kompetencje_cyfrowe

Jak rozwijać kompetencje cyfrowe, żeby nadążyć za przyspieszającą technologią? – Szkolenie na zamówienie online

Według raportu World Economic Forum[1], aż 54% pracowników na świecie będzie musiało podnieść swoje kompetencje cyfrowe do roku 2025. To oznacza, że jeśli chcesz przygotować się do zmieniającej się rzeczywistości, musisz stale się uczyć i dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości technologicznej.

Jak to zrobić skutecznie i efektywnie? Jak wybrać odpowiednie narzędzia, kursy i metody, które pomogą Ci rozwijać swoje umiejętności cyfrowe? Jak nie zgubić się w gąszczu informacji i trendów, które pojawiają się każdego dnia? Na te i wiele innych pytań odpowiemy na naszym szkoleniu. Nauczymy Cię, jak:

 • Ocenić swój aktualny poziom kompetencji cyfrowych i zidentyfikować obszary do poprawy.
 • Znaleźć i odróżnić wiarygodne i aktualne źródła wiedzy oraz inspiracje w dziedzinie technologii.
 • Wykorzystywać różne formy i kanały uczenia się, takie jak e-learning, webinaria, podcasty, blogi.
 • Planować i monitorować swój postęp i efekty uczenia się.
 • Stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej i osobistej.

[1] World Economic Forum : The Future of Jobs Report 2020.

Jak rozwijać kompetencje cyfrowe, żeby nadążyć za przyspieszającą technologią? – Szkolenie na zamówienie online

kompetencje_cyfrowe

Według raportu World Economic Forum[1], aż 54% pracowników na świecie będzie musiało podnieść swoje kompetencje cyfrowe do roku 2025. To oznacza, że jeśli chcesz przygotować się do zmieniającej się rzeczywistości, musisz stale się uczyć i dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości technologicznej.

Jak to zrobić skutecznie i efektywnie? Jak wybrać odpowiednie narzędzia, kursy i metody, które pomogą Ci rozwijać swoje umiejętności cyfrowe? Jak nie zgubić się w gąszczu informacji i trendów, które pojawiają się każdego dnia? Na te i wiele innych pytań odpowiemy na naszym szkoleniu. Nauczymy Cię, jak:

 • Ocenić swój aktualny poziom kompetencji cyfrowych i zidentyfikować obszary do poprawy.
 • Znaleźć i odróżnić wiarygodne i aktualne źródła wiedzy oraz inspiracje w dziedzinie technologii.
 • Wykorzystywać różne formy i kanały uczenia się, takie jak e-learning, webinaria, podcasty, blogi.
 • Planować i monitorować swój postęp i efekty uczenia się.
 • Stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej i osobistej.

[1] World Economic Forum : The Future of Jobs Report 2020.

Cele i Korzyści

CELE:

 • Poznanie zakresu, rodzajów i zastosowań kompetencji cyfrowych w procesie life-long-learning (uczenia przez całe życie) na dynamicznie zmieniającym się rynku edukacji i pracy.
 • Podniesienie umiejętności efektywnego rozwijania swoich kompetencji do zmieniających się zawodów.
 • Identyfikowanie i odróżnianie treści cyfrowych wiarygodnych od wątpliwych oraz wartościowych od bezwartościowych.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Znaczeniach i odmianach kompetencji technologicznych.
 • Trendach w rozwoju narzędzi technologicznych do tworzenia treści.
 • Sposobach uczenia wg osobistego stylu poznawczego wg Stylów Myślenia FRIS®.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Obsługi wybranych narzędzi technologicznych.
 • Strategii nabywania kompetencji technologicznych zgodnej z osobistym stylem poznawczym.
 • Techniki samodzielnego rozwijania kompetencji technologicznych.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Świadomością nowych wymagań technologicznych.
 • Wyzwaniami nauczania w zmieniającej się rzeczywistości.
 • Myśleniem krytycznym w ocenie wiarygodności treści w internecie.

Program Szkolenia

POZIOM I: Obecne i przyszłe kompetencje technologiczne w nauce i pracy.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Blok I (1 godzina): Wprowadzenie do kompetencji cyfrowych

 • Co to są kompetencje cyfrowe?
 • Dlaczego są kluczem do przyszłości?
 • Czy technologia zabije kreatywność?
 • Kto się nie rozwija, ten się zwija.

Blok II (3 godziny): Przegląd kompetencji cyfrowych

 • Obsługa komputera i urządzeń cyfrowych.
 • Nawigacja i korzystanie z Internetu.
 • Bezpieczeństwo cyfrowe.
 • Komunikacja cyfrowa.
 • Tworzenie treści cyfrowych.
 • Analityka danych.
 • Programowanie i rozwój oprogramowania.
 • Rozumienie technologii cyfrowych.
 • Cyfrowe rozwiązania w biznesie.
 • Edukacja i świadomość cyfrowa.

Poziom II: Obecne i przyszłe kompetencje technologiczne w nauce i pracy.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

BLOK I (2 godziny): Jakie są moje talenty i antytalenty cyfrowe?

 • Profity i deficyty osobiste pokolenia XYZα.
 • Predyspozycje poznawcze Stylów Myślenia.
 • Zawody ginące i zawody wschodzące.
 • Samoocena i śledzenie postępów w nabywaniu kompetencji.

Blok II (2 godziny): Jak rozwijać i aktualizować kompetencje cyfrowe?

 • Tradycyjne kształcenie vs. samokształcenie.
 • Polecane kursy, webinary, warsztaty i zasoby online.
 • Budowanie sieci kontaktów i korzystanie z platform społecznościowych do nauki.
 • Tworzenie zasobów, portfolia i demonstracja umiejętności.
 • Rozwijanie kompetencji z pomocą asystenta AI.

Szkolenie ma charakter warsztatu. Przebieg zajęć jest elastyczny, przykłady ćwiczeń są przez trenera dostosowywane do uczestników. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają możliwość wykonania badania na kompetencje cyfrowe. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają skrypt szkoleniowy w PDF z esencją szkolenia, kluczowymi wnioskami oraz linkami do aktualnych źródeł wiedzy i inspiracji do samodzielnego eksplorowania tematu.

POZIOM I: Obecne i przyszłe kompetencje technologiczne w nauce i pracy.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Blok I (1 godzina): Wprowadzenie do kompetencji cyfrowych

 • Co to są kompetencje cyfrowe?
 • Dlaczego są kluczem do przyszłości?
 • Czy technologia zabije kreatywność?
 • Kto się nie rozwija, ten się zwija.

Blok II (3 godziny): Przegląd kompetencji cyfrowych

 • Obsługa komputera i urządzeń cyfrowych.
 • Nawigacja i korzystanie z Internetu.
 • Bezpieczeństwo cyfrowe.
 • Komunikacja cyfrowa.
 • Tworzenie treści cyfrowych.
 • Analityka danych.
 • Programowanie i rozwój oprogramowania.
 • Rozumienie technologii cyfrowych.
 • Cyfrowe rozwiązania w biznesie.
 • Edukacja i świadomość cyfrowa.

Poziom II: Obecne i przyszłe kompetencje technologiczne w nauce i pracy.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

BLOK I (2 godziny): Jakie są moje talenty i antytalenty cyfrowe?

 • Profity i deficyty osobiste pokolenia XYZα.
 • Predyspozycje poznawcze Stylów Myślenia.
 • Zawody ginące i zawody wschodzące.
 • Samoocena i śledzenie postępów w nabywaniu kompetencji.

Blok II (2 godziny): Jak rozwijać i aktualizować kompetencje cyfrowe?

 • Tradycyjne kształcenie vs. samokształcenie.
 • Polecane kursy, webinary, warsztaty i zasoby online.
 • Budowanie sieci kontaktów i korzystanie z platform społecznościowych do nauki.
 • Tworzenie zasobów, portfolia i demonstracja umiejętności.
 • Rozwijanie kompetencji z pomocą asystenta AI.

Szkolenie ma charakter warsztatu. Przebieg zajęć jest elastyczny, przykłady ćwiczeń są przez trenera dostosowywane do uczestników. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają możliwość wykonania badania na kompetencje cyfrowe. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają skrypt szkoleniowy w PDF z esencją szkolenia, kluczowymi wnioskami oraz linkami do aktualnych źródeł wiedzy i inspiracji do samodzielnego eksplorowania tematu.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Myślę twórczo i kreatywnie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

sztuczna_inteligencja_w_pracy

AI – Sztuczna Inteligencja w pracy i w nauce – szkolenie na zamówienie online

program miro

Miro – kreatywne narzędzie do pracy on-line w zespołach rozproszonych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas