Neuroprzywództwo

Neuro-przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie dla menedżerów, liderów i przyszłych przywódców „Neuroprzywództwo” to nowatorski, oparty o pionierskie badania projekt szkoleniowy, dzięki któremu liderzy mają szansę spojrzeć na różne aspekty zarządzania zespołem z nowej perspektywy. Neuroprzywództwo to innowacyjna koncepcja, która prezentuje nowe podejście do takich aspektów przywództwa i zarządzania pracownikami jak podejmowanie decyzji, organizacja pracy, praca zespołowa, komunikacja i współpraca, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie stresem i emocjami, rozwiązywanie problemów, przeprowadzanie zmian, motywowanie, budowanie wizerunku lidera. W dużym uproszczeniu neuroprzywództwo łączy zarządzanie z wiedzą o działaniu ludzkiego mózgu i dąży do zwiększenia skuteczności przywództwa poprzez zmiany w sposobie działania kierownika, szefa i przywódcy. Kurs z neuroprzywództwa to obowiązkowe szkolenie menedżerskie, które umożliwia optymalizację procesów zarządzania w firmie i przygotowuje liderów do głębszego i bardziej świadomego kierownictwa.

Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera. Aby lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników, powinien zacząć od siebie – od poznania własnego modelu przywództwa oraz własnych preferencji w doborze osób, z którymi pracuje. Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem, kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia. Ten, kto jest liderem dla siebie, będzie też znakomitym liderem dla innych. Jak skutecznie zarządzać zespołem dzięki lepszej znajomości procesów zachodzących w mózgu? Czym jest stosowana przez amerykańską armię metoda HeartMath™ i jak udoskonala zarządzanie? W czym może liderom pomóc metoda Points of You™? – nasz kurs „Neuroprzywództwo” nie tylko zaspokoi Twoją ciekawość, ale też wprowadzi Cię w arkana tych metod i pozwoli Ci stać się liderem na miarę XXI wieku.

Merytoryczna podbudowa szkolenia „Neuroprzywództwo” opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Specjalna gałąź neuronauki – Neuroleardership – to implementacja wiedzy o mózgu do przywództwa. Warstwa warsztatowa opracowanego przez naszych ekspertów kursu opiera się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™.

Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz wziąć udział w kursie? – skontaktuj się z nami już dziś!

Neuro-przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Neuroprzywództwo

Szkolenie dla menedżerów, liderów i przyszłych przywódców „Neuroprzywództwo” to nowatorski, oparty o pionierskie badania projekt szkoleniowy, dzięki któremu liderzy mają szansę spojrzeć na różne aspekty zarządzania zespołem z nowej perspektywy. Neuroprzywództwo to innowacyjna koncepcja, która prezentuje nowe podejście do takich aspektów przywództwa i zarządzania pracownikami jak podejmowanie decyzji, organizacja pracy, praca zespołowa, komunikacja i współpraca, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie stresem i emocjami, rozwiązywanie problemów, przeprowadzanie zmian, motywowanie, budowanie wizerunku lidera. W dużym uproszczeniu neuroprzywództwo łączy zarządzanie z wiedzą o działaniu ludzkiego mózgu i dąży do zwiększenia skuteczności przywództwa poprzez zmiany w sposobie działania kierownika, szefa i przywódcy. Kurs z neuroprzywództwa to obowiązkowe szkolenie menedżerskie, które umożliwia optymalizację procesów zarządzania w firmie i przygotowuje liderów do głębszego i bardziej świadomego kierownictwa.

Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera. Aby lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników, powinien zacząć od siebie – od poznania własnego modelu przywództwa oraz własnych preferencji w doborze osób, z którymi pracuje. Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem, kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia. Ten, kto jest liderem dla siebie, będzie też znakomitym liderem dla innych. Jak skutecznie zarządzać zespołem dzięki lepszej znajomości procesów zachodzących w mózgu? Czym jest stosowana przez amerykańską armię metoda HeartMath™ i jak udoskonala zarządzanie? W czym może liderom pomóc metoda Points of You™? – nasz kurs „Neuroprzywództwo” nie tylko zaspokoi Twoją ciekawość, ale też wprowadzi Cię w arkana tych metod i pozwoli Ci stać się liderem na miarę XXI wieku.

Merytoryczna podbudowa szkolenia „Neuroprzywództwo” opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Specjalna gałąź neuronauki – Neuroleardership – to implementacja wiedzy o mózgu do przywództwa. Warstwa warsztatowa opracowanego przez naszych ekspertów kursu opiera się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™.

Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz wziąć udział w kursie? – skontaktuj się z nami już dziś!

Cele i Korzyści

Przygotowane przez ekspertów Human Skills szkolenia z neuroprzywództwa (neuroleadership) wprowadzają Kursantów w tajniki nowatorskich i zweryfikowanych w praktyce metod i narzędzi zarządzania stosowanych przez światowe marki w biznesie i potężne instytucje takie jak armia Stanów Zjednoczonych. Kurs „Neuroprzywództwo” jest dzięki temu doskonałą okazją do zmodyfikowania i udoskonalenia warsztatu kierownika i lidera o narzędzia zapewniające większą skuteczność przywództwa i wyższą świadomość oddziaływania na pracowników. Zamknięty warsztat z neuroprzywództwa skupia się na praktycznych aspektach zarządzania, co stanowi jego ogromną wartość dla liderów, którzy chcą stale się rozwijać, ale też szybko dostrzegać efekty wprowadzanych przez siebie innowacji w sposobie zarządzania i stylu przywództwa. Przygotowany przez nas kurs jest przy tym projektem o wyjątkowo wysokim stopniu indywidualizacji – podczas warsztatu koncentrujemy się na rzeczywistych potrzebach szkoleniowych naszych Kursantów, dobieramy metody gwarantujące najwyższą skuteczności szkolenia, a termin, miejsce, agenda i tryb szkolenia są ustalane z Klientem. Szkolenie możemy poprowadzić zarówno jako kurs stacjonarny, jak i wygodny w organizacji warsztat online. Oferowany przez nas zamknięty kurs „Neuroprzywództwo” daje firmom możliwość wykształcenia świadomego swojej roli lidera i sprawnego w osiąganiu celów kierownika w jednej osobie, a Uczestnikom warsztatu pozwala rozbudować własny potencjał zawodowy, udoskonalić warsztat pracy i osiągnąć pozycję autorytetu i wzoru, za którym podążają inni. Zamknięte szkolenia, których tematem jest neuroprzywództwo, to nowoczesne i wyjątkowo praktyczne kursy o najwyższym standardzie i skuteczności, co potwierdzają liczne uzyskane przez Human Skills nagrody i certyfikaty. Pochodzący z naszego najnowszego katalogu szkoleń warsztat „Neuroprzywództwo” uzupełniliśmy dodatkowo specjalnym programem opieki poszkoleniowej – wszyscy Uczestnicy szkolenia z neuroprzywództwa mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony eksperta prowadzącego zajęcia jeszcze przez miesiąc od chwili ich zakończenia. E-mentoring odbywa się w formie konsultacji online i jest nieodpłatny. Organizowane przez nas szkolenia zamknięte są indywidualnie wyceniane i mogą być dofinansowywane z KFS lub BUR.

Jakie korzyści zapewnia realizowane na zamówienie szkolenie „Neuroprzywództwo”?

Szkolenie, którego tematem jest neuroleadership, to skondensowana dawka rzetelnej i praktycznej wiedzy o nowych technikach i metodach zarządzania, jakie wprowadziła do teorii i praktyki przywództwa neuronauka i jej odkrycia. Warsztat pozwala kierownikom i kandydatom na kierowników zdobyć fachową i sprawdzoną wiedzę z dziedziny zarządzania, która ma kluczowe znaczenie dla procesu budowania własnego stylu przywództwa oraz zwiększania własnej skuteczności w roli lidera.

Zamknięty kurs „Neuroprzywództwo” wyposaża Uczestników w strategiczną wiedzę o:

 • najnowszych odkryciach naukowych związanych z neuroprzywództwem;
 • typach przywódców i przywództwie sytuacyjnym;
 • zachowaniach, które wzmacniają, bądź osłabiają pozycję lidera;
 • neurokomunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji;
 • pionierskich metodach HeartMath™ i Points of You™.

Szkolenie „Neuroprzywództwo” doskonali praktyczne umiejętności:

 • wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań;
 • zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania;
 • redukowania niszczącego wpływu stresu na komunikację i zaangażowanie w zespole;
 • inicjowania zmian tak, by pozyskiwały zwolenników, a nie tylko opór;
 • dostosowywania sposobu przywództwa do poziomu gotowości pracownika;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych i osiągania większej sprężystości emocjonalnej (resilience) dzięki właściwemu doborowi reduktorów stresu;
 • wydobywania i wzmacniania motywacji własnej i motywacji zespołu.

Prezentowane szkolenie doskonali niezbędne liderom kompetencje związane z:

 • budowaniem wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty;
 • kreatywnym generowaniem rozwiązań i rozwiązywaniem problemów;
 • świadomym budowaniem własnego stylu przywództwa;
 • zarządzaniem zespołem;
 • budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji z podwładnymi.

Kurs pozwala liderom przeformułować swój styl zarządzania i ulepszenia go o nowe i skuteczne narzędzia o zweryfikowanej efektywności. Szkolenie „Neuroprzywództwo” to idealna okazja do wprowadzenia udoskonaleń w firmie w zakresie takich obszarów jak komunikacja, motywacja pracowników, zwiększenie efektywności i synergii zespołów.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA NEUROPRZYWÓDZTWO – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie stacjonarne z neuroprzywództwa odbywa się w miejscu uzgodnionym z Klientem zamawiającym kurs – warsztat możemy zrealizować w warszawskiej siedzibie Human Skills bądź dowolnej innej lokalizacji wskazanej przez Klienta. Na terenie naszego ośrodka szkoleniowego Kursanci mogą liczyć na przyjazną i gościnną atmosferę, a także komfortowe i idealne do nauki warunki otoczenia. Uczestnikom stacjonarnych zajęć z neuroprzywództwa organizowanych w siedzibie naszej firmy zapewniamy również poczęstunek serwowany w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad, na który zaprosimy Kursantów do jednej z pobliskich restauracji. Wszystkim Uczestnikom warsztatu w cenie szkolenia gwarantujemy również komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, które systematyzują wiedzę z obszaru neuroleadership, a także miesięczny okres bezpłatnej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji z ekspertem prowadzącym zajęcia. Zamknięty kurs „Neuroprzywództwo” to jednodniowy kurs zaplanowany na minimum 7 godzin zegarowych, który ma charakter warsztatów. Warsztat buduje 9 modułów tematycznych, w których dominującą rolę odgrywają ćwiczenia, nauka poprzez działanie i doświadczanie. Ponieważ program szkolenia każdorazowo optymalizujemy, uwzględniając potrzeby i oczekiwania Klienta, zarówno agenda kursu, jak i jego zawartość programowa mogą zostać zmodyfikowane, aby gwarantowały maksymalnie wysoką skuteczność i wartość praktyczną szkolenia, a także nie kolidowały z bieżącą działalnością firmy.

Szczegółowy program stacjonarnego kursu „Neuroprzywództwo”

Zgodnie ze standardowym planem warsztat rozpoczyna się o 9:00 rano, a kończy w godzinach popołudniowych. Szczegóły agendy oraz rozkład przerw ustalamy jednak każdorazowo z Klientem zamawiającym dany kurs. Również merytoryczna i metodyczna zawartość programu, kolejność modułów czy zaproponowane przez trenera zadania praktyczne mogą zostać dopasowane do wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych i różnić się od opisanych poniżej. Szkolenie realizujemy, korzystając ze zweryfikowanych metod nauczania i narzędzi o potwierdzonej skuteczności, a trening prowadzimy zgodnie z regułami opisanymi przez cykl Kolba oraz z założeniami modelu Activity Based Learning. Taka konstrukcja warsztatu sprawia, że kurs zdominowany jest przez trening konkretnych umiejętności i naukę praktycznego wykorzystania takich narzędzi i metod jak: Points of You™, Conversational Intelligence™, HeartMath™ czy Backward Mapping.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

„Neuroprzywództwo”

Rozpoczęcie warsztatu: powitanie, sprawy organizacyjne, identyfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu z omówieniem jego celów.

Moduł I. Lider, czyli kto?

 • Oczekiwania, wyzwania i rzeczywistość – dyskusja otwierająca.

Moduł II. Mózg lidera. Taki sam, czy inny? Neuronauka w służbie przywództwa

 • Lider gadzi, lider ssaczy, lider ludzki – ćwiczenie indywidualne.
 • Nikt nie jest idealny – ćwiczenie w parach z użyciem narzędzia The Coaching Game (metoda Points of You™).

Moduł III. Jak widzę swoje przywództwo?

 • Ćwiczenie grupowe z wykorzystaniem narzędzia PUNCTUM (metoda Points of You™).

Moduł IV. Cicho czy spokojnie? – emocje lidera i ich wpływ na postawy podwładnego

 • Ćwiczenia wykorzystujące metodę HeartMath™.

Moduł V. Echo dnia poprzedniego

 • Dyskusja, obserwacje, refleksje.

Moduł VI. Co wnoszę, a co dostaję?

 • Wartości leżące u podstaw przywództwa, ich wpływ na motywowanie i rozwijanie innych.

Moduł VII. Mózg w trybie nauki, mózg w trybie obrony – zachowania wspierające rozwój pracowników vs działania powodujące wycofanie i unikanie odpowiedzialności

 • Dyskusja.
 • Ćwiczenie „Drzewo Wpływu” – praca indywidualna.
 • Pokaż mi swą twarz, a powiem Ci, kim jesteś – ćwiczenie wykorzystujące narzędzie FACES, metoda Points of You.

Moduł VIII. „Zespół Marzeń”

 • Ćwiczenie z wykorzystaniem metody Backward Mapping.

Moduł IX. Conversational Intelligence™ – jak mówić, by nas słuchano i rozumiano?

 • Praca w trójkach. Komunikat werbalny kontra niewerbalny, czyli budowanie autorytetu – emanacja postawy przywódcy na podwładnego.

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie najważniejszych zagadnień i wniosków. Ewaluacja kursu. Dla zainteresowanych osób: rekomendacje trenera w zakresie doboru szkoleń dla managerów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Metoda Points of You to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy.

HeartMath to metoda stosowana między innymi przez armię amerykańską. Jest ona poparta latami badań z zakresu neurokardiologii i stanowi metodę budowania siły psychicznej i stabilności emocjonalnej, które pozwalają na zachowanie klarowności myślenia i działania pomimo presji i stresu.

PROGRAM SZKOLENIA NEUROPRZYWÓDZTWO – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Prezentowane szkolenie online to teoretyczno-praktyczny kurs realizowany w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu serwisów internetowych typu Clickmeeting lub Zoom. Udział w warsztacie zdalnym z neuroprzywództwa nie wiąże się z koniecznością kupowania czy instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania – do nauki potrzebny będzie jedynie sprzęt zdolny nawiązać połączenie video online oraz dostęp do internetu. Zdalna forma szkolenia pozwala Uczestnikom rozwijać umiejętności i kompetencje przywódcze z dowolnego miejsca i trenować w nich biegłość w wybranych przez siebie okolicznościach. Zdalne kursy są przyjazne w organizacji, pozwalają oszczędzać czas i środki, a także pozwalają bezproblemowo połączyć proces kształcenia pracowników z bieżącą działalnością firmy. Kurs „Neuroprzywództwo” online trwa 1 dzień, a na trening poświęcamy co najmniej 7 godzin zegarowych. Szkolenie składa się z 9 segmentów tematycznych (modułów), które mogą być modyfikowane i uzupełniane. Ponieważ program szkolenia każdorazowo optymalizujemy, uwzględniając potrzeby i oczekiwania Klienta, zarówno agenda kursu, jak i jego zawartość programowa mogą zostać przebudowane, aby gwarantowały maksymalnie wysoką skuteczność i wartość praktyczną szkolenia, a także nie kolidowały z bieżącą działalnością firmy. Wszyscy Uczestnicy zdalnego szkolenia „Neuroprzywództwo” otrzymają od nas bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę o neuroprzywództwie i związanych z nim metodach, a także zostaną objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji. Konsultacje online z ekspertem prowadzącym kurs są dostępne dla Kursantów przez co najmniej 30 dni od dnia ukończenia warsztatu.

Ramowy program zdalnego kursu zamkniętego „Neuroprzywództwo”

Formę szkolenia, termin oraz agendę godzinową każdorazowo dopasowujemy do potrzeb Klienta.

Kurs online z prezentowanej tematyki ma charakter warsztatowy, co oznacza, iż zajęcia zdominowane są przez ćwiczenia, a także innowacyjne i nowoczesne metody nauczania oparte na działaniu i doświadczaniu. Trening prowadzimy zgodnie z regułami opisanymi przez cykl Kolba oraz z założeniami modelu Activity Based Learning. Taka konstrukcja warsztatu sprawia, że kurs skupia się na treningu konkretnych umiejętności i naukę praktycznego wykorzystania takich narzędzi i metod jak: Points of You™, Conversational Intelligence™, HeartMath™ czy Backward Mapping. Warsztat rozpoczynamy najczęściej o godzinie 9:00 rano, a kończymy go w okolicy godziny 17:00. Szczegóły agendy oraz rozkład przerw ustalamy jednak każdorazowo z Klientem zamawiającym dane szkolenie z neuroprzywództwa.

„Neuroprzywództwo”

Rozpoczęcie szkolenia: diagnoza potrzeb Uczestników warsztatu, omówienie planu warsztatu i jego celów, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Lider, czyli kto?

 • Oczekiwania, wyzwania i rzeczywistość – dyskusja otwierająca.

Moduł II. Neuronauka w służbie przywództwa – mózg lidera. Taki sam, czy inny?

 • Lider ludzki, lider ssaczy, lider gadzi – ćwiczenia indywidualne.
 • Nikt nie jest idealny – ćwiczenie z zastosowaniem narzędzia The Coaching Game (metoda Points of You™).

Moduł III. Jak postrzegam swoje przywództwo?

 • Ćwiczenie w grupie z użyciem narzędzia PUNCTUM (metoda Points of You™).

Moduł IV. Cicho czy spokojnie? – emocje lidera oraz ich wpływ na postawy podwładnych

 • Ćwiczenia z zastosowaniem metody HeartMath™.

Moduł V. Echo dnia poprzedniego

 • Dyskusja, obserwacje, refleksje.

Moduł VI. Co wnoszę, a co dostaję?

 • Wartości leżące u podstaw przywództwa oraz ich wpływ na rozwijanie i motywowanie innych.

Moduł VII. Mózg w trybie nauki, mózg w trybie obrony – zachowania powodujące wycofanie i unikanie odpowiedzialności kontra działania wspierające rozwój pracownika

 • Dyskusja.
 • Praca indywidualna – ćwiczenie „Drzewo Wpływu”.
 • Pokaż mi swoją twarz, a powiem Ci, kim jesteś – ćwiczenie z zastosowaniem narzędzia FACES, metoda Points of You.

Moduł VIII. „Zespół Marzeń”

 • Ćwiczenia wykorzystujące metodę Backward Mapping.

Moduł IX. Conversational Intelligence™ – jak mówić, by nas słuchano i rozumiano?

 • Ćwiczenie w trójkach. Komunikat niewerbalny kontra komunikat werbalny, czyli budowanie autorytetu – emanacja postawy przywódcy na podwładnych.

Zakończenie szkolenia: powtórzenie najistotniejszych treści, wnioski. Ewaluacja szkolenia. Opcjonalnie: rekomendacje trenera w zakresie doboru optymalnych kursów dla liderów i managerów.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

Metoda HeartMath jest stosowana m.in. przez armię amerykańską. Jest poparta latami badań z zakresu neurokardiologii i stanowi metodę budowania siły psychicznej i stabilności emocjonalnej, które pozwalają na zachowanie klarowności myślenia i działania pomimo presji i stresu.

Metoda Points of You to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Dobrze przygotowany trener, duża dawka wiedzy oraz przyjazna atmosfera. Szkolenie pozwoliło mi na poznanie swojego stylu działania i inne postrzeganie swojego zespołu.

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu neuroprzywództwa firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Gedeon Richter, USP Zdrowie, Ceramika Paradyż Sp. z o.o..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas