EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI

Szkolenia z technik negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” to wyspecjalizowany kurs doskonalący przez praktyczny trening umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, perswazyjne i sprzedażowe szczególnie przydatne w aktualnych realiach biznesowych. Przygotowane przez naszych ekspertów profesjonalne szkolenia z negocjacji opierają się na sprawdzonej i najnowszej wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania i innych nauk, w tym między innymi wprowadzają Kursantów w tajniki prowadzenia negocjacji w zgodzie z założeniami harvardzkiego modelu negocjacji.

Czy zawsze potrafisz przekonać drugą stronę do proponowanych przez siebie rozwiązań? Potrafisz tak prowadzić spotkanie lub rozmowę, by osiągać wyznaczony cel i zachować przy tym partnerskie relacje? Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym nieustannie bierzemy udział w negocjacjach – prowadzimy rozmowy w sprawie warunków ważnej dla firmy umowy, negocjujemy zapisy kontraktu o pracę, czy po prostu zabiegamy o większy upust podczas zakupów. Oferowane przez nas projektowane na zamówienie szkolenie negocjacyjne pozwoli Ci opanować najskuteczniejsze techniki wywierania wpływu i negocjowania. Udział w szkoleniu „Efektywne techniki negocjacji” umożliwi Ci m.in. sprawne posługiwanie się językiem korzyści i strat, swobodne operowanie sprawdzonymi narzędziami pozwalającymi osiągać rozwiązania korzystne dla obu stron, opanowanie zasad indywidualizacji technik negocjacyjnych i dopasowania ich do rozmówców i sytuacji. Przygotowane przez nas kursy negocjacji pomogą Ci łatwiej realizować wyznaczone cele oraz zachować przy tym uczciwość i szacunek względem partnera, z którym siadasz do negocjacji.

Zamknięte szkolenia z technik negocjacji pochodzące z naszego najnowszego portfolio kursów organizujemy zarówno w przystępnej i sprzyjającej oszczędnościom formie warsztatów online, jak i klasycznych szkoleń stacjonarnych otwartych na bezpośrednią wymianę doświadczeń między Kursantami i ekspertem prowadzącym zajęcia. Efektywne techniki negocjacji prezentujemy w praktyce, a nad skutecznością programu szkolenia czuwają doświadczeni trenerzy specjalizujący się w dziedzinie mediacji, negocjacji, efektywnej komunikacji i sztuce wywierania wpływu. Zamknięte szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” ma charakter zindywidualizowanego kursu doskonalącego – dostosowujemy program szkolenia, prezentowane w czasie warsztatów treści oraz agendę spotkań do potrzeb naszych Klientów i ich konkretnych celów biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i kontaktu w celu ustalenia szczegółów kursu oraz jego wyceny.

Szkolenia z technik negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI

Szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” to wyspecjalizowany kurs doskonalący przez praktyczny trening umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, perswazyjne i sprzedażowe szczególnie przydatne w aktualnych realiach biznesowych. Przygotowane przez naszych ekspertów profesjonalne szkolenia z negocjacji opierają się na sprawdzonej i najnowszej wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania i innych nauk, w tym między innymi wprowadzają Kursantów w tajniki prowadzenia negocjacji w zgodzie z założeniami harvardzkiego modelu negocjacji.

Czy zawsze potrafisz przekonać drugą stronę do proponowanych przez siebie rozwiązań? Potrafisz tak prowadzić spotkanie lub rozmowę, by osiągać wyznaczony cel i zachować przy tym partnerskie relacje? Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym nieustannie bierzemy udział w negocjacjach – prowadzimy rozmowy w sprawie warunków ważnej dla firmy umowy, negocjujemy zapisy kontraktu o pracę, czy po prostu zabiegamy o większy upust podczas zakupów. Oferowane przez nas projektowane na zamówienie szkolenie negocjacyjne pozwoli Ci opanować najskuteczniejsze techniki wywierania wpływu i negocjowania. Udział w szkoleniu „Efektywne techniki negocjacji” umożliwi Ci m.in. sprawne posługiwanie się językiem korzyści i strat, swobodne operowanie sprawdzonymi narzędziami pozwalającymi osiągać rozwiązania korzystne dla obu stron, opanowanie zasad indywidualizacji technik negocjacyjnych i dopasowania ich do rozmówców i sytuacji. Przygotowane przez nas kursy negocjacji pomogą Ci łatwiej realizować wyznaczone cele oraz zachować przy tym uczciwość i szacunek względem partnera, z którym siadasz do negocjacji.

Zamknięte szkolenia z technik negocjacji pochodzące z naszego najnowszego portfolio kursów organizujemy zarówno w przystępnej i sprzyjającej oszczędnościom formie warsztatów online, jak i klasycznych szkoleń stacjonarnych otwartych na bezpośrednią wymianę doświadczeń między Kursantami i ekspertem prowadzącym zajęcia. Efektywne techniki negocjacji prezentujemy w praktyce, a nad skutecznością programu szkolenia czuwają doświadczeni trenerzy specjalizujący się w dziedzinie mediacji, negocjacji, efektywnej komunikacji i sztuce wywierania wpływu. Zamknięte szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” ma charakter zindywidualizowanego kursu doskonalącego – dostosowujemy program szkolenia, prezentowane w czasie warsztatów treści oraz agendę spotkań do potrzeb naszych Klientów i ich konkretnych celów biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i kontaktu w celu ustalenia szczegółów kursu oraz jego wyceny.

Cele i Korzyści

Kurs „Efektywne techniki negocjacji” zakłada rozwój najważniejszych umiejętności komunikacyjnych pracowników zatrudnionych w działach odpowiedzialnych za kontakty z interesariuszami firmy. Przygotowany przez nas warsztat kształci profesjonalne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy każdego pracownika zatrudnionego w dziale zamówień, sprzedaży, obsługi klienta czy reklamacji. Ponieważ każde konkretne zamknięte szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” projektujemy, uwzględniając realne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów, każda osoba po zakończeniu przygotowanego przez nas kursu może w praktyce poprawić wyniki swojej pracy i skuteczniej realizować wyznaczone cele. Szkolenie zamknięte z efektywnych technik negocjacji to nowoczesny kurs – zajęcia prowadzimy, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki i nauki, sięgamy po pionierskie i atrakcyjne metody nauczania oraz narzędzia diagnostyki i ewaluacji, dzięki czemu możemy pochwalić się dużą skutecznością naszych usług szkoleniowych oraz wysokim poziomem merytorycznym naszych programów. Kursanci zapisani na kurs „Efektywne techniki negocjacji” otoczeni są na każdym etapie szkolenia fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a po ukończeniu warsztatów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony współpracujących z nami ekspertów w ramach darmowych e-konsultacji dostępnych przez nawet miesiąc od czasu zakończenia warsztatu. Zamknięte szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” realizujemy w dwóch najchętniej wybieranych przez Kursantów wariantach: jako tradycyjne stacjonarne szkolenie lub atrakcyjny pod względem logistycznym kurs online. Kursanci i ich pracodawcy mogą dzięki temu swobodnie dostosowywać warunki szkolenia do swoich oczekiwań i preferencji. Każdy kurs z powyższej tematyki poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i dostosowujemy program warsztatu do jej wyników. Uczymy tylko tego, co faktycznie przydatne na danym stanowisku pracy i pokazujemy, jak wykorzystać zdobytą podczas kursu wiedzę w codziennej praktyce. Każde szkolenie kończymy również rekomendacjami, które pomogą zoptymalizować Uczestnikom zajęć planowany przez nich oraz dział HR program rozwoju kompetencji pracowniczych. Nasze kursy są na bieżąco badane pod kątem jakości i efektywności, a nasza firma szkoleniowa co roku z sukcesem przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w Polsce. Jakość naszych kursów potwierdzają liczne zdobyte przez Human Skills wyróżnienia oraz opinie setek zadowolonych Klientów.

Dlaczego warto wybrać oferowany przez nas kurs z negocjacji?

Szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” realizowane na zamówienie koncentruje się na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz pogłębianiu unikalnych kompetencji kluczowych dla powodzenia rozmów negocjacyjnych. W toku zajęć wyjaśniamy m.in. mechanizm działania harvardzkiego modelu negocjacyjnego, pokazujemy jak dopasować techniki negocjacyjne do celu rozmów, specyfiki partnera i towarzyszących spotkaniu okolicznościom. Program kursu „Efektywne techniki negocjacji” odwołuje się do najnowszej wiedzy naukowej i opiera się na wykorzystaniu aktywizujących metod oraz technik nauczania, dzięki czemu Kursanci mogą zdobyć najbardziej aktualne informacje o skutecznych narzędziach przydatnych podczas negocjacji oraz nauczyć się mistrzowsko nimi operować w życiu zawodowym i prywatnym.

Szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” pozwala zdobyć rzetelną i kompleksową wiedzę o:

 • procesie efektywnych negocjacji i jego znaczeniu dla organizacji;
 • przedmiocie negocjacji;
 • zaawansowanych zasadach prowadzenia negocjacji według modelu harvardzkiego w ujęciu praktycznym oraz podstawowych terminach dotyczących negocjacji według modelu harvardzkiego;
 • technikach i narzędziach prowadzenia negocjacji;
 • indywidualnym postrzeganiu procesu negocjacji;
 • celowości ukierunkowania negocjatora na odnoszenie sukcesu negocjacyjnego.

Zamknięty kurs „Efektywne techniki negocjacji” rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • stosowania zasad przygotowania i przeprowadzenia skutecznych negocjacji;
 • rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem negocjacji oraz klarownego zdefiniowania celu, a także umiejętnego angażowania się w rozwiązywanie napotkanych problemów;
 • planowania i przeprowadzania negocjacji według reguł modelu harvardzkiego;
 • prawidłowej oceny partnera negocjacyjnego, jego celów i zamiarów.

Prezentowane szkolenie negocjacyjne pogłębia wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • negocjowaniem;
 • wywieraniem wpływu;
 • komunikacją interpersonalną;
 • współpracą zespołową;
 • ukierunkowanie na realizację celów stanowiskowych.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” możemy poprowadzić dla Państwa w dowolnie wybranym miejscu bądź w naszym świetnie skomunikowanym z otoczeniem warszawskim centrum szkoleniowym zlokalizowanym w śródmieściu miasta. Stacjonarny kurs z technik negocjacyjnych zaplanowaliśmy jako dwudniowy intensywny warsztat teoretyczno-praktyczny, na który składa się 11 głównych modułów tematycznych. Ponieważ każdy kurs organizowany przez nas na zamówienie jest w 100% projektowany z uwzględnieniem specyfiki firmy zamawiającej szkolenie oraz wyników weryfikacji potrzeb konkretnej grupy Kursantów, jego program może nieco różnić się od prezentowanego poniżej. Każde szkolenie zamknięte „Efektywne techniki negocjacji” przesycamy ponadto indywidualnie projektowanymi ćwiczeniami i zadaniami, analizami case study i przykładami z życia Kursantów, a nasi eksperci czuwają nad efektywnością dobranych technik i metod nauczania. Kurs z technik negocjacji rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, a kończymy panelem rekomendacji trenerskich, które pomogą Kursantom zaplanować dalsze kroki szkoleniowe. Każdy kurs zamknięty dopełniamy ponadto szczegółową ewaluacją, a Uczestnicy zajęć mają zapewnioną dodatkową opiekę poszkoleniową ze strony trenera, którą realizujemy w formie e-konsultacji dostępnych przez 30 dni po ukończeniu warsztatu. Wszystkie osoby zapisane na powyższy kurs otrzymują od nas również pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat narzędzi i technik negocjacyjnych. Standardowy czas sesji podczas pojedynczego dnia szkolenia wynosi około 7 godzin, przy czym program warsztatu przewiduje kilka przerw. Kursantom uczestniczącym w szkoleniu z negocjacji, które realizowane jest w naszej placówce, zapewniamy nieodpłatnie poczęstunek dostępny w czasie przerwy śniadaniowej, a także dwudaniowy obiad serwowany w restauracji zlokalizowanej w pobliżu naszego centrum.

Szczegółowy program stacjonarnego kursu „Efektywne techniki negocjacji”

Szkolenie rozpoczynamy około godziny 9 rano. Rozkład przerw oraz pozostałe szczegóły agendy ustalamy przed rozpoczęciem zajęć lub w czasie części organizacyjnej szkolenia. Zarówno program, miejsce realizacji kursu, termin jak i inne okoliczności towarzyszące warsztatom zamkniętym dostosowujemy do potrzeb zgłaszających się do nas osób i firm. Stacjonarne szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” prowadzimy przy użyciu nowoczesnych metod nauczania, a każdy kurs realizujemy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. W związku z powyższym zadania praktyczne mają dominujący udział w czasie szkolenia, a zdecydowana większość z nich nastawiona jest na rozwijanie najbardziej przydatnych dla konkretnej grupy Kursantów umiejętności negocjacyjnych, np. w obszarze sprzedaży czy kontraktowania zamówień. Kurs rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, wyznaczeniem celów warsztatu, a kończymy rzetelną ewaluacją szkolenia.

Dzień 1.

Rozpoczęcie warsztatu. Czynności organizacyjne. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć i omówienie celów kursu.

Moduł I. Techniki negocjacji – wprowadzenie i ważne pojęcia

 • Podstawowe pojęcia spotykane w procesie negocjacji oraz ważne definicje.
 • Sens negocjacji i znaczenie rozmów negocjacyjnych.
 • Procesy percepcji społecznej.
 • Kontakty w biznesie (zawodowe i osobiste aspekty).
 • Pozycyjny styl negocjowania i negocjacje według zasad (porównanie stylów oraz omówienie korzyści i strat).

Moduł II. Proces negocjacyjny i jego dynamika

Fazy negocjacji:

 • Przygotowanie negocjacji – jak dobrze przygotować się do negocjacji?
 • poznanie partnera,
 • przewidywanie możliwych scenariuszy i ich analiza,
 • utworzenie planu działania,
 • przygotowanie stosownych argumentów.
 • Przebieg negocjacji – jak poprowadzić rozmowę?
 • zdobywanie informacji o rozmówcy w czasie negocjacji,
 • rozpoczęcie rozmowy negocjacyjnej,
 • prezentowanie oferty,
 • negocjacje właściwe,
 • Zakończenie procesu negocjacji podsumowane zawarciem kontraktu.

Moduł III. Główne style prowadzenia rozmów negocjacyjnych

 • Style negocjacji i ich charakterystyka. Dobór odpowiedniego stylu i jego wykorzystanie.
 • twardy oraz miękki styl negocjowania (ze wskazaniem korzyści i strat).
 • Koncepcja „BATNA” (najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia).
 • Styl efektywny w negocjacjach – omówienie.
 • Skuteczne style rozwiązywania konfliktów typowych dla rozmów negocjacyjnych.

Moduł IV. Zachowania społeczne w procesie negocjacji i mechanizmy nimi rządzące

 • Istotne elementy osobowości profesjonalnego negocjatora.
 • Cechy skutecznego negocjatora.
 • Źródła informacji o partnerze w negocjacjach oraz motywy jego postępowania.
 • Przewidywanie motywów zachowań i celów rozmówców w negocjacjach.
 • Badanie stylu partnera.
 • Modyfikacja taktyki negocjacyjnej i dostosowanie jej do taktyki partnera.
 • Konflikt w negocjacjach. Sprawdzone metody zarządzania konfliktem.
 • Unikanie konfliktu w negocjacjach – wskazówki.
 • Sytuacje trudne i sztuka ich pokonywania w procesie negocjacyjnym.

Moduł V. Komunikacja i techniki prowadzenia rozmów negocjacyjnych

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Mowa ciała w autoprezentacji oraz procesie wywierania wpływu:
 • możliwości i rola języka ciała w czasie rozmowy negocjacyjnej,
 • panowanie nad odruchami własnymi oraz odczytywanie zachowań partnera w negocjacjach,
 • dopasowywanie języka ciała do słów jako element budowania wiarygodności,
 • mowa ciała, a rozpoznawanie postaw rozmówcy i jego emocji.

Podsumowanie 1. dnia kursu z wypracowaniem osobistej check-listy. Ewentualne zadanie domowe.

Dzień 2.

Rozpoczęcie kolejnego dnia kursu. Omówienie minionego dnia szkolenia i planu na aktualną sesję.

Moduł VI. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów – ciąg dalszy

 • Zasady klarownego przekazywania informacji i skutecznej argumentacji – komunikacja werbalna:
 • budowanie sugestywnej wypowiedzi – zasady,
 • komunikacja jedno- i dwukierunkowa,
 • wywieranie wpływu.

Moduł VII. Negocjacje w pracy – uwarunkowania w negocjacjach

 • Znaczenie czynników zewnętrznych.
 • Czas, miejsce, publiczność.
 • Trafność doboru miejsca i czasu.

Moduł VII. Manipulacje w negocjacjach

 • Manipulacje, techniki i popularne chwyty w negocjacjach.
 • Rozpoznawanie manipulacji stosowanych przez partnera.
 • Manipulowanie samooceną i emocjami.
 • Manipulacje miejscem, czasem, informacją.
 • Przeciwstawianie się manipulacjom – zasady.

Moduł IX. Negocjacje w pracy – najczęstsze błędy w negocjacjach

Najczęstsze błędy spotykane w toku negocjacji oraz skuteczne techniki przeciwdziałania ich wystąpieniu.

Moduł X. Negocjacje w pracy – zakończenie procesu negocjacji

 • Domykanie negocjacji.
 • Formułowanie wypracowanej umowy.
 • Kontrakt negocjacyjny – jak skutecznie uniknąć pułapek?

Moduł XI. Negocjacje w pracy – autodiagnostyka

 • Analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ w procesie negocjacji.

Zakończenie warsztatu stacjonarnego. Podsumowanie kursu, powtórzenie kluczowych zagadnień. Indywidualne plany działania oraz rekomendacje trenerskie.

PROGRAM SZKOLENIA EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online „Efektywne techniki negocjacji” prowadzimy w czasie rzeczywistym, korzystając z najbardziej popularnych i przystępnych w obsłudze platform zaprojektowanych jako narzędzia do organizacji spotkań w formule zdalnej, tj. Zoom oraz Clickmeeting. Opracowana przez nas formuła szkolenia pozwala realizować prezentowany kurs wszystkim zainteresowanym osobom, niezależnie od miejsca ich pobytu, biegłości technicznej czy możliwości podróżowania. Zdalne szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” jest przy tym jedną z najoszczędniejszych i najmniej wymagających form szkolenia pracowników, która eliminuje uciążliwą logistykę i ogranicza koszty realizowanych programów rozwojowych. Na organizowane przez nas szkolenia z negocjacji nasi Klienci mogą ponadto pozyskać dofinansowanie ze strony BUR lub KFS. Kurs zamknięty „Efektywne techniki negocjacji” realizowany jako szkolenie online został zaprojektowany jako dwudniowy warsztat. Program kursu przewiduje naukę w dwóch sesjach dziennych, a każda z nich trwa minimum 7 godzin zegarowych. Harmonogram zajęć przewiduje przerwy, w tym jedną dłuższą pauzę w godzinach lunchu, podczas której Kursanci mogą posilić się i chwilę zrelaksować. Wszyscy Uczestnicy zdalnego szkolenia z technik negocjacji otrzymają od nas w ramach opłaty za kurs dedykowany pakiet materiałów szkoleniowych – starannie opracowane kompendium na temat negocjacji i technik przydatnych w czasie rozmów o charakterze negocjacyjnym. W cenie kursu Uczestnikom warsztatu oferujemy również możliwość skorzystania ze specjalnych nieodpłatnych e-konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia. Z e-mentoringu Kursanci mogą korzystać w ciągu miesiąca od dnia ukończenia szkolenia negocjacyjnego. Zamknięty zdalny kurs „Efektywne techniki negocjacji” rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, która pozwala nam zoptymalizować program i agendę danego szkolenia. Każdy warsztat poświęcony technikom negocjacyjnym dopełniamy ponadto ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego oraz rekomendacjami na przyszłość dla Uczestników zajęć.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Efektywne techniki negocjacji”

Zdalne szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania i agendy kursu do wymagań poszczególnych Klientów oraz specyfiki branży, w której działają. W związku z powyższym szczegółowy program prezentowanego szkolenia może nieco różnić się od prezentowanego poniżej. Kurs zamknięty online z technik negocjacji w swoim standardowym kształcie zbudowany jest z 11 segmentów tematycznych, które wprowadzają coraz bardziej szczegółowe rozważania teoretyczne i trenują coraz bardziej wyspecjalizowane umiejętności praktyczne. Szkolenie „Efektywne techniki negocjacji” ma charakter warsztatowy – zajęcia zdominowane są przez ćwiczenia oraz metody nauki poprzez działanie i doświadczanie. Prezentowany kurs prowadzimy w zgodzie z założeniami cyklu Kolba, modelem Activity Based Learning i posługujemy się najnowszymi narzędziami metodycznymi o zweryfikowanej skuteczności.

 

1 dzień zajęć

Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, wyznaczenie i omówienie celów kursu.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu szkolenia i definicja kluczowych terminów z zakresu negocjacji

 • Ważne pojęcia związane z procesem negocjacji i definicje kluczowych pojęć.
 • Sens i znaczenie negocjacji.
 • Procesy percepcji społecznej a proces negocjacji i pertraktacji.
 • Kontakty w biznesie (w ujęciu zawodowym i osobistym).
 • Negocjacje według zasad oraz pozycyjny styl negocjowania (porównanie obu stylów negocjowania wraz z omówieniem korzyści i strat).

Moduł II. Proces negocjacyjny i jego dynamika

Fazy negocjacji:

 • Przygotowanie negocjacji – jak należy przygotować się do rozmów negocjacyjnych?
 • rozpoznanie drugiej strony w procesie negocjacji,
 • przewidywanie scenariuszy rozwoju negocjacji i ich analiza,
 • sporządzenie planu działania,
 • przygotowanie argumentów.
 • Przebieg procesu negocjacji – jak poprowadzić negocjacje?
 • zdobywanie przydatnych informacji o rozmówcy,
 • inicjowanie rozmowy negocjacyjnej,
 • skuteczna prezentacja oferty,
 • negocjacje właściwe,
 • Zakończenie negocjacji podsumowane zawarciem umowy.

Moduł III. Różne style prowadzenia negocjacji – charakterystyka

 • Style negocjacji. Trening doboru właściwego stylu i jego praktyczne zastosowanie.
 • miękki oraz twardy styl negocjowania (porównanie ze wskazaniem korzyści i strat).
 • „BATNA” (najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia).
 • Styl efektywny w negocjacjach – charakterystyka i omówienie.
 • Efektywne style rozwiązywania konfliktów przydatne w toku negocjacji.

Moduł IV. Zachowania społeczne w procesie negocjacji oraz mechanizmy nimi rządzące

 • Ważne elementy osobowości negocjatora.
 • Co cechuje skutecznego negocjatora?
 • Źródła informacji o partnerze negocjacyjnym oraz motywach jego postępowania.
 • Motywy zachowań i celów rozmówcy oraz ich przewidywanie.
 • Badanie stylu negocjacyjnego partnera.
 • Dostosowanie taktyki negocjacyjnej do zachowań partnera. Modyfikacja przyjętej taktyki.
 • Konflikt w procesie negocjacji. Omówienie sprawdzonych metod zarządzania konfliktem.
 • Unikanie konfliktu w negocjacjach – dobre praktyki.
 • Sytuacje trudne w negocjacjach oraz sztuka skutecznego ich pokonywania.

Moduł V. Techniki prowadzenia rozmów negocjacyjnych. Komunikacja w negocjacjach.

 • Komunikacja niewerbalna i werbalna.
 • Język ciała jako składowa autoprezentacji i technik wywierania wpływu:
 • rola języka ciała w negocjacjach,
 • panowanie nad własnymi odruchami oraz umiejętne odczytywanie zachowań partnera w czasie negocjacji,
 • dostosowywanie mowy ciała do komunikatów werbalnych jako element budowania własnej wiarygodności,
 • język ciała – rozpoznawanie emocji i postaw rozmówców.

Podsumowanie 1. sesji szkolenia. Opracowanie przez Kursantów osobistej check-listy.

 1. dzień zajęć

Rozpoczęcie drugiego dnia warsztatu. Omówienie dotychczasowego przebiegu szkolenia oraz planu na bieżącą sesję szkoleniową.

Moduł VI. Komunikacja w negocjacjach i techniki prowadzenie rozmów – kontynuacja

 • Reguły budowania klarownego przekazu informacji oraz efektywnej argumentacji – komunikacja werbalna:
 • budowanie sugestywnej wypowiedzi – najważniejsze reguły,
 • komunikacja jedno- i dwukierunkowa,
 • techniki wywierania wpływu.

Moduł VII. Negocjacje – uwarunkowania w negocjacjach

 • Znaczenie czynników zewnętrznych na przebieg negocjacji.
 • Czas, miejsce, publiczność i ich znaczenie.
 • Trafny dobór czasu i miejsca w negocjacjach.

Moduł VII. Manipulacje w procesie negocjacyjnym

 • Techniki manipulacji i popularne chwyty w negocjacjach.
 • Rozpoznawanie technik manipulacji wykorzystywanych przez partnera.
 • Manipulowanie samooceną i emocjami.
 • Manipulowanie czasem, miejscem i informacją w negocjacjach.
 • Jak przeciwstawiać się manipulacjom?

Moduł IX. Negocjacje w pracy – błędy w sztuce negocjacji

Błędy spotykane w negocjacjach oraz sposoby skutecznego przeciwdziałania ich wystąpieniu.

Moduł X. Zakończenie procesu negocjacji

 • Domykanie negocjacji.
 • Formułowanie wynegocjowanej umowy.
 • Tworzenie kontraktu negocjacyjnego – jak uniknąć pułapek?

Moduł XI. Negocjacje w pracy – autodiagnostyka

 • Analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ w procesie negocjacji.

Zakończenie kursu online. Podsumowanie szkolenia, powtórzenie najważniejszych wiadomości. Opracowanie indywidualnych planów działania oraz rekomendacje trenera na przyszłość.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Dziękuję za to szkolenie! Otworzyło mi oczy na to, ile błędów popełniałam nieświadomie podczas negocjacji. Na szkoleniu poznałam konkretne techniki, które ułatwią mi dalszą pracę.”

„Bardzo dobre, konkretne szkolenie. Wszystko nazwane po imieniu, przedstawione w sposób przystępny, zrozumiały. Teraz nie dość, że sam będę mógł lepiej negocjować, to jeszcze będę mógł zauważyć, jakie techniki stosuje mój rozmówca.”

„Szkolenie było ciekawe i rozwinęło moje umiejętności.”

„Paweł was prepared perfectly as usual, contact with group was amazing, he has knowlage, everything was great.”

„You felt that you really are knowing and understanding the message, it was great how trainer explain all.”

„Przygotowanie trenera zdecydowanie na plus; Dużo ciekawych dyskusji, otwartość; zwinność tematu; właściwe treści dopasowane do grupy.”

 

Klienci

Wybrani klienci Trenera: Alior Bank, Avon, Azelis, ASG Poland Sp. z o.o., Arcelor Mittel Warszawa Sp. z o.o., Bayer, Canon, Energa Operator, Gatta, Kompania Piwowarska (SAB Miller), Studio 1:1, Creative Media, DAKO, Drosed, Ferrostal, Husqvarna, ICP Group, Infor PL, Infosys, Lionbridge, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, MTZ Clinical Research, Pekao SA, PEPCO Poland Sp. z o.o., PZ Cussons, Roldrob, Svantek Sp. z o.o., SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o., Superpharm, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Tate&Lyle, Wessling, Wolters Kluwer, Pekao SA, PKP Telkol Sp. z o.o., Bionanopark Sp. z o.o., Poczta Polska, Urząd Miasta Łódź, Urząd Miasta Łomża, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Rozwoju Edukacji, SCHOMBURG, Gotec Polska Sp. z o.o., Europa Logistics Sp. z o.o., Vestas-Poland Sp. z o.o., ZF Automotive Systems Poland Sp. z o. o., IDEA CREATIVE GROUP Sp. z o.o., Respect Energy S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas