PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI

Cele Szkolenia

 • Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników do tematyki negocjacji według Harwardzkiego Modelu Negocjacyjnego, psychologii zachowań oraz doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji.
 • W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzeni są przez poszczególne etapy negocjacji, trenują umiejętności komunikacyjne.

Program szkolenia 

Prosimy potraktować zaproponowany poniżej program jako jego wstępną propozycję, na etapie badania potrzeb szkoleniowych zostanie on dostosowany do konkretnych potrzeb uczestników oraz na tej podstawie zostaną opracowane ćwiczenia/zagadnienia – oparte na potencjalnych sytuacjach, specyficznych dla pracy dyplomatycznej.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie zasad pracy, omówienie celów szkolenia.

Negocjacje – wprowadzenie

 • Megatrendy w zmieniającym się świecie – mini prezentacja i dyskusja
 • 10 zaleceń, których realizacja pomaga w dostosowaniu się i osiąganiu celów
 • Dylematy negocjacyjne – icebreaker
 • Definicje negocjacji – ćwiczenie indywidulane i podsumowanie
 • Rodzaje negocjacji – ćwiczenie grupowe wprowadzające Petrostan/Dobrostan
 • Zasady negocjacji nastawionych na współpracę – mini prezentacja

Indywidulany styl negocjacyjny

 • Autodiagnoza – test indywidualny
 • Własny styl a styl drugiej strony
 • Dobry negocjator – konieczne kompetencje – praca w grupach, dyskusja

Komunikacja z partnerem negocjacynym

 • Model DiSC – zestaw krótkich filmów oraz ćwiczenia grupowe,
 • Analiza własnego stylu – karty DiSC
 • Rozpoznawanie stylu drugiej strony – analiza filmów
 • Narzędzia budowania korzystnej relacji
 • Sztuka słuchania, zasady – dyskusja

Emocje jako bariera komunikacyjna w negocjacjach

 • Kwestionariusz indywidualny
 • 7 barier komunikacyjnych – analiza wyników

Perswazja i wywieranie wpływu

 • Założenia w drodze doskonalenia umiejętności perswazyjnych – prezentacja i ćwiczenia indywidualne
 • Pewność siebie – test i ćwiczenia indywidualne
 • Pacing & leading
 • Prawa perswazji – ćwiczenia w parach
 • Wybrane techniki – ćwiczenia w parach
 • Argumenty perswazyjne

Przygotowanie do negocjacji

 • Podstawowe pojęcia przydatne podczas przygotowywania się do negocjacji – Ćwiczenie w parach
 • Możliwości wzmacniania własnej BATNY – ćwiczenie w zespołach
 • Model OARR – ćwiczenia indywidualne na forum

Faza środkowa negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Otwarcie licytacji
 • Licytacja
 • 10 zasad licytacji
 • Zawarcie kontraktu

Zakończenie negocjacji – mini prezentacja wprowadzająca do symulacji

 • Faza domykania rozmów
 • Ocena rezultatów
 • Realizacja umowy

Symulacje negocjacji w oparciu o scenariusze – praca w parach

Podsumowanie warsztatu

Czas szkolenia: 2 dni

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI