Usługi Human Resources

Sprawdź nasze doświadczenie i możliwości 

human resources szkolenia

W czym możemy wesprzec Twoją organizację?

Wspieramy naszych Klientów w projektach Human Resources. Pomagamy badać, definiować, oceniać i rozwijać kompetencje. Tworzymy politykę personalną, realizujemy rekrutacje oraz wspieramy w tworzeniu projektów employer branding.

Dlaczego tak ważne jest aby firmy dbały o rozwój pracowników?

To ludzie tworzą firmę oraz jej potencjał i to oni mają realny wpływ na realizację celów biznesowych.  Dlatego tak ważny jest nie tylko dobór zespołu, ale i optymalne zarządzanie talentami jego poszczególnych członków.  

Jak zapewnić odpowiednie warunki rozwoju pracowników i kadry zarządzającej, a tym samym całej firmy?  

Odpowiedź stanowią zindywidualizowane projekty Human Resources, które mają na celu sprawne oraz skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.  

Co można zyskać dzięki usługom Human Resources? 

Przede wszystkim dobrze zorganizowaną administrację personalną, ale nie tylko. 

Pomagamy zarządzać talentami i kompetencjami, ale też je badać oraz definiować, by maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność pracy, zaangażowanie oraz lojalność zespołu.

Profesjonalne usługi Human Resources stanowią również nieocenione wsparcie podczas procesu rekrutacji – pomożemy w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników i dopasujemy zasoby personalne do strategicznych potrzeb firmy.

Realizowane przez nas usługi Human Resources:

Assessment i Development Centre

Dedykowany program oceny i przygotowania do rozwoju konkretnego pracownika.

Virtual Assessment i Development Centre

Dedykowany program online oceny i przygotowania do rozwoju konkretnego pracownika.

Talent Managment

Liczne działania koncentrujące się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwoju, docenianiu oraz umacnianiu pozycji osób o wyżej niż przeciętnym poziomie kompetencji.

Employer Branding

Budowanie wizerunku pracodawcy – dedykowany program mający na celu strategiczne budowanie wizerunku pracodawcy.

Kształtowanie kultury organizacyjnej

Zwiększenie świadomość, zrozumienia i akceptacji w zakresie kultury organizacji.

Ocena Feedback 360

Ocena 360 stopni jest jednym z najlepszych i najbardziej dostępnych sposobów ewaluacji kompetencji i wspomagania rozwoju pracowników.

Dodatkowe działania z zakresu Human Resources