Julia Vitsko

Trenerka biznesu, Coach, Konsultantka Insights Discovery, Asesorka AC/DC,Partnerka Archipelago Competence Game. Szkoli w języku angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

julia_vitsko

PROFIL TRENERKI:

Jest coachem, trenerką biznesu, praktyczką sprzedaży i zarządzania. Przez wiele lat była związana ze sprzedażą. Jako Dyrektorka sprzedaży CEE była odpowiedzialna za budowanie sieci sprzedażowych oraz ekspansje na rynki zagraniczne. Kierowała międzynarodowymi zespołami sprzedażowymi, zajmowała się motywowaniem i szkoleniem ludzi, a także wdrażała procedury i standardy obsługi.

POSIADANE AKREDYTACJE I CERTYFIKATY:

 • The Practitioner Coach Diploma, wydany przez Noble Manhattan.
 • Akredytacja International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M).
 • Akredytacja Insights Discovery, udzielona przez Insights Polska.
 • Certyfikat Trenera Biznesu, wydany przez IBD Business School.
 • Business Trainer Certificate, wydany przez International Eduacation Society.
 • Certyfikacja Assessment & Development Center, IBD Business School.
 • Akredytacja Archipelago Competence Game, Competence Game.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

 • Business & Executive coaching.
 • Prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej i pracowników.
 • Prowadzenie procesów badania kompetencji oraz typów osobowości pracowników.
 • Tworzenie i realizacja programów szkoleniowych.
 • Prowadzenie szkoleń i procesów coachingowych w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim.

WYBRANI KLIENCI:

Roche, Danone, Pepsico, Medtronic, Novo Nordisk, Pracuj.pl, Align Technology, RTB House, CITI Bank, KK Wind Solutions, DSM Nutritional Products, JTI Polska, Astrazeneka, Kramp, Wavin, Prudential, Sennheiser, KGHM, BAT, Schenker, Callstack, ArcelorMittal, StepStone, Grupa Pekao, Saint-Gobain, Becton Dickinson, Capgeminie, Lingaro, Żabka, Lidl, Smurfit, Arvato, Fermator, BSH, Noark Electrick, Schenker, Baxter, AstraZeneca Pharma Poland.

 

TRAINER’S PROFILE:

Coach, business trainer, sales and management practitioner. She was involved in sales for many years. As CEE Sales Director, she was responsible for building sales networks and expanding into foreign markets. She managed international sales teams, motivated and trained people, and implemented procedures and service standards.

ACCREDITATIONS AND CERTIFICATIONS:

 • The Practitioner Coach Diploma, issued by Noble Manhattan.
 • Accreditation from the International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M).
 • Insights Discovery accreditation, issued by Insights Poland.
 • Business Trainer Certificate, issued by IBD Business School.
 • Business Trainer Certificate, issued by the International Eduacation Society.
 • Assessment & Development Center certification, from IBD Business School.
 • Archipelago Competence Game accreditation, Competence Game.

CORE COMPETENCES

 • Business & Executive coaching.
 • Providing training for managers and employees.
 • Conducting processes to study competencies and personality types of employees.
 • Creating and implementing training programs.
 • Conducting training and coaching processes in Polish, English, Russian, Ukrainian.

SELECTED CLIENTS

Roche, Danone, Pepsico, Medtronic, Novo Nordisk, Pracuj.pl, Align Technology, RTB House, CITI Bank, KK Wind Solutions, DSM Nutritional Products, JTI Polska, Astrazeneka, Kramp, Wavin, Prudential, Sennheiser, KGHM, BAT, Schenker, Callstack, ArcelorMittal, StepStone, Grupa Pekao, Saint-Gobain, Becton Dickinson, Capgeminie, Lingaro, Żabka, Lidl, Smurfit, Arvato, Fermator, BSH, Noark Electrick, Schenker, Baxter, AstraZeneca Pharma Poland.

Trenerka podczas realizacji naszych szkoleń: