NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

zarządzanie pokoleniami, różnice międzykulturowe, zespoły rozproszone, zarzadzanie w zmianie

Wprowadzenie

Co sprawia, że pojawiają się skuteczni liderzy, którzy potrafią pociągnąć innych do efektywnych i  innowacyjnych przedsięwzięć? Okazuje się, że przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu.

Przywództwo urzeczywistnia się w działaniu. Każdy z nas z pewnością był świadkiem sytuacji, gdy ktoś z najbliższego otoczenia wziął na siebie odpowiedzialność (i ryzyko) podjęcia ambitnego wyzwania. Wyzwanie może wynikać
z potrzeby rozwiązania problemu lub uznania konieczności wdrożenia zmiany.

Przed kierownikami sprzedaży stoją również wyzwania związane z rozproszeniem zespołu i trudnością w bieżącej ocenie stylu  pracy podwładnych. Wymaga to zarówno systematycznego planowania i wdrożenia adekwatnych metod komunikacji jak i bardziej partnerskiego podejścia do zespołu.

Cele Szkolenia

 • Zrozumieć istotę kluczowych obszarów przywództwa
 • Dostrzegać szanse konstruktywnych zmian w swoim otoczeniu i skutecznie planować ich wdrożenie
  z uwzględnieniem potrzeb transformacji postaw
 • Kształtować własny styl przywództwa w oparciu o mocne strony
 • Zniwelować bariery w pracy rozproszonej
 • Dobrać adekwatne metody/narzędzia zarządzania i komunikacji
 • Udoskonalić kompetencje do przewodzenia rozproszonymi  zespołami poprzez budowanie zaufania
  i partnerstwa
 • Rozwijać własną wiarygodność

Zajęcia mają charakter interaktywny, bogate w praktyczne ćwiczenia, rozwiązywanie studiów przypadków oraz dyskusje osadzone w realiach pracy uczestników.

Program szkolenia 

Modul I Wprowadzenie – Definicja i obszary przywództwa

 • Kompetencje przywódcze vs akty przywództwa
 • Obszar osobisty
 • Obszar społeczny
 • Obszar strategiczny

Moduł II Przywództwo osobiste

 • Jak mierzyć osobisty potencjał (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja)
 • Wartości i postawy
 • Preferencje osobiste
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa
 • Radzenie sobie z stresem

Moduł III Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji

 • Rozpoznanie typów osobowości
 • Style komunikacji podczas współpracy
 • Z różnymi typami osobowości
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej
 • Działania na rzecz rozwoju ludzi

Moduł IV Budowanie mostów pomiędzy różnymi kulturami i pokoleniami

 • Różnice kulturowe – bariera, którą należy zarządzać?
 • Charakterystyka kultur pokoleniowych na obecnym rynku pracy
 • Samoocena świadomości pracy wewnątrz różno-kulturowych grup
 • Wykorzystanie różnorodności pokoleniowej
 • w budowaniu skuteczności zespołowej
 • Studium przypadku

Moduł V Budowanie zaufania na odległość

 • Korzyści i czynniki ryzyka w pracy zespołów rozproszonych
 • Dobre praktyki dla budowania zaufania
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
 • Świętowanie sukcesu mimo odległości

Moduł VI Efektywna komunikacja w rozproszonym  zespole

 • Proces zdalnej komunikacji
 • Dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (zasady użycia telefonu, telekonferencje, korespondencja email, zebrania wirtualne i bezpośrednie)
 • Słuchanie i zadawanie pytań
 • Delegowanie pracy i rozliczanie z rezultatów
 • Coaching mentorski w terenie
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej)
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej)
 • Trudne sytuacje
 • Ćwiczenia – symulacje

Moduł VII Przywództwo strategiczne

 • Koncentracja na wynikach, wizja-cel
 • Misja firmy, zespołu i osobista
 • Analiza strategiczna
 • Kreatywne inicjatywy rozwojowe
 • Priorytety, determinacja, konsekwencja

Moduł VIII Zmiana i transformacja

 • Źródła zmian
 • Działanie przywódcy jako wynik dostrzegania potrzeby zmian (uważność)
 • Etapy wdrażania zmian
 • Źródła i rodzaje autorytetu
 • Transformacja jako ludzki wymiar zmian

Moduł IX Budowanie przywództwa w zespole – podsumowanie

 • Moderowanie spotkań zespołowych
 • Model 7 kluczowych ról przywódcy oraz samoocena powiązanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment wg. K. Fisher, M. Fisher):
  • Lider (leader)
  • Katalizator rezultatów (results catalyst)
  • Moderator (facilitator)
  • Przełamywacz przeszkód (barrier breaker)
  • Strateg biznesowy  (business strategist)
  • Coach
  • Wzór do naśladowania (living example)

Podsumowanie szkolenia, Osobiste Plany Działania

Czas szkolenia: 2 dni

TRENERZY

KLIENCI

Szkolenia z zakresu zarządzani zespołem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska.

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO