HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Human Resources Business Partner” organizowane jako kurs na zamówienie to zindywidualizowany projekt szkoleniowy ukierunkowany na doskonalenie umiejętności praktycznych i wyspecjalizowanych kompetencji przynależnych roli Human Resources Business Partnera w nowocześnie zarządzanych organizacjach. Zamknięte szkolenia „HR Business Partner” to profesjonalne kursy przygotowujące pracowników działów kadr i pokrewnych do roli strategów stanowiących wsparcie managerów w realizacji kluczowych celów organizacji poprzez właściwą politykę kadrową opartą na analizie, skutecznej komunikacji i mediacji. Prezentowany kurs „HR Business Partner” umożliwia dogłębne zrozumienie fundamentalnej roli Human Resources Business Partnera w firmie oraz pozwala zdobyć fachową wiedzę na temat różnorodnych procesów HR i zależności istniejących między nimi. Opracowane przez wybitnych ekspertów i trenerów o wieloletnim doświadczeniu szkolenie z HR-u w biznesie z naszej oferty opiera się na najnowszych koncepcjach zarządzania kapitałem ludzkim i prezentuje najskuteczniejsze narzędzia zarządzania wykorzystywane na stanowisku Business Partner, w tym kształci m.in. umiejętność rozwiązywania konfliktów z troską o minimalizowanie strat w różnych relacjach biznesowych oraz kompetencje związane z prowadzeniem trudnych rozmów i mediacji.

Realizowane na zamówienie szkolenia „HR Business Partner” rekomendujemy pracownikom działu personalnego, którzy są zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy o nowe kompetencje niezbędne do realizacji zadań przynależnych HR Business Partner. Kursy zamknięte z tej tematyki powinny szczególnie zainteresować firmy, które przygotowują się do ważnych zmian w polityce kadrowej, borykają się z problemem niedoboru wyspecjalizowanych pracowników, przechodzą trudności wywołane nieskuteczną strategią komunikacyjną czy chcą poprawić efektywność pracowników i pozytywnie wpłynąć na ich zaangażowanie w realizację celów. Zaprojektowane przez nas zamknięte szkolenie „Human Resources Business Partner” to intensywny kurs realizowany jako szkolenie stacjonarne lub nowoczesny warsztat online, który eliminuje problemy organizacyjne i pozwala w sposób sprzyjający oszczędnościom zagwarantować pracownikom działu HR wysokiej jakości spersonalizowane szkolenie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci czekają na Państwa pytania, przyjmują zamówienia na prezentowany kurs oraz udzielą Państwu wszelkich informacji na temat szkolenia, jego agendy oraz możliwych udoskonaleń przygotowanego przez nas programu kursu.

Human Resources Business Partner – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

HR Biznes Partner szkolenie

Szkolenie „Human Resources Business Partner” organizowane jako kurs na zamówienie to zindywidualizowany projekt szkoleniowy ukierunkowany na doskonalenie umiejętności praktycznych i wyspecjalizowanych kompetencji przynależnych roli Human Resources Business Partnera w nowocześnie zarządzanych organizacjach. Zamknięte szkolenia „HR Business Partner” to profesjonalne kursy przygotowujące pracowników działów kadr i pokrewnych do roli strategów stanowiących wsparcie managerów w realizacji kluczowych celów organizacji poprzez właściwą politykę kadrową opartą na analizie, skutecznej komunikacji i mediacji. Prezentowany kurs „HR Business Partner” umożliwia dogłębne zrozumienie fundamentalnej roli Human Resources Business Partnera w firmie oraz pozwala zdobyć fachową wiedzę na temat różnorodnych procesów HR i zależności istniejących między nimi. Opracowane przez wybitnych ekspertów i trenerów o wieloletnim doświadczeniu szkolenie z HR-u w biznesie z naszej oferty opiera się na najnowszych koncepcjach zarządzania kapitałem ludzkim i prezentuje najskuteczniejsze narzędzia zarządzania wykorzystywane na stanowisku Business Partner, w tym kształci m.in. umiejętność rozwiązywania konfliktów z troską o minimalizowanie strat w różnych relacjach biznesowych oraz kompetencje związane z prowadzeniem trudnych rozmów i mediacji.

Realizowane na zamówienie szkolenia „HR Business Partner” rekomendujemy pracownikom działu personalnego, którzy są zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy o nowe kompetencje niezbędne do realizacji zadań przynależnych HR Business Partner. Kursy zamknięte z tej tematyki powinny szczególnie zainteresować firmy, które przygotowują się do ważnych zmian w polityce kadrowej, borykają się z problemem niedoboru wyspecjalizowanych pracowników, przechodzą trudności wywołane nieskuteczną strategią komunikacyjną czy chcą poprawić efektywność pracowników i pozytywnie wpłynąć na ich zaangażowanie w realizację celów. Zaprojektowane przez nas zamknięte szkolenie „Human Resources Business Partner” to intensywny kurs realizowany jako szkolenie stacjonarne lub nowoczesny warsztat online, który eliminuje problemy organizacyjne i pozwala w sposób sprzyjający oszczędnościom zagwarantować pracownikom działu HR wysokiej jakości spersonalizowane szkolenie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci czekają na Państwa pytania, przyjmują zamówienia na prezentowany kurs oraz udzielą Państwu wszelkich informacji na temat szkolenia, jego agendy oraz możliwych udoskonaleń przygotowanego przez nas programu kursu.

Cele i Korzyści

Organizowane przez zespół ekspercki Human Skills szkolenia HR Business Partner kompleksowo przygotowują Kursantów do roli profesjonalnego doradcy, stratega i projektanta procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim kluczowych dla planów biznesowych organizacji. Szkolenie HR Business Partner kształci najistotniejsze umiejętności i kompetencje skutecznie działającego Partnera Biznesowego HR, który potrafi przeprowadzić personel zatrudniony w firmie przez różne zmiany, zdolny jest wsłuchać się w potrzeby pracowników, motywować ich i angażować. Kursy HR Business Partner nastawione są na pogłębianie eksperckiej wiedzy i szlifowanie praktycznych umiejętności tworzących profesjonalny warsztat HR BP, bez których trudno prowadzić politykę kadrową wspomagającą realizację strategicznych celów organizacji. Nasze szkolenia dla HR są najlepszym sposobem przygotowania pracowników działu personalnego do roli strategów skutecznie wspierających kadrę menedżerską. Kurs Human Resources Business Partner pozwoli firmie zyskać analityka, taktyka i mediatora w jednej osobie, a Kursantom umożliwi zwiększenie swojego potencjału zawodowego na stanowisku Partnera Biznesowego HR.

Szkolenia Human Resources BP oferowane przez Human Skills odwołują się do najnowszej wiedzy i bazują na nowoczesnych koncepcjach zarządzania personelem, a programy poszczególnych kursów zamkniętych z zakresu Business Partneringu obfitują w przykłady i analizy konkretnych przypadków. Dzięki temu kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników działów z nimi współpracujących uczą tego, co faktycznie potrzebne i przydatne na stanowisku profesjonalnego HR BP w nowoczesnej firmie. Każde szkolenie Human Resources Business Partner uwzględnia ponadto współczesne realia biznesowe i przygotowuje Kursantów do efektywnego współdziałania, inicjowania i wdrażania zmian w organizacji z troską o sukces organizacji oraz dobro pracowników.

Szkolenia HR Business Partner w Human Skills to profesjonalne kursy o potwierdzonym certyfikatami i licznymi wyróżnieniami standardzie – możesz mieć pewność, że ich jakość, przydatność i poziom merytoryczny są na najwyższym poziomie.

Co zyskasz w efekcie szkolenia HR Business Partner w Human Skills?

Szkolenie HR Business Partner przygotowuje do roli profesjonalnego eksperta, doradcy, stratega i mediatora, który planuje i wdraża w organizacji procesy oraz rozwiązania z dziedziny zarządzania personelem. Kursy HR Business Partner pogłębiają wiedzę o bezcennych możliwościach Biznes Partnera HR w organizacji oraz kształcą umiejętności i kompetencje niezbędne na stanowisku HR BP i na stanowiskach pokrewnych.

Szkolenia dla HR z zakresu Business Partneringu wyposażają Kursantów w kompleksową wiedzę o:

 • roli, zadaniach i funkcji Human Resources Business Partner oczekiwanych we współczesnym biznesie;
 • metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi HR na potrzeby biznesu;
 • zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu;
 • modelach zarządzania zmianą przy zachowaniu ekonomii zaufania i partnerstwa;
 • zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

Kurs Human Resources Business Partner znacząco zwiększa zasób wiedzy Uczestników z różnych obszarów istotnych na stanowiskach w dziale personalnym, takich jak komunikacja, motywowanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, rekrutacja i wiele innych.

Zamknięte szkolenia Human Resources Business Partner pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności:

 • definiowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów HR i określania wskaźników ich efektywności;
 • proponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów do organizacji;
 • zrozumienia i analizowania zmian zachodzących w firmie oraz wsparcia w ich optymalizacji;
 • prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia w celu wypracowania efektywnych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kandydatów na stanowisko Business Partner kształcą i doskonalą umiejętności rozwiązywania realnych problemów i wyposażają w skutecznie działające narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonywania zadań Biznes Partnera HR.

Szkolenie Human Resources Business Partner doskonalą kluczowe kompetencje związane z:

 • definiowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR BP;
 • całościowym rozumieniem roli HR Business partner w organizacji i zrozumieniem wszystkich procesów HR;
 • stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HR BP;
 • wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania personelem;
 • pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli Human Resources Business Partner w organizacji – coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.

Szkolenia HR Business Partner doskonalą szereg kompetencji ogólnych i stanowiskowych o charakterze twardym i miękkim koniecznych do skutecznego i prawnego działania jako HR BP w nowocześnie zarządzanej organizacji.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięty kurs „Human Resources Business Partner” opiera się o program o zindywidualizowanym charakterze, co oznacza, że poszczególne elementy składowe warsztatu, np. poruszane zagadnienia, realizowane ćwiczenia, analizowane case study itp. są zawsze dopasowane do specyfiki organizacji zamawiającej kurs i jej rzeczywistych potrzeb szkoleniowych. Warsztat stacjonarny dla aktualnych i przyszłych specjalistów realizujących zadania HR Business Partnera to dwudniowe intensywne szkolenie, w czasie którego koncentrujemy się na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetycji, dlatego w przebiegu kursu dominującą rolę odgrywają ćwiczenia, aktywizujące metody pracy oraz analizy przypadków wywiedzione z zawodowych doświadczeń danej grupy Kursantów. Szkolenie „HR Business Partner” prowadzone w formule warsztatów stacjonarnych buduje 7 modułów tematycznych, a wśród nich są m.in. takie tematy jak: optymalizacja procesów HR, rola HR BP w nowocześnie ujętej rekrutacji i selekcji kadr czy przegląd efektywnych narzędzi wykorzystywanych przez profesjonalnych Human Resources Business Partnerów. Stacjonarny kurs „Human Resources Business Partner” standardowo odbywa się na terenie naszej warszawskiej siedziby w centrum miasta, jednak na życzenie możemy poprowadzić prezentowany warsztat w każdej innej wskazanej przez Klienta lokalizacji. Wszystkim Uczestnikom kursu w cenie szkolenia gwarantujemy pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, a także poczęstunek i dwudaniowy obiad w przypadku kursy realizowanego w naszej placówce szkoleniowej. Kursanci zapisani na szkolenie zamknięte przygotowujące do roli HR Business Partner mają ponadto zapewniony dostęp do e-mentoringu z trenerem prowadzącym warsztat przez miesiąc po ukończeniu warsztatu.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Human Resources Business Partner”

Kurs stacjonarny z powyższego tematu trwa 2 dni. Każda dzienna sesja szkolenia jest zaplanowana na 7 godzin zegarowych z przerwami. Zajęcia standardowo rozpoczynamy o godzinie 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 17:00. Dokładna agenda kursu w razie potrzeby może zostać dostosowana do wymogów i potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej. Stacjonarne szkolenia dla pracowników przygotowujących się do roli HR Business Partnera opracowujemy i realizujemy, korzystając z założeń opisanych przez cykl Kolba oraz model Activity Based Learning, co oznacza, że zajęcia zdominowane są przez praktyczny trening oraz aktywizujące metody i techniki nauczania. Kurs zamknięty „Human Resources Business Partner” w swoim klasycznym wariancie zbudowany jest z 7 modułów podejmujących różne aspekty pracy HR Business Partnera, w tym m.in. procesy rekrutacji, planowania i wdrażania zmian czy prowadzenia skutecznych mediacji. Finałem warsztatu jest jego szczegółowa ewaluacja, a w ramach podsumowania kursu Uczestnicy szkolenia mogą skorzystać z rekomendacji trenera dotyczących dalszych kroków szkoleniowych.

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się kurs Human Resources Business Partner, dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień 1.

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne. Omówienie celów szkolenia poprzedzone weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu i ich analizą.

Moduł I. Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje

 • Model wielozadaniowy D. Ulricha w perspektywie wymagań współczesnego Human Resources.
 • Role Human Resources BP zgodnie z modelem Ulricha i oczekiwaniami współczesnego biznesu.
 • Tworzenie strategii Human Resources zgodnej ze strategią biznesu – HR jako kluczowy partner strategiczny.
 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów HR i obszary jego działania.
 • Developer kapitału intelektualnego oraz jego zadania przy wspieraniu biznesu.
 • Wsparcie organizacji w procesie zmiany – HR Business Partner jako agent zmiany.
 • Wybór kluczowych kompetencji dla Biznes Partnera HR i ich definicje.

Moduł II. Instrumenty efektywnej pracy w roli Human Resources Business Partner

 • Coaching jako narzędzie Business Partnera HR do zastosowania w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Proces tworzenia ekonomii zaufania i przydatne w jego toku techniki wywierania wpływu.
 • Analiza transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w codziennej pracy Human Resources BP.

Moduł III. HR Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Wykorzystanie technik asertywnego reagowania w pracy Human Resources BP.
 • Spotkania biznesowe i prezentacje w pracy HR BP, czyli reguły to the point.

Podsumowanie 1 dnia kursu. Omówienie kluczowych zagadnień omawianych w pierwszym dniu warsztatu. Sporządzenie osobistej check-listy przez Uczestników zajęć. Ewentualne zadanie domowe.

Dzień 2.

Moduł IV. Rola Human Resources Business Partner w procesach rekrutacji i selekcji pracowników oraz w utrzymywaniu najlepszych pracowników w organizacji

 • People analytics, czyli kompetencje kluczowe dla realizacji strategii i celów firmy.
 • Budowanie marki dobrego pracodawcy – employer branding.
 • Skuteczne sposoby i techniki pozyskiwania najbardziej wartościowych i najlepiej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Onboarding jako model budowania zaangażowania pracowników.
 • Rozwijanie wszystkich czy wybranych? – programy talentowe i ich odpowiednie wykorzystanie.
 • Metody i narzędzia stosowane w ewaluacji procesu doboru kadr.

Moduł V. HR Business Partner jako optymalizator procesów HR oraz wpływ działań HR BP na rozwój organizacji

 • Systemy IT i cyfryzacja procesów miękkich.
 • Design Thinking oraz service design w optymalizacji procesów HR.
 • Podejście Agile w Human Resources i zarządzanie projektami HR.
 • Grywalizacja jako narzędzie w rękach specjalistów Human Resources.
 • Wskaźniki Human Resources, czyli pomiar mierzalnego i niemierzalnego.

Moduł VI. Inicjator, inspirator i wsparcie, czyli HR Biznes Partner w procesie zmiany

 • Kształtowanie postaw wobec procesu zmiany (zmiana jako inwestycja).
 • Etapy zarządzania zmianą oraz „uważność” na etapie planowania zmiany.
 • Model „3D” zarządzania zmianą (zmiana organizacyjna).
 • Zadania i kompetencje lidera zmiany z perspektywy HR Biznes Partnera.
 • Przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmiany oraz skuteczne metody ich minimalizowania i niwelowania.

Moduł VII. Human Resources BP jako budowniczy porozumienia i mediator

 • Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów jako wybór podejścia do konfliktu.
 • Czynniki podtrzymujące konflikt i sposoby ich niwelowania.
 • Techniki i metody wspierające analizę konfliktu jako klucz do rozwiązania konfliktu.
 • Sprawdzone sposoby zapobiegania konfliktom w miejscu pracy.

Zakończenie warsztatu. Powtórzenie najważniejszych zagadnień, podsumowanie i wnioski. Omówienie realizacji celów szkolenia i ewaluacja kursu.

PROGRAM SZKOLENIA HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie online dla obecnych i przyszłych HR Business Partnerów odbywa się w formie spotkań organizowanych w czasie rzeczywistym. Spotkania realizujemy, korzystając z popularnych i łatwych w obsłudze aplikacji internetowych typu Zoom i Clickmeeting. Zdalna forma treningu umożliwia sprawne, wygodne i efektywne doskonalenie umiejętności kluczowych na stanowisku HR, niezależnie od miejsca pobytu Kursantów, ich możliwości podróżowania czy zdolności technicznych. Aby wziąć udział w szkoleniu, potrzebne jest jedynie urządzenie z dostępem do internetu pozwalające na udział w wydarzeniu online. Zamknięte szkolenie „Human Resources Business Partner” jest przy tym jedną z najmniej kłopotliwych i najoszczędniejszych form kształcenia pracowników. Realizowany na zamówienie warsztat z prezentowanej tematyki zaplanowaliśmy jako dwudniowy kurs, a każda dzienna sesja treningowa obejmuje 7 godzin wykładów i różnorodnych zadań praktycznych. Program szkolenia uwzględnia kilka  krótszych przerw oraz jedną dłuższą przeznaczoną na konsumpcję lunchu. Kurs online „Human Resources Business Partner” w swojej klasycznej postaci składa się z 7 segmentów tematycznych, a jego uwieńczeniem jest szczegółowa ewaluacja przeprowadzonego szkolenia. Z przyjemnością informujemy, że obejmujemy wszystkich Kursantów realizujących prezentowany warsztat nieodpłatną opieką poszkoleniową – Uczestnicy zajęć mogą dzięki niej skorzystać z darmowych e-konsultacji z trenerem nawet przez miesiąc od momentu ukończenia kursu online.

Ramowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Human Resources Business Partner”

Zamknięte szkolenie „Human Resources Business Partner” realizowane w formule zdalnej każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, zakresu szkolenia, metod nauczania oraz agendy do potrzeb Klienta zamawiającego kurs.

Prezentowany warsztat online opracowujemy i realizujemy, uwzględniając wytyczne opisane przez model Activity Based Learning oraz model cyklu Kolba, co oznacza, że w przebiegu szkolenia dominują różnorodne ćwiczenia praktyczne oraz nowatorskie i aktywizujące metody nauczania ukierunkowane na naukę poprzez działanie i doświadczanie. W czasie zajęć Kursanci będą mieli okazję wytrenować m.in. biegłość w posługiwaniu się narzędziami zwiększającymi efektywność działań HR Biznes Partnera, umiejętności związane z zarządzaniem w czasie zmiany czy kompetencje związane z budowaniem marki pracodawcy. Zdalny kurs „HR business Partner” trwa według planu 7 godzin zegarowych. Warsztat rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 17:00.

1. dzień

Rozpoczęcie warsztatu. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć i omówienie celów szkolenia. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. HR Business Partner i jego rola, zadania, funkcje oraz kompetencje

 • Wielozadaniowy model zaproponowany przez D. Ulricha w kontekście wymagań Human Resources.
 • Role HR Biznes Partnera według koncepcji D. Ulricha, a oczekiwania współczesnego biznesu.
 • HR jako kluczowy partner strategiczny – tworzenie strategii Human Resources zgodnej ze strategią biznesu.
 • Developer kapitału intelektualnego oraz jego zadania przy wspieraniu biznesu.
 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów HR oraz obszary jego działania.
 • HR Business Partner jako agent zmiany – w jaki sposób HR BP może wspierać organizację w procesie zmiany?
 • Kluczowe kompetencje dla Biznes Partnera HR – wybór i próba ich zdefiniowania.

Moduł II. Instrumenty efektywnej pracy na stanowisku HR Business Partnera

 • Coaching jako narzędzie do zastosowania w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Analiza transakcyjna jako model percepcyjnych i komunikacyjnych pozycji w codziennej pracy HR BP.
 • Proces budowania ekonomii zaufania i przydatne w jego toku techniki wywierania wpływu.

Moduł III. Efektywność osobista HR Biznes Partnera w realizacji codziennych zadań

 • Techniki asertywnego reagowania w rękach Human Resources BP.
 • Udane spotkania biznesowe i skuteczne prezentacje w pracy HR BP – reguła to the point.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Powtórzenie najważniejszych treści prezentowanych w czasie 1. części kursu. Sformułowanie przez kursantów osobistej check-listy. Ewentualne zadanie do wykonania w domu.

2. dzień

Moduł IV. Rola HR Business Partnera w procesach rekrutacji i selekcji oraz w strategii utrzymywania najlepszych pracowników w organizacji

 • People analytics, czyli kompetencje kluczowe dla realizacji strategii i celów firmy.
 • Budowanie marki dobrego pracodawcy – employer branding.
 • Skuteczne metody i techniki pozyskiwania najbardziej wartościowych i najlepiej dopasowanych pracowników.
 • Systemowo prowadzony onboarding jako model budowania zaangażowania pracowników.
 • Programy talentowe i ich odpowiednie wykorzystanie.
 • Sprawdzone narzędzia i metody wykorzystywane w ewaluacji procesu doboru kadr.

Moduł V. Human Resources BP jako racjonalizator i optymalizator procesów HR (wpływ działań HR Biznes Partnera na rozwój organizacji)

 • Wykorzystanie systemów IT i digitalizacja procesów miękkich.
 • Design Thinking oraz service design w optymalizacji procesów HR.
 • Grywalizacja jako narzędzie w rękach specjalistów Human Resources.
 • Podejście Agile w HR oraz zarządzanie projektami HR.
 • Wskaźniki Human Resources, czyli pomiar mierzalnego i niemierzalnego.

Moduł VI. HR Biznes Partner w procesie zmiany – różnorodność ról i zadań HR BP (inspirowanie, inicjowanie i wspieranie zmian)

 • Kształtowanie postaw pracowników wobec procesu zmiany (zmiana jako inwestycja).
 • Etapy zarządzania zmianą oraz „uważność” na etapie planowania zmiany.
 • Model „3D” zarządzania zmianą (zmiana organizacyjna).
 • Kompetencje i zadania lidera zmiany z perspektywy HR BP.
 • Przyczyny niepowodzeń procesu zmiany oraz skuteczne metody ich niwelowania i minimalizowania ich efektów.

Moduł VII. Human Resources Biznes Partner – budowniczy porozumienia i mediator

 • Konflikty w miejscu pracy – korzyści i zagrożenia.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów jako wybór podejścia do konfliktu.
 • Techniki i metody wspierające analizę konfliktu jako klucz do rozwiązania konfliktu.
 • Czynniki podtrzymujące konflikt oraz sposoby niwelowania ich istnienia.
 • Sprawdzone metody zapobiegania konfliktom w pracy.

Zakończenie kursu. Podsumowanie najistotniejszych wiadomości i wnioski płynące z przeanalizowanego materiału. Omówienie realizacji celów warsztatu z ewaluacją szkolenia.

Szkolenia i usługi uzupełniające

skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Assessment i Development Cente

Nowoczesne narzędzia HR w rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Assessment i Development Cente

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – aspekty prawne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenie po szkoleniu. Czuję się zadowolona z informacji, które uzyskałam. Szkolenie było naprawdę bardzo korzystne i wyjątkowo mi się podobało. Na pewno prowadzący był dużą częścią tego sukcesu. Dziękuje za szkolenie.”

Która część szkolenia najbardziej Ci się przyda w pracy?

Zarządzanie zmianą, konfliktami z zasady wpływu społecznego oraz metody radzenia sobie z konfliktem i rozwiazywanie konfliktów, agile, design thinking z konflikty, optymalizacja procesów.

Jak zastosujesz w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia? 

„Wykorzystanie modelu GROW do pracy z kandydatami wewnętrznymi, wykorzystanie technik coachingu w codziennej pracy z biznesem, rozwiązywanie konfliktów, analiza danych i wprowadzanie, będę bardziej świadomie podchodzić do ewentualnych konfliktów i z większa świadomością będę je rozwiązywać; lepiej rozumiem role HR BP w organizacjach i zakres odpowiedzialności.”

Klienci

Z powyższego tematu firma Human Skills miała przyjemność szkolić Klientów takich firm jak: Accenture, Western Union International Bank GmbH, Lidl Polska Sp. z o.o., PLAYBOOK ENGINEERING SP. Z O.O., SOFTINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ingka Business Service Center Sp. z o.o., DEVIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CBRE GWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ecovadis Polska Sp. z o. o., PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O., Ministerstwo klimatu i środowiska, HARIBO SP. Z O.O., Polcode Sp. z o.o., Ingka Business Service Center Sp. z o.o., PGS SOFTWARE SP. Z O.O., eMGrow Monika Ryndzionek, P.I.W. Wifama-Prexer Sp. Z o.o., Better Energy Poland.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas