Usługi Human Resources

Ocena i Rozwój kompetencji

To ludzie tworzą firmę oraz jej potencjał i to oni mają realny wpływ na realizację celów biznesowych. Dlatego tak ważny jest nie tylko dobór zespołu, ale i optymalne zarządzanie talentami jego poszczególnych członków.  Jak zapewnić odpowiednie warunki rozwoju pracowników i kadry zarządzającej, a tym samym całej firmy?  Odpowiedź stanowią zindywidualizowane projekty Human Resources, które mają na celu sprawne oraz skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.  Co można zyskać dzięki usługom HR? Przede wszystkim dobrze zorganizowaną administrację personalną, ale nie tylko. Pomagamy zarządzać talentami i kompetencjami, ale też je badać oraz definiować, by maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność pracy, zaangażowanie oraz lojalność zespołu. Profesjonalne usługi Human Resources stanowią również nieocenione wsparcie podczas procesu rekrutacji – pomożemy w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników i dopasujemy zasoby personalne do strategicznych potrzeb firmy.

⦁ Dofinansowanie będzie realizowane od roku 2014 r. do 2020 r.
⦁ Więcej informacji nt. dofinansowanych przez BUR szkoleniach znajdą Państwo na stronie internetowej: szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania zgodnie z województwem: ⦁ Sprawdź (link).
⦁ Zapraszamy do poznania naszej oferty szkoleń dofinansowanych dostępnych na platformie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych. Przejście do oferty Human Skills w BUR: ⦁ Sprawdź: (link).

JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH?


⦁ Z dofinansowanie mogą skorzystać wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Kluczowa jest weryfikacja regulacji zgodnie z województwem, w którym jest zarejestrowana dana firma chcąca skorzystać z dofinansowania.
⦁ Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych osób samozatrudnionych i pracowników MŚP.
⦁ Wybrane usługi rozwoje muszą być zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i tak jest w przypadku oferty szkoleń firmy Human Skills.
⦁ Wybrane szkolenia muszę być nakierunkowane na  zdobycie lub podniesienie kompetencji pracowników.
⦁ Można się ubiegać o dofinansowanie od 50% do 80%, w zależności od województwa oraz założonych kryteriów, które obowiązują w danym województwie (w tym statusu wnioskodawcy).
⦁ Aby móc się ubiegać o dofinansowanie usługi szkoleniowej należy zwrócić się do operatora dedykowanego dla danego województwa.
⦁ Operatorzy regionalni wybierani są w przetargach na obsługę programu nadzorowanego przez PARP. Operator dokonuje analizy firmy pod katem spełniania wymogów programowych i to przez niego odbywa się przepływ środków finansowych w postaci refundacji poniesionych kosztów usług rozwojowych. Operatorzy nie pobierają opłat za obsługę wniosków oraz wsparcie w opracowywaniu strategii rozwoju w przedsiębiorstwie.
⦁ Poziom dofinansowania usług jest zróżnicowany i zależy od indywidualnych uwarunkowań regionu. Podobnie jest z wymogami, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować sie do programu.

Najbardziej aktualna informacja o warunkach finansowania znajduje sie w serwisie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Assessment i Development Centre

Dedykowany program oceny i przygotowania do rozwoju konkretnego pracownika.

Zarządzanie Talentami

Dedykowany dla Klienta zespół działań obejmujących pomoc w zakresie zarządzania talentami w organizacji oraz budowaniu ścieżek karier z planami sukcesji.

Employer Branding

Budowanie wizerunku pracodawcy – dedykowany program mający na celu strategiczne budowanie wizerunku pracodawcy.

Wspieramy naszych Klientów w projektach Human Resources. Pomagamy badać, definiować, oceniać i rozwijać kompetencje. Tworzymy politykę personalną, realizujemy rekrutacje oraz wspieramy w tworzeniu projektów employer branding.

 

REALIZOWANE PRZEZ NAS USŁUGI:

 

OŚRODEK OCENY I ROZWOJU KOMPETENCJI

 

Assessment Center oraz Development Center, jest jedną z najlepszych i najskuteczniejszych metod oceny kompetencji pracowników.

Badania rozwoju i oceny kompetencji Assessment Center / Development Center stosują organizacje i przedsiębiorstwa, którym  zależy na długotrwałym rozwoju kadry i biznesu.

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Zarządzanie talentami – talent management – to liczne działania koncentrujące się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwoju, docenianiu oraz umacnianiu pozycji osób o wyżej niż przeciętnym poziomie kompetencji i potencjału intelektualnego oraz na efektywnym wykorzystywaniu ich zdolności w celu rozwoju firmy oraz realizacji jej założeń.

Dowiedz się więcej

EMPLOYER BRANDING

Specjalnie dla Państwa przygotujemy zindywidualizowaną, dopasowaną do potrzeb ofertę usług employer branding. Naszym Klientom proponujemy między innymi:

 1. WARSZTATY KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWE DLA ZESPOŁÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY EB
 2. CYKL INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ DORADCZYCH DLA MENEDŻERÓW HR PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO WDROŻENIA STRATEGII EB
 3. TWORZENIE STRATEGII EMPLOYER BRANDING
 4. PLANOWANIE I REALIZACJA KAMPANII EMPLOYER BRANDING
 5. BADANIE MARKI I WIZERUNKU PRACODAWCY

Dowiedz się więcej

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ:

 1. Wsparcie w projektach rekrutacyjnych,
 2. Tworzenie definicji kompetencji i profilu stanowisk,
 3. Weryfikacja CV oraz tworzenie short list’y kandydatów,
 4. Ocenę 360,
 5. Opisy i wartościowanie stanowisk,
 6. Systemy okresowych ocen,
 7. Wspieramy w tworzeniu i wprowadzaniu polityki szkoleniowej.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością poznamy Państwa potrzeby i przygotujemy projekt odpowiadający Państwa celom i założeniom.

biuro@humanskills.pl

nr tel.: (22) 22 42 195

Poznaj również: