ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jak być asertywnym menedżerem i na czym właściwie polega asertywność kierownika zespołu? Dlaczego jest ona tak istotna dla skuteczności działania zespołu i relacji w nim panujących? Warto przede wszystkim mieć świadomość, że asertywna komunikacja to nie tylko słowa, sposób mówienia, ale także to, co robisz. Komunikowanie swoich potrzeb, oczekiwań, opinii jest podstawą w byciu asertywnym. Jednocześnie, w związku z tym, jakie komunikaty wysyłasz do otoczenia, ludzie wokół Ciebie mogą być niezadowoleni, źli, rozczarowani. Jak manager powinien sobie z tym radzić? Jak komunikować się z zespołem, by osiągać zamierzony cel bez generowania negatywnych emocji i wywoływania konfliktu?

Zarówno Ty masz prawo wyrażać swoje zdanie, jak i członkowie Twojego zespołu mają prawo wyrazić swoje. Na tym właśnie polega siła asertywności, a kiedy pojawią się konflikty wynikające z odmowy, różnicy zdań, odmiennych interesów czy innych wartości, asertywnym działaniem będzie m.in. umiejętne diagnozowanie źródeł i wygaszanie konfliktów. Szkolenie „Asertywny menedżer” pozwoli Ci opanować sztukę asertywnego komunikowania się i działania, która dla przywódcy jest wyjątkowo istotna. Bez dobrze rozumianej asertywności lider może szybko utracić swoją pozycję, wpływ i posłuch. Źle pojęta asertywność kierownika może też stać się zagrożeniem dla interesu całej grupy i negatywnie wpływać na wyniki i efekty pracy zespołu. Przygotowany przez nas warsztat zamknięty umożliwia zbudowanie właściwej płaszczyzny komunikacji w kontaktach z podwładnymi i przygotowuje liderów zespołu do podejmowania właściwych działań w obliczu kiełkującego lub narastającego konfliktu.

Kurs „Asertywny menedżer” to projektowane na zamówienie szkolenie, które dostosujemy pod względem zawartości programu i metod nauczania oraz agendy do potrzeb Twojej organizacji. Ponieważ będziemy realizować program szkoleniowy, uwzględniając konkretne problemy i trudności, z którymi stykają się w swojej pracy Uczestnicy zajęć i koncentrować się na treningu najpotrzebniejszych im kompetencji i umiejętności, kurs stanowi realne i wartościowe wsparcie dla zatrudnionych w Twojej firmie kierowników, kompleksowo przygotowując ich do optymalnego doboru narzędzi asertywnego zarządzania zespołem i wygaszania sporów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalimy, jak wyglądać ma szkolenie „Asertywny menedżer” zamówione dla Państwa i wyznaczymy jego priorytetowe cele. Warsztat realizujemy jako kurs stacjonarny lub oferujące dużą swobodę organizacyjną szkolenie online.

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Jak być asertywnym menedżerem i na czym właściwie polega asertywność kierownika zespołu? Dlaczego jest ona tak istotna dla skuteczności działania zespołu i relacji w nim panujących? Warto przede wszystkim mieć świadomość, że asertywna komunikacja to nie tylko słowa, sposób mówienia, ale także to, co robisz. Komunikowanie swoich potrzeb, oczekiwań, opinii jest podstawą w byciu asertywnym. Jednocześnie, w związku z tym, jakie komunikaty wysyłasz do otoczenia, ludzie wokół Ciebie mogą być niezadowoleni, źli, rozczarowani. Jak manager powinien sobie z tym radzić? Jak komunikować się z zespołem, by osiągać zamierzony cel bez generowania negatywnych emocji i wywoływania konfliktu?

Zarówno Ty masz prawo wyrażać swoje zdanie, jak i członkowie Twojego zespołu mają prawo wyrazić swoje. Na tym właśnie polega siła asertywności, a kiedy pojawią się konflikty wynikające z odmowy, różnicy zdań, odmiennych interesów czy innych wartości, asertywnym działaniem będzie m.in. umiejętne diagnozowanie źródeł i wygaszanie konfliktów. Szkolenie „Asertywny menedżer” pozwoli Ci opanować sztukę asertywnego komunikowania się i działania, która dla przywódcy jest wyjątkowo istotna. Bez dobrze rozumianej asertywności lider może szybko utracić swoją pozycję, wpływ i posłuch. Źle pojęta asertywność kierownika może też stać się zagrożeniem dla interesu całej grupy i negatywnie wpływać na wyniki i efekty pracy zespołu. Przygotowany przez nas warsztat zamknięty umożliwia zbudowanie właściwej płaszczyzny komunikacji w kontaktach z podwładnymi i przygotowuje liderów zespołu do podejmowania właściwych działań w obliczu kiełkującego lub narastającego konfliktu.

Kurs „Asertywny menedżer” to projektowane na zamówienie szkolenie, które dostosujemy pod względem zawartości programu i metod nauczania oraz agendy do potrzeb Twojej organizacji. Ponieważ będziemy realizować program szkoleniowy, uwzględniając konkretne problemy i trudności, z którymi stykają się w swojej pracy Uczestnicy zajęć i koncentrować się na treningu najpotrzebniejszych im kompetencji i umiejętności, kurs stanowi realne i wartościowe wsparcie dla zatrudnionych w Twojej firmie kierowników, kompleksowo przygotowując ich do optymalnego doboru narzędzi asertywnego zarządzania zespołem i wygaszania sporów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalimy, jak wyglądać ma szkolenie „Asertywny menedżer” zamówione dla Państwa i wyznaczymy jego priorytetowe cele. Warsztat realizujemy jako kurs stacjonarny lub oferujące dużą swobodę organizacyjną szkolenie online.

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenia z asertywnego zarządzania to kursy prezentujące aktualną i dobrze sprawdzoną wiedzę, która jest niezbędnym elementem kształtowania świadomego przywództwa. Nasz trening jest przy tym oparty na nauce poprzez działanie, a to pozwala Uczestnikom kursu w praktyce stosować poznane narzędzia zarządzania i metody asertywnej komunikacji z zespołem. Opracowane przez ekspertów z obszaru komunikacji i zarządzania profesjonalne kursy z asertywności dla menedżerów to szkolenia o maksymalnie wysokim stopniu indywidualizacji – koncentrujemy się na realnych problemach i uwzględniamy specyfikę pracy Kursantów, aby zdobyte przez nich umiejętności miały faktyczny wpływ na jakość i skuteczność ich pracy. Dzięki temu każdy realizowany przez nas zamknięty warsztat „Asertywny menedżer” to w 100% przydatny, szyty na miarę projekt szkoleniowy o najwyższym poziomie skuteczności. Za dobór metod i technik nauczania oraz optymalizację programu kursu z asertywności odpowiada doświadczona i doskonale wykwalifikowana kadra, która z sukcesami wspiera firmy z różnych branż i ich personel już od wielu lat. Tworzymy dzięki temu nie tylko skuteczne kursy, ale kompleksowe, atrakcyjne dla Kursantów i dostosowane do współczesnych realiów biznesowych projekty szkoleniowe. Stale czuwamy też nad wysoką jakością oferowanego przez nas szkolenia – zdolności i kompetencje Kursantów doskonalą najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach, a wysoki standard naszych usług szkoleniowych potwierdzają liczne wyróżnienia i certyfikaty. Oferujemy Państwu jednocześnie pełną swobodę w wyborze trybu i formy szkolenia – asertywność liderzy zespołów mogą doskonalić z nami na warsztatach organizowanych w formule stacjonarnej lub zdalnie, z dowolnego miejsca, spotykając się z naszymi ekspertami online. W redukcji kosztów szkolenia pomogą też Państwu różne możliwości optymalizacji jego ceny. Kursy „Asertywny menedżer” można m.in. dofinansować, korzystając ze wsparcia BUR lub KFS. Oferujemy też zniżki i rabaty dla stałych Klientów, a także organizujemy liczne akcje promocyjne. Jako jedyna firma szkoleniowa w kraju prowadzimy również program opieki poszkoleniowej, który pozwala Kursantom konsultować się z ekspertami prowadzącymi szkolenia nawet przez miesiąc od momentu realizacji warsztatu. Konsultacje te oferujemy bez dodatkowych opłat.

Jakie korzyści oferują szkolenia z asertywności dla menedżerów?

Przygotowane przez specjalistów z zarządzania i komunikacji szkolenia z asertywności koncentrują się na prezentacji najużyteczniejszej dla liderów wiedzy z dziedziny psychologii i socjologii. Poznawanie tajników teorii i nowych koncepcji asertywnego zarządzania zespołem odbywa się na naszych kursach poprzez praktyczne szkolenie – umiejętności ćwiczymy w życiowych sytuacjach, analizujemy case studies zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów oraz pomagamy im rozwiązać faktycznie istniejące problemy, z którymi borykają się podczas realizacji codziennych zadań. Szkolenie „Asertywny menedżer” wzbogacamy także długą listą tzw. dobrych praktyk przydatnych kierownikom w procesie budowania autorytetu lidera, kształtowania skutecznej komunikacji z różnymi typami pracowników, wygaszania konfliktów i dążenia do wzmocnienia ducha współpracy.

Kurs „Asertywny menedżer” pozwala Uczestnikom zdobyć ekspercką wiedzę o:

 • tym, czym jest, a czym nie jest asertywność;
 • postawach w komunikacji i konsekwencjach ich stosowania;
 • narzędziach i metodach stawiania granic, asertywnej odmowy i warunkowania;
 • przyczynach, źródłach i przebiegu konfliktu;
 • sposobach rozwiązywania konfliktu.

Prezentowane szkolenie zamknięte rozwija i doskonali wyspecjalizowane umiejętności:

 • rozpoznawania postaw;
 • świadomego mówienia „tak” i „nie”;
 • komunikacji z osobami agresywnymi, uległymi, manipulacyjnymi i asertywnymi;
 • rozpoznawania swojego stylu reagowania na konflikt;
 • wygaszania konfliktów i dążenia do współpracy.

Warsztat z asertywnego przywództwa pogłębia wodzowskie kompetencje związane z:

 • osobistą skutecznością w obszarze asertywnej komunikacji;
 • rozwiązywaniem sytuacji konfliktowej w realności biznesowej;
 • budowaniem relacji opartych na efektywnych metodach asertywnej komunikacji.

Kurs „Asertywny menedżer” to obligatoryjny element edukacji świadomego i skutecznego w swych przedsięwzięciach lidera. Umiejętność asertywnego komunikowania się i właściwego reagowania na różne reakcje członków zespołu to zdolności, bez których trudno prowadzić zespół w kierunku sukcesu. Nasz warsztat uczy nie tylko asertywności i stawiania granic, ale pozwala liderom świadomie korzystać z różnych nowoczesnych metod zarządzania i asertywnej komunikacji o zweryfikowanej i potwierdzonej skuteczności w różnych kryzysowych i konfliktowych sytuacjach. Zdolności zdobyte w czasie warsztatu Kursanci będą mogli w przyszłości udokumentować wystawianym przez nas certyfikatem potwierdzającym ukończenie profesjonalnego szkolenia „Asertywny menedżer”.

Adresaci szkolenia:

 • menedżerowie/liderzy, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z pracownikami i jak reagować na opinie, odmowy i trudne sytuacje konfliktowe;
 • osoby zarządzające, dla których istotnym elementem budowania relacji jest rozumienie ludzi i umiejętne reagowanie na sytuacje konfliktowe;
 • liderzy, którzy chcą rozwijać kompetencje związane z asertywną komunikacją.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ASERTYWNY MENEDŻER – KURS STACJONARNY NA ZAMÓWIENIE

Szkolenia dla menedżerów z asertywności realizowane w trybie stacjonarnym odbywają się w siedzibie naszej firmy w centrum Warszawy lub w miejscu wytypowanym przez Klienta. Goszczące w naszej placówce osoby mogą liczyć na idealne warunki do rozwoju i nauki – warsztaty odbywają się w twórczej i przyjaznej atmosferze, w funkcjonalnie urządzonych salach, a nasi trenerzy chętnie służą pomocą wszystkim Kursantom przybyłym na szkolenie. Stacjonarne kursy zamknięte z asertywności to jednodniowe szkolenia o charakterze warsztatowym, które koncentrują się na nauce poprzez działanie i doświadczanie, stąd wynika dominująca rola aktywizujących metod nauczania w programie kursu oraz bogactwo różnych ćwiczeń i zadań. Kurs prowadzimy ponadto zgodnie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz wymogami cyklu Kolba. Szkolenie „Asertywny menedżer” trwa standardowo około 7 godzin zegarowych z przerwami. Widoczny poniżej program organizujący szkolenie „Asertywny menedżer” może jednak zostać zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona podczas wprowadzenia do zajęć. Szkolenie kończy się specjalną sesją podsumowującą, podczas której Kursanci otrzymają wskazówki od trenera dotyczące optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych oraz wdrożenia zdobytej podczas kursu wiedzy. Warsztat zostanie wówczas również poddany ewaluacji. Kursanci zapisani na zamknięte szkolenie „Asertywny menedżer” zostaną przez nas wyposażeni we wszelkie potrzebne pomoce i materiały szkoleniowe, a osoby realizujące kurs w naszym centrum mogą dodatkowo liczyć na poczęstunek serwowany podczas porannej przerwy na kawę oraz lunch, który poda jedna z pobliskich restauracji. Wszyscy Uczestnicy szkolenia z asertywnej komunikacji w zarządzaniu zespołem otrzymują prawo skorzystania z bezpłatnych e-konsultacji z trenerem prowadzącym szkolenie w czasie 30 dni od momentu zakończenia warsztatu.

Szczegółowy program szkolenia stacjonarnego „Asertywny menedżer”

Standardowy program szkolenia z asertywnej komunikacji opiera się na 4 modułach tematycznych i kończy podsumowaniem najważniejszych wiadomości, omówieniem wniosków oraz przygotowaniem przez Uczestników kursu osobistych planów działania.

Program, formę oraz agendę godzinową kursu „Asertywny menedżer” dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Rozpoczęcie szkolenia: powitanie, sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych i omówienie planu warsztatu.

Moduł I. Asertywność menedżera – fakty i mity

 • Czy asertywność jest modna? Po co nam asertywność? – diagnoza.
 • Co przekonania i pewność siebie mają wspólnego z asertywnością? – ćwiczenie: „Czy jestem asertywna/y?”.
 • Kiedy mówimy o asertywności lidera? Fakty i mity – ćwiczenie i analiza problemu.
 • Dlaczego samo „nie” nie wystarczy w byciu asertywnym?

Moduł II. Budowanie współpracy w kontaktach służbowych – mapa postaw

 • Gra z dylematem – walka czy współpraca?
 • Postawy i strategie dążące do realizacji celu i budujące współpracę – mini wykład.
 • Jak budować swoją siłę? – ćwiczenie indywidualne.

Moduł III. Asertywność jako forma komunikacji – praktyczny trening asertywności

 • Techniki asertywnej komunikacji: „narzędziownik”.
 • Stawianie granic – kiedy postawić granicę i jak to zrobić?
 • Zgoda i odmowa – kiedy mówić „tak”, kiedy „nie”?
 • Warunkowość sytuacyjna – sytuacje wyjątkowe.
 • Jak radzić sobie z oceną i krytyką?

Moduł IV. Strategie wychodzenia z sytuacji konfliktowej

 • Przyczyny powstawania konfliktów – przykłady filmowe.
 • Style reagowania w sytuacji konfliktowej – kwestionariusz Killmana.
 • Postawy w konflikcie.
 • Ścieżki wychodzenia z konfliktu.
 • Jak radzić sobie z zaczepkami konfliktowymi?

Podsumowanie kursu: usystematyzowanie wiedzy i wnioski ze szkolenia. Opracowanie indywidualnego planu wdrożenia zdobytych umiejętności. Sugestie trenera w obszarze dalszego rozwoju kompetencji Uczestników warsztatu. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ASERTYWNY MENEDŻER – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Szkolenia online „Asertywny menedżer” mają charakter warsztatów grupowych odbywających się na znanych i przyjaznych w obsłudze platformach używanych do spotkań w czasie rzeczywistym (Zoom lub Clickmeeting). Ze względu na minimalne wymagania techniczne i zdalną formę kontaktu szkolenia online z asertywnej komunikacji są najbardziej przystępną, najtańszą i najwygodniejszą formułą, w jakiej może odbywać się szkolenie menedżerów – umiejętności i kompetencje można trenować pod okiem ekspertów bez konieczności angażowania sił i środków w uciążliwe kwestie logistyczne. Zdalne szkolenia dla menedżerów z asertywności nie wymagają także żadnych dodatkowych przygotowań – Uczestnicy zajęć nie muszą instalować specjalnych programów, a wszelkie materiały szkoleniowe i pomoce otrzymują od nas. Kurs „Asertywny menedżer” to siedmiogodzinny warsztat praktyczny zdominowany przez ćwiczenia, analizy problemów, przykłady filmowe oraz aktywizujące metody i techniki nauczania. Kurs prowadzony jest w pełnej zgodzie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz wymogami cyklu Kolba. Program szkolenia z asertywności dla liderów zespołów staramy się każdorazowo dostosować do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów oraz oczekiwań ich pracodawców. Prezentowane szkolenie online kończy się specjalną sesją podsumowującą, podczas której Kursanci otrzymają wskazówki od trenera dotyczące optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych oraz wdrożenia zdobytej podczas kursu wiedzy. Warsztat zostanie wówczas również poddany ewaluacji. Wszyscy Uczestnicy zamkniętego kursu z asertywnej komunikacji w zarządzaniu zespołem otrzymają również prawo do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji online z ekspertem prowadzącym zajęcia w czasie 30 dni od chwili realizacji warsztatu.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Asertywny menedżer”

Program, formę szkolenia „Asertywny menedżer” oraz jego agendę godzinową kursu „Asertywny menedżer” dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Program prezentowanego szkolenia w swojej standardowej wersji opiera się na 4 głównych modułach tematycznych i kończy sesją podsumowującą. W czasie podsumowania powtórzone zostaną najważniejsze treści i omówione wnioski, a Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję przygotować osobiste plany wdrożenia zdobytej wiedzy i wytrenowanych umiejętności.

Rozpoczęcie kursu: część poświęcona sprawom organizacyjnym i powitanie, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, omówienie planu i celów kursu.

Moduł I. Asertywność managera – fakty i mity

 • Po co nam asertywność? Czy asertywność jest modna? – diagnoza.
 • Co pewność siebie i przekonania łączy z asertywnością? – ćwiczenie: „Czy jestem asertywny/a?”.
 • Kiedy mówimy o asertywności w przypadku lidera? Fakty i mity – ćwiczenie, analiza zagadnienia wraz z omówieniem rezultatów ćwiczenia.
 • Dlaczego samo „nie” nie wystarczy w byciu asertywnym?

Moduł II. Budowanie współpracy w relacjach służbowych – mapa postaw

 • Walka czy współpraca? – gra z dylematem.
 • Strategie i postawy budujące współpracę i dążące do realizacji celu – wykład.
 • Jak budować własną siłę? – ćwiczenie indywidualne.

Moduł III. Asertywność jako forma komunikacji – trening asertywności

 • Skrzynka narzędziowa: techniki asertywnej komunikacji.
 • Kiedy i jak postawić granicę? – stawianie granic.
 • Kiedy mówić „tak”, a kiedy „nie”? – zgoda i odmowa.
 • Sytuacje wyjątkowe.
 • Jak radzić sobie z krytyką/oceną?

Moduł IV. Strategie wychodzenia z sytuacji konfliktowej

 • Przyczyny powstawania konfliktów – przykłady filmowe.
 • Kwestionariusz Killmana – style reagowania w konflikcie.
 • Postawy w konflikcie.
 • Ścieżki wychodzenia z sytuacji konfliktowych.
 • Jak radzić sobie z zaczepkami konfliktowymi?

Zakończenie szkolenia: uporządkowanie wiadomości i wnioski ze szkolenia. Przygotowanie indywidualnych planów wdrożenia nabytych umiejętności. Ewaluacja kursu. Sugestie trenera prowadzącego warsztat w zakresie dalszego rozwoju kompetencji Uczestników szkolenia.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Asertywność to stanowczość, która nie rani.”

„Asertywność to nie krzyk czy milczenie. Asertywność lidera zespołu tu trudna na początku sztuka rozróżnienia tego o co prosimy a tego co powinno być zrealizowane bez brania pod uwagę manipulacji i kombinacji osób, wykorzystujących cierpliwość szefa. Polecam to szkolenie bo pomaga wypracować własny styl komunikacji – ważne – asertywnej – w zespole.”

„Brak asertywności to nie wada lidera – to jego obszar do rozwoju, do którego ma prawo.”

„Bardzo ciekawe szkolenie; duża wiedza prowadzącego; bardzo przydatne warsztaty i ćwiczenia.”

„Na plus: profesjonalizm trenerki, życzliwa atmosfera na szkoleniu. Bardzo przydatne i rozwijające szkolenie!”

„Docenić należy otwartość prowadzącej i niekwestionowaną wiedzę.”

„Ćwiczenia i przekazywane treści bardzo praktyczne i niezwykle ciekawe.”

„Informacje były przekazywane czytelnie i dynamicznie. Pozyskałem wiedzę, która pomoże w dalszych działaniach i pozwoli na doskonalenie.”

„Przygotowanie trenera: pełen profesjonalizm. Materiały szkoleniowe: wysoka jakość.”

„Jestem bardzo zadowolona ze swojego szkolenia. Trener przygotowany perfekcyjnie – PRAKTYK.”

„Przygotowanie trenera: Spokojny, wyważony, kompetentny z ogromną wiedzą. Metoda prowadzenia szkolenia: Świetne flipcharty, zaangażowanie grupy w zadania. Materiały szkoleniowe: Przejrzyste, dokładne, kompletne, spójne.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu asertywności firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: SAS Institute Polska, SKF Polska S.A. Oddział w Warszawie, Sollers Consulting Sp. z o.o. Polska Organizacja Turystyczna, Lux Med Sp. z o.o., Sellpoint Sp. z o.o., Grupa Pracuj Sp. z o.o., Den Hartogh Polska Sp. z o.o., Robert Bosch Sp. z.o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z.o.o., Lionbridge Poland Sp. z.o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Grupa Pracuj S.A., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, GTV Poland Sp. z.o.o. Sp. k., Iron Mountain Polska Sp. z.o.o., Brixx Sp. z.o.o., Nikon Polska Sp. z.o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., GEBERIT OZORKÓW Sp. o.o., Windhunter Serwis Sp. z o.o., Bank BGŻ BPN Paribas S.A., Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o., C&C PARTNERS Sp. z o.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., CFE POLSKA Sp. z o.o., Aereco Wentylacja Sp. z o.o., Press Glass S.A., Orsted Polska Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., Vestas Poland Sp. z o.o., SANRO Sp. z o.o., Mazowiecki Urząd Wojewódzki, BFF Banking Group.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas