Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Myślę twórczo i kreatywnie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Twórcze i kreatywne myślenie daje w wielu dziedzinach przewagę i pozwala efektywniej rozwiązywać problemy. Kurs kreatywności opracowany przez grono ekspertów współpracujących z naszą firmą szkoleniową to oparty na specjalnie skomponowanych ćwiczeniach praktyczny trening kreatywności. Kurs koncentruje się na najnowszych odkryciach naukowych związanych z twórczym i kreatywnym myśleniem, a przede wszystkim pozwala Uczestnikom dogłębnie poznać metody twórczego myślenia i pobudzania kreatywności.

Myślenie kreatywne to szukanie nowych rozwiązań, wychodzenie ponad oczywistość, testowanie niemożliwego. To ciekawość silniejsza niż strach. W miarę dorastania nasz umysł przestaje wybiegać w nieznane, a strach paraliżuje ciekawość. Wybieramy to, co znamy i przy tym, co znamy chcemy się zatrzymać. W życiu zawodowym zastój jednak się nie sprawdza. Szkolenie z kreatywności „Myślę twórczo i kreatywnie” uczy, jak pobudzać kreatywność, tworzyć odpowiednie warunki do uwalniania swobody twórczej i pokonywania barier w twórczym myśleniu. Przygotowany przez nas trening kreatywnego myślenia pozwala Kursantom poznać wiele sprawdzonych metod i technik wspierających kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów. Nauczysz się korzystać m.in. z takich narzędzi jak: mapy myśli Buzana, metoda Walta Disneya, metoda metodę Points of You czy metoda Design Thinking.

Środowisko pracy nie lubi stagnacji i nie toleruje próżni. Zmieniają się mody, zmieniają nastroje, a klient wybiera i wybierze tego, kto odpowie na jego aktualne potrzeby, czasami jeszcze niedookreślone. Za Carol Dweck – autorką książki „Nowa psychologia sukcesu” – zadaniu temu podołają osoby pielęgnujące growth mindset – czyli umysł otwarty na rozwój. Ci, z umysłem zamkniętym (fixed mindset) napotkają trudności.

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas zamknięte warsztaty twórczego myślenia – kurs kreatywności prowadzimy jako warsztaty online oraz klasyczne szkolenia stacjonarne.

Open Your mind!

Nasi konsultanci czekają na Twoje pytania i przyjmują zgłoszenia na kurs. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

Myślę twórczo i kreatywnie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Twórcze i kreatywne myślenie daje w wielu dziedzinach przewagę i pozwala efektywniej rozwiązywać problemy. Kurs kreatywności opracowany przez grono ekspertów współpracujących z naszą firmą szkoleniową to oparty na specjalnie skomponowanych ćwiczeniach praktyczny trening kreatywności. Kurs koncentruje się na najnowszych odkryciach naukowych związanych z twórczym i kreatywnym myśleniem, a przede wszystkim pozwala Uczestnikom dogłębnie poznać metody twórczego myślenia i pobudzania kreatywności.

Myślenie kreatywne to szukanie nowych rozwiązań, wychodzenie ponad oczywistość, testowanie niemożliwego. To ciekawość silniejsza niż strach. W miarę dorastania nasz umysł przestaje wybiegać w nieznane, a strach paraliżuje ciekawość. Wybieramy to, co znamy i przy tym, co znamy chcemy się zatrzymać. W życiu zawodowym zastój jednak się nie sprawdza. Szkolenie z kreatywności „Myślę twórczo i kreatywnie” uczy, jak pobudzać kreatywność, tworzyć odpowiednie warunki do uwalniania swobody twórczej i pokonywania barier w twórczym myśleniu. Przygotowany przez nas trening kreatywnego myślenia pozwala Kursantom poznać wiele sprawdzonych metod i technik wspierających kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów. Nauczysz się korzystać m.in. z takich narzędzi jak: mapy myśli Buzana, metoda Walta Disneya, metoda metodę Points of You czy metoda Design Thinking.

Środowisko pracy nie lubi stagnacji i nie toleruje próżni. Zmieniają się mody, zmieniają nastroje, a klient wybiera i wybierze tego, kto odpowie na jego aktualne potrzeby, czasami jeszcze niedookreślone. Za Carol Dweck – autorką książki „Nowa psychologia sukcesu” – zadaniu temu podołają osoby pielęgnujące growth mindset – czyli umysł otwarty na rozwój. Ci, z umysłem zamkniętym (fixed mindset) napotkają trudności.

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas zamknięte warsztaty twórczego myślenia – kurs kreatywności prowadzimy jako warsztaty online oraz klasyczne szkolenia stacjonarne.

Open Your mind!

Nasi konsultanci czekają na Twoje pytania i przyjmują zgłoszenia na kurs. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

Cele i Korzyści

Szkolenia z kreatywnego myślenia „Myślę twórczo i kreatywnie” to specjalistyczne kursy opracowane przez trenerów specjalizujących się w metodach i technikach twórczego myślenia, którzy mają ogromne doświadczenie trenerskie i doskonale wiedzą, jak skutecznie przekazać istotną wiedzę i wspierać Cię w doskonaleniu umiejętności i kompetencji związanych z kreatywnością. Nasze kursy kreatywności skoncentrowane są aspektach praktycznych – poprzez różnorodne ćwiczenia i specjalnie zaprojektowane zdania nauczysz się, jak stymulować umysł do pracy i pobudzać kreatywne myślenie, by tworzyć oryginalne projekty, efektywne rozwiązania problemów czy po prostu skuteczniej realizować różne cele. Szkolenie „Myślę twórczo i kreatywnie” prowadzimy, uwzględniając rzeczywiste potrzeby Kursantów, odnosimy się do realiów i specyfiki ich pracy oraz ich zawodowych doświadczeń, a to decyduje o wysokiej wartości i użyteczności programu. Zamknięte szkolenia poświęcone treningowi kreatywności i twórczego myślenia organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych przez Kursantów trybach – jako nastawione na bezpośrednią wymianę doświadczeń stacjonarne kursy oraz wygodne w organizacji kursy online. Możesz więc doskonalić się w kreatywności w wybranych przez siebie okolicznościach, a zatrudniająca Cię firma unika problemów z dostosowaniem działań szkoleniowych do realiów bieżącej działalności biznesowej. Kursanci uczestniczący w warsztacie „Myślę twórczo i kreatywnie” zyskują możliwość korzystania ze specjalnych i darmowych sesji konsultacyjnych z trenerem prowadzącym kurs. Na e-konsultacje w sprawie technik i metod kreatywnego myślenia można umawiać się z trenerem aż przez 30 dni po dacie ukończenia kursu. Wszystkie kursy z prezentowanej tematyki dopełniamy rzetelną ewaluacją i na bieżąco weryfikujemy ich aktualność, poziom merytoryczny oraz efektywność. Gwarantujemy naszym Klientom atrakcyjne ceny oraz indywidualną wycenę realizowanych przez nas programów szkoleniowych. Kursy zamknięte z kreatywności i twórczego myślenia mogą być ponadto dofinansowywane ze środków BUR lub Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS).

Jakie korzyści oferują zamknięte szkolenia z kreatywności „Myślę twórczo i kreatywnie”?

Prezentowany warsztat to kompendium eksperckiej wiedzy z obszaru technik kreatywnego myślenia. Szkolenie wyposaża Uczestników w rzetelną wiedzę na ich temat oraz doskonali umiejętności i kompetencje konieczne do pokonywania barier towarzyszących myśleniu, uczy otwierania się na nowe i nieoczywiste rozwiązania, stymulowania kreatywnych procesów twórczych. Poznane w czasie zajęć techniki i metody mogą być z powodzeniem wykorzystywane w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. Warsztat rekomendujemy przede wszystkim osobom, które chcą poprzez wykorzystanie kreatywnych technik lepiej radzić sobie z zadaniami, generować więcej pomysłów i nauczyć się rozwijać swoją kreatywność.

Szkolenie z twórczego myślenia wyposaża Uczestników w uporządkowaną wiedzę o:

 • najnowszych koncepcjach naukowych związanych z twórczym i kreatywnym myśleniem;
 • warunkach sprzyjających kreatywności i ją osłabiających;
 • neurokomunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji;
 • technikach i metodach kreatywnego myślenia;
 • metodach stymulowania kreatywności.

Kursy zamknięte „Myślę twórczo i kreatywnie” rozwijają praktyczne umiejętności:

 • wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań;
 • zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania;
 • redukowania niszczącego wpływu stresu na twórcze i kreatywne myślenie;
 • inicjowania zmian;
 • stosowania metod i technik związanych z twórczym myśleniem.

Warsztaty kreatywnego myślenia doskonalą poszukiwane kompetencje związane z:

 • kreatywnym podejściem do wyzwań i problemów oraz generowaniem oryginalnych, niestandardowych pomysłów i rozwiązań;
 • współpracą i komunikacją w zespole.

Kurs charakteryzuje ogromna uniwersalność – kreatywne myślenie przydaje się bowiem w wielu sytuacjach życiowych i zawodowych, a umiejętność nieschematycznego patrzenia na problem jest ceniona w wielu profesjach, nie tylko tych, które kojarzą się z procesem twórczym i kreatywnością. Udział w warsztacie jest idealną okazją do zdobycia nowych narzędzi rozwoju osobistego, które zdecydowanie ułatwiają realizację różnorodnych celów poprzez zastosowanie elastycznego podejścia do problemu oraz technik kreatywnego i twórczego myślenia. Rozwój kreatywności pracowników jest dla zatrudniającej ich organizacji najlepszą inwestycją – pozbawione ograniczeń i schematów myślenie jest najcenniejszym wkładem w rozwój firmy i wzrost jej potencjału.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA MYŚLĘ TWÓRCZO I KREATYWNIE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kursy zamknięte z kreatywnego myślenia organizujemy na terenie naszej warszawskiej siedziby – w centrum szkoleniowym Human Skills zlokalizowanym w samym sercu stolicy. Na życzenie Klienta zamawiającego warsztat, trening może odbyć się także w innym uzgodnionym miejscu. Kursantom zgromadzonym w naszej warszawskiej placówce zapewniamy idealne warunki do nauki oraz troskliwą opiekę ze strony doświadczonej kadry trenerskiej Human Skills. W cenie szkolenia gwarantujemy również Uczestnikom warsztatu „Myślę twórczo i kreatywnie” dwa posiłki: lunch i śniadanie w formie bufetu. Dwudaniowy obiad serwowany jest w restauracji w porze lunchu, a bufet z przekąskami i napojami będzie dostępny w naszej siedzibie podczas przerwy na kawę w godzinach porannych. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma od nas ponadto wszystkie konieczne pomoce oraz pakiet materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat myślenia kreatywnego i technik z nim związanych. Wszystkich Kursantów realizujących warsztat z kreatywności obejmuje również program darmowej opieki poszkoleniowej. Ponieważ szkolenia poświęcone twórczemu i kreatywnemu myśleniu realizowane jako kursy zamknięte charakteryzuje maksymalna indywidualizacja, program szkolenia oraz jego agenda mogą różnić się w poszczególnych przypadkach. Na zawartość merytoryczną i metodyczną kursu ma wpływ przede wszystkim diagnoza potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Zamknięte stacjonarne szkolenie „Myślę twórczo i kreatywnie” zostało zaprojektowane jako dwudniowy kurs. Każdy dzień szkolenia trwa według planu przynajmniej 7 godzin zegarowych z przerwami na posiłki i krótką regenerację.

Ramowy program zamkniętego szkolenia z kreatywności „Myślę twórczo i kreatywnie”

Podczas warsztatu Uczestnicy będą zapraszani do wykonywania ćwiczeń podnoszących energię zaczerpniętych z metodologii IMRPO – czyli improwizacji w pracy, po to, by każda aktywność stanowiła kontrybucję do pobudzenia kreatywnego myślenia. Większość proponowanych przez szkolenie ćwiczeń jest oparta o metodę warsztatową Points of You™. Metoda ta wykorzystuje pracę z obrazem i metaforą. Kurs kreatywności ma charakter warsztatów, zajęcia są więc zdominowane przez aktywizujące metody nauczania oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby szkolenia ćwiczenia praktyczne. Kurs wykorzystuje nowatorskie i atrakcyjne dla Uczestników techniki nauczania przez działanie i doświadczanie, a także na każdym swoim etapie realizuje filozofię Activity Based Learning i założenia cyklu Kolba. Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych. Rozkład przerw i dokładna agenda zostaną omówione w czasie części wprowadzającej do szkolenia.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień 1

Rozpoczęcie warsztatu: rozpoznanie potrzeb Uczestników w obszarze kreatywności, identyfikacja celów kursu, kontrakt i sprawy organizacyjne.

Moduł I. Trening kreatywności. Czym jest kreatywność?

 • Kreatywne myślenie – co to jest?
 • Myślenie dywergencyjne oraz myślenie konwergencyjne – omówienie.
 • Etapy kreatywnego myślenia.
 • Jak wyłączyć autoocenę oraz blokującą swobodne myślenie samokontrolę?
 • Ograniczenia w kreatywnym myśleniu – Idea Killers.
 • Metody wykorzystujące kreatywne myślenie – przykłady.
 • Kreatywność w pracy – jak pracodawca może ją stymulować?

Moduł II. Trening kreatywności. Twórcza rozgrzewka – przełamywanie schematów, barier i ograniczeń

 • „No weź, coś wymyśl” – krótka historia o neuronach, kortyzolu i ewolucji, czyli neuronauka w służbie twórczego i kreatywnego myślenia (gdzie, kiedy i w jakich warunkach myślenie kreatywne jest możliwe, a kiedy nie?).
 • „Pauza” – obserwacja kluczem do kreatywności, ćwiczenie poszerzające perspektywę.
 • „To, że coś jest oczywiste, nie znaczy jeszcze, że jest prawdą” – błędy poznawcze i ich wpływ na zdolność twórczego i kreatywnego myślenia (narzędzie The Coaching Game).
 • Twórcze postrzeganie świata jako forma kreatywnego myślenia: przekształcenia, transformacje, myślenie pytajne, skojarzenia, myślenie kombinacyjne, analogie itp.
 • Fixed mindset vs Growth mindset” – ćwiczenia poszerzające perspektywę i otwierające umysł na nowe punkty widzenia (narzędzie The Coaching Game, praca w parach).

Moduł III. Metody wspierające procesy kreatywne

 • Jak tworzyć mapy myśli i wykorzystywać je w życiu zawodowym i prywatnym?
 • Jak redefiniować problemy w treningu kreatywnego myślenia na przykładzie diagramu Ishikawy.
 • Jak stosować technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?
 • Jak stosować metodę Points of You i budzić kreatywność poprzez obraz?
 • Jak stosować metodę Walta Disneya?
 • Jak stosować metodę Design Thinking w procesie poszukiwania nowych rozwiązań?

Moduł IV. Trening kreatywności. Warsztat

Praca w grupach z wykorzystaniem wybranych metodologii. Podczas tego modułu połączmy różne metody w poszukiwaniu nowych, twórczych rozwiązań w celu wspólnego wypracowania odpowiedzi na pytania takie jak np.:

 • Jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie?
 • Jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” własnych pomysłów?
 • Jakie są sekrety idealnej burzy mózgów? Jak ją stosować, aby metoda była efektywna?
 • Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?

Podsumowanie pierwszej części szkolenia.

Dzień 2

Wprowadzenie do kolejnej części warsztatu – „echo dnia poprzedniego”, czyli z czym przychodzę, czego oczekuję?

Moduł V. Zainspiruj się kreatywnie

Podczas tego modułu będziemy korzystać z ćwiczeń, które stymulują kreatywne obszary w mózgu, po to, by płynnie przejść do wymagających wyzwań kreatywnych związanych z metodologią Design Thinking.

 • „Kto pyta, nie błądzi” – myślenie pytaniami. Ćwiczenia z użyciem narzędzia Punctum. Praca w czwórkach.
 • Flow i jego znaczenie w procesie kreacji.

Moduł VI. Zetknij się z prawdziwym kreatywnym wyzwaniem – Design Thinking

 • Wywiad pogłębiony.
 • Mapa empatii.
 • Burza mózgów metodą DT.
 • Selekcja pomysłów.
 • Prototypowanie – praca z różnymi rekwizytami i przyborami nad prototypem pomysłu.
 • Testowanie – testowanie prototypowanego pomysłu (pomysł testuje grupa, która nie była zaangażowana w jego realizację, aby wychwycić miejsca, gdzie pomysł można ulepszyć).
 • Iteracja – ulepszanie pomysłu.

Moduł VII. Kodeks Twórcy – ćwiczenie podsumowujące z wykorzystaniem wszystkich narzędzi. Praca indywidualna oraz praca w grupie.

Zakończenie warsztatu: podsumowanie najważniejszych zagadnień, pytania, obserwacje, wnioski. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA MYŚLĘ TWÓRCZO I KREATYWNIE – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie online z twórczego i kreatywnego myślenia to nowatorski program szkoleniowy o wysokim stopniu indywidualizacji – zarówno program szkolenia, jego zawartość merytoryczna i metodyczna, jak i agenda godzinowa są każdorazowo dostosowywane do preferencji Klientów i potrzeb szkoleniowych Kursantów. Kurs ma przy tym charakter warsztatowy, co powoduje, że dużą wagę przywiązujemy do praktycznego wykorzystania zdobytej w czasie zajęć wiedzy i trenujemy konkretne umiejętności związane z zastosowaniem metod pobudzania kreatywności, przełamywania schematów myślenia i tworzenia warunków optymalnych dla swobody myślenia. Warsztat „Myślę twórczo i kreatywnie” realizujemy w czasie rzeczywistym, a spotykamy się na zajęciach w wirtualnej przestrzeni utworzonej dzięki możliwościom serwisów takich jak Zoom czy Clickmeeting. Dzięki zdalnej formule nauczania organizowany przez nas kurs kreatywności online jest niezwykle wygodną i sprzyjającą oszczędności czasu formą rozwoju osobistego, pozwala decydować o miejscu i okolicznościach treningu oraz eliminuje uciążliwości logistyczne i organizacyjne. Szkolenie zaprojektowane zostało jako dwudniowy kurs. Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej, z której można korzystać przez miesiąc od chwili ukończenia warsztatu. W cenę szkolenia z kreatywnego i twórczego myślenia wliczone są ponadto wszelkie potrzebne pomoce oraz pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę zaprezentowaną w czasie kursu.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Myślę twórczo i kreatywnie”

Program, formę kursu i jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Realizowany na zamówienie trening kreatywności online rozpoczyna się zwykle w godzinach porannych (standardowo około godziny 9:00) i trwa każdego dnia przez minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. W razie konieczności agenda godzinowa warsztatu może zostać dopasowana do preferencji osób zamawiających szkolenie. Trening opiera się na wykorzystaniu nowatorskich i atrakcyjnych dla Kursantów warsztatowych metod pracy, które pozwalają doskonalić konkretne umiejętności poprzez działanie i doświadczanie. Podczas warsztatu wykonywać będziemy m.in. ćwiczenia podnoszące energię zaczerpnięte z metodologii IMRPO – czyli improwizacji w pracy, po to, by każda aktywność stanowiła kontrybucję do pobudzenia twórczego myślenia. Większość wykorzystywanych podczas kursu ćwiczeń wykorzystuje metodę warsztatową Points of You™. Metoda ta opiera się na pracy z metaforą i obrazem. Zdalny kurs „Myślę twórczo i kreatywnie” prowadzimy w zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba i modelu Activity Based Learning.

 1. dzień szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia: weryfikacja potrzeb Kursantów w dziedzinie kreatywności, omówienie celów warsztatu, sporządzenie kontraktu, kwestie organizacyjne.

Moduł I. Trening kreatywności. Kreatywność – czym jest?

 • Czym jest kreatywne myślenie?
 • Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne – mini wykład.
 • Etapy myślenia kreatywnego.
 • Jak wyłączyć blokującą swobodne myślenie samokontrolę i samoocenę?
 • Idea Killers, czyli ograniczenia w kreatywnym i twórczym myśleniu.
 • Metody oparte na kreatywnym myśleniu – przykłady.
 • Czy i jak pracodawca może stymulować kreatywność w pracy?

Moduł II. Twórcza rozgrzewka – przełamywanie schematów, barier i ograniczeń

 • „No weź, coś wymyśl” – krótka historia o neuronach, kortyzolu i ewolucji, czyli neuronauka w służbie kreatywnego myślenia (gdzie, kiedy i w jakich warunkach twórcze i kreatywne myślenie jest możliwe, a kiedy nie jest?).
 • „To, że coś jest oczywiste, nie znaczy jeszcze, że jest prawdą” – błędy poznawcze a zdolność twórczego myślenia (narzędzie The Coaching Game).
 • „Pauza” – obserwacja jako klucz do kreatywności, ćwiczenie poszerzające perspektywę.
 • Twórcze postrzeganie świata jako forma kreatywnego myślenia (myślenie kombinacyjne, skojarzenia, transformacje, myślenie pytajne, analogie itd.).
 • Fixed mindset vs Growth mindset” – ćwiczenia otwierające umysł na nowe punkty widzenia i poszerzające perspektywę (praca w grupach, narzędzie The Coaching Game).

Moduł III. Trening kreatywności. Metody wspierające procesy kreatywne

 • Jak redefiniować problemy w treningu twórczego myślenia na przykładzie diagramu Ishikawy.
 • Jak tworzyć mapy myśli i wykorzystywać je w życiu prywatnym i zawodowym?
 • Jak stosować metodę Points of You i budzić kreatywność poprzez obraz?
 • Jak wykorzystywać technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?
 • Jak stosować metodę Walta Disneya?
 • Jak wykorzystywać metodę Design Thinking w procesie poszukiwania nowych rozwiązań?

Moduł IV. Trening kreatywności. Warsztat

Podczas tego modułu połączmy różne metody w poszukiwaniu nowych, twórczych rozwiązań w celu wspólnego wypracowania odpowiedzi na poniższe i im podobne pytania (praca w grupach z wykorzystaniem wybranych metodologii).

 • Jak dbać o synergię w grupie i efektywną komunikację?
 • Jak zachęcać do twórczego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” własnych pomysłów?
 • Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?
 • Jakie są sekrety idealnej burzy mózgów? Jak ją stosować, aby metoda była efektywna?

Podsumowanie pierwszego dnia warsztatu.

 1. dzień szkolenia

Wstęp do 2 części kursu – „echo dnia poprzedniego” (z czym przychodzę, czego oczekuję?)

Moduł V. Zainspiruj się kreatywnie

Ten moduł bazuje na ćwiczeniach, które stymulują kreatywne obszary w mózgu, po to, by Kursanci mogli płynnie przejść do bardziej wymagających wyzwań kreatywnych związanych z metodologią Design Thinking.

 • Myślenie pytaniami – „kto pyta, nie błądzi” – ćwiczenie z wykorzystaniem narzędzia Punctum. Praca w czwórkach.
 • Flow – znaczenie flow w procesie kreacji.

Moduł VI. Zetknij się z prawdziwym kreatywnym wyzwaniem, czyli Design Thinking (jako metodologia pracy kreatywnej w środowisku zawodowym)

 • Mapa empatii.
 • Wywiad pogłębiony.
 • Burza mózgów metodą Design Thinking.
 • Selekcja pomysłów.
 • Prototypowanie – praca z różnymi przyborami i rekwizytami nad prototypem pomysłu.
 • Testowanie – testowanie prototypowanego pomysłu (pomysł testuje grupa, która nie była zaangażowana w jego realizację, aby wychwycić elementy, które można ulepszyć).
 • Iteracja – ulepszanie pomysłu.

Moduł VII. Kodeks Twórcy – ćwiczenia podsumowujące z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi. Praca w grupach, praca indywidualna.

Podsumowanie kursu: powtórzenie kluczowych treści, pytania, obserwacje, wnioski. Ewaluacja projektu szkoleniowego.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Szkolenia i usługi uzupełniające

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

program miro

Miro – kreatywne narzędzie do pracy on-line w zespołach rozproszonych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Interesujące ćwiczenia, zdobycie nowych umiejętności. Trener z ogromną wiedzą , chęcią jak najlepszego przekazania informacji.”
„Nowe treści, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe.”
“Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze. Swoboda wypowiedzi. Trener kompetentny z profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Dużo ciekawych materiałów.” 
„Świetne szkolenie z dużą dawką bardzo ciekawej wiedzy. Zadania mocno angażujące uczestników, dzięki czemu teorię można było od razu sprawdzić z praktyką. Bardzo kompetentny prowadzący, reagujący na potrzeby uczestników. Polecam szkolenie w 100%!”

Klienci

Powyższe szkolenie z kreatywności firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić m.in dla pracowników takich firm jak: Bain Global Business Services Center Sp. z o.o., Centrum Nauki Kopernik, Leaseplan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., Ministerstwo Infrastruktury.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas