odporność psychiczna lidera oraz zespołu

Odporność psychiczna lidera oraz zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zamknięte szkolenia poświęcone odporności psychicznej są wyjątkowo cennym wsparciem dla liderów, którzy z racji realizowanych zadań są nieustannie narażeni na stres, działają pod presją, a temu wszystkiemu towarzyszą często silne emocje. Kursy „Odporność psychiczna lidera zespołu” to nowatorskie projekty szkoleniowe, które mają na celu przygotować kadrę zarządzającą do umiejętnego budowania osobistej odporności psychicznej oraz korzystania z narzędzi kontrolowania emocji i panowania nad stresem. Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów szkolenia rekomendujemy wszystkim obecnym i przyszłym szefom, którzy pragną rozwijać się i odnosić sukcesy bez uszczerbku dla swojego zdrowia, komfortu psychicznego i życia prywatnego.

Publikowane na całym świecie badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności działania, jak również w wysokim stopniu odpowiada za nasze dobre samopoczucie. Szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” nawiązuje do nowej koncepcji naukowej – modelu 4C. MODEL 4C (kontrola, zaangażowanie, wyzwanie oraz pewność siebie) może pomóc zrozumieć różnorodność członków zespołu, określić ich indywidualny poziom odporności psychicznej oraz zbudować skutecznie działający zespół dzięki wynikom badania MTQ Plus.

Zamknięte kursy „Odporność psychiczna lidera zespołu” projektujemy każdorazowo, uwzględniając różne potrzeby naszych Klientów oraz managerów zatrudnionych w ich firmach. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu zarówno szkolenia online pozwalające wspierać odporność psychiczną kierowników oraz całych zespołów, jak i kursy stacjonarne o tej tematyce. Szyte na miarę projekty szkoleniowe pozwalają nam na precyzyjne wsparcie liderów w Państwa firmie i maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” dostosujemy do Państwa oczekiwań zarówno pod względem treści merytorycznej, zawartości metodycznej, jak i formy nauczania oraz szczegółowej agendy szkolenia. W cenę zamkniętego szkolenia z narzędzi budowania odporności psychicznej wliczone jest badanie MTQ Plus wraz z omówieniem jego wyników. Szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” poprowadzą zaś dla Państwa trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy są licencjonowanymi konsultantami MTQ.

Jeśli zainteresowało Państwa nasze najnowsze szkolenie umiejętności odpowiedzialnych za budowanie odporności psychicznej pracowników lub macie Państwo pytania dotyczące tego kursu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 • Poznaj ofertę szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego : Odporność psychiczna
 • Pozyskaj więcej informacji na temat narzędzia badania odporności psychicznej: (link)
 • Powyższy temat realizujemy również w firmie coachingu: (link)

Odporność psychiczna lidera oraz zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

odporność psychiczna lidera oraz zespołu

Zamknięte szkolenia poświęcone odporności psychicznej są wyjątkowo cennym wsparciem dla liderów, którzy z racji realizowanych zadań są nieustannie narażeni na stres, działają pod presją, a temu wszystkiemu towarzyszą często silne emocje. Kursy „Odporność psychiczna lidera zespołu” to nowatorskie projekty szkoleniowe, które mają na celu przygotować kadrę zarządzającą do umiejętnego budowania osobistej odporności psychicznej oraz korzystania z narzędzi kontrolowania emocji i panowania nad stresem. Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów szkolenia rekomendujemy wszystkim obecnym i przyszłym szefom, którzy pragną rozwijać się i odnosić sukcesy bez uszczerbku dla swojego zdrowia, komfortu psychicznego i życia prywatnego.

Publikowane na całym świecie badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności działania, jak również w wysokim stopniu odpowiada za nasze dobre samopoczucie. Szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” nawiązuje do nowej koncepcji naukowej – modelu 4C. MODEL 4C (kontrola, zaangażowanie, wyzwanie oraz pewność siebie) może pomóc zrozumieć różnorodność członków zespołu, określić ich indywidualny poziom odporności psychicznej oraz zbudować skutecznie działający zespół dzięki wynikom badania MTQ Plus.

Zamknięte kursy „Odporność psychiczna lidera zespołu” projektujemy każdorazowo, uwzględniając różne potrzeby naszych Klientów oraz managerów zatrudnionych w ich firmach. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu zarówno szkolenia online pozwalające wspierać odporność psychiczną kierowników oraz całych zespołów, jak i kursy stacjonarne o tej tematyce. Szyte na miarę projekty szkoleniowe pozwalają nam na precyzyjne wsparcie liderów w Państwa firmie i maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” dostosujemy do Państwa oczekiwań zarówno pod względem treści merytorycznej, zawartości metodycznej, jak i formy nauczania oraz szczegółowej agendy szkolenia. W cenę zamkniętego szkolenia z narzędzi budowania odporności psychicznej wliczone jest badanie MTQ Plus wraz z omówieniem jego wyników. Szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” poprowadzą zaś dla Państwa trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy są licencjonowanymi konsultantami MTQ.

Jeśli zainteresowało Państwa nasze najnowsze szkolenie umiejętności odpowiedzialnych za budowanie odporności psychicznej pracowników lub macie Państwo pytania dotyczące tego kursu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 • Poznaj ofertę szkolenia otwartego online oraz stacjonarnego : Odporność psychiczna
 • Pozyskaj więcej informacji na temat narzędzia badania odporności psychicznej: (link)
 • Powyższy temat realizujemy również w firmie coachingu: (link)

Cele i Korzyści

Szkolenia „Odporność psychiczna lidera zespołu” organizowane jako zamknięte warsztaty realizujemy w klasycznej formie stacjonarnych kursów lub jako nowoczesne szkolenia online. Dzięki temu nasi Klienci mogą swobodnie decydować o warunkach, w jakich odbędą się zamówione przez nich kursy. Szkolenia poświęcone odporności psychicznej liderów i członków zespołów pozwalają Kursantom otrzymać indywidualny raport rozwojowy MTQ Plus* opisujący aktualny poziom odporności psychicznej (skala 1-10) wraz ze wskazówkami wzmacniania odporności w poszczególnych obszarach. Celem tego raportu jest dostarczenie kierownikowi zespołu informacji na temat jego osobistej odporności psychicznej oraz członków jego zespołu, aby jako lider mógł on zrozumieć, jak poszczególne osoby mogą myśleć i podchodzić do różnych sytuacji oraz dlaczego tak się dzieje. Każde zamknięte szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” to projekt szkoleniowy o wysokim poziomie indywidualizacji programu, a pomaga nam w tym diagnoza potrzeb szkoleniowych poprzedzająca zarówno szkolenia online, jak i kursy stacjonarne z tej tematyki. Wyniki diagnozy trenerskiej pozwalają nam nakreślić konkretne cele szkolenia oraz dobrać odpowiednie metody nauczania, które zagwarantują efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie ma praktyczny charakter – koncentrujemy się na ćwiczeniach i nauce praktycznego wykorzystania narzędzi wzmacniania odporności psychicznej. Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenia dla kadry są projektowane i prowadzone przez licencjonowanych konsultantów MTQ i wysoko wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim stażem. Każde zamknięte szkolenie kończymy ewaluacją przeprowadzonego projektu szkoleniowego. Kursanci zapisani na szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” mogą ponadto liczyć na bezpłatną opiekę poszkoleniową ze strony naszych trenerów nawet przez 30 dni od chwili ukończenia warsztatu. Szkolenie może zostać dofinansowane z funduszy udostępnianych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) lub rządową Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

*Wyniki raportu są oparte na porównaniu wyników z wynikami uzyskanymi na próbie osób w populacji ogólnej. MTQ to badanie normatywne oparte na standaryzowanej skali, odnoszące się do norm w danej populacji. Dzięki temu, że nie jest to badanie ipsatywne oparte na subiektywnej ocenie własnej osoby, badanie MTQ niezwykle zyskuje jako poważne narzędzie stosowane w biznesie. Raport identyfikuje pewne implikacje dla zachowań lub efektywności w życiu zawodowym i prywatnym, a także sugeruje możliwe działania rozwojowe lub coachingowe. Jeżeli jakiś członek zespołu lub manager posiada raport starszy niż 6 miesięcy, rekomendujemy ponownie wykonanie badania.

Co może być celem zamkniętego kursu poszerzonego o badanie MTQ Plus?

 • Pozyskanie wiedzy, czym jest odporność psychiczna – lidera oraz członków zespołu.
 • Pozyskanie dostępu do normatywnego badania wskazującego aktualny stan odporności psychicznej.
 • Pozyskanie bezcennych wskazówek na temat tego, jak zwiększyć poziom odporności psychicznej poszczególnych członków zespołu.
 • Pozyskanie wiedzy, jak wpływać na odporność psychiczną członków zespołu.

Ocena MTQ Plus to wyjątkowa, 74-punktowa, wysokiej jakości miara psychometryczna, która bada wytrzymałość psychiczną. Opisuje sposób myślenia każdej osoby we wszystkim, co robi. Jest ściśle powiązana z takimi cechami jak: charakter, aktywność, wytrwałość itp.

Jakie korzyści oferują zamknięte szkolenia „Odporność psychiczna lidera zespołu”?

Zamknięte kursy z powyższej tematyki pozwalają Kursantom zmierzyć indywidualny poziom odporności psychicznej z zastosowaniem normatywnego kwestionariusza MTQ Plus (zaktualizowane MTQ48), który będzie fundamentem pracy podczas szkolenia. Przygotowane przez nas szkolenie umożliwi również Uczestnikom warsztatu identyfikację wskaźników odporności psychicznej, które wymagają wzmocnienia. W przypadku badania całego zespołu manager będzie mógł również zdobyć świadomość tego, jak poszczególni członkowie zespołu mogą wpływać na nastawienie i własne reakcje. Warto wiedzieć również, że raport MTQ jest zaprojektowany do użytku w obszarze rekrutacji i selekcji; coachingu; doradztwa oraz rozwoju pracowników takich jak ocena okresowa, przygotowanie od objęcia nowego stanowiska, planowanie ścieżki rozwoju, ocena i rozwój kandydata w procesach Assessment & Development Centre. Zarówno szkolenie online, jak i stacjonarny warsztat „Odporność psychiczna lidera zespołu” są prowadzone przez licencjonowanego konsultanta MTQ. Proces odporności psychicznej (Mental Toughness Framework) jest skorelowany z procesem rozwojowym opartym na modelu GROW.

Kurs „Odporność psychiczna lidera zespołu” wyposaża Uczestników w pogłębioną wiedzę o:

 • osobistych wskaźnikach decydujących o odporności psychicznej;
 • obszarach wymagających rozwoju w zakresie budowania odporności psychicznej;
 • nowoczesnych narzędziach badania odporności psychicznej;
 • efektywnych metodach zarządzania emocjami i wzmacniania odporności psychicznej;
 • koncepcji modelu 4C.

Kurs „Odporność psychiczna lidera zespołu” nastawiony jest na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie ma teoretyczno-praktyczny charakter, dzięki czemu Uczestnicy zajęć mogą nie tylko dokładnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mają do dyspozycji w obszarze budowania osobistej odporności psychicznej i efektywności, ale też nauczyć się z tych narzędzi korzystać.

Prezentowane szkolenia dla kadry rozwijają praktyczne umiejętności:

 • analizowania własnych zachowań z uwzględnieniem wiedzy uzyskanej w badaniu MTQ;
 • odpowiedniego doboru narzędzi wzmacniania wytrzymałości psychicznej;
 • wykorzystywania instrumentów wzmacniania odporności psychicznej;
 • kontrolowania własnych emocji;
 • wpływania na innych w zakresie wzmacniania ich odporności psychicznej.

Zamknięte szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” nie tylko uczy managerów, jak wykorzystywać narzędzia budowania odporności do wzmacniania własnej pozycji i efektywności działania, ale również wpierania innych członków zespołu w obszarze rozwijania wskaźników odpowiedzialnych za pewność siebie, stabilność emocjonalną i odporność psychiczną.

Szkolenie z odporności psychicznej doskonali kompetencje związane z:

 • komunikacją interpersonalną;
 • efektywnością osobistą;
 • zarządzaniem stresem;
 • zarządzaniem emocjami;
 • współpracą zespołową.

Prezentowany kurs pogłębia kluczowe kompetencje związane ze skutecznym zarządzaniem zespołem, efektywnością lidera i przywódcy niezbędne na każdym stanowisku kierowniczym, bez względu na etap kariery managera, cechy zespołu czy charakter działalności zatrudniającej go organizacji.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA LIDERA ZESPOŁU – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne kursy „Odporność psychiczna lidera zespołu” organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie w dobrze skomunikowanym śródmieściu stolicy. Szkolenia projektowane na zamówienie możemy również poprowadzić w każdej innej lokalizacji dogodnej dla Klienta składającego zapotrzebowanie na dany kurs. Zarówno kursy realizowane w trybie stacjonarnym, jak i zamknięte szkolenia „Odporność psychiczna lidera zespołu” dostosowujemy pod względem treści szkolenia i zawartości metodycznej do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów, a pomaga nam w tym pogłębiona diagnoza oczekiwań i potrzeb Uczestników warsztatu poprzedzająca każdorazowo kurs. Dzięki wypracowanej przez nas procedurze działania możemy zaoferować naszym Kursantom maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie, którego tematem jest odporność psychiczna, to warsztat zaplanowany na 1. dzień (sesja trwa około 7. godzin). Stacjonarne szkolenia dla kadry z tego obszaru składają się z 4 modułów tematycznych, a poprzedza je badanie MTQ. Wszyscy Kursanci zgłaszający się na szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” w cenie warsztatu mają z naszej strony zapewniony z poczęstunek serwowany podczas przerwy śniadaniowej i obiad w porze lunchu. Osoby przybyłe na prezentowane szkolenie otrzymają od nas również komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Odporność psychiczna lidera zespołu”

Stacjonarne kursy, których tematem jest budowanie odporności psychicznej lidera zespołu, poprzedza rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów oraz badanie MTQ. Ich wyniki mają decydujący wpływ na zawartość merytoryczną i metodyczną danego szkolenia oraz dobór ćwiczeń, zadań, przykładów wykorzystanych w toku warsztatu. Szkolenie „Odporność psychiczna lidera zespołu” nastawione jest na naukę poprzez działanie i praktyczny trening wykorzystania poznanych w czasie szkolenia narzędzi wzmacniania odporności. Zamknięte kursy stacjonarne i szkolenia online „Odporność psychiczna lidera zespołu” zdominowane są przy tym przez nowoczesne aktywizujące metody nauczania i specjalnie zaprojektowane przez trenerów ćwiczenia, które najskuteczniej wspierają doskonalenie umiejętności. Szkolenie poświęcone wzmacnianiu odporności managerów prowadzimy ponadto, uwzględniając reguły koncepcji Activity Based Learning i założenia cyklu Kolba. Stacjonarne szkolenia „Odporność psychiczna lidera zespołu” kończą się ewaluacją zrealizowanego projektu szkoleniowego i rekomendacjami trenera w zakresie dalszego planu działania Kursantów w sferze wzmacniania wytrzymałości psychicznej. Kursanci mają również możliwość skorzystania z nieodpłatnej opieki poszkoleniowej ze strony trenera prowadzącego prezentowane szkolenie. Zapotrzebowanie na e-konsultacje Kursanci mogą zgłosić w ciągu miesiąca od chwili ukończenia kursu.

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp i sprawy organizacyjne. Diagnoza potrzeb szkoleniowych osób przybyłych na szkolenie. Kontrakt.

Moduł I. Model odporności psychicznej – koncepcja 4C

 • Czym jest odporność psychiczna i jak może wpływać na styl zarządzania lidera oraz efektywność zespołu?
 • Jak powstał model odporności psychicznej i czy nawiązywał on do współpracy w zespole?
 • Czy odporność to cecha osobowości, czy cecha, którą można rozwijać oraz wzmacniać, aby być skuteczniejszym liderem i efektywniejszym zespołem?
 • Jaki poziom odporności psychicznej jest optymalny dla lidera i dla zespołu?
 • Czym jest rezyliencja (połączenie poziomu kontroli oraz zaangażowania)?
 • O czym informuje niski wynik w odporności psychicznej lidera lub członków zespołu?
 • Dlaczego wysoki wynik w odporności psychicznej może być wysokokosztowy dla lidera lub poszczególnych członków zespołu?

Moduł II. Model 4C, czyli obszary odporności psychicznej – główne komponenty

 • Kontrola (Control).
 • Zaangażowanie (Commitment).
 • Wyzwanie (Challenge).
 • Pewność siebie (Confidence).

Moduł III. Kluczowe komponenty głównych wyznaczników modelu 4C i ich korelacje

 • Kontrola emocji jako koncepcja inteligentnych emocji.
 • Poczucie wpływu na własne życie.
 • Zorientowanie na ukończenie zadania.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Nauka przez własne doświadczenie.
 • Podejmowanie ryzyka.
 • Wiara we własne umiejętności.
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych.

Moduł IV. Narzędzia wzmacniania odporności psychicznej

 • Techniki zarządzania kontrolą zadań w zespole.
 • Techniki kontroli emocji lidera i członków zespołu.
 • Techniki zwiększania wpływu na własne życie dla lidera oraz członków zespołu.
 • Techniki zwiększania zaangażowania w zespole.
 • Techniki zwiększania zorientowania na cel zespołu.
 • Techniki zwiększania zorientowania na ukończenie zadania w zespole.
 • Techniki zwiększania wyzwania w zespole.
 • Techniki podejmowania ryzyka w zespole.
 • Techniki nauki przez doświadczenia w zespole.
 • Techniki wzmacniania pewności siebie w zespole.
 • Techniki wzmacniania wiary w umiejętności w zespole.

Strategiczny plan wzmacniania odporności indywidualnej oraz zespołowej – praktyczny trening.

Zakończenie warsztatu. Podsumowanie zagadnień prezentowanych w czasie zajęć. Rekomendacje trenera.

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA LIDERA ZESPOŁU – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Projektowane na zamówienie kursy menadżerskie online „Odporność psychiczna lidera zespołu” mają formę spotkań realizowanych w pokojach wirtualnych w czasie rzeczywistym. Szkolenia dla managerów online prowadzimy, korzystając z przyjaznych w obsłudze i powszechnie znanych serwisów typu Clickmeeting oraz Zoom. Sprzyjający oszczędności czasu teletrening sprawia, że zamknięte szkolenie menadżerskie „Odporność psychiczna lidera zespołu” staje się szczególnie atrakcyjną, wygodną i ekonomiczną metodą dokształcania kierowników i liderów zespołu. Szkolenia managerskie online nie wymagają jednocześnie od Kursantów żadnego specjalnego przygotowania ani nie stawiają wygórowanych warunków technicznych – aby wziąć udział w kursie, potrzebne jest jedynie dowolne urządzenie z dostępem do internetu, które umożliwi dołączenie do spotkania online. Zamknięty kurs „Odporność psychiczna lidera zespołu” ma charakter warsztatowy, co oznacza, że jego program jest zdominowany przez praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich – szkolenie wykorzystuje specjalnie zaprojektowane przez naszych trenerów ćwiczenia grupowe i indywidualne oraz aktywizujące metody nauczania. Program szkolenia dla kadry menedżerskiej „Odporność psychiczna lidera zespołu” jest zbudowany z 4. segmentów tematycznych. Po każdym z modułów plan zajęć przewiduje przerwy, a w porze obiadowej Kursanci mają zapewnioną dłuższą przerwę na lunch. Wszystkie osoby zapisane na zdalne szkolenie z kompetencji menedżerskich poświęcone budowaniu odporności psychicznej otrzymają od nas w ramach opłaty za kurs pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych podsumowujących najważniejsze zagadnienia omawiane w czasie warsztatu. Na szkolenie umiejętności menedżerskich „Odporność psychiczna lidera zespołu” można pozyskać dofinansowanie z funduszy BUR lub KFS.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Odporność psychiczna lidera zespołu”

Kursy z powyższego tematu to jednodniowe sesje szkoleniowe. Zdalne szkolenia „Odporność psychiczna lidera zespołu” trwają około 7 godzin zegarowych z przerwami. Prezentowane zamknięte szkolenie realizujemy zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami wpisanymi w model Activity Based Learning, stąd dominująca rolę w programie warsztatu odgrywają: ćwiczenia, aktywizujące metody nauczania, dyskusje na forum grupy połączone z wymianą dobrych praktyk. Szkolenia online poświęcone narzędziom diagnozowania i budowania odporności psychicznej rozpoczynają się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu i badaniem MTQ. Ich wyniki decydują w znacznej mierze o doborze odpowiednich dla grupy przykładów i ćwiczeń gwarantujących możliwie jak najefektywniejsze doskonalenie umiejętności. Szkolenie zdalne „Odporność psychiczna lidera zespołu” realizowane jako kurs zamknięty może zostać dodatkowo wzbogacone o alternatywne zagadnienia i zadania dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenia, profilu jej działalności czy indywidualnych oczekiwań jej managerów. Prezentowane szkolenie umiejętności związanych z odpornością psychiczną kończy się ewaluacją i rekomendacjami trenera dotyczącymi dalszego planu działania Kursantów w sferze wzmacniania wytrzymałości psychicznej. Uczestnicy zajęć mają także możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki poszkoleniowej ze strony eksperta prowadzącego dane szkolenie umiejętności. Z e-konsultacji Uczestnicy kursu mogą skorzystać w ciągu 30 dni od momentu ukończenia warsztatu.

Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne. Diagnoza potrzeb szkoleniowych z omówieniem celów kursu. Sformułowanie kontraktu.

Moduł I. Model odporności psychicznej według koncepcji 4C

 • Odporność psychiczna – czym jest i jak może ona wpływać na styl zarządzania kierownika i efektywność zespołu?
 • W jaki sposób sformułowano model odporności psychicznej i w jakim stopniu nawiązywał on do współpracy zespołowej?
 • Czy odporność psychiczna jest cechą osobowości, czy atrybutem, który można rozwijać i wzmacniać, by stać się skuteczniejszym szefem i efektywniejszym zespołem?
 • Jaki poziom odporności psychicznej stanowi optymalną pozycję dla lidera i jego zespołu?
 • Rezyliencja czym jest i co w praktyce oznacza połączenie poziomu kontroli i zaangażowania?
 • Niski wynik w odporności psychicznej lidera/członków zespołu – o czym on informuje?
 • Dlaczego wysoki wynik w odporności psychicznej może być wysokokosztowy dla lidera lub poszczególnych członków zespołu?

Moduł II. Obszary odporności psychicznej (model 4C) – główne komponenty

 • Zaangażowanie (Commitment).
 • Kontrola (Control).
 • Pewność siebie (Confidence).
 • Wyzwanie (Challenge).

Moduł III. Komponenty głównych wyznaczników modelu 4C oraz ich korelacje

 • Kontrola emocji jako koncepcja inteligentnych emocji.
 • Poczucie wpływu na własne życie.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Zorientowanie na ukończenie zadania.
 • Nauka przez własne doświadczenie.
 • Wiara we własne umiejętności.
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych.
 • Podejmowanie ryzyka.

Moduł IV. Narzędzia wzmacniania odporności psychicznej

 • Techniki kontroli emocji lidera i członków zespołu.
 • Techniki zarządzania kontrolą zadań w zespole.
 • Techniki zwiększania zaangażowania w zespole.
 • Techniki zwiększania wpływu na własne życie dla lidera oraz członków zespołu.
 • Techniki zwiększania zorientowania na ukończenie zadania w zespole.
 • Techniki zwiększania zorientowania na cel zespołu.
 • Techniki nauki przez doświadczenia w zespole.
 • Techniki zwiększania wyzwania w zespole.
 • Techniki podejmowania ryzyka w zespole.
 • Techniki wzmacniania wiary w umiejętności w zespole.
 • Techniki wzmacniania pewności siebie w zespole.

Strategiczny plan wzmacniania odporności indywidualnej oraz zespołowej – praktyczny trening.

Zakończenie kursu. Powtórzenie najważniejszych zagadnień wraz z ich podsumowaniem. Rekomendacje trenera dla Kursantów dotyczące osobistych planów wzmacniania odporności.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Poziom szkolenia w pełni nas satysfakcjonuje, warsztaty zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę naszej firmy. W trakcie zrealizowanych zajęć nasi pracownicy zdobyli wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej, wywierania wpływu na poziomie emocjonalnym oraz efektywnej komunikacji dostosowanej do otoczenia. Trener, Pani Iwona Firmanty została wysoko oceniona przez uczestników zarówno pod kątem merytorycznym jak i w odniesieniu do sposobu prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością polecamy firmę Human Skills jako partnera w realizacji projektów rozwojowych”.

„Doskonale ciekawe, motywujące, poprowadzone merytorycznie z dawką pozytywnej energii!; Bardzo ciekawe. Mam milion myśli. Chyba dobrze, prawda?; Jak zawsze, jest to czas dobrze zainwestowany.; Chyba nic więcej nie dałoby się upchnąć w tym krótkim czasie. Optymalnie.; Informacje na temat narzędzia MTQ.; Zależność odporności psychicznej od zajmowanych stanowisk i wykonywanej pracy; Świetne, bardzo merytoryczne, najlepsza prelegentka z Human Skills :); Bardzo korzystnie- dużo wiedzy praktycznej; Praktyczne porady dot. literatury, narzędzi; Bardzo ciekawe, pełne wartościowych informacji. Prośba o takie cykliczne webinaria raz na jakiś czas; Każde spotkanie z p. Iwoną jest bardzo przydatne :)”

„Bardzo ciekawe szkolenie. Szczególnie ważne było dla mnie, że Trenerka przedstawiła, co składa się na odporność oraz zaprezentowała techniki pracy nad swoją odpornością psychiczną.”

„Przydatne treści szkolenia: Wszystkie części były przydatne i ciekawe. Uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy ze stresem.”

„Przydatne treści szkolenia: Szkolenie poleciłabym znajomemu dla zdrowia, wszystko było ciekawe i bardzo przydatne.”

„Przydatne treści szkolenia: Różne techniki radzenia sobie ze stresem, świadomość tych technik, duża wiedza i przykłady praktyczne; teoria przeplatania z ćwiczeniami; Teorie poparte przykładami, stworzona bardzo przyjazna i komfortowa atmosfera.”

„Uważam, że wszystkie treści szkolenia mogą być dla mnie przydatne. Chciałabym spróbować i wdrożyć w życie te, które będą dla mnie najbardziej skuteczne i efektywne :)”

„Cenne jest uświadamianie ludzi, z czym wiąże się stres”

„Przydatne treści szkolenia: Zaangażowanie trenera, jasność wypowiedzi, przykłady z życia, techniki relaksacji oraz radzenie sobie ze stresem w pracy, informacje jak różni ludzie postrzegają sytuacje stresowe podczas dyskusji”

Klienci

Na otwartym webinarium z tego tematu mieliśmy przyjemność gościć Uczestników z takich firm jak:

Polpharma; Grupalotos; Strabag; „PKP INTERCITY” SPÓŁKA AKCYJNA; Luxmedl Samsung; Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.; Microsoft; PZ Cormay S.A.; E.ON Polska; EKOENERGETYKA POLSKA SA; Somfy; Kaczmarski Group; General Electric; SVB; Foss Polska Sp. z o.o.; Polskapress; Networks; Sumi Agro; Vigo ; Iron Mountain; Trefl; Kaczmarski group; Eners; Yes; Accenture; Proactive International; Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.; Zignago Vetro; Artifex Mundi; Hartmann; Cyclad; Grupa ArteMis; Cgen -Centrum Genetyczne – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Bergerat Monnoyeur Sp.z .o.o.; Me ; Mondi Group; Enrs; Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu; Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa; QVC; GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Ośrodki Szkolenia i Wychowania – OHP, ValueAdd Sp. z o.o., UNIMOT S.A., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, TVP Wilno, Melitta Poland Sp. z o.o., Remea sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas