Usługi Human Resources

Sprawdź nasze doświadczenie i możliwości 

human resources szkolenia

W czym możemy wesprzec Twoją organizację?

Wspieramy naszych Klientów w projektach Human Resources, dostarczając najwyższej jakości usługi HR. Oferujemy szeroki wachlarz usług HR, które obejmują badanie i definiowanie kompetencji, gdzie dokładnie analizujemy obecne kompetencje Twojego zespołu i pomagamy w identyfikacji kluczowych umiejętności potrzebnych do realizacji strategicznych celów biznesowych. 

W zakresie oceny i rozwoju kompetencji oferujemy narzędzia do oceny kompetencji pracowników, takie jak oceny 360 stopni, testy psychometryczne i sesje feedbackowe, a także tworzymy indywidualne plany rozwoju zawodowego, aby wspierać ciągły rozwój talentów w Twojej organizacji.

Pomagamy w tworzeniu i wdrożeniu skutecznej polityki personalnej, która wspiera cele strategiczne firmy, zapewniając wsparcie w zarządzaniu zmianą oraz komunikacji wewnętrznej, aby każdy pracownik czuł się zaangażowany i zmotywowany.

W ramach rekrutacji i selekcji kandydatów przeprowadzamy kompleksowy proces rekrutacji, od określenia profilu stanowiska, poprzez aktywne poszukiwanie kandydatów, aż po finalną selekcję, korzystając z zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych.

Wspieramy również w tworzeniu i realizacji projektów employer branding, które zwiększają atrakcyjność Twojej firmy jako pracodawcy, pomagając w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

 

Realizowane przez nas usługi Human Resources:

Assessment i Development Centre

Dedykowany program oceny i przygotowania do rozwoju konkretnego pracownika.

Virtual Assessment i Development Centre

Dedykowany program online oceny i przygotowania do rozwoju konkretnego pracownika.

Talent Managment

Liczne działania koncentrujące się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwoju, docenianiu oraz umacnianiu pozycji osób o wyżej niż przeciętnym poziomie kompetencji.

Employer Branding

Budowanie wizerunku pracodawcy – dedykowany program mający na celu strategiczne budowanie wizerunku pracodawcy.

Kształtowanie kultury organizacyjnej

Zwiększenie świadomość, zrozumienia i akceptacji w zakresie kultury organizacji.

Ocena Feedback 360

Ocena 360 stopni jest jednym z najlepszych i najbardziej dostępnych sposobów ewaluacji kompetencji i wspomagania rozwoju pracowników.

Dlaczego tak ważne jest aby firmy dbały o rozwój pracowników?

To ludzie tworzą firmę oraz jej potencjał i to oni mają realny wpływ na realizację celów biznesowych.  Dlatego tak ważny jest nie tylko dobór zespołu, ale i optymalne zarządzanie talentami jego poszczególnych członków.  Rozwój pracowników jest jednym z najważniejszych elementów strategii wzrostu każdej nowoczesnej firmy, ponieważ szkolenia i programy rozwojowe pozwalają efektywniej wykonywać swoje codzienne, zawodowe obowiązki. 

Budowanie kultury organizacyjnej opartej na ciągłym rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji pracowników sprzyja innowacyjności, wzmacnia konkurencyjność firmy i przyczynia się do utrzymania talentów wewnątrz organizacji. 

Jak zapewnić odpowiednie warunki rozwoju pracowników i kadry zarządzającej, a tym samym całej firmy?  

Odpowiedź stanowią zindywidualizowane projekty Human Resources, które mają na celu sprawne oraz skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.  

Centralnym elementem skutecznych projektów HR jest identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników i kadry zarządzajacej  na różnych poziomach organizacji. Zindywidualizowane podejście pozwala na obiektywne określenie poziomu kompetencji, monitorowanie potrzeb biznesowych organizacji i  personalizację ścieżek rozwoju. 

Naszym nadrzędnym celem jest bliska współpraca z Twoją organizacją, aby zapewnić doświadczenia rozwojowe w pełni dopasowane do możliwości, specyfiki, potrzeb i preferencji w Twojej firmie. 

Co można zyskać dzięki usługom Human Resources? 

Przede wszystkim dobrze zorganizowaną administrację personalną, ale nie tylko. 

Pomagamy zarządzać talentami i kompetencjami, ale też je badać oraz definiować, by maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność pracy, zaangażowanie oraz lojalność zespołu.

Profesjonalne usługi Human Resources stanowią również nieocenione wsparcie podczas procesu rekrutacji – pomożemy w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników i dopasujemy zasoby personalne do strategicznych potrzeb firmy.

Dodatkowe działania z zakresu Human Resources