HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia HR Business Partner to solidna doza fachowej, sprawdzonej i usystematyzowanej wiedzy z HR Business Partneringu oraz relacji w otoczeniu biznesowym. Oferowane przez nas Szkolenie HR Business Partner w formule zamkniętej ma na celu wyposażenie Uczestników kursu w elementarną i pogłębioną wiedzę na temat funkcji, ról i zadań Human Resources Business Partnera oraz podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych w nowoczesnym strategicznym partnerstwie.

Kursy HR Business Partner pozwalają naszym Kursantom wypracować kluczowe komponenty wzmacniające ich pozycję w roli eksperta w zakresie budowania zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów. Nasze szkolenia dla HR z tej dziedziny dedykujemy wszystkim, którzy pragną w globalny sposób zrozumieć rolę Human Resources Business Partnera w organizacji i pogłębić wiedzę na temat wszystkich procesów HR i zależności między nimi. Zamknięty kurs Human Resources Business Partner z naszego najnowszego katalogu szkoleń wyposaża Kursantów m.in. w najbardziej przydatne narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywane w roli Business Partner, uczy prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów z jednoczesną troską o minimalizowanie strat w różnych relacjach biznesowych, a także przygotowuje Kursantów do roli wspierającej kadrę kierowniczą w procesach zarządzania personelem.

Szkolenia Human Resources z obszaru Business Partner organizujemy dla naszych Klientów w formie kursu zamkniętego, który umożliwia precyzyjne dostosowanie jego walorów do specyficznych potrzeb szkoleniowych różnych organizacji i różnych zespołów Kursantów. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników działów pokrewnych możemy spersonalizować pod względem miejsca, terminu, agendy godzinowej i szczegółowego programu do oczekiwań konkretnych firm i grup Kursantów. Szkolenie Human Resources Business Partner może odbyć się w naszej warszawskiej siedzibie lub na życzenie Klienta w innym, zaproponowanym przez niego miejscu, np. w siedzibie firmy. Nasze szkolenia HR dla firm i instytucji publicznych projektujemy na podstawie wnikliwej analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji oraz precyzyjnej weryfikacji celów kursu.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania darmowej wyceny szkolenia HR Business Partner perfekcyjnie dopasowanego do Państwa oczekiwań!

Skorzystaj ze szkolenia otwartego: Human Resources Business Partner- szkolenie otwarte online lub w stacjonarne w Warszawie 

Human Resources Business Partner – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

HR Biznes Partner szkolenie

Szkolenia HR Business Partner to solidna doza fachowej, sprawdzonej i usystematyzowanej wiedzy z HR Business Partneringu oraz relacji w otoczeniu biznesowym. Oferowane przez nas Szkolenie HR Business Partner w formule zamkniętej ma na celu wyposażenie Uczestników kursu w elementarną i pogłębioną wiedzę na temat funkcji, ról i zadań Human Resources Business Partnera oraz podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych w nowoczesnym strategicznym partnerstwie.

Kursy HR Business Partner pozwalają naszym Kursantom wypracować kluczowe komponenty wzmacniające ich pozycję w roli eksperta w zakresie budowania zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów. Nasze szkolenia dla HR z tej dziedziny dedykujemy wszystkim, którzy pragną w globalny sposób zrozumieć rolę Human Resources Business Partnera w organizacji i pogłębić wiedzę na temat wszystkich procesów HR i zależności między nimi. Zamknięty kurs Human Resources Business Partner z naszego najnowszego katalogu szkoleń wyposaża Kursantów m.in. w najbardziej przydatne narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywane w roli Business Partner, uczy prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów z jednoczesną troską o minimalizowanie strat w różnych relacjach biznesowych, a także przygotowuje Kursantów do roli wspierającej kadrę kierowniczą w procesach zarządzania personelem.

Szkolenia Human Resources z obszaru Business Partner organizujemy dla naszych Klientów w formie kursu zamkniętego, który umożliwia precyzyjne dostosowanie jego walorów do specyficznych potrzeb szkoleniowych różnych organizacji i różnych zespołów Kursantów. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników działów pokrewnych możemy spersonalizować pod względem miejsca, terminu, agendy godzinowej i szczegółowego programu do oczekiwań konkretnych firm i grup Kursantów. Szkolenie Human Resources Business Partner może odbyć się w naszej warszawskiej siedzibie lub na życzenie Klienta w innym, zaproponowanym przez niego miejscu, np. w siedzibie firmy. Nasze szkolenia HR dla firm i instytucji publicznych projektujemy na podstawie wnikliwej analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji oraz precyzyjnej weryfikacji celów kursu.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania darmowej wyceny szkolenia HR Business Partner perfekcyjnie dopasowanego do Państwa oczekiwań!

Skorzystaj ze szkolenia otwartego: Human Resources Business Partner- szkolenie otwarte online lub w stacjonarne w Warszawie 

Cele i Korzyści

Organizowane przez zespół ekspercki Human Skills szkolenia HR Business Partner kompleksowo przygotowują Kursantów do roli profesjonalnego doradcy, stratega i projektanta procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim kluczowych dla planów biznesowych organizacji. Szkolenie HR Business Partner kształci najistotniejsze umiejętności i kompetencje skutecznie działającego Partnera Biznesowego HR, który potrafi przeprowadzić personel zatrudniony w firmie przez różne zmiany, zdolny jest wsłuchać się w potrzeby pracowników, motywować ich i angażować. Kursy HR Business Partner nastawione są na pogłębianie eksperckiej wiedzy i szlifowanie praktycznych umiejętności tworzących profesjonalny warsztat HR BP, bez których trudno prowadzić politykę kadrową wspomagającą realizację strategicznych celów organizacji. Nasze szkolenia dla HR są najlepszym sposobem przygotowania pracowników działu personalnego do roli strategów skutecznie wspierających kadrę menedżerską. Kurs Human Resources Business Partner pozwoli firmie zyskać analityka, taktyka i mediatora w jednej osobie, a Kursantom umożliwi zwiększenie swojego potencjału zawodowego na stanowisku Partnera Biznesowego HR.

Szkolenia Human Resources BP oferowane przez Human Skills odwołują się do najnowszej wiedzy i bazują na nowoczesnych koncepcjach zarządzania personelem, a programy poszczególnych kursów zamkniętych z zakresu Business Partneringu obfitują w przykłady i analizy konkretnych przypadków. Dzięki temu kursy HR, szkolenia działu personalnego i pracowników działów z nimi współpracujących uczą tego, co faktycznie potrzebne i przydatne na stanowisku profesjonalnego HR BP w nowoczesnej firmie. Każde szkolenie Human Resources Business Partner uwzględnia ponadto współczesne realia biznesowe i przygotowuje Kursantów do efektywnego współdziałania, inicjowania i wdrażania zmian w organizacji z troską o sukces organizacji oraz dobro pracowników.

Szkolenia HR Business Partner w Human Skills to profesjonalne kursy o potwierdzonym certyfikatami i licznymi wyróżnieniami standardzie – możesz mieć pewność, że ich jakość, przydatność i poziom merytoryczny są na najwyższym poziomie.

Co zyskasz w efekcie szkolenia HR Business Partner w Human Skills?

Szkolenie HR Business Partner przygotowuje do roli profesjonalnego eksperta, doradcy, stratega i mediatora, który planuje i wdraża w organizacji procesy oraz rozwiązania z dziedziny zarządzania personelem. Kursy HR Business Partner pogłębiają wiedzę o bezcennych możliwościach Biznes Partnera HR w organizacji oraz kształcą umiejętności i kompetencje niezbędne na stanowisku HR BP i na stanowiskach pokrewnych.

Szkolenia dla HR z zakresu Business Partneringu wyposażają Kursantów w kompleksową wiedzę o:

 • roli, zadaniach i funkcji Human Resources Business Partner oczekiwanych we współczesnym biznesie;
 • metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi HR na potrzeby biznesu;
 • zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu;
 • modelach zarządzania zmianą przy zachowaniu ekonomii zaufania i partnerstwa;
 • zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

Kurs Human Resources Business Partner znacząco zwiększa zasób wiedzy Uczestników z różnych obszarów istotnych na stanowiskach w dziale personalnym, takich jak komunikacja, motywowanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, rekrutacja i wiele innych.

Zamknięte szkolenia Human Resources Business Partner pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności:

 • definiowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów HR i określania wskaźników ich efektywności;
 • proponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów do organizacji;
 • zrozumienia i analizowania zmian zachodzących w firmie oraz wsparcia w ich optymalizacji;
 • prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia w celu wypracowania efektywnych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kandydatów na stanowisko Business Partner kształcą i doskonalą umiejętności rozwiązywania realnych problemów i wyposażają w skutecznie działające narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonywania zadań Biznes Partnera HR.

Szkolenie Human Resources Business Partner doskonalą kluczowe kompetencje związane z:

 • definiowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR BP;
 • całościowym rozumieniem roli HR Business partner w organizacji i zrozumieniem wszystkich procesów HR;
 • stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HR BP;
 • wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania personelem;
 • pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli Human Resources Business Partner w organizacji – coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.

Szkolenia HR Business Partner doskonalą szereg kompetencji ogólnych i stanowiskowych o charakterze twardym i miękkim koniecznych do skutecznego i prawnego działania jako HR BP w nowocześnie zarządzanej organizacji.

Program Szkolenia

Szkolenie HR Business Partner w formule zamkniętej może odbywać się w centrum szkoleniowym Human Skills bądź w innym miejscu, wytypowanym przez Klienta, np. w oddziale firmy. Zamknięte Kursy HR Business Partner projektujemy, uwzględniając indywidualne preferencje i potrzeby szkoleniowe zgłaszających się do nas organizacji oraz specyficzne cechy branży, w której działa firma. Oferowane przez nas szkolenia dla HR jesteśmy w stanie dopasować do oczekiwań Klienta pod względem programu, terminu, agendy godzinowej i formy.

Kurs Human Resources Business Partner trwa w swej standardowej wersji 2 dni szkoleniowe. Każdy dzień szkolenia Human Resources dla obecnych i przyszłych Biznes Partnerów HR składa się z kilku segmentów tematycznych oraz wstępu do warsztatów i ich podsumowania. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i działów siostrzanych są skoncentrowane na kształceniu umiejętności praktycznych, dlatego ich program został wzbogacony o liczne przykłady, wytyczne, wskazówki oraz katalogi dobrych praktyk. Zamknięte szkolenie Human Resources Business Partner korzysta z nowoczesnych koncepcji, metod i narzędzi o potwierdzonej skuteczności, takich jak: model GROW, metodyka Agile, Design Thinking i in.

Szkolenia HR Business Partner kończą się wystawieniem świadectwa ukończenia kursu w formie certyfikatu!

Szczegółowy program szkolenia HR Business Partner

Human Resources Business Partner

Szkolenie HR przygotowujące do roli profesjonalnego HR BP może w razie potrzeby wprowadzać dodatkowe wiadomości i rozwijać szersze kompetencje z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji, zarządzania zmianą, rekrutacji, prowadzenia spotkań, mediacji i etc. Zamknięte kursy HR Business Partner często projektujemy i wyceniamy na podstawie wcześniejszej analizy potrzeb szkoleniowych naszych Klientów. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółowych walorów szkolenia dla HR – HR Business Partner!

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się kurs Human Resources Business Partner, dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources Business Partner oraz analiza potrzeb Kursantów.

Moduł I. Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie wymagań współczesnego Human Resources.
 • Role Human Resources BP zgodnie z modelem Ulricha i oczekiwaniami biznesu.
 • Tworzenie strategii Human Resources zgodnej ze strategią biznesu – HR jako partner strategiczny.
 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów Human Resources i obszary działania.
 • Developer kapitału intelektualnego i jego zadania przy wspieraniu biznesu.
 • Wsparcie w procesie zmiany – Human Resources Business Partner jako agent zmiany.
 • Definicja i wybór kluczowych kompetencji dla Biznes Partnera HR.

Moduł II. Instrumenty efektywnej pracy w roli Human Resources Business Partner

 • Coaching jako narzędzie Human Resources Business Partner wykorzystywane w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Techniki wywierania wpływu w procesie tworzenia ekonomii zaufania.
 • Analiza transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w pracy HR BP.

Moduł III. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Techniki asertywnego reagowania i ich wykorzystanie w codziennej pracy Human Resources BP.
 • Skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe w dniu codziennym HR BP, czyli to the point.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia z omówieniem kluczowych zagadnień i sporządzeniem osobistej check-listy. Zamknięte kursy HR i szkolenia działu personalnego mogą wprowadzać bardziej szczegółowe analizy oraz omawiać przykłady pochodzące z zasobów wiedzy empirycznej Uczestników szkolenia.

Dzień II

Moduł IV. Human Resources Business Partner w procesach pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników

 • Kompetencje wspierające realizację strategii i celów organizacji, czyli people analytics.
 • Kreowanie marki pracodawcy w celu pozyskania najlepszych – employer branding.
 • Techniki i sposoby pozyskiwania najbardziej wartościowych i dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Model budowania zaangażowania pracowników poprzez wdrożenie systemowego onboardingu.
 • Programy talentowe – rozwijanie wszystkich czy wybranych?
 • Narzędzia i metody ewaluacji procesu doboru kadr.

Moduł V. Human Resources Business Partner i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez optymalizację procesów Human Resources

 • Digitalizacja procesów miękkich – systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR i podejście Agile w Human Resources.
 • Design Thinking, service design w optymalizacji procesów.
 • Grywalizacja jako narzędzie Human Resources.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – wskaźniki Human Resources.

Moduł VI. Human Resources BP jako inicjator, inspirator i wsparcie w procesie zmiany

 • Zmiana jako inwestycja i próba zmiany nastawienia do procesu.
 • Zarządzanie zmianą „3D” jako wymiary zmiany organizacyjnej.
 • Etapy zarządzania zmianą i uważność w planowaniu zmiany.
 • Lider zmiany i jego rola – zadania i kompetencje w perspektywie Human Resources Business Partner.
 • Problemy i przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich minimalizacji.

Moduł VII. Human Resources Business Partner jako mediator i budowniczy porozumienia

 • Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów jako wybór podejścia do konfliktu.
 • Techniki i metody analizy konfliktu, czyli klucz do rozwiązania sytuacji konfliktowej.
 • Czynniki podtrzymujące konflikt i sposoby ich niwelowania.
 • 5 sposobów na zapobieganie powstawaniu konfliktom w miejscu pracy.

Podsumowanie wraz z powtórzeniem i omówieniem najistotniejszych zagadnień. Szkolenie Human Resources Business Partner w ramach podsumowania utrwala zdobyte na kursie wiadomości i pogłębia wiedzę w zakresie interesujących dla Kursantów wątków. Uwieńczeniem warsztatów jest wystawienie Kursantom certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia HR Business Partner w Human Skills.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenie po szkoleniu. Czuję się zadowolona z informacji, które uzyskałam. Szkolenie było naprawdę bardzo korzystne i wyjątkowo mi się podobało. Na pewno prowadzący był dużą częścią tego sukcesu. Dziękuje za szkolenie.”

Która część szkolenia najbardziej Ci się przyda w pracy?

Zarządzanie zmianą, konfliktami z zasady wpływu społecznego oraz metody radzenia sobie z konfliktem i rozwiazywanie konfliktów, agile, design thinking z konflikty, optymalizacja procesów.

Jak zastosujesz w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia? 

„Wykorzystanie modelu GROW do pracy z kandydatami wewnętrznymi, wykorzystanie technik coachingu w codziennej pracy z biznesem, rozwiązywanie konfliktów, analiza danych i wprowadzanie, będę bardziej świadomie podchodzić do ewentualnych konfliktów i z większa świadomością będę je rozwiązywać; lepiej rozumiem role HR BP w organizacjach i zakres odpowiedzialności.”

Klienci

Z powyższego tematu firma Human Skills miała przyjemność szkolić Klientów takich firm jak: Accenture, Western Union International Bank GmbH, Lidl Polska Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas