Print

Myślę twórczo i kreatywnie – Szkolenie zamknięte

Myślenie kreatywne to szukanie nowych rozwiązań. To wychodzenie ponad oczywistość, testowanie niemożliwego. To ciekawość silniejsza niż strach. W miarę jak dorastamy strach zaczyna wypierać ciekawość, a umysł przestaje wybiegać w nieznane. Wybieramy to, co znamy, i przy tym, co znamy chcemy się zatrzymać. W pewnych obszarach to dobrze. W życiu zawodowym zastój się nie sprawdza.

Środowisko pracy nie lubi stagnacji i nie toleruje próżni. Zmieniają się mody, zmieniają nastroje, a klient wybiera i wybierze tego, kto odpowie na jego aktualne potrzeby, czasami jeszcze niedookreślone. Za Carol Dweck – autorką książki „Nowa psychologia sukcesu” zadaniu temu podołają osoby pielęgnujące growth mindset – czyli umysł otwarty na rozwój. Ci, z umysłem zamkniętym fixed midnset napotkają trudności.

Podczas warsztatu uczestnicy będą zapraszani do wykonywania ćwiczeń podnoszących energię zaczerpnięte z metodologii IMRPO – czyli improwizacji w pracy, po to by każda aktywność stanowiła kontrybucję do budzenia kreatywnego myślenia. Większość proponowanych ćwiczeń jest oparta o metodę warsztatową Points of You™. Metoda ta to praca z obrazem i metaforą.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najnowszych odkryciach naukowych związanych z twórczym i kreatywnym myśleniem.
 • Warunkach sprzyjających kreatywności i ją osłabiających.
 • Neuro-komunikacja, czyli biologia związana z rozumieniem i przyswajaniem informacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań.
 • Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania.
 • Redukowania niszczącego wpływu stresu na twórcze i kreatywne myślenie.
 • Inicjowania zmian.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Kreatywnym podejściem do wyzwań i problemów – generowaniem oryginalnych, niestandardowych pomysłów i rozwiązań,
 • Współpracą i komunikacją w zespole.

Program Szkolenia

Myślę twórczo i kreatywnie

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie kreatywności.

Moduł I. Trening kreatywności. Czym jest kreatywność?

 • Co to jest kreatywne myślenie?
 • Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne – omówienie.
 • Etapy kreatywnego myślenia.
 • Ograniczenia w kreatywnym myśleniu – Idea Killers.
 • Jak wyłączyć autoocenę i samokontrolę blokującą swobodne myślenie?
 • Przykłady metod wykorzystujących kreatywne myślenie w prac.
 • Kreatywność w miejscu pracy – w jaki sposób pracodawcy mogą ją stymulować?

Moduł II. Trening kreatywności. Twórcza rozgrzewka – przełamywanie barier, ograniczeń, schematów.

 • “No weź coś wymyśl” – krótka historia o neuronach, kortyzolu i ewolucji, czyli Neuronauka w służbie twórczego i kreatywnego myślenia. Gdzie, kiedy i w jakich warunkach myślenie kreatywne jest możliwe, a kiedy nie.
 • “Pauza” – obserwacja kluczem do kreatywności, ćwiczenie poszerzające perspektywę.
 • “To, że coś jest oczywiste nie znaczy jeszcze, że jest prawdą” – podstawowe błędy poznawcze i ich wpływ na zdolność twórczego i kreatywnego myślenia. Narzędzie The Coaching Game.
 • “Fixed mindset vs Growth Mindset” – ćwiczenie poszerzające perspektywę i otwierające na nowe punkty widzenia. Narzędzie the Coaching Game. Praca w parach.
 • Twórcze postrzeganie świata jako forma kreatywnego myślenia: przekształcenia, transformacje, analogie, myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, skojarzenia.

Moduł III. Trening kreatywności.  Metody wspierające procesy kreatywne.

 • Jak tworzyć mapy myśli Buzana i wykorzystywać je w życiu zawodowym i prywatnym?
 • Jak redefiniować problemy w treningu kreatywnego myślenia na przykładzie diagramu Ishikawy.
 • Jak stosować technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?
 • Jak stosować metodę Walta Disneya?
 • Jak stosować metodę Points of You i budzić kreatywność poprzez obraz.
 • Jak stosować metodę Design Thinking w procesie szukania nowych rozwiązań.

Moduł IV. Trening kreatywności. Warsztat.

Praca w grupie na wybranych metodologiach. Podczas tego modułu połączmy różne metody w poszukiwaniu nowych, twórczych rozwiązań w celu wspólnego wypracowania odpowiedzi na poniższe pytania. Takie jak np.:

 • Jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie?
 • Jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” własnych pomysłów?
 • Jakie są sekrety idealnej burzy mózgów? Jak ją stosować, aby metoda była efektywna.
 • Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

Dzień II

Wprowadzenie – Echo dnia poprzedniego, z czym przychodzę, czego oczekuję.

Moduł V. Zainspiruj się kreatywnie.

Podczas tego moduły będziemy sięgać do ćwiczeń, które otwierają i stymulują kreatywne obszary w mózgu, po to by płynnie przejść do wysokich wyzwań kreatywnych związanych z metodologią Design Thinking.

 • Pauza – obserwacja kluczem do kreatywności. Ćwiczenie poszerzające perspektywę.
 • “Kto pyta, nie błądzi” – myślenie pytaniami. Ćwiczenie z użyciem narzędzia Punctum. Praca w czwórkach.
 • Flow – znaczenie ‘flow’ w procesie kreacji.

Moduł VI. Zetknij się z prawdziwym kreatywnym wyzwaniem czyli Design Thinking – jako metodologia pracy kreatywnej w środowisku zawodowym. 

 • Mapa empatii.
 • Wywiad pogłębiony.
 • Burza mózgów metodą DT.
 • Selekcja pomysłów.
 • Prototypowanie – na tym etapie pracujemy z różnymi rekwizytami i przyborami tworząc prototyp pomysłu.
 • Testowanie – ten etap jest poświęcony testowaniu prototypowanego pomysłu. Pomysł testuje grupa, która nie była zaangażowana w jego realizację po to by wychwycić miejsca gdzie pomysł można ulepszyć.
 • Iteracja – ulepszanie pomysłu.

Moduł VII. Kodeks Twórcy – ćwiczenie podsumowujące z wykorzystaniem wszystkich narzędzi. Praca indywidualna oraz praca w grupie. 

Podsumowanie warsztatu. Pytania, obserwacje, wnioski. 

Czas trwania: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas