nowoczesne_przywództwo

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zamknięty kurs menedżerski „Nowoczesne przywództwo” odpowiada na pytanie, jak być skutecznym liderem w erze cyfrowej i współczesności, która stawia przed przywódcami zupełnie nowe wyzwania. Nowoczesny lider nie tylko dobrze zna nowoczesne modele zarządzania i metody, ale potrafi indywidualizować swój styl przywództwa i dostosowywać go do okoliczności, specyfiki swoich podwładnych, a nade wszystko dynamicznie zmieniających się strategii biznesowych firmy, w której pracuje. Szkolenie „Nowoczesne przywództwo” to zamknięty warsztat praktyczny realizowany na zamówienie, dzięki któremu Uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na swój warsztat z nowej perspektywy i udoskonalić go o nowe metody, instrumenty i narzędzia zarządzania nastawione na partnerską komunikację, budowanie zaufania mimo odległości w pracy rozproszonej czy tworzenie optymalnych warunków do współpracy. Nowoczesne przywództwo w naszej analizie obejmuje zarówno tzw. przywództwo osobiste, przywództwo społeczne, jak i przywództwo strategiczne.

Co sprawia, że pojawiają się w biznesie wyjątkowo skuteczni liderzy, którzy potrafią pociągnąć innych do efektywnych i innowacyjnych przedsięwzięć? Okazuje się, że przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do skutecznego działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu. Nowoczesny styl zarządzania korzysta z tej prawdy i otwiera przed liderami nowe możliwości. Czy chcesz z nich skorzystać, by stać się skuteczniejszym liderem?

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do zapisu na zamknięty kurs „Nowoczesne przywództwo” z naszego nowego katalogu szkoleń. Kurs z nowoczesnego przywództwa możesz zrealizować z nami jako tradycyjny warsztat stacjonarny lub rozwijać się pod okiem naszych ekspertów, korzystając z wygodnego kursu online. Program szkolenia i jego agendę dostosujemy do Twoich potrzeb szkoleniowych i oczekiwań, aby warsztat zapewnił Ci maksymalnie efektywny trening i przyniósł firmie, w której pracujesz możliwie dużo korzyści.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami już dziś!

 

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zamknięty kurs menedżerski „Nowoczesne przywództwo” odpowiada na pytanie, jak być skutecznym liderem w erze cyfrowej i współczesności, która stawia przed przywódcami zupełnie nowe wyzwania. Nowoczesny lider nie tylko dobrze zna nowoczesne modele zarządzania i metody, ale potrafi indywidualizować swój styl przywództwa i dostosowywać go do okoliczności, specyfiki swoich podwładnych, a nade wszystko dynamicznie zmieniających się strategii biznesowych firmy, w której pracuje. Szkolenie „Nowoczesne przywództwo” to zamknięty warsztat praktyczny realizowany na zamówienie, dzięki któremu Uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na swój warsztat z nowej perspektywy i udoskonalić go o nowe metody, instrumenty i narzędzia zarządzania nastawione na partnerską komunikację, budowanie zaufania mimo odległości w pracy rozproszonej czy tworzenie optymalnych warunków do współpracy. Nowoczesne przywództwo w naszej analizie obejmuje zarówno tzw. przywództwo osobiste, przywództwo społeczne, jak i przywództwo strategiczne.

Co sprawia, że pojawiają się w biznesie wyjątkowo skuteczni liderzy, którzy potrafią pociągnąć innych do efektywnych i innowacyjnych przedsięwzięć? Okazuje się, że przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do skutecznego działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu. Nowoczesny styl zarządzania korzysta z tej prawdy i otwiera przed liderami nowe możliwości. Czy chcesz z nich skorzystać, by stać się skuteczniejszym liderem?

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do zapisu na zamknięty kurs „Nowoczesne przywództwo” z naszego nowego katalogu szkoleń. Kurs z nowoczesnego przywództwa możesz zrealizować z nami jako tradycyjny warsztat stacjonarny lub rozwijać się pod okiem naszych ekspertów, korzystając z wygodnego kursu online. Program szkolenia i jego agendę dostosujemy do Twoich potrzeb szkoleniowych i oczekiwań, aby warsztat zapewnił Ci maksymalnie efektywny trening i przyniósł firmie, w której pracujesz możliwie dużo korzyści.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami już dziś!

 

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Przygotowane przez ekspertów z dziedziny zarządzania warsztaty z nowoczesnego przywództwa koncentrują się na nauce praktycznych umiejętności i kompetencji – podczas treningu zadbamy o to, aby Uczestnicy zajęć mogli przećwiczyć wykorzystanie poznanych technik i narzędzi w działaniu, w realiach zbliżonych do ich rzeczywistości zawodowej oraz skupili się na tych umiejętnościach, które będą im najbardziej przydatne w realizacji zadań kierowniczych. Zamknięty kurs „Nowoczesne przywództwo” obejmuje różne obszary działania, dzięki czemu w kompleksowy sposób przygotowuje liderów do zarządzania zespołem w różnych warunkach typowych dla współczesnych realiów biznesowych. W czasie warsztatu uczymy m.in., jak skutecznie zarządzać zespołem wirtualnym, jak indywidualizować swój styl przywódcy, jak kierować zespołem zróżnicowanym pokoleniowo czy przeprowadzać zespół przez zmiany. Jako lider w branży szkoleniowej oferujemy usługi o najwyższym standardzie i zweryfikowanej skuteczności. Szkolenie z metod nowoczesnego przywództwa jest na bieżąco aktualizowane i optymalizowane, dzięki czemu nasi Klienci mają gwarancję, że wiedza, którą zdobywają, jest rzetelna, użyteczna i zgodna z najnowszymi ustaleniami naukowymi. Staramy się też każdorazowo, by Klienci decydujący się uczestniczyć w szkoleniu w Human Skills, mogli rozwijać się w najkorzystniejszych dla siebie okolicznościach i warunkach. W związku z tym organizujemy zamknięte szkolenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym, a ich agenda, termin i miejsce są dostosowywane do oczekiwań Klienta. Zamknięte szkolenie „Nowoczesne przywództwo” jest też dostosowywany pod względem zawartości metodycznej i merytorycznej do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów. Warsztat z nowoczesnego przywództwa uzupełniliśmy dodatkowo specjalnym programem opieki poszkoleniowej – każdy Uczestnik warsztatu może liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony eksperta jeszcze przez miesiąc od chwili zakończenia kursu. E-mentoring jest bezpłatny i odbywa się w formie konsultacji online. Z przyjemnością informujemy również, że na organizowane przez nas szkolenia dla managerów i liderów z nowoczesnego przywództwa możecie Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

 

Jakie zyski oferują zamknięte szkolenia „Nowoczesne przywództwo”?

Realizowany na zamówienie kurs „Nowoczesne przywództwo” skupia się na doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz pogłębianiu wyspecjalizowanych kompetencji związanych z zarządzaniem we współczesnych realiach biznesowych. W czasie warsztatu wyjaśniamy i uczymy m.in., jak budować wiarę w siebie, kreować własny styl przywództwa oparty na osobistych mocnych stronach, jak analizować typy osobowościowe podwładnych i dostosowywać komunikację i styl zarządzania do ich preferencji i potrzeb, jak motywować pracowników na odległość, twórczo rozwiązywać problemy i umiejętnie reagować na sytuacje trudne. Zajmiemy się również podczas kursu zmianą i sposobami na łagodzenie wstrząsów wywołanych przez różnego typu transformacje w firmie i zespole. Zamknięte szkolenie „Nowoczesne przywództwo” wyróżnia przy tym wysoki stopień indywidualizacji programu, a to znacząco wpływa na jego efektywność i użyteczność. W programie warsztatu uwzględniamy specyfikę organizacji, a także dostosowujemy przykłady i ćwiczenia do realiów, w jakich liderzy obecni na zajęciach zarządzają swoimi zespołami. Dbamy również o to, by zajęcia były angażujący i interesujące, a zastosowane metody nauczania motywowały Uczestników do rozwoju i aktywności.

Cele szkolenia

Kurs „Nowoczesne przywództwo” pozwoli Ci:

 • Zrozumieć istotę kluczowych obszarów przywództwa.
 • Dostrzegać szanse konstruktywnych zmian w swoim otoczeniu i skutecznie planować ich wdrożenie z uwzględnieniem potrzeb transformacji postaw.
 • Kształtować własny styl przywództwa oparty o Twoje mocne strony.
 • Zniwelować bariery w pracy rozproszonej.
 • Dobrać adekwatne metody/narzędzia zarządzania i komunikacji.
 • Udoskonalić kompetencje do przewodzenia rozproszonymi zespołami poprzez budowanie zaufania i partnerstwa.
 • Rozwinąć własną wiarygodność.

Zajęcia mają charakter interaktywny, są bogate w praktyczne ćwiczenia, rozwiązywanie studiów przypadków oraz dyskusje osadzone w realiach pracy Uczestników.

Program Szkolenia

Szkolenie „Nowoczesne przywództwo” zostało zaprojektowane jako dwudniowy kurs. Pojedyncza sesja dzienna trwa co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami, w tym jedną dłuższą pauzą w porze lunchu. Szkolenie rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych. Zamknięty kurs z nowoczesnego przywództwa realizujemy w naszej warszawskiej siedzibie przy ul. Widok. Na życzenie Klienta zajęcia mogą zostać również zorganizowane w innej uzgodnionej wspólnie lokalizacji, np. w siedzibie firmy zamawiającej warsztat. Na Uczestników kursu przybywających do naszego centrum szkoleniowego czekają doskonałe warunki do nauki i treningu, swobodna i przyjazna atmosfera oraz kompleksowe wsparcie ze strony naszej kadry trenerskiej na każdym etapie szkolenia. Dla Kursantów zostanie też przygotowany drobny poczęstunek w porze przerwy śniadaniowej. W cenie warsztatu Uczestnicy mają ponadto zagwarantowany lunch, który podany zostanie dla nich w pracującej w sąsiedztwie restauracji. Stacjonarny warsztat „Nowoczesne przywództwo” opiera się na zindywidualizowanym programie, który każdorazowo jest dostosowywany do faktycznych potrzeb szkoleniowych grupy realizującej kurs. W związku z powyższym szczegółowa zawartość programu zaprezentowana niżej może ulec zmianie, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów. W programie warsztatu mogą wówczas pojawić się alternatywne zagadnienia, ćwiczenia, metody i techniki nauczania. Również agenda kursu jest dostosowywana do preferencji Klienta. Wszystkim osobom zapisanym na stacjonarne szkolenia z nowoczesnego przywództwa zapewniamy pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat głównych zasad nowocześnie pojętego zarządzania zespołem. Kursanci zostaną ponadto objęci przez nas programem specjalnej opieki poszkoleniowej w formie nieodpłatnych e-konsultacji z ekspertem prowadzącym warsztat. Z tego wsparcia Uczestnicy szkolenia mogą korzystać jeszcze przez 30 dni od daty realizacji kursu.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Nowoczesne przywództwo”

Zamknięte szkolenie „Nowoczesne przywództwo” ma charakter warsztatowy, co oznacza, że zajęcia zdominowane są przez stymulujące do działania nowoczesne metody nauczania, dostosowane do realiów pracy Kursantów zadania praktyczne oraz ćwiczenia specjalnie zaprojektowane na potrzeby szkolenia. Prezentowany warsztat jest jednocześnie realizowany w pełnej zgodzie z regułami modelu Activity Based Learning oraz wytycznymi cyklu Kolba. W czasie zajęć koncentrujemy się więc na działaniu i uczymy w praktyce wykorzystywać różnorodne narzędzia i techniki z obszaru zarządzania w warunkach zbliżonych do realiów pracy Uczestników szkolenia. Przywództwo urzeczywistnia się w działaniu. Każdy z nas z pewnością był świadkiem sytuacji, w której ktoś z najbliższego otoczenia wziął na siebie odpowiedzialność (i ryzyko) podjęcia ambitnego wyzwania. Wyzwanie może wynikać z potrzeby rozwiązania problemu lub uznania konieczności wdrożenia zmiany. Przed kierownikami stoją aktualnie również wyzwania związane np. z rozproszeniem zespołu i trudnościami w ocenie na bieżąco stylu pracy podwładnych. Wymaga to zarówno systematycznego planowania i wdrożenia adekwatnych metod komunikacji, jak i bardziej partnerskiego podejścia do zespołu. Będziemy więc w nawiązaniu do doświadczeń Kursantów rozwiązywać napotykane w ich pracy zawodowej problemy. Na kurs składa się 9 modułów – głównych obszarów tematycznych, m.in. komunikacja w rozproszonym zespole, indywidualizacja stylu komunikacji, budowanie zaufania, delegowanie pracy i monitorowanie zespołu, zespół w zmianie.

Program, formę szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Nowoczesne przywództwo

Rozpoczęcie szkolenia: powitanie, omówienie spraw organizacyjnych, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć z identyfikacją celów szkolenia.

Moduł I. Wstęp: definicja i obszary przywództwa

 • Kompetencje przywódcze kontra akty przywództwa.
 • Obszar osobisty.
 • Obszar społeczny.
 • Obszar strategiczny.

Moduł II. Przywództwo osobiste

 • Jak mierzyć potencjał osobisty? (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja).
 • Wartości i postawy.
 • Preferencje osobiste.
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa.
 • Radzenie sobie ze stresem.

Moduł III. Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji

 • Rozpoznanie typów osobowości.
 • Style komunikacji podczas współpracy z różnymi typami osobowości.
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej.
 • Działania na rzecz rozwoju pracowników.

Moduł IV. Budowanie mostów między różnymi kulturami i generacjami

 • Różnice kulturowe – bariera, którą należy zarządzać?
 • Charakterystyka kultur pokoleniowych na współczesnym rynku pracy.
 • Samoocena świadomości pracy wewnątrz różnokulturowych grup.
 • Wykorzystanie różnorodności pokoleniowej w budowaniu skuteczności zespołowej.
 • Studium przypadku.

Moduł V. Budowanie zaufania na odległość

 • Korzyści i czynniki ryzyka w pracy zespołów rozproszonych.
 • Dobre praktyki w obszarze budowania zaufania w obrębie zespołu.
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
 • Celebrowanie sukcesu mimo odległości.

Moduł VI. Efektywna komunikacja w rozproszonym zespole

 • Proces zdalnej komunikacji.
 • Dobór adekwatnych instrumentów komunikacji (telekonferencje, zasady użycia telefonu, korespondencja email, zebrania wirtualne i bezpośrednie).
 • Słuchanie i zadawanie pytań – zasady.
 • Delegowanie pracy i rozliczanie z rezultatów.
 • Coaching mentorski w terenie.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej.
 • Trudne sytuacje – bank dobrych praktyk.
 • Ćwiczenia – symulacje.

Moduł VII. Przywództwo strategiczne

 • Koncentracja na wynikach, wizja-cel.
 • Misja firmy, zespołu i osobista.
 • Analiza strategiczna.
 • Kreatywne inicjatywy rozwojowe.
 • Priorytety, determinacja, konsekwencja.

Moduł VIII. Zmiana i transformacja

 • Źródła zmian.
 • Działanie przywódcy jako wynik dostrzegania potrzeby zmian (uważność).
 • Etapy wdrażania zmian.
 • Autorytet – źródła i rodzaje.
 • Transformacja jako ludzki wymiar zmian.

Moduł IX. Budowanie przywództwa w zespole – podsumowanie

 • Moderowanie spotkań zespołowych.
 • Model 7 kluczowych ról przywódcy oraz samoocena powiązanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment K. Fisher, M. Fisher):
  • lider (leader);
  • katalizator rezultatów (results catalyst);
  • moderator (facilitator);
  • przełamywacz przeszkód (barrier breaker);
  • strateg biznesowy (business strategist);
  • coach;
  • wzór do naśladowania (living example).

Podsumowanie szkolenia: sporządzenie osobistych planów działania, ewaluacja kursu, wnioski.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Warsztat zdalny poświęcony nowoczesnemu przywództwu realizowany jako kurs zamknięty odbywa się w czasie rzeczywistym, w wirtualnej przestrzeni serwisu Zoom lub Clickmeeting. Przyjęta formuła szkolenia online pozwala Kursantom uczyć się i zdobywać nowe umiejętności niezależnie od miejsca ich pobytu, poziomu biegłości technicznej czy możliwości logistycznych. Kurs online jest jednocześnie wyjątkowo ekonomiczną i przyjazną pod względem organizacyjnym formułą szkolenia pracowników. Szkolenie „Nowoczesne przywództwo” zostało zaprojektowane jako dwudniowy kurs. Pojedyncza sesja dzienna trwa co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Zajęcia rozpoczynają się najczęściej o 9:00 rano i trwają do godziny 17:00. Agendę kursu możemy jednak dostosować do indywidualnych preferencji Klienta zamawiającego warsztat „Nowoczesne przywództwo”. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach zostanie przez nas wyposażona we wszelkie niezbędne pomoce i przybory przydatne podczas warsztatu oraz komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych. Wszystkim Kursantom zapewniamy również darmową opiekę poszkoleniową w formie e-mentoringu. Z konsultacji online udzielanych przez eksperta prowadzącego kurs Uczestnicy mogą skorzystać w ciągu 30 dni od chwili ukończenia zajęć. Ponieważ warsztat każdorazowo optymalizujemy, uwzględniając oczekiwania Klienta i rzeczywiste potrzeby szkoleniowe Kursantów, zawartość programu może zostać zmodyfikowana w stosunku do zaprezentowanej poniżej, aby gwarantowała maksymalnie wysoką skuteczność i wartość praktyczną kursu.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Nowoczesne przywództwo”

Opracowany przez naszych ekspertów kurs ma charakter warsztatów. Zajęcia w związku z powyższym są zdominowane przez aktywizujące metody i techniki nauczania, dopasowane do specyfiki pracy Kursantów zadania oraz praktyczne ćwiczenia zaprojektowane specjalnie na potrzeby kursu. Przywództwo urzeczywistnia się w działaniu. Każdy z nas był z pewnością świadkiem sytuacji, w której ktoś z naszego otoczenia wziął na siebie odpowiedzialność (i ryzyko) podjęcia ambitnego wyzwania. Wyzwanie może wynikać z uznania konieczności przeprowadzenia zmian lub potrzeby rozwiązania problemu. Przed liderami stoją dziś również wyzwania związane np. z trudnością w bieżącej ocenie stylu pracy podwładnych pracujących online czy ich motywowania. Wymaga to zarówno wdrożenia adekwatnych metod komunikacji i systematycznego planowania, jak i bardziej partnerskiego podejścia do zespołu. Naszym celem jest wspólne wypracowanie pożądanych modeli działania w tych sytuacjach oraz rozwiązanie problemów, z jakimi liderzy mierzą się w pracy podczas realizacji codziennych zadań. Podczas treningu w ramach szkolenia „Nowoczesne przywództwo” działamy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz zasadami modelu Activity Based Learning – koncentrujemy się więc na działaniu i uczymy w praktyce wykorzystywać różnorodne narzędzia i techniki z obszaru zarządzania w warunkach zbliżonych do realiów pracy zawodowej Kursantów. Prezentowane szkolenie buduje 9 modułów obejmujących najważniejsze aspekty nowoczesnego przywództwa, w tym m.in.: indywidualizację stylu komunikacji, budowanie zaufania w pracy zespołu rozproszonego, delegowanie i monitorowanie pracy.

Nowoczesne przywództwo

Program, formę i agendę kursu „Nowoczesne przywództwo” dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów.

Rozpoczęcie warsztatu: sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, identyfikacja celów kursu.

Moduł I. Wprowadzenie do tematyki kursu – definicja i obszary przywództwa

 • Kompetencje przywódcze, a akty przywództwa.
 • Obszar osobisty.
 • Obszar społeczny.
 • Obszar strategiczny.

Moduł II. Przywództwo osobiste

 • Jak mierzyć osobisty potencjał? (ciekawość, zaangażowanie, wgląd, determinacja).
 • Postawy i wartości.
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania własnego stylu przywództwa i wiary w siebie.
 • Preferencje osobiste.
 • Radzenie sobie ze stresem.

Moduł III. Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji

 • Analiza typów osobowości.
 • Style komunikacji adekwatne do typu osobowości pracownika.
 • Tworzenie synergii w zespole – model efektywności zespołowej.
 • Działania na rzecz rozwoju członków zespołu – rola lidera.

Moduł IV. Budowanie mostów pomiędzy różnymi pokoleniami i kulturami

 • Różnice kulturowe – bariera, którą należy zarządzać?
 • Kultury pokoleniowe na współczesnym rynku pracy – charakterystyka.
 • Samoocena świadomości pracy wewnątrz różnokulturowych grup.
 • Budowanie skuteczności zespołowej z wykorzystaniem różnorodności pokoleniowej.
 • Case study.

Moduł V. Budowanie zaufania na odległość

 • Czynniki ryzyka w pracy zespołów rozproszonych. Korzyści pracy zdalnej.
 • Budowanie zaufania w zespole wirtualnym – dobre praktyki.
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
 • Wspólne świętowanie sukcesu mimo odległości.

Moduł VI. Efektywna komunikacja w zespole rozproszonym

 • Proces komunikacji zdalnej.
 • Dobór optymalnych narzędzi komunikacji (zasady użycia telefonu, korespondencja mailowa, telekonferencje, zebrania bezpośrednie i wirtualne).
 • Reguły słuchania i formułowania pytań.
 • Delegowanie pracy i rozliczanie z rezultatów.
 • Coaching mentorski w terenie.
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Bank dobrych praktyk – sytuacje trudne.
 • Ćwiczenie – symulacje.

Moduł VII. Przywództwo strategiczne

 • Koncentracja na wynikach, wizja-cel.
 • Misja firmy, misja zespołu, misja osobista.
 • Analiza strategiczna.
 • Kreatywne inicjatywy rozwojowe.
 • Priorytety, konsekwencja, determinacja.

Moduł VIII. Transformacja i zmiana

 • Źródła zmian.
 • Działanie lidera jako wynik dostrzegania potrzeby zmian (uważność).
 • Etapy wdrażania zmian.
 • Źródła i rodzaje autorytetu.
 • Transformacja jako ludzki wymiar zmian.

Moduł IX. Podsumowanie – budowanie przywództwa w zespole

 • Moderowanie spotkań zespołu.
 • Model 7 kluczowych ról przywódcy oraz samoocena powiązanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment M. Fisher i K. Fisher):
  • lider (leader);
  • katalizator rezultatów (results catalyst);
  • przełamywacz przeszkód (barrier breaker);
  • moderator (facilitator);
  • coach;
  • strateg biznesowy (business strategist);
  • wzór do naśladowania (living example).

Zakończenie warsztatu: podsumowanie kluczowych zagadnień i wnioski, osobiste plany działania, ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Dobrze przygotowany trener, duża dawka wiedzy oraz przyjazna atmosfera. Szkolenie pozwoliło mi na poznanie swojego stylu działania i inne postrzeganie swojego zespołu.”

Klienci

Szkolenie z powyższego tematu firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas