szkolenie z zakresu psychologii negocjacji

Psychologia negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Negocjacje są jednym z najważniejszych składników sukcesu w biznesie i życiu prywatnym. Co więcej, w pracy, w domu, w sklepie nieustannie negocjujemy i od naszej sprawności w tej dziedzinie zależy powodzenie naszych działań i zamierzeń. Kurs „Psychologia w negocjacjach” to kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto chce być skuteczny w rozmowach o charakterze negocjacyjnym, niezależnie czego one dotyczą. Przygotowane przez nas wyspecjalizowane szkolenia z negocjacji pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy typowe dla procesu negocjacji i dogłębniej poznać czynniki, które motywują partnera, z którym pertraktujemy. To właśnie od poznania psychologicznych aspektów ludzkiego działania powinna rozpocząć się nauka negocjacji i wywierania wpływu.

Szkolenie „Psychologia negocjacji” to nowatorski projekt szkoleniowy stworzony przez ekspertów w dziedzinie psychologii i socjologii, których specjalnością są style negocjacji w biznesie, zasady prowadzenia negocjacji, psychologiczne mechanizmy negocjacji, techniki perswazji i wywierania wpływu. Opracowany przez nich kurs pozwala Uczestnikom zrozumieć, na czym polega proces negocjacji i jakie czynniki mają wpływ na jego rezultat. Podczas zajęć nie będziemy jednak tylko teoretyzować. Ponad 70% programu warsztatu stanowią ćwiczenia z negocjacji, dzięki czemu organizowany przez nas kurs negocjacji w biznesie pozwala zdobyć najbardziej przydatne profesjonalnym negocjatorom kompetencje i umiejętności. Praktyczny trening negocjacji jest jednak skuteczny jedynie wówczas, gdy uczymy się w realiach zbliżonych do tych, które towarzyszą nam każdego dnia w pracy, dlatego każdy przygotowane przez nas szkolenie z technik negocjacji to zindywidualizowany i szyty na miarę projekt szkoleniowy, który uwzględnia specyfikę pracy zawodowej Kursantów oraz ich rzeczywiste potrzeby szkoleniowe. Również agendę kursu, miejsce i tryb szkolenia dostosowujemy do preferencji naszych Klientów, aby warsztat nie przeszkadzał w bieżącej działalności firmy i był maksymalnie łatwy w organizacji.

Jeśli Twoim pracownikom niezbędna jest umiejętność negocjowania w biznesie, chcesz zwiększyć ich skuteczność w sprzedaży lub zakupach i poprawić pozycję negocjacyjną swojej firmy, zdecyduj się na trening w Human Skills. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy kurs z psychologii negocjacji, który zapewni Twoim pracownikom dostęp do wiedzy i tricków najskuteczniejszych negocjatorów!

Serdecznie zapraszamy!

Psychologia negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu psychologii negocjacji

Negocjacje są jednym z najważniejszych składników sukcesu w biznesie i życiu prywatnym. Co więcej, w pracy, w domu, w sklepie nieustannie negocjujemy i od naszej sprawności w tej dziedzinie zależy powodzenie naszych działań i zamierzeń. Kurs „Psychologia w negocjacjach” to kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto chce być skuteczny w rozmowach o charakterze negocjacyjnym, niezależnie czego one dotyczą. Przygotowane przez nas wyspecjalizowane szkolenia z negocjacji pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy typowe dla procesu negocjacji i dogłębniej poznać czynniki, które motywują partnera, z którym pertraktujemy. To właśnie od poznania psychologicznych aspektów ludzkiego działania powinna rozpocząć się nauka negocjacji i wywierania wpływu.

Szkolenie „Psychologia negocjacji” to nowatorski projekt szkoleniowy stworzony przez ekspertów w dziedzinie psychologii i socjologii, których specjalnością są style negocjacji w biznesie, zasady prowadzenia negocjacji, psychologiczne mechanizmy negocjacji, techniki perswazji i wywierania wpływu. Opracowany przez nich kurs pozwala Uczestnikom zrozumieć, na czym polega proces negocjacji i jakie czynniki mają wpływ na jego rezultat. Podczas zajęć nie będziemy jednak tylko teoretyzować. Ponad 70% programu warsztatu stanowią ćwiczenia z negocjacji, dzięki czemu organizowany przez nas kurs negocjacji w biznesie pozwala zdobyć najbardziej przydatne profesjonalnym negocjatorom kompetencje i umiejętności. Praktyczny trening negocjacji jest jednak skuteczny jedynie wówczas, gdy uczymy się w realiach zbliżonych do tych, które towarzyszą nam każdego dnia w pracy, dlatego każdy przygotowane przez nas szkolenie z technik negocjacji to zindywidualizowany i szyty na miarę projekt szkoleniowy, który uwzględnia specyfikę pracy zawodowej Kursantów oraz ich rzeczywiste potrzeby szkoleniowe. Również agendę kursu, miejsce i tryb szkolenia dostosowujemy do preferencji naszych Klientów, aby warsztat nie przeszkadzał w bieżącej działalności firmy i był maksymalnie łatwy w organizacji.

Jeśli Twoim pracownikom niezbędna jest umiejętność negocjowania w biznesie, chcesz zwiększyć ich skuteczność w sprzedaży lub zakupach i poprawić pozycję negocjacyjną swojej firmy, zdecyduj się na trening w Human Skills. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy kurs z psychologii negocjacji, który zapewni Twoim pracownikom dostęp do wiedzy i tricków najskuteczniejszych negocjatorów!

Serdecznie zapraszamy!

Cele i Korzyści

Umiejętności negocjacyjne można wytrenować, jednak, aby stać się skutecznym negocjatorem, należy zgłębić i dobrze zrozumieć mechanizmy rządzące zachowaniem obu stron, posiąść zdolność analizowania stylu negocjacyjnego partnera oraz biegle operować różnorodnymi technikami negocjacyjnymi. Szkolenie zamknięte „Psychologia negocjacji” wprowadza Uczestników warsztatu do tematyki negocjacji według Harwardzkiego Modelu Negocjacyjnego, psychologii zachowań oraz koncentruje się na doskonaleniu praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji. Ponieważ organizowane przez nas kursy zamknięte każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, formy i agendy do faktycznych potrzeb organizacji zamawiających kurs, możemy zagwarantować Państwu wysoką efektywność naszych szkoleń oraz maksymalny poziom użyteczności naszego treningu. Kurs „Psychologia negocjacji” pozwala Kursantom doskonalić najbardziej przydatne w procesie negocjacji umiejętności i kompetencje, a robi to poprzez ćwiczenia i zadania praktyczne, dzięki czemu każdy Uczestnik zajęć po szkoleniu będzie potrafił dopasować swój styl prowadzenia negocjacji do swoich mocnych stron, cech partnera i okoliczności spotkania. Negocjacje prowadzone według sprawdzonego Harwardzkiego Modelu Negocjacyjnego zwiększają przy tym wielokrotnie szansę na powodzenie rozmów i osiągnięcie założonych przez negocjatora celów. Staramy się, by nasze szkolenia maksymalnie odpowiadały wszelkim Państwa potrzebom, dlatego kurs „Psychologia negocjacji” udostępniamy dla Państwa w dwóch przyjaznych i najbardziej atrakcyjnych trybach nauczania – jako klasyczny stacjonarny kurs oraz nowoczesne, łatwe w organizacji i sprzyjające oszczędności czasu szkolenie online. Jako lider na rynku usług szkoleniowych i wielokrotnie wyróżniana firma możemy Państwa zapewnić, że współpraca z nami oznacza dostęp do usług o najwyższym standardzie – co roku z sukcesem przechodzimy audyt i certyfikację DEKRA Certification, należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a w realizacji naszych usług stosujemy Standardy Usług Szkoleniowych 2.0. Nasze szkolenia wyceniamy indywidualnie, a to pozwala nam zaoferować Państwu wyjątkowo korzystne warunki współpracy. Organizowane przez nas szkolenia zamknięte można zrealizować także, korzystając z dofinansowania udzielanego przez BUR lub KFS. Wszyscy Kursanci odbywający szkolenie „Psychologia negocjacji” zostaną ponadto objęci specjalnym programem darmowej opieki poszkoleniowej, a z tej dodatkowej formy wsparcia mentorskiego będą mogli korzystać aż przez miesiąc od dnia ukończenia prezentowanego warsztatu.

Jaki korzyści płyną ze szkolenia „Psychologia negocjacji” w Human Skills?

Celem warsztatu „Psychologia negocjacji” jest wprowadzenie Uczestników kursu do tematyki negocjacji według Harwardzkiego Modelu Negocjacyjnego oraz trening praktycznego wykorzystania jego założeń. W czasie warsztatu poznamy również podstawy psychologii zachowań, omówimy czynniki kształtujące indywidualny styl negocjacyjny, a Kursanci będą mieli okazję przeanalizować swój własny styl na podstawie zdobyczy modelu DISC. Ponieważ nadrzędnym celem szkolenia „Psychologia negocjacji” jest doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji, poprzez różnorodne ćwiczenia i zadania będziemy trenować m.in. umiejętność rozpoznawania stylu partnera w rozmowie negocjacyjnej oraz zdolność dostosowywania do tego stylu własnej taktyki, a także umiejętności zastosowania różnych technik wywierania wpływu, metod perswazji czy skutecznych sposobów zamykania negocjacji. Szkolenie zamknięte „Psychologia negocjacji” każdorazowo projektujemy, uwzględniając specyfikę pracy danej grupy Kursantów i staramy się maksymalnie dopasować prezentowane przykłady, zaproponowane ćwiczenia i metody nauczania do rzeczywistych potrzeb Uczestników zajęć. Trenujemy na wziętych z życia przykładach i odwołujemy się do doświadczeń Kursantów, dzięki czemu nasz trening pozwala Uczestnikom szkolenia przygotować się do realizacji konkretnych zadań z zakresu negocjacji, z jakimi mierzą się w swojej pracy.

Szkolenie „Psychologia negocjacji” wyposaża Kursantów w rzetelną wiedzę o:

 • procesie negocjacyjnym i jego etapach;
 • czynnikach wpływających na efektywność rozmów negocjacyjnych;
 • psychologii negocjacji;
 • różnych stylach negocjacyjnych i sposobach ich rozpoznawania;
 • Harwardzkim Modelu Negocjacyjnym i jego założeniach;
 • technikach i metodach prowadzenia i domykania negocjacji.

Zamknięty kurs „Psychologia negocjacji” rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • prowadzenia skutecznych negocjacji z wykorzystaniem wiedzy o osobistym stylu oraz stylu reprezentowanym przez partnera w negocjacjach;
 • planowania rozmów negocjacyjnych;
 • prowadzenia negocjacji z wykorzystaniem różnorodnych technik argumentacji, wywierania wpływu i perswazji;
 • skutecznego zamykania negocjacji;
 • oceny przeprowadzonego działania negocjacyjnego.

Szkolenie zamknięte „Psychologia negocjacji” wyposaża Kursantów w niezbędne wiadomości na temat reguł planowania i prowadzenia skutecznych rozmów negocjacyjnych, a także pozwala nauczyć się wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W czasie warsztatu Kursanci nauczą się, oceniać własny styl negocjacyjny i styl partnera oraz wykorzystać rezultaty tej diagnozy w praktyce. Uczestnicy zajęć nauczą się również operować różnymi nowatorskimi technikami negocjacyjnymi o sprawdzonej skuteczności. Zdobyte w czasie warsztatu umiejętności i kompetencje pomogą Kursantom zwiększyć ich efektywność w rozmowach, nie zależnie od tego, czy dotyczą one negocjowania ważnych kontraktów dla firmy, sprzedaży czy ich życia prywatnego.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięty stacjonarny kurs „Psychologia negocjacji” nasi trenerzy mogą poprowadzić dla Państwa w dowolnej wskazanej przez Państwa lokalizacji lub na terenie naszej warszawskiej siedziby w centrum stolicy. Kursanci realizujący powyższe szkolenie w gościnnych murach naszego komfortowo zaaranżowanego centrum szkoleniowego mogą liczyć na doskonałe warunki do nauki oraz atmosferę pełną wsparcia i życzliwości. Uczestnicy stacjonarnego warsztatu „Psychologia negocjacji”, którzy będą szkolić się w naszej placówce, zostaną również przywitani poczęstunkiem w czasie przerwy śniadaniowej, a w okolicy południa zaproszeni na dwudaniowy obiad serwowany w pobliskiej restauracji. Wszystkim Kursantom zapisanym na szkolenie zamknięte „Psychologia negocjacji” gwarantujemy również nieodpłatnie pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, które zawierają usystematyzowaną wiedzę na temat Harwardzkiego Modelu Negocjacyjnego, technik negocjacyjnych oraz metod finalizowania rozmów o charakterze negocjacyjnym. Stacjonarne szkolenie poświęcone umiejętnościom negocjacyjnym zostało zaplanowane jako dwudniowy kurs o charakterze warsztatowym. Zajęcia trwają co najmniej 7 godzin zegarowych każdego dnia, przy czym agenda kursu oraz jego zawartość merytoryczna i metodyczna są każdorazowo dostosowywane do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i oczekiwań firmy zamawiającej kurs. Stacjonarne szkolenie „Psychologia negocjacji” buduje 9 głównych modułów tematycznych, a jego zasadniczą część stanowią różnorodne ćwiczenia praktyczne – symulacje, analizy materiałów video, testy, dyskusje itd. Wszyscy Uczestnicy prezentowanego warsztatu zostaną przez nas objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej, która obejmuje okres 30 dni. W tym czasie Kursanci mogą skorzystać w razie pytań lub wątpliwości dotyczących tematu warsztatu z darmowych e-konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia.

Szczegółowy program zamkniętego stacjonarnego szkolenia „Psychologia negocjacji”

Kurs „Psychologia negocjacji” rozpoczynamy najczęściej w okolicy godziny 9:00 rano, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia szkolenia, a kończymy po południu, około godziny 17:00. Szkolenie oparte jest na autorskim programie zaprezentowanym poniżej. Ponieważ zamknięte kursy realizowane na zamówienie mają wysoki poziom indywidualizacji, udostępniony program może ulec w razie potrzeby modyfikacjom, które będą miały na celu lepsze dopasowanie jego elementów do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych grupy uczestniczącej w warsztacie. Część wstępna zamkniętego szkolenia „Psychologia negocjacji” poświęcona jest diagnozie potrzeb Uczestników zajęć oraz omówieniu celów kursu. Ponieważ omawiany warsztat to intensywny kurs teoretyczno-praktyczny, dominującą rolę odgrywają w nim nowoczesne aktywizujące metody nauczania oraz różnorodne zadania i ćwiczenia praktyczne zaprojektowane specjalnie do celów danego kursu. Szkolenie korzysta ze sprawdzonych i atrakcyjnych dla Kursantów form nauczania, a także realizowane jest w pełnej zgodzie z założeniami cyklu Kolba i regułami opisanymi przez model Activity Based Learning. W ramach bezpłatnej opieki poszkoleniowej Kursanci mogą zdalnie skonsultować swoje pytania z ekspertem prowadzącym kurs przez miesiąc od momentu ukończenia warsztatu.

Program, formę szkolenia „Psychologia negocjacji” oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta

Autor programu: Marek Naumiuk

Psychologia negocjacji

Rozpoczęcie kursu: weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, identyfikacja celów szkolenia, ustalenie zasad pracy i sprawy organizacyjne.

Moduł I. Negocjacje – wprowadzenie

 • Megatrendy w zmieniającym się świecie – mini prezentacja i dyskusja.
 • 10 zaleceń, których realizacja pomaga w dostosowaniu się i osiąganiu celów.
 • Dylematy negocjacyjne – icebreaker.
 • Definicje negocjacji – ćwiczenie indywidualne i podsumowanie.
 • Rodzaje negocjacji – ćwiczenie grupowe wprowadzające Petrostan/Dobrostan.
 • Zasady negocjacji nastawionych na współpracę – mini prezentacja.

Moduł II. Indywidualny styl negocjacyjny

 • Autodiagnoza – test indywidualny.
 • Własny styl a styl drugiej strony.
 • Dobry negocjator – konieczne kompetencje – praca w grupach, dyskusja.

Moduł III. Komunikacja z partnerem negocjacyjnym

 • Model DISC – zestaw krótkich filmów oraz ćwiczenia grupowe.
 • Analiza własnego stylu – karty DISC.
 • Rozpoznawanie stylu drugiej strony – analiza filmów.
 • Narzędzia budowania korzystnej relacji.
 • Sztuka słuchania, zasady – dyskusja.

Moduł IV. Emocje jako bariera komunikacyjna w negocjacjach

 • Kwestionariusz indywidualny.
 • 7 barier komunikacyjnych – analiza wyników.

Moduł V. Perswazja i wywieranie wpływu

 • Założenia w drodze doskonalenia umiejętności perswazyjnych – prezentacja i ćwiczenia indywidualne.
 • Pewność siebie – test i ćwiczenia indywidualne.
 • Pacing & leading.
 • Prawa perswazji – ćwiczenia w parach.
 • Wybrane techniki – ćwiczenia w parach.
 • Argumenty perswazyjne.

Moduł VI. Przygotowanie do negocjacji

 • Podstawowe pojęcia przydatne podczas przygotowywania się do negocjacji – ćwiczenie w parach.
 • Możliwości wzmacniania własnej BATNY – ćwiczenie w zespołach.
 • Model OARR – ćwiczenia indywidualne na forum.

Moduł VII. Faza środkowa negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Otwarcie licytacji.
 • Licytacja.
 • 10 zasad licytacji.
 • Zawarcie kontraktu.

Moduł VIII. Zakończenie negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Faza domykania rozmów.
 • Ocena rezultatów.
 • Realizacja umowy.

Moduł IX. Symulacje negocjacji na podstawie scenariuszy – praca w parach

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Sesja pytań i odpowiedzi. Ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięty kurs online „Psychologia negocjacji” to intensywne teoretyczno-praktyczne szkolenie organizowane w wirtualnej przestrzeni platform internetowych typu Clickmeeting i Zoom. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, a do udziału w nich wymagany jest jedynie dostęp do internetu oraz urządzenie zdolne nawiązać połączenie video online. Zdalny tryb treningu pozwala Kursantom zachować dużą swobodę w zakresie wyboru miejsca i okoliczności szkolenia, a także sprzyja oszczędności czasu. Szkolenia online są przy tym najbardziej ekonomiczną i wygodną pod względem organizacyjnym formą kształcenia personelu zatrudnionego w firmie. Kurs „Psychologia negocjacji” każdorazowo dostosowujemy do faktycznych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, modyfikując jego zawartość metodyczną i merytoryczną, aby Uczestnicy zajęć mogli trenować dokładnie te umiejętności, które są im najbardziej przydatne w ich pracy. Również agenda szkolenia ustalana jest indywidualnie z Klientem zamawiającym kurs. Warsztat z powyższego tematu zaplanowaliśmy jako dwudniowe szkolenie. Każda dzienna sesja trwa minimum 7 godzin zegarowych z przerwami na posiłki. Program szkolenia zamkniętego „Psychologia negocjacji” składa się z 9 dużych bloków tematycznych, a jego uwieńczeniem jest obszerny segment poświęcony ćwiczeniom praktycznym oraz sesja podsumowująca kurs. Wszyscy Uczestnicy zajęć otrzymają od nas w cenie szkolenia pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych porządkujących wiedzę na temat technik negocjacyjnych i Harwardzkiego Modelu Negocjacyjnego. Kursanci zostaną również otoczeni programem specjalnej opieki poszkoleniowej – każda osoba kończąca szkolenie otrzyma możliwość skonsultowania się z ekspertem prowadzącym warsztat w czasie darmowych e-konsultacji. Z e-mentoringu Uczestnicy warsztatu mogą korzystać przez okres 30 dni od chwili ukończenia zamkniętego szkolenia „Psychologia negocjacji”.

Ramowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Psychologia negocjacji”

Realizowane na zamówienie szkolenie online „Psychologia negocjacji” odbywa się według widocznego poniżej planu lub realizowane jest na podstawie alternatywnego programu ustalonego bezpośrednio z Klientem zamawiającym kurs. W związku z tym w trakcie warsztatu mogą pojawić się inne zagadnienia oraz ćwiczenia dostosowane do wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów. Szkolenie zamknięte „Psychologia negocjacji” prowadzone jako warsztat online trwa dwa dni. Zajęcia rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 rano każdego dnia, a kończymy w okolicy godziny 17:00. W porze lunchu plan zajęć przewiduje dłuższą przerwę na posiłek. Dokładny rozkład dnia zajęć i plan przerw zostanie omówiony w czasie wprowadzenia do szkolenia. Ponieważ prezentowane szkolenie ma charakter warsztatowy, dominującą rolę odgrywają w jego przebiegu aktywizujące techniki i metody nauczania oraz ćwiczenia praktyczne zaprojektowane specjalnie na potrzeby danego kursu. Trening opiera się na wykorzystaniu atrakcyjnych dla Kursantów form nauczania, m.in. analiz przypadków, symulacji, dyskusji, analiz materiałów video itp. Kurs „Psychologia negocjacji” prowadzimy przy tym w pełnej zgodzie z założeniami cyklu Kolba oraz wytycznymi modelu Activity Based Learning.

Autor programu: Marek Naumiuk

Psychologia negocjacji

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Rozpoczęcie warsztatu: sprawy organizacyjne, rozpoznanie potrzeb Uczestników kursu wraz z omówieniem celów szkolenia.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu warsztatu

 • Megatrendy w zmieniającym się świecie – mini prezentacja i dyskusja.
 • 10 zaleceń, których realizacja pomaga w osiąganiu celów oraz dostosowaniu się.
 • Icebreaker – dylematy negocjacyjne.
 • Definicje negocjacji – ćwiczenia indywidualne wraz z podsumowaniem.
 • Rodzaje negocjacji – ćwiczenia w grupach wprowadzające Dobrostan/Petrostan.
 • Reguły negocjacji ukierunkowanych na współpracę – mini prezentacja.

Moduł II. Indywidualny styl negocjacyjny

 • Autodiagnoza – test indywidualny dla Uczestników kursu.
 • Własny styl a styl partnera negocjacyjnego.
 • Dobry negocjator – niezbędne kompetencje – praca grupowa, panel dyskusyjny.

Moduł III. Komunikacja z partnerem negocjacyjnym

 • Model DISC – analiza materiałów filmowych, ćwiczenia w grupach.
 • Analiza osobistego stylu – karty DISC.
 • Rozpoznawanie stylu partnera w negocjacjach – ćwiczenia z materiałem video.
 • Narzędzia budowania korzystnej relacji.
 • Sztuka słuchania i jej reguły – panel dyskusyjny.

Moduł IV. Emocje jako bariera komunikacyjna w procesie negocjacji

 • Kwestionariusz indywidualny.
 • 7 barier komunikacyjnych – analiza wyników.

Moduł V. Perswazja i techniki wywierania wpływu

 • Założenia w drodze doskonalenia umiejętności perswazyjnych – prezentacja i ćwiczenia indywidualne.
 • Pewność siebie – test i ćwiczenia indywidualne.
 • Pacing & leading.
 • Prawa perswazji – ćwiczenia w parach.
 • Wybrane techniki perswazyjne oraz techniki wywierania wpływu – ćwiczenia ich zastosowania (ćwiczenia w parach).
 • Argumenty perswazyjne.

Moduł VI. Przygotowanie do rozmów o charakterze negocjacyjnym

 • Najważniejsze pojęcia przydatne w czasie przygotowywania się do negocjacji – ćwiczenie w parach.
 • Wzmacnianie własnej BATNY – ćwiczenie w zespołach.
 • Model OARR – ćwiczenia indywidualne na forum grupy.

Moduł VII. Faza środkowa negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Otwarcie licytacji.
 • Licytacja.
 • 10 zasad licytacji.
 • Zawarcie kontraktu.

Moduł VIII. Zakończenie negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Faza domykania rozmów negocjacyjnych.
 • Ocena rezultatów.
 • Realizacja kontraktu.

Moduł IX. Symulacje negocjacji – praca w parach z wykorzystaniem scenariuszy

Zakończenie kursu: powtórzenie i podsumowanie najważniejszych zagadnień. Wnioski, sesja pytań i odpowiedzi oraz plan działania na przyszłość. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 2 dni

Szkolenia i usługi uzupełniające

szkolenie asertywność w biznesie

Asertywność i pewność siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

EFEKTYWNE TECHNIKI NEGOCJACJI

Szkolenia z technik negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Techniki wywierania wpływu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

prospecting pozyskiwanie nowych klientów szkolenie

Strategie pozyskiwania klientów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Paweł was prepared perfectly as usual, contact with group was amazing, he has knowlage, everything was great.”

„You felt that you really are knowing and understanding the message, it was great how trainer explain all.”

„Przygotowanie trenera zdecydowanie na plus; Dużo ciekawych dyskusji, otwartość; zwinność tematu; właściwe treści dopasowane do grupy.”

Klienci

Vestas-Poland Sp. z o.o., ZF Automotive Systems Poland Sp. z o. o., MS Spektrum, IDEA CREATIVE Sp z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas