Zarządzanie energią osobistą

Szkolenie z zarządzania energią osobistą – szkolenie zamknięte

Zarządzanie energią osobistą jest jednym z fundamentów wydajnego działania. Efektywność osobista bez umiejętności kontrolowania poziomu energii i zdolności szybkiego jej uzupełniania nie jest w rzeczywistości możliwa. Szkolenie „Zarządzanie energią osobistą” to kurs, którego nie mogą pominąć osoby zaangażowane we własny rozwój osobisty i zainteresowane zwiększeniem skuteczności swojego działania.

Zarządzanie energią osobistą to najnowszy trend w obszarze efektywności osobistej. To właśnie wysoki poziom energii w połączeniu z planowaniem umożliwia nam realizowanie zadań oraz radzenie sobie ze stresem. Nawet najlepsze zarządzanie czasem nie przełoży się na efektywność, kiedy nie mamy siły realizować tego, co jest do zrealizowania. Opracowany przez ekspertów Human Skills kurs z zarządzania energią osobistą wprowadza Uczestników w arkana sztuki planowania i zarządzania jednym z najważniejszych zasobów, którymi dysponuje każdy z nas – własną energią.

Przypomnij sobie własną reakcję na nieoczekiwaną zmianę planów, trudnego klienta czy konflikt w zespole. Jak wygląda wówczas Twoja efektywność? Kiedy jesteśmy zestresowani i przemęczeni łatwiej wyprowadzić nas z równowagi, popełniamy więcej błędów, zajmujemy się szukaniem winnych. Kiedy nasz poziom energii jest wysoki i kiedy umiemy radzić sobie ze stresem, szukamy rozwiązań i skutecznych sposobów wyjścia z sytuacji. Organizowane w naszej szkole zamknięte kursy z zarządzania energią nauczą Cię, jak być bardziej efektywnym w pracy, jak zwiększyć energię życiową w sytuacjach większego na nią zapotrzebowania, jak zapobiegać „wyciekom energii” i efektywnie odpoczywać. Poznasz w toku kursu techniki i ćwiczenia oraz zrozumiesz, jak niektóre nawyki ułatwiają zarządzanie energią osobistą. Szkolenie wprowadzi Cię również w tajniki służącej wyważeniu energii ciała oraz umysłu starochińskiej praktyki QiGong.

Zamknięte szkolenia z zarządzania energią osobistą organizujemy na zamówienie, dostosowując program warsztatu, jego cele i agendę do indywidualnych potrzeb Kursantów uczestniczących w projekcie szkoleniowym. Kurs „Zarządzanie energią osobistą” dostępny jest zarówno jako stacjonarne szkolenie, jak i nowoczesny i sprzyjający oszczędności czasu warsztat online.

Chcesz mieć więcej energii i działać efektywnie? Zgłoś się do nas – wspólnie ustalimy szczegóły warsztatu z zarządzania energią opracowanego specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie z zarządzania energią osobistą – szkolenie zamknięte

Zarządzanie energią osobistą

Zarządzanie energią osobistą jest jednym z fundamentów wydajnego działania. Efektywność osobista bez umiejętności kontrolowania poziomu energii i zdolności szybkiego jej uzupełniania nie jest w rzeczywistości możliwa. Szkolenie „Zarządzanie energią osobistą” to kurs, którego nie mogą pominąć osoby zaangażowane we własny rozwój osobisty i zainteresowane zwiększeniem skuteczności swojego działania.

Zarządzanie energią osobistą to najnowszy trend w obszarze efektywności osobistej. To właśnie wysoki poziom energii w połączeniu z planowaniem umożliwia nam realizowanie zadań oraz radzenie sobie ze stresem. Nawet najlepsze zarządzanie czasem nie przełoży się na efektywność, kiedy nie mamy siły realizować tego, co jest do zrealizowania. Opracowany przez ekspertów Human Skills kurs z zarządzania energią osobistą wprowadza Uczestników w arkana sztuki planowania i zarządzania jednym z najważniejszych zasobów, którymi dysponuje każdy z nas – własną energią.

Przypomnij sobie własną reakcję na nieoczekiwaną zmianę planów, trudnego klienta czy konflikt w zespole. Jak wygląda wówczas Twoja efektywność? Kiedy jesteśmy zestresowani i przemęczeni łatwiej wyprowadzić nas z równowagi, popełniamy więcej błędów, zajmujemy się szukaniem winnych. Kiedy nasz poziom energii jest wysoki i kiedy umiemy radzić sobie ze stresem, szukamy rozwiązań i skutecznych sposobów wyjścia z sytuacji. Organizowane w naszej szkole zamknięte kursy z zarządzania energią nauczą Cię, jak być bardziej efektywnym w pracy, jak zwiększyć energię życiową w sytuacjach większego na nią zapotrzebowania, jak zapobiegać „wyciekom energii” i efektywnie odpoczywać. Poznasz w toku kursu techniki i ćwiczenia oraz zrozumiesz, jak niektóre nawyki ułatwiają zarządzanie energią osobistą. Szkolenie wprowadzi Cię również w tajniki służącej wyważeniu energii ciała oraz umysłu starochińskiej praktyki QiGong.

Zamknięte szkolenia z zarządzania energią osobistą organizujemy na zamówienie, dostosowując program warsztatu, jego cele i agendę do indywidualnych potrzeb Kursantów uczestniczących w projekcie szkoleniowym. Kurs „Zarządzanie energią osobistą” dostępny jest zarówno jako stacjonarne szkolenie, jak i nowoczesny i sprzyjający oszczędności czasu warsztat online.

Chcesz mieć więcej energii i działać efektywnie? Zgłoś się do nas – wspólnie ustalimy szczegóły warsztatu z zarządzania energią opracowanego specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Cele i Korzyści

Warsztat „Zarządzanie energią osobistą” stanowi doskonałe uzupełnienie projektów rozwojowych nastawionych na wzmacnianie efektywności osobistej i rozwija kluczowe dla wysokiej wydajności umiejętności związane z planowaniem, zarządzaniem energią i zarządzaniem stresem. Ponieważ szkolenie ma w 100% spersonalizowany charakter, każdy z Uczestników kursu będzie miał okazję wytrenować najważniejsze z jego punktu widzenia umiejętności, które pomogą mu skuteczniej działać każdego dnia poprzez lepsze zagospodarowanie energii oraz kontrolowanie emocji. W toku zajęć skupiamy się przede wszystkim na praktycznych aspektach zarządzania energią osobistą, dzięki czemu nie tylko zanurzamy się w teoretycznych rozważaniach, ale uczymy się, jak krok po kroku wprowadzić poznane wytyczne w czyn. Szkolenie z zarządzania energią to nowoczesny kurs z obszaru rozwoju osobistego – zajęcia prowadzimy, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki i nauki, sięgamy po pionierskie i atrakcyjne metody nauczania oraz solidnie zweryfikowane pod kątem skuteczności narzędzia diagnostyki i ewaluacji. To pozwala nam osiągać dużą efektywność szkolenia, a Kursantom zagwarantować maksymalnie wysoki poziom merytoryczny. Uczestników warsztatu z zarządzania energią osobistą otaczamy fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej na każdym etapie szkolenia, a po ukończeniu kursu wspieramy, oferując bezpłatną opiekę poszkoleniową. Z dodatkowego wsparcia trenera Kursanci mogą korzystać nawet przez miesiąc od chwili zakończenia zajęć, a e-konsultacje w ramach mentoringu poszkoleniowego są bezpłatne. Kurs dostępny jest w różnych trybach nauczania i wielu dogodnych terminach – możecie Państwo rozwijać się dzięki temu w wybranych przez siebie okolicznościach i szkolić się pod okiem profesjonalistów dostępnych online lub w kontakcie bezpośrednim w czasie stacjonarnych warsztatów. Oferowane przez nas zamknięte kursy z zarządzania energią osobistą są przy tym nie tylko precyzyjnie dostosowane do potrzeb szkoleniowych i preferencji Klientów, ale też indywidualnie wyceniane. Szkolenia, których tematem jest efektywność osobista, zarządzanie czasem czy radzenie sobie ze stresem mogą być również dofinansowywane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń bądź BUR. Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową o ugruntowanej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu najwyższe standardy usług i wysoką skuteczność prowadzonych przez nas szkoleń.

Jakie korzyści gwarantuje udział w kursie „Zarządzanie energią osobistą”?

Szkolenie z zarządzania energią osobistą to warsztat skoncentrowany na rzetelnej wiedzy z obszaru psychologii – kurs pozwala zdobyć podstawowe wiadomości na temat zależności między poziomem energii a intelektem, samoregulacją emocjonalną i efektywnością działania. Podczas szkolenia Kursanci będą mieli okazję poznać ważne odkrycia naukowe z obszaru neuronauki i neurokardiologii, które stały się podstawą wielu skutecznych technik zarządzania energią osobistą. Warsztat ma jednak na celu praktyczne przygotowanie Uczestników do podejmowania działań wspierających skuteczność ich działania, dlatego skupimy się w czasie zajęć na rozwijaniu konkretnych umiejętności i kompetencji, a także zapoznamy Kursantów z pakietem praktyk QiGong oraz praktycznym zastosowaniem koncepcji 30 mikro nawyków, które pozwalają sprawnie i skutecznie zarządzać osobistą energią. Kurs „Zarządzanie energią osobistą” rekomendujemy wszystkim, którzy odczuwają spadek sił witalnych, często bywają przemęczone, apatyczne, zrezygnowane lub pragną po prostu działać efektywniej i szybciej realizować założone cele. Warsztaty z zarządzania energią osobistą to doskonałe kursy z obszaru wzmacniania wydajności dla pracowników różnych firm i instytucji. Ze względu na ich cel, kursy „Zarządzanie energią osobistą” są również niezwykle wartościowe dla pracowników pracujących w warunkach dużego stresu i presji czasu.

Zamknięty kurs z zarządzania energią osobistą wyposaża w praktyczną wiedzę o:

 • wpływie energii osobistej na pracę mózgu;
 • roli nerwu błędnego w procesie samoregulacji;
 • neuroprzekaźnikach i kluczowych hormonach, czyli o biochemii ciała stojącej za energią osobistą.

Szkolenie „Zarządzanie energią osobistą” rozwija kluczowe dla efektywności umiejętności:

 • zatrzymywania wycieków energii;
 • samoregeneracji;
 • poszukiwania nowych perspektyw służących zmianie stanu fizycznego i mentalnego, dzięki którym Uczestnicy nabędą umiejętność odzyskiwania utraconej energii bądź zatrzymania tych zasobów, które mają.

Prezentowany warsztat doskonali wartościowe kompetencje związane z:

 • inteligentnym wykorzystywaniem swoich zasobów, jakimi są między innymi wiedza ekspercka i procesowa;
 • zarządzaniem stresem i emocjami;
 • zwiększaniem efektywności działania.

Realizowane na zamówienie warsztaty z zarządzania energią osobistą stanowią podstawę rozwoju osobistego nastawionego na zachowanie równowagi emocjonalnej, mimo konieczności podejmowania wyzwań w warunkach przeciążenia zadaniami, stresu i napięć. Kurs „Zarządzanie energią osobistą” pozwala Uczestnikom wypracować własne metody zarządzania energią, które mogą być z powodzeniem wykorzystane zarówno w aktywności służbowej, jak i życiu prywatnym.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA ENERGIĄ OSOBISTĄ – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne kursy, których tematem jest zarządzanie energią osobistą, odbywają się najczęściej w naszej warszawskiej placówce zlokalizowanej w samym centrum miasta. Prezentowany warsztat zamknięty może być jednak również zorganizowany przez nas w dowolnej innej lokalizacji wskazanej przez Klienta zamawiającego szkolenie. Kursy z zarządzania energią osobistą każdorazowo dostosowujemy nie tylko pod względem agendy, ale również zawartości programowej i metodycznej do rzeczywistych potrzeb danej grupy szkoleniowej. Podstawą indywidualizacji programu szkolenia jest wnikliwa diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, która jest obligatoryjnym elementem każdego warsztatu z powyższej tematyki. Warsztat trwa według planu jeden dzień i obejmuje co najmniej 7 godzin zegarowych treningu praktycznego i teoretycznych rozważań. Opłata za zamknięte szkolenie „Zarządzanie energią osobistą” realizowane w trybie stacjonarnym obejmuje dodatkowo: poczęstunek serwowany podczas przerwy na kawę, dwudaniowy obiad podawany w pobliskiej restauracji (dotyczy kursów realizowanych w siedzibie Human Skills), pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, niezbędne podczas warsztatu pomoce i przybory oraz opiekę poszkoleniową ze strony trenera prowadzącego warsztat.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie energią osobistą”

Kurs koncentruje się na nauce poprzez działanie i doświadczanie, a trening wykorzystuje specjalnie zaprojektowane przez naszych ekspertów ćwiczenia i zadania uwzględniające potrzeby szkoleniowe Kursantów i charakter ich pracy. W czasie warsztatu przestrzegamy wytycznych sformułowanych przez cykl Kolba, a także działamy w zgodzie z zasadami Activity Based Learning. W tym celu sięgamy po nowatorskie i aktywizujące techniki nauczania, przykłady adekwatne do doświadczeń Kursantów oraz angażujące metody treningowe. Wykładom teorii towarzyszą wyzwania oparte na interakcji, a zadania praktyczne skupiają się na rozwoju konkretnych umiejętności z obszaru zarządzania energią i kontroli emocji. Kurs rozpoczynamy zwykle w godzinach porannych (najczęściej w okolicy godziny 9:00 rano) – istnieje możliwość dopasowania agendy do życzeń Klienta. Warsztat składa się 4 modułów tematycznych oraz sesji podsumowującej projekt szkoleniowy. W czasie podsumowania kursu zainteresowane osoby będą mogły uzyskać rekomendacje trenera w zakresie doboru kolejnych szkoleń z obszaru efektywności osobistej.

Program, formę oraz agendę godzinową szkolenia dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

By sprostać wymaganiom współczesnego biznesu, warto sięgać po najnowsze rozwiązania podnoszące efektywność i skuteczność działania, a takich dostarcza neuronauka.

Neuronauka, w tym neurokardiologia, odpowiada na pytania związane z efektywnością osobistą:

 • Jak skutecznie, na podstawie wyników badań naukowych, radzić sobie ze stresem?
 • Jak stres wpływa na efektywność?
 • Jak podnosić poziom energii na co dzień i jak się regenerować?
 • Jak inteligentnie wykorzystać ruch w procesie zarządzania osobistą energią?

Rozpoczęcie zajęć: powitanie, omówienie tematów organizacyjnych, weryfikacja potrzeb i oczekiwań Uczestników w obszarze zarządzania energią osobistą.

Moduł I. Energia osobista a efektywność – czyli jak mieć siłę na realizowanie zadań?

Podczas tego modułu zagłębimy się w rozważania nad zależnością między poziomem energii a intelektem i samoregulacją emocjonalną. Uczestnicy poznają wpływ neuroprzekaźników (serotonina, acetylocholina, dopamina, GABA) na to, jak się czujemy.

Moduł II. Zmiana nastawienia kluczem do zatrzymania wycieków energii

Podczas tego modułu w warstwie merytorycznej pogłębimy rozmowę o biochemii ciała i jej powiązaniu z percepcją wydarzeń. Uczestnicy dowiedzą się również, jaką rolę w procesie samoregulacji energetycznej odgrywa nerw błędny.

Moduł III. Mikronawyki

Moduł prezentuje 30 sposobów na kolekcjonowanie punktów energii. Podczas tego modułu omówimy koncepcję 30 mikronawyków, które pozwalają bardzo sprawnie zarządzać osobistą energią. Mikronawyki to bardzo drobne, nieobciążające zmiany w zachowaniu, które kumulatywnie dają spektakularne efekty.

Moduł IV. QiGong dla ciała i umysłu

Podczas tego modułu będziemy wykonywać wspólnie bardzo proste, ale i bardzo przyjemne ćwiczenia zaczerpnięte z praktyki QiGong, po to, by zakończyć spotkanie z uczuciem pełnej regeneracji i relaksu.

Zakończenie warsztatu: podsumowanie najważniejszych zagadnień, pytania, obserwacje, wnioski i rekomendacje trenera dla Kursantów. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ENERGIĄ OSOBISTĄ – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online poświęcony metodom i technikom zarządzania energią osobistą realizujemy w wirtualnej przestrzeni stworzonej za pośrednictwem platform internetowych takich jak Zoom lub Clickmeeting, a zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym. Przyjęta formuła szkolenia online pozwala  Uczestnikom warsztatu zdobywać nowe umiejętności i wiedzę niezależnie od miejsca ich pobytu, poziomu biegłości technicznej czy możliwości logistycznych. Kurs online jest jednocześnie przyjazną pod względem organizacyjnym formułą szkolenia pracowników i pozwala redukować koszty związane z rozwojem kadr. Zamknięte szkolenie z zarządzania energią osobistą zostało zaprojektowane jako jednodniowy kurs praktyczny obliczony na trening przez przynajmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach zostanie przez nas wyposażona we wszelkie niezbędne pomoce i przybory przydatne podczas warsztatu oraz pakiet specjalnie przygotowanych na potrzeby kursu materiałów szkoleniowych. Wszystkim Kursantom zapewniamy ponadto nieodpłatną opiekę poszkoleniową w formie konsultacji online udzielanych przez eksperta prowadzącego zajęcia. E-mentoring dostępny jest przez 30 dni od chwili realizacji warsztatu z zarządzania energią osobistą. Ponieważ każdy zamknięty warsztat „Zarządzanie energią osobistą” optymalizujemy, uwzględniając rzeczywiste potrzeby szkoleniowe Kursantów, zawartość programu może zostać zmodyfikowana w stosunku do zaprezentowanej poniżej, aby gwarantowała maksymalnie wysoką skuteczność i wartość treningu.

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Zarządzanie energią osobistą”

Kurs online z zarządzania energią osobistą to praktyczny warsztat, w którym dominującą rolę odgrywają: wymiana dobrych praktyk, nauka poprzez działanie oraz trening konkretnych umiejętności i technik związanych z optymalnym zarządzaniem energią osobistą. Szkolenie z powyższej tematyki wykorzystuje nowatorskie i stymulujące do działania metody nauczania, w pełni realizuje postulaty cyklu Kolba oraz założenia modelu Activity Based Learning. Zajęcia w ramach prezentowanego szkolenia zaczynamy najczęściej w okolicy godziny 9:00 (istnieje możliwość dopasowania agendy do oczekiwań Klienta), a kończymy w godzinach popołudniowych. Kurs „Zarządzanie energią osobistą” rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników i identyfikacją celów szkolenia, a kończy ewaluacją i podsumowaniem wiedzy. W finale zajęć Kursanci będą mieli również okazję opracować indywidualny plan działania związany z wdrożeniem metod i technik prezentowanych w toku warsztatu, a także pozyskać od trenera sugestie dotyczące dalszych kroków szkoleniowych.

By sprostać wymaganiom współczesnego biznesu, warto sięgać po najnowsze rozwiązania podnoszące skuteczność działania i efektywność, a takich dostarcza m.in. neuronauka.

Neuronauka, w tym neurokardiologia, odpowiada na ważne pytania związane z efektywnością osobistą:

 • Jak stres wpływa na efektywność?
 • Jak skutecznie, na podstawie wyników badań naukowych, radzić sobie ze stresem?
 • Jak na co dzień podnosić poziom energii i jak się regenerować?
 • Jak inteligentnie wykorzystać ruch w zarządzaniu osobistą energią?

Program, formę kursu oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów.

Wprowadzenie do warsztatu: sprawy organizacyjne, rozpoznanie potrzeb Kursantów w obszarze zarządzania energią osobistą i technik samoregeneracji.

Moduł I. Energia osobista a efektywność – czyli jak mieć siłę na realizowanie zadań?

Moduł wprowadza rozważania nad zależnością między poziomem energii a samoregulacją emocjonalną i intelektem. Omówiony zostanie m.in. wpływ neuroprzekaźników na to, jak się czujemy (serotonina, dopamina, acetylocholina, GABA).

Moduł II. Zmiana nastawienia jako klucz do zatrzymania wycieków energii

W warstwie merytorycznej tego modułu pogłębiona zostanie wiedza Uczestników w dziedzinie biochemii ciała i jej powiązań z percepcją wydarzeń. Kursanci dowiedzą się również, jaką rolę odgrywa nerw błędny w procesie samoregulacji energetycznej.

Moduł III. Mikronawyki

W tej części szkolenia zaprezentowanych zostanie 30 sposobów na kolekcjonowanie tzw. punktów energii. Omówimy i przeanalizujemy pod kątem praktycznego zastosowania koncepcję 30 mikronawyków, które pozwalają sprawnie i efektywnie zarządzać osobistą energią. Mikronawyki to drobne i nieobciążające zmiany w zachowaniu, które kumulatywnie mogą przynieść spektakularne efekty.

Moduł IV. QiGong dla umysłu i ciała

Ostatni moduł warsztatu wykorzystamy na wspólne wykonywanie bardzo prostych, ale i bardzo przyjemnych ćwiczeń wywodzących się z praktyki QiGong, a wszystko po to, aby zakończyć kurs z uczuciem pełnej regeneracji i relaksu oraz nauczyć się wykorzystywać techniki QiGong w codziennym życiu.

Podsumowanie kursu: powtórzenie najistotniejszych wiadomości, pytania, obserwacje, wnioski. Dla zainteresowanych rekomendacje trenera dotyczące optymalizacji ścieżki rozwojowej i doboru szkoleń. Ewaluacja i feedback.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Pani Trener wykazała się dużą wiedzą, zaangażowaniem oraz fachowym podejściem do tematu.
Szkolenie zostało ocenione wysoko zarówno przez uczestników jak i organizatora. Osoby, które brały udział w projekcie podkreślają duże korzyści z przebytego szkolenia.
Z przyjemnością polecamy firmę szkoleniową Human Skills oraz panią trener Ewą Hartman jako efektywnego i zorganizowanego partnera szkoleniowego.

Agnieszka Kosowska, Director of Public Policy and Legal

Hoffmann-La Roche

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani poziomem przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Program został przygotowany zgonie z naszymi potrzebami i zrealizowany z dużą starannością. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wykładowców – Pani Iwony Firmanty oraz Pani Anny Kucińskiej, które prowadziły zajęcia profesjonalnie, ciekawie i z dużym zaangażowaniem.
W naszej ocenie Human Skills reprezentuje wysoki poziom profesjonalizmu zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Radosław Płucisz, Biuro Dyrektora Generalnego

Ministerstwo Sprawiedliwości

Klienci

Szkolenie z zakresu zarządzania energią osobistą firma Human Skills miała przyjemność prowadzić dla pracowników takich firm jak: Roche Polska Sp. z o.o..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas