching menedżerski.
• Coaching zespołowy.

• Coachingowy styl oparty na procesie a nie dyrektywnej komunikacji.
• Praca wielopoziomowa – od ciała, po obraz i dźwięki.

• Polski.

• Trener umiejętności miękkich
• Certyfikowany Trener FRIS®
• Facylitator Job Crafting
• Certyfikowany konsultant systemu diagnostycznego Insightful Profiler (iP121)
• Diagnosta odporności psychicznej MTQ48 PLUS
• Doradczyni zawodowa

Poznaj również: