szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Asertywność w pracy to niezwykle ważna i przydatna umiejętność. Bez niej ciężko poradzić sobie również w życiu prywatnym. Niestety, często miewamy na tym polu problemy. Mamy trudności z asertywnością i popadamy z jednej skrajności w drugą – jesteśmy albo zbyt ulegli, albo zbyt zaborczy. Przygotowany przez nas kurs precyzyjnie wyjaśnia: co to jest asertywność w pracy, jaki powinien być asertywny pracownik i jak w praktyce osiągnąć złoty środek i żyć w zgodzie z własnymi poglądami. Dzięki naszemu treningowi dowiesz się w szczegółach, nie tylko, na czym polega asertywność w pracy, ale też jak postępować, by nie dać się wykorzystywać innym, umiejętnie formułować swoje sądy i potrzeby oraz jak dbać o swoją asertywność bez postawy roszczeniowej.

Postawa asertywna w miejscu pracy przynosi szereg korzyści, zarówno pewnemu siebie i swoich racji pracownikowi, jak i całej organizacji. Zaprojektowane przez nas szkolenie „Asertywność i pewność siebie w pracy” jest idealną okazją do wzmocnienia pewności siebie pracowników oraz uświadomienia im korzyści z postępowania w zgodzie z sobą i nieulegania presji otoczenia. W toku przygotowanego przez naszych ekspertów warsztatu Kursanci dowiedzą się, jak być pewnym siebie w pracy, skutecznie opierać się manipulacji i dążyć do realizacji strategicznych celów organizacji bez uszczerbku dla swojej wolności i niezależności. To synergia, która opłaca się organizacji i buduje lojalność pracownika wobec firmy. Szkolenie „Asertywność w pracy” polecamy wszystkim, niezależnie od rodzaju piastowanego stanowiska, doświadczenia czy branży – asertywność jest niezbędna w każdym środowisku i przy realizacji większości podejmowanych przez nas zadań.

Szkolenie zamknięte „Asertywność i pewność siebie w pracy” to wyspecjalizowany kurs dostępny w dwóch wariantach – jako klasyczny stacjonarny warsztat lub nowoczesne szkolenie online dla ceniących czas i wygodę. Ponieważ prezentowany warsztat charakteryzuje wysoka indywidualizacja, każdy jego Uczestnik może mieć pewność, że nie tylko dowie się z kursu, jak budować pewność siebie w pracy i co daje asertywność w pracy, ale też sprawdzi nabyte w czasie zajęć umiejętności w działaniu, w czasie ćwiczeń, które nawiązują do jego doświadczeń i uwzględniają specyfikę jego pracy. Asertywność w biznesie, asertywność w pracy zawodowej czy życiu prywatnym objawia się na różne sposoby i trzeba profesjonalnego treningu, by prawidłowo zrozumieć tajniki asertywnej postawy i dostosować swoje zachowanie do konkretnych okoliczności. Pewność siebie w biznesie to również fundament pod budowę korzystnych relacji biznesowych i nieodzowny składnik sukcesu. Asertywność w życiu zawodowym i prywatnym to także umiejętność bycia sobą, działanie w zgodzie z samym sobą, umiejętność wyrażania swoich potrzeb, emocji i własnego zdania. To uczciwość wobec samego siebie, jak i wobec otoczenia. To nieuleganie presji. To wolność.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym kursie oraz zapisów i kontaktu w celu wyceny szkolenia. Kurs „Asertywność i pewność siebie w pracy”, jego zawartość merytoryczną oraz agendę dostosujemy do Twoich potrzeb!

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność w pracy to niezwykle ważna i przydatna umiejętność. Bez niej ciężko poradzić sobie również w życiu prywatnym. Niestety, często miewamy na tym polu problemy. Mamy trudności z asertywnością i popadamy z jednej skrajności w drugą – jesteśmy albo zbyt ulegli, albo zbyt zaborczy. Przygotowany przez nas kurs precyzyjnie wyjaśnia: co to jest asertywność w pracy, jaki powinien być asertywny pracownik i jak w praktyce osiągnąć złoty środek i żyć w zgodzie z własnymi poglądami. Dzięki naszemu treningowi dowiesz się w szczegółach, nie tylko, na czym polega asertywność w pracy, ale też jak postępować, by nie dać się wykorzystywać innym, umiejętnie formułować swoje sądy i potrzeby oraz jak dbać o swoją asertywność bez postawy roszczeniowej.

Postawa asertywna w miejscu pracy przynosi szereg korzyści, zarówno pewnemu siebie i swoich racji pracownikowi, jak i całej organizacji. Zaprojektowane przez nas szkolenie „Asertywność i pewność siebie w pracy” jest idealną okazją do wzmocnienia pewności siebie pracowników oraz uświadomienia im korzyści z postępowania w zgodzie z sobą i nieulegania presji otoczenia. W toku przygotowanego przez naszych ekspertów warsztatu Kursanci dowiedzą się, jak być pewnym siebie w pracy, skutecznie opierać się manipulacji i dążyć do realizacji strategicznych celów organizacji bez uszczerbku dla swojej wolności i niezależności. To synergia, która opłaca się organizacji i buduje lojalność pracownika wobec firmy. Szkolenie „Asertywność w pracy” polecamy wszystkim, niezależnie od rodzaju piastowanego stanowiska, doświadczenia czy branży – asertywność jest niezbędna w każdym środowisku i przy realizacji większości podejmowanych przez nas zadań.

Szkolenie zamknięte „Asertywność i pewność siebie w pracy” to wyspecjalizowany kurs dostępny w dwóch wariantach – jako klasyczny stacjonarny warsztat lub nowoczesne szkolenie online dla ceniących czas i wygodę. Ponieważ prezentowany warsztat charakteryzuje wysoka indywidualizacja, każdy jego Uczestnik może mieć pewność, że nie tylko dowie się z kursu, jak budować pewność siebie w pracy i co daje asertywność w pracy, ale też sprawdzi nabyte w czasie zajęć umiejętności w działaniu, w czasie ćwiczeń, które nawiązują do jego doświadczeń i uwzględniają specyfikę jego pracy. Asertywność w biznesie, asertywność w pracy zawodowej czy życiu prywatnym objawia się na różne sposoby i trzeba profesjonalnego treningu, by prawidłowo zrozumieć tajniki asertywnej postawy i dostosować swoje zachowanie do konkretnych okoliczności. Pewność siebie w biznesie to również fundament pod budowę korzystnych relacji biznesowych i nieodzowny składnik sukcesu. Asertywność w życiu zawodowym i prywatnym to także umiejętność bycia sobą, działanie w zgodzie z samym sobą, umiejętność wyrażania swoich potrzeb, emocji i własnego zdania. To uczciwość wobec samego siebie, jak i wobec otoczenia. To nieuleganie presji. To wolność.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym kursie oraz zapisów i kontaktu w celu wyceny szkolenia. Kurs „Asertywność i pewność siebie w pracy”, jego zawartość merytoryczną oraz agendę dostosujemy do Twoich potrzeb!

Cele i Korzyści

Kursy zamknięte poświęcone asertywności oraz budowaniu pewności siebie są skoncentrowane na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji, dzięki którym Uczestnicy szkolenia będą mogli lepiej wykorzystać swoje atuty w pracy i bez obawy o porażkę podejmować nowe wyzwania. Przygotowane przez nas szkolenia z tej tematyki uczą Kursantów, jak radzić sobie w asertywny sposób z manipulacją, atakami ze strony otoczenia czy dyplomatycznie odmawiać, bez uszczerbku dla relacji z innymi. Nasze zamknięte kursy „Asertywność i pewność siebie w pracy” to w pełni zindywidualizowane programy szkoleniowe, które skupiają się na aspektach przydatnych danej grupie szkoleniowej, a ich program uwzględnia realne potrzeby Kursantów i zatrudniających ich organizacji. Zamknięte szkolenia z asertywności na bieżąco monitorujemy pod kątem aktualności treści oraz skuteczności zastosowanych metod i technik szkoleniowych, dzięki czemu nasi Klienci mogą mieć pewność, że trening będzie opierał się na prezentacji zweryfikowanej wiedzy, będzie efektywny i wartościowy. Warsztat „Asertywność i pewność siebie w pracy” organizujemy w dwóch najbardziej popularnych wariantach – jako klasyczny i chętnie wybierany kurs stacjonarny nastawiony na bezpośrednią interakcję i wymianę doświadczeń oraz nowoczesne i przyjazne pod względem organizacyjnym szkolenie online. Kursanci zapisani na prezentowany kurs są objęci programem specjalnej opieki poszkoleniowej, która umożliwia im korzystanie z darmowych e-konsultacji z ekspertem prowadzącym warsztat przez miesiąc po ukończeniu zajęć. Kursy zamknięte wyceniamy indywidualnie i zawsze staramy się zaproponować Państwu najkorzystniejsze warunki współpracy. Z przyjemnością informujemy również, że na nasze szkolenia możecie Państwo pozyskać również dofinansowanie ze środków KFS lub BUR. Wybór szkoleń z naszej oferty jest ponadto gwarancją wyboru najwyżej jakości – jesteśmy liderem na rynku usług szkoleniowych, zostaliśmy już wielokrotnie wyróżnieni za standard naszych kursów, a wysoki poziom naszych szkoleń potwierdzają posiadane przez nas certyfikaty.

Jakie korzyści oferuje szkolenie zamknięte „Asertywność i pewność siebie w pracy”?

Szkolenie z asertywności wyposaża Kursantów z usystematyzowaną i sprawdzoną wiedzę na temat technik asertywnego prezentowania poglądów i formułowania dyplomatycznej odmowy. W czasie szkolenia pokazujemy, jak radzić sobie z manipulacją, wrogością otoczenia oraz bronić własnych granic. Kurs „Asertywność i pewność siebie w pracy” pozwala Uczestnikom warsztatu poznać mechanizmy świadomego budowania relacji z otoczeniem oraz zarządzania nimi z wiernością wobec własnych przekonań i w poszanowaniu dla poglądów innych. Kurs pomaga lepiej zrozumieć siebie i odnaleźć w sobie mocne strony oraz zyskać wiarę we własne możliwości. Warsztat wypełniają liczne ćwiczenia praktyczne i analizy oparte na realnych doświadczeniach Kursantów, a omawiane przykłady dopasowane są do specyfiki ich pracy, dzięki czemu podczas treningu Uczestnicy zajęć mogą uczyć się rozwiązywać konkretne problemy, z jakimi mierzą się w swojej pracy.

Kurs „Asertywność i pewność siebie w pracy” wyposaża Kursantów w rzetelną wiedzę o:

 • sposobach podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz ewentualnych obszarów do rozwoju w kontekście efektywności osobistej i asertywności;
 • technikach asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów;
 • zasadach radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia;
 • zasadach asertywnego radzenia sobie z manipulacją;
 • korzyściach posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi osobami.

Zamknięte szkolenie z asertywności rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • skutecznego wyrażania swojego zdania, oczekiwań i poleceń oraz asertywnej obrony swoich granic;
 • świadomego kształtowania relacji zawodowych i prywatnych;
 • świadomego budowania swojej siły, stanowczości i pewności siebie;
 • dyplomatycznej odmowy, która nie urazi innych.

Kurs „Asertywność i pewność siebie w pracy” doskonali kluczowe kompetencje związane z:

 • asertywnością i pewnością siebie;
 • komunikacją ustną i pisemną;
 • kształtowaniem relacji międzyludzkich w życiu zawodowym i prywatnym.

Zamknięte szkolenie z asertywności i metod budowania pewności siebie jest jednym z najbardziej przydatnych kursów z obszaru komunikacji i budowania relacji w życiu zawodowym – warsztat pokazuje jak w praktyce bronić swoich racji oraz kształtować relacje z otoczeniem bez ulegania jego wpływom, naciskom i manipulacjom. Szkolenie „Asertywność i pewność siebie w pracy” jest również doskonałą okazją do lepszego zrozumienia własnych możliwości i zidentyfikowania mocnych stron, których umiejętne wykorzystanie może być pomocne w kształtowaniu pewności siebie, asertywności i odporności psychicznej.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ASERTYWNOŚĆ I PEWNOŚĆ SIEBIE W PRACY – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kurs zamknięty „Asertywność i pewność siebie w pracy” może zostać przez naszych trenerów poprowadzony na terenie centrum szkoleniowego Human Skills w śródmieściu Warszawy lub na życzenie Klienta w innej lokalizacji. Uczestnikom kursu przybyłym na stacjonarne szkolenie z asertywności do naszej siedziby zapewniamy idealne warunki do nauki, przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony naszej kadry na każdym etapie treningu. Kursanci goszczący w naszych progach w związku z udziałem w prezentowanym warsztacie zamkniętym mogą również liczyć na poczęstunek w czasie porannej przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy lunch, który zaserwowany zostanie w okolicach południa w jednej z lokalnych restauracji. Stacjonarne szkolenie „Asertywność i pewność siebie w pracy” to jednodniowy warsztat praktyczny obejmujący minimum 7 godzin zegarowych treningu. Ponieważ program szkoleń zamkniętych każdorazowo jest dostosowywany do potrzeb szkoleniowych Klienta oraz specyfiki pracy danej grupy Kursantów, widoczny poniżej plan zajęć może ostatecznie zyskać nieco odmienny kształt i zostać wzbogacony o alternatywne treści, zagadnienia i ćwiczenia. Stacjonarny kurs z asertywności składa się z 3 bloków tematycznych, a część podsumowująca szkolenie służy jego ewaluacji, usystematyzowaniu wiedzy oraz przygotowaniu planu na przyszłość w zakresie dalszego rozwoju Kursantów. Uczestnicy stacjonarnego warsztatu „Asertywność i pewność siebie w pracy” zostaną przez nas objęci darmową opieką poszkoleniową przez 30 dni od chwili zakończenia kursu. Wszyscy Kursanci otrzymają od nas także pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych – starannie opracowane kompendium wiedzy na temat asertywności, pewności siebie oraz technik wspomagających świadomą i asertywną komunikację.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Asertywność i pewność siebie w pracy”

Stacjonarny kurs „Asertywność i pewność siebie w pracy” odbywa się według planu widocznego poniżej bądź jego zoptymalizowanej wersji uwzględniającej potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów. Stacjonarne szkolenie poświęcone treningowi asertywności rozpoczynamy standardowo w godzinach porannych, a kończymy w okolicy godziny 17:00 – szczegółowa agenda kursu jest każdorazowo uzgadniana z Klientem zamawiającym dany kurs zamknięty. Część wstępna szkolenia poświęcona jest omówieniu potrzeb Uczestników zajęć oraz celów kursu. Zamknięty warsztat z asertywności i pewności siebie to intensywny kurs praktyczny, który zdominowany jest przez aktywizujące techniki i metody nauczania poprzez działanie oraz różnorodne zadania i ćwiczenia. W czasie szkolenia korzystamy z nowatorskich i atrakcyjnych dla Kursantów form nauczania, a także działamy w zgodzie z cyklem Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. Kurs kończy się wnikliwą ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. W ramach bezpłatnej opieki poszkoleniowej Kursanci mogą skonsultować online swoje pytania i problemy z ekspertem prowadzącym kurs aż przez kolejnych 30 dni od momentu ukończenia warsztatu.

Asertywność w pracy

Asertywność jest podstawą wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich – z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami, partnerami biznesowymi, jak i życiowymi czy też z przyjaciółmi. My zajmiemy się asertywnością w pracy i biznesie – o tym będzie nasze szkolenie. Możemy je zrealizować w mniejszych grupach bądź też w formie coachingu.

Program, formę szkolenia „Asertywność i pewność siebie w pracy” oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wprowadzenie do zajęć: rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, omówienie celów warsztatu, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Czym jest asertywność?

 • Czym jest asertywność?
 • Skutki braku asertywności oraz korzyści z bycia asertywnym na co dzień.
 • Agresja, uległość, asertywność – mechanizmy zachowań.
 • Jakie są warunki asertywności? Siły hamujące i wspierające asertywność.
 • Poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym, w pracy i w biznesie.

Moduł II. Jak odmawiać i jak mówić o tym, czego potrzebujemy?

 • Analiza transakcyjna Berne’a.
 • Role: wybawca/prześladowca/ofiara. Jak wyjść z danej roli?
 • Asertywność w komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
 • Jak budować asertywne komunikaty?
 • Jak skutecznie używać technik asertywności?

Moduł III. Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami?

 • Asertywne zachowanie w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami.
 • Jak asertywnie prosić, egzekwować i odmawiać?
 • Jak komunikować się z trudnymi rozmówcami w sposób asertywny?
 • Jak w asertywny sposób udzielać i przyjmować negatywne informacje zwrotne?
 • Jak asertywnie wymieniać poglądy?
 • Jak reagować na manipulacje ze strony otoczenia?
 • Jak reagować na postawę roszczeniową, lekceważenie, poniżanie, niestosowne żarty?
 • Jak asertywnie wyznaczać innym granice?

Podsumowanie kursu: powtórzenie najważniejszych wiadomości, sesja pytań do eksperta, podsumowanie i ewaluacja kursu oraz sporządzenie osobistej check-listy.

Czas trwania kursu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ASERTYWNOŚĆ I PEWNOŚĆ SIEBIE W PRACY – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online z obszaru asertywności i pewności siebie to intensywny teoretyczno-praktyczny kurs, który odbywa się w czasie rzeczywistym w wirtualnej przestrzeni na platformach internetowych typu Clickmeeting i Zoom. Zdalny tryb szkolenia jest szczególnie wygodną i atrakcyjną formą treningu – sprzyja oszczędności czasu i środków, a także pozostawia Kursantom dużą swobodę w kontekście wyboru okoliczności szkolenia oraz jego miejsca. Aby wziąć udział w warsztacie online, nie trzeba też dysponować specjalnym sprzętem ani wygórowanymi umiejętnościami technicznymi. Podczas kursu wykorzystywać będziemy jedynie urządzenia umożliwiające nawiązanie połączenia video (może to być telefon lub tablet) oraz dostępu do internetu. Kurs zamknięty „Asertywność i pewność siebie w pracy” dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów i oczekiwań Klientów pod kątem zawartości merytorycznej i metodycznej. Indywidualnie ustalana jest również agenda warsztatu. Program szkolenia z asertywności zakłada naukę przez 7 godzin zegarowych w ciągu jednodniowej sesji szkoleniowej. Kurs tworzą 3 główne bloki tematyczne, a jego dopełnieniem jest podsumowanie wiedzy oraz ewaluacja kursu. Uczestnicy warsztatu otrzymają od nas bezpłatny komplet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych zawierających ABC wiedzy na temat asertywności, a także zostaną objęci specjalną opieką poszkoleniową prowadzoną w formie e-konsultacji. Konsultacje będą dostępne dla Kursantów przez okres 30 dni od chwili zakończenia warsztatu online.

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Asertywność i pewność siebie w pracy”

Zdalny kurs z powyższej tematyki prowadzimy w zgodzie z widocznym poniżej harmonogramem bądź programem ukształtowanym w toku indywidualnych ustaleń z Klientem zamawiającym warsztat z asertywności. Szkolenia zamknięte „Asertywność i pewność siebie w pracy” to jednodniowe intensywne kursy trwające minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Kurs online rozpoczyna się sekcją poświęconą diagnozie potrzeb szkoleniowych Kursantów oraz omówieniu celów realizowanego szkolenia. Ponieważ zamknięte szkolenie „Asertywność i pewność siebie w pracy” ma charakter warsztatów praktycznych, w czasie zajęć dominującą rolę odgrywają aktywizujące metody i techniki nauczania, zadania praktyczne skoncentrowane na nauce poprzez działanie oraz różnorodne ćwiczenia zaprojektowane specjalnie na potrzeby kursu. Szkolenie korzysta z nowatorskich i atrakcyjnych form nauczania, a także bazuje na zdobyczach modelu Activity Based Learning oraz wytycznych cyklu Kolba. W programie kursu staramy się każdorazowo ulokować treści, analizy przypadków i przykłady dopasowane do charakteru pracy Uczestników zajęć oraz zadania, które pozwolą im lepiej przygotować się do realizacji obowiązków na danym stanowisku pracy. Warsztat zamknięty „Asertywność i pewność siebie w pracy” na życzenie Klienta możemy wzbogacić o pakiet rekomendacji dotyczących przyszłych kroków szkoleniowych dla Uczestników kursu. Szkolenia zamknięte każdorazowo podlegają ponadto wnikliwej ewaluacji.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Asertywność jest podstawą wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich – z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami, partnerami biznesowymi, jak i życiowymi czy też z przyjaciółmi. My zajmiemy się asertywnością w pracy i biznesie – o tym będzie nasze szkolenie. Możemy je zrealizować w mniejszych grupach bądź też w formie coachingu.

Asertywność w pracy

Rozpoczęcie warsztatu: sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów z omówieniem celów szkolenia.

Moduł I. Czym jest asertywność?

 • Czym jest asertywność?
 • Korzyści z bycia asertywnym na co dzień oraz skutki braku asertywności.
 • Uległość, asertywność, agresja – mechanizmy zachowań.
 • Jakie są warunki asertywności? Siły wspierające asertywność i ją hamujące.
 • Świadomość swoich umiejętności z zakresu asertywności oraz poczucie własnej wartości w pracy, w biznesie i w życiu codziennym.

Moduł II. Jak mówić o tym, czego potrzebujemy i jak odmawiać?

 • Analiza transakcyjna Berne’a.
 • Role: prześladowca/wybawca/ofiara. W jaki sposób wyjść z przypisanej roli?
 • Asertywność w komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
 • W jaki sposób formułować asertywne komunikaty?
 • Jak efektywnie używać technik asertywności?

Moduł III. Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami?

 • Asertywne zachowanie w kontaktach z klientem, z przełożonym i współpracownikami.
 • Jak asertywnie prosić, odmawiać i egzekwować?
 • Jak w sposób asertywny komunikować się z trudnymi rozmówcami?
 • Jak w asertywny sposób udzielać i przyjmować negatywne informacje zwrotne?
 • Jak asertywnie wymieniać poglądy?
 • W jaki sposób reagować na manipulacje ze strony osób z otoczenia?
 • Jak reagować na lekceważenie, poniżanie, niestosowne żarty, postawę roszczeniową?
 • Jak asertywnie wyznaczać innym granice?

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie kluczowych zagadnień, podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy, sesja pytań do eksperta, sporządzenie osobistej check-listy, ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

szkolenie dla kobiet silna w życiu zawodowym

Kobieca asertywność, czyli dlaczego to co działa u mężczyzn, nie zadziała w komunikacji kobiety? Szkolenie zamknięte na zamówienie

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Pani Małgorzata Karczewska oraz firma Human Skills w profesjonalny sposób przeprowadzili szkolenie z zakresu Budowania pewności siebie na terenie Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajęcia, w których uczestniczyli studenci UKSW odbyły się 21.03.2013r.
Trener prowadzący Małgorzata Karczewska w ocenie uczestników szkolenia nie tylko wykazała się otwartością na potrzeby studentów, ale również w profesjonalny sposób przeprowadziła całość szkolenia. Zorganizowane warsztaty wypełnione były praktycznymi ćwiczeniami, które dały uczestnikom możliwość przetestowania nowo poznanych narzędzi. Nie tylko zakres merytoryczny był dopasowany do naszych wymagań, ale i sposób prezentacji, który był bogaty w przykłądy z życia. Dzięki nim zrozumienie prezentowanych technik oraz wcielenie ich w życie stało się o wiele łatwiejsze.

Paweł Głuchowski, Przewodniczący

NZS UKSW

„Świetnie omówione techniki asertywne. Teoria poparta przykładami z życia codziennego. Bardzo przydatne szkolenie dla każdego. Odkryłam, że asertywność jest potrzebna i nie jest przejawem arogancji. Cenne było dla mnie poznanie technik radzenie sobie asertywnie z atakami klientów. Trening rewelacyjnie przygotowany pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym. Ważne techniki odmowy asertywności. Technika FUKO, odmowy, parafrazy. Ciekawa asertywna mowa ciała. Metody stosowane w asertywności. Praktyczne wskazówki do wykorzystania. Merytoryczny i miły trener. Dobra lokalizacja szkolenia – centrum Warszawy. Istota asertywności – moje mocje strony/ja jestem ok – Ty jesteś ok. Budowanie asertywnej odmowy – techniki oraz ćwiczenia. Bardzo mi się podobało szkolenie.”

„Ciekawe sposoby reakcji na krytykę oraz schematy asertywnej odpowiedzi gotowe do zastosowania. Indywidualne podejście trenera oraz rzeczowe rady do konkretnych sytuacji.” 

„Ciekawe sposoby komunikacji z trudnym rozmówcą oraz techniki wzmocnienia asertywności. Mocno dopracowane szkolenie.” 

„Bardzo przyjemnie słucha się Pani Prowadzącej, miły ciepły głos i interesujący sposób prowadzenia zajęć”

„Było bardzo ciekawe. Nawet spokojny sposób mówienia Prowadzącej nie powodował senności a wręcz przeciwnie – chciało się słuchać i uważać”

„Prowadząca bardzo ciekawie mówiła. Ma duże zdolności do utrzymywania uwagi słuchaczy.”

„Przygotowanie trenera: pełen profesjonalizm. Materiały szkoleniowe: wysoka jakość.”

„Jestem bardzo zadowolona ze swojego szkolenia. Trener przygotowany perfekcyjnie – PRAKTYK.”

„Przygotowanie trenera: Spokojny, wyważony, kompetentny z ogromną wiedzą. Metoda prowadzenia szkolenia: Świetne flipcharty, zaangażowanie grupy w zadania. Materiały szkoleniowe: Przejrzyste, dokładne, kompletne, spójne.”

„Przydatne treści szkolenia: Technika FUO – pomaga w codziennej pracy na stanowisku menadżera sprzedaży. Pozwala mówić o swoich potrzebach w czytelny/jasny sposób.; Stawianie granic, samoświadomość, w co grają ludzie.”

„Przydatne treści szkolenia: Zasada FUO, techniki asertywności, zależało mi aby zdobyć jakąś przyjazną wiedzę, Techniki oraz przykłady.”

„Bardzo dużo wiedzy przekazane w bardzo przystępny sposób.”

„Wszystkie treści były ciekawe, najbardziej zajęcia praktyczne – można było na swoich przykładach przeanalizować problem związany ze swoją osobą. Nie można mieć wyrzutów sumienia z powodu odmowy. Mam prawo odmówić tak samo, jak ktoś ma prawo odmówić mi.”

„Przydatne treści szkolenia: Ćwiczenia, które robiliśmy po części teoretycznej – bardzo dobrze wyjaśniały temat i obrazowały , na co zwracać uwagę dobierając słowa i rodzaj komunikatu. Przede wszystkim – jaki jest cel 🙂 Informacja zwrotna, analiza interesariuszy.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu asertywności w biznesie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: SAS Institute Polska, SKF Polska S.A. Oddział w Warszawie, Sollers Consulting Sp. z o.o. Polska Organizacja Turystyczna, Lux Med Sp. z o.o., Sellpoint Sp. z o.o., Grupa Pracuj Sp. z o.o., Den Hartogh Polska Sp. z o.o., Robert Bosch Sp. z.o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z.o.o., Lionbridge Poland Sp. z.o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Grupa Pracuj S.A., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, GTV Poland Sp. z.o.o. Sp. k., Iron Mountain Polska Sp. z.o.o., Brixx Sp. z.o.o., Nikon Polska Sp. z.o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., GEBERIT OZORKÓW Sp. o.o., Windhunter Serwis Sp. z o.o., Bank BGŻ BPN Paribas S.A., Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o., C&C PARTNERS Sp. z o.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., CFE POLSKA Sp. z o.o., Aereco Wentylacja Sp. z o.o., Press Glass S.A., Orsted Polska Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., Vestas Poland Sp. z o.o., SANRO Sp. z o.o., Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Alphabet Polska Fleet Management Sp.z o.o., TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE „CARDIF POLSKA” S.A., Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Red Sky Sp. z o.o., MINISTERSTWO FINANSÓW, Karton Polska Sp. z o.o., Dysten Sp.z o.o, Pepco Poland Sp. z o.o., Justyna Swedura, Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., Spedimex, BFF Banking Group, Polsat Media Sp. z o.o., Efficient Insurance Solutions Sp. z o.o., Husqvarna Group.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas