Portrait of group of successful businesspeople happy at work

Neuro-przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera. By lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników powinien zacząć od siebie. Od poznania własnego modelu przywództwa oraz swoich preferencji w doborze osób, z którymi pracuje. Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem. Kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia. Ten, kto jest liderem dla siebie, będzie znakomitym liderem dla innych.

Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Specjalna gałąź neuronauki – Neuro-Leardership – to aplikacja wiedzy o mózgu do przywództwa. Warstwa warsztatowa będzie opierała się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™.

 

Neuro-przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Portrait of group of successful businesspeople happy at work

Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera. By lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników powinien zacząć od siebie. Od poznania własnego modelu przywództwa oraz swoich preferencji w doborze osób, z którymi pracuje. Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem. Kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia. Ten, kto jest liderem dla siebie, będzie znakomitym liderem dla innych.

Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Specjalna gałąź neuronauki – Neuro-Leardership – to aplikacja wiedzy o mózgu do przywództwa. Warstwa warsztatowa będzie opierała się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™.

 

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najnowszych odkryciach naukowych związanych z neuro-przywództwem.
 • Typach przywódców i przywództwie sytuacyjnym.
 • Zachowaniach, które wzmacniają, bądź osłabiają pozycję lidera.
 • Neuro-komunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań.
 • Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania.
 • Redukowania niszczącego wpływu stresu na komunikację i zaangażowanie w zespole.
 • Inicjowania zmian tak, by pozyskiwały zwolenników, a nie tylko opór.
 • Dostosowywania sposobu przywództwa do poziomu gotowości pracownika.
 • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, większa sprężystość emocjonalna (resilience) dzięki właściwemu doborowi reduktorów stresu.
 • Wydobywania i wzmacniania motywacji własnej i motywacji zespołu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Budowaniem wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty.
 • Kreatywnym generowaniem rozwiązań i rozwiązywaniem problemów.
 • Budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji z podwładnymi.

Program Szkolenia

Neuro-przywództwo

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Lider, czyli kto? Oczekiwania, wyzwania i rzeczywistość– dyskusja otwierająca.

Moduł II. Mózg lidera. Taki sam, czy inny? Neuronauka w służbie przywództwa.

 • Lider gadzi, lider ssaczy, lider ludzki – ćwiczenie indywidualne.
 • Nikt nie jest idealny – ćwiczenie w parach w oparciu o narzędzie The Coaching Game (metoda Points of You™).

Moduł III. Jak widzę swoje przywództwo.

 • Ćwiczenie grupowe w oparciu o narzędzie PUNCTUM (metoda Points of You™).

Moduł IV. Cicho, czy spokojnie– emocje lidera i ich wpływ na postawy podwładnego. 

 • Ćwiczenia w oparciu o metodę HeartMath™.

Moduł V. Echo dnia poprzedniego

 •  Dyskusja, obserwacje, refleksje.

Moduł VI. Co wnoszę, a co dostaję

 • Wartości leżące u podstaw przywództwa, ich wpływ na motywowanie i rozwijanie innych.

Moduł VII. Mózg w trybie nauki, mózg w trybie obrony – zachowania wspierające rozwój pracowników vs działania powodujące wycofanie i unikanie odpowiedzialności.

 • Dyskusja.
 • Ćwiczenie „Drzewo Wpływu” – praca indywidualna.
 • Pokaż mi swą twarz, a powiem Ci kim jesteś – ćwiczenie oparte o narzędzie FACES, metoda Points of You.

Moduł VIII. Zespół Marzeń – ćwiczenie oparte o metodę Backward Mapping.

Moduł IX. Conversational Intelligence™ – jak mówić, by nas słuchano i rozumiano.

 • Praca w trójkach. Komunikat werbalny vs niewerbalny, czyli budowanie autorytetu – emanacja postawy przywódcy na podwładnego.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 • Metoda Points of You™ to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy.
 • HeartMath™ to metoda stosowana między innymi przez armię amerykańską. Jest ona poparta latami badań z zakresu neuro-kardiologii, stanowi metodę budowania siły psychicznej i stabilności emocjonalnej, które pozwalają na zachowanie klarowności myślenia i działania pomimo presji i stresu.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.