Praktyk sprzedaży dla specjalistów

Praktyk sprzedaży dla specjalistów – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Szkolenie handlowców „Praktyk sprzedaży dla specjalistów” to nowoczesny program szkoleniowy opracowany z myślą o doskonaleniu umiejętności niezbędnych sprzedawcom w dzisiejszych realiach biznesowych. To kurs dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych, którzy oferują produkty specjalistyczne i myślą o wzbogaceniu swojego warsztatu o nowe sprawdzone instrumenty pracy z klientem, dzięki którym wzrośnie ich efektywności. Szkolenia sprzedażowe kierowane do handlowców oferujących produkty lub usługi złożone i wymagające specjalistycznej wiedzy koncentrują się na kształceniu umiejętności efektywnego komunikowania się z klientem (laikiem) w kontekście specjalistycznym, umiejętnego argumentowania i prezentowania produktu klientowi, który nie jest ekspertem w danej dziedzinie, skutecznego argumentowania i zbijania obiekcji. Szkolenia dla handlowców „Praktyk sprzedaży dla specjalistów” pokazują m.in., jak wykorzystać argumenty logiczne, emocjonalne i kontrastujące, aby przekonać klienta do zakupu, wykorzystać obiekcje klienta w procesie decyzyjnym czy stosować metody utrzymania kontaktów z klientami po przesłaniu oferty, aby skłonić ich do podjęcia decyzji zakupowej.

W 100% spersonalizowane szkolenie dla handlowców

Prezentowane szkolenie ze sprzedaży to nastawiony na rozwój praktycznych umiejętności kurs dla przedstawicieli handlowych i handlowców, w czasie którego poprzez specjalnie dobrane zadania i ćwiczenia Kursanci mogą w działaniu poznać różnorodne techniki sprzedaży związane z prezentacją oferty, negocjacjami, finalizacją sprzedaży i budowaniem relacji z klientami. Zamknięte szkolenia handlowe „Praktyk sprzedaży dla specjalistów” są każdorazowo poprzedzane diagnozą potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu program warsztatu jest precyzyjnie dostosowywany do specyfiki pracy Kursantów, a trening obejmuje umiejętności najbardziej im potrzebne do osiągania zamierzonych celów w obszarze sprzedaży.

Jak skuteczniej sprzedawać i zdobyć certyfikat szkolenia ze sprzedaży?

Kurs dla handlowców „Praktyk sprzedaży dla specjalistów” realizujemy zarówno jako znany i lubiany za bezpośrednią interakcję warsztat stacjonarny, jak i wygodne i sprzyjające oszczędności czasu szkolenie online. Agendę kursu, miejsce jego realizacji oraz pozostałe detale organizacyjne uzgadniamy z Klientem, aby trening zatrudnionych w firmie handlowców nie kolidował z bieżącą jej działalnością.

Serdecznie zapraszamy do zapisu na oferowane przez nas zamknięte szkolenia dla handlowców!

Praktyk sprzedaży dla specjalistów – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Praktyk sprzedaży dla specjalistów

Szkolenie handlowców „Praktyk sprzedaży dla specjalistów” to nowoczesny program szkoleniowy opracowany z myślą o doskonaleniu umiejętności niezbędnych sprzedawcom w dzisiejszych realiach biznesowych. To kurs dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych, którzy oferują produkty specjalistyczne i myślą o wzbogaceniu swojego warsztatu o nowe sprawdzone instrumenty pracy z klientem, dzięki którym wzrośnie ich efektywności. Szkolenia sprzedażowe kierowane do handlowców oferujących produkty lub usługi złożone i wymagające specjalistycznej wiedzy koncentrują się na kształceniu umiejętności efektywnego komunikowania się z klientem (laikiem) w kontekście specjalistycznym, umiejętnego argumentowania i prezentowania produktu klientowi, który nie jest ekspertem w danej dziedzinie, skutecznego argumentowania i zbijania obiekcji. Szkolenia dla handlowców „Praktyk sprzedaży dla specjalistów” pokazują m.in., jak wykorzystać argumenty logiczne, emocjonalne i kontrastujące, aby przekonać klienta do zakupu, wykorzystać obiekcje klienta w procesie decyzyjnym czy stosować metody utrzymania kontaktów z klientami po przesłaniu oferty, aby skłonić ich do podjęcia decyzji zakupowej.

W 100% spersonalizowane szkolenie dla handlowców

Prezentowane szkolenie ze sprzedaży to nastawiony na rozwój praktycznych umiejętności kurs dla przedstawicieli handlowych i handlowców, w czasie którego poprzez specjalnie dobrane zadania i ćwiczenia Kursanci mogą w działaniu poznać różnorodne techniki sprzedaży związane z prezentacją oferty, negocjacjami, finalizacją sprzedaży i budowaniem relacji z klientami. Zamknięte szkolenia handlowe „Praktyk sprzedaży dla specjalistów” są każdorazowo poprzedzane diagnozą potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu program warsztatu jest precyzyjnie dostosowywany do specyfiki pracy Kursantów, a trening obejmuje umiejętności najbardziej im potrzebne do osiągania zamierzonych celów w obszarze sprzedaży.

Jak skuteczniej sprzedawać i zdobyć certyfikat szkolenia ze sprzedaży?

Kurs dla handlowców „Praktyk sprzedaży dla specjalistów” realizujemy zarówno jako znany i lubiany za bezpośrednią interakcję warsztat stacjonarny, jak i wygodne i sprzyjające oszczędności czasu szkolenie online. Agendę kursu, miejsce jego realizacji oraz pozostałe detale organizacyjne uzgadniamy z Klientem, aby trening zatrudnionych w firmie handlowców nie kolidował z bieżącą jej działalnością.

Serdecznie zapraszamy do zapisu na oferowane przez nas zamknięte szkolenia dla handlowców!

Cele i Korzyści

CELE

 • Podniesienie umiejętności efektywnego sprzedawania produktów i usług specjalistycznych. Specjaliści często sprzedają produkty lub usługi, które są złożone i wymagają specjalistycznej wiedzy. Dlatego ważne jest, aby potrafili skutecznie komunikować tę wiedzę klientom, często nie będącym ekspertami.
 • Wzrost sprzedaży produktów i usług specjalistycznych. Wzrost sprzedaży jest oczywiście ważnym celem każdego szkolenia sprzedażowego. W przypadku specjalistów, wzrost sprzedaży może oznaczać zwiększenie udziału w rynku, zdobycie nowych klientów lub zwiększenie zysków.
 • Zamiana zachowań na bardziej pożądane. Szkolenie powinno pomóc specjalistom w zmianie ich zachowań w zakresie sprzedaży. Powinni oni nauczyć się, jak być bardziej profesjonalni, przekonujący i skuteczni.
 • Rozwój umiejętności sprzedażowych dla specjalistów. Głównym celem szkolenia jest podniesienie umiejętności efektywnego sprzedawania, z naciskiem na specjalistyczne obszary, gdy odbiorcą nie jest specjalista lub ekspert w danej dziedzinie, ale laik. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności wykorzystania telefonu, maila i kontaktu osobistego w kontekście sprzedażowym w połączeniu z ich specjalistyczną wiedzą, co przyczyni się do bezpośredniego wzrostu efektywności zarówno indywidualnej, jak i biznesowej.
 • Wsparcie wzrostu sprzedaży w kontekście branżowego Know-how. Konkretne cele obejmują mierzalny wzrost wskaźników biznesowych, wynikający z zastosowania nowoczesnych technik sprzedażowych w obszarach specjalistycznych. Szkolenie „Praktyk Sprzedaży” skoncentruje się na rozwinięciu umiejętności komunikacyjnych i dostosowania oferty do oczekiwań klienta (laika) w kontekście oferty specjalistycznej, co przyczyni się do zwiększenia sprzedaży i rentowności działań.
 • Efektywne komunikowanie się z klientem (laikiem) w kontekście specjalistycznym. Uczestnicy zdobędą umiejętności umożliwiające swobodną i komfortową rozmowę z klientem, zwracając szczególną uwagę na specjalistyczne aspekty ich oferty. Jednak ubrane w język potoczny. Skuteczne rozwiązywanie problemów klienta będzie kluczowym elementem szkolenia, umożliwiając uczestnikom dostarczanie rozwiązań, za które klient będzie skłonny zapłacić.
 • Transformacja zachowań sprzedażowych. Cel to przekształcenie zachowań uczestników w bardziej pożądane, specjalistyczne działania, które podniosą ich efektywność biznesową. Plan Działań Wdrożeniowych ma na celu transfer wiedzy ze szkolenia do codzienności zawodowej uczestników szkolenia.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Jak dostosować swoje argumenty i techniki sprzedaży do potrzeb klienta nie będącego ekspertem branżowym. Specjaliści często sprzedają produkty lub usługi, które są złożone i wymagają specjalistycznej wiedzy. Dlatego ważne jest, aby potrafili dostosować swoją komunikację do potrzeb klienta, który nie jest ekspertem w tej dziedzinie.
 • Jakich argumentów użyć, aby przekonać klienta do zakupu produktu lub usługi, która nie jest dla niego oczywistym wyborem. Specjaliści często sprzedają produkty lub usługi, które są konkurencyjne w stosunku do innych ofert. Dlatego ważne jest, aby potrafili wykazać klientowi, że ich oferta jest lepsza niż konkurencja.
 • Jak wykorzystać argumenty logiczne, emocjonalne i kontrastujące, aby przekonać klienta do zakupu. Argumenty logiczne skupiają się na korzyściach płynących z zakupu produktu lub usługi. Argumenty emocjonalne skupiają się na odczuciach klienta. Argumenty kontrastujące porównują ofertę specjalisty z konkurencją. Umiejętne łączenie argumentacji ułatwia klientowi podjęcie decyzje.
 • Jak wykorzystać obiekcje klienta, aby skłonić go do zakupu. Obiekcje klienta są często sygnałem, że jest zainteresowany zakupem, ale ma jakieś wątpliwości. Specjaliści powinni nauczyć się, jak wykorzystać obiekcje klienta, aby przekonać go do zakupu.
 • Jak stosować nowoczesne techniki sprzedaży. Nowoczesne techniki sprzedaży są skuteczne w sprzedaży produktów i usług specjalistycznych. Specjaliści powinni nauczyć się, jak stosować te techniki w swojej pracy.
 • Jak prezentować cenę w sposób, który nie odstraszy klienta. Specjaliści często sprzedają produkty lub usługi, które są drogie. Dlatego ważne jest, aby potrafili prezentować cenę w sposób, który nie odstraszy klienta.
 • Jak stosować wzorce pytań w procesie sprzedaży, aby poznać potrzeby klienta i dostosować swoją ofertę. Pytania są potężnym narzędziem, które może pomóc specjalistom w poznaniu potrzeb klienta i dopasowaniu swojej oferty.
 • Jakie są motywy zakupowe klientów, aby dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. Motywy zakupowe klientów są różnorodne. Specjaliści powinni nauczyć się, jak rozpoznać motywy zakupowe klienta, aby dostosować swoją ofertę.
 • Jakie są sposoby utrzymania kontaktów z klientem po przesłaniu oferty, aby skłonić go do podjęcia decyzji zakupowej. Po przesłaniu oferty, specjalista powinien podjąć działania, aby skłonić klienta do podjęcia decyzji zakupowej.
 • Jakie są zasady skutecznego procesu sprzedaży, aby zwiększyć szanse na sprzedaż. Skuteczny proces sprzedaży obejmuje szereg kroków, które powinny być wykonane w odpowiednim czasie i kolejności. Specjaliści powinni nauczyć się, jak stosować zasady skutecznego procesu sprzedaży.
 • Jak stosować dobre praktyki rozmów telefonicznych, kontaktów mailowych i osobistych, aby budować relacje z klientami. Dobre praktyki rozmów telefonicznych, kontaktów mailowych i osobistych pomogą specjalistom w budowaniu relacji z klientami.

UCZESTNICY ROZWINĄ WIEDZĘ O:

 1. Sprzedaży do Klientów Niespecjalistów Branżowych:
  • Dostarczymy praktyczne narzędzia, aby skutecznie wykorzystywać techniki sprzedaży w kontaktach z klientami, którzy nie są ekspertami w danej branży. Skupimy się na dostarczeniu zrozumiałych i wartościowych informacji, które przekonają klientów specjalistycznych dziedzin.
 2. Argumentacja zróżnicowana pod kątem Profili Osobowości:
  • Uczestnicy nauczą się, jak dostosować argumentację do różnych profili osobowości, zapewniając bardziej skuteczny przekaz sprzedażowy. Wnikliwe zrozumienie psychologii klienta specjalistycznego pozwoli na lepsze zaspokajanie jego potrzeb.
 3. Wykorzystanie Różnorodnych Argumentów:
  • Zapoznamy uczestników z technikami wykorzystywania argumentów logicznych, emocjonalnych i kontrastujących w kontekście specjalistycznego sprzedawania. Umiejętność dostosowywania tonu do specyfiki branży przyczyni się do bardziej skutecznego przekonywania klientów.
 4. Rozwiązywanie Wątpliwości Klienta:
  • Szkolenie obejmie skuteczne strategie radzenia sobie z obiekcjami klienta, włączając w to wątpliwości specjalistyczne. Uczestnicy zdobędą umiejętność przekonywania klienta poprzez profesjonalne i precyzyjne odpowiedzi na jego pytania.
 5. Nowoczesne Techniki Sprzedaży w Kontekście Specjalistycznym:
  • Skoncentrujemy się na dostarczeniu nowoczesnych technik sprzedaży, zoptymalizowanych pod kątem specyfiki branży. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki, jak wykorzystać te techniki w swojej codziennej pracy.
 6. Prezentacja Ceny w Specjalistyczny Sposób:
  • Uczestnicy nauczą się, jak profesjonalnie prezentować cenę w kontekście specjalistycznym, uwzględniając unikalne cechy produktów i usług oferowanych w ich branży.
 7. Wzorce Pytań w Kontekście Specjalistycznym:
  • Przedstawimy praktyczne wzorce pytań, które pomogą uczestnikom efektywnie prowadzić proces sprzedaży w specjalistycznych dziedzinach.
 8. Motywy Zakupowe Klientów Specjalistycznych:
  • Zrozumienie głównych motywów zakupowych klientów specjalistycznych będzie kluczowe dla skutecznej identyfikacji i zaspokajania ich potrzeb.
 9. Utrzymywanie Kontaktów po Przesłaniu Oferty:
  • Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności utrzymywania kontaktów z klientem po przesłaniu oferty, dostarczając dodatkową wartość w kontekście ich specjalistycznych oczekiwań.
 10. Zasady Skutecznego Procesu Sprzedaży w Specjalistycznym Kontekście:
  • Szkolenie skoncentruje się na przekazywaniu zasad skutecznego procesu sprzedaży, uwzględniając specyfikę branżową uczestników.
 11. Dobre Praktyki Różnych Form Komunikacji:
  • Obejmiemy dobre praktyki rozmów telefonicznych, kontaktów mailowych i osobistych, dostosowując je do specyfiki branżowej uczestników.

Poprzez te skonkretyzowane aspekty szkolenia, specjaliści zyskają wiedzę do efektywnego i profesjonalnego podejścia do procesu sprzedaży w ich specjalistycznych dziedzinach.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Dostosowania swojej komunikacji do potrzeb klienta, z uwzględnieniem jego profilu osobowości. Specjaliści często sprzedają produkty lub usługi, które są złożone i wymagają specjalistycznej wiedzy. Dlatego ważne jest, aby potrafili dostosować swoją komunikację do potrzeb klienta, który nie jest ekspertem w tej dziedzinie.
 • Rozwiązywania wątpliwości klienta w sposób profesjonalny i przekonujący. Obiekcje klienta są często sygnałem, że jest zainteresowany zakupem, ale ma jakieś wątpliwości. Specjaliści powinni nauczyć się, jak rozwiązywać wątpliwości klienta w sposób, który nie odstraszy go od zakupu.
 • Wykorzystywania argumentów na różnych poziomach świadomości klienta, aby dotrzeć do jego potrzeb. Argumenty logiczne skupiają się na korzyściach płynących z zakupu produktu lub usługi. Argumenty emocjonalne skupiają się na odczuciach klienta. Argumenty kontrastujące porównują ofertę specjalisty z konkurencją.
 • Poznania potrzeb klienta, aby dostosować swoją ofertę do jego oczekiwań. Specjaliści powinni nauczyć się, jak zadawać odpowiednie pytania, aby poznać potrzeby klienta i dopasować swoją ofertę.
 • Stosowania nowoczesnych technik sprzedaży. Nowoczesne techniki sprzedaży są skuteczne w sprzedaży produktów i usług specjalistycznych. Specjaliści powinni nauczyć się, jak stosować te techniki w swojej pracy.
 • Prezentowania produktu lub usługi w sposób profesjonalny i zachęcający do zakupu. Specjaliści powinni nauczyć się, jak mówić i pisać o produkcie lub usłudze w sposób, który będzie przyciągał uwagę klienta i skłaniał go do zakupu.
 • Podkreślania korzyści płynących z zakupu produktu lub usługi, aby klient poczuł, że robi dobry wybór. Specjaliści powinni nauczyć się, jak prezentować produkt lub usługę w taki sposób, że klient będzie chciał go posiadać.
 • Zwiększania wartości zamówienia, oferując klientowi dodatkowe produkty lub usługi. Specjaliści powinni nauczyć się, jak podwyższać wartość zamówienia, aby zwiększyć swój zysk.

UCZESTNICY ROZWINĄ UMIEJĘTNOŚCI W OBSZARZE:

 1. Zastosowanie Profili Klienta w Sprzedaży Specjalistycznej:
  • Uczestnicy nauczą się skutecznego wykorzystywania profilowania klientów w kontekście specjalistycznym, umożliwiając bardziej precyzyjne dostosowanie strategii sprzedażowej do indywidualnych potrzeb inżynierów, księgowych czy techników.
 1. Przełamywanie Obiekcji i Skuteczna Komunikacja w Sprzedaży Specjalistycznej:
  • Szkolenie skoncentruje się na rozwijaniu umiejętności przełamywania specjalistycznych obiekcji klienta oraz swobodnej komunikacji, która prowadzi do finalizacji sprzedaży w kontekście specjalistycznych branż.
 1. Zastosowanie Argumentacji na Różnych Poziomach Świadomości Klienta:
  • Uczestnicy zdobędą umiejętność stosowania różnorodnych argumentów, obejmujących aspekty logiczne, emocjonalne i kontrastujące, dostosowując je do specyfiki branżowej klientów specjalistycznych.
 1. Badanie Aspiracji i Bolączek Klienta:
  • Szkolenie skupi się na technikach badania potrzeb klienta w kontekście specjalistycznych dziedzin, umożliwiając lepsze poznanie aspiracji i bolączek klientów specjalistów, co przyczyni się do bardziej efektywnego dostosowywania oferty.
 1. Wykorzystanie Nowoczesnych Technik Sprzedaży w Specjalistycznych Branżach:
  • Uczestnicy nauczą się praktycznego zastosowania nowoczesnych technik sprzedażowych, zoptymalizowanych pod kątem specjalistycznych dziedzin, co pozwoli na skuteczniejsze osiąganie zamierzonych celów.
 1. Efektywne Mówienie i Pisanie o Produkcie/Usłudze:
  • Szkolenie skoncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej w sposób zachęcający do zakupu, uwzględniając specyfikę produktów czy usług oferowanych przez inżynierów, księgowych czy techników.
 1. Prezentacja Produktu/Usługi w Specjalistyczny Sposób:
  • Uczestnicy zdobędą umiejętność prezentacji produktów czy usług w sposób, który pobudza zainteresowanie i chęć posiadania ich, dostosowując prezentację do specjalistycznych oczekiwań klientów.
 1. Podnoszenie Wartości Zamówienia (Up-selling i Cross-selling) w Kontekście Specjalistycznym:
  • Szkolenie skupi się na strategiach podnoszenia wartości zamówienia, dostosowanych do specjalistycznych branż, obejmujących techniki up-sellingu i cross-sellingu w kontekście inżynierii, księgowości czy technologii.

Poprzez koncentrację na specjalistycznych aspektach szkolenia, uczestnicy zyskają konkretne umiejętności, które będą mogli natychmiast zastosować w swojej codziennej pracy, prowadząc do skuteczniejszej i bardziej dostosowanej do specyfiki branży sprzedaży.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Profilowaniem klientów.
 • Badania potrzeb zakupowych.
 • Argumentowaniem w sprzedaży.
 • Obrony ceny.
 • Psychologią sprzedaży.
 • Projektowaniem procesu sprzedaży

Program Szkolenia

 • Model sprzedaży.
 • Profilowanie klienta.
 • Identyfikację powodów, dla których klienci kupują lub rezygnują z zakupu.
 • Naukę skutecznych pytań w procesie sprzedaży.
 • Badanie potrzeb zakupowych (modele i motywy zakupowe klienta biznesowego).
 • Obiekcje, jak je wykorzystać.
 • Argumenty logiczne, emocjonalne i kontrastujące.
 • Cena i jej obrona.
 • Follow up, czyli co dalej po wysłaniu oferty.
 • Plan Działań Wdrożeniowych.
 • Model sprzedaży.
 • Profilowanie klienta.
 • Identyfikację powodów, dla których klienci kupują lub rezygnują z zakupu.
 • Naukę skutecznych pytań w procesie sprzedaży.
 • Badanie potrzeb zakupowych (modele i motywy zakupowe klienta biznesowego).
 • Obiekcje, jak je wykorzystać.
 • Argumenty logiczne, emocjonalne i kontrastujące.
 • Cena i jej obrona.
 • Follow up, czyli co dalej po wysłaniu oferty.
 • Plan Działań Wdrożeniowych.

Szkolenia i usługi uzupełniające

EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI

Szkolenia z technik negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu psychologii negocjacji

Psychologia negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja z klientem wewnetrznym

Trudne rozmowy z klientem wewnętrznym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik sprzedaży

Elementy sprzedaży i perswazji – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Z powyższego tematu Firma Human Skills miała przyjemność szkolić m.in.:

 • Produkcja
  • Firmy produkujące maszyny i urządzenia, takie jak: Siemens, ABB, Schneider Electric.
  • Firmy produkujące produkty przemysłowe, takie jak: Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen.
  • Firmy produkujące produkty konsumenckie, takie jak: Procter & Gamble, Unilever, Nestle.
 • IT i telekomunikacja
  • Firmy produkujące oprogramowanie, takie jak: Microsoft, IBM, SAP.
  • Firmy produkujące sprzęt komputerowy, taki jak: Dell, HP, Apple.
  • Firmy telekomunikacyjne, takie jak: Orange, T-Mobile, Plus.
 • Inżynieria i budownictwo
  • Firmy projektowe, takie jak: Arcadis, Jacobs, Arup.
  • Firmy budowlane, takie jak: Skanska, Budimex, Warbud.
  • Firmy konsultingowe, takie jak: McKinsey, Boston Consulting Group, Bain & Company.
 • Usługi
  • Firmy z branży finansowej, takie jak: banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe.
  • Firmy z branży energetycznej, takie jak: PGE, Tauron, Enea.
  • Firmy z branży logistycznej, takie jak: DHL, FedEx, UPS.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas