Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
AGNIESZKA JARZĘBOWSKA
AGNIESZKA NADSTAWNA
AGNIESZKA OLEJNIK
AGNIESZKA SCHMIDT
ANDRZEJ MIKA
ANETA DREKSLER
ANNA GUCWA
BEATA WIERNICKA-BEŁZ
DANIEL BINDA
DOMINIKA MACIEJAK
DOROTA SZCZEŚNIAK-KOSIOREK
EDYTA MADEJ
ELŻBIETA UŁASIEWICZ
EWA GLAJZER
EWA HARTMAN
EWA STRZYŻEWSKA
IWONA FIRMANTY
IWONA GOLONKO
IWONA KUNACH
JOANNA FRĄCZEK-BRODA
JOANNA ZIĘTARA
KAMILA JAKUBOWSKA
KATARZYNA BĄKOWICZ
KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA – STUHR
KATARZYNA LEWANDOWSKA
KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
MACIEJ ŚCIBOR
MAGDALENA HONORY
MAŁGORZATA KARCZEWSKA
MAŁGORZATA SYPNIEWSKA
MARCIN WŁADYSŁAW SOBOTA
MAREK JURKIEWICZ
MAREK NAUMIUK
MARTA ORZEŁ
MIROSŁAWA TKACZUK
MONIKA FIRMANTY NAUWELARES
MONIKA KANTOWICZ-GDAŃSKA
MONIKA KLIBER
PIOTR WIŚNIEWSKI
REGINA MAY
RENATA WRONA
SPRZEDAŻ / NEGOCJACJE / OBSŁUGA KLIENTA
SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, OBSŁUGA KLIENTA
SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW
SZKOLENIA HUMAN RESOURCES/ DZIAŁ HR
SZKOLENIA PRAWNE
SZKOLENIA STANOWISKOWE
TATIANA MINDEWICZ-PUACZ
TOMASZ BIERNACKI
TOMASZ ZEGARSKI
Trenerzy
Uncategorized
URSZULA FIRMANTY
WOJCIECH ZEZULA
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, KREOWANIE WIZERUNKU
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE/ KREOWANIE WIZERUNKU
ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE ZAKUPOWE I KUPIECKIE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Human Resources Business Partner

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników usystematyzowanej i praktycznej wiedzy z HR Business Partneringu oraz  podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych w nowoczesnym strategicznym partnerstwie.

W czasie szkolenia uczestnicy wypracowywać będą elementy składowe służące wzmacnianiu pozycji eksperta w budowaniu zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Roli, zadaniach i funkcji Human Resources Busieness Partner oczekiwanych we współczesnym biznesie.
 • Metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi Human Resources do potrzeb biznesu.
 • Zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu.
 • Modelach zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymania ekonomii zaufania i partnerstwa.
 • Zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Zdefiniowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów Human Resources i określania wskaźników efektywności.
 • Proponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla potrzeb organizacji.
 • Zrozumienia i analizowania zmian zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań oraz wsparcia w ich optymalizacji.
 • Prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia celem wypracowywania efektywnych i skutecznych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Definiowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR.
 • Całościowym rozumieniem roli Human Resources Business Partner w organizacji, zrozumieniem wszystkich procesów HR-owych.
 • Stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli Human Resources Business Partner.
 • Wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi.
 • Pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli Human Resources Business Partner w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.

 

Program Szkolenia

Human Resources Business Partner
 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I. Human Resources Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje.

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie wymagań co do współczesnego Human Resources.
 • Role Human Resources zgodnie z modelem Ulricha oczekiwana przez biznes.
 • Tworzenie strategii Human Resources zgodnej ze strategią biznesu – Human Resources jako partner strategiczny.
 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów Human Resources i obszary działania.
 • Developer kapitału intelektualnego i jego zadania przy wspieraniu biznesu.
 • Wsparcie w procesie zmiany – Human Resources Business Partner jako agent zmiany.
 • Definicja i wybór kluczowych kompetencje dla Human Resources Business Partner.

Moduł III. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”

 • Coaching jako narzędzie Human Resources Business Partner do stosowania w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Techniki wywierania wpływu – konstruktywne i nie tylko w procesie tworzenie ekonomii zaufania.
 • Analiza Transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w pracy Human Resources Business Partner.

Moduł IV. Human Resources Business Partner i jego efektywność osobista „na co dzień”.

 • Techniki asertywnego i ich wykorzystanie w codziennej pracy Human Resources Business Partner.
 • Skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe  w dniu codziennym Human Resources Business Partener czyli to the point.

Podsumowanie I dnia szkolenia oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Dzień II

Moduł I. Human Resources Business Partner w procesach pozyskania i utrzymania najlepszy pracowników.

 • Kompetencje wspierające realizację strategii i celów organizacji czyli people analystics.
 • Kreowanie marki pracodawcy celem pozyskania najlepszych  – employer branding.
 • Techniki i sposoby pozyskiwania najbardziej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Model budowania zaangażowania pracowników poprzez wdrożenie systemowego onboardingu.
 • Programy talentowe – rozwijanie wszystkich czy wybranych?
 • Narzędzia i metody ewaluacji procesu doboru kadr.

Moduł II. Human Resources Business Partner i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez optymalizację procesów Human Resources.

 • Digilalizacja procesów miękkich – systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR i podejście Agila w Human Resources.
 • Desing Thinking, service desing w optymalizacji procesów.
 • Grywalizacja jako narzędzie Human Reources.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – wskaźniki Human Resources.

Moduł III. Human Resources Business Partner jako inicjator, inspirator i wsparcie w procesie zmiany.

 • Zmiana jako inwestycja i próba zmiany nastawienia do procesu.
 • Zarządzanie zmianą „3D” jako wymiary zmiany organizacyjnej.
 • Etapy zarządzania zmianą i co za tym idzie uważność w planowaniu zmiany.
 • Lider zmiany i jego rola, zadania i kompetencje w perspektywie Huma Resources Busienss Partner.
 • Problemy i przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich minimalizacji.

Moduł IV. Human Resources Business Partner jako mediator, budowniczy porozumienia.

 • Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów jako wybór podejścia do konfliktu.
 • Techniki i metody analiza konfliktu czyli  klucz do rozwiązania konfliktu.
 • Czynniki podtrzymujące konflikt i sposoby ich niwelowania.
 • 5 sposobów na przeciwdziałanie powstawania konfliktom w miejscu pracy – lepiej chuchać na zimne.

Podsumowanie szkolenia oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowanie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Szkolenie - Human Resources Business Partner

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

ZADZWOŃ:

+48 (22) 224 21 95

+48 (22) 224 21 96

603 906 655

LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ:

X