ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Asertywna komunikacja, to nie tylko słowa, sposób mówienia, ale także to co robisz. Komunikowanie swoich potrzeb, oczekiwań, opinii  jest podstawą w byciu asertywnym. Jednocześnie w związku z tym, ludzie wokół Ciebie mogą być niezadowoleni, źli, rozczarowani. Jak sobie z tym radzić?

Zarówno Ty masz prawo wyrażać swoje zdanie, jak i oni mają prawo wyrazić swoje. To właśnie siła asertywności. A kiedy pojawią się konflikty wynikające z odmowy, różnicy zdań, odmiennych interesów, czy  innych wartości –  asertywnym działaniem będzie diagnozowanie źródeł i wygaszanie konfliktów.

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywna komunikacja, to nie tylko słowa, sposób mówienia, ale także to co robisz. Komunikowanie swoich potrzeb, oczekiwań, opinii  jest podstawą w byciu asertywnym. Jednocześnie w związku z tym, ludzie wokół Ciebie mogą być niezadowoleni, źli, rozczarowani. Jak sobie z tym radzić?

Zarówno Ty masz prawo wyrażać swoje zdanie, jak i oni mają prawo wyrazić swoje. To właśnie siła asertywności. A kiedy pojawią się konflikty wynikające z odmowy, różnicy zdań, odmiennych interesów, czy  innych wartości –  asertywnym działaniem będzie diagnozowanie źródeł i wygaszanie konfliktów.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Tym czym jest, a czym nie jest asertywność.
 • Postawach w komunikacji i konsekwencjach ich stosowania.
 • Narzędziach i metodach stawiania granic, asertywnej odmowy i warunkowania.
 • Przyczynach, źródłach, przebiegu konfliktu.
 • Sposobach rozwiązywania konfliktu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania postaw.
 • Świadomego mówienia „tak” i „nie”.
 • Komunikacji z osobami agresywnymi, uległymi, manipulacyjnymi i asertywnymi.
 • Rozpoznawania swojego stylu reagowania na konflikt.
 • Wygaszania konfliktów i dążenia do współpracy.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Osobistą skutecznością w obszarze asertywnej komunikacji.
 • Przygotowaniem się do rozwiązywania sytuacji konfliktowej w realności biznesowej.
 • Budowaniem relacji opartych na efektywnych metodach asertywnej komunikacji.

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie/liderzy, którzy chcą wiedzieć w jaki sposób rozmawiać z pracownikami i jak reagować na opinie, odmowy i trudne sytuacje konfliktowe.
 • Osoby zarządzające, dla których istotnym elementem budowania relacji jest rozumienie ludzi i umiejętne reagowanie na sytuacje konfliktowe.
 • Liderzy, którzy chcą rozwijać kompetencje związane z asertywną komunikacją.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Moduł I. Asertywność menedżera– fakty i mity.

 • Czy asertywność jest modna? – po co nam asertywność? – diagnoza.
 • Co przekonania i pewność siebie mają wspólnego z asertywnością? – ćwiczenie: Czy jestem  asertywna/y?
 • Kiedy mówimy o asertywności lidera? Fakty i mity – ćwiczenie i analiza.
 • Dlaczego samo „nie” nie wystarczy w  byciu asertywnym?

Moduł II. Budowanie współpracy w kontaktach służbowych – mapa postaw.

 • Gra z dylematem – walka czy współpraca?
 • Postawy i strategie dążące do realizacji celu i budujące współpracę – mini wykład.
 • Jak budować swoją siłę – ćwiczenie indywidualne.

Moduł III. Asertywność jako forma komunikacji – trening asertywności.

 • Techniki asertywnej komunikacji: narzędziownik.
 • Stawianie granic  – kiedy postawić granice i jak to zrobić?
 • Zgoda i odmowa – kiedy mówić „tak”, kiedy „nie”.
 • Warunkowość sytuacyjna – sytuacje wyjątkowe.
 • Jak radzić sobie z oceną  i krytyką?

Moduł IV. Strategie wychodzenia z sytuacji konfliktowej.

 • Przyczyny powstawania konfliktów – przykłady filmowe.
 • Style reagowania w konflikcie – kwestionariusz Killmana.
 • Postawy w konflikcie.
 • Ścieżki wychodzenia z sytuacji konfliktowych.
 • Jak radzić sobie z zaczepkami konfliktowymi.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.