nowoczesne_przywództwo

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Co sprawia, że pojawiają się skuteczni liderzy, którzy potrafią pociągnąć innych do efektywnych i  innowacyjnych przedsięwzięć? Okazuje się, że przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu.

 

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

nowoczesne_przywództwo

Co sprawia, że pojawiają się skuteczni liderzy, którzy potrafią pociągnąć innych do efektywnych i  innowacyjnych przedsięwzięć? Okazuje się, że przywództwo to nie tylko zestaw kompetencji, ale przede wszystkim zdolność do działania w sytuacjach nietypowych: dostrzeganie ledwo uchwytnych szans oraz determinacja w ich wykorzystaniu.

 

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

 • Zrozumieć istotę kluczowych obszarów przywództwa
 • Dostrzegać szanse konstruktywnych zmian w swoim otoczeniu i skutecznie planować ich wdrożenie
  z uwzględnieniem potrzeb transformacji postaw
 • Kształtować własny styl przywództwa w oparciu o mocne strony
 • Zniwelować bariery w pracy rozproszonej
 • Dobrać adekwatne metody/narzędzia zarządzania i komunikacji
 • Udoskonalić kompetencje do przewodzenia rozproszonymi  zespołami poprzez budowanie zaufania
  i partnerstwa
 • Rozwijać własną wiarygodność

Zajęcia mają charakter interaktywny, bogate w praktyczne ćwiczenia, rozwiązywanie studiów przypadków oraz dyskusje osadzone w realiach pracy uczestników.

Program Szkolenia

Nowoczesne przywództwo

Przywództwo urzeczywistnia się w działaniu. Każdy z nas z pewnością był świadkiem sytuacji, gdy ktoś z najbliższego otoczenia wziął na siebie odpowiedzialność (i ryzyko) podjęcia ambitnego wyzwania. Wyzwanie może wynikać z potrzeby rozwiązania problemu lub uznania konieczności wdrożenia zmiany.

Przed kierownikami sprzedaży stoją również wyzwania związane z rozproszeniem zespołu i trudnością w bieżącej ocenie stylu  pracy podwładnych. Wymaga to zarówno systematycznego planowania i wdrożenia adekwatnych metod komunikacji jak i bardziej partnerskiego podejścia do zespołu.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Moduł I. Wprowadzenie – Definicja i obszary przywództwa.

 • Kompetencje przywódcze vs akty przywództwa
 • Obszar osobisty
 • Obszar społeczny
 • Obszar strategiczny

Moduł II. Przywództwo osobiste.

 • Jak mierzyć osobisty potencjał (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja)
 • Wartości i postawy
 • Preferencje osobiste
 • Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa
 • Radzenie sobie z stresem

Moduł III. Budowanie przywództwa społecznego – akomodacja stylu komunikacji.

 • Rozpoznanie typów osobowości
 • Style komunikacji podczas współpracy
 • Z różnymi typami osobowości
 • Uzyskiwanie synergii w zespole – model efektywności zespołowej
 • Działania na rzecz rozwoju ludzi

Moduł IV. Budowanie mostów pomiędzy różnymi kulturami i pokoleniami.

 • Różnice kulturowe – bariera, którą należy zarządzać?
 • Charakterystyka kultur pokoleniowych na obecnym rynku pracy
 • Samoocena świadomości pracy wewnątrz różno-kulturowych grup
 • Wykorzystanie różnorodności pokoleniowej
 • w budowaniu skuteczności zespołowej
 • Studium przypadku

Moduł V. Budowanie zaufania na odległość.

 • Korzyści i czynniki ryzyka w pracy zespołów rozproszonych
 • Dobre praktyki dla budowania zaufania
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
 • Świętowanie sukcesu mimo odległości

Moduł VI. Efektywna komunikacja w rozproszonym  zespole.

 • Proces zdalnej komunikacji
 • Dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (zasady użycia telefonu, telekonferencje, korespondencja email, zebrania wirtualne i bezpośrednie)
 • Słuchanie i zadawanie pytań
 • Delegowanie pracy i rozliczanie z rezultatów
 • Coaching mentorski w terenie
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej)
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej)
 • Trudne sytuacje
 • Ćwiczenia – symulacje

Moduł VII. Przywództwo strategiczne.

 • Koncentracja na wynikach, wizja-cel
 • Misja firmy, zespołu i osobista
 • Analiza strategiczna
 • Kreatywne inicjatywy rozwojowe
 • Priorytety, determinacja, konsekwencja

Moduł VIII. Zmiana i transformacja.

 • Źródła zmian
 • Działanie przywódcy jako wynik dostrzegania potrzeby zmian (uważność)
 • Etapy wdrażania zmian
 • Źródła i rodzaje autorytetu
 • Transformacja jako ludzki wymiar zmian

Moduł IX. Budowanie przywództwa w zespole – podsumowanie.

 • Moderowanie spotkań zespołowych.
 • Model 7 kluczowych ról przywódcy oraz samoocena powiązanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment wg. K. Fisher, M. Fisher):
  • Lider (leader)
  • Katalizator rezultatów (results catalyst)
  • Moderator (facilitator)
  • Przełamywacz przeszkód (barrier breaker)
  • Strateg biznesowy  (business strategist)
  • Coach
  • Wzór do naśladowania (living example)

Podsumowanie szkolenia, Osobiste Plany Działania

Czas szkolenia: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Dobrze przygotowany trener, duża dawka wiedzy oraz przyjazna atmosfera. Szkolenie pozwoliło mi na poznanie swojego stylu działania i inne postrzeganie swojego zespołu.

Klienci

Szkolenie z powyższego tematu firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas