STRATEGIE POZYSKIWANIA KLIENTÓW

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

  • Praktycznych sposobach pozyskiwania klientów w kanałach online i offline.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

  • Stworzenia profilu zakupowego klienta.
  • Mapowania ścieżki zakupowej klienta.
  • Tworzenia indywidualnej strategii prospectingowej

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

  • Pozyskiwaniem nowych klientów.
  • Analizowaniem sytuacji branży i działań konkurencji.
  • Myśleniem strategicznym.
  • Planowaniem swojej pracy.

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

MODUŁ I – Model biznesowy i dotychczasowa strategia sprzedaży w firmie.

MODUŁ II – Przegląd metod pozyskiwania klientów w branży.

MODUŁ III – Profile zakupowe klientów firmy i mapy empatii.

MODUŁ IV – Ścieżka zakupowa klienta.

MODUŁ I – Analiza ścieżki zakupowej pod kątem pragnień i potrzeb klienta oraz działań prospectingowych.

MODUŁ II – Przegląd metod prospectingu online i offline.

MODUŁ III – Moja strategia sprzedaży.

MODUŁ IV – Stworzenie indywidualnego planu pozyskania klienta.

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. 

Czas trwania: 2 dni

TRENERZY

Dominika Maciejak

Trener i doradca realizujący projekty w zakresie poprawy customer experience/ Retail Consultant/ Praktyk handlu detalicznego
Profil Trenera

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

STRATEGIE POZYSKIWANIA KLIENTÓW