Business - young man in job interview for hiring, welcomes, Boss or Senior and his female Assistant in their office

Psychologia negocjacji

 • Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników do tematyki negocjacji według Harwardzkiego Modelu Negocjacyjnego, psychologii zachowań oraz doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji.
 • W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzeni są przez poszczególne etapy negocjacji, trenują umiejętności komunikacyjne.

Cele i Korzyści

Program Szkolenia

Psychologia negocjacji 

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie zasad pracy, omówienie celów szkolenia.

Negocjacje – wprowadzenie

 • Megatrendy w zmieniającym się świecie – mini prezentacja i dyskusja.
 • 10 zaleceń, których realizacja pomaga w dostosowaniu się i osiąganiu celów.
 • Dylematy negocjacyjne – icebreaker.
 • Definicje negocjacji – ćwiczenie indywidulane i podsumowanie.
 • Rodzaje negocjacji – ćwiczenie grupowe wprowadzające Petrostan/Dobrostan.
 • Zasady negocjacji nastawionych na współpracę – mini prezentacja.

Indywidulany styl negocjacyjny

 • Autodiagnoza – test indywidualny.
 • Własny styl a styl drugiej strony.
 • Dobry negocjator – konieczne kompetencje – praca w grupach, dyskusja.

Komunikacja z partnerem negocjacyjnym

 • Model DiSC – zestaw krótkich filmów oraz ćwiczenia grupowe.
 • Analiza własnego stylu – karty DISC.
 • Rozpoznawanie stylu drugiej strony – analiza filmów.
 • Narzędzia budowania korzystnej relacji.
 • Sztuka słuchania, zasady – dyskusja.

Emocje jako bariera komunikacyjna w negocjacjach

 • Kwestionariusz indywidualny.
 • 7 barier komunikacyjnych – analiza wyników.

Perswazja i wywieranie wpływu

 • Założenia w drodze doskonalenia umiejętności perswazyjnych – prezentacja i ćwiczenia indywidualne.
 • Pewność siebie – test i ćwiczenia indywidualne.
 • Pacing & leading.
 • Prawa perswazji – ćwiczenia w parach.
 • Wybrane techniki – ćwiczenia w parach.
 • Argumenty perswazyjne.

Przygotowanie do negocjacji

 • Podstawowe pojęcia przydatne podczas przygotowywania się do negocjacji – Ćwiczenie w parach.
 • Możliwości wzmacniania własnej BATNY – ćwiczenie w zespołach.
 • Model OARR – ćwiczenia indywidualne na forum.

Faza środkowa negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Otwarcie licytacji.
 • Licytacja.
 • 10 zasad licytacji.
 • Zawarcie kontraktu.

Zakończenie negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Faza domykania rozmów.
 • Ocena rezultatów.
 • Realizacja umowy.

Symulacje negocjacji w oparciu o scenariusze – praca w parach

Podsumowanie warsztatu

Czas szkolenia: 2 dni

 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas