sztuczna_inteligencja_w_pracy

AI – Sztuczna Inteligencja w pracy i w nauce – szkolenie na zamówienie online

Sztuczna inteligencja (AI) to jedna z najszybciej rozwijających się technologii, która rewolucjonizuje pracę i naukę. Podczas szkolenia poznamy i oswoimy najważniejsze algorytmy sztucznej inteligencji oraz przetestujemy jej praktyczne zastosowania. Dowiesz się jak i jakie boty AI wybierać w zależności od potrzeby, jak z nimi rozmawiać (i jak nie rozmawiać), jak łączyć ich możliwości oraz jak uczyć je na własnych danych. Dzięki temu zwiększysz swoją produktywność, zautomatyzujesz pracę, przyspieszysz naukę, uwolnisz czas na zadania kreatywne, a dzięki temu podniesiesz swoją konkurencyjność.

AI – Sztuczna Inteligencja w pracy i w nauce – szkolenie na zamówienie online

sztuczna_inteligencja_w_pracy

Sztuczna inteligencja (AI) to jedna z najszybciej rozwijających się technologii, która rewolucjonizuje pracę i naukę. Podczas szkolenia poznamy i oswoimy najważniejsze algorytmy sztucznej inteligencji oraz przetestujemy jej praktyczne zastosowania. Dowiesz się jak i jakie boty AI wybierać w zależności od potrzeby, jak z nimi rozmawiać (i jak nie rozmawiać), jak łączyć ich możliwości oraz jak uczyć je na własnych danych. Dzięki temu zwiększysz swoją produktywność, zautomatyzujesz pracę, przyspieszysz naukę, uwolnisz czas na zadania kreatywne, a dzięki temu podniesiesz swoją konkurencyjność.

Cele i Korzyści

CELE:

 • Poznanie podstaw technologii AI (artificial intelligence) / SI (sztucznej inteligencji).
 • Umiejętność wybrania i zastosowania algorytmu AI do codziennych zadań.
 • Podniesienie kompetencji technologicznych i zwiększenie swojej konkurencyjności.
 • Personalizacja uczenia i rozwoju zawodowego.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Pojęciu i rodzajach AI.
 • Przykładach zastosowania AI w biznesie i edukacji.
 • Niewłaściwym użyciu AI.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Korzystania z algorytmów AI: językowo-tekstowych, graficznych, mieszanych
  (na przykładzie Chat GPT, CoPilot, Google Bard, Dall-E, FireFly).

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Rozumieniem AI.
 • Krytycznym myśleniem i oceną technologii AI.
 • Automatyzacją pracy i nauki.
 • Personalizowaniem asystenta AI.
 • Aktualnymi kompetencjami dot. AI niezbędnymi w edukacji i na rynku pracy.

ODBIORCY: 

 • Pracownicy umysłowi (zwiększenie produktywności, automatyzacja zadań, personalizacja rozwoju zawodowego).
 • Pracownicy HR (usprawnienie procesów rekrutacji , szkolenia i rozwoju pracowników).
 • Analitycy danych (analiza i synteza dużych zbiorów danych).
 • Kierownicy i liderzy biznesowi (usprawnienie procesów biznesowych i ulepszenie decyzji strategicznych).
 • Twórcy treści (zwiększenie inspiracji i produktywności).
 • Konsumenci treści (usprawnienie krytycznego myślenia i identyfikowanie treści niewiarygodnych – halucynacji).
 • Nauczyciele, edukatorzy i studenci (dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb).
 • Osoby chcące się przekwalifikować (zwiększenie konkurencyjności, przygotowanie do pracy przyszłości).
 • Osoby zainteresowane technologią (zrozumienie jak AI wpływa na aspekty życia codziennego).

Program Szkolenia

POZIOM I: AI w narzędziach językowo-tekstowo-obrazowych

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Blok I (1 godzina): AI jako nowy byt technologiczny, szanse i zagrożenia, możliwości, przegląd narzędzi.

Blok 2 (1 godzina): Narzędzia językowo-tekstowe AI w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu innowacji.

 • Chat GPT: Możliwości i zastosowania, ćwiczenia.
 • Google Bard: Możliwości i zastosowania, ćwiczenia.
 • Microsoft CoPilot: Możliwości i zastosowania, ćwiczenia.

Blok 3 (2 godziny): Praktyczne zastosowanie połączonych AI – ćwiczenia

Poziom II: AI w narzędziach graficznych

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Blok I (1 godzina): Sztuczna inteligencja w grafice.

Blok 2 (1 godzina): Narzędzia graficzne AI.

 • Midjourney.
 • Dall-E.
 • Adobe FireFly.

Blok 3 (2 godziny): Praktyczne zastosowanie połączonych AI – ćwiczenia.

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu. Poszczególne bloki zawierają pigułki wiedzy z demonstracją ćwiczenia, po czym sami wykonują ćwiczenie wg instrukcji lub wg własnej inwencji. Przebieg zajęć jest elastyczny, tematy i motywy ćwiczeń są przez trenera dostosowywane do oczekiwań uczestników i specyfiki ich branż, przez co każdy warsztat jest niepowtarzalny.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają skrypt szkoleniowy w PDF z esencją szkolenia, kluczowymi wnioskami oraz linkami do aktualnych źródeł wiedzy i inspiracji do samodzielnego eksplorowania tematu.

POZIOM I: AI w narzędziach językowo-tekstowo-obrazowych

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Blok I (1 godzina): AI jako nowy byt technologiczny, szanse i zagrożenia, możliwości, przegląd narzędzi.

Blok 2 (1 godzina): Narzędzia językowo-tekstowe AI w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu innowacji.

 • Chat GPT: Możliwości i zastosowania, ćwiczenia.
 • Google Bard: Możliwości i zastosowania, ćwiczenia.
 • Microsoft CoPilot: Możliwości i zastosowania, ćwiczenia.

Blok 3 (2 godziny): Praktyczne zastosowanie połączonych AI – ćwiczenia

Poziom II: AI w narzędziach graficznych

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Blok I (1 godzina): Sztuczna inteligencja w grafice.

Blok 2 (1 godzina): Narzędzia graficzne AI.

 • Midjourney.
 • Dall-E.
 • Adobe FireFly.

Blok 3 (2 godziny): Praktyczne zastosowanie połączonych AI – ćwiczenia.

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu. Poszczególne bloki zawierają pigułki wiedzy z demonstracją ćwiczenia, po czym sami wykonują ćwiczenie wg instrukcji lub wg własnej inwencji. Przebieg zajęć jest elastyczny, tematy i motywy ćwiczeń są przez trenera dostosowywane do oczekiwań uczestników i specyfiki ich branż, przez co każdy warsztat jest niepowtarzalny.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają skrypt szkoleniowy w PDF z esencją szkolenia, kluczowymi wnioskami oraz linkami do aktualnych źródeł wiedzy i inspiracji do samodzielnego eksplorowania tematu

Szkolenia i usługi uzupełniające

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia

Myślę twórczo i kreatywnie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

kompetencje_cyfrowe

Jak rozwijać kompetencje cyfrowe, żeby nadążyć za przyspieszającą technologią? – Szkolenie na zamówienie online

program miro

Miro – kreatywne narzędzie do pracy on-line w zespołach rozproszonych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas