Collaborative-communication

Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Collaborative-communication

Cele i Korzyści

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności na płaszczyźnie przedsiębiorczości u jego uczestników z jednoczesnym wsparciem ich rozwoju osobistego i zawodowego adekwatnie do ich aktualnego etapu. Równorzędnym celem jest przekazanie uczestnikom uniwersalnych narzędzi i metodologii organizacji życia osobistego i pracy zawodowej, które pozwolą im określić własne potrzeby, ustalić priorytety działań, podejmować wyzwania i rozwiązywać problemy, niezależnie od obecnego etapu życia osobistego i kariery zawodowej. Treść szkolenia doskonale odpowiada na aktualne potrzeby odpowiedniego zarządzania domowymi i firmowymi zasobami dla utrzymania poziomu funkcjonowania i tempa rozwoju.

Korzyści:

Przygotowane przez specjalistów w tematyce przedsiębiorczości osobistej  i zawodowej szkolenia koncentrują się na prezentacji najużyteczniejszej dla uczestników wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Poznawanie tajników operowania potencjałami i zasobami finansowymi i niefinansowymi odbywa się na naszych kursach poprzez praktyczne szkolenie – umiejętności ćwiczymy w życiowych sytuacjach, analizujemy case studies zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów oraz pomagamy im rozwiązać faktycznie istniejące problemy, z którymi borykają się w codziennym życiu osobistym i zawodowym. Szkolenie „Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa?” wzbogacamy także długą listą tzw. dobrych praktyk i doświadczeń prowadzącego szkolenie trenera, które są przydatne każdemu bez względu na pozycję życiową i sytuację zawodową w codziennym funkcjonowaniu.

Szkolenie pozwala Uczestnikom zdobyć ekspercką wiedzę o:

 • Tym, czym jest, a czym nie jest przedsiębiorczość.
 • Postawach przedsiębiorczych w życiu codziennym i zawodowym oraz korzyściach z ich stosowania.
 • Instrumentach określania własnych potrzeb, ustalania priorytetów działań, podejmowania wyzwań i rozwiązywania problemów.
 • Narzędziach i metodach przedsiębiorczej organizacji życia osobistego i zawodowego.
 • Sposobach zarządzania zasobami domowymi i firmowymi.

Prezentowane szkolenie zamknięte rozwija i doskonali wyspecjalizowane umiejętności:

 • Rozpoznawania postaw przedsiębiorczych i nieprzedsiębiorczych.
 • Świadomego planowania własnych zadań i wykorzystywania potencjałów i zasobów.
 • Komunikacji marki osobistej w oparciu o zamierzoną i efektywną strategię.
 • Podejmowania rozmów i negocjacji na tematy osobiste i zawodowe, także dotyczących sytuacji kryzysowych i trudnych.
 • Wyznaczania i realizacji celów w niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Warsztat z przedsiębiorczości pogłębia kompetencje związane z:

 • Osobistą skutecznością w obszarze zarządzania zasobami osobistymi i zawodowymi.
 • Planowaniem, realizacją i kontrolowaniem działań związanych z rozwojem własnym i prowadzonego biznesu.
 • Budowaniem i prowadzeniem zespołów zadaniowych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi zarządzania zasobami i potencjałami.

Program Szkolenia

I dzień 09:00 – 16:00

09:00 – 12:00 I moduł – Postawy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Kompetencja – przedsiębiorczość. Mechanizmy zachowania gospodarki rynkowej i podmiotów gospodarczych. Rola instytucji finansowych w biznesie i życiu prywatnym.

13:00 – 16:00 II moduł – Gra symulacyjna “Giełda Papierów Wartościowych”

II dzień 09:00 – 16:00

09:00 – 12:00  III moduł – Komunikacja, a efektywność pracy. Marka osobista. Siła nawyków i personalnej efektywności (Covey). Życie i biznes jak z bajki – strategia zarządzania Walta Disneya.

13:00 – 16:00 IV moduł – Debata Oxfordzka “Tylko przedsiębiorcza postawa w życiu osobistym i zawodowym pozwoli nam na utrzymanie poziomu funkcjonowania i tempa rozwoju w czasach kryzysu gospodarczego”

I dzień 09:00 – 16:00

09:00 – 12:00 I moduł – Postawy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Kompetencja – przedsiębiorczość. Mechanizmy zachowania gospodarki rynkowej i podmiotów gospodarczych. Rola instytucji finansowych w biznesie i życiu prywatnym.

13:00 – 16:00 II moduł – Gra symulacyjna “Giełda Papierów Wartościowych”

II dzień 09:00 – 16:00

09:00 – 12:00  III moduł – Komunikacja, a efektywność pracy. Marka osobista. Siła nawyków i personalnej efektywności (Covey). Życie i biznes jak z bajki – strategia zarządzania Walta Disneya.

13:00 – 16:00 IV moduł – Debata Oxfordzka “Tylko przedsiębiorcza postawa w życiu osobistym i zawodowym pozwoli nam na utrzymanie poziomu funkcjonowania i tempa rozwoju w czasach kryzysu gospodarczego”

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu przedsiębiorczości firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: 

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas