Odproność psychiczna lidera i zespołu wraz z MTQ - szkolenie

Odporność psychiczna lidera oraz zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Opublikowane na całym świecie badania wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności działania jak również odpowiada na nasze dobre samopoczucie.

MODEL 4C (kontrola, zaangażowanie, wyzwanie oraz pewność siebie) może pomóc zrozumieć różnorodność członków zespołu, określić ich indywidualny poziom odporności psychiczniej oraz zbudować skutecznie działający zespół dzięki wiedzy na temat wyników z MTQ Plus

Poznaj ofertę szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego : Odporność psychiczna 

Odporność psychiczna lidera oraz zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Odproność psychiczna lidera i zespołu wraz z MTQ - szkolenie

Opublikowane na całym świecie badania wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności działania jak również odpowiada na nasze dobre samopoczucie.

MODEL 4C (kontrola, zaangażowanie, wyzwanie oraz pewność siebie) może pomóc zrozumieć różnorodność członków zespołu, określić ich indywidualny poziom odporności psychiczniej oraz zbudować skutecznie działający zespół dzięki wiedzy na temat wyników z MTQ Plus

Poznaj ofertę szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego : Odporność psychiczna 

Cele i Korzyści

 • Przed szkoleniem zespół otrzyma  do wykonania indywidualny raport rozwojowy MTQ Plus opisujący aktualny poziom odporności psychicznej (skala 1-10) wraz ze wskazówkami wzmacniania odporności w poszczególnych obszarach. Celem tego raportu jest dostarczenie dla lidera informacji na temat odporności psychicznej jego oraz zespołu aby móc zrozumieć jak poszczególne osoby mogą myśleć i podchodzić do różnych sytuacji oraz dlaczego tak się dzieje.
 • Ważne – wyniki raportu są oparte na porównaniu wyników z wynikami uzyskanymi na próbie osób w populacji ogólnej. Jest to badanie normatywne oparte na standaryzowanej skali i odnoszą się do norm w danej populacji. Dzięki temu, że nie jest to badanie ipsatywne oparte na subiektywnej ocenie własnej osoby, badanie MTQ niezwykle zyskuje jako poważne narządzie stosowane w biznesie.
 • Raport identyfikuje pewne implikacje dla zachowań lub efektywności w życiu zawodowym i prywatnym, a także sugeruje możliwe działania rozwojowe lub coachingowe.
 • Jeżeli jakiś członek zespołu posiada raport starszy niż 6 miesięcy, rekomendujemy ponownie wykonanie badania.

Cele:

 • Pozyskanie wiedzy czym jest odporność psychiczna – lidera oraz członków zespołu.
 • Pozyskanie dostępu do normatywnego badania wskazującego aktualny stan odporności psychicznej.
 • Pozyskanie bezcennych wskazówek jak zwiększyć poziom odporności psychicznej poszczególnych członków zespołu.
 • Pozyskanie wiedzy jak wpływać na odporność psychiczną członków zespołu.

Korzyści:

 • Zbadasz indywidualny poziom odporności psychicznej z zastosowaniem normatywnego kwestionariusza MTQ Plus (zaktualizowane MTQ48), który będzie fundamentem pracy na szkoleniu.
 • Określisz jakie wskaźniki odporności psychicznej zespołu należy wzmocnić.
 • Zdobędziesz świadomość, jak poszczególni członkowe zespołu mogą wpływać na nastawienie i własne reakcje.
 • Raport MTQ jest zaprojektowany do użytku obszarze rekrutacji i selekcji; coachingu; doradztwa oraz rozwoju pracowników takich jak ocena okresowa, przygotowanie od objęcia nowego stanowiska, planowanie ścieżki rozwoju, oceny i rozwoju kandydata w procesach Assessment & Development Centre.
 • Każdy uczestnik zajęć będzie mógł zaplanować IDP – indywidualny plan działania wzmacniania odporności psychicznej.
 • Przygotujesz zespoł do dlaszego rozwoju zawodowego, również do procesów coachingowych.
 • Możesz zamówić sesję informacji zwrotnej poprowadzonek przez certyfikowanego konsultanta MTQ.
 • Szkolenie poprowadzone będzie przez licencjonowanego konsultanta MTQ.

Ocena MTQPlus to wyjątkowa, 74-punktowa, wysokiej jakości miara psychometryczna, która mierzy wytrzymałość psychiczną. Opisuje sposób myślenia każdej osoby we wszystkim, co robi. Jest ściśle powiązana z takimi cechami, jak: charakter, aktywność, wytrwałość itp.

Opublikowane na całym świecie badania wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności działania jak również odpowiada na nasze dobre samopoczucie.

To szkolenie wzmocni:

 • Kompetencje interpersonalne.
 • Efektywność osobista.
 • Zarządzanie stresem.
 • Zarządzanie emocjami.
 • Współpracę zespołową.

Proces odporności psychicznej (Mental Toughness Framework) jest skorelowany z procesem rozwojowym opartym na modelu GROW.

Program Szkolenia

Program szkolenia: Odporność psychiczna lidera i zespołu

Szkolenie powinno bazować na wynikach badania MTQ PLus lidera oraz członków zespołu.

Program szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb danego zespołu.

Ramowy program zespołu:

Model odporności psychicznej – koncepcja 4 C:

 • Czym jest odporność psychiczna i jak może wpływać na styl zarządzania lidera oraz efektywność zespołu?
 • Jak powstał model odporności psychicznej i czy nawiązywał do współpracy w zespole?
 • Czy jest to cecha osobowości czy cecha, którą można rozwijać oraz wzmacniać aby być skuteczniejszym liderem oraz zespołem?
 • Jaki poziom odporności psychicznej jest najbardziej optymalny dla lidera oraz dla zespołu?
 • Czym jest rezyliencja czyli polączenie poziomu kontroli oraz zaangażowania?
 • O czym mówi niski wynik w odporności psychicznej lidera lub członków zespołu?
 • Dlaczego wysoki wynik w odporności psychicznej może być wysokokosztowy dla lidera lub poszczególnych członków zespołu?

Model 4C, czyli obszary odporności psychicznej – główne komponenty:

 • Kontrola (Control).
 • Zaangażowanie (Commitment).
 • Wyzwanie (Challenge).
 • Pewność siebie (Confidence).

Kluczowe komponenty głównych wyznaczników modelu 4C i ich korelacje:

 • Kontrola emocji jako koncepcja inteligentnych emocji.
 • Poczucie wpływu na własne życie.
 • Zorientowanie na ukończenie zadania.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Nauka przez własne doświadczenie.
 • Podejmowanie ryzyka.
 • Wiara we własne umiejętności.
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych.

Narzędzia do wzmacniania odporności psychicznej:

 • Techniki zarządzania kontrolą zadań w zespole.
 • Techniki kontroli emocji lidera i członków zespołu.
 • Techniki zwiększania wpływu na własne życie dla lidera oraz członków zespołu.
 • Techniki zwiększania zaangażowania w zespole.
 • Techniki zwiększania zorientowania na cel zespolu.
 • Techniki zwiększania zorientowania na ukończenie zadania w zespole.
 • Techniki zwiększania wyzwania w zespole,
 • Techniki podejmowania ryzyka w zespole.
 • Techniki nauki przez doświadczenia w zespole.
 • Techniki wzmacniania pewności siebie w zespole.
 • Techniki wzmacniania wiary we umiejętności w zespole.

Strategiczny plan wzmacniania odporności indywidualnej oraz zespołowej– praktyczny trening.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Poziom szkolenia w pełni nas satysfakcjonuje, warsztaty zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę naszej firmy. W trakcie zrealizowanych zajęć nasi pracownicy zdobyli wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej, wywierania wpływu na poziomie emocjonalnym oraz efektywnej komunikacji dostosowanej do otoczenia. Trener, Pani Iwona Firmanty została wysoko oceniona przez uczestników zarówno pod kątem merytorycznym jak i w odniesieniu do sposobu prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością polecamy firmę Human Skills jako partnera w realizacji projektów rozwojowych”.

Doskonale ciekawe, motywujące, poprowadzone merytorycznie z dawką pozytywnej energii!; Bardzo ciekawe. Mam milion myśli. Chyba dobrze, prawda?; Jak zawsze, jest to czas dobrze zainwestowany.; Chyba nic więcej nie dałoby się upchnąć w tym krótkim czasie. Optymalnie.; Informacje na temat narzędzia MTQ.; Zależność odporności psychicznej od zajmowanych stanowisk i wykonywanej pracy; Świetne, bardzo merytoryczne, najlepsza prelegentka z Human Skills :); Bardzo korzystnie- dużo wiedzy praktycznej; Praktyczne porady dot. literatury, narzędzi; Bardzo ciekawe, pełne wartościowych informacji. Prośba o takie cykliczne webinaria raz na jakiś czas; Każde spotkanie z p. Iwoną jest bardzo przydatne 🙂

Klienci

Nowość

Na otwartym webinarium z tego tematu mieliśmy przyjemność gościć Uczestników z takich firm jak:

Polpharma; Grupalotos; Strabag; „PKP INTERCITY” SPÓŁKA AKCYJNA; Luxmedl Samsung; Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.; Microsoft; PZ Cormay S.A.; E.ON Polska; EKOENERGETYKA POLSKA SA; Somfy; Kaczmarski Group; General Electric; SVB; Foss Polska Sp. z o.o.; Polskapress; Networks; Sumi Agro; Vigo ; Iron Mountain; Trefl; Kaczmarski group; Eners; Yes; Accenture; Proactive International; Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.; Zignago Vetro; Artifex Mundi; Hartmann; Cyclad; Grupa ArteMis; Cgen -Centrum Genetyczne – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Bergerat Monnoyeur Sp.z .o.o.; Me ; Mondi Group; Enrs; Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu; Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa; QVC; GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Ośrodki Szkolenia i Wychowania – OHP, ValueAdd Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas