Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
AGNIESZKA JARZĘBOWSKA
AGNIESZKA NADSTAWNA
AGNIESZKA OLEJNIK
AGNIESZKA SCHMIDT
ANDRZEJ MIKA
ANETA DREKSLER
ANNA GUCWA
BEATA WIERNICKA-BEŁZ
DANIEL BINDA
DOMINIKA MACIEJAK
DOROTA SZCZEŚNIAK-KOSIOREK
EDYTA MADEJ
ELŻBIETA UŁASIEWICZ
EWA GLAJZER
EWA HARTMAN
EWA STRZYŻEWSKA
IWONA FIRMANTY
IWONA GOLONKO
IWONA KUNACH
JOANNA FRĄCZEK-BRODA
JOANNA ZIĘTARA
KAMILA JAKUBOWSKA
KATARZYNA BĄKOWICZ
KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA – STUHR
KATARZYNA LEWANDOWSKA
KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
MACIEJ ŚCIBOR
MAGDALENA HONORY
MAŁGORZATA KARCZEWSKA
MAŁGORZATA SYPNIEWSKA
MARCIN WŁADYSŁAW SOBOTA
MAREK JURKIEWICZ
MAREK NAUMIUK
MARTA ORZEŁ
MIROSŁAWA TKACZUK
MONIKA FIRMANTY NAUWELARES
MONIKA KANTOWICZ-GDAŃSKA
MONIKA KLIBER
PIOTR WIŚNIEWSKI
REGINA MAY
RENATA WRONA
SPRZEDAŻ / NEGOCJACJE / OBSŁUGA KLIENTA
SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW
SZKOLENIA HUMAN RESOURCES/ DZIAŁ HR
SZKOLENIA PRAWNE
SZKOLENIA STANOWISKOWE
TATIANA MINDEWICZ-PUACZ
TOMASZ BIERNACKI
TOMASZ KOLASIŃSKI
TOMASZ ZEGARSKI
Trenerzy
Uncategorized
URSZULA FIRMANTY
WOJCIECH ZEZULA
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, KREOWANIE WIZERUNKU
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE/ KREOWANIE WIZERUNKU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Print

Myślę twórczo i kreatywnie

Myślenie kreatywne to szukanie nowych rozwiązań. To wychodzenie ponad oczywistość, testowanie niemożliwego. To ciekawość silniejsza niż strach. W miarę jak dorastamy strach zaczyna wypierać ciekawość, a umysł przestaje wybiegać w nieznane. Wybieramy to, co znamy, i przy tym, co znamy chcemy się zatrzymać. W pewnych obszarach to dobrze. W życiu biznesowym zastój się nie sprawdza.

Biznes stagnacji nie lubi i nie toleruje próżni. Zmieniają się mody, zmieniają nastroje, a klient wybiera i wybierze tego, kto odpowie na jego aktualne potrzeby, czasami jeszcze niedookreślone. Za Carol Dweck – autorką książki „Nowa psychologia sukcesu” zadaniu temu podołają osoby pielęgnujące growth mindset – czyli umysł otwarty na rozwój. Ci, z umysłem zamkniętym fixed midnset napotkają trudności.

Podczas warsztatu uczestnicy będą zapraszani do wykonywania ćwiczeń podnoszących energię zaczerpnięte z metodologii IMRPO – czyli improwizacji w biznesie, po to by każda aktywność stanowiła kontrybucję do budzenia kreatywnego myślenia. Większość proponowanych ćwiczeń jest oparta o metodę warsztatową Points of You™. Metoda ta to praca z obrazem i metaforą.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najnowszych odkryciach naukowych związanych z twórczym i kreatywnym myśleniem.
 • Warunkach sprzyjających kreatywności i ją osłabiających.
 • Neuro-komunikacja, czyli biologia związana z rozumieniem i przyswajaniem informacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań.
 • Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania.
 • Redukowania niszczącego wpływu stresu na twórcze i kreatywne myślenie.
 • Inicjowania zmian.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Kreatywnym podejściem do wyzwań i problemów – generowaniem oryginalnych, niestandardowych pomysłów i rozwiązań,
 • Współpracą i komunikacją w zespole.

Program Szkolenia

Myślę twórczo i kreatywnie

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie kreatywności.

Moduł I. Trening kreatywności. Czym jest kreatywność?

 • Co to jest kreatywne myślenie?
 • Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne – omówienie.
 • Etapy kreatywnego myślenia.
 • Ograniczenia w kreatywnym myśleniu – Idea Killers.
 • Jak wyłączyć autoocenę i samokontrolę blokującą swobodne myślenie?
 • Przykłady metod wykorzystujących kreatywne myślenie w biznesie.
 • Kreatywność w miejscu pracy – w jaki sposób pracodawcy mogą ją stymulować?

Moduł II. Trening kreatywności. Twórcza rozgrzewka – przełamywanie barier, ograniczeń, schematów.

 • “No weź coś wymyśl” – krótka historia o neuronach, kortyzolu i ewolucji, czyli Neuronauka w służbie twórczego i kreatywnego myślenia. Gdzie, kiedy i w jakich warunkach myślenie kreatywne jest możliwe, a kiedy nie.
 • “Pauza” – obserwacja kluczem do kreatywności, ćwiczenie poszerzające perspektywę.
 • “To, że coś jest oczywiste nie znaczy jeszcze, że jest prawdą” – podstawowe błędy poznawcze i ich wpływ na zdolność twórczego i kreatywnego myślenia. Narzędzie The Coaching Game.
 • “Fixed mindset vs Growth Mindset” – ćwiczenie poszerzające perspektywę i otwierające na nowe punkty widzenia. Narzędzie the Coaching Game. Praca w parach.
 • Twórcze postrzeganie świata jako forma kreatywnego myślenia: przekształcenia, transformacje, analogie, myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, skojarzenia.

Moduł III. Trening kreatywności.  Metody wspierające procesy kreatywne.

 • Jak tworzyć mapy myśli Buzana i wykorzystywać je w życiu zawodowym i prywatnym?
 • Jak redefiniować problemy w treningu kreatywnego myślenia na przykładzie diagramu Ishikawy.
 • Jak stosować technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?
 • Jak stosować metodę Walta Disneya?
 • Jak stosować metodę Points of You i budzić kreatywność poprzez obraz.
 • Jak stosować metodę Design Thinking w procesie szukania nowych rozwiązań.

Moduł IV. Trening kreatywności. Warsztat.

Praca w grupie na wybranych metodologiach. Podczas tego modułu połączmy różne metody w poszukiwaniu nowych, twórczych rozwiązań w celu wspólnego wypracowania odpowiedzi na poniższe pytania. Takie jak np.:

 • Jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie?
 • Jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” własnych pomysłów?
 • Jakie są sekrety idealnej burzy mózgów? Jak ją stosować, aby metoda była efektywna.
 • Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

Dzień II

Wprowadzenie – Echo dnia poprzedniego, z czym przychodzę, czego oczekuję.

Moduł V. Zainspiruj się kreatywnie.

Podczas tego moduły będziemy sięgać do ćwiczeń, które otwierają i stymulują kreatywne obszary w mózgu, po to by płynnie przejść do wysokich wyzwań kreatywnych związanych z metodologią Design Thinking.

 • Pauza – obserwacja kluczem do kreatywności. Ćwiczenie poszerzające perspektywę.
 • “Kto pyta, nie błądzi” – myślenie pytaniami. Ćwiczenie z użyciem narzędzia Punctum. Praca w czwórkach.
 • Flow – znaczenie ‘flow’ w procesie kreacji.

Moduł VI. Zetknij się z prawdziwym kreatywnym wyzwaniem czyli Design Thinking – jako metodologia pracy kreatywnej w biznesie.

 • Mapa empatii.
 • Wywiad pogłębiony.
 • Burza mózgów metodą DT.
 • Selekcja pomysłów.
 • Prototypowanie – na tym etapie pracujemy z różnymi rekwizytami i przyborami tworząc prototyp pomysłu.
 • Testowanie – ten etap jest poświęcony testowaniu prototypowanego pomysłu. Pomysł testuje grupa, która nie była zaangażowana w jego realizację po to by wychwycić miejsca gdzie pomysł można ulepszyć.
 • Iteracja – ulepszanie pomysłu.

Moduł VII. Kodeks Twórcy – ćwiczenie podsumowujące z wykorzystaniem wszystkich narzędzi. Praca indywidualna oraz praca w grupie. 

Podsumowanie warsztatu. Pytania, obserwacje, wnioski. 

Czas trwania: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowanie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Szkolenie - Myślę twórczo i kreatywnie

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

ZADZWOŃ:

+48 (22) 224 21 95

+48 (22) 224 21 96

603 906 655

LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ:

X