Collaborative-communication

Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs przedsiębiorczości to szkolenie z ABC przedsiębiorczości, a więc umiejętności godzenia ze sobą różnych potrzeb, wartości i priorytetów. Szkolenie z przedsiębiorczości osobistej pozwoli Ci zyskać większą świadomość w dziedzinach takich jak: ekonomia, finanse, prawo i zarządzanie, przygotuje Cię do prowadzenia własnego biznesu, a nawet pomoże postawić pierwsze kroki na rynku inwestycyjnym.

Przygotowane przez naszych ekspertów warsztaty z przedsiębiorczości to atrakcyjne w formie, nowoczesne i w pełni spersonalizowane kursy, dzięki którym możesz dowiedzieć się m.in., jak zarządzać finansami w domu i w firmie, jak pomnażać kapitał, jak założyć własną firmę czy budować swój wizerunek profesjonalisty. Podczas szkolenia z przedsiębiorczości nie ograniczamy się bowiem do podstawowych definicji i regułek związanych z teorią przedsiębiorczości, ale trenujemy i w praktyce poznajemy tajemnice sukcesu przedsiębiorczych ludzi, którzy odnoszą sukcesy w biznesie i życiu prywatnym.

Realizowane na zamówienie szkolenie „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” wzbogacamy także obszerną listą tzw. dobrych praktyk i doświadczeń prowadzącego kurs eksperta, które są przydatne każdemu bez względu na pozycję życiową i sytuację zawodową w codziennym funkcjonowaniu. Nasz trening przedsiębiorczości ma bowiem charakter uniwersalny – nie ważne, czy prowadzisz jakiś biznes, czy dopiero planujesz założenie firmy, czy pracujesz na etacie, szkolenie ABC przedsiębiorczości pomoże Ci odnaleźć się w zawiłościach związanych z ekonomią i zarządzaniem finansami, organizacją własnej pracy, a także nauczy myśleć i działać strategicznie.

Organizowany przez nas zamknięty warsztat z przedsiębiorczości realizowany jest po wcześniejszej analizie potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki czemu w czasie zajęć Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę najbardziej im przydatną i trenują te umiejętności, które gwarantują im osiąganie lepszych wyników w sferze zawodowej i prywatnej. Każdorazowo dostosowujemy program szkolenia i jego zawartość, a trening przesycamy ćwiczeniami i przykładami nawiązującymi do doświadczeń Kursantów. Skupiamy się na praktyce i poprzez działanie doskonalimy konkretne umiejętności i kompetencje konieczne do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Szkolenia z przedsiębiorczości prowadzimy zarówno jako wygodne i sprzyjające oszczędności czasu kursy online, jak i klasyczne stacjonarne warsztaty. Również agendę kursu z podstaw przedsiębiorczości staramy się zawsze dostosować do preferencji Klientów. W razie potrzeby warsztaty z przedsiębiorczości możemy też poprowadzić w lokalizacji wybranej przez Klienta.

Zapraszamy do zapisów na kurs „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” i kontaktu z naszymi konsultantami – razem wybierzemy najlepsze warunki szkolenia dla Państwa organizacji, firmy lub grupy.

Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Collaborative-communication

Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs przedsiębiorczości to szkolenie z ABC przedsiębiorczości, a więc umiejętności godzenia ze sobą różnych potrzeb, wartości i priorytetów. Szkolenie z przedsiębiorczości osobistej pozwoli Ci zyskać większą świadomość w dziedzinach takich jak: ekonomia, finanse, prawo i zarządzanie, przygotuje Cię do prowadzenia własnego biznesu, a nawet pomoże postawić pierwsze kroki na rynku inwestycyjnym.

Przygotowane przez naszych ekspertów warsztaty z przedsiębiorczości to atrakcyjne w formie, nowoczesne i w pełni spersonalizowane kursy, dzięki którym możesz dowiedzieć się m.in., jak zarządzać finansami w domu i w firmie, jak pomnażać kapitał, jak założyć własną firmę czy budować swój wizerunek profesjonalisty. Podczas szkolenia z przedsiębiorczości nie ograniczamy się bowiem do podstawowych definicji i regułek związanych z teorią przedsiębiorczości, ale trenujemy i w praktyce poznajemy tajemnice sukcesu przedsiębiorczych ludzi, którzy odnoszą sukcesy w biznesie i życiu prywatnym.

Realizowane na zamówienie szkolenie „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” wzbogacamy także obszerną listą tzw. dobrych praktyk i doświadczeń prowadzącego kurs eksperta, które są przydatne każdemu bez względu na pozycję życiową i sytuację zawodową w codziennym funkcjonowaniu. Nasz trening przedsiębiorczości ma bowiem charakter uniwersalny – nie ważne, czy prowadzisz jakiś biznes, czy dopiero planujesz założenie firmy, czy pracujesz na etacie, szkolenie ABC przedsiębiorczości pomoże Ci odnaleźć się w zawiłościach związanych z ekonomią i zarządzaniem finansami, organizacją własnej pracy, a także nauczy myśleć i działać strategicznie.

Organizowany przez nas zamknięty warsztat z przedsiębiorczości realizowany jest po wcześniejszej analizie potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki czemu w czasie zajęć Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę najbardziej im przydatną i trenują te umiejętności, które gwarantują im osiąganie lepszych wyników w sferze zawodowej i prywatnej. Każdorazowo dostosowujemy program szkolenia i jego zawartość, a trening przesycamy ćwiczeniami i przykładami nawiązującymi do doświadczeń Kursantów. Skupiamy się na praktyce i poprzez działanie doskonalimy konkretne umiejętności i kompetencje konieczne do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Szkolenia z przedsiębiorczości prowadzimy zarówno jako wygodne i sprzyjające oszczędności czasu kursy online, jak i klasyczne stacjonarne warsztaty. Również agendę kursu z podstaw przedsiębiorczości staramy się zawsze dostosować do preferencji Klientów. W razie potrzeby warsztaty z przedsiębiorczości możemy też poprowadzić w lokalizacji wybranej przez Klienta.

Zapraszamy do zapisów na kurs „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” i kontaktu z naszymi konsultantami – razem wybierzemy najlepsze warunki szkolenia dla Państwa organizacji, firmy lub grupy.

Cele i Korzyści

Celem szkolenia „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności na płaszczyźnie przedsiębiorczości u jego Uczestników z jednoczesnym wsparciem ich rozwoju osobistego i zawodowego adekwatnie do ich aktualnego etapu. Równorzędnym celem jest zaprezentowanie Kursantom uniwersalnych narzędzi i metodologii organizacji życia osobistego i pracy zawodowej, które pozwolą im określić własne potrzeby, ustalić priorytety działań, podejmować wyzwania i rozwiązywać problemy, niezależnie od obecnego etapu życia osobistego i kariery zawodowej. Treść szkolenia z przedsiębiorczości doskonale odpowiada na aktualne potrzeby odpowiedniego zarządzania domowymi i firmowymi zasobami dla utrzymania optymalnego poziomu funkcjonowania i pożądanego tempa rozwoju. Zamknięty warsztat poświęcony podstawom przedsiębiorczości kompleksowo przygotowuje więc do podejmowania wyzwań w życiu zawodowym i prywatnym. Zamknięte szkolenia, których tematem jest przedsiębiorczość i strategiczne zarządzanie zasobami, to nowoczesne i wyjątkowo praktyczne kursy o najwyższym standardzie i skuteczności, co potwierdzają liczne uzyskane przez Human Skills nagrody i certyfikaty. Pochodzący z naszego najnowszego katalogu szkoleń warsztat „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie…” uzupełniliśmy dodatkowo specjalnym programem opieki poszkoleniowej – wszyscy Uczestnicy prezentowanego szkolenia zamkniętego mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony eksperta prowadzącego zajęcia jeszcze przez 30 od momentu ich zakończenia. E-mentoring odbywa się w formie konsultacji online i jest nieodpłatny. Organizowane przez nas szkolenia zamknięte są zawsze indywidualnie wyceniane, mogą być dofinansowywane ze środków KFS lub BUR, a także realizowane z uwzględnieniem różnorodnych promocyjnych zniżek i rabatów lojalnościowych.

Jakie korzyści oferuje kurs „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie…”?

Przygotowane przez specjalistów w dziedzinie przedsiębiorczości osobistej i zawodowej szkolenia koncentrują się na prezentacji najużyteczniejszej dla Uczestników wiedzy z obszaru ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Poznawanie tajników operowania potencjałami oraz zasobami finansowymi i niefinansowymi odbywa się na naszych kursach poprzez praktyczne szkolenie – umiejętności ćwiczymy w „życiowych” sytuacjach, analizujemy case studies zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów oraz pomagamy im rozwiązać faktycznie istniejące problemy. Szkolenie „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” wzbogacamy także długą listą tzw. dobrych praktyk i doświadczeń prowadzącego szkolenie trenera, które będą wyjątkowo przydatne każdemu, bez względu na pozycję życiową i sytuację zawodową w codziennym funkcjonowaniu.

Szkolenie z podstaw przedsiębiorczości pozwala Uczestnikom zdobyć ekspercką wiedzę o:

 • tym, czym jest, a czym nie jest przedsiębiorczość;
 • postawach przedsiębiorczych w życiu codziennym i zawodowym oraz korzyściach z ich stosowania;
 • instrumentach określania własnych potrzeb, ustalania priorytetów działań, podejmowania wyzwań i rozwiązywania problemów;
 • narzędziach i metodach przedsiębiorczej organizacji życia osobistego i zawodowego;
 • sposobach optymalnego zarządzania zasobami domowymi i firmowymi.

Prezentowany kurs z ABC przedsiębiorczości rozwija wyspecjalizowane umiejętności:

 • rozpoznawania postaw przedsiębiorczych i nieprzedsiębiorczych;
 • świadomego planowania własnych zadań oraz wykorzystywania potencjałów i zasobów;
 • komunikacji marki osobistej w oparciu o zamierzoną i efektywną strategię;
 • podejmowania rozmów i negocjacji na tematy osobiste i zawodowe, także dotyczących sytuacji kryzysowych i trudnych;
 • wyznaczania i realizacji celów w niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Warsztat z przedsiębiorczości pogłębia wartościowe kompetencje związane z:

 • osobistą skutecznością w obszarze zarządzania zasobami osobistymi i zawodowymi;
 • planowaniem, realizacją i kontrolowaniem działań związanych z rozwojem własnym i prowadzonego biznesu;
 • budowaniem i prowadzeniem zespołów zadaniowych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi zarządzania zasobami i potencjałami.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – W DOMU, PRACY I BIZNESIE. SPRAWA OSOBISTA CZY ZAWODOWA?– ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie stacjonarne, którego tematem jest przedsiębiorczość, odbywa się w miejscu uzgodnionym z Klientem zamawiającym kurs – warsztat możemy zrealizować w warszawskiej siedzibie Human Skills bądź dowolnej innej lokalizacji wskazanej przez Klienta. Kursantom realizującym prezentowane szkolenie w naszej placówce gwarantujemy doskonałe warunki do treningu i rozwoju, swobodną i pełną życzliwości atmosferę, wsparcie wysoko wykwalifikowanej kadry w trakcie szkolenia oraz po jego zakończeniu. Wszystkie osoby zapisane na zamknięte szkolenie „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” prowadzone w siedzibie naszej firmy w cenie kursu mają ponadto zapewniony obiad i poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej. Na dwudaniowy lunch zaprosimy Uczestników warsztatu do jednej z lokalnie działających restauracji. Wszystkim Uczestnikom warsztatu gwarantujemy dodatkowo komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, które systematyzują wiedzę z obszaru przedsiębiorczości, a także miesięczny okres bezpłatnej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji z ekspertem. Zamknięty kurs „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” to dwudniowe szkolenie, które ma charakter warsztatów. Kurs składa się z kilku modułów tematycznych, w których dominującą rolę odgrywają ćwiczenia, nauka poprzez działanie i doświadczanie. Każda sesja dzienna zakłada przynajmniej 7 godzin treningu z przerwami na posiłki i regenerację. Agenda szkolenia jest każdorazowo uzgadniania z grupą szkoleniową.

Ramowy program zamkniętego stacjonarnego warsztatu „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?”

Kurs poświęcony podstawom przedsiębiorczości to spersonalizowany projekt szkoleniowy, co oznacza, że właściwy trening na zajęciach jest zawsze poprzedzony wnikliwym rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów. Wyniki wspominanej diagnozy decydują o ostatecznej formie programu kursu, wpływają na dobór metod i technik nauczania, prezentowanych analiz i przykładów. Trener w celu zwiększenia efektywności kursu, dostosowuje też ćwiczenia i zadania do specyfiki danej grupy szkoleniowej, miejsca jej zatrudnienia, etapu kariery itp. Warsztat „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” prowadzimy w pełnej zgodzie z zasadami cyklu Kolba i regułami opisanymi przez model Activity Based Learning. W ramach podsumowania szkolenia zainteresowani Kursanci mogą skorzystać z rekomendacji trenera w zakresie doboru i optymalizacji kolejnych szkoleń i kursów.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień 1

9:00-9:30

Rozpoczęcie warsztatu: powitanie, wprowadzenie do tematu szkolenia, analiza potrzeb Kursantów wraz z identyfikacją celów szkolenia, omówienie spraw organizacyjnych.

9:30-12:00

Moduł I.

 • Postawy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.
 • Kompetencja – przedsiębiorczość.
 • Mechanizmy zachowania gospodarki rynkowej i podmiotów gospodarczych.
 • Rola instytucji finansowych w biznesie i życiu prywatnym.

12:00-13:00

Przerwa na lunch

13:00-16:00

Moduł II.

Gra symulacyjna „Giełda Papierów Wartościowych”

Dzień 2

9:00-9:30

Wstęp do II dnia warsztatu: podsumowanie dotychczas prezentowanej wiedzy i wnioski, omówienie ewentualnego zadania domowego. Plan pracy na drugi dzień warsztatu.

9:30-12:00

Moduł III.

 • Komunikacja, a efektywność pracy.
 • Marka osobista.
 • Siła nawyków i personalnej efektywności (Covey).
 • Życie i biznes jak z bajki – strategia zarządzania Walta Disneya.

12:00-13:00

Przerwa na lunch

13:00-15:30

Moduł IV.

Debata „oksfordzka”:

„Tylko przedsiębiorcza postawa w życiu osobistym i zawodowym pozwoli nam na utrzymanie poziomu funkcjonowania i tempa rozwoju w czasach kryzysu gospodarczego”

15:30-16:00

Zakończenie warsztatu: powtórzenie najważniejszych zagadnień i wniosków. Ewaluacja kursu. Dla zainteresowanych osób: rekomendacje trenera w zakresie doboru szkoleń z przedsiębiorczości i dziedzin pokrewnych.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – W DOMU, PRACY I BIZNESIE. SPRAWA OSOBISTA CZY ZAWODOWA?– ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie z przedsiębiorczości organizowane w trybie zdalnym odbywa się w czasie rzeczywistym, w wirtualnej przestrzeni zagospodarowanej przy wykorzystaniu znanych i przyjaznych w obsłudze platform internetowych, m.in. Zoom lub Clickmeeting. Aby wziąć udział w warsztacie zdalnym „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Nie są też wymagane od Uczestników wyspecjalizowane umiejętności techniczne ani specjalna infrastruktura. Do realizacji warsztatu potrzebne będą jedynie: łącze internetowe oraz dowolne urządzenie zdolne nawiązać połączenie video live. Szkolenie online to ekonomiczna, wygodna i jednocześnie najmniej kłopotliwa pod względem organizacyjnym forma samorozwoju, zdobywania nowych kompetencji i kwalifikacji. Realizowany na zamówienie kurs z podstaw przedsiębiorczości w swoim standardowym kształcie zakłada dwudniowy trening, a każde spotkanie szkoleniowe danego dnia trwa co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Należy jednak pamiętać, że szkolenie zamknięte z powyższej tematyki optymalizujemy, uwzględniając potrzeby szkoleniowe Klientów zamawiających dany kurs, dlatego program szkolenia oraz jego szczegółowa agenda mogą różnić się od zaprezentowanego poniżej. Kurs „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” składa się z 4 modułów tematycznych oraz panelu poświęconego podsumowaniu wiedzy i ewaluacji zrealizowanego programu. Wszystkich Kursantów realizujących prezentowany warsztat online obejmujemy nieodpłatną opieką poszkoleniową – Uczestnicy zajęć mogą skorzystać ze specjalnych e-konsultacji z ekspertem prowadzącym trening przedsiębiorczości nawet przez 30 dni od ukończenia szkolenia. Wszystkim Uczestnikom warsztatu gwarantujemy dodatkowo komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, które systematyzują wiedzę z dziedziny finansów i przedsiębiorczości.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?”

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

 

Prezentowany warsztat charakteryzuje wysoki stopień indywidualizacji – każde szkolenie online z powyższego tematu poprzedzone jest weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki pozwalają ekspertowi prowadzącemu zajęcia dostosować treści i metody szkoleniowe do specyfiki danej grupy. Trener w celu zwiększenia skuteczności warsztatu dostosowuje metody i techniki nauczania, prezentowane analizy i przykłady, a także ćwiczenia, tak by nawiązywały one do realiów pracy Uczestników kursu i rozwiązywały istotne dla nich problemy. Warsztat online „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” jest przez nas realizowany zgodnie z wytycznymi modelu Activity Based Learning, a także regułami cyklu Kolba. Kurs z przedsiębiorczości rozpoczynamy zwykle w godzinach porannych każdego dnia, a kończymy w okolicy godziny 16:00. Istnieje jednak możliwość uzgodnienia agendy z Klientem. W ramach podsumowania kursu zainteresowane osoby mogą skorzystać z rekomendacji eksperta w zakresie optymalizacji dalszej ścieżki szkoleniowej oraz doboru kolejnych kursów.

1 dzień

9:00-9:30

Wprowadzenie: przywitanie, wstęp do tematyki szkolenia, diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu z omówieniem celów kursu, sprawy techniczne i organizacyjne.

9:30-12:00

Moduł I.

 • Postawy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.
 • Kompetencja – przedsiębiorczość.
 • Mechanizmy zachowania gospodarki rynkowej i podmiotów gospodarczych.
 • Instytucje finansowe w biznesie i życiu prywatnym oraz ich rola.

12:00-13:00

Przerwa obiadowa

13:00-16:00

Moduł II.

„Giełda Papierów Wartościowych” – gra symulacyjna

2 dzień

9:00-9:30

Wprowadzenie do 2. dnia szkolenia: podsumowanie omówionego dotąd materiału, wnioski, ocena realizacji ewentualnego zadania domowego. Prezentacja planu pracy na bieżący dzień szkolenia.

9:30-12:00

Moduł III.

 • Komunikacja, a efektywność pracy.
 • Marka osobista.
 • Siła nawyków i personalnej efektywności (Covey).
 • Strategia zarządzania Walta Disneya, czyli życie i biznes jak z bajki.

12:00-13:00

Przerwa obiadowa

13:00-15:30

Moduł IV.

Debata „oksfordzka”:

„Tylko przedsiębiorcza postawa w życiu osobistym i zawodowym pozwoli nam na utrzymanie poziomu funkcjonowania i tempa rozwoju w czasach kryzysu gospodarczego”

15:30-16:00

Podsumowanie kursu: powtórzenie kluczowych treści, ewentualne pytania do eksperta, podsumowanie i wnioski. Ewaluacja szkolenia. Dla zainteresowanych Kursantów: rekomendacje eksperta dotyczące doboru kursów z przedsiębiorczości oraz pokrewnych dziedzin.

Czas trwania warsztatu: 2 dni

Szkolenia i usługi uzupełniające

Strategic-thinking

Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

odporność psychiczna lidera oraz zespołu

Odporność psychiczna lidera oraz zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu przedsiębiorczości firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: 

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas