szkolenie z zakresu psychologii negocjacji

Psychologia negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Prawda jest taka, że od dzieciństwa negocjujemy. Często nieświadomie i nie będąc właściwie przygotowanym.
Nieświadomie, bo nie wiemy czym negocjacje w rzeczywistości są i kiedy się zaczynają. Do tego zwykle bywamy nieprzygotowani, bo nie znamy zasad negocjacji.
Umiejętność negocjowania to konieczność w każdej sytuacji, kiedy spotykamy się z innymi ludźmi i potrzebujemy ich zgody, akceptacji, współpracy.
Na szczęście wszystkiego można się nauczyć. Ten warsztat jest maksymalnie praktyczny. Metodycznie przechodzimy przez proces negocjacji dokładając wypełniając go niezbędną wiedzą i praktyką.

 

Psychologia negocjacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu psychologii negocjacji

Prawda jest taka, że od dzieciństwa negocjujemy. Często nieświadomie i nie będąc właściwie przygotowanym.
Nieświadomie, bo nie wiemy czym negocjacje w rzeczywistości są i kiedy się zaczynają. Do tego zwykle bywamy nieprzygotowani, bo nie znamy zasad negocjacji.
Umiejętność negocjowania to konieczność w każdej sytuacji, kiedy spotykamy się z innymi ludźmi i potrzebujemy ich zgody, akceptacji, współpracy.
Na szczęście wszystkiego można się nauczyć. Ten warsztat jest maksymalnie praktyczny. Metodycznie przechodzimy przez proces negocjacji dokładając wypełniając go niezbędną wiedzą i praktyką.

 

Cele i Korzyści

 • Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników do tematyki negocjacji według Harwardzkiego Modelu Negocjacyjnego, psychologii zachowań oraz doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji.
 • W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzeni są przez poszczególne etapy negocjacji, trenują umiejętności komunikacyjne.

Program Szkolenia

Psychologia negocjacji 

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie zasad pracy, omówienie celów szkolenia.

Negocjacje – wprowadzenie

 • Megatrendy w zmieniającym się świecie – mini prezentacja i dyskusja.
 • 10 zaleceń, których realizacja pomaga w dostosowaniu się i osiąganiu celów.
 • Dylematy negocjacyjne – icebreaker.
 • Definicje negocjacji – ćwiczenie indywidulane i podsumowanie.
 • Rodzaje negocjacji – ćwiczenie grupowe wprowadzające Petrostan/Dobrostan.
 • Zasady negocjacji nastawionych na współpracę – mini prezentacja.

Indywidulany styl negocjacyjny

 • Autodiagnoza – test indywidualny.
 • Własny styl a styl drugiej strony.
 • Dobry negocjator – konieczne kompetencje – praca w grupach, dyskusja.

Komunikacja z partnerem negocjacyjnym

 • Model DiSC – zestaw krótkich filmów oraz ćwiczenia grupowe.
 • Analiza własnego stylu – karty DISC.
 • Rozpoznawanie stylu drugiej strony – analiza filmów.
 • Narzędzia budowania korzystnej relacji.
 • Sztuka słuchania, zasady – dyskusja.

Emocje jako bariera komunikacyjna w negocjacjach

 • Kwestionariusz indywidualny.
 • 7 barier komunikacyjnych – analiza wyników.

Perswazja i wywieranie wpływu

 • Założenia w drodze doskonalenia umiejętności perswazyjnych – prezentacja i ćwiczenia indywidualne.
 • Pewność siebie – test i ćwiczenia indywidualne.
 • Pacing & leading.
 • Prawa perswazji – ćwiczenia w parach.
 • Wybrane techniki – ćwiczenia w parach.
 • Argumenty perswazyjne.

Przygotowanie do negocjacji

 • Podstawowe pojęcia przydatne podczas przygotowywania się do negocjacji – Ćwiczenie w parach.
 • Możliwości wzmacniania własnej BATNY – ćwiczenie w zespołach.
 • Model OARR – ćwiczenia indywidualne na forum.

Faza środkowa negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Otwarcie licytacji.
 • Licytacja.
 • 10 zasad licytacji.
 • Zawarcie kontraktu.

Zakończenie negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Faza domykania rozmów.
 • Ocena rezultatów.
 • Realizacja umowy.

Symulacje negocjacji w oparciu o scenariusze – praca w parach

Podsumowanie warsztatu

Czas szkolenia: 2 dni

 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.