Neurokomunikacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

W 2015 roku CRICO – Controlled Risk Insurance Company – Amerykańska firma doradcza, przebadała 23 tysiące przypadków, w których doszło naruszenia sztuki lekarskiej w szpitalach w USA. Siedem tysięcy przypadków powstało na skutek zaburzeń w komunikacji na linii personel-personel, czy personel-pacjent. Te siedem tysięcy przypadków kosztowało amerykańskie szpitale około dwa biliony dolarów. Te proporcje przenoszą się na biznes. Większość problemów związanych z brakiem motywacji, obniżonym zaangażowaniem, spadkiem wyników, nadmierną rotacją, wynika z braków w komunikacji. Jednym z istotnych powodów zaburzeń w komunikacji jest stres, gdyż ten wpływa na poziom naszej energii, zdolności kognitywne i gotowość do słuchania. Głównym źródłem przypływu energii jak i jej utraty są emocje. Wszystko zależy od tego na ile inteligentnie nimi zarządzamy. Emocje źle zarządzane prowadzą do obniżenia jakości pracy, strat finansowych, czy personalnych. Neuro-nauka, w tym neuro-kardiologia dostarcza wielu zdumiewających i interesujących odpowiedzi na to czego potrzebuje nasz mózg byśmy mogli się porozumieć. Dzięki badaniom naukowym poznajemy skuteczne metody samoregulacji, podnoszenia wydajności i satysfakcji zawodowej. By sprostać wymaganiom współczesnego biznesu warto sięgać po najnowsze rozwiązania podnoszące efektywność i skuteczność działania, a takich dostarcza neuro-nauka.

Neurokomunikacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

W 2015 roku CRICO – Controlled Risk Insurance Company – Amerykańska firma doradcza, przebadała 23 tysiące przypadków, w których doszło naruszenia sztuki lekarskiej w szpitalach w USA. Siedem tysięcy przypadków powstało na skutek zaburzeń w komunikacji na linii personel-personel, czy personel-pacjent. Te siedem tysięcy przypadków kosztowało amerykańskie szpitale około dwa biliony dolarów. Te proporcje przenoszą się na biznes. Większość problemów związanych z brakiem motywacji, obniżonym zaangażowaniem, spadkiem wyników, nadmierną rotacją, wynika z braków w komunikacji. Jednym z istotnych powodów zaburzeń w komunikacji jest stres, gdyż ten wpływa na poziom naszej energii, zdolności kognitywne i gotowość do słuchania. Głównym źródłem przypływu energii jak i jej utraty są emocje. Wszystko zależy od tego na ile inteligentnie nimi zarządzamy. Emocje źle zarządzane prowadzą do obniżenia jakości pracy, strat finansowych, czy personalnych. Neuro-nauka, w tym neuro-kardiologia dostarcza wielu zdumiewających i interesujących odpowiedzi na to czego potrzebuje nasz mózg byśmy mogli się porozumieć. Dzięki badaniom naukowym poznajemy skuteczne metody samoregulacji, podnoszenia wydajności i satysfakcji zawodowej. By sprostać wymaganiom współczesnego biznesu warto sięgać po najnowsze rozwiązania podnoszące efektywność i skuteczność działania, a takich dostarcza neuro-nauka.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

  • Wpływie stresu na zdolność do rozumienia drugiego człowieka.
  • Potrzebach społecznych mózgu muszą być spełnione by działać w oparciu o zaufanie.
  • Grach statusowych i wynikających z nich konfliktach i tym jak gry te wpływają na organizację.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

  • Samoregulacji emocjonalnej i skutecznego radzenia sobie ze stresem.
  • Poszukiwania nowych perspektyw służących zmianie stanu fizycznego i mentalnego, a co za tym idzie budowania współpracy na zasadach równości, a nie w oparciu o gry statusowe.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

  • Łagodzeniem konfliktów i wzmacnianiem współpracy dzięki realizowaniu społecznych potrzeb mózgu.

Program Szkolenia

Neurokomunikacja

  • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Biochemia nieporozumień

Czyli jak myśli wpływają na reakcje w ciele i odwrotnie i jak tworzą się tzw. predykcje, czyli założenia o tym co ktoś powiedział, mówi, czy chce powiedzieć. Biochemia w ciele a tryb pracy mózgu – czyli czym jest tryb nauki, a czym obrony i jak działanie w tych trybach wpływa na wynik organizacji. Praca całej grupy.

Moduł II. Model SCARF

Status, pewność, autonomia, przynależność do grupy i poczucie sprawiedliwości, czyli społeczne potrzeby mózgu a powstawanie konfliktów, budowanie zaufania i kształtowanie wspierającej kultury organizacji.

Moduł III. Gry statusowe

Pogłębienie modelu SCARF oraz dyskusja na temat tego kiedy komunikacja wrzuca nas w tryb walki i obrony i o tym jak gry statusowe podsycają konflikty i oddalają ludzi od siebie. Komunikaty włączające i wykluczające – jaki masz styl. Praca w trójkach.

Moduł IV. Neuro-feedback

Czyli jak udzielać feedbacku, by nie był konfliktogenny i nie budził oporu ze strony przyjmującego. Praca w czwórkach.

Moduł V. Cicho czy spokojnie – metoda HeartMath

Skuteczne radzenie sobie ze stresem oraz kształtowanie samoregulacji koniecznej do łagodzenia konfliktów i budowania wzajemnego zaufania. Ćwiczenia mentalne i oddechowe służące redukcji stresu i pozwalające mózgowi na wejście w tryb nauki. Do tej części spotkania użyjemy programu  EmWave Pro, który obrazuje w czasie rzeczywistym skuteczność wykonywanych ćwiczeń.  (grafika obok)

Podsumowanie warsztatu. Pytania, obserwacje, wnioski. 

Czas trwania: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo dobre, merytoryczne szkolenie. Dobrze przygotowany Trener oraz ciekawe metody pracy.”

„Jestem bardzo zadowolona z tego szkolenia. Dzięki niemu poznałam swój styl działania i postrzeganie zespołu.”

„Świetne szkolenie. Ciekawe treści, dużo nowej wiedzy oraz dobry kontakt Trenerki z grupą.”

Jedno z najlepszych szkolenie w w historii szkoleń w Eurovia! Prowadząca w bardzo przystępny sposób przedstawiła niełatwy temat, przygotowana była w każdym calu perfekcyjnie i profesjonalnie. Szkolenie odbyło się w formie otwartej z możliwością zadawania wielu pytań, na które prowadząca zawsze odpowiadała w sposób kompetentny i wyczerpujący. Chcąc utrzymać najwyższy poziom szkoleń sugeruję nawiązanie stałej współpracy szkoleniowej z Panią Ewą Hartman!

 „Szkolenie prowadzone profesjonalnie, zrozumiałym językiem, z
elementami humoru.

 

 

 

 

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu Design Thinking w biznesie firma Human Skills  miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: CERAMIKA PARADYŻ SP. Z O. O., Eurovia Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas