Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie dotyczy zjawiska zauważanego w relacjach pracowniczych jakim jest  wroga i nieetyczna komunikacja i zachowania wykluczające, które doprowadzają do szkód osobistych  jak również naruszają społeczne i finansowe dobra wspólnoty.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Szkolenie dotyczy zjawiska zauważanego w relacjach pracowniczych jakim jest  wroga i nieetyczna komunikacja i zachowania wykluczające, które doprowadzają do szkód osobistych  jak również naruszają społeczne i finansowe dobra wspólnoty.